Voorouderlijst Van de Ghein Willem

 

Ginste Van de(r), Van de(r) Ghinst(e), Van der Ginst, Verginst, Van de Gienste, Van Deginste, Van der G(h)eynst, -Gheijnst, Verg(h)eynst, Van de Ghens, De Ghenst, De Geynst, De G(h)yns(t), De Gijns(t)

Familienaam uit de plaatsnaam Ginst (Latijnse Genista) (o.a. in Bellegem): brem.

 


Het klokkengietersgedeelte in ontleend aan onderstaande KLOKKENGIETERSSITES 1 en 2 van André Lehr. Waarvoor oprechte dank. Hier vind je natuurlijk een pak info over klokkengieten en de tijd waarin het legendarisch werd. Ten zeerste aanbevolen.

 

Van den Ghein Willem fs Willem, ° ca. 1470, x met Katelijne van den Brande.


Hij werd te Goirle omstreeks 1450 geboren en vestigde zich als klokkengieter in 1506 te Mechelen. Bij die gelegenheid verwierf hij het burgerschap. Hij stierf vóór 1533. Van hem zijn weinig klokken bekend. Hij werd de stamvader van een lange reeks klokkengieters onder de naam Van den Ghein, Van den Gheyn en via vrouwelijke lijnen Van Aerschodt en Sergeys. Die ononderbroken lijn eindigde toen Klokkengieterij Sergeys te Leuven in 1980 haar poorten moest sluiten. Twee zonen van Willem van den Ghein werden ook klokkengieter, te weten Peter en Jan.
bronnen:
G. van Doorslaer, Les Van den Ghein fondeur de cloches, canons, sonnettes et mortiers à Malines. In: Annales de l’Académie Royale d’Archéologie de Belgique, tome 62, 1910, p.463-671.
Marc & Karine van Bets-Decoster, De Mechelse klokkengieters (
Mechelen, 1998).
Stad met Klank. Vijf eeuwen klokken en klokkengieters te Leuven. Tentoonstelling 16 juni – 3 september 1990, p.43.

Hij was zoon van Willem Van den Ghein toen hij zich op 17 juli 1506 liet inschrijven als Mechels poorter met als beroep " clockghietere ". Deze info uit de weeskamers van Mechelen.
 

Uit dit huwelijk:

 

Van den Ghein Peter I,

 

Van den Ghein Jan I,

Deze Mechelse klokkengieter, zoon van Willem van den Ghein, was klokkengieter in 1534. Omstreeks 1543 zal hij jong gestorven zijn. Hij liet vele schulden na. Zijn carrière heeft dus niet lang geduurd. Van hem zijn dan ook nog slechts enkele klokken bekend evenals enkele tafelbellen waar de Van den Gheins zo bekend om staan. Soms werkte hij samen met een zekere Aerdt of Arnold Ericx. Zijn zoon Anton was ook klokkengieter, doch van hem zijn geen klokken bekend.
bronnen:
G. van Doorslaer, Les Van den Ghein fondeur de cloches, canons, sonnettes et mortiers à Malines. In: Annales de l’Académie Royale d’Archéologie de Belgique, tome 62, 1910, p.463-671.
Marc & Karine van Bets-Decoster, De Mechelse klokkengieters (Mechelen, 1998).
Stad met Klank. Vijf eeuwen klokken en klokkengieters te Leuven. Tentoonstelling 16 juni – 3 september 1990, p.43.

     Uit dit huwelijk:

     Van den Ghein Anton.
 


 

Van den Ghein Peter I,  ° Mechelen ca. 1500, x met Anna Van Dyevoorden.

 

