Voorouderlijst Van der Auderaet Adrianus

 

Familienaam ontleend de riviernaam 'oude Aa' (Aa betekent op zich riviertje, in het Duits Ach). Deze naam komt voor in streek van Veurne, in de provincie Antwerpen, bij Leiden ,...

 


 

XI - XII - XIII - Van der Auderaet (Ouderhaghen) Adrianus (N1472 + N2830 + S4292 + S5020), ca. 1575, x Lier 31.01.1595 (g. Gummar Van der Oudera en Henrick Van Leemputten) met (Ser)Neels -Melis Margareta (N1473 + N2831 + S4293 + S5021).

 

P12: 30 nov 1611:
Gommarus Vanderauwera x Magdalena Tuytgans verhueren aan Ariaen Vanderauwera met Margareta Serneels een hoeve met alle haere toebehoorten gelegen aen de Brede straete
maer overmits Ariaen Vanderauwera die huijse staende opt Goor als is sijn vaders huijs & oock sijn pach huijs & schuere selver getimmert ende betaelt begeert naer de doot van sijn ouders die hoff selver huijse tot synen gebruijck alleen te hebben.

 

Uit dit huwelijk: geen andere fii in Lier, Broechem, O.L.V.Waver, Mechelen,

 

Van der Auwera Elisabeth, XI (N1415),

 

Van der Auderaet Adrianus, X (N736), () Berlaar 11.02.1613 (g. Adrianus Turff en Maria Turff),

 

Van der Auderaet Petrus, XII (S2146 + S2510), () Berlaar 07.05.1616 (g. Petrus Brabants en Petronilla Gillis).

    


 

XI - Meeus (Mieus) Egidius (N1414), (niet P!+, Beer, O+, S, R, SKW, K, Bon!, Hev, Mui, I, Ber, Rot, Wez, Heist, ),  x 1 (niet P, Beer, O!, S, R, SKW, K, Bon, Ber, Bet, I,  ) met Van der Auwera Elisabeth (N1415), (niet P+!, Beer?, O+, Bon!, I!, onv.geg.), + ? Putte 09.11.1661, deze  x 1 Putte 11.02.1629 (g. Joannes Vervloet, Guilielmus Beeckmans en Joannes Verlinden) met Vervloet Joannes, fs Hendrik Van der Auwera Maria. Meeus Egidius, x 2 O.L.V.Waver 26.02.1664 (g. Joannes Vervloedt en Joannes Vervloedt jr) met Vervloe(d)t Anna, () Lier 26.02.1639 (g. Dilis Keulenaer en Anna Kops), fa Gommarus en Joanna Geerts.

 

Een heleboel aktes i.v.m. dit gezin vind je in het parenteel van Meeus Egidius.

 

Uit dit huwelijk:

 

1. Vervloet Joannes Fredericus, () Putte 25.11.1629 (g. Joannes Fredericus Van Sybo... en Anna Torff),

    

Vervloet Catharina, () Putte ...01.1632 (g. Bartholomeus Vermeulen en Catharina De Grove), x Putte 12.11.1656 (g. Petrus Van Eynde, Egidius Meeus en Cornelius Meeus) met Obde Beeke Michael, geen fii te P, O, Ber, K, S, Beer, Heist,

    

Vervloet Anna, () Putte 17.01.1633 (g. Machiel Culemans en Anna Machiels), x Putte 01.11.1654 (g. Van Eynde Egidius, Neeus Egidius, ... Andreas en ... Egidius) met Van den Brande Adrianus,

     Uit dit huwelijk:

     Van den Brande Maria, () O.L.V.Waver 04.02.1659 (g. Peeter Uijterhoeven en Maria Moens),

     Van den Brande Joannes, () O.L.V.Waver 28.11.1661 (g. Joannes Vervloet en Joanna Uijterhoeven),

     Van den Brande Egidius, () O.L.V.Waver 16.03.1664 (g. Egidius Mieus en Elisabeth Vervloet),

     Van den Brande Anna, () O.L.V.Waver 08.12.1667 (g. Martinus Vaeck en Anna Van den Brande),

