Voorouderlijst Vleskens Jan (Van Vlasselaer)

 

(van) Vlasselaer, Van Vlasselaere, Van Vlaslaer, Vlasselaer(t)s, Flasselaer(t)s, Vla(i)sloir

Familienaam uit de plaatsnaam Vlasselaar in Nieuwrode en Wezemaal.

 


 

XIV - XV - XVI - XVII - Vleskens Jan (N16146 + S22546 + M38674 + M44278 + M44562 + M47922 + M50994 + M62290 + M82770 + M94386 + M123634), x 1535 met Bloems Margaretha (N16147 + S22547 + M38674 + M44279 + M44563 + M47923 + M50995 + M62290 + M82771 + M94387 + M123635), x 1 met Willem Verhaeghen.

 

Hieronder (met dank aan Paul Peeters) een zeer interessante akte, die de familie van Joannes Vleskens (alias Van Vlasselaer) en Margaretha Bloems uit de doeken doet.

Op het ogenblik van het verlijden van de akte was Margaretha Bloems weduwe van Joannes Vleskens, doch we vernemen dat zij voordien reeds gehuwd was met Guilielmus (Willem) Verhaeghen.  Van haar eerste man behield zij zeker 1 dochter en misschien 1 zoon, te weten (de intussen overleden) Maria (Mayken) Verhaeghen, die gehuwd was met Nicolaus Van Halle, en mogelijk ook Godefridus (Govaert) Verhaeghen.  Nicolaus Van Halle en Maria Verhaeghen hadden 1 dochter, nl. Maria.  Deze laatste moet toen nog minderjarig (< 25 jaar) geweest zijn, want Godefridus Verhaeghen treedt op als voogd.  Joannes Van Halle, mogelijk een broer van Nicolaus, was mogelijk ook voogd langs vaderskant, maar hij was alleszins niet aanwezig, want Godefridus Verhaeghen maakte zich als voogd ook sterk voor Joannes Van Halle.  Godefridus Verhaeghen trad niet alleen op als voogd van Maria Verhaeghen, maar ook namens Elisabeth (Lijsbeth) en Josina (Jozijne) Vleskens, kinderen van Joannes Vleskens en Margaretha Bloems.  Zijn optreden om namens Elisabeth en Josina Vleskens te verschijnen, droeg het consent weg van hun respectievelijke echtgenoten, te weten Joannes Vanden Vekene (x Elisabeth Vleskens) en Arnoldus Van Beethoven (x Josina Van Beethoven).  De goedkeuring om namens Elisabeth en Josina Vleskens op te treden, werd op 21 november 1575 verleden voor de schepenen van Kampenhout

Dit alles was nodig om een perceel land van een half bunder, gelegen ter Buecken onder Bertem, te kunnen overdragen aan Joannes Van Winge (zoon van Arnoldus) ten behoeve van zijn zoon Joannes, die hij behield van zijn (vermoedelijk eerste vrouw) Maria Verhaeghen, en van zijn zoon Jacobus, die hij behield van zijn (vermoedelijk tweede) vrouw Maria Van Overbeke.  Het is niet uitgesloten dat zijn vrouw Maria Verhaeghen ook familie was van de eerder genoemde Guilielmus Verhaeghen.

In de akte staat wel vermeld dat de volmachten “van woerde te woerde” na de akte volgen, helaas is dit niet het geval.  De volmachten zullen destijds wel voorgelegd geweest zijn, maar ze werden mogelijk nooit ingebonden in het register. 

Toch wel erg boeiend !

Bron : S.A.L., Inventaris Cuvelier, register nr. 7469, fol. 272v., akte dd. 19 december 1575.

