Voorouderlijst Van den Eynde Frans

 

Familienaam uit de verspreide plaatsnaam 'ten Einde, Inde, ...' : eind, afgelegen plaats.

 


 

XII - XIII - Van den Eynde Frans (N3516 + S6492S7004),   ca. 1565.

 

Uit dit huwelijk:

 

Van den Eynde Gilis, x Schriek 27.02.1621 (g. Frans Van den Eynde en Antoon Vercalsteren) met Digna Vercalsteren, geen fii S, Bon, P, K, Beer, W,  Heist, R, Ber, L, 

Op 26 sep 1619 was Gilis Vandeneijnde Franssone molenaar in Schriek. In 1629 was Frans Vandeneijnde molenaar in Bonheiden.     

 

Van den Eynde Petrus, XII (S3502),

 

Van den Eynde Joannes, XI - XII (N1758 + S3246).

 


 

XII - Van den Eynde Petrus (S3502),  x Berlaar 10.07.1623 (g. Egidius Van Eynde en Joannes Van der Oudermeulen) met Van der Auwermeulen (Van der Oudermeulen - Van der Auwera - Van der Auera) Maria (S3503).

 

P11: 28 jan 1640
Verkoop van de meubelen van het sterfhuijs Michiel Van Boeckel bij consent van Jan & Adriaen & Peeter Van Boeckel voorkinderen van voors Van Boeckel ter eenre & Jan Peeters x Anna Van Boeckel & Peeter Ceulemans x Geertruyt Van Boeckel & Machiel Van Boeckel en Peeter Vandeneijnde als momboirs van de minderjaerige naerkinden.
GA Putte 21.02.1648 4: Petrus Van den Eynde gemachtigd door Petrus Van der Schueren uit Mechelen verkoopt aan Petrus Calleys ‎( x Maria Vandeneijnde)‎ ten profijte van Joannes Van der Auwera wonende tot Berlaar, in naam van zijn broer Adrianus Vanderauwera & van Christianus Vandenbosch elk voor de helft zes dm bosch Neerhoeve te Putte.
Hof van befferen: 18.05.1648 82v: Petrus Vandeneynde gemachtigd door Petrus Vanderschueren verkoopt aan Adrianus Vanderauwera x Anna Peeters de helft van zes dm bosch te Putte & de andere helft aan Christianus Vandenbosch x Adriana Bacx.
P2: 3 apr 1656
Peeter Vanderauwera uit Putte heeft verclaert ten versoecke van Jan Verlinden, Gillis Meeus, Merten Van Rompaeij ende Gillis Docx oock ingesetenen en pachters binnen Putte dat hij in den jaere 1643 door den haegelslagh groote en excessieve schade heeft geleden in zijne graenen waerover hij quitscheldinge heeft genoten, ierst van 't clooster van Roosendael een geheel jaer huere ende van zijne andere meesters de helft vande huere wesende tsaemen int geheel xiiij bunderen
Peeter Vandeneijnde ingesetene als voors verclaert dat hij als pachter van Jan Snijers in den voors jaere 1643 door den haegelslagh in sijne graenen groote ende excessive schaede heeft geleden soo dat hij in plaets van xx viertelen coren soo dat hij alleen maer betaelt heeft ses viertel
Peeter Vander Auwermeulen oock ingesetene van Putte, pachter van heer Longin verclaert dat in den jaere 1649 ende 1650 alswanneer het quartier van Arckel waeronder is resorterende den voors dorpe van Putte, swaerlijck is belast geweest metten volcke van oorloghe aldaer hun wintergarnisoen gehadt hebbende, te weten den colonel Brouckner met sijne compagnie, het volck van Don Antonio De la Cienna en andere en dat in consideratie den voors attestant van sijne huere een derdendeel is quit gescholden
Jan Van Poijer oock onsen ingesetene van Put pachter van heere Audiencien Verreijcken verclaert dat hij voor de groote belastinge vanden winter garnisoene van 1649 en 1650 quitschelding heeft genoten een derde paert van zijne huere .

