Voorouderlijst Van Rillaer Gommarus

 

Van Rillaar, Van Rillaer(t), Rillaert(s), Rillaers, Rielaert, Riellaerts, Van Rillas, Relaes

Familienaam uit de plaatsnaam Rillaer (Vlaams- Brabant).

 


 

XII - XIII - XIV - XV - Van Rillaer Gommarus (N2236 + N2536 + S4400 + S4476 + S4720 + S6304 + S12400 + S13008 + S24922 + S25402), ° ca. 1564, x met ...

 

Genealogisch Repertorium van het Mechels District (François Van der Jeught)

Notariaat Jan Harlinghen f°215r - dd 20.05.1618:

Gommar Van Rillaer, landman wonend in Westmeerbeek, oud 54 jaar, legt een verklaring af op verzoek van Claudius De Bruijne, priester en kanunnik in Dendermonde. Gedurende 23 jaar tot half maart ll. was hij huurder van de hoeve, genaamd De Witte Hoeve onder Keerbergen, eigendom van wijlen Francois De Bruijne en Gudula Doublet, de ouders van verzoeker. De bezittingen van de hoeve besloegen ongeveer 28 bunder, die deels onbebouwd bleven, het grootste deel van het land was bewassen met groote boomen die sommige een mans dickte hadden, zodat het land van de hoeve meer gelijck was een formeel bossch ende rauwagie als anders, ja dat veele boomen waren gewassen deur de huijsinge ende stallinghe datte een miserie van sien was. Het was voor hem zeer moeilijk wonen op deze hoeve door tgestadich lopen en volerie vande soldaten ende vrije buijters die dagen daer frequenteerden ende al namen dat de goede lieden hadden, ja dat hij attestant wel drije jaren lanck inde bosschen heeft moeten gaen slapen, deur vreese van gevangen te worden wat hem lest oock noch geschiet is geweest ... Hij huurde de hoeve voor 10 pond Vlaams per jaar.

 

Uit dit huwelijk:

 

Van Rillaer Joannes, XI - XII - XIII (N1268 + S2200 + S2238 + S2578 + S3152 + S3858 + S4594 + S6200),

 

Van Rillaer Martinus, XI - XII - XIII (N1118 + S2360 + S6504),

 

Van Rillaer Barbara, x met Guens Walter,

Akte met dank aan Christine Savat

KB1166: Fo 45: 8 jun 1644:

Mr Michiel Vereijcken heeft verkocht aan Jan Bosmans de jongen x Elisabeth Verheijden een perceel bempt in de Lange voort - bij coope vercregen van Wouter Geens mitsgaders van Jan Golen ende Jan Van Rillaer als momboirs van Maria Guens des voors Wouters dochter daer moeder aff was wijlen Barbara Van Rillaer.

     Uit dit huwelijk:

     Guens Christianus, (°) Keerbergen 27.12.1609 (g. Joannes Claes en Paschasia Guens),

     Guens Maria, (°) Keerbergen 26.08.1612 (g. Egidius Haverhals en Maria Claes),

     Guens Petrus, (°) Keerbergen 04.10.1618 (g. Egidius Haverhals en Elisabeth Van Horick),

     Guens Jan, (°) Keerbergen 23.09.1621 (g. Joannes Bogaers en Joanna Ven).

 

Van Rillaer Margareta, XIV (S12461 + S12701),

 

Van Rillaer Anna, x 1 Keerbergen 06.07.1633 (g. Geens Petrus en Van Rillaer Martinus) met Guens - Geens Petrus, x 2 Haacht 28.10.1637 met Adriaen Van Haecht, x 3 Haacht 14.11.1646 met Kerinx Petrus,

KB1166: Fo 38v: 17 feb 1644:
Joanna Ven lest we Jan Vincx ende tevoren we Jan Van Rillaer waervan drij kinderen alsnog in leven heeft de tocht gederft aan haer kinderen behouden van Jan Van Rillaer, compareerden mede Jan Van Rillaer Janssone mitsgaders Adriaen Van Haecht x Anneken Van Rillaer des vs Jans suster, en Merten Van Rillaer jonkman nu oudt synde over de 24 jaeren, alsnoch geasst van Merten Van Rillaer Gommaersone sijnen momboir, hebben verkocht aan Jan Cleijnheijns x Anneken Van Gheele de twee sevenste paerten van in den helft van eenen bempt van vier à vijf dagwant gelegen in de Zeept – een zevende is aan de voors Joanna Ven ierste C gebleven van wijlen Jan Ven ende Elisabeth Van Deurne haere vader en moeder als zij leefden, het ander zevende met wijlen Jan Van Rillaer vercregen tegen Lenaers Broecx x Magdalena Ven.

     Uit dit huwelijk:

     1. Guens Petrus, (°) Keerbergen 26.02.1634 (g. Hermans Arnoldus en Firens Maria), x Keerbergen 15.01.1670 (g. Scheppers Adrianus en Vande Valgaren Joannes)

     met Scheppers Anna,  

     2. Van Haecht Hubertus, (°) Haacht ...12.1641,  

     3. Berincx Joanna, (°) Haacht 11.08.1647,

     Kerinx Maria, (°) Haacht 28.04.1652, 

 

Van Rillaer Maria, x Westmeerbeek 14.06.1620 (g. Gommarus Van Rillaer, Cornelius Gijsels, Martinus De Roos en Nicolaus Peeters) met Wijndrickx Petrus, geen fii WMB, Heist.

 


 

XI - XII - XIII - Joannes Van Rillaer (N1268 + S2200 + S2238 + S2578 + S3152 + S3858 + S4594S6200), broer van Martinus Van Rillaer, x 1 Keerbergen 29.06.1609 (g. Gommarus Van Rillaer en Jan Van Horick) met Joanna Van Kerstes, x 2 Keerbergen 17.08.1610 (g. Gommarus Van Rillaer, Jan Van Horick en Joannes Ven) met Joanna Ven (N1269 + S2201 + S2239 + S2579 + S3153 + S3859 + S4595 + S6201). Deze x 2 Keerbergen 08.02.1639 (g. Martinus Van Rillaer en Adrianus Van Waest) met Vincxs Joannes (S2654 + S3934), deze (x) 1 Rijmenam 28.01.1629 (g. Jasper Vermuyten en Hubertus Janssens) met Camps (Gijsekens) Catharina (S2655 + S3935), (°) Mechelen Jan 01.11.1592 (g. Winandi Winandus en Swittens Catarina), vader Elisabeth ?. Deze x 1 Rijmenam 06.02.1616 (g. Michiel Van Deijssel en Mattheus Camps) met Van Deijssel Joannes. 

 

Hieronder (met dank aan Paul Peeters) de akte van emancipatie van de kinderen van Joannes Van Rillaer (en Joanna Ven), zoon van Gommarus. De andere kinderen die niet in de akte werden opgenomen, waren wellicht reeds overleden. De datum van de akte is gebaseerd op de datum van de voorgaande akte.

Bron : S.A.L., Inventaris Cuvelier, register nr. 7897, folio 120r., akte dd. 23 juni 1631.

Item Jo(hann)es Van Rillaer fil(ius) quond(am) Gommari,

in p(rese)ntia, emancipavit Anthonium, Jo(hann)em,

Martinum, Annam, Catharinam et Mariam

Van Rillaer, suas proles, a pane suo modo

debito et consueto, quo facto Schutteput,

coram eisd(em).

 

Uit dit huwelijk:

 

1. Van Rillaer Gommarus, (°) Keerbergen 10.02.1611 (g. Antonius Janssens en Barbara Bosmans),

 

Van Rillaer Anna, XI - XII (S1289 + S1929 + S2297), (°) Keerbergen 26.02.1611 (g. Nicolaus Venne en Anna Boucquet),

 

Van Rillaer Antonius, (°) Keerbergen 25.07.1614 (g. Martinus Ven en Maria Van Rillaer),

 

Van Rillaer Joannes, (°) Keerbergen 24.04.1616 (g. Joannes en Catharina Venne),

 

Van Rillaer Joannes, X - XI - XII (N634 + S1100 + S1576 + S3100),

 

Van Rillaer Petrus, (°) Keerbergen 19.03.1619 (g. Petrus en Anna de Grove),

 

Van Rillaer Martinus, (°) Keerbergen 18.11.1620 (g. Martinus Van Rillaer en Maria Claes), x Keerbergen 23.02.1648 (g. Hoolaerts Guilielmus) met Anna Docx,

     Uit dit huwelijk:

     Van Rillaer Anna, (°) Keerbergen 05.02.1653 (g. Martinus Van Rillaer en Anna Docx),

     Van Rillaer Joannes, (°) Keerbergen 22.09.1655 (g. Joannes en Maria Van Rillaer),

 

Van Rillaer Gommarus, (°) Keerbergen 16.08.1622 (g. Gommarus Boedts en Clara Peters),

 

Van Rillaer Catharina, XI (S1119), (°) Keerbergen 19.01.1625 (g. Joannes Heremans en Elisabeth Claes),

 

Van Rillaer Maria, (°) Keerbergen 16.02.1628 (g. Cornelius Verloo en Maria Verbinnen),

 

Van Rillaer Elisabeth, (°) Keerbergen 02.05.1632 (g. Egidius Liekens en Catharina Van Rompay),

 

2a. Van Deijssel Mattheus, (°) Rijmenam 05.10.1615 (g. Mattheus Camps en Barbara Voorspoel),

    

Van Deijssel Magdalena, (°) Rijmenam 11.06.1617 (g. Willem Camps en Magdaleen De Bruijn),

    

Van Deijssel Philippus, (°) Rijmenam 25.08.1619 (g. Philips Huijsmans en Maijken Fransch),

    

Van Deijssel Anna, (°) Rijmenam 10.08.1621 (g. Gommaer Van Deijssel en Anna Reijmbouts),

    

Van Deijssel Catharina, (°) Rijmenam 31.12.1623 (g. Andries Van Deijssel en Catharina Huijsmans),

    

Van Deijssel Andreas, (°) Rijmenam 12.05.1626 (g. Andries Ceulemans en Anna Op de Beke),

 

2b. Vinckx Elisabeth, (°) Rijmenam 06.05.1629 (g. Joannes Storms en Maria Van Deijssel),

 

Vincxs Maria, (°) Keerbergen 16.06.1630 (g. ... Vervloet en Maria Van Dessel),

 

Vincxs Barbara, XI (S1327 + S1967), (°) Keerbergen 16.06.1630 (g. Gasper Mijten en Catharina Vincks),

 

Vincxs Joanna, (°) Keerbergen 05.09.1635 (g. Joannes Van Rillaer en Anna Vincxs).

