Verwanten

Van den Eynde Augustijn

 

Proeve op de verwanten van Van den Eynde Augustijn op basis van de personen uit akte Notariaat Swiggers 02.10.1717.

 

 

Dit is een proefstuk en een uitnodiging aan iedereen om bij te dragen. Wie helpt mee de puzzel invullen met concrete gegevens ?

 

 

Met bijzondere dank aan Leo Vervloet.

 

 

De akte zelf zit onder deze link.

 

 


 

 

Vader van de testatrice: Van den Eynde Augustijn x ca. 1560-1580 met ?

 

 

Uit dit huwelijk:

 

 

 

1. Van den Eynde Maria, (testatrice), x met Sr. Henricus Snijers (Snijders) (+ voor aktedatum).

 

     Uit dit huwelijk:

 

     1.a. Snyers Andreas Cornelius, mogelijk overleden voor aktedatum,

 

     1.a. Estericks Maria Anna, behoudskind (uitbesteed kind).

 

 


 

 

Erfgenamen (volgens gegevens uit de akte, meer familiegegevens in parenteel Verhagen):

 

Hoe zij verwant zijn aan Van den Eijnde Maria, boven, is nog steeds een vraagteken.

 

 

2. Verha(e)gen Martinus, secretaris van Rijmenam, x 1 met Mayken Smets uit Haacht , x 2 met Jenneken Hobbouts uit Haacht..

 

     Uit dit huwelijk o.a.:   

 

    2. a. Verhaegen Catharina, x ca. 1600 met Van den Eynde Jan zie parenteel Van den Eynde,

 

          Uit dit huwelijk:

 

          2.x. Van den Eynde Cornelius Josephus, (waarschijnlijk oom, broers van Jan) doctor medicin tot Lier, x met Verhaegen Lisken (wonend Lier),

         

          2.x. Van den Eynde Bartholomeus, (waarschijnlijk oom, broers van Jan),

 

          2.a.a. Van den Eynde Anna, x Rijmenam 07.01.1629  in 3 de graads verwantschap

          (g. Joannes Van den Eynde en Andreas Van den Eynde) met Verswijver Jan, daaruit Carolus, broers en zusters, zie parenteel Verswijvere,

 

          2.a.b.Van den Eynde Maria, x  Rijmenam 01.06.1634 (g. Joannes Van de Eijnde, Andrianus De Kock) met x

          Vervloet Andreas, daaruit Petrus (fs. Andreas Andreassone), broers zusters en hun kinderen, en nicht Catharina Van Nuvel (fa Martinus en Vervloet Maria), zie parenteel Vervloet,

 

                ?2.a.c... Van den Eynde Maria, (kleindochter ?), x 1 Frans Guilielmus en x 2 Van den Eynde,

                    daaruit  Geeraert Frans en Jan Van de Eynde, kintskinderen ?

 

                ?2.a.d...Van den Eynde ?, (kleindochter ?),  x Magnus ?, daaruit Anna en Adriana, kintskinderen ?.

 

 


 

     2. b. Verhaegen Joanna, x Lens Peeter zie parenteel Lens

 

              Uit dit huwelijk:

 

             2.b.a. Lens Guilielmus , () Putte ...01.1625 (g. ...rus Op de Beeke en ...a Lens), x Van de Venne Anna,

 

                     Uit dit huwelijk:                

 

                    2.b.a.a. Lens Peeter Giliamssone,

 

                    2.b.a.b. Lens Rombout,

 

                    2.b.a.c. Lens Catrine, x Gommer Van de Wijgaert,

 

                    2.b.a.d. Lens Anna, x Gommer Van den Brande,

 

 

             2.b.b. Lens Jan, x ?

 

                      Uit dit huwelijk:

 

                     2.b.b.a. Lens Jan,

 

                      2.b.b.b. Lens Maria,

 

                     2.b.b.c. Lens Joanna,

 

                     2.b.b.d. Lens Elisabeth, x Gommer Vermijlen,

 

 

             2.b.c. Lens Cornelis, (x) Putte 12.02.1657 (g. Michael Lens en Martinus Frans) met Broeckmans Gommara,

 

                      Uit dit huwelijk:

 

                   2.b.c.a. Lens ?  x Jan Francoys Bernaerts,  

       

                   2.b.c.b. Lens Anna Francoyse, x Peeter Feremans,

 

 

             2.b.d. Lens Magdalena, (x) Putte 13.05.1642 (g. Henricus Van Hoogaer en Guilielmus Lens)

              met Schrijns (Scoers) Judocus,

 

                      Uit dit huwelijk:

 

                   2.b.d.a. Schrijns Joos, x ?  zie parenteel Schrijns,

 

                            Uit dit huwelijk:

 

                         2.b.d.a.1. Schrijns Peter,

 

                           2.b.d.a.2. Schrijns Hendrick,

 

                         2.b.d.a.3. Schrijns Elisabeth, x Aernout Snijers,

 

                         2.b.d.a.4. Schrijns Maria,

 

 

 

        2.b.e. Lens Maria, () Putte medio 1629 (g. Petrus Van Dessel en Barbara Lens), x De Punder ?.