     Van den Brande Maria, () O.L.V.Waver 08.02.1669 (g. Peeter Uijterhoeven en Maria Moens),

     Van den Brande Philippus, () O.L.V.Waver 24.02.1670 (g. Petrus Uijterhoeven en Catharina Van den Brande n. C. de Vroeij),

     Van den Brande Joannes, () O.L.V.Waver 12.07.1675 (g. Dijck Petrus en Catharina Mieus),

    

Vervloet Wernerus, () Putte 11.05.1635 (g. Wernerus Spies en Maria Van Moll),

 

2. Meeus Henricus, () Putte 09.05.1641 (g. Henricus Van Leemputte en Catharina Van Linden),

 

Meeus Maria, X (N707), () Putte 11.03.1643 (g. Mattheus Van der Veeken en Maria Meeus),

 

Meeus Catharina, () Putte 14.10.1645 (g. Cornelius Candries en Catharina Vervloet),

 

Meeus Petronella, () Putte 12.01.1652 (g. Petrus Noels en Catharina Vervloet), x Putte 20.10.1675 (g. Egidius Meiuws en Martinus Wauts) met Wauts Henricus,

 

Meeus Christophorus, () Putte 12.04.1655 (g. Christophorus de Litzenrode (commendator Pitzenburgensis)), x O.L.V.Waver 07.01.1681 (g. Egidius Mieus en Martinus Van Horenbeke) met Op de Beke Maria,

     Uit dit huwelijk:

     Meeus Adrianus, () O.L.V.Waver 15.10.1681 (g. Adrianus Brabans en Anna Op de Beeck),

     Meeus Joanna, () O.L.V.Waver 24.02.1684 (g. Joannes Lens en Anna Vervloet),

     Meeus Anna, () O.L.V.Waver 09.11.1685 (g. Henricus Vervloet en Anna Verlinden),

     Meeus Elisabeth, () O.L.V.Waver 07.03.1688 (g. Martinus Op de Beke en Elisabeth Van den Brande),

     Meeus Maria Clara, () O.L.V.Waver 13.03.1690 (g. Joannes Keulemans en Elisabeth Boon loco Clara Fabe),

     Meeus Joanna, () O.L.V.Waver 28.09.1692 (g. Joannes Mieus en Joanna Op de Beke),

 

3. Meeus Anna, () Putte 24.11.1664 (g. Adrianus Van der Auwera en Anna Van den Brande),

 

Meeus Joannes, () Putte 08.10.1669 (g. Joannes Vervloet sr nomine Joannes Vervloet jr en Anna Frans),

 

Meeus Magdalena, () Putte 05.10.1671 (g. Petrus Van Rompay en Magdalena Raes).

 

 

 

X - Van der Auwera Adrianus (N736), maalder op de oude molen te Putte, schepen van Befferen in 1667, () Berlaar 11.02.1613 (g. Adrianus Turff en Maria Turff), x 1 Putte 11.07.1641 (g. Petrus Van Eynde, ... Reymenant, Henricus Loobosch en Gilis Meeus) met Peeters Anna (N737 + N1759 + S3247), () (niet P!, ). Peeters Anna (N737 + N1759 + S3247), x 1 ((x) Itegem 25.04.1628 (g. Laurentius Petri en Jacobus Van Hout), x Putte 23.05.1628 (g. Franciscus Van den Eynde en Gabriel Van Leemputte) met Van den Eynde Joannes (N1758 + S3246).

 

Een heleboel aktes i.v.m. dit gezin vind je in het parenteel van Van den Eynde Joannes.

 

Hierbij (met dank aan Paul Peeters) nog een akte van emancipatie:

BRON : Stadsarchief Leuven, register nr. 8262, folio 315r, akte dd. 18 augustus 1659.

Transcriptie.