 

Uit dit huwelijk:

 

In dit gezin werden mogelijk elders kinderen geboren: niet Ber, P, I, Beer, O, SKW, K, R, Bon!, Bev, Nijl, Kes, Wal, Duf,

 

Van den Eynde Gommara, () Lier St.-Gommarus 01.04.1625 (g. Bastiaen Van Sande en Barbara Van Rompa), x Putte 22.10.1650 (g. ... Backs en ... Ceulemans) met Ceulemans Andreas, deze x 2 met Van den Brande Elisabeth, x 3 Berlaar 03.02.1660 (g. Joannes De Bruyn en Martinus Wuyts) met De Bruyn Elisabeth (N715), () (niet Ber, P, Beer, I, L?, O, R, Bon, S, K, SKW, Duf?).

     Uit dit huwelijk:

     1. Ceulemans Anna, () Putte 04.01.1652 (g. Petrus Van der Auwermeulen en Anna Van Eynde),

     Ceulemans Joannes, () Berlaar  06.01.1653 (g. Gommarus Brabants en Joanna Van den Eynde),

     x Putte 05.03.1680 (g. Martinus Vertommen en Adrianus Ceulemans) met Vertommen (Verfongen - Van Tongerloo) Joanna,

              Uit dit huwelijk:

             Ceulemans Maria, () Putte 09.12.1680 (g. Andreas Ceulemans en Maria Geluyckens),

             Ceulemans Cornelius, () Putte 15.01.1682 (g. Cornelius Ceulemans en Catharina Vertommen),

             Ceulemans Joannes, () Putte 23.06.1685 (g. Joannes Loo en Joanna Tserneels),

             Ceulemans Martinus, () Berlaar 30.05.1689 (g. Martinus Vertongen en Elisabeth Ceulemans),

             Ceulemans Anna, () Berlaar 17.04.1695 (g. Michael Ceulemans en Anna Ceulemans),

     Ceulemans Barbara, () Berlaar 15.04.1656 (g. Martinus Wouts en Barbara ...), x Berlaar 15.01.1687 (g. Joannes Ceulemans en Michael Ceulemans) met Kaes Jacobus.

     Not. Swiggers 119/30.11.1714: Michael Caes fs Jacob x Barbara Ceulemans Andriesdochter ontving 100 gd

     uitcoop van Corneel Ceulemans Janssone.

     2. Ceulemans Andreas, () Berlaar 02.08.1660 (g. Andreas Cuelemans en Anna De Bruyn), 

     3. Ceulemans Andreas, () Berlaar 19.01.1662 (g. Andreas Ceulemans en Adriana Rymenams),

     Ceulemans Elisabeth, () Berlaar 10.02.1664 (g. Adrianus De Bruyn en Elisabeth Van der Auwera),

     Ceulemans Michael, () Berlaar 12.03.1666 (g. Michael Van Hove en Magdalena Raes),

     x Berlaar 19.06.1695 (g. Joannes Ceulemans en Egidius Van Emeren) met Van Emer Anna,

     Not. Swiggers 48/18.06.1722: Merten Ceulemans Janssone van Berlaar verkocht 3 dagwant land te Putte aan zijn

     oom Michiel Ceulemans x Anna Van Emeren.

               Uit dit huwelijk:

              Ceulemans Joannes, () Putte 10.07.1696,

              Ceulemans Michael, () Putte 05.12.1698,

              Ceulemans Adriana, () Putte 12.01.1701,

              Ceulemans Petronella, () Berlaar 19.11.1703 (g. Ceulemans Andreas en Petronilla Van Emeren),

              Ceulemans Cornelius, () Berlaar 24.11.1706 (g. Cornelius Bogaerts en Anna Verschueren),

              Ceulemans Martinus, () Berlaar 09.11.1710 (g. Martinus Ceulemans en Joanna Van Deuren),