 

 

 

XI - XII - XIII - Van Rillaer Martinus (N1118 + S2360 + S6504), ex Cruijs/Tremelo, (broer van Van Rillaer Joannes), x Keerbergen 03.02.1616 (g. Jan Poucle, Henricus Anthonii, Michael Van Hove en Jacob Van Horick) met Rams (Ramps) Margareta (N1119 + S2361 + S6505), + Schriek 02.04.1659.

 

Akte met dank aan Christine Savat

SW3: 27 nov 1696: Voorwaerden waerop Ignatius Le Compte dit Donville ridder ende licentiaet in beijde rechten etc sal vercoopen het vierde paert van sekere hoeve metten huijse schuere stallingen hoe landen ende boomgaerden weijden plantagien en toebehoorten bijde Cassetraet daer tegenwoordig pachter op is Merten Van Rillaer wordt gekocht door Jan Buellens ende Francois Vander Auwermeulen uit Putte . 

 

Uit dit huwelijk:

 

Van Rillaer Hubertus, XII (S3252), (°) Keerbergen 01.12.1616 (g. Hubertus Van Hove sr. en Margareta Henrixs),

 

Van Rillaer Jacobus, (°) Keerbergen 06.07.1619 (g. Jacobus Van Horick en Gertrudis Peters),

 

Van Rillaer Joannes, (°) Werchter 30.09.1621 (g. Vanden Brandt Joannes en Verbrake Cecilia), x Bonheiden 03.02.1667 (g. Bartholomeus De Punder, Martinus De Cauter, Augustijn Daems en Peeters Smets) met Jacomina Geens.

     Uit dit huwelijk:

     Van Rillaer Lucas, (°) Keerbergen 01.11.1667 (g. Lucas Van Rillaer en Barbara Van Hove),

     Van Rillaer Adrianus, (°) Keerbergen 12.01.1670 (g. Joannes Van de Valgaren voor Petrus Lens en Catharina Van Rillaer),

     Van Rillaer Catharina, (°) Keerbergen 22.05.1672 (g. Franciscus Van Rillaer en Catharina Wijndrickx),

     Van Rillaer Joanna, (°) Keerbergen 24.10.1674 (g. Barbara Verswijver voor Joanna Wouters en Martinus Van Rillaer),

 

Van Rillaer Maria, X (N559), (°) Werchter 02.07.1623 (g. Van Hove Martinus en Holemans Maria), juvantem in horreo,

 

Van Rillaer Martinus, (°) Werchter 22.02.1624 (g. Wouters Martinus en Carels Elisabeth), x Rijmenam 09.07.1656 (g. Andreas Verbuecken en Mr. Joannes Van Horenbeeck) met Verbuecken (Verbraecken) Catharina,

Akte met dank aan Christine Savat. 

KB1168: Fo 20v: 21 mrt 1668:

Anna en Merten Van Rillaer broer en zus, hebben verkocht bij consente van Peeter Claes als de palmslagh gecalengiert hebbende ende Hendrik Holemans bij vuijtgaen der keerse cooper gebleven tot behoef van Gillis Ceulemans x Cathelijne Cornelis een stuk land daer een huijs heeft opgestaen.

     Uit dit huwelijk:

     Van Rillaer Maria, (°) Rijmenam 17.11.1656 (g. Jacobus Verbuken en Maria Van Rillaer),

     Van Rillaer Catharina, (°) Rijmenam 03.11.1658 (g. Joannes Verbuecken en Catharina Van Elst),

     Van Rillaer Joannes, (°) Rijmenam 27.02.1661 (g. Mr Joannes Van Horebeeck loco Joannes Cotemans en Joanna Van den Bosch),

     Van Rillaer Petrus, (°) Rijmenam 14.12.1664 (g. Andreas Verbuecken en Carola Huijsmans loco Magdalena Bernarts),

     Van Rillaer Elisabeth, (°) Rijmenam 16.09.1667 (g. Lucas Van Rillar en Elisabeth Verbuecken),

 

Van Rillaer Lucas, x (niet K, R, S, W, P, H, ) met Maria Bosmans,

     Uit dit huwelijk:

     Van Rillaer Catharina, (°) Keerbergen 31.10.1655 (g. Egidius Bosmans en Catharina Van der Roost),

     Van Rillaer Jacobus, (°) Keerbergen 05.09.1657 (g. Joannes Van Rillaer en Anna Claes),

     Van Rillaer Petrus, (°) Keerbergen 23.11.1659 (g. Nicolaus Van Loy en Catharina Van Rillaer),

     Van Rillaer Joanna, (°) Keerbergen 01.07.1661 (g. Machiels Joannes en Aertgeerts Joanna),

 

Van Rillaer Anna, ° Schriek wegens overstroming, (°) Werchter 18.02.1627 (g. Geens Franciscus en Boschmans Anna)

 

Van Rillaer Marcus, XI (S1180), (°) Schriek 12.11.1634 (g. Marcus Rouselle en Maria Iwens),

 

Van Rillaer Catharina, (°) Schriek 29.01.1639 (g. Martin Van Gerven en Catharina Rams).

 

 

 

XIV - De Preter Rogier (Rutgerus) (S12460 + S12700), ° 1580, + Rijmenam 15.05.1603, x Rijmenam (ex Keerbergen) 12.05.1603 (g. Merten Van Hove en Gommaer Van Rillaer) met Van Rillaer Margaretha (S12461 + S12701), ze x 2 ca. 1620 (niet K, ) met Haverals Joannes,

    

Uit dit huwelijk:

    

1. De Preter Walterus, (°) Keerbergen 16.04.1608 (g. Walterus Guens en Maria Truyts),

    

De Preter Gommarus, (°) Keerbergen 05.06.1612 (g. Gommarus Liekens en Elisabeth Deutgaen),

    

De Preter Joannes, (°) Keerbergen 28.05.1613 (g. Everardus Jans en Joanna Van Berghe),

    

De Preter Hubertus, XIII (S6230 + S6350), (°) Keerbergen 21.12.1615 (g. Hubertus Van Hove sr en Barbara Van Rillaer),

    

De Preter Rutgerus, (°) Keerbergen 14.10.1618 (g. Joannes Bosmans en Catharina De Belser),

    

De Preater Susanna, (°) Keerbergen 09.03.1621 (g. Petrus Wijnricxs en Susanna De Bruyn),

    

2. Haverhals Anna, (°) Keerbergen 19.10.1624 (g. Martinus Van Uffel en Barbara Van Rillaer).

 


 

XI - XII - Guens Petrus (S1288 + S1928 + S2296), (°) Keerbergen 04.10.1618 (g. Egidius Haverhals en Elisabeth Van Horick), x 1 Keerbergen 06.07.1633 (g. Petrus Geens en Martinus Van Rillaer) met Van Rillaer Anna (S1289 + S1929 + S2297), x 2 (niet K, ) met Verhoeven (Verbraken) Maria.

 

Uit dit huwelijk:

 

1. ? Guens Petrus, X - XI (S644 + S964 + S1148), (°) Keerbergen 26.02.1634 (g. Arnoldus Heremans en Maria Guens),

 

2. Guens Joannes, (°) Keerbergen ...11.1636 (g. Anna en Joannes Janssens),

 

Guens Maria, (°) Keerbergen 30.11.1639 (g. Petrus Wijnrix en Anna Docx),

 

Guens Jan, (°) Keerbergen 27.10.1641 (g. Joannes Ven en Maria Verbinnen),

 

Guens Adriana, (°) Keerbergen 03.01.1644 (g. Adrianus Boets en Maria Van Adorp), wellicht ill., moeder Maria Verheet.

 

 

 

X - XI - XII - Joannes Van Rillaer (N634 + S1100 + S1576 + S3100), (°) Keerbergen 19.03.1617 (g. Joannes Wouters en Clara Guens), x Keerbergen 04.02.1643 (g. Joannes Vandenbrant en Guilielmus Hoolaerts) met Anna Vermuyten (N635 + S1101 + S1577 + S1301), (°) Rijmenam 24.01.1624 (g. Wouter Lauwens en Anna Goivaerts).

 

Uit dit huwelijk:

 

Van Rillaer Anna, (°) Putte 13.03.1643 (g. Hubertus de Preter en Anna Van Adorp).

 

Van Rillaer Henricus, (°) Keerbergen 15.05.1645 (g. Henricus Van Hove en Catharina Vermijlen), x (niet K, S, R, W, Bon, P, H,  ) met Anna Hoylaerts,

     Uit dit huwelijk: geen andere fii te K, S, R, Bon, P, H,

     Van Rillaer Joannes, (°) Keerbergen 14.11.1669 (g. Joannes Verswijver en Anna Pion),

 

Van Rillaer Joannes, (°) Keerbergen 10.10.1647 (g. Joannes Geens en Elisabeth Huybrechts),

 

Van Rillaer Nicolaus, (°) Keerbergen 04.12.1650 (g. Nicolaus en Loy en Maria de Roy).