Deze klokkengieter was een zoon van Willem van den Ghein. Het werd omstreeks 1500 te Mechelen geboren en stierf aldaar in 1561. In 1528 blijkt hij als zelfstandig gieter werkzaam te zijn. Door zijn vakmanschap stond hij in hoog aanzien bij zijn collega’s. Financieel was hij niet onbemiddeld. Zijn zonen Peter II en Jan II zouden ook klokkengieter worden.
Hij was een productief gieter. Naast vele luidklokken, vijzels en tafelbellen heeft hij ook enkele voorslagen gegoten, zoals in Vlaanderen voor Oudenburg, Diest, Walem (in hoofdzaak 1554, thans voor een deel te Arnemuiden) en daarnaast zelfs voor het Duitse Wehren (21 km zw van Kassel). In Nederland was hij vooral bekend door de beiaard van Edam, die in het jaar van zijn dood 1561 tot stand kwam. Ook goot hij een spel voor Zierikzee. Zijn voorslagen, evenals die van de andere Van den Gheins en van de gieters Waghevens, kenmerkten zich door hun bijzonder slechte stemming. Pas de gebroeders Hemony zouden daar in 1642 definitief verandering in brengen.
bronnen:
G. van Doorslaer, Les Van den Ghein fondeur de cloches, canons, sonnettes et mortiers à Malines. In: Annales de l’Académie Royale d’Archéologie de Belgique, tome 62, 1910, p.463-671.
Marc & Karine van Bets-Decoster, De Mechelse klokkengieters (Mechelen, 1998).
Stad met Klank. Vijf eeuwen klokken en klokkengieters te Leuven. Tentoonstelling 16 juni – 3 september 1990, p.43.

 

Uit dit huwelijk:

 

Van den Ghein Peter,

 

Van den Ghein Jan II, x met ...

Jan II was de zoon van de Mechelse klokkengieter Peter I van den Ghein. Hij was in elk geval in 1546 klokkengieter. Hij stierf te Mechelen in 1573. Zijn zoon Jan werd geen klokkengieter. Jan II heeft weinig klokken nagelaten. Ook hield hij zich met ander gietwerk bezig, zoals geschut.
bronnen:
G. van Doorslaer, Les Van den Ghein fondeur de cloches, canons, sonnettes et mortiers à Malines. In: Annales de l’Académie Royale d’Archéologie de Belgique, tome 62, 1910, p.463-671.
Marc & Karine van Bets-Decoster, De Mechelse klokkengieters (Mechelen, 1998).
Stad met Klank. Vijf eeuwen klokken en klokkengieters te Leuven. Tentoonstelling 16 juni – 3 september 1990, p.44.

     Uit dit huwelijk:

     Van den Ghein Jan.

 


 

Van den Ghein Peter II, ° 1525, x met Elisabeth Smeyers.
 

Peter II van den Ghein was de zoon van Peter I. Hij was te Mechelen werkzaam in de periode 1561-1593. Hij stierf aldaar in 1598. Het is niet altijd even gemakkelijk aan te geven wanneer hij als klokkengieter begonnen is. Gewoonlijk neemt men aan na de dood van zijn vader Peter in 1561. Peter was, mede door zijn vele huizentransacties, in goede doen. Maar ook zal daarin een rol hebben gespeeld dat hij niet alleen klokken goot, maar ook talrijke bronzen vijzels, tafelbellen enz... Peter blijkt tot aan zijn dood in 1598 actief te zijn geweest, hetgeen een niet geringe tijdspanne is. Of waren de laatste klokken van de hand van zijn zoon Peter ? Ook twee andere zonen Hendrik en Jan III werden klokkengieter. In tegenstelling met zijn vader heeft Peter nauwelijks voorslagen gemaakt. Wel heeft hij er meerdere uitgebreid. Als klokkengieter lagen zijn voornaamste activiteiten dan ook op het terrein van luidklokken.
bronnen:
G. van Doorslaer, Les Van den Ghein fondeur de cloches, canons, sonnettes et mortiers à Malines. In: Annales de l’Académie Royale d’Archéologie de Belgique, tome 62, 1910, p.463-671.
Marc & Karine van Bets-Decoster, De Mechelse klokkengieters (Mechelen, 1998).
Stad met Klank. Vijf eeuwen klokken en klokkengieters te Leuven. Tentoonstelling 16 juni – 3 september 1990, p.44.

 

Uit dit huwelijk:

 

Van den Ghein Petrus III,

 

Van den Ghein Hendrik, ° ca. 1560,

Hendrick van den Ghein werd omstreeks 1560 geboren te Mechelen als zoon van Peter II. Tijdens zijn leven verkeerde hij nog al eens in geldnood. Van hem zijn slechts vier klokken bekend uit de periode 1587-1599. In tegenstelling met de voorafgaande klokken signeerde hij in 1599 met Van den Gheyn. Hendrick van den Ghein stierf in 1602.
bronnen:
G. van Doorslaer, Les Van den Ghein fondeur de cloches, canons, sonnettes et mortiers à Malines. In: Annales de l’Académie Royale d’Archéologie de Belgique, tome 62, 1910, p.463-671.
Marc & Karine van Bets-Decoster, De Mechelse klokkengieters (Mechelen, 1998).
Stad met Klank. Vijf eeuwen klokken en klokkengieters te Leuven. Tentoonstelling 16 juni – 3 september 1990, p.44.