              Ceulemans Anna, () Berlaar 15.05.1713 (g. Adrianus Van Hoof en Anna Ceulemans),

              Ceulemans Maria, () Berlaar 07.09.1716 (g. Cornelius Ceulemans en Maria Torfs),

              Ceulemans Andreas, () Berlaar 11.08.1719 (g. Andreas Ceulemans en Petronella Van Emer),

     Ceulemans Cornelius, () Berlaar 26.05.1669 (g. Michael De Bruyn en Elisabeth Ceulemans), + > 03.1674,

     Ceulemans Anna, IX (N357), () Berlaar 13.09.1671 (g. Petrus Uytterhoeven en Anna Wuyts),

     Ceulemans Cornelius, () Berlaar 01.03.1674 (g. Gommarus Van Audenaeren en Joanna Ceulemans), x Putte 30.11.1715 met Bogaerts Joanna,

              Uit dit huwelijk:

              Ceulemans Maria, () Berlaar 30.04.1716 (g. Martinus Ceulemans en Joanna Van Loy),

              Ceulemans Joannes Franciscus, () Berlaar 27.01.1717 (g. Joannes Ceulemans fs Andreas en Anna Van Eemen),

              Ceulemans Elisabeth, () Berlaar 14.12.1718 (g. Petrus Bogaerts en Elisabeth Van Tongel),

 

Van den Eynde Joannes, () Putte ...08/09.1628 (g. Joannes Verscuren en Margaretha Van Leemputten),

 

Van den Eynde Anna, () Putte ...09.1631 (g. Michael Van Bockele en Anna Peeters), x Putte 01.09.1652 (g. Joannes Van Linden, Martinus Obdebeeke en Petrus Van Eynde) met Obdebeeke Michael,

     Uit dit huwelijk:

     Obdebeeke Petrus, () Putte ...07.1653 (g. Petrus Van der Auwermeulen en Anna Noels),

     geen andere fii te P, O, R, Ber,

 

Van den Eynde Joanna, XI (S1751), () Putte ...06.1637 (g. Henricus Van Leemputte en Anna Lens),

 

Van den Eynde Maria, () Putte 21.02.1641 (g. Guillielmus Beeckmans en Joanna Van de Ceulbeken), (x) Putte 27.12.1661 (g. Joannes Van Eynde en Andreas Verschooren) met Caleys Petrus,

     Uit dit huwelijk:

     Caleys Joannes, () Putte 08.01.1660 (g. Petrus Van Eynde en Elisabeth Culders),

     Caleys Catharina, () Putte 22.01.1662 (g. Petrus Soetens en Catharina Bockx),

     Caleys Mathias, () Putte 21.06.1663 (g. Dnus Mathias le Mounier en Clara Vervloet),

     Caleys Maria, () Putte 10.09.1664 (g. Anthonius Stessens en Maria Van den Broeck).

 

 

 

XI - XII - Van den Eynde Joannes (N1758 + S3246), molenaar te Beersel, (x) Itegem 25.04.1628 (g. Laurentius Petri en Jacobus Van Hout), x Putte 23.05.1628 (g. Franciscus Van den Eynde en Gabriel Van Leemputte) met Peeters (Petri) Anna (N737 + N1759 + S3247), () (niet I!, P!, ...). Zij x 2 Putte 11.07.1641 (g. Petrus Van Eynde, ... Reymenant, Henricus Loobosch en Gilis Meeus) met Van der Auwera Adrianus (N736).

 

Aktes met dank aan Karel en Mariette Bogaerts

5 D. land, gespleten uit de hove v. Roosendael te Berlaar: 

1) 1641 : Van der Auwera Catharina (fa Adrianus) x Marien Mattheus verheft. Van der Auwera Adrianus

molenaar is besetman.

2) 1660 : Van der Auwera Adrianus, molenaar te Putte, mits + Van der Auwera Joannes, is besetman v/zijn

zus Catharina als sterfvrouw staat op 5 D. cessie, gespleten uit de hove v. Roosendael te Berlaar. 

