Geslacht van Renesse                      

Op deze overgang zijn er wat onduidelijkheden.  Het verband met de hertogen van Holland is er wellicht.

 

Dirk I van Seyn (Renesse) (S + N), ° ca. 1110, x met ... van Voorne van Renesse van Haamstede (Deze x 1 ? met Daniel I van  Merwede), fa Dirk I van Holland (S + N) .

 

Uit dit huwelijk:

 

Floris van Voorne (S + N),

 

Diederik van Renesse (S + N).

 


 

Floris van Voorne (S + N), x met Aleida van Herlaar, + 11.05.1199.

 

Uit dit huwelijk:

 

Dirk van van Voorne, burgraaf van Zeeland.

 

 

Diederik van Renesse (S + N), ° Renesse ca. 1144, x met Isabella van Looz - van Loon, fa Hendrik x Mathilde van Vianden.

 

Uit dit huwelijk:

 

Jan I van Renesse,

 

Adelheid van Renesse, x met Hugo van Scherpenisse,

 

Costijn van Renesse,

 

Hadewig van Renesse, x met Dirk van Lynden,

 

Dirk II van Renesse.

 


 

Dirk van van Voorne burgraaf van Zeeland (S + N), ° ca. 1170, + 31.12.1228, x met Alvaradis Van Cuijck (S13 + N7). Zij x 1 met Hendrik van Kessel.

Uit  dit huwelijk:

 

1. Heinrich van Kessel, ° ca. 1195, x met Uetheldis van Hengebach,

 

2. Hendrik van Voorne,

 

Hugo van Voorne, ° ca. 1210, x ca. 1240 met Justina van Heeze,

 

Albrecht van Voorne, ° ca. 1210, x ca. 1250 met Margarethe van Horn,

 

Catherina van Voorne, ° ca. 1310, x met Jan I van Valkenburg.

 

 

 

Jan I van Renesse (S + N),, ° ca. 1170, x met Sofia van Borssele (S + N).

 

Uit dit huwelijk:

 

Jan II van Renesse,

 

Ada van Renesse,

 

Cunegonda van Renesse,

 

Isabella van Renesse,

 

Pelgrim van Renesse,

 

Sofia van Renesse,

 

Dirk III van Renesse.
Hendrik van Voorne burggraaf van Zeeland
(S + N), + 13.03.1259, x ca. 1231 met Mabelia van Cysoing (S + N), ° Petegem ca. 1210.

 

Uit dit huwelijk:

 

Margareta van Voorne, ° ca. 1230,

 

Hillegonde van Voorne,

 

Floris van Voorne,

 

Dirk van Voorne,

 

Albrecht van Voorne, + ...12.1287, x 1 met Aleyd van Loon - van Looz, x 2 met Catharina van Durbuy, + 26.09.1628, fa Gerhard van Durbuy x Mechtild van Dinslaken.

 

 

 

Jan II van Renesse, ° Renesse ca. 1195, x 1 Diest 1219 met Margaretha van Diest, x 2 Arnemuiden 1221 met Margaretha van Arnemuiden, fa Dirk.

 

Uit dit huwelijk:

 

2. Costijn II van Renesse,

 

Jan III van Renesse, ° ca. 1222,

 

Margaretha van Renesse, ° ca. 1224.

 


 

Costijn II van Renesse alias van Zierikzee (S + N), ° Renesse ca.1220, x Oostvoorne 1248 met Hillegonda van Voorne (S + N), ° Voorne ca. 1230, + Renesse 05.04.1302. Zij x 2 met Willem van Brederode.

 

Uit dit huwelijk:

 

1. Johan van Renesse,

 

Hendrik van Renesse, ° ca. 1251,

 

Costijn III van Renesse, ° ca. 1252,

 

Dirk IV van Renesse, ° ca. 1254.

 


 

Johan van Renesse (S + N), x met Margaretha Scarpord (S + N), fa Hugo.

