Voorouderlijst Van Roosbroeck Geraert

 

Van Roosbroeck

Familienaam uit de plaatsnaam Roosbroeck/Ruysbroeck, op diverse plaatsen (Oost-Vlaanderen, Vlaams-Brabant, Antwerpen).

Toch ligt het centrum van Van Roosbroeck in en rond Heist o/d Berg.

 


 

XI - XII - Van Roosbroeck Geraert (N1700 + S3340), ca. 1600, x met Clara Van Offel (N1701 + S3341).

 

Uit dit huwelijk: " De Geschiedenis Van Beerzel" van Karel Lemmens, borgbrief waarin de ouders vermeld worden,

 

? Van Roosbroeck Cornelius,

 

Van Roosbroeck Simon, X - XI (N850 + S1670). 

 


 

X - XI - Van Roosbroeck (Ruysbroeck) Simon (N850 + S1670), wonen op hoeve van erfg. jfr. Van Tichelt, () ca. 1633, (niet Houtv!, Ramsel!, Hers!, Beer, Heist, I, S, Ber, P, SKW, Bon, O, Bet, K, R, H, L, LSJ, Wiek, WMB, Nijl, Huls, Bev, Kamp, Berg, Perk, Kes, Ges, Hertgom, Hert, Broech, Rot, Wez, Bouw, Grob, Herentals, B, W, Wak, Mech, L, Boech, Ranst, ), + Beerzel 21.01.1695, x Beerzel 17.12.1669 (g. Van Noten Franciscus en Verhagen Joannes) met Nuyts (Naets) Catharina (N851 + S1671), () (niet Beer, S, P, Heist, ...), + Beerzel 26.10.1719.

 

BRZ9: 11 dec 1679:
Gommaer Van Noten & Simon Van Roosbroeck als momboirs over de kinderen achtergelaeten bij wijlen ‎(Gillis)‎ Van Noten x Maria Nuijts dat op de voors kinderen uit hoofde van hunnen oome Jan Van Noten is verstorven seker derde paert in huijs schuere etc ...
BRZ9: 22 feb 1680:
Conditie en voorwaerden waerop Gommaer Van Noten en Simon Van Roosbroeck als momboirs over de kinderen wijlen Francois Van Noten x Maria Nuijts mitsgaders den voors Gommaer Van Noten voor sijn selven ende Niclaes Serneels als momboir over sijne kinderen alle gelijcke erfgen van wijlen Jan Van Noten sullen vercopen huijs schuere etc - verkocht aen Jan Verstrepen Janssone.
BRZ8 fo 41: 4-5 apr 1685:
Specificatie van een regiment Hollantsche ruijterij onder het gebiet vanden colonel den heere grave de Tilly gelogeert tot Beersel.
Simon Van Roosbroeck een luitenant ruijters & 10 peerden.
ASW: 21 apr 1685:
Akkoord tussen Barbara Nuijts x Jan Marien en haar suster Cathlijn Nuijts x Simon Van Roosbroeck over het een vierde erfdeel.
BRZ9 fo 76: 1687:
Gommaer Van Noten & Sijmon Van Roosbroeck momboirs over de achtergelaeten kinderen wijlen Francois Van Noten ende Maria Nuyts mitsgaders Francois Claes met de voors Sijmon Van Roosbroeck oock momboirs over de kinderen achtergelaeten bij wijlen Elisabeth Nuijts daer vader af is de voors Gommaer Van Noten sullen verkopen twee vierde paerten in een huijsinge met een half bunder land.
BRZ9: 18 jan 1691:
Gaspar Van Tichelt pastoor tot Antwerpen heeft verhuert aen Adriaen Ceulemans Gillissone lantman woonende tot Beersel x Livina Vandenbroeck sijne stede bestaende in stallinge, huijsinge, ende schuere, lande, bempde, weijde ende heijde soo gelijck het selve tegenwoordig bewoont sijnde door Sijmon Van Roosbroeck.
BRZ27: 1 nov 1692:
Telling van alle de inwoonders des voors dorpe van Beersel
Sijmon Van Roosbroeck sijn huijsvrouwe vijf kinderen waervan de twee sijn boven de 15 jr, een peert, twee koijen, een rint, en een kalf met een vigge.
BRZ27: 4 nov 1692:
Telling van alle inwoonders van Beerzel
Simon Van Roosbroeck sijn huijsvrouwe met twee dochters boven de 15 jr & drij kinderen onder de elf jaeren een peert twee koijen een runt en een kalf met een viggen.
BRZ27: VT1693:
Simon Van Roosbroeck x Cathlijn Nuijts met Maria, Cornelis, Catharina en Peeter hunne kinderen, waervan de drij jongsten sijn onder de tien jaeren.