5 D. Quatveld Smetstr. te Berlaar:

1) 1649 : Van der Auwera Catharina we. Marien Mattheus, x Nuyts Petrus (Nouts) verklaart dat de ki.v.voors. Marien

competeren de proprieteit & zij de tochte v. 5 D.(Quatveld). 

2) 1660 : Van der Auwera Adrianus, molenaar, is besetman - reg.f82v (5 D.Quatveld).

Gem.archief Putte 21.02.1648 4: Van den Eynde Petrus gemachtigd dr Van der Schueren Petrus v. Mechelen verkoopt aan

Calleys Petrus (Calais) ten profijte v.Van der Auwera Joannes won. Berlaar, in naam v/zijn broer Adrianus & Van den Bosch

Christianus elk vr de , 6 D. bosch Neerhoeve te Putte.

Hof van Befferen 18.05.1648 82v: Van den Eynde Petrus gemachtigd dr Van der Schueren Petrus verkoopt aan

Van de Auwera Adrianus x Peeters Anna v. 6 D. bosch te Putte & andere aan Van den Bosch Christianus x

Bacx Adriana.

Gem.archief Putte 21.03.1650 5: Van Boeckel Petrus (V.Bouckel), Dijck Joannes, Van der Auwera Adrianus &

Verlinden Joannes, allen pachters & gezworenen v.Putte, lenen. 400 gd. v.De Neef Rumoldus (Neeff) & echtg.

Mannaert Anna. In pand : l B.Trijveld Mechelsebaan, 3 D. land aan Neerhoeve te beide te Putte & Thoeckveld te Berlaar.

6 D. Den Draeck gespleten uit 4 B. te Berlaar Melcauwen :

1) 20.10.1657 : Ven Franciscus fs Joannes verheft 6 D. Den Draeck gespleten uit 4 B. Van der Wouwer Cornelius is besetman (LM 49/504/210/2). 

2) 15.02.1661 : de Longin Franciscus verheft de v.6 D. bempt, daar de andere hem reeds competeert (LM 49/87/39/1).

3) 24.01.1667 : Ven Adriana we.Van Houtven Joannes (sic) verkoopt (6 D. Den Draeck gespleten uit 4 B.) aan Van der Auwera Adrianus, schepen v. Befferen. Koper moet huur gedogen v. Ven Franciscus. Van der Auwera Joannes fs Adrianus zal voors. goederen worden gegooid & gerfd (LM 49/504/210/2). 

4) 16.01.1677 : Is Alverado, schepen v. Brussel, sterfman (6 D. bempt) & Van den Dries Martinus is besetman (LM 49/87/39/1)

5) 19.01.1677 : Van der Wouwer Cornelius is sterfman v/de   v.voors. 6 D. (Den Draeck gespleten uit 4 B.) (LM 49/504/210/2)

6) 16.07.1681 : Denombrement v/de v.6 D. : Van der Auwera Joannes ca. 36 j. won. Putte fs Adrianus competeert de v.6 D. land te Berlaar aan Melcauwen. Onderverdeeld met Van de Wouwer Cornelius (LM 55/729/477).

7) 15.10.1681 : Gecompareerd Mr Van den Driesch Martinus (Van den Driessche) : herhaling van akte v. 24.01.1667

                "Van Houtven Joannes x Ven Adriana verkopen aan Van der Auwera Adrianus, schepen v/hof v/ Befferen, de v. 6 D. land Den Draeck. De Koper moet huur gedogen v.Ven Franciscus. Van der Auwera Joannes fs Adrianus is sterfman" (LM 14/4164). 

7bis) Idem :  Van der Auwera Joannes fs Joannes verklaart gegooid te zijn in de v. 6 D. land (LM 55/729/477 & LM 57/210v/2)

7ter) Idem : Van der Auwera Joannes fs Adrianus verkrijgt de wederhelft v.voors. 6 D. (6 D. Den Draeck gespleten uit 4 B.)   (LM 49/504/210/2)

8) 18.10.1681 : Verkregen bij koop de v. 6 D. land uit voors. 4 bunders, Van der Auwera Joannes (LM 57/210v/2).