In tegenwoordicheyt der heeren schepenen van

Loven naerbeschreven gestaen Adriaen Van

Rauweroo, woonende tot Put, heeft behoorlijck

geemancipeert ende vuyt sijnen broede gedaen

Gillis ende Peeter Vanden Eynde, sijne behoude sonen

                                    wijlen Jan Vanden Eynde,

verweckt vuytt schoot van Anna Peeters, item

Adriaen, Jan ende Cornelis Vander Rauwroo, die drij

                                   den voorschreven  Rauwroe

verweckt bij Jan vuyt den schoot vande voorschreve

Anna Peeters, sijne huysvrouwe, ende den voorschreven

Gillis ende Peeter bij haer behouden van wijlen Jan

Vanden Eynde voorschreven, quo facto Franchois Scheys recon-

duxit in forma, coram van Graeve, Hertaels,

augusti xviij., 1659.

Opmerking.

De schrijver van deze akte van emancipatie was duidelijk niet vertrouwd met de familienaam Van der Auwera.  Daarenboven vertoont de akte enkele doorhalingen.  Een mogelijke oorzaak hiervan was misschien dat Adriaan Van der Auwera zijn gemengde gezinssituatie in het begin niet al te duidelijk had uitgelegd aan de griffier.

 

Uit dit huwelijk:

 

1. Van den Eynde Egidius, () Beerzel 08.03.1629 (g. Marien Gasparus en Van den Eynde Elisabeth), x Putte 01.12.1663 (g. Van der Auwera Adrianus, Bastiaens Joannes en Van der Auwera Joannes) met Van der Auwera Adriana,

     Uit dit huwelijk:

     Van den Eynde Petronella, () Putte 03.10.1665 (g. Petrus Van den Eynde en Elisabeth Van der Auwera),

     Van den Eynde Anna, () Putte 02.12.1668 (g. Petrus Van der Auwera en Elisabeth Goosens),

     Van den Eynde Joannes, () Putte 15.03.1671 (g. Joannes Gijselincx en Anna Noels),

     Van den Eynde Franciscus, () Putte 29.04.1686 (g. Franciscus Vervoort en Anna Van der Auwera),

 

Van den Eynde Maria, () Putte 18.10.1630 (g. Joannes Marien en Maria Van der Auwermeulen), x Putte 25.07.1653 (g. Bosmans ... en Van Eynde...) met Ver Elst Guilielmus,

     Uit dit huwelijk:

     Verelst Adrianus, () Putte ...10/11.1654 (g. Adrianus Van der Auweraa en Elisabeth Ceulemans),

     Verelst Guilielmus, () Putte 14.01.1656 (g. Petrus Van der Auweraa en Elisabeth Goosens),

     Verelst Anna, () Putte 26.11.1657 (g. Egidius Van den Eynde en Margaretha Van Leemputte),

 

Van den Eynde Catharina, X - XI (N879 + S1623),  () Putte 04.1633 (g. Segerus Van de Plas en Barbara Weyns),

 

Van den Eynde Petrus, () Putte 24.10.1635 (g. Joannes Van Leemputte en Maria Tserneels), x 1 Putte 07.02.1668 (g. Van Rijmenants Hubertus en Van den Eynde Egidius) met Van Rijmenant Dymphna, x ? 2 Beerzel 24.06.1687 (g. Vervoort Joannes vader en Bruyndonckx Bartholomeus) met Vervoort Franciscus,

     Uit dit huwelijk:

     1. Van den Eynde Joanna, () Putte 07.12.1670 (g. Egidius Van den Eynde en Joanna Vloetberghs),

     2. Vervoort Joannes, () Beerzel 20.01.1692 (g. Vervoort Joannes en Bruynincx Maria),

     Vervoort Joannes Franciscus, () Beerzel 18.04.1693 (g. Van den Eynde Joannes en Claes Elisabeth),

     Vervoort Anna Maria, () Beerzel 05.07.1701 (g. Van der Auwera Melchior en Van den Eynden Anna),

     Vervoort Maria Catharina, () Beerzel 27.12.1702 (g. ... Joannes en Bruyndonckx Maria),

     Vervoort Elisabeth, () Beerzel 30.01.1704 (g. Van den Eynden Livinus en ... Elisabeth),

     Vervoort Joannes Baptist, () Beerzel 01.05.1705 (g. Vekemans Joannes en ... Joanna),

 

2. Van der Auwera Adrianus, () Putte 14.04.1642 (g. Adrianus Rijmenams en Elisabeth Ceulemans),

 