 

Van Rillaer Barbara, (°) Keerbergen 27.04.1653 (g. Joannes Van Rompaye en Barbara Verswijver), x Keerbergen 09.08.1678 (g. Jan Van Rillaer en Frans Van Reeth) met Anthonius Van Reeth, (°) Keerbergen 08.03.1649 (g. Anthonius Van den Plas en Anna Janssens), fs Antonius en Van de Plas Magdalena,

     Uit dit huwelijk: geen andere fii te K, S, R, Bon, P, H,

     Van Reeth Franciscus, (°) Keerbergen 16.02.1679 (g. Franciscus Van Rillaer en Maria Van Reeth),

     Van Reeth Clara, (°) Keerbergen 03.05.1681 (g. Joannes Van Rillaer en Clara Vereyt),

     Van Reeth Elisabeth, (°) Keerbergen 12.09.1683 (g. Martinus Van Rillaer en Elisabeth Ceulemans),

     Van Reeth Anna, (°) Keerbergen 01.02.1686 (g. Lucas Van Rillaer en Anna Van Reet),

     Van Reeth Joannes, (°) Keerbergen 09.07.1688 (g. Joannes Van den Plas en Catharina De Grove),

 

Van Rillaer Joannes, (°) Keerbergen 02.08.1656 (g. Joannes en Catharina Van Rillaer), x Keerbergen 05.07.1685 (g. Henricus Holemans, Michael Wouters, Anthoon Van Reeth en Petrus Van Beveren) met Anna Van Dessel, geen fii te K, R, P, S, W,

 

Van Rillaer Martinus, X - XI (S550 + S788 + S1550), (°) Keerbergen 31.01.1659 (g. Martinus Vermuyten en Anna Michils),

 

Van Rillaer Maria, IX (N317), (°) Keerbergen 03.10.1663 (g. Joannes Verstraelen en Maria Huybrechts).

 

 

 

XI - Jan Claes (S1118), (°) Keerbergen 06.10.1626 (g. Jan Bogaerts en Petronella de Grove), x Putte 10.05.1661 (g. Martinus Van Rillaer en Jacobus Claes) met Catharina Van Rillaer (S1119), (°) Keerbergen 19.01.1625 (g. Joannes Heremans en Elisabeth Claes),

 

Een heleboel aktes i.v.m. dit gezin vind je in het parenteel van Jan Claes.

 

Uit dit huwelijk :

 

Elisabeth Claes, (°) Putte 21.07.1661 (g. Jacobus Backers en Elisabeth Claes), x Schriek 11.02.1687 (g. Antoon Scherens en Jan Claes) met Scherens Adriaen,

     Uit dit huwelijk:

     Scherens Joanna, (°) Schriek 21.12.1687 (g. Peter Scherens en Catharina Van Rillaer),

     Scherens Adriaen, (°) Schriek 01.08.1689 (g. Marcus Scherens en Anna Claes),

     Scherens Jan, (°) Schriek 28.10.1691 (g. Jan Claes en Catharina Hoylaerts),

     Scherens Catharina, (°) Schriek 27.03.1696 (g. Andre Wyns en Catharina Claes),

     Scherens Anna, (°) Schriek 10.09.1698 (g. Antoon Scherens en Anna Claes),

     Scherens Maria, (°) Schriek 24.11.1700 (g. Peter Claes en Maria Holemans),

     Scherens Elisabeth, (°) Schriek 01.07.1703 (g. Hendrik Claes en Anna Huybrechts),

     Scherens Lucia, (°) Schriek 14.01.1707 (g. Willem Van Hove n. Willem Claes en Anna Scherens),

 

Anna Claes, (°) Schriek 07.12.1664 (g. Jan Van Rillaer en Anna Claes), x Schriek 17.07.1672 (g. Mathias Scherens en Jan Van Hove) met Van Hove Jan, fs Jan x Scherens Maria ex S,

     Uit dit huwelijk:

     Van Hove Jan, (°) Schriek 22.03.1673 (g. Egidius Van Hove en Anna Scherens),

     Van Hove Joanna, (°) Schriek 21.12.1677 (g. Walter Rijmenams en Joanna Van Hove),

     Van Hove Willem, (°) Schriek 15.07.1685 (g. Willem Van Hove en Antonia Van de Sande),

     Van Hove Egidius, (°) Schriek 16.02.1688 (g. Jan Vincx en Catharina Hoylaerts),

     Van Hove Lucia, (°) Schriek 23.06.1691 (g. Peter Scherens en Lucia Mangelschots),

 

Adrianus Claes, (°) Schriek 01.11.1666 (g. Lucas Van Rillaer en Elisabeth De Grove),

 

Henricus Claes, (°) Schriek 13.03.1669 (g. Henricus Huybrechts en Maria Van Rillaer), + > 1710,

 

Catharina Claes X (S559), (°) Schriek 12.07.1671 (g. Jan Storms en Catharina Verbuecken),

 

Petrus Claes, (°) Keerbergen 21.07.1673 (g. Petrus Verschueren en Catharina De Grove), x Keerbergen 26.04.1701 (g. Huijbreghts Martinus, Claes Guilielmus en Claes Hendrickus) met Huybrechts Anna, (°) Keerbergen 25.08.1680 (g. Egidius Huybrechts n. Petrus Vermijlen en Anna Van Rillaer),

     Uit dit huwelijk:

     Claes Catharina, (°) Keerbergen 27.01.1702 (g. Claes Adrianus en Huijbreghts Catharina),

     Claes Anna, (°) Schriek 08.04.1704 (g. Adriaan Scheers en Anna Van Langendonck),

     Claes Jan, (°) Schriek 07.11.1706 (g. Jan Huybrechts en Elisabeth Claes),

     Claes Maria, (°) Schriek 18.08.1708 (g. Willem Claes en Maria Huybrechts),

     Claes Joanna, (°) Keerbergen 17.09.1711 (g. Huijbrechts Gommarus en Scheers Joanna),

     Claes Adrianus, (°) Keerbergen 27.05.1714 (g. Huijbrechts Adrianus en Claes Catharina),

     Claes Elisabeth, (°) Keerbergen 01.05.1716 (g. Van Rillaer Martinus en Van Hove Catharina),

     Claes Adriana, (°) Keerbergen 22.03.1719 (g. Eggers Joannes en Jansens Joanna),

     Claes Anna Petronilla, (°) Keerbergen 25.07.1722 (g. Scheirs Joannes en Huijbrechs Adriana n. Van Ende Anna),

 

Joannes Claes, (°) Keerbergen 15.01.1676 (g. Joannes Claes en Maria Van Laeck), + > 1710,

 

Anna Claes, (°) Keerbergen 15.01.1678 (g. Petrus Huybrechts en Anna Claes),

 

Guilielmus Claes, (°) Keerbergen 16.03.1681 (g. Petrus de Grove en Maria Frans), x Keerbergen 08.11.1708 (g. Clas Petrus en Pans Joannes) met Huybrechts Catharina, (°) Keerbergen 10.12.1684 (g. Joannes Van Rillaer en Catharina Claes),

     Uit dit huwelijk:

     Claes Maria, (°) Keerbergen 23.06.1709 (g. Huijbrechts Joannes en Huijbrechts Maria),

     Claes Petrus, (°) Keerbergen 04.12.1711 (g. Van Hove Petrus en Huijbrechts Elisabeth),

     Claes Anna, (°) Keerbergen 24.09.1714 (g. Scheers Joannes en Huijbrechts Anna),

     Claes Joannes, (°) Keerbergen 08.04.1717 (g. Claes Petrus en Claes Catharina),

     Claes Joanna, (°) Keerbergen 22.09.1719 (g. Claes Adrianus en Scherens Joanna),

     Claes Elisabeth, (°) Keerbergen 17.01.1722 (g. Schreuns Adrianus en Huijbrechts Elisabeth),

     Claes Egidius, (°) Keerbergen 14.09.1724 (g. Huijbrechs Egidius en Huijbrecht Adriana),

     Claes Henricus, (°) Keerbergen 29.07.1728 (g. Van Langendonck Henricus en Claes Catharina).

 

 

 

XII - Van Rillaer (Rillar - Rillarts) Hubertus (S3252), (°) Keerbergen 01.12.1616 (g. Hubertus Van Hove sr. en Margareta Henrixs), x Rijmenam 22.05.1644 (g. Martinus Van Rillaer en Joannes Vereet) met Schroons (Scoof - Schroijens - Scroons) Adriana (S3253), (°) (niet R, K, W, ...).

 

Uit dit huwelijk:

 

Van Rillaer Maria, (°) Schriek 13.12.1644 (g. Marcus Rouselle en Anna Van Rillaer),

 

Van Rillaer Franciscus, XI (1626), (°) Rijmenam 20.09.1646 (g. Franciscus Holemans en Cartharina De Neef),

 

Van Rillaer Joanna, (°) Rijmenam 23.11.1648 (g. Joannes Schroons en Margareta Keldermans),

 

Van Rillaer Martinus, (°) Rijmenam 06.12.1650 (g. Martinus Van Rillaer en Barbara Verreth),

 

Van Rillaer Anna, (°) Rijmenam 09.10.1652 (g. Lucas Van Rillart en Anna Vermuyten),

 

Van Rillaer Catharina, (°) Rijmenam 20.09.1654 (g. Marcus Van Rillar en Catharina Verbuecken), x Rijmenam 22.09.1678 (g. Michael Janssens en Joannes Palemans) met Herremans Jan,

Akte met dank aan Christine Savat 

ASW 28-08-1717:

Jakob en Peter Heremans en hun zusters Anna Heremans x Corneel De Belser en Maria Heremans x Paul Peeters ontvangen 100 gl van Gilis Guens uit Keerbergen als cassatie.

     Uit dit huwelijk:

     Heremans Joannes, (°) Rijmenam 22.09.1679 (g. Joannes Verswijver en Catharina Boschmans),

     Heremans Petrus, (°) Rijmenam 22.09.1679 (g. Petrus Heremans en Anna Camps),

     Heremans Jacobus, (°) Rijmenam 07.12.1681 (g. Jacobus Van den Eijnde en Catharina Heremans),

     Heremans Maria, (°) Rijmenam 22.11.1684 (g. Jacobus Janssens en Carola Huijsmans n. Maria Rix),

     Heremans Anna, (°) Rijmenam 07.10.1686 (g. Martinus Van Rillaer en Maria Hermans),

     Heremans Joannes, (°) Rijmenam 24.11.1688 (g. Joannes Heremans en Elisabeth Van der Aura).

