Voorouderlijst Van Rommelen Gielis

 

Van Rommelen

Verdwenen familienaam. Mogelijk verwijzend naar de plaatsnaam Rome, o.a. in Outrijve (West-Vlaanderen). Of als bijnaam voor een Romebedevaarder. Of ...

 


De oudste gegevens en de aktes met dank aan Christine Savat en Michael Roekaerts. Meer info op hun website.

 

XIII - Van Rommelen Gielis (N7796), ° ca. 1560, x met met Elisabeth - Adriaenken Silvorts (N7797 + N8085 + S10565 + S12485 + S15685), deze x 1 met XIII - XIV - Versteveren Simon (N8084 + S10564 + S12484 + S15684).

 

RMN8 fo 34: 5 nov 1584:
Testament van Elisabeth Gielevorts x Henric ‎(?)‎ Van Rommele .
RMN8: 5 feb 1582:

Elisabeth Gielvorts x Gielis Van Rommele hebben gegoet ‎(ter cause van scheijdinge van derfgen toegegeven)‎ Andries Hermans als momboir & tot behoef van de voorkinderen Niclaes Buellens daer moeder af was wijlen Marie Gilevorts een erfelijcke rente & hebben te pande gestelt huijs en hof mette schuere etc
opten 19 feb 1596 heeft Rombout De Bruijn x Catharina Buelens, Carel Van Eijnde x Anneken Buelens het sterck maeckende over de weesen van Bernaert Buelens bekent dat Jan Versteveren deze rente gequeten heeft.
RMN8 fo 31: 5 feb 1582:
Uijtcoop tusschen Gielis Van Rommele x Elisabeth Gielevorts ter eendre, item Willem Vandenbrande & Jan De Vleeshouwer als momboirs van Hansken Versteveren wijlen Simonsoon daer moeder af is de voors Elisabeth ter andere zijde
RMN8 fo 37: 15 feb 1586:
Elisabeth Zielevorts x Gielis Van Romele hebben gegoedt ter cause van S+D aen Willem Vandenbrande x Jenneken Gielevorts een jaerlijckse renteen hebben ter pande gestelt huijs en hof met schuer en stallingen, bogaerden en landen.
RMN8: 7 aug 1593:
Jan Smets Remeijssone heeft vercocht aen Gielis Van Rommele x Elisabeth Gielevorts een stucksken lant gelegen te Wayeneese.
RMN8 fo 66: 17 jun 1596:
S+D kinderen en erfgen wijlen Jan Gilvorts x Anna Truyens
Catharina Gilvoorts x Antoon Verect voor een cluchte
Adriaenken Gilvoorts x Gilis Van Romele voor een ander cluchte
kinderen en erfgen wijlen Jan Gilvorts daer moeder af was Anna Truyens
1. Catharina Gilvorts zes dagwant land geheeten Tgrootvelt oft Wayenesse velt, item noch een dagwant lant nu bosch zijnde oock gelegen tot Wayenissen, item noch zes dagwant land met een bosch daeraen liggende gelegen aen de Molenstraete, item noch een half bunder land daer tegenover gelegen geheeten Tbeeckvelt, item noch een dagwant boske in de Plasstraete & zes gulden eens aen Adriaenken Gilvorts
2. Adriaenken Gilvorts de stede te weeten huijs ende hof metten bogaerde twee stukskes lants euselkens houdende vijf dagwant gelegen te Wayenesse, item noch een dagwant bempdeken gelegen in de Plasstraet & een erfelijcke rente & zes gulden eens.
RMN8: 8 feb 1599:
Gielis Van Rommele x Elisabeth Gielevorts hebben vercocht aen Willem Van Vloersem x Elisabeth Truyens een bunder land int Lepelschyte.
RMN8: 17 feb 1603:
Gielis Van Rommele onsen medeschepen heeft opgedragen als gift aen Jan Cornelis ten behoeve vande kercke van Rijmenam anderhalf dagwant gront .

 

Uit dit huwelijk:

 

1. Versteveren Joannes, XII - XIII (N4042 + S5282 + S6242 + S7842), zijn gezin bij Versteveren,

 

2. Van Rommelen Wilhelmus, XII (N3898).

 


 

XII - Van Rommelen Wilhelmus (N3898), koning Sint-Sebastiaansgilde, R+, Mech+, O+, + Rijmenam 30.10.1632, (x) Rijmenam 14.06.1606 (g. Joannes Volcaerts en Joannes Versteveren) met Volcaerts Elisabeth (N3899).

 

Genealogisch Repertorium van het Mechels District (François Van der Jeught)

Notariaat Jan Harlinghen f°269r - dd 11.06.1618:

... onder de parochie van Rijmenam, tussen het eigendom van de weduwe van Pieters Verbiest, dat van Willem Van Rommele en dat van Jan Palmaerts ...

 

MN8 fo 163: 30 mrt 1609.
Willem Van Rommele Gillissone bekent dat Jan Cornelis aen hem heeft gequeten een erfelijcke rente op een stuck land van 40 roeden bij hem Jan Cornelis gecocht van Maria De Bijn x Jan Claes.