Van der Auwera Joannes, IX (N368), () Putte 06.07.1644 (g. Joannes Van der Auwra en Maria Gijsmans),

 

Van der Auwera Cornelius, () Putte 25.09.1647 (g. Petrus Van Eynde en Elisabeth Van Rompay), x Putte 04.09.1671 (g. Petrus Van der Auwera en Gerardus Vercammen) met Van der Auwera Gommara,

     Uit dit huwelijk:

     Van der Auwera Anna, () Putte 08.02.1670 illi. (g. Petrus Brabants en Anna Van Luyck),

     Van der Audera Joannes, () Berlaar 04.10.1672 (g. Joannes Couters en Maria Lambrechts), 

     Van der Auwera Adrianus, () Putte 15.04.1678 (g. Egidius Van den Eynde en Maria Bosmans),

     Van der Auwera Catharina, () Putte 06.03.1681 (g. Franciscus Vervoort en Catharina Van der Auwera),

     Van der Auwera Petrus, () Putte 16.02.1683 (g. Petrus Van der Auwera en Petronella Van den Eynde),

     Van der Auwera Adrianus, () Putte 17.12.1684 (g. Joannes Marien en Adrianus Van der Auwera),

     Van der Auwera Cornelius, () Putte 27.12.1686 (g. Joannes Brabants en Joanna Van den Eynde),

     Van der Auwera Egidius, () Putte 19.09.1688,

     Van der Auwera Joanna Maria, () Putte 06.01.1692,

     Van der Auwera Ignatius, () Putte 06.09.1694.

 

 

 

XII - Van der Auderaet Petrus (S2146 + S2510), () Berlaar 07.05.1616 (g. Petrus Brabants en Petronilla Gillis), x (niet Ber, P, S, Heist, Beer, W, I, Nijl, Kes, Bev, Hertgom, Wiek, Huls, Ges, WMB, Hert, Bon, O, SKW, Mech, ) met De Ryck Elisabeth (S2147 + S2511), () Berlaar 30.04.1615 (g. Theodorus De Ryck en Maria Docx).

    

Uit dit huwelijk:

    

Van der Auera Adriana, XI (S1073 + S1255), () Berlaar 08.11.1644 (g. Adrianus Mertens en Catharina Van der Auwermeulen),

    

Van der Auwera Anna, () Putte 28.05.1652 (g. Petrus Van den Eynde en Gommara Van der Auwera), x Putte 15.05.1676 (g. Petrus Van der Auwera, Cornelius Van der Auwera en Henricus Van Beithoven) met Ven Anthonius,

     Uit dit huwelijk:

     Ven Adriana, () Berlaar 01.01.1678 (g. Martinus Van der Auera en Adriana Van der Auera),

     Ven Maria, () Berlaar 07.11.1680 (g. Joannes Brabants fs Jois l. Joannes Brabants en Maria Brabants),

     Ven Joannes, () Berlaar 18.08.1683 (g. Joannes Gyselinckx en Catharina Van der Auera),

     Ven Elisabeth, () Berlaar 13.10.1686 (g. Petrus Van der Auwera en Maria Van der Auwera),

     Ven Elisabeth, () Berlaar 08.08.1688 (g. Cornelius Van der Auwera en Elisabeth Van Rompay),

     Ven Adrianus, () Berlaar 28.10.1691 (g. Adrianus Vervloet en Anna Docx),

    

Van der Auwera Maria, () Putte 30.05.1655 (g. Mattheus Brabants en Elisabeth Goosens), moeder Goosens Elisabeth, x Putte 06.02.1680 (g. Petrus Van der Auwera en Nicolaus Vervloet) met Vervloet Adrianus,

     Uit dit huwelijk:

     Vervloet Elisabeth, () Putte 21.11.1680 (g. Nicolaus Vervloet en Gommara Van der Auwera),

     Vervloet Anna, () Putte 05.02.1685 (g. Joannes Vervloet en Anna Van der Auwera),

     Vervloet Adrianus, () Putte 09.12.1686 (g. Adrianus Van der Auwera en Joanna Van Leemputte),