 

 

 

X - De Vries Peter (N558), (°) Berlaar 15.06.1631 (g. Petrus Gysmans en Anna Brabants), x Schriek 27.05.1657 (g. Martin Van Rillaer en Marc Van Rillaer) met Van Rillaer Maria (N559), (°) Werchter 02.07.1623 (g. Van Hove Martinus en Holemans Maria).

 

Aktes i.v.m. dit gezin vind je in het parenteel van De Vries Peter.

 

Uit dit huwelijk:

 

De Vries Catharina, (°) Putte 19.04.1657 (g. Petrus Wouters en Catharina Van Rillaer),

 

De Vries Joanna, (°) Schriek 25.05.1658 (g. Jan Vermeulen en Joanna Van den Bosch),

 

De Vries Marcus, (°) Schriek 26.06.1660 (g. Marcus Van Rillaer en Margareta Van Beersel), x Schriek 17.08.1687 (g. Egidius Verhagen en Jan Verhagen) met Goyssens Anna,

     Uit dit huwelijk: geen andere fii te S, P, Beer, Heist,

     De Vries Peter, (°) Schriek 07.03.1689 (g. Peter Goossens en Adriana Lembrechts), x Heist 05.09.1713 (g. Marcus De Vries,

     Athanasoi De Cuyper, RD Gasper Van Meerbeke en Adrianus Vekemans) met Anna Vervoort,

     De Vries Andreas, (°) Heist 10.09.1692 (g. Andreas Goossens en Maria De Vries),

     De Vries Petronella, (°) Heist 27.06.1695 (g. Petrus De Vries en Elisabeth Van Dessel),

     De Vries Egidius, (°) Heist 02.02.1699 (g. Egidius Verhaegen en Barbara Liekens),

 

De Vries Herman, (°) Schriek 11.08.1662 (g. Herman De Decker en Elisabeth Van Rompaey),

 

De Vries Peter, (°) Schriek 04.01.1665 (g. Adriaen De Vries en Maria Van Rillaer), x Schriek 14.02.1702 (g. Peter Borremans, Willem Geens en Marc De Vries) met Steens Catharina

     Uit dit huwelijk: geen andere fii te S, P, Beer, Heist,

     De Vries Jan, (°) Schriek 04.04.1702 (g. Jan Rijmenams en Maria Appelmans),

     De Vries Joanna, (°) Schriek 02.10.1703 (g. Marcus De Vries en Joanna Hermans),

     De Vries Catharina, (°) Schriek 22.01.1706 (g. Hendrik Hersens en Catharina Ceulemans),

     De Vries Maria, (°) Schriek 05.03.1708 (g. Peter De Vries en Maria De Vries),

     De Vries Anna, (°) Schriek 28.02.1711 (g. Antoon Claes en Anna Goossens),

     De Vries Corneel, (°) Schriek 16.03.1713 (g. Corneel Van der Auwera en Petronella De Vries),

     De Vries Adriaen, (°) Schriek 11.11.1715 (g. Adriaen Deckers en Maria Van Herck),

     De Vries Adriaen, (°) Schriek 09.03.1718 (g. Adriaen De Belser en Elisabeth Goris),

 

De Vries Jan, (°) Schriek 25.02.1668 (g. Jan Claes en Elisabet Ceulemans),

 

De Vries Maria, IX (N279), (°) Schriek 26.11.1670 (g. Jan Van Loy en Maria Huybrechts).

 

 

 

XI - Van Rillaer Marcus (S1180), (°) Schriek 12.11.1634 (g. Marcus Rouselle en Maria Iwens), x Keerbergen 26.10.1660 (g. Marcus Van Rillaer en Jan Valgarens) met Huybrechts Maria (S1181), (°) (niet K, W, P, Beer, Ber, O, Bon, Bet, R, SKW, S, Rot, Heist, I, H, ).

 

Not. Swiggers 27/04.03.1710: De kinderen van Marcus Van Rillaer x Maria Huybrechts, nl Jan, Merten, Peter, Catlijn (echtg. David Michiels), Francisca (echtg. Michiel Luyten), Matheus, Giliam, Joanna (echtg. Jan Verstreken), Maria (echtg. Jasper Kanen, en de mmk van Joanna Serneels (fa. Anna Van Rillaer) verkopen voor 330 gd de helft van een huis met 51/2 dagwant bemt te Keerbergen-Loozenhoek aan Peter Claes.

 

Uit dit huwelijk:

 

Van Rillaer Anna, (°) Putte 20.03.1661 (g. Jacobus Claes en Catharina Iggers),

 

Van Rillaer Joannes, (°) Putte 02.06.1662 (g. Joannes Van Rillaer en Paulina Eggers), x 3 Schriek 11.07.1688 (g. Peter Vermylen, Antoon Van den Broeck, Peter Huybrechts en Egidius Huybrechts) met Hoylaerts Catharina (N513 + S1705 + N1657), deze x 1 Putte 28.07.1669 (g. Adrianus Wauters en Petrus Smets) met Van den Broeck Adriaen (N512 + S1704 + N1656), en x 2 Schriek 13.08.1684 (g. Jan Van Hove en Egidius Van den Broeck) met Scherens Antoon.

     Uit dit huwelijk:

     1. Van den Broeck Jan, X - XI (N256 + S852 + N828), (°) Schriek 31.05.1670 (g. Jan Van den Broeck en Anna Dupuis),

     Van den Broeck Egidius, (°) Schriek 01.05.1672 (g. Van den Broeck Egidius en Anna Nagels),

     3. Van Rillaer Franciscus, (°) Keerbergen 06.01.1689 (g. Egidius Huybrechs en Franciscus Van Rillaer),

     Van Rillaer Petrus, (°) Werchter 27.03.1690 (g. Van Rillaerts Petrus en Claes Anna),

     Van Rillaer Adriaen, (°) Schriek 04.01.1693 (g. Adriaen Eggers en Catharina Van Rillaer),

     Van Rillaer Maria, (°) Schriek 09.02.1695 (g. Jan Anthonis en Maria Huybrechts),

     Van Rillaer Barbara, (°) Schriek 24.01.1698 (g. Willem Van Rillaer en Barbara Van den Bosch),

     Van Rillaer Jan, (°) Schriek 21.06.1701 (g. Jan De Rijck en Josina Provinciael),

     Van Rillaer Catharina, (°) Schriek 19.11.1703 (g. Peter Van Rillaer en Catharina Claes),

     Van Rillaer Martin, (°) Schriek 10.11.1706 (g. Martin Van Rillaer en Maria Huybrechts),

 

Van Rillaer Franciscus, (°) Putte 18.10.1663 (g. Franciscus Huldemans en Maria Van Rillaer),

 

Van Rillaer Martin, X (S590), (°) Schriek 15.08.1666 (g. Martin Van Rillaer en Barbara Wouters),

 

Van Rillaer Peter, (°) Schriek 06.12.1667 (g. Peter Wouters en Maria Holemans), x Schriek 18.06.1699 (g. Jan Van Rillaer, Peter Borremans en Niclaes Van Loy) met De Winter Maria,

     Uit dit huwelijk: geen andere fii te S, P, W, Rot, K,

     Van Rillaer Anna, (°) Keerbergen 13.07.1699 (g. Martinus Van Rillaer en Anna De Winter),

     Van Rillaer Catharina, (°) Keerbergen 10.03.1701 (g. Andreas Joannes Dirickx en Catharina Van Rillaer),

     Van Rillaer Jan, (°) Keerbergen 05.11.1703 (g. Joannes Van Rillaer en Maria De Winter),

     Van Rillaer Egidius, (°) Keerbergen 04.10.1707 (g. Egidius Luijtens en Lucia Borremans),

     Van Rillaer Joanna, (°) Schriek 27.09.1711 (g. David Michiels en Joanna Serneels),

     Van Rillaer Gommer, (°) Schriek 15.01.1715 (g. Gommer De Bie en Elisabeth Somers),

 

Van Rillaer Catharina, (°) Schriek 12.02.1669 (g. Jan Wouters en Catharina Van Rillaer), x (niet S, B, W, Beer, Heist, Bet, K, P, H, ) met David Michiels, ex K,

     Uit dit huwelijk: geen andere fii te S, W, Rot, K, R, H,

     Michiels Clara, (°) Werchter 13.07.1708 (g. Van Rillaer Joannes en Michiels Clara),

     Michiels Catharina, (°) Werchter 21.10.1709 (g. Van Rillaert Martinus en Van Testelt Catharina),

     Michiels Maria Catharina, (°) Werchter 02.07.1713 (g. Cleersnijers Joannes en Van Rillaert Anna),

 

Van Rillaer Barbara, (°) Schriek 06.03.1670 (g. Sebastiaen Vermeylen en Barbara Verswijver),

 

Van Rillaer Francisca, (°) Schriek 06.08.1671 (g. Peter De Vries en Francisca Tousain), x Werchter 10.10.1700 (g. Leenaerts Franciscus en Van Vlasselaer Adrianus) met Michiel Luyten,

     Uit dit huwelijk: geen andere fii te S, W, B, Rot, K, H,

     Luijten Anna, (°) Werchter 19.11.1701 (g. De Koninck Cornelius en De Koninck Elisabeth n. Luijten Anna),

     Luijten Guilielmus, (°) Werchter 27.03.1704 (g. Van Rillaert Guilielmus en Luijten Barbara),

     Luijten Guilielmus, (°) Werchter 11.08.1705 (g. Van Rillaert Guilielmus en Hoelaerts Catharina),

     Luijten Joanna, (°) Werchter 25.01.1709 (g. Lontier Henricus en Goossens Joanna),

 

Van Rillaer Adriaen, (°) Schriek 30.10.1672 (g. Adriaen Viskens en Catharina Rijmenants),

 

Van Rillaer Matheus, (°) Schriek 30.10.1672 (g. Matheus Verstraeten en Joanna Van den Bosch),

 

Van Rillaer Willem, (°) Schriek 11.05.1674 (g. Willem Bellens en Barbara Wouters), x Werchter 22.06.1704 (g. Goossens Joannes en Van Roest Arnoldus) met Goossens Joanna,