 

Van den Ghein Jan III,

Jan III was de jongste van de drie zonen van Peter II die het gieten van klokken tot zijn vak maakte. In elk geval was hij in 1588 klokkengieter te Mechelen. Hij stierf aldaar in 1626. Op het einde van zijn leven ging het hem economisch zeer slecht af. Regelmatig waren er grote financiële problemen. Toch heeft hij een redelijk aantal klokken gemaakt. Hij werd opgevolgd door zijn zoon Peter IV.
bronnen:
G. van Doorslaer, Les Van den Ghein fondeur de cloches, canons, sonnettes et mortiers à Malines. In: Annales de l’Académie Royale d’Archéologie de Belgique, tome 62, 1910, p.463-671.
Marc & Karine van Bets-Decoster, De Mechelse klokkengieters (Mechelen, 1998).
Stad met Klank. Vijf eeuwen klokken en klokkengieters te Leuven. Tentoonstelling 16 juni – 3 september 1990, p.44-45.

     Uit dit huwelijk:

     Van den Ghein Peter IV.
 


 

Van den Geijn Petrus III, ° Mechelen 1553, + Mechelen 1553, x met Anneken Leest.

 

Peter III is de zoon van Peter II. Hij werd te Mechelen geboren in 1553 en stierf aldaar in 1618. Aanvankelijk werkte hij in de gieterij van zijn vader. Eenmaal zelfstandig gingen de zaken zo goed dat hij zijn werkhuizen moest uitbreiden. In de jaren sinds 1602 nam hij regelmatig een vooraanstaande positie in het gilde waartoe ook de klokkengieters behoorden. Na zijn overlijden in 1618 was er geen opvolger, reden waarom de oude gieterij van de Van den Gheins, genaamd De Gulden Leeuw, verkocht werd. Het aantal klokken van deze Peter III is niet bijzonder groot. Hij kreeg onder andere bekendheid door het klokkenspel voor Monnickendam in 1595. Ook dit spel toont duidelijk aan dat de 16de eeuwse klokkengieters niet in staat waren een zuiver klinkend klokkenspel te maken.
bronnen:
G. van Doorslaer, Les Van den Ghein fondeur de cloches, canons, sonnettes et mortiers à Malines. In: Annales de l’Académie Royale d’Archéologie de Belgique, tome 62, 1910, p.463-671.
Marc & Karine van Bets-Decoster, De Mechelse klokkengieters (Mechelen, 1998).
S
tad met Klank. Vijf eeuwen klokken en klokkengieters te Leuven. Tentoonstelling 16 juni – 3 september 1990, p.44.

 

Schepenakten O.L.V.Waver - Bonheiden - Rijmenam - bewerking van Karel Lemmens 1998

04.07 p 3v: verkoop 11.04.1604 OLVW:

Jan Gybens x Mayken Verbiest verkopen voor 80 gd aan Peeter Van de Gheyne, clockgieter Van Mechelen x Anneken Leest, 2 dagmaal bleckbos te OLVW-Molenstraat.

 

Uit dit huwelijk:

 

Van den Geijne Cathlijn, x met Claes Jan,

     Uit dit huwelijk:

     Claes Jan, (°) Mechelen OLV 01.11.1591 (g. Haca Thomas en Van den Geijne Clara),

 

Van de Geijn Anna, wonend Hoochstraet, x Mechelen OLV 27.09.1592 (g...) met De Wint Cornelis,

     Uit dit huwelijk:

     De Wint Anna, (°) Mechelen OLV 12.12.1593 (g. Van den Geijne Hans en ... Anna),

     De Windt Cornelis, (°) Mechelen OLV 14.07.1595 (g. Claes Hans en Vanden Geijne Claerken),

     De Wint Petrus, (°) Mechelen OLV 08.06.1597 (g. Van den Geijne Petrus en Keremans Lucretia),