9) 17.09.1695 : Is Van der Auwera Joannes op voors. partij sterfman (6 D.bempt), in koop verkregen v. voors. Alverado (LM 49/87/39/1 & LM 56/102/39/1).

10) 22.06.1717 :  Van der Auwera Joannes, schepen v/ hof v/Befferen, 72 j. won.Putte, competeert de (6 D.bempt uit 4 B. aan Melcauwen) (LM 56/102/39/1).

11) 28.08.1717 :  Van der Auwera Joannes 73 j. won. Putte, competeert de v.6 D. land gespleten uit 4 B. te Belaar (LM 49/504/210/2 & LM 57/210v/2)

12) 24.10.1722 : Verheft deze partij (  v. 6 D. gespleten uit 4 B.) v.Van der Auwera Joannes, Vervloet Joannes (LM 49/504/210/2). 

12bis) Idem : Verheft, mits + Van der Auwera Joannes, Brabants Petrus (fs Laurentius) x geweest met Van der Auwera Anna fa Joannes, 11 j. (sic), won.Putte (6 D.bempt uit 4 B. aan Melcauwen) (LM 49/87/39/1)

Gem. 15.12.1657 2: Molen v. Putte wordt gebruikt dr Van der Auwera Adrianus. Molen v. Beerzel dr Van den Eynde Joannes ?

1723 - 1 D. Het Hofken te Putte, naast Het Terfveld, gespleten uit voors. 7 B. : Brabants Petrus 12 j. is sterfman, mits +

zijn vader Laurentius, ontv. te leen 1 D. Het Hofken te Putte, staande  f41/1. Zijn oom v. moederlijke zijde

Van der Auwera Adrianus, heeft eed gedaan als zijn momber.

Leenhof Mechelen 24.04.1660 11/182v/204 Berlaar - 5 D.cessie gespleten uit hove v. Roosendael te Berlaar:

Van der Auwera Adrianus molenaar te Putte, mits + Van der Auwera Joannes, is besetman. Zijn zus Catharina

is sterfvrouw.

Not. Vreven 18.05.1660 29: pachtovereenkomst vr 6 j. v. windmolen te Hareldonck onder Koningshooikt (Hooikt) ts.

abdis Van Lathem Joanna (Van Laethem) & Van der Auwera Adrianus.

1661: Over wegen & waterlopen. Wordt gecalengeert o.a. in Borghstr. : molenaar Van der Auwera v. Putte.

Stadsarchief Mechelen 05.01.1664 SB.1673-1675 Putte FF.S II(II) 1: Ki.v. Davidts Henricus & Laureyns Franciscus

verkopen aan Van der Auwera Adrianus molenaar te Putte 2 B. bleckbosschen te (Schalkhoven ?) Putte bij

Grasheide (Gastheyde).

1665 ? KA cijns ontv.: Van der Auwera Adrianus x met we.v.Van den Eynde Joannes, over Van den Eynde Jacobus,

over Kerremans Jan Baptist (Keermans), v.40 R. hofstede 't Mollecot bij windmolen v.Putte.

Gem.archief Putte 02.03.1667 3: Van Rijmenam Hubertus & Daems Adrianus schepenen v.Putte geven aan

Van der Auwera Adrianus, 51 R. erve bij de windmolen. 

Stadsarchief Mechelen 16.01.1673 SB Putte FF.S.II(II)1:

1) Davidts Franciscus, Anna x Bosmans Michael.

2) Davidts Susanna x Van Laer Joannes, Joannes bejaard, jongman Petrus bejaard (afwezig=>Oost-Indi),

Van Coolen Catharina we. Davidts Joannes & haar 6 mi. ki. 