     Uit dit huwelijk: geen andere fii Rot, W, S, K, H,

     Van Rillaer Cornelius, (°) Werchter 26.03.1707 (g. Vermijlen Cornelius en Van Rillaert Catharina),

     Van Rillaer Clara, (°) Werchter 03.03.1709 (g. De Wortelaer Joannes en Michiels Clara),

     Van Rillaer Joannes, (°) Werchter 08.04.1716 (g. Van Rillaer Joannes en Eggers Elisabeth),

     Van Rillaer Joannes, (°) Werchter 18.09.1721 (g. Goossens Joannes en Van den Bergh Maria),

 

Van Rillaer Joanna, (°) Schriek 17.01.1677 (g. Antoon Van den Broeck en Joanna Vermylen), x Werchter 20.06.1699 (g. De Rijck Joannes en Leemans Jacobus) met Jan Verstreken,

     Uit dit huwelijk: geen andere fii te S, B, W, Rot, K, H,

     Verstreeken Joannes, (°) Werchter 17.08.1704 (g. Rijckx Joannes en Verstreken Catharina),

     Verstreken Guilielmus, (°) Werchter 03.08.1709 (g. Van Rillaert Martinus en Van Rillaert Catharina),

     Verstreken Joanna, (°) Werchter 02.09.1711 (g. Van Roest Arnoldus en De Rijck Joanna),

     Verstreken Guilielmus, (°) Werchter 28.05.1716 (g. Van Rillaert Guilielmus en Mertens Adriana),

 

Van Rillaer Maria, (°) Schriek 17.06.1678 (g. Arnold Somers en Maria Strommens), x (niet S, W, B, Beer, Heist, Bet, K, P, R, H, ) met Jasper Kanen, geen fii te S, W, B, Rot, K, H, R,

 

Van Rillaer Anna, + Rijmenam 31.03.1690, x Rijmenam 31.05.1685 (onleesbaar) met Serneels Petrus,

     Uit dit huwelijk:

     Serneels Joanna, (°) Rijmenam 10.03.1686 (g. Egidius Huijbrechs en Joanna Cuers Van Poppel),

     Serneels Gummarus, (°) Rijmenam 21.01.1668 (g. Gommarus De Vries en Catharina Van Rillaer),

     Serneels Ludovicus, (°) Rijmenam 21.01.1688 (g. Ludovicus Vervloesem en Joanna Versteven),

     Serneels Petrus, (°) Rijmenam 10.07.1689 (g. Petrus Van Rillaer en Catharina Van Rillaer),

     Serneels Anna, (°) Rijmenam 10.07.1689 (g. Adrianus Verret en Elisabeth Van Laeck).

 


 

X - XI - Martinus Van Rillaer (S550 + S788 + S1550), (°) Keerbergen 31.01.1659 (g. Martinus Vermuyten en Anna Michils), + Keerbergen 08.05.1732, x Keerbergen 16.02.1692 (g. Henricus Schrens, Joannes Van Rillaer en Joannes Somers) met Adriana Somers (S551 + S789 + S1551), (°) Rijmenam 31.08.1660 (g. Petrus Ceulemans en Janssens Clara), + Keerbergen 21.05.1756.

 

Notariaat Swiggers 133/30-12-1714:
De erfgenamen van Adriaen Diericx : zijn drie zusters Anna (echtg. Jacob Van Gorp), Catlijn (echtg. Jan Pluys) en de zonen van Maria Diericx nl Adriaen Van Antwerpen en zijn halfbroer Peeter Barberien en consoorten verkochten 1/3de van een half huis met één bunder grond te Keerbergen aan Merten Van Rillaer.
Notariaat Swiggers 30/15-3-1715:
Jan Van Rillaer van Keerbergen en zijn broer Merten Van Rillaer van Grootloo lenen 22 gd à 5 % van David Michiels.
Notariaat Swiggers 114/5-11-1715:
Merten Van Rillaer en Jan, Peeter, Giliam en Corneel Vermijlen verkochten voor 90 gd 1 bunder gerooid bos aan E.H. Gerard Bogaerts, pastoor van Schriek.
Notariaat Swiggers 139/8-12-1717:
Akkoord tussen de weduwe van Jan Bullens van Putte met haar zonen Peter en Jan en haar huurder Merten Van Rillaer.
Notariaat Swiggers 99/8-10-1718 :
Attestatie door Jan Pauwels en Lenaert Keldermans van Keerbergen ten verzoeke van Jan Baptist Bullens over huurbetwisting met huurder Merten Van Rillaer.
Notariaat Swiggers 66/20-4-1719:
Attestatie door Jan Pauwels 22 j, Elisabeth Tuytgans 20 j., Maria Van Deuren 18 j. en Hendrik Beullens 18 j. ten verzoeke van Jan Baptist Beullens over ruzie met Merten Van Rillaer.

 
Uit dit huwelijk:

 

Van Rillaer Anna, (°) Keerbergen 16.05.1692 (g. Joannes Somers en Anna Vrancken), + Keerbergen 23.11.1761 we, x voor pater De Wortelaer, minderbroeder, Keerbergen 04.05.1715 (g. Jan Vermeylen en Merten Van Rillaer) met Peter Vermeylen, + Keerbergen 06.04.1736,

     Uit dit huwelijk: geen andere fii te K, R, S, O, P, W, H,

     Vermeijlen Jan, (°) Keerbergen 06.03.1716 (g. Joannes Vermeijlen en Adriana Soomers),

     Vermeijlen Catharina, (°) Keerbergen 17.09.1718 (g. Martinus Van Rillaer en Catharina Claes),

     Vermeijlen Cornelius, (°) Keerbergen 14.10.1720 (g. Cornelius Vermeijlen en Petronilla Bosmans),

     Vermeijlen Daniel, (°) Keerbergen 21.07.1723 (g. Joannes Vervloessem en Clara Puttemans),

 

Van Rillaer Joannes, (°) Keerbergen 28.12.1693 (g. Joannes Van Rillaer en Catharina Docx), x Keerbergen 15.06.1734 (g. Simon Van Rillaer en Jan Cornelis) met Cornelis Joanna, + Keerbergen 24.04.1767,

     Uit dit huwelijk: geen andere fii te K,  R, S, O, P, W, H,

     Van Rillaer Maria Francisca, (°) Keerbergen 20.09.1734 (g. Franciscus Van Rillaer en Maria De Preter),

     Van Rillaer Simon, (°) Keerbergen 21.07.1737 (g. Simon Van Rillaer en Francisca Cornelis),

 

Van Rillaer Adrianus, (°) Keerbergen 18.12.1695 (g. Adrianus Van Rillaer en Barbara Van Rillaer), x ? met Bosmans Petronilla, (°) Keerbergen 13.03.1685 (g. Bosmans Petrus en Bosmans Joanna), fa Joannes en Van Nuffel Maria,

     Uit deze relatie:

     Van Rillaer Martinus, ex Keerbergen, (°) Keerbergen 02.09.1716 filius ill. (g. Van Rillaer Martinus en Van Uffel Maria),

     x Rijmenam 05.02.1747 (g. Adrianus Van Horenbeeck en ...echano de Valloij) met Geeraer(t)s Anna (Theresia), ex Werchter,

     (°) Werchter 17.07.1716 (g. Guilielmus Rijmenam en Anna Crab), fa Joannes en Verbinnen Maria,

          Uit dit huwelijk:

          Van Rillaer Daniel, (°) Keerbergen 25.12.1747 (g. Vermijlen Daniel en Van Rillaer Joanna),

          Van Rillaer Joannes Franciscus, (°) Keerbergen 14.02.1750 (g. Van Noten Joannes en Van Rillaer Maria),

          Van Rillaer Daniel, (°) Keerbergen 08.05.1751 (g. Van Rillaer Franciscus en Van Rillaer Joanna), moeder Bernaerts,

          Van Rillaer Maria Theresia, (°) Keerbergen 10.02.1753 (g. Vermijlen Josephus en Van Rillaer Maria),

          Van Rillaer Guilielmus, (°) Keerbergen 03.08.1755 (g. Van Rompae Guilielmus en Van Rillaer Anna),

          Van Rillaer Henricus, (°) Keerbergen 10.06.1758 (g.Van Rompaij Henricus en Van Rompaij Catharina),

          Van Rillaer Maria Anna (Theresia), (°) Keerbergen 31.12.1760 (g. Van Loo Joannes en Cornelis Maria),

          + Keerbergen 28.04.1812 als fa Martinus en Theresia Geeraerts, x Keerbergen 10.07.1777 (g. Franciscus Van Rillaer en  Adrianus Verschoren) met

          Verschoren Adrianus Frans/ Jan Frans/Frans, (°) Keerbergen 21.01.1749 (g. Verschoren Adrianus en Van Elst Anna), + Keerbergen 02.01.1806 als fs Jean Verschoren,

           Verschoren Adrianus Frans is fs Joannes ((°) Keerbergen 22.09.1709 (g. Guens Joannes en

            Vercammen Joanna) als fs Matthias en (x Keerbergen 03.07.1708)  Guens Petronella)) en Rijmenams Maria

           (dit koppel x Keerbergen 14.01.1738 (g. Verret Franciscus en Verschoren Egidius),

                Uit dit huwelijk:

                Verschoren Petrus Frans, (°) Keerbergen 10.03.1780 (g...),

                Verschoren Maria Anna, (°) Keerbergen 11.04.1782 (g...),

                Verschoren Anna Catharina, (°) Keerbergen 21.05.1784 (g...),

                Verschoren Anna Elisabeth, (°) Keerbergen 18.07.1786 (g...),

                Verschoren Michael, (°) Keerbergen 10.02.1788 (g...),

                Verschoren Martinus, ° Keerbergen 01.02.1790 (g. Martinus Faijeaerts en Anna Francisca Verschoren),

                Verschoren Joanna, ° Keerbergen 04.07.1792 (g. Cornelius Matthees en Maria Anna Van Rillaer),

 