     De Wint Joannes, (°) Mechelen OLV 10.06.1599 (g. Bocxtuijns Hans en Vander Heijen Christina),

     De Wint Fransen, (°) Mechelen OLV 18.07.1601 (g. Van Boven Fransen en Autroes Clara),

     De Windt Christina, (°) Mechelen OLV 15.04.1603 (g. Schelkens Jan en Vanden Geijn Maeijken),

     De Wint Gerardus, (°) Mechelen OLV 08.02.1605 (g. Janssens Geeraerts en Anthonis Dinghen),

     De Windt Elizabeth, (°) Mechelen OLV 17.04.1607 (g. 't Sermertens Jan en Van den Geijne Anneken),

 

Van den Geijne Hendrick, x Mechelen OLV 14.08.1589 (g...) met Janssens Anna,

     Uit dit huwelijk:

     Vanden Gheijne Elisabeth, (°) Mechelen St.-Kat 04.07.1590 (g. Van Olle Sijmon en Vanden Geijne Clara),

     Van den Geijne Cornelis, (°) Mechelen St.-Kat 18.09.1591 (g. Collaert Cornelis en Boucxtuyns Maria),

     Vanden Geijne Joannes, (°) Mechelen St.-Kat 07.02.1593 (g. Mr Jan en Testoen Maria),

     Vanden Geijne Anna, (°) Mechelen St.-Kat 08.03.1594 (g. Van Overbeeck Petrus en Van Noterschaten Elisabeth),

     Vander Gheijne Maria, (°) Mechelen St.-Kat 05.06.1600 (g. Scheltiens Joannes en Van Overbeke Maria),

 

Van den Geijne Clara, (x) Mechelen OLV 10.11.1598, x Mechelen Rom 11.11.1598 (g...) met Vanden Berghe - Van den Berg(h)e Hans - Jan,

     Uit dit huwelijk:

     Van den Berghe Clara, (°) Mechelen Rom 07.01.1600 (g. Van den Berghe ... en Van den Berghe Clara),

     Van den Berghe Lijsken, (°) Mechelen Rom 04.11.1601 (g. Van Greijne Peeter en Van Greijne Lijsken),

     Van den Berghe Catharina, (°) Mechelen Rom 26.03.1603 (g. Van den Berghe Pauwels),

     Van den Berge Catherina, (°) Mechelen Rom 31.07.1605 (g. Boecstaens Hans en Van den Berge Catherina),

     Van den Berghe Joannes, (°) Mechelen Rom 18.03.1607 (g. Van den Gheijne Jan en Van den Gheijne Anna),

     Van den Berge Peeter, (°) Mechelen Rom 12.12.1608 (g. Zuetens Peeter en Van Lieck Magriet),

     Van den Berghe Clara, (°) Mechelen Rom 19.06.1611 (g. Van den Berghe Matthijs en Van den Gheijne Clara),

 

Van de G(h)eijn Joanna - Jenneken,

 

Van den Geijn Hans - Jan III, x Mechelen OLV 18.07.1604 (g...) met Verbrechts Anneken,

Deze Jan was de jongste van de drie zonen van Peter die het gieten van klokken tot zijn vak maakte. In elk geval was hij in 1588 klokkengieter te Mechelen. Hij stierf aldaar in 1626. Op het einde van zijn leven ging het hem economisch zeer slecht af. Regelmatig waren er grote financiële problemen. Toch heeft hij een redelijk aantal klokken gemaakt. Hij werd opgevolgd door zijn zoon Peter.
bronnen:
G. van Doorslaer, Les Van den Ghein fondeur de cloches, canons, sonnettes et mortiers à Malines. In: Annales de l’Académie Royale d’Archéologie de Belgique, tome 62, 1910, p.463-671.
Marc & Karine van Bets-Decoster, De Mechelse klokkengieters (Mechelen, 1998).
Stad met Klank. Vijf eeuwen klokken en klokkengieters te Leuven. Tentoonstelling 16 juni – 3 september 1990, p.44-45.

Genealogisch Repertorium van het Mechels District (François Van der Jeught)

Notariaat Jan Harlinghen f°164r - dd 18.04.1618:

Jan Van den Geijn verklaart dat hij van Henrick Wuijtiers den nombre van thien hondert ponden out cooper (1000 pond koper) heeft gekocht aan 40 gulden voor 100 pond, in totaal voor 400 gulden.