 

                      Uit dit huwelijk:

 

                   2.b.e.a. De Punder Maria, x Hendrick De Roeck,

 

 


 

 

     2 c.Verhaegen Anna, x Haacht 30.08.1602 met  Wouters Peeter,  zie parenteel Wouters,

 

               Uit dit huwelijk:

 

               2.c.a. Wouters Merten, () Werchter 22.10.1623 (g. Martinus Van Einde en Jasparina Verhulst),

               x Haacht 13.02.1656 met Elisabeth Bolle, uit dit huwelijk wordt na 5 generaties

               (Wouters Arnold, Jan, Petrus, Abraham en Joanna Catharina  ... Jozef De Veuster  geboren ( Tremelo 03.01.1840),

               hij is beter bekend als Pater Damiaan (meer info op  Website Van Meldert ),

 

                    Uit dit huwelijk:

 

                    2.c.a.1. Wouters Reynier,

 

                    2.c.a.2. Wouters Arnout,

 

                    2.c.a.3. Wouters Joanna, x Fobelets Guiliam, daaruit Anna x Jan Van Langendonck, e.a. kinderen,

 

                    2.c.a.4. Wouters Jan,

 

                    2.c.a.5. Wouters Cathrina, x Mr. Peeter Bosmans,

 

                    2.c.a.6. Wouters Peeter +, zijn kinderen,

 

                    2.c.a.7. Wouters Anna, begijn te Mechelen,

 

 

 

              2.c.b. Wouters Aert, ca. 1615, x Werchter 31.01.1644 met Bruynincx Margaretha,

 

                   Uit dit huwelijk:

 

                   2.c.b.1. Wouters Guiliam,

 

                   2.c.b.2. Wouters Clara,

 

                   2.c.b.3. Wouters Joanna, begijn te Loven,

 

                   2.c.b.4. Wouters Clara, begijn te Loven,

 

                   2.c.b.5. Wouters Maria, begijn te Loven,

 

                   2.c.b.6. Wouters Maria, x Isaac Van Salm (heer van Werchter), de kinderen,

 

                   2.c.b.7. Wouters Anna, x Van Langendonck, daaruit Barbara Van Langendonck x Peeter Van der Hoeven, en Margriet Van Langendonck x Hendrick Obuer ?,

 

                   

 

              2.c.c. Wouters Margriet, x Palmaerts ?

 

                   Uit dit huwelijk:

 

                    2.c.c.1.  Palmaerts ?

 

                         Uit dit huwelijk: zie parenteel Palmaerts,

 

                         2.c.c.1.a. Palmaerts Catharina, x Jan De Pauw,

 

                         2.c.c.4.b. Palmaerts Anna, x Jan De Pauw Peeterssone,

 

                        

                   2.c.c.2. Palmaerts ?, x Bouweleirs ?

 

                        Uit dit huwelijk:

 

                        2.c.c.2.a. Bouweleirs Jan,

 

                        2.c.c.2.b. Bouweleirs Servaes,

 

                        2.c.c.2.c. Bouweleirs Anna,Van der Hoeven Hendrik,

 

 

                   2.c.c.3. Palmaerts Maria, x Jan Van Campenhout,

 

                        Uit dit huwelijk:

 

                        2.c.c.4.a. Van Campenhout Gillis,

 

                        2.c.c.4.b. Van Campenhout Anna,

 

                        2.c.c.4.c. Van Campenhout Jan,

 

 

                  2.c.c.4. Palmaerts ? x Luytens ?

 

                        Uit dit huwelijk:

 

                        2.c.c.4.a. Luytens Barbara, x Gillis Van Haesendonck,

 

 

 

          2.c.d. Wouters Clara, x Michiels Arnoldus, zie parenteel Michiels,

 

               Uit dit huwelijk:

 

               2.c.d.1. Michiels uxoris, x Sr. Joannes Van Leemputten,

 

               2.c.d.2. Michiels Peeter +, x Maria Van Leemputten,

 

               2.c.d.3. Michiels Anna, de kinderen,

 

               2.c.d.4. Michiels Clara, de kinderen,

 

               2.c.d.5. Michiels ?, de kinderen Cornelis, Peeter en Adriaen,

 

               2.c.d.6. Michiels ?,  de kinderen Cathrina, Anna Maria,

 

               2.c.d.7. Michiels ?, de dochter Clara,

               kindtskinderen

 

 

 

          2.c.e. Wouters Peeter en Anna, x ?

 

               Uit deze huwelijken:

 

               2.c.e. 1. Peeter De Keyser, Jan Carlier, Giliam de Weygaert, Jan en Peeter Bruynincx, Jan Wouters en  Guiliam Van Eycken, kintskinderen.

 

 


 

 

En dan is er Niclaes Van den Brande aan wie 2000 gd betaald wordt. Was hij een schoonbroer, een neef, een vriend, een schuldeiser, ???

En de andere erfgenamen ... zie akte.

 

Terug naar startpagina Terug naar startpagina stamboom