Van Rillaer Joanna, (°) Keerbergen 26.05.1698 (g. Joannes Somers en Joanna Van Rillaer), x Keerbergen 13.08.1740 (g. Jan Van Rompaeye en Simon Van Rillaer) met Willem/Guilielmus Van Rompaeye, + Rijmenam 03.06.1762, deze x 1 Rijmenam 13.04.1728 (g. Petrus Van Rompaij en Petrus Van den Eijnde) met Van den Eijnde Catharina,

     Uit dit huwelijk:

     1. Van Rompaij Philippus Jacobus, (°) Rijmenam 28.09.1730 (g. Philippus Keulemans en Adriana Vervloet),

     Van Rompaij Joannes, (°) Rijmenam 06.10.1732 (g. Joannes Willems en Catharina Van Rompaij), + Rijm 28.03.1759,

     2. Van Rompaij Michael, (°) Rijmenam 03.07.1742 (g. Michael Eggers en Catharina Vermeijlen), + Rijmenam 04.07.1742,

 

Van Rillaer Catharina, IX - X (S275 + S775), (°) Keerbergen 08.05.1700 (g. Lucas Van Rillaer en Maria Vervloesem),

 

Van Rillaer Petrus, IX (S394), (°) Keerbergen 19.03.1702 (g. Petrus Schippers en Catharina Verbraeken),

 

Van Rillaer Franciscus, (°) Keerbergen 29.11.1706 (g. Joannes Derboven en Petronella De Keyser),

 

Van Rillaer Simon, (°) Keerbergen 28.02.1709 (g. Simon Van Horick en Anna Heremans), + Keerbergen 02.02.1743, x Keerbergen 09.11.1738 (g. Jan Van Rillaer en Willem Vermijlen) met Ceuppens Anna,

     Uit dit huwelijk:

     Van Rillaer Maria Francisca, (°) Keerbergen 15.01.1739 (g. Joannes Van Rillaer en Francisca Cornelis n. Maria Cornelis),

     Van Rillaer Joannes Baptist, (°) Keerbergen 28.06.1741 (g. Joannes Holemans en Joanna Van Rillaer),

     Van Rillaer Joannes Baptist, (°) Keerbergen 18.01.1743 (g. Joannes Vermijlen en Joanna Cornelis).

 

 

 

IX - Boets Gerardus (N316), (°) Keerbergen 10.03.1659 (g. Gerardus Mijte en Joanna Van Rompau), x 1 Keerbergen 12.11.1687 (g. Petrus Boets, Adriaen Van Nuffel en Michael Boets) met Van Rillaer Maria (N317), (°) Keerbergen 03.10.1663 (g. Joannes Verstraelen en Maria Huybrechts), x 2 Keerbergen 22.09.1694 (g. Petrus Boets, Henric Vermijlen en Gommaar Schoovaerts) met Catharina Troy.

 

Uit dit huwelijk:

 

1. Boets Maria, (°) Keerbergen 09.04.1688 (g. Petrus De Roey en Maria Palemans),

 

Boets Joannes, (°) Keerbergen 03.07.1689 (g. Vermeijlen Joannes fs Sebastianus en Van Rillaer Maria),

 

Boets Joanna, (°) Keerbergen 07.01.1691 (g. Martinus Gielis en Catharina Vrancx voor Joanna Janssens),

 

Boets Michael, VIII (N158), (°) Keerbergen 03.12.1692 (g. Michael Boets en Joanna Van de Sande),

 

2. Boets Elisabeth, (°) Keerbergen 08.03.1695 (g. Petrus Boots en Elisabeth Van Rillaer),

 

Boets Guilielmus, (°) Keerbergen 20.02.1696 (g. Guilielmus Vermijlen en Francisca Doms),

 

Boets Adriana, (°) Keerbergen 12.04.1697 (g. Adrianus Van den Eynde en Maria De Winter).

 

 

 

XI - Van Rillaer Franciscus (S1626), (°) Rijmenam 20.09.1646 (g. Franciscus Holemans en Catharina De Neef), + Rijmenam 04.05.1706, x Keerbergen 13.02.1669 (g. Jan Van Rillaer en Jan Valgarens) met Verswijver(en) Barbara (S1627 + S1847 + S2175), (°) Rijmenam 26.06.1628 (g. Arnoldus Van Haegt en Barbara Reycx), + Keerbergen 20.09.1676, hij x 2 (kinderloos ?) Rijmenam 09.07.1680 (g. Joannes De Punder en Carolus Keldermans) met Fierens Catharina. Zij x 1 Haacht 18.10.1650 met Van Adorp Egidius (S1746 + S2174), (°) Haacht 20.05.1615, + Keerbergen 14.03.1668

 

Uit dit huwelijk:

 

1.Van Adorp Maria, (°) Keerbergen 21.11.1651 (g. Joannes Van Rompay en Maria Verswijver),

 

Van Adorp Petronella, X - XI (S923 + S1087), (°) Keerbergen 06.10.1652 (g. Petrus De Grove en Francisca Van Dessel),

 

Van Adorp Petrus, (°) Keerbergen 08.11.1654 (g. Petrus Van Haecht en Maria Verswijver),

 

Van Adorp Maria, (°) Keerbergen 28.01.1657 (g. Paulus De Kuyper en Maria Van Balier),

 

Van Adorp Adriaen, (°) Keerbergen 13.11.1658 (g. Adriaen Docx en Catharina Van Adorp), x (niet K, ) met Maria Anna Soetens, + Overboelare 02.10.1729, fa Jooris Soetens en Suzanne Mostaert,

     Uit dit huwelijk:

     Van Adorp Henricus, (°) Overboelare 25.11.1697, + Overboelare 31.08.1783, x Haacht 22.08.1719 met Anna Marie Poplimont, (°) Haacht 03.08.1697

     (g. Van Keerbergen Cornelius en Van Doren Anna n. Poplimon Anna Maria), + Overboelare 09.04.1782, fa Adrianus en De Smet Margareta,

     Uit dit huwelijk wordt na 5 generaties (Cornil, Joseph, Antoine, Augustinus, Dominique en Elise Lambertine)

     in Schaarbeek op 08.04.1919 Jacques Brel geboren. Meer info op http://www.decock-marchand.be

 

Van Adorp Jan, (°) Keerbergen 04.01.1661 (g. Joannes Van Horick en Anna Vermuyten), x 1 Keerbergen 14.02.1686 (g. Swiggers Jacobus, De Grove Adrianus, Scheppers Antonius en Van Schore Ludovicus) met Catharina Van der Roost, x 2 Keerbergen 07.01.1695 (g. De Grove Joannes, Cleijheijns Henricus en Vanden Plas Petrus) met Maria Van de Plasse,

     Uit dit huwelijk:

     2. Van Adorp Joannes, (°) Keerbergen 12.07.1697 (g. Joannes Wittemans en Elisabeth Ceulemans),

     Van Adorp Joannes, (°) Keerbergen 18.06.1699 (g. Petrus Verbinnen n. Joannes Heremans en Anna Van Rillaer n. Maria Verswijver),

     Van Adorp Guilielmus, (°) Keerbergen 01.05.1701 (g. Koremans Guilielmus en Michiels Maria),

     Van Adorp Anna, (°) Keerbergen 17.06.1703 (g. Swiggers Joannes n. Cleijnhens Joannes en Van Meerbeeck Anna),

 

Van Adorp Egidius, (°) Keerbergen 03.07.1666 (g. Egidius en Anna Van Adorp),

 

2. Van Rillaer Anna X (S813), (°) Keerbergen 18.01.1671 (g. Petrus De Grove en Anna Van Eynde).

 

 

 

X - Van Rillaer Martinus (S590), ex Laeth, (°) Schriek 15.08.1666 (g. Martin Van Rillaer en Barbara Wouters), x Werchter 28.06.1689 (g. Van Rillaer Joannes, Van Esche Joannes, Van Roost Cornelius en Beulles Henricus) met Janssens Joanna (S591), (°) (niet K, W?, ...).

 

Uit dit huwelijk:

 

Van Rillaer Catharina, IX (S295), (°) Werchter 22.02.1692 (g. Van Rillaert Petrus en De Pauw Catharina),

 

Van Rillaer Joannes, (°) Werchter 19.02.1696 (g. De Rijck Joannes en Bols Christina),

 

Van Rillaert Elisabeth, (°) Werchter 10.03.1701 (g. Van Rillaerts Joannes en Van Esche Elisabeth),

 

Van Rillaer Henricus, (°) Werchter 07.02.1706 (g. Wauters Henricus en Huijbrechts Elisabeth).

 


 

XI - X - Catharina Van Rillaer (S275 + S775), (°) Keerbergen 08.05.1700 (g. Lucas Van Rillaer en Maria Vervloesem), x Keerbergen 13.02.1720 (g. Joannes Van Rillaer en Joannes Naeghels) met Jan Vervloessem (S274 + S774), (°) Werchter 26.01.1700 (g. Huybrechx Joannes en Meert Elisabeth).


Uit dit huwelijk:

 

Maria Vervloessem, VIII - IX (S137 + S387), (°) Werchter 24.02.1720 (g. Joannes Nagels en Maria Vervloessem).

 

 

 

IX - Van Rillaer Petrus (S394), (°) Keerbergen 19.03.1702 (g.  Petrus Schippers en Catharina Verbraeken), + Keerbergen 10.02.1789, x Rijmenam 16.02.1742 (g. Guilielmus Van Rompaij en Cornelis Van Horick) met Van der Auwermeulen (Van der Auwerameulen) (Anna) Catharina (S395), (°) Putte 02.01.1721, + Keerbergen 14.03.1796.