     Uit dit huwelijk:

     Van den Geijn Johannes, (°) Mechelen O.L.V. 03.10.1605 (g. Verbrechts Jan en Van den Gheijn Anneken),

     Van de(n) Gheijn Petrus - Peeter IV, (°) Mechelen O.L.V. 17.10.1607 (g. Van den Gheijn Peeter en Verbrecht Lesken),

     x met Lamberts - Lambrecht(s) Maria - Maeijcken,

     Peter, zoon van Jan van den Ghein, werd te Mechelen in 1607 geboren. Hij overleed omstreeks 1654,
     Goot vele klokken waaronder de inmiddels hergoten Salvator in 1638 voor de Sint Romboutskerk te Mechelen.

     Daartoe was hij een tijdelijk compagnonschap aangegaan met de andere Mechelse klokkengieter Peter de Clerck.

     De klok woog ruim vijftienduizend pond! Dezelfde compagnons goten in hetzelfde jaar een ruim veertienduizend

     pond zware klok voor de Sint Goedele te Brussel. De achtergrond van deze samenwerking was de volgende:

     Peter de Clerck was in 1591 in het huwelijk getreden met Johanna van den Ghein, een zuster van Jan, de vader

     van Peter. Waarschijnlijk heeft de oudere en meer ervaren Peter de Clerck zijn toen nog jonge neef Peter willen

     helpen met het gieten van zulke zware klokken. Overigens was zijn oeuvre uit de jaren 1627 tot zijn dood in 1654

     niet bijzonder groot.
     bronnen:
     G. van Doorslaer, Les Van den Ghein fondeur de cloches, canons, sonnettes et mortiers à Malines. In: Annales de

      l’Académie Royale d’Archéologie de Belgique, tome 62, 1910, p.463-671.
     Marc & Karine van Bets-Decoster, De Mechelse klokkengieters (Mechelen, 1998).
     Stad met Klank. Vijf eeuwen klokken en klokkengieters te Leuven. Tentoonstelling 16 juni – 3 september 1990, p.45.

              Uit dit huwelijk:

              Van de Gheijn Hendrick, (°) Mechelen O.L.V. 19.10.1627 (g. Verbercht Hendrick en Autrues Lesken),

              Van den Gheijn Clara, (°) Mechelen O.L.V. 18.03.1629 (g. De Clerck Peeter en De Neeff Clara),

              Van den Gheijn Clara, (°) Mechelen O.L.V. 26.12.1631 (g. Du Lot Jan en Eijckens Clara),

              Van den Gaijne Andreas, (°) Mechelen O.L.V. 05.07.1634 (g. Anthonij Andreas en Van de Gaijne Joanna),

              Vande Gaine Petronilla, (°) Mechelen O.L.V. 10.04.1637 (g. Blommaerts Adrianus en Van Looij Petronilla),

              Vanden Gheijn Petrus, (°) Mechelen O.L.V. 30.06.1640 (g. Van Lier Martinus n. Lambrechts Petrus en Andries Clara),

              Vande Gheijn Joannes IV, (°) Mechelen O.L.V. 31.08.1642 (g. Vermuelen Antonius en Vande Gheijn Anna),

              Jan, zoon van Peter, werd te Mechelen in 1642 geboren. Hij was de laatste Mechelse klokkengieter van die naam.

              Zijn broer Andreas, eveneens klokkengieter, was uit Mechelen vertrokken. Deze werd de stamvader van de

              latere Van den Gheyns. Jan IV heeft een redelijk aantal klokken uit de periode 1665-1697 nagelaten.

              bronnen:
              G. van Doorslaer, Les Van den Ghein fondeur de cloches, canons, sonnettes et mortiers à Malines. In: Annales

              de l’Académie Royale d’Archéologie de Belgique, tome 62, 1910, p.463-671.
              Marc & Karine van Bets-Decoster, De Mechelse klokkengieters (Mechelen, 1998).
              Stad met Klank. Vijf eeuwen klokken en klokkengieters te Leuven. Tentoonstelling 16 juni – 3 september 1990,

              p.45.