     Vervloet Joanna, () Putte 16.06.1689,

     Vervloet Joannes, () Putte 26.05.1692,

     Vervloet Adriana, () Putte 02.11.1695,

     Vervloet Peter, () Putte 01.02.1698,

     Vervloet Maria, () Putte 25.08.1701,

    

Van der Auwera Joannes, () Putte 16.01.1658 (g. Joannes Van der Auwera en Anna Van Roosbroeck),

     

Van der Auwera Petrus, pachter, () Putte 04.01.1660 (g. Petrus Van der Auwermeulen en Adriana Backx), x Putte 09.01.1685 (g. Petrus Van der Auwera , Cornelius Dockx en Petrus Dockx) met Docx Anna, () Putte 18.06.1662 (g. Nicolaus De Keyser en Catharina Van Linden),

     Uit dit huwelijk:

     Van der Auwera Petrus, () Putte 03.02.1686 (g. Petrus Dockx en Elisabeth Dockx),

     Van der Auwera Anna, () Putte 30.01.1687 (g. Egidius Dockx en Anna Van den Eynde),

     Van der Auwera Joannes, () Putte 15.03.1689,

     Van der Auwera Petrus, () Putte 14.12.1691,

     Van der Auwera Nicolaus, () Putte 25.09.1693,

     Van der Auwera Maria, () Putte 23.09.1695,

     Van der Auwera Franciscus, () Putte 26.04.1697,

     Van der Auwera Cornelius, () Putte 01.09.1699,

     Van der Auwera Mattheus, () Putte 30.01.1702,

    

Van der Auwera Margaretha, () Putte 28.04.1662 (g. Egidius Van den Eynde en Elisabeth De Cuypere),

    

Van der Auwera Joannes, () Putte 06.03.1664 (g. Joannes Van der Auweraa en Joanna Lambrecht),

    

Van der Auwera Adrianus, () Putte 17.03.1665 (g. Adrianus Van der Auwera en Elisabeth Verhaghen).

 


 

IX - Van der Auwera Joannes (N368), () Putte 06.07.1644 (g. Joannes Van der Auwra en Maria Gijsmans), x 1 Putte 05.03.1669 (g. Martinus Cornelis, Cornelius Van der Auwera en Hubertus Van Leemputten) met Van der Auwermeulen Anna (N369), () (niet Beer, P, S, Ber, ...), x 2 Putte 31.10.1682 (g. Michael Van Deuren en Christianus Aertgeerts) met Van den Bosch Maria.

 

Not. Swiggers 20.07.1692: Jan Van der Auwera (wr. Anna Van der Auwermeulen) met de mmk en zijn broer Frans Van der Auwermeulen en zijn halfbroer Peter Van Boeckel, allen erfgenamen van hun oom Huybrecht Van Leemputten Janssone ontvingen vanwege de mmk Maria Daems (we. Gommer Opdebeeck) 500 gd 6 % volgens de akte van 18.03.1647.

Not. Swiggers 06.03.1693: Maria Van den Bosch (fa. Christian en Adriana Bacx) x Jan Van der Auwera van Putte verkochten aan Pouwel Douwen goederen onder Westmeerbeek en Herselt.

Not. Swiggers 06.03.1693: Maria Van den Bosch x Jan Van der Auwera van Putte verkochten aan Paulus Douwen van Westmeerbeeck goederen te Westmeerbeeck en Herselt, die ze erfden van hun ouders Christiaen Van den Bosch x Adriana Bacx.

Not. Swiggers 24.03.1693: Paulus Douwen van Westmeerbeeck is 396 gd 5 % schuldig aan Jan Van der Auwera Adriaenssone van Putte.

Not. Swiggers 25.05.1693: Margriet Sleecx x Michiel De Kepper lenen 300 gd 5 % van Jan Van der Auwera Adriaenssone, pachter te Putte.

Not. Swiggers 17.02.1696: Jan Beullens en Philip Ceulemans van Putte verkochten 3300 rijmelinck-mutsaerts uit de Ruyscheven te Heist aan Hendrik Hertsens, steenbakker te Schriek, om stenen te bakken voor Jan Van der Auwera Adriaenssone van Putte.

