Voorouderlijst Ruwiers Aert                      

 

Riviere Van de(r), Van de(r) Rieviere, (van) De Reviere, -ière, Rivier(re), Rivir, Rivière

Naam uit de plaatsnaam Rivier: waterloop, oever.

 


De oudste gegevens en de aktes met dank aan Christina Savat.

 

XVI - XVII - XVIII - XIX - Ruwiers - Van Rivieren Aert (S + N + M), ° ca. 1400, x met ...

 

Uit dit huwelijk:

 

Ruwiers Peeter,

HCT852 fo 131:
- 22 aug 1489: Peeter Ruwiers sone wijlen Aerts heeft ontfangen naer doode desselfs sijns vaders vijf dm broecklants aende Wijnkelhage gelegen ende heeft noch ontfangen een half dm lants opt Velt achter Kems ende meester Cornelis Nicolaj heeft den eedt gedaen
- 9 dec 1575: Mr Merck Mechelmans sone wijlen mr Mercx heeft ontvangen tot behoef van hemself voor die twee deelen ende tot behoef van mr Francois, Pauwel ende Baptist Mechelmans sijne broederen als voort derdedeel bij doode wijlen Peeter Ruwiers huns neven & bij doode van wijlen joufr Marie Van Rivieren alias Gielis we Henrick Vandendijcke heurder nichte vijf dm broeckbempt, voert hergeweijde es dobbel mits joufr Marie Van Rivieren niet ontfangen en hadt nae doode Peeter Ruwiers ende heeft noch ontvangen een half dm
- 15 jul 1604: Janne Mechelmans doude sone wijlen mr Mercx nae doode deselfs heeft te leene ontvangen tot behoef van hem selven mede tot behoef van Jan Mechelmans den jongen sijnen broeder ‎(!)‎ vijf dm broecklants, item een half dm lants.

 

? Van Rivieren Raes,

 

Ruwiers Peter,

HCT852 fo 131:
- 22 aug 1489: Peeter Ruwiers sone wijlen Aerts heeft ontfangen naer doode desselfs sijns vaders vijf dm broecklants aende Wijnkelhage gelegen ende heeft noch ontfangen een half dm lants opt velt achter Kems ende meester Cornelis Nicolaj heeft den eedt gedaen.

 

Ruwiers Margriet, XV - XVI - XVII - XVIII (S + N + M). 

 


 

XV - XVI  - XVII - XVIII - Van Adorp Jan (S + N + M), ° ca. 1430, x met 1 met Kathelijne Elewijts, x 2 met Margriet Ruwiers, deze x 2 met Jan Hollekens.

 

Een heleboel aktes i.v.m. dit gezin vind je in het parenteel van Jan Van Adorp.

 

Uit dit huwelijk:

 

1. Van Adorp Hendrik,

 

Van Adorp Aert,

 

Van Adorp Marie,

 

Van Adorp Kathlijn,

 

2. Van Adorp Jan, XIV - XV - XVI - XVII (S + N + M),

 

Van Adorp Peter.

 

Terug naar startpagina Terug naar startpagina stamboom