3) Torfs Helena (Torff) we. Davidts Carolus met mmki. Fransen & Van de Ven Jacobus (Van de Venne). 

4) Laurens Franciscus , Walravens Antonius & De Hageleir Sebastianus als momb.v. 3 mi. voorki. & 2 naerki.v. +

Davidts Catharina & momb.Peeters Joannes & Walravens Adrianus.

5) ki.v. Bosch Mattheus & Davidts Maria - verkopen aan Van der Auwera Adrianus x Peeters Anna, ca.5 D.

Maykensbosch op Groot Eynde Putte aan Grasheide (Gastheyde).     

16.10.1682 SB Putte FF.S.II(II)2: Van der Auwera Adrianus fs Adrianus - Dens Michael.

Not. Swiggers 10.09.1687 1708: Van den Eynde Joannes & Egidius, v. Beerzel & Putte, attesteren dat Vervoort Franciscus

& Van den Eynde Maria respect. zijn te Beerzel & Berlaar, aldaar won., arm zijn, vrij & niet verbonden zijn. 

 

Uit dit huwelijk:

 

1. Van den Eynde Egidius, () Beerzel 08.03.1629 (g. Marien Gasparus en Van den Eynde Elisabeth), x Putte 01.12.1663 (g. Van der Auwera Adrianus, Bastiaens Joannes en Van der Auwera Joannes) met Van der Auwera Adriana,

     Uit dit huwelijk:

     Van den Eynde Petronella, () Putte 03.10.1665 (g. Petrus Van den Eynde en Elisabeth Van der Auwera),

     Van den Eynde Anna, () Putte 02.12.1668 (g. Petrus Van der Auwera en Elisabeth Goosens),

     Van den Eynde Joannes, () Putte 15.03.1671 (g. Joannes Gijselincx en Anna Noels),

     Van den Eynde Franciscus, () Putte 29.04.1686 (g. Franciscus Vervoort en Anna Van der Auwera),

 

Van den Eynde Maria, () Putte 18.10.1630 (g. Joannes Marien en Maria Van der Auwermeulen), x Putte 25.07.1653 (g. Bosmans ... en Van Eynde...) met Verelst Guilielmus,

     Uit dit huwelijk:

     Verelst ..., () Putte ...11.1654 (g. Adrianus Van der Auweraa en Elisabeth Ceulemans),

     Verelst Guilielmus, () Putte 14.01.1656 (g. Petrus Van der Auweraa en Elisabeth Goosens),

     Verelst Anna, () Putte 26.11.1657 (g. Egidius Van den Eynde en Margaretha Van Leemputte),

 

Van den Eynde Catharina, X - XI (N879 + S1623),  () Putte 04.1633 (g. Segerus Van de Plas en Barbara Weyns),

 

Van den Eynde Petrus, () Putte 24.10.1635 (g. Joannes Van Leemputte en Maria Tserneels), x 1 Putte 07.02.1668 (g. Van Rijmenants Hubertus en Van den Eynde Egidius) met Van Rijmenant Dymphna, x ? 2 Beerzel 24.06.1687 (g. Vervoort Joannes vader en Bruyndonckx Bartholomeus) met Vervoort Franciscus,

     Uit dit huwelijk:

     1. Van den Eynde Joanna, () Putte 07.12.1670 (g. Egidius Van den Eynde en Joanna Vloetberghs),

     2. Vervoort Joannes, () Beerzel 20.01.1692 (g. Vervoort Joannes en Bruynincx Maria),

     Vervoort Joannes Franciscus, () Beerzel 18.04.1693 (g. Van den Eynde Joannes en Claes Elisabeth),

     Vervoort Anna Maria, () Beerzel 05.07.1701 (g. Van der Auwera Melchior en Van den Eynden Anna),

     Vervoort Maria Catharina, () Beerzel 27.12.1702 (g. ... Joannes en Bruyndonckx Maria),

     Vervoort Elisabeth, () Beerzel 30.01.1704 (g. Van den Eynden Livinus en ... Elisabeth),