Not. Swiggers 07.03.1698: SD van gronden te Berlaar-Melcauwen tussen Jan Van der Auwera Adriaenssone met zijn zoon Adriaen en zijn dochter Maria (echtg. Peter Vervloet) en zijn dochter Anna enerzijds en Peter Van den Brande Peterssone en Adriaen Budts anderzijds).

Not. Swiggers 15-16/05.03.1704: Giliam Van Boeckel en zijn zoon Peter verkochten 1/2 woning met 3 bunder te Putte, nu gepacht door Gommer Guldentops, aan Jan Van der Auwera Adriaenssone x Maria Van den Bosch.

Not. Swiggers 02/05.01.1715: Jan Van der Auwera Adriaenssone van Putte ontving 700 gd als cassatie van Rombout Cornelis.

Not. Swiggers 162/31.12.1718: Akkoord over de erfgoederen te Meerbeek langs moederszijde tussen de kinderen van Jan Van der Auwera van Putte wr. 1 Anna Van der Auwermeulen (fa. Jan x Margareta Van Leemputten) en wr. 2 Maria Van den Bosch; met 3 kinderen uit het 1 ste bed nl. Adriaen, Maria en Anna en 3 kinderen uit het tweede bed nl. Peter, Catharina en Gilis.

Not. Swiggers 10/18.02.1723: Akkoord tussen de kinderen van Jan Van der Auwera x Maria Van den Bosch: Peeter, Gilis en Catharina (echtg. Giliam Auwelaerts) van Putte.

 

Uit dit huwelijk:

 

1. Van der Auwera Adrianus, VIII (N184), () Putte 08.03.1671 (g. Adrianus Ceuppens en Elisabeth De Rijck),

 

Van der Auwera Maria, () Putte 31.12.1674 (g. Joannes Van den Brande en Maria Lambrechts), x Putte 30.07.1694 met Vervloet Petrus,

     Uit dit huwelijk:

     Vervloet Joannes, () Putte 02.03.1696,

     Vervloet Joannes, () Putte 18.10.1697,

     Vervloet Joanna, () Putte 30.11.1700,

     Vervloet Petronella, () Putte 18.11.1701,

     Vervloet Catharina, () Putte 20.07.1704,

     Vervloet Joanna, () Putte 12.09.1707,

 

Van der Auwera Anna, () Putte 23.02.1678 (g. Joannes Van Boeckel en Adriana Van der Auwera),

 

2. Van der Auwera Petrus, () Putte 25.12.1682 (g. Cornelius Van der Auwera en Catharina Van Deuren),

 

Van der Auwera Joannes, () Putte 08.09.1685 (g. Joannes Van den Bosch en Dymphna Van Rijmenant),

 

Van der Auwera Catharina, () Putte 06.06.1687 (g. Petrus Van Deuren en Catharina Van den Poel), x (niet P, ) met Giliam Auwelaerts,

     Uit dit huwelijk:

     Auwelaerts Maria, () Putte 13.11.1714,

     Auwelaerts Petrus Franciscus, () Putte 08.05.1716,

     Auwelaerts Joannes, () Putte 07.04.1721,

     Auwelaerts Petronella Josepha, () Putte 29.04.1726,

     Auwelaerts Franciscus, () Putte 11.10.1728,

     Auwelaerts Joanna Catharina, () Putte 16.11.1730,

 

Van der Auwera Egidius, () Putte 31.03.1689,

 

Van der Auwera Joanna, () Putte 03.07.1692.

 

 

 

XI - Verbinnen Jan (S1072 + S1254), () Keerbergen 10.04.1644 (g. Van Rompaije Joannes en Van Horic Magdalena), x Schriek 13.04.1664 (g. Peter Claes en Jan Liekens) met Van den Audenaerden Adriana (S1073 + S1255), () Berlaar 08.11.1644 (g. Adrianus Mertens en Catharina Van der Auwermeulen).

 

VT 1693: Jan Verbinnen den ouden schoenlapper ende handtwerker out 54 jaer ende Adriana Van der Auwera syne huysvrouw out 56 ? jaer Merten 21 Joanna 24 ende Elisabeth vijtien jaer syne kinderen.