 

Uit dit huwelijk:

 

Van Roosbroeck Anna, () Beerzel 11.01.1670 (g. Van Noten Franciscus en Op de Beeck Anna),

 

Van Roosbroeck Maria, () Beerzel 01.05.1671 (g. Van Noten Guilielmus en Nuijts Maria),

 

Van Roosbroeck Barbara, () Beerzel 18.10.1672 (g. Serneels Nicolaes en Op de Beeck Barbara),

 

Van Roosbroeck Maria, X (S835), () Beerzel 26.08.1674 (g. Van Noten Gommarus en Jacobs Maria),

 

Van Roosbroeck Elisabeth, () Beerzel 17.08.1677 (g. Marien Joannes en Naets Elisabeth),

 

Van Roosbroeck Elisabeth IX (N425), () Beerzel 02.11.1678 (g. Marien Joannes en Nuyts Elisabeth),

 

Van Roosbroeck Cornelius, () Beerzel 15.03.1681 (g. Van Roosbroeck Cornelius en Cornelis Catharina),

 

Van Roosbroeck Joannes, () Beerzel 21.10.1683 (g. Serneels Joannes en Van Noten Catharina), x Beerzel 12.02.1706 (g. Nagels Adrianus, Van Roosbroeck Cornelius en Swiggers Adrianus) met Verstrepen Elisabeth,

     Uit dit huwelijk: geen andere fii te Ber, I, Beer, Heist,

     Van Roosbroeck Adrianus, () Beerzel 06.01.1707 (g. Nagels Adrianus en Van Roosbroeck Elisabeth),

     Van Roosbroeck Cornelius, () Heist 24.04.1709 (g. Cornelius Van Roosbroeck en Joanna De Champ),  

 

Van Roosbroeck Joanna, () Beerzel 21.10.1683 (g. Nagels Joannes en Nuijts Catharina),

 

Van Roosbroeck Joanna, () Beerzel 10.12.1684 (g. Serneels Joannes en De Preter Elisabeth),

 

Van Roosbroeck Catharina, () Beerzel 02.04.1686 (g. Verhaghen Egidius en Van Noten Catharina), x Beerzel 28.02.1724 (g. Van Hole Adrianus en Van Roosbroeck Joannes) met Van Hole Adrianus,

     Uit dit huwelijk:

     Van Hole Joanna, () Beerzel 19.03.1724 (g. Van Roosbroeck Joannes en Van Herck Joanna),

     Van Hole Adriana, () Beerzel 04.01.1727 (g. Van Hole Adrianus en Ceulemans Adriana),

     Van Hole Catharina, () Beerzel 14.11.1729 (g. Van Roosbroeck Petrus en Van Noten Anna),

     Van Hole Joanna Maria, () Beerzel 07.12.1732 (g. Schroeyens Adrianus en Van Hole Joanna),

     Van Hole Elisabeth, () Beerzel 31.05.1735 (g. Van Roosbroeck Joannes Baptist en Holemans Elisabeth),

     Van Hole Joannes Baptista, () Beerzel 02.02.1737 (g. Van Roosbroeck Joannes Baptist en Van Herck Cornelia),

 

Van Roosbroeck Petrus, () Beerzel 03.08.1688 (g. Van Leemputten Petrus en Op de Beeck Catharina), + Beerzel 17.04.1757, x Beerzel 08.02.1719 (g. Van Roosbroeck Cornelius en Van Hole Adrianus) met Van Hole Joanna,

     Uit dit huwelijk:

     Van Roosbroeck Joannes Baptista, () Beerzel 09.05.1719 (g. Van Roosbroeck Cornelius en Van Aerck Joanna),

     Van Roosbroeck Anna, () Beerzel 28.10.1720 (g. Van Hole Adrianus en Van Roosbroeck Anna),

     Van Roosbroeck Anna Maria, () Beerzel 25.05.1723 (g. Van Hole Adrianus en Kiebooms Anna),

     Van Roosbroeck Elisabeth, () Beerzel 12.12.1724 (g. Ceulemans Philippus en Van Roosbroeck Elisabeth),

     Van Roosbroeck Petrus, () Beerzel 19.06.1727 (g. Serneels Petrus en Van Roosbroeck Catharina),

     Van Roosbroeck Joannes Franciscus, () Beerzel 08.10.1728 (g. Meus Joannes en Op de Beeck Catharina).

 


 

X - Serneels Petrus (S834), () Beerzel 18.05.1681 (g. Verhagen Joannes en Rijckx Elisabeth), x Beerzel 09.04.1709 (g. Serneels Joannes en Van Roosbroeck Cornelius) met Van Roosbroeck Maria (S835), () Beerzel 26.08.1674 (g. Van Noten Gommarus en Jacobs Maria), + Beerzel 24.05.1750.

 

Aktes i.v.m. dit gezin vind je in het parenteel van Serneels Petrus.