Item in tegenwoirdich(eyt) der schepen(en) van Loven(e) en(de) eygengen(ooten) naerbes(creven) gestaen meester Jan Lemmens, procur(eur), postuleren(de) voer wethoud(er)en deser stadt, tot des naerbes(creven) staet, specialijck en(de) onwederoepel(ijck) geconstitueert zijn(de) bij Margriete Bloems, eertijd(en) wed(uw)e Willems wijlen Verhaeghen ende nu ter tijt wed(uw)e Jans wijlen Vleskens, voer hae(re) tocht, Govaert Verhaeghen ind(en) name van hem selven en(de) oyck ind(en) name Jans Van Halle, daervoe(re) hij he(m) sterckmaecte als particulier momboir van Mayken Van Halle dochte(re) Claes Van Halle, die hij hadde behouden van wijlen Marie Verhaeghen, zijn(e) huysv(rouw)e, dochte(re) wijlen des voers(creven) Willems Verhaeghen ende vand(er) voers(creve) Margiete Bloems, wijlen gehuysschen, vuyt crachte van(den) consente, oirlove en(de) authorisatie, hem geg(even), om des naerbes(creven) staet, te mog(en) doen bij schepen(en) der bancken van Campenhout in date des xxiien. nove(m)br(is) lestleden, geteeckent Hermans, oyck geconstitueert zijn(de) bij Lijsbeth ende Jozijn(e) Vleskens, gesusteren, dochteren des voers(creven) Jans wijlen Vleskens, daer moeder aff es de voers(creve) Margriete Bloems, respective bij consente Jans Van(den) Veken(e), man en(de) momboir der v(oer)s(creven) Lijsbeth, en(de) Aerdt Van Beethoven, man en(de) momboir der voers(creve) Jozijn(e), gelijck tselve naede(re) is blijcken(de) bijde procuratien speciael d(aer)aff zijn(de), gepass(eer)t voerde voers(creve) schepen(en) van Campenhout in date des xxien. novembr(is), oyck lestleden, d(aer)aff de teneuren van woerde te woerde hiernaer wordd(en) geinsereert, die selve Le(m)mens vuyt crachte en(de) nae vermogen der voers(creve) procuratien als anderssints, in ald(er) bester vuegen, wege en(de) manie(re) hem doenl(ijck) zijn(de), per mo(nitionem) heeft opgedrag(en) met ressche en(de) met rijse die hellicht, soe wel vand(er) tocht als erffelich(eyt) van een stuck landts, wesen(de) voer deene hellicht eygen goet ende dande(re) hellicht leengoet, soe tselve gelegen is in een besloten block, groot ontrint een halff boende(re), luttel min oft meer, onder die prochie van Beerthem ter Buecken, regen(ooten) die goeden Ambrosii Van Duffle ter twee zijden, de strate ald(aer) ter derde(re) ende die goed(en) Jans Van(den) Sijpe, exp(osito) imp(ositus) est Jan Van Winge sone wijlen Aerdts tot behoeff Jans Van Winge, bij he(m) behouden van Marie V(er)haeghen, en(de) Jacop Van Winge, bij hem behouden van Marie Van Overbeke, zijn(e) kinderen, hiis interfuerunt Winde, Maelcote, schepenen ende eygengenooten, item m(eeste)r Niclaes Berckel ende Henricus Cloet, beyde insgelijcx als eygengen(ooten), coram quibus sat(is) vigore predicti procuratorii et war(as) pro vero allodio inoverato prout quiquid(em) rogan(tes), quod faciunt, etc(etera), decemb(ris) xixa., xvc. lxxv.

 

Uit dit huwelijk:

 

1. Verhaeghen Mayken, x met Nicolaus Van Halle,

     Uit dit huwelijk::

     Van Halle Maria,  

 

Verhaeghen Govaert ?,

 

2. Van Vlasselaer Lisbeth, x met Jan Van der Veken,

 

Van Vlasselaer Josyne, XIII - XIV - XV - XVI (N8073 + S11273 + M19337 + M22139 + M22281 + M23961 + M25497 + M31145 + M41385 + M47193 + M61817).

 


 

XIII - XIV - XV - XVI - Aert Van Beethoven (N8072 + S11272 + M19336 +  M22138 +  M22280 + M23960 + M25496 + M31144 + M41384 + M47192 + M61816), + Kampenhout 09.12.1609, x 1 1567 met Van Vlasselaer Josyne (N8073 + S11273 + M19337 + M22169 + M22281 + M23961 + M25497 + M31145 + M41385 + M47193 + M61817), ° Kampenhout  1545, + Brussel ?.09.1595 (verbrand als heks), x 2 Haacht 01.02.1600 met Petronella Geerts.

 

Een heleboel aktes i.v.m. dit gezin vind je in het parenteel van Aert Van Beethoven.

 

Uit dit huwelijk:

 

1. Van Beethoven Mark, XIV - XV (M11140 + M11980 + M12748 + M15572 + M20692 + M23596 + M30908), °  Kampenhout ca. 1568,

 

Van Beethoven Anna, XIV (M11609), ° Kampenhout ca. 1570,

 

Van Beethoven Hendrik, XIII - XIV (S5636 + M9668), ° Kampenhout ca. 1572,

 

Van Beethoven Lambert, XII (N4036),  ° ca. 1575,

 

2. Van Beethoven Jan, (°) Kampenhout 19.07.1601 (g. Joannes Van Espen en Margareta Cosijns), x Leefdael 1634 met Ruelens Catharina. Woonde in Leefdaal.

     Uit dit huwelijk:

     Van Beethoven Joannes, (°) Leefdaal 25.10.1639,

     Van Beethoven Henricus, (°) Leefdaal 15.05.1642,

     Van Beethoven Petrus, (°) Leefdaal 06.07.1651, x met Abeloos Martina, een loot uit dit gezin: zie Servrancx.

 

Terug naar startpagina Terug naar startpagina stamboom