 

Uit dit huwelijk:

 

Verbinnen Peter, X (S536), () Schriek 18.02.1664 ill. (g. Peter Claes en Maria Van den Audenaerde),

 

Verbinnen Jan, () Schriek 03.08.1666 (g. Peter De Neve en Anna Van den Auwenaerde), x Schriek 05.10.1687 (g. Peter Verbinnen, Peter Mangelschots en Jan Verbinnen) met Anna Liekens,

VT 1693: Jan Verbinnen Janssone besemmaecker 28 j en Anna Liekens out 27 j en Marieken haer kint out ses weken.

     Uit dit huwelijk:

     Verbinnen Jan, () Schriek 22.10.1688 (g. Jan Anthonis en Catharina Van Meerbeeck),

     Verbinnen Joanna, () Schriek 06.01.1692 (g. Michiel Truyts en Joanna Verbinnen),

     Verbinnen Catharina, () Schriek 25.10.1693 (g. Martin Verbinnen en Catharina De Rijck),

     Verbinnen Jan, () Schriek 05.12.1696 (g. Jan Verstraten en Maria Liekens),

     Verbinnen Anna, () Schriek 23.08.1700 (g. Jan Van den Audenaerde en Anna Keldermans),

     Verbinnen Egidius, () Schriek 15.04.1703 (g. Egidius Geens en Elisabeth Verbinnen),

     Verbinnen Adriaen, () Schriek 13.09.1706 (g. Adriaen Van Rompaey en Anna Traets),

 

Verbinnen Joanna, () Schriek 12.05.1669 (g. Jan De Rijck en Anna Vercalsteren), x Schriek 14.02.1698 (g. Peter Verbinnen) met Niemants Jan Joris, geen fii te S, Heist, W, Beer,

 

Verbinnen Martin, () Schriek 25.02.1672 (g. Martin Van Gaubergen en Maria Geens), relatie 1 met Verswijver Maria (S711),

     Uit deze relatie:

     Verbinnen Jan, () Schriek illegitiem 17.02.1697 (g. Peter Van Hove en Joanna Geerts),

 

Verbinnen Catharina, () Schriek 24.05.1674 (g. Martin Verswijver en Catharina Daems),

 

Verbinnen Elisabeth, X (S627), () Schriek 11.01.1678 (g. Michiel Vercalsteren en Elisabeth Van den Berge).

 


 

VIII - Van der Auwera Adrianus (N184), () Putte 08.03.1671 (g. Adrianus Ceuppens en Elisabeth De Rijck), x Beerzel 11.01.1718 (g. Van der Auwera Joannes en Ceulemans Adrianus) met Janssens Anna (N185), () Beerzel 09.11.1693 (g. Geens Joannes en Ceulemans Catharina).

 

Uit dit huwelijk:

 

Van der Auwera Joannes Baptista, Putte 23.11.1718, () Beerzel 24.11.1718 (g. Van der Auwera Joannes en Janssens Gommara)

 

Van der Auwera Cornelius, () Beerzel 19.08.1720 (g. Ceulemans Cornelius en Vets Anna),

 

Van der Auwera Petrus, VII (N92), () Beerzel 19.08.1723 (g. Vets Petrus en Janssens Petronil),

 

Van der Auwera Egidius, () Beerzel 02.12.1725 (g. Van Loock Egidius en Boeckmans Elisabeth),

 

Van der Auwera Adriana, () Beerzel 03.05.1728 (g. Van der Auwera Franciscus en Vervloet Adriana)

 

Van der Auwera Anna, () Beerzel 30.01.1731 (g. Ceulemans Cornelius en Goossens Anna), + Beerzel 02.02.1731,

 

Van der Auwera Cornelia, () Beerzel 30.01.1731 (g. Vervloet Cornelius en Aertgeerts Anna), + Beerzel 02.02.1731.