     Vervoort Joannes Baptist, () Beerzel 01.05.1705 (g. Vekemans Joannes en ... Joanna),

 

2. Van der Auwera Adrianus, () Putte 14.04.1642 (g. Adrianus Rijmenams en Elisabeth Ceulemans),

 

Van der Auwera Joannes, IX (N368), () Putte 06.07.1644 (g. Joannes Van der Auwra en Maria Gijsmans),

 

Van der Auwera Cornelius, () Putte 25.09.1647 (g. Petrus Van Eynde en Elisabeth Van Rompay), x Putte 04.09.1671 (g. Petrus Van der Auwera en Gerardus Vercammen) met Van der Auwera Gommara,

     Uit dit huwelijk:

     Van der Auwera Anna, () Putte 08.02.1670 illi. (g. Petrus Brabants en Anna Van Luyck),

     Van der Audera Joannes, () Berlaar 04.10.1672 (g. Joannes Couters en Maria Lambrechts), 

     Van der Auwera Adrianus, () Putte 15.04.1678 (g. Egidius Van den Eynde en Maria Bosmans),

     Van der Auwera Catharina, () Putte 06.03.1681 (g. Franciscus Vervoort en Catharina Van der Auwera),

     Van der Auwera Petrus, () Putte 16.02.1683 (g. Petrus Van der Auwera en Petronella Van den Eynde),

     Van der Auwera Adrianus, () Putte 17.12.1684 (g. Joannes Marien en Adrianus Van der Auwera),

     Van der Auwera Cornelius, () Putte 27.12.1686 (g. Joannes Brabants en Joanna Van den Eynde),

     Van der Auwera Egidius, () Putte 19.09.1688,

     Van der Auwera Joanna Maria, () Putte 06.01.1692,

     Van der Auwera Ignatius, () Putte 06.09.1694.

 


 

XI - Daems Joannes (S1750), meyer van Schriek, () Putte 08.04.1637 (g. Joannes Verelst en Catharina De Gaerter), x Putte 01.08.1657 (g. Petrus Van Eynde, Guilielmus Verelst en Petrus Caleys) met Van den Eynde Joanna (S1751), () Putte 06.1637 (g. Henricus Van Leemputte en Anna Lens).

 

Uit dit huwelijk:

 

Daems Joanna, () Putte 02.07.1658 (g. Petrus Bosmans en Joanna Snyers),

 

Daems Joannes, () Putte 12.12.1660 (g. Joannes Verelst en Anna Peeters),

 

Daems Catharina, () Putte 26.12.1662 (g. Adrianus Daems en Catharina Daems),

 

Daems Anna, X (S875), () Putte 21.09.1664 (g. Hubertus Van Leemputte en Catharina Van Linden),

 

Daems Maria, () Putte 22.02.1667 (g. Joannes Beeckmans en Maria Vrint).

 

 

 

X - XI - Peeters Joannes (N878 + S1622), () S.K.Waver 10.02.1636 (g. Joannes Vervloet en Anna Van Rompaeij), x O.L.V.Waver 08.01.1667 (g. Jacobus Peeters en Joannes Van den Eijnde) met Van den Eijnde Catharina (N879 + S1623), () Putte ...04.1633 (g. Segerus Van de Plas en Barbara Weyns).

 

Aktes i.v.m. dit gezin vind je in het parenteel van Peeters Joannes .