 

Uit dit huwelijk:

 

Van Rillaer Jan Baptist, landbouwer, (°) Rijmenam 26.11.1742 (g. Joannes Van der Auwermeulen en Joanna Van Rillaer), + Rijmenam 15.02.1806, x Rijmenam 26.02.1781 (g. Petrus Van Rillaer en Joannes Volckaerts) met Op de Beeck Maria Anna, (°) Rijmenam 25.06.1760, fa Cornelius en Maria Ceulemans), + Rijmenam 29.09.1832,

     Uit dit huwelijk:

     Van Rillaer Josephus, (°) Rijmenam 21.01.1784 (g. Josephus Van Rillaer en Joanna Teresia Ceulemans),

     Van Rillaer Joannes Franciscus, (°) Rijmenam 01.10.1785 (g. Joannes Franciscus Op de Beeck en Maria Theresia Van Rillaer), + Rijmenam 27.01.1786,

     Van Rillaer Anna Catharina, (°) Rijmenam 12.11.1786 (g. Joannes Baptist Op de Beeck en Anna Catharina Van Rillaer), + Rijmenam 07.04.1814,

     Van Rillaer Joannes, (°) Rijmenam 19.02.1788 (g. Joannes Volckaers en Anna Catharina Van der Auwermeulen), + R 25.11.1789,

     Van Rillaer Franciscus, (°) Rijmenam 19.05.1789 (g. Joannes Baptista Verstraten en Joanna Op de Beeck), + R 07.03.1790,

     Van Rillaer Franciscus, (°) Rijmenam 18.07.1791 (g. Joannes Franciscus Op de Beeck en Maria Theresia Van Rillaer),

     Van Rillaer Joannes Baptista, (°) Rijmenam 11.07.1795 (g. Joannes Baptist Geens en Catharina Van den Brande),

     Van Rillaer Petrus, (°) Rijmenam 21.02.1797 (g. Petrus Geens en Anna Catharina Van den Eijnde),

     Van Rillaer Joannes Baptista, (°) Rijmenam 27.06.1800 (g. Joannes Baptist Geens en Anna Catharina Van den Branden), + Rijmenam 21.10.1845,

 

Van Rillaer Petrus Josephus, (°) Keerbergen 19.03.1744 (g. Petrus Van der Auwerameulen en Catharina Vermeijlen),

 

Van Rillaer Frans, (°) Keerbergen 31.10.1745 (g. Franciscus Van Rillaer en Joanna Cornelis), + Keerbergen 19.01.1793, x Keerbergen 01.07.1772 (g. Joannes Van Rillaer en Jacobus Cornelis) met Cornelis Maria, geen fii te K, SKW, O, R, W, S, Bon, mogelijk kinderloos,

 

Van Rillaer Josephus, timmerman, (°) Keerbergen 20.11.1747 (g. Josephus Vermijlen en Clara ...), + Rijmenam 01.03.1822, x Rijmenam 21.01.1777 (g. Joannes Van den Branden en Joannes Baptist Van Rillaer) met Van den Branden Anna Catharina, (°) Rijmenam 10.06.1748, fa Jacobus ex R en Catharina Van den Brande ex Beer, + Rijmenam 25.05.1808,

     Uit dit huwelijk:

     Van Rillaer Petrus Franciscus, (°) Rijmenam 15.10.1777 (g. Petrus Van Rillaer en Elisabeth Op de Beek),

     Van Rillaer Joannes Franciscus, (°) Rijmenam 30.12.1779 (g. Franciscus Guldentops en Anna Elisabeth Van Rillaer), + Rijmenam 04.02.1836,

     Van Rillaer Joannes Baptista, (°) Rijmenam 02.10.1782 (g. Joannes Van den Branden en Maria Anna Op de Beeck),

     Van Rillaer Joanna Catharina, (°) Rijmenam 04.04.1785 (g. Petrus Joannes Van Rillaer en Anna Catharina Van den Branden), + Rijmenam19.07.1738,

     Van Rillaer Maria, (°) Rijmenam 04.03.1788 (g. Joannes Baptista Van Rillaer en Anna Catharina Van den Branden),

     Van Rillaer Antonius, (°) Rijmenam 03.03.1791 (g. Antonius Van Rillaer en Joanna Catharina Van den Branden),

 

Van Rillaer Petrus, (°) Keerbergen 23.03.1749 (g. Joannes Van Rillaer en Joanna Van der Auwermeulen), x ? O.L.V.Waver 26.05.1795 (g. Franciscus Van Horenbeeck en Adrianus Van Dessel) met Van der Auwera Petronella, ex O, geen fii te O, P, R, SKW, K,

 

Van Rillaer Michael, (°) Keerbergen 20.06.1750 (g. Guilielmus Van Calster en Maria Francisca Van Rillaer), x Keerbergen 25.08.1772 (g. Petrus Van Rillaer en Henricus Ceulemans) met Ruttens Barbara, + Keerbergen 14.02.1795,

     Uit dit huwelijk: geen andere fii te K, R, W, S,

     Van Rillaer Jan Antoon, (°) Keerbergen 17.01.1774 (g. Joannes Ruttens en Catharina Van der Auwermeulen),

     Van Rillaar Petrus Jan, (°) Keerbergen 20.11.1776 (g. Joannes Baptist Van Rillaer en Maria Anna Verreth),

     Van Rillaers Anna Maria, (°) Keerbergen 14.11.1782 (g...),

     Van Rillaer Petrus Cornelius, (°) Keerbergen 02.01.1785 (g...),

     Van Rillaer Carolus, (°) Keerbergen 21.03.1787 (g...),

 

Van Rillaer Joanna Catharina, (°) Keerbergen 04.10.1751 (g. Joannes Vermijlen en Catharina Claes),

 

Van Rillaer Maria Cornelia, (°) Keerbergen 20.04.1753 (g. Cornelius Van der Auwermeulen en Maria Van Rillaer),

 

Van Rillaer Anna Elisabeth, (°) Keerbergen 10.10.1754 (g. Adrianus Mollekens en Anna Van Boeckel),

 

Van Rillaer Petrus Jan, (°) Keerbergen 24.08.1757 (g. Joannes Baptist Van der Auwermeulen en Joannes Van Rillaer), x 1 S.K.Waver 26.08.1788 (g. Joannes Wagemans en Petrus Uijterhoeven) met Petronella Waegemans, + S.K.Waver 15.06.1789, x 2 S.K.Waver 18.08.1789 met Van den Eynde Gummara, (°) Berlaar 25.01.1754, fa Joannes en Elisabet Tuijtgans, + S.K.Waver 06.09.1794, x 3 S.K.Waver 26.05.1795 met De Hondt Maria Theresia, fa Joannes Baptist ex Putte en Anna Maria Vervloet,

     Uit dit huwelijk:

     1. wellicht kinderloos,

     2. Van Rillaer Catharina, (°) S.K.Waver 26.07.1792 (g. Petrus Uijterhoeven en Anna Catharina Verschueren),

     3. Van Rillaer Joannes Baptista, (°) S.K.Waver 07.04.1796 (g. Joannes Baptista De Hondt en Maria Teresia Van Rillaer),

     Van Rillaer Franciscus, (°) S.K.Waver ...1799 (g. Franciscus Delen en Maria Vervloet),

     Van Rillaer Joanna, (°) S.K.Waver 07.03.1801 (g. Franciscus De Bie en Joanna Van Rillaer),

     Van Rillaer Jacobus, (°) S.K.Waver 02.07.1803 (g. Jacobus De Hondt en Joanna Catharina Van Rillaer),

     Van Rillaer Maria, (°) S.K.Waver 05.12.1804 (g. Jacobus De Hondt en Joanna Catharina Van Rillaer),

     Van Rillaer Cornelius, (°) S.K.Waver 06.01.1808 (g. Joannes Baptista Van Rillaer en Joanna De Hond),

 

Van Rillaer Joanna, (°) Keerbergen 24.05.1759 (g. Petrus De Preter en Joanna Van Rillaer), + Keerbergen 05.08.1797, x Keerbergen 03.08.1775 (g. Petrus Franciscus Van der Roost en Joannes Josephus Verstraeten) met Vermeylen Joannes Baptist,

     Uit dit huwelijk:

     Vermijlen Anna Catharina, (°) Keerbergen 29.07.1775 (g. Petrus Frans Van der Roost en Catharina Dierickx),

     Vermijlen Franciscus, (°) Keerbergen 29.08.1778 (g. Petrus Van Rillaer en Elisabeth Vermeijlen),

 

Van Rillaer Maria Theresia, (°) Keerbergen 06.10.1760 (g. Joannes Schroijens en Anna Maria Schroijens),

 

Van Rillaer Anna Catharina, VIII (S197), (°) Keerbergen 02.05.1762 (g. Jacobus Nagels en Anna Catharina Swiggers),

 

Van Rillaer Anthonius, (°) Keerbergen 01.05.1766 (g. Anthonius Boudewijn en Joannes Van Rillaer).

 

 

X - Cleijnkens Jan (Franciscus) (S812), (°) Keerbergen 01.03.1656 (g. Joannes Cleynhens en Elizabeth Bogaerts), + Rijmenam 11.02.1706, x 1 Keerbergen 17.01.1690 (g. Corneel Daems en Henricus Cleynhens) met Daems Barbara, x 2 Rijmenam 03.10.1694 (g. Guilielmus Van Horebeeck en Petrus Buts) met Van Rillaer Anna (S813), (°) Keerbergen 18.01.1671 (g. Petrus De Grove en Anna Van Eynde), x 2 Rijmenam 16.06.1706 (g. Adrianus Mangelschot en Henricus Vervloisem) met Eggers Adrianus.

 

Een akte i.v.m. dit gezin vind je in het parenteel van Cleijnkens Jan.