 

Uit dit huwelijk:

 

Serneels Petronilla, () Beerzel 09.01.1710 (g. Van Roosbroeck Petrus en Serneels Petronilla),

 

Serneels Joannes Baptista, () Beerzel 26.10.1711 (g. Leijs Joannes en Van Roosbroeck Elisabeth),

 

Serneels Joanna, IX (S417), () Beerzel 12.11.1713 (g. Serneels Adrianus en Boets Joanna),

 

Serneels Anna Catharina, () Beerzel 13.04.1718 (g. Boets Petrus en Van Dessel Catharina), + Beerzel 24.08.1753, x Beerzel 25.05.1744 (g. Schroyens Petrus en Serneels Joannes) met Schroyens Cornelius,

     Uit dit huwelijk:

     Schroyens Anna Catharina, () Beerzel 10.02.1745 (g. Serneels Joannes en Schroyens Catharina),

     Schroyens Petrus, () Beerzel 15.09.1746 (g. S... Petrus en Meulis Maria),

     Schroyens  Petrus Franciscus, () Beerzel 11.09.1749 (g. Schroyens Petrus en Serneels Anna).

 

 

 

IX - Serneels Adrianus (N424), () Beerzel 28.03.1687 (g. Swiggers Adrianus en Serneels Anna), x Beerzel 11.05.1713 (g. Serneels Petrus, Van Roosbroeck Cornelius, Van den Acker Joannes en Van den Branden Balthazar) met Van Roosbroeck Elisabeth (N425), () Beerzel 02.11.1678 (g. Marien Joannes en Nuyts Elisabeth), + Beerzel 06.03.1742 we.

 

Uit dit huwelijk:

 

Serneels Cornelius, () Beerzel 06.11.1714 (g. Van Roosbroeck Cornelius en Serneels Petronilla),

 

Serneels Joannes, VIII (N212), () Beerzel 06.01.1716 (g. Mees Joannes en Marien Catharina),

 

Serneels Petrus, () Beerzel 14.03.1717 (g. Van Roosbroeck Petrus en Lintermans Maria),

 

Serneels Jacobus, () Beerzel 17.07.1718 (g. Swiggers Jacobus en Goosens Cornelia),  + Beerzel 01.12.1759 mv, x Beerzel 04.05.1742 (g. Pluijs Andreas, Serneels Joannes en Van den Bosch Gummarus) met Pluijs Catharina, + Beerzel 05.04.1762,

                        Uit dit huwelijk:

                        Serneels Andreas, () Beerzel 08.02.1743 (g. Pluys Andreas en Verschueren Maria),

                        Serneels Anna Theresia, () Beerzel 26.10.1745 (g. Van den Broeck Jacobus en Verbeeck Maria Theresia),

                        Serneels Maria, () Beerzel 30.09.1752 (g. Van den Bosch Adrianus en Reymenams Maria),

                        Serneels Petrus, () Beerzel 10.07.1756 (g. Pluys Andreas en Ven Joanna Maria),

                        Serneels Josephus, () Beerzel 01.11.1759 (g. Serneels Andreas en Ven Petronilla), + Beerzel 25.11.1759,

 

Serneels Adrianus, () Beerzel 24.05.1720 (g. Lambrechts Adrianus en Torf Elisabeth), x Beerzel 21.08.1741 (g. Van den Bosch Joannes en Serneels Joannes) met Van de Bosch Maria,

In de klapper staat deze Adrianus vermeld als fs Petrus x Van Roosbroeck Maria. Uit de akte blijkt echter dat hij fs is van Adrianus x Van Roosbroeck Elisabeth. Met dank aan Dany Mertens.

     Uit dit huwelijk:

     Serneels Henrica Elisabeth, () Beerzel 03.09.1742 (g. Serneels Joannes en Lambrechts Elisabeth), + Beerzel 10.03.1747,

     Serneels Joannes Andreas, () Beerzel 30.11.1743 (g. Van den Bosch Andreas en Van den Broeck Anna Catharina),

     Serneels Joannes Franciscus, () Beerzel 03.05.1745 (g. Van den Bosch Joannes en Serneels Catharina), + Beerzel 15.05.1744,

     Serneels Joannes Franciscus, () Beerzel 28.07.1747 (g. Van den Bosch Joannes en Geenen Catharina),

     Serneels Maria Magdalena, () Heist 12.09.1748 (g. Henricus Naghels en Magdalena Verhoeven),

     Serneels Elisabeth, () Heist 27.01.1750 (g. Adrianus Heiremans en Elisabeth Lambrechts),

     Serneels Joannes Franciscus, () Heist 13.06.1752 (g. Joannes Van den Bosch en Barbara Van den Bosch),

     Serneels Joannes Joseph, () Heist 09.10.1754 (g. Joannes Baptist Lauwerens en Elisabeth Lambrechts),

     Serneels Andreas, () Heist 14.10.1758 (g. Andreas Van den Bosch en Anna Serneels).

 

Terug naar startpagina Terug naar startpagina stamboom