 

Uit dit huwelijk: geen verdere info in R, K, P, Duf, O, Ber, SKW, Bon, Mech,

    

Van Rommelen N, (°) Rijmenam 09.07.1607 (g. Jan Geens en Anna Volkaerts),

    

Van Rommelen Margareta, (°) Rijmenam 22.03.1609 (g. Peeter Uijterhoeven en Catlijn De Cort),

    

Van Rommelen Joanna, (°) Rijmenam 21.02.1611 (g. Jan Versteveren en Margriet Volcarts), x 1 Rijmenam 02.11.1635 (g. Joannes Volcaerts en Andreas Verbuken) met Palmaerts Jacobus, (°) Rijmenam 27.06.1606 (g. Jacob Palemans en Joannes Palmaerts), (x) 2 Bonheiden 31.12.1662 (g. Adrianus Heremans en Hendricus Uijterhoeven) met Heremans Martinus, deze x 1 Bonheiden 11.09.1660 (g. Cornelius Sarneels, Petrus De Drijver en Bartholomeus De Punder) met Sarneels Elisabeth Maria,

     Uit dit huwelijk:

     1. Palmaerts Joannes, (°) Rijmenam 28.07.1636 (g. Joannes Vinaij en Francisca Van Deijssel),

     Palmaerts Anna, (°) Rijmenam 26.09.1638 (g. Joannes De Pundere en Anna Van den Eijnde),

     x Rijmenam 25.01.1663 (g. Joannes Verswijvere en Rumoldus Uijterhoeven) met Verhoeven Nicolaus,

     Palmaerts Michael, (°) Rijmenam 05.09.1641 (g. Michael Palmaerts en Maria Versteveren),

     Palmaerts Franciscus, (°) Rijmenam 07.04.1644 (g. Franciscus De Backer en Maria Boijens),

     Palmaerts Joanna, (°) Rijmenam 01.08.1647 (g. Joannes Van Horebeeck en Anna Verhaghen),

     2. Heremans Petronella, (°) Bonheiden 24.12.1661 (g. Peeter Neefs en Cornelia Verswijver),

     3. kinderloos

    

Van Rommelen Petrus, (°) Rijmenam 05.02.1613 (g. Peeter Geens en Catlijn Antonis), + Rijmenam 14.04.1633,

    

Van Rommelen Andreas, (°) Rijmenam 07.12.1615 (g. Andries Verswijver en Anna Vereect), + Rijmenam 1654,

    

Van Rommelen Maria, XI (N1949), (°) Rijmenam 04.10.1618 (g. Jan Verswijvere en Maijken Volcaerts),

    

Van Rommelen Elisabeth, (°) Rijmenam 19.03.1621 (g. Jan Volcaerts en Elisabeth Tuens),

    

Van Rommelen Anna, (°) Rijmenam 10.02.1625 (g. Jan Versteveren en Anna Goijvaerts), x 1 met (niet R, O, ) met Farci Andreas, x 2 Rijmenam 12.02.1662 (g. Petrus De Rijck en Jacobus Smets) met De Rijck Mathias,

     Uit dit huwelijk:

     1. Farci Egidius,

     Ferci Maria, (°) Rijmenam 23.02.1647 (g. Andreas Van Romelen en Maria Vlemincx),

     2. kinderloos ?

    

Van Rommelen Egidius, (°) Rijmenam 05.04.1629 (g. Egidius Reijcx en Maria Versteveren), + Rijmenam 1654.

 


 

XI - De Neef Michael (N1948), (°) O.L.V.Waver 18.03.1611 (g. Michael Lens en Anna Keldermans), x (niet O, R, P!, Bon!, SKW, Mech, ) met Van Rommelen alias Hulemans Maria (N1949), (°) Rijmenam 04.10.1618 (g. Jan Verswijvere en Maijken Volcaerts).

 

Uit dit huwelijk: ontbrekende registers OLV 1654-1657,

 

De Neve Michael, (°) O.L.V.Waver 02.01.1653 (g. Joannes Van den Eijnde en Joanna Peeters), moeder Hulemans, + O.L.V.Waver 04.06.1679, 24 j.,

 

De Neef Egidius, X (N974),

 

De Neef Joannes, x O.L.V.Waver 28.06.1681 (g. Joannes De Belser en Egidius Farci) met Cuijpers Catharina,

     Uit dit huwelijk:

     De Neve Egidius, (°) O.L.V.Waver 27.07.1681 (g. Egidius Versi en Joanna Van Hoef),

     De Neve Joannes, (°) O.L.V.Waver 27.05.1683 (g. Joannes Rogmans en Gommaria De Neeff),

     De Neve Joanna, (°) O.L.V.Waver 19.06.1685 (g. Joannes De Belsere en Joanna Van Rommelen),

     De Neve Maria, (°) O.L.V.Waver 16.12.1687 (g. Joannes Bosmans en Maria Van Sande),

     De Neve Anna, (°) O.L.V.Waver 08.04.1690 (g. Egidius De Belser en Anna De Herdt),

     De Neve Martina, (°) O.L.V.Waver 19.09.1692 (g. Martinus Cuijpers en Maria Op de Beke),

     De Neve Catharina, (°) O.L.V.Waver 25.08.1694 (g. Petrus Lens en Maria Van Sande),

     De Neve Petrus, (°) O.L.V.Waver 30.03.1698 (g. Petrus Cuijpers en Joanna Vermeijlen),

 

De Neve Gummara, (°) O.L.V.Waver 01.02.1659 als fa Michael en Van Rommelen Maria, + O.L.V.Waver 05.09.1696, x O.L.V.Waver 08.01.1687 (g. Adrianus Op de Beke en Martinus Van Horenbeke) met Op de Beke Joannes,

     Uit dit huwelijk:

     Op de Beke Adrianus, (°) O.L.V.Waver 20.08.1687 (g. Adrianus Op de Beke en Joanna Palmats n. Joanna Van Rommelen),

     Op de Beke Joanna, (°) O.L.V.Waver 04.06.1690 (g. Joannes De Neef en Joanna Palmaets),

     Op de Beke Anna, (°) O.L.V.Waver 20.03.1692 (g. Joannes Colins en Anna Op de Beke).

 

Terug naar startpagina Terug naar startpagina stamboom