 


 

VII - Van der Auwera Petrus (N92), () Beerzel 19.08.1723 (g. Vets Petrus en Janssens Petronil), + Beerzel 18.06.1794, x Beerzel 18.10.1766 (g. Vermuyten Adrianus en Aertgeerts Henricus - wonen Putte) met Vermuyten Catharina (N93), () Beerzel 23.09.1737 (g. Van Loij Adrianus en Ceulemans Catharina).

 

Uit dit huwelijk:

 

Van der Auwera Petrus Cornelius, VII (N46), () Beerzel 29.06.1768 (g. Van der Auwera Cornelius en Ruts Maria), 

 

Van der Auwera Anna Maria, () Beerzel 01.11.1770 (g. Vermuyten Matheus en Heremans Anna Maria), + Beerzel 01.09.1797,

 

Van der Auwera Joannes Baptist, () Beerzel 19.02.1773 (g. Van der Auwera Joannes en Van Tongel Elisabeth),

 

Van der Auwera Anna Maria Theresia, () Beerzel 22.11.1775 (g. Van der Auwera Franciscus Josephus en Vermuyten Anna Maria),

 

Van der Auwera Anna, () Beerzel 09.05.1778 (g. Aertgeerts Henricus en Van den Wijngaert Maria).

 


 

VI - Van der Auwera Petrus Cornelius (N46), dagwerker, () Beerzel 29.06.1768 (g. Van der Auwera Cornelius en Ruts Maria), + Beerzel 26.03.1849, x Beerzel 09.01.1801 (g. Van der Auwera Anna Maria en Van Loock Catharina) met Bosmans Anna Maria (N47), dagwerkster, () Beerzel 11.08.1772 (g. Van Hoof Adrianus en Thijs Anna Maria).

 

Aktes met dank aan Karel en Mariette Bogaerts

1820-1846 Bevolking Beerzel, sectie V, huis nr 22 : 1) Van der Auwera Petrus 29.06.1768, Beerzel, dagwerker. 

2) Bosmans Anna 49 j. Putte, dagwerkster. 

3) Van der Auwera Cornelius Beerzel, 24.05.1807, dagwerker. 

4) Joanna Beerzel, 20.06.1814. 

5) Petronella Beerzel, 09.05.1817. 

6) Elisabeth Beerzel, 06.10.1819. 

7) Anna Beerzel, 01.10.1801. 

8) Joannes Baptist Beerzel, 19.02.1773, Beerzel, broer v.1.

1820-1846: Van der Auwera Anna Catharina Beerzel, 01.10.1801, is dienstmeid te Beerzel bij Boets Petrus (Budts)

x Bosmans Catharina.

1820-1846: Van der Auwera Petrus Beerzel, 29.06.1758, arbeider, verblijft te Beerzel bij zijn zoon Cornelius

x Verschaeren Joanna. 

1847-1857: Van der Auwera Petrus Beerzel, 29.06.1768, + 26.03.1849, verblijft te Beerzel bij Van der Auwera Cornelius

x Verschaeren Joanna.

 

Uit dit huwelijk:

 

Van der Auwera Anna Catharina, () Beerzel 21.12.1801,

 

Van der Auwera Antonia, () Beerzel 02.07.1804, + Beerzel 20.06.1805,

 

Van der Auwera Cornelius, () Beerzel 24.05.1807, x met Verschaeren Joanna,

 

Van der Auwera Joanna, Beerzel 22.01.1810, + Beerzel 27.02.1810,

 

Van der Auwera Joanna Catharina, () Beerzel 15.07.1811, + Beerzel 15.04.1814,

 

Van der Auwera Joanna, Beerzel 20.01.1814,

 

Van der Auwera Petronilla, VI (N23), Beerzel 09.05.1817,

 

Van der Auwera Elisabeth, Beerzel 06.10.1819.

 


 

V - Lens Joannes Franciscus (N22), Putte 03.02.1819 (g. Franciscus Moris en Anna Catharina Van der Aa), landbouwer/handwerker, x met Van der Auwera Petronilla (N23), Beerzel 09.05.1817, + Putte 11.04.1882.

 

Uit dit huwelijk:

 

Lens Virginia, V (N11), Putte 24.02.1846.

 

Terug naar startpagina Terug naar startpagina stamboom