Voorouderlijst Van Wesembeecke Simon

 

Wezenbeek Van, Van Wesembeeck, Van Wesembeke, Van Weesenbeeck, (van) Wesenbee(c)k, Wezenbeek

Familienaam afgeleid van de plaatsnaam Wezembeek in Vlaams-Brabant.

 


 

Van Wesembeecke Simon, ca. 1450,  + voor 1496, x met Van Dieve Kathelyne.

 

"3/4 wyngaerts ... geleghen opten Reytberch tusschen mevrouw van Salmen ... ende Jan op ten Berch, vercregen van Jouffr. Dorothea Uytenhove" hoorde in 1480 toe aan Simon van Wesembeke.
Zij hadden de beemden die Vrouwenpark onder Wijgmaal bezat in huur.

 

Sticht mis in 1478 te Rotselaar.
Na de dood van Simon verkreeg zij in 1494 de wijngaard van haar man.

 

Uit dit huwelijk:

 

Van Wesembeeck Jan.

 


 

Van Wesembeecke Jan, ca. 1480, x Lerants Josina.

 

Hij erfde de wijngaard van zijn moeder.

 

Uit dit huwelijk:

 

Van Wesembeecke Jan,

 

Van Wesembeecke Anna,

 

Van Wesembeecke Elisabeth.

 


 

Vits Anthoon, ca. 1530, (hij was griffier te Wezemael), x met Van Wesembeecke Anna.

 

Uit dit huwelijk:

 

Vits Jacoba (Jacomyne),

 

Vits Anna,

 

Vijts Jan, in 1608 secretaris van de Baronie, x ? Gailly Margareta,

     Uit dit huwelijk:

     Vijts Anthonius fs Jan, secretaris en baronatus, + ..10.1615, x Wezemael 13.07.1608 (g. Vijts Joannes secr. baronie en

     Vander Linden Carolus) met Joanna Vander Linden, fa Carolus Wthem, zij x 2 Wezemaal 06.02.1616 (g. Vijts Joannes secr. in baronatus en Pasteels Adrianus)

     met Van Salm Andreas,

        Uit dit huwelijk:

        2. Vits Jacoba, x 1 Wezemaal 23.07.1628 (g. Christianus Smoors en Adrianus Van Salm) met Vanden Panhuyse Guilielmus,

        deze x 2 Leuven St.-Michiel 27.12.1642 met Peter Vandencautere, fs Adriaan,

            Onder de KLIK bij 1a zitten aktes van emancipatie (gezinssamenstelling) en schuldbekentenis, dit met dank aan

             Paul Peeters. Onder de KLIK zitten bij 1b tot  1d nog een paar aktes betreffende dit gezin..

        Vijts Joannes, () Wezemaal 28.12.1611 (g. Vanden Panhuys Joannes, mayerus Rotselaar en Van Eijnatten Anna),

        Vijts Carolus, () Wezemaal 13.10.1613 (g. Vander Linden Carolus en Goeijenaerts Anna),

       Vijts Anthonius, () Wezemaal 14.04.1615 posthumus (g. Van Dorne Carolus en Neutelers Carola, dlla Aarschot).

        Een paar schepenaktes waarin deze Antonius genoemd wordt, vind je onder de KLIK. Met dank aan Paul Peeters.  

        2. fii Van Salm bij Van Salm Andreas.

 

Terug naar startpagina Terug naar startpagina stamboom