 

Uit dit huwelijk:

 

1. Cleynhens Henricus, (°) Keerbergen 11.12.1690 (g. Henricus Verret en Clara Michiels).

 

2. Cleijnkens Frans, (°) Rijmenam (ook ? Keerbergen) 26.10.1695 (g. Franciscus Van Rillaer en Elisabeth Ceulemans),

 

Cleijnkens Catharina, (°) Rijmenam (ook ? Keerbergen) 24.08.1697 (g. Henricus Cleynheijns en Catharina Fierens), x Rijmenam 11.03.1725 (g. Adrianus Eggers en Petrus Clijnens) met Op de Beeck Andreas,

     Uit dit huwelijk:

     Op de Beeck Adrianus, (°) Rijmenam 01.11.1725 (g. Adrianus Eggers en Petronella Heurckmans),

     Op de Beeck Anna, (°) Rijmenam 01.11.1725 (g. Gommarus Op de Beeck en Anna Van Rillaer),

     Op de Beeck Anna, (°) Rijmenam 08.05.1727 (g. Petrus Cleijnens en Anna Van Rillaer),

     Op de Beeck Petrus, (°) Rijmenam 16.11.1729 (g. Petrus Marien en Catharina Van den Eijnde),

     Op de Beeck Joannes Baptist, (°) Rijmenam 04.05.1732 (g. Joannes Cleijnens en Adriana Op de Beeck), 

 

Cleijnkens Cornelius, (°) Rijmenam 12.04.1699 (g. Cornelius Dams en Fransiska Dams),

 

Cleijnkens Petrus, IX (S406), (°) Rijmenam 09.09.1703 (g.Petrus Cleynkens en Catharina Beeckmans),

 

3. Eggers Michael, (°) Rijmenam 08.04.1707 (g. Michael Eggers en Magdalena Ceulemans),

 

Eggers Adrianus, (°) Rijmenam 11.11.1709 (g. Joannes Eggers en Catharina Verret), x Putte 24.02.1727 met Lens Joanna,

     Uit dit huwelijk:

     Eggers Anna, (°) Rijmenam 27.01.1728 (g. Michael Eggers en Anna Peeters),

     Eggers Adrianus, (°) Rijmenam 25.08.1729 (g. Adrianus Lens en Maria Verret),

     Eggers Catharina, (°) Rijmenam 05.07.1733 (g. Adrianus Verreth en Catharina Lens),

     Eggers Maria Anna, (°) Rijmenam 14.09.1735 (g. Michael Eggers en Catharina Lens),

     Eggers Elisabeth, (°) Rijmenam 15.02.1742 (g. Adrianus Ceulemans en Elisabeth Eggers), + R 09.10.1813,

 

Eggers Henricus, (°) Rijmenam 11.09.1712 (g. Henricus Smets en Elisabeth Van Kelst),

 

Eggers Maria, (°) Rijmenam 12.07.1717 (g. Joannes Holemans en Maria Verhet).

 

 

 

IX - Van Woensel Henricus (S294), (°) Werchter 24.10.1695 (g. Van Woensel Henricus en Noets Maria), x 1 (niet W, K, ) Van Rillaert Catharina (S295), (°) Werchter 22.02.1692 (g. Van Rillaert Petrus en De Pauw Catharina), + Werchter 06.02.1733, x 2 Keerbergen 14.05.1733 (g. Op de Beeck Gommarus en Geens Petrus) met Anna Van den Branden.

 

Uit dit huwelijk:

 

1. Van Woensel Egidius, (°) Werchter 17.07.1718 (g. Egidius Van Woensel en Joanna Jansens),

 

Van Woensel Joannes, (°) Werchter 16.02.1721 (g. Joannes Van Rillaert en Barbara Van Woensel),

 

Van Woensel Joanna, (°) Werchter 02.04.1723 (g. Cornelius Van Vlasselaer en Joanna Vervloet), x Baal 23.02.1745 (g. Petrus De Peuter en Joannes Ver Haeghen) met Petrus De Peuter,

     Uit dit huwelijk:

     De Peuter Joanna, (°) Baal 13.04.1746 (g. Joannes Christophorus Heit en Joanna Heit),

     De Peuter Petrus Franciscus, (°) Werchter 31.10.1749 (g. Petrus Pelegrims en Catharina Van Woensel), + W 09.10.1750,

     De Peuter Elisabeth, (°) Werchter 18.10.1751 (g. Joannes Devadder en Elisabeth Van Woensel), x Baal 16.08.1772 (g. Arnoldus De Koninck en Petrus De Peuter)

     met Henricus De Koninck, (°) Werchter 23.10.1740 (g. Henricus Vander Linden en Joanna Van Noten), fs Joannes Arnoldus en Maria De Wijn,

     De Peuter Anna Catharina, (°) Baal 18.05.1755 (g. Egidius Wauters en Cornelius Van Vlasselaer), + W 15.01.1815,

     x (niet W, ) > 1785 met Arnoldus Crab, (°) Werchter 29.09.1746 (g. Arnoldus Verbel en Anna Van Avont), + Werchter 17.03.1826, fs Henricus en Maria Van Avont,

     De Peuter Joanna Maria, (°) Baal 20.02.1758 (g. Petrus Franciscus Wijndrickx en Joanna Maria De Peuter),

     De Peuter Joannes Baptista, (°) Baal 02.01.1761 (g. Joannes Baptista Relij en Brigitta Van Woensel),

 

Van Woensel Cornelius, (°) Werchter 25.03.1726 (g. Cornelius Verelst en Maria Anna Van Woensel),

 

Van Woensel Catharina, VIII (S147), (°) Werchter 11.06.1729  (g. Joannes ? Verstreken en Catharina Van der Veken),

 

Van Woensel Joannes, (°) Werchter 28.12.1732 (g. Joannes Van Rillaer en Anna Maria Van Woensel),

 

2. Van Woensel Elisabeth, (°) Werchter 09.05.1734 (g. Petrus Michiels en Elisabeth Van den Branden),

 

Van Woensel Gummarus, (°) Werchter 30.10.1735 (g. Gummarus Op de Beeck en Elisabeth Van Woensel loco Catharina Bols),

 

Van Woensel Brigitta, (°) Werchter 26.08.1737 (g. Guilielmus Verstreken en Joanna Van den Branden),

 

Van Woensel Brigitta, (°) Werchter 19.04.1739 (g. Petrus Goossens en Maria Van den Branden), + Werchter 01.07.1815, x Werchter 22.06.1763 (g. ...) met Cornelius Maria Van Houtvinck, (°) Werchter 01.02.1740 (g. Cornelius De Raeijmaecker en Elisabeth Van Gheel), + Werchter 04.09.1812, fs Joannes en Maria Van Geel,

     Uit dit huwelijk:

     Van Houtvin Servatius, (°) Werchter 09.12.1763 (g. Servatius Van Woensel el Anna Catharina Van Hautvin),

     Van Houtvin Anna Maria, (°) Werchter 19.09.1765 (g. Arnoldus Van Woensel en Anna Catharina Van Hautvin), + W 28.09.1765,

     Van Houtvin Joannes Baptista, (°) Werchter 29.08.1766 (g. Joannes Baptista Huijgens en Lucia Van Hautvin), + W 07.09.1817,

     x Werchter 29.05.1787 (g. Cornelius Van Houtvin en Joannes Baptista Vervloessem) met Anna Maria Van Molle,

     (°) Werchter 01.03.1756 (g. Jacobus Van Molle en Maria Borghlevens), fs Rumoldus en Elisabet Servranckx,

     Van Hautvin Anna Elisabeth, (°) Werchter 02.09.1768 (g. Arnoldus Van Woensel en Anna Van Hautvin), x Werchter

     01.07.1800 (g. RD Godefridus Van Kessel en RD Arnoldus Josephus Van den Bon) met Henricus Wouters,

     (°) Werchter 23.06.1759 (g. Henricus Van Geel en Joanna Maria Verstraten), + Werchter 18.09.1819, fs Petrus en Anna Verstraeten,

     Van Houtvin Joanna, (°) Werchter 23.03.1770 (g. Petrus Van Hautvin en Joanna De Vadder),

     x Werchter 07.10.1794 4 de gr. verw. (g. Henricus Van Linthout en Cornelius Van Houtvin) met Gaspar Laurentius Van Linthout,

     (°) Werchter 04.05.1768 (g. Gaspar Laurentius Rits en Maria Paeps alias Van Eijcken), + Werchter 31.12.1802, fs Henricus en Anna Maria Rits,

     Van Houtvin Joanna Catharina, (°) Werchter 04.05.1773 (g. Cornelius Van Geel en Joanna Catharina Van Hautvin),

     x Werchter 30.04.1799 (g. RD A.J. Van Den Bon en Joannes Reyers) met Petrus Franciscus Van Goolen,

     (°) Werchter 14.11.1772 (g. Franciscus Baeten en Elisabeth Daems), fs Joannes en Elisabeth Baeten,

     Van Houtvinc Guilielmus Ignatius, (°) Werchter 01.02.1775 (g. Guilielmus Paeps alias Vaneijcken en Anna Elisabeth De Vadder), + Werchter 10.07.1783,

     Van Houtvin Petrus Antonius, (°) Werchter 14.02.1777 (g. Petrus Geens en Maria Van Houtvin), x Werchter 10.09.1796

     (g. Henricus Van Linthout en Cornelius Van Hautvin) met Maria Petronilla Smets, ° Werchter 15.12.1774,

     (g. Arnoldus Crabbe en Petronilla Verboven), + Werchter 22.04.1849, fa Petrus en Elisabeth Van Vlasselaer,

     Van Houtvin Henricus, ° Werchter 20.03.1779 (g. Henricus Crabbe en Catharina Van Woensel), + Werchter 08.10.1786,

 

Van Woensel Servatius, (°) Werchter 16.12.1741 (g. Servatius Bols en Maria Van Woensel),

 

Van Woensel Arnoldus, (°) Werchter 14.03.1744 (g. Arnoldus Van Tongelen en Maria Van Vlasselaer), x met Ceulemans Catharina, geen fii in W,

 

Van Woensel Anna Maria, (°) Werchter 01.04.1746 (g. Nicolaus Van Dijck en Anna Maria Uwett).

 


 

VIII - Liekens Joannes Franciscus (S196), (°) Schriek 22.01.1766 (g.Jan Frans Lens en Cornelia Van Rompaey), x Keerbergen 24.01.1797 met Van Rillaer Anna Catharina (S197), (°) Keerbergen 02.05.1762 (g. Jacobus Nagels en Anna Catharina Swiggers), + Putte 10.01.1818.

 

Uit dit huwelijk:

 

Liekens Antonius, (°) Rijmenam 14.05.1798,

 

Liekens Joannes, VIII (S98), ° Putte 17.05.1801,

 

Liekens Maria, ° Putte 11.06.1803.

 

Terug naar startpagina Terug naar startpagina stamboom