 

Uit dit huwelijk:

 

Peeters Maria, () O.L.V.Waver 13.12.1667 (g. Jacobus Peeters en Maria Boidts),

 

Peeters Petrus, () O.L.V.Waver 25.10.1669 (g. Petrus Peeters en Catharina Peeters), x O.L.V.Waver 26.01.1707 (g. Joannes Peeters en Joannes De Peuter) met De Peuter Gommara, + O.L.V.Waver 16.07.1737, deze x 1 O.L.V.Waver 28.05.1694 (g. Martinus Gijsemans en Joannes De Peuter) met Michael G(e)ijsemans, + O.L.V.Waver 25.10.1706,

     Uit dit huwelijk:

     1. Gijsemans Catharina, () O.L.V.Waver 03.12.1695 (g. Joannes De Peuter en Catharina Van den Brande),

     Gijsemans Joannes Baptista, () O.L.V.Waver 13.09.1697 (g. Joannes De Peuter en Francisca Van den Driessche),

     Gijsemans Anna, () O.L.V.Waver 22.11.1699 (g. Petrus Verstraeten en Anna Bloeckhuijs),

     Gijsemans Petrus, () O.L.V.Waver 04.02.1702 (g. Petrus Verstraeten en Joanna Van Haecken),

     Gijsemans Maria, () O.L.V.Waver 28.12.1704 (g. Gommarus De Peuter en Maria Bijtmans),

     2. Peeters Elisabeth, () O.L.V.Waver 24.04.1708 (g. Joannes De Peuter en Elisabeth Verstraeten),

     Peeters Gummarus, () O.L.V.Waver 24.04.1708 (g. Gommarus De Peuter en Joanna De Peuter),

     Peeters Franciscus, () O.L.V.Waver 05.04.1709 (g. Joannes Peeters en Joanna De Peuter),

     Peeters Adrianus, () O.L.V.Waver 14.07.1712 (g. Adrianus Lens en Maria De Peuter),

 

Peeters Jacobus, () O.L.V.Waver 02.03.1671 (g. Jacobus Peeters en Elisabeth Van den Eijnde),

 

Peeters Anna, IX (N439 + S811), () O.L.V.Waver 25.12.1672 (g. Nicolaus Van den Eijnde en Anna Peeters),

 

Peeters Joanna, () O.L.V.Waver 11.08.1677 (g. Joannes Van den Eijnde en Anna Van Linden loco Anna Vermijlen), x O.L.V.Waver 31.07.1706 (g. Joannes Verstraeten en Joannes Peeters) met Peter Verstraeten,

     Uit dit huwelijk:

     Verstraeten Joannes Baptista, () O.L.V.Waver 12.05.1707 (g. Joannes Peeters en Maria Van den Eijnde),

     Verstraeten Joanna, () O.L.V.Waver 13.11.1710 (g. Petrus Peeters en Joanna Van Loeijck),

     Verstraeten Anna, () O.L.V.Waver 15.10.1712 (g. Petrus Marien en Anna Peeters),

     Verstraeten Petrus, () O.L.V.Waver 14.08.1718 (g. Joannes Verstraeten en Joanna Op de Beeck),

 

Peeters Joannes, () O.L.V.Waver 28.09.1681 (g. Joannes Serniels en Maria Van den Eijnde), x O.L.V.Waver 30.10.1710 (g. Jacobus Peeters en Andrianus Marin) met (Van) Loeijck Joanna,

     Uit dit huwelijk:

     Peeters Petrus, () O.L.V.Waver 03.04.1711 (g. Petrus Peeters en Gommara Van Loeijck),

     Peeters Maria, () O.L.V.Waver 05.02.1713 (g. Gerardus Van Loeijck en Maria Peeters),

     Peeters Joanna, () O.L.V.Waver 03.01.1715 (g. Adrianus Van Loock en Joanna Teurf),

     Peeters Joannes, () O.L.V.Waver 06.04.1720 (g. Joannes Geijsemans en Anna Op de Beeck),

 

Peeters Cornelius, () O.L.V.Waver 12.12.1683 (g. Cornelius Van de Voorde en Catharina Frans),

 

Peeters Jacobus, () O.L.V.Waver 06.12.1686 (g. Petrus Van den Eijnde en Elisabeth Teurff),

 

Peeters Elisabeth, () O.L.V.Waver 15.09.1690 (g. Sebastianus Likens en Elisabeth Van den Eijnde).

 

Terug naar startpagina Terug naar startpagina stamboom