              Van den Gheijn Henricus, (°) Mechelen O.L.V. 18.02.1645 (g. Verbrechts Henricus en Autries Clara n. Van den Heijden Ida),

              Van de Gheijn Jacobus, (°) Mechelen O.L.V. 09.11.1647 (g. De Clerck Jacobus en Blerincx Elijsabeth), thuis gedoopt,

              Van de Gheijn Maria, (°) Mechelen O.L.V. 14.09.1649  (g. Sermettens Leonardus en Janssens Maria),

     Van den Gheijne Clara, (°) Mechelen O.L.V. 08.07.1610 (g. Verbrecht Hendrick en Van den Gheijne Clercken),

     Vanden Gheijn Anna, (°) Mechelen O.L.V. 20.03.1612 (g. Wuijtiers Hendrick en De Windt Anna).

 


 

De Clerck Peter, klokkengieter - metaalgieter in Mechelen, x Mechelen OLV 13.01.1591 (g...) met Van de G(h)eijn Joanna - Jenneken.

 

Aktes i.v.m. dit gezin vind je in het parenteel van De Clerck Peter.

 

Uit dit huwelijk:

 

De Clerck Petrus, (°) Mechelen O.L.V. 21.04.1591 (g. Van Geijne Peter en Van den Geijne Anna), x Mechelen St.-Jan 29.06.1619 (g. De Clerck Joannes en De Clerck Rumoldus) met Parudaens - Paridans Anna,

     Uit dit huwelijk:

     De Cleerck Jacobus, (°) Mechelen St.-Jan 17.08.1620 (g. Paridans Jacobus en Versvenen Margarita),

     De Cleercks Joannes, (°) Mechelen St.-Jan 11.03.1624 (g. Van de Gaenen Joannes en Van Opbrucht Margareta),

     x Mechelen OLV 10.02.1649 (g. Daneels Cornelius en Ioureth Petrus) met Elisabeth Daneels, fii in Mechelen,

     De Clerck Elisabeth, (°) Mechelen St.-Jan 24.10.1627 (g. De Clerck Joannes en Van Opburch Elisabeth),

     De Clerck Petrus, (°) Mechelen St.-Jan 30.10.1630 (g. Vrijenbeurch Alexander en De Neef Clara l. Alexandri Oost Gisbertus),

 

De Clerck Rumoldus, (°) Mechelen O.L.V. 20.10.1594 (g. De Mulder Rombout en Van den Geijne Anna),

 

De Clerck Anna, x ?

      Uit deze relatie:

     De Clerck Johannes, (°) Mechelen O.L.V. 28.07.1633 bastaard (g. Van de Gheijne Peeter en De Clercq Maeijken),

 

De Clerck Cornelius, (°) Mechelen O.L.V. 02.04.1597 (g. De Clerck Machiel en Willems Anna),

 

De Clercq Joannes, x Mechelen O.L.V.over de Dijle 01.07.1623 (g. De Clerck Petrus en Havens Joannes) met De Neeff Clara, Mech+,

     Uit dit huwelijk:

     De Clercq Maria Margaretha, (°) Mechelen O.L.V.over de Dijle 19.11.1623 (g. De Clercq Petrus en De Clerq Maeyken),

     De Clercq Barbara, (°) Mechelen O.L.Vrouw 16.03.1625 (g. De Windt Cornelis en Peeter - De Neeff Barbara),

     De Clerck Guiliam, (°) Mechelen O.L.Vrouw 06.12.1626 (g. De Clerck Hendrik en Cornelis Jackemijntken), thuis ged. dr vroedvr.,

     De Clerck Elisabeth, (°) Mechelen O.L.V. 31.07.1628 (g. Pansus Peeter en Van Thielen Lesken),

     De Clerck Catharina, (°) Mechelen O.L.Vrouw 31.01.1630 (g. De Clerck Petrus en Van de Venne Maria),

     De Clerq Clara, (°) Mechelen O.L.Vrouw 12.05.1632 (g. Bemers Joannes en De Leuwe Clara),

     De Clerk Joannes, (°) Mechelen O.L.Vrouw 28.08.1634 (g. De Drijver Joannes en Vande Gaijne Joannes).

 

De Clerck Jacobus, (°) Mechelen O.L.V. 08.10.1604 (g. Van Lieck Peeter en Van den Gheijn Lesken).

 

Terug naar startpagina Terug naar startpagina stamboom