 


Uit dit huwelijk:


Jan III van Renesse, ° Beusichem 1249, + 16.08.1304,
x Gouda 1273 met Sofia van Gouda, aanvoerder van het Vlaamse leger bij de Guldensporenslag,

Hij was een Zeeuws edelman. Hij bezat het slot Moermond nabij Renesse, gebouwd omstreeks 1230 door zijn grootvader. Hij was het hoofd van de Vlaamsgezinde partij in Zeeland en bondgenoot van Gwijde van Dampierre. Hij was een groot strateeg en veldheer en aanvoerder van de Vlaamse troepen tijdens de Guldensporenslag.

Omwille van de economische afhankelijkheid van de Engelse wol, had Vlaanderen een economisch conflict met de Franse koning, die de Engelsen met een handelsboycot wilde treffen. De Hollandse graaf Floris V verruilde in het geheim zijn Engelse bondgenootschap voor een Franse alliantie. Hiermee kwamen de Zeeuwen, die ook economisch van de Engelse wol afhingen, met de Vlamingen in een natuurlijke alliantie. Dit alles had mede geleid tot de moord op graaf Floris.

Na de moord op Floris V († 1296) werd Jan van Renesse door Eduard I van Engeland samen met Wolfert van Borselen als regent aangesteld. De jonge graaf Jan I was aan het hof van de Engelse koning opgegroeid en getrouwd met diens dochter Elizabeth.

Wolfert van Borsele benoemde Jan van Renesse tot baljuw van Zuid-Holland, wellicht om in Zeeland het rijk alleen te hebben. De jonge graaf hield hij in de burcht Haamstede in zijn macht. In 1297 raakten de twee regenten in onmin, wat leidde tot de Slag bij Vronen. Hierbij had Jan III van Renesse de leiding, maar werd omsingeld en daarop verbannen uit Holland. Hieraan had bijgedragen dat Wolfert zich met zijn troepen had teruggetrokken. Renesse verloor zijn bezittingen aan Witte van Haamstede, bastaardzoon van graaf Floris V van Holland.

Wolfert had nu het bestuur naar zich toegetrokken, wat hem echter in verschillende kringen gehaat maakte. Na een conflict met het stadsbestuur van Dordrecht werd hij in 1299 gelyncht in Delft. Jan II van Avesnes nam daarna het regentschap over en verwierf het graafschap Holland na de dood van Jan I later dat jaar. De nazaten van Jan van Renesse werden in ere hersteld en ‘gegoed’. De familie van Renesse keerde echter nooit meer volledig naar Zeeland terug.

Jan van Renesse raakte verwikkeld in de strijd tussen de Dampierres en de Avesnes. Dit conflict laaide hoog op in de beginjaren van de Honderdjarige Oorlog. Jan I van Avesnes, afkomstig uit Henegouwen kwam aan de macht in Holland toen met Jan I van Holland het eerste huis van Holland uitstierf.

Renesse was een groot veldheer, en aanvoerder van de Vlaamse troepen tijdens de Guldensporenslag bij Kortrijk op 11 juli 1302. Hij streed te paard en liet de achterhoede op het gepaste moment bijspringen in het centrum van de Vlaamse linies. Na de overwinning bij Kortrijk speelde hij een belangrijke rol in de slag bij Arke. Hij leidde een offensief in Holland en Zeeland, en drong door tot in Utrecht. In 1304 leden zijn troepen een nederlaag in de Slag bij Zierikzee. Hij verdronk op 16 augustus 1304 bij zijn vlucht uit Utrecht bij het oversteken van de Lek bij Beusichem toen hij werd opgewacht door de Heer van Kuilenburg.

     Uit dit huwelijk:

     Margaretha Van Renesse, ° 1277, x met Arnout III van Steyn,

     Maria van Renesse,

 

Wouter van Renesse, ° ca. 1254,

 

Ida van Renesse,

 

Costijn IV van Renesse, ° 1263, x Liedekerke 1298 met Sofia van Gavere,

 

Hendrik van Renesse, ° 1252.

 


Onderstaande oudere De Cupere-lijnen met dank aan John De Kuijper. Meer info op site de Cupere.

 

I - Arnoldus de Cupere,  ° ca. 1260.,  x met Ida van Renesse. Zij was een telg uit de bekende van Renesse-familie.  Via deze familie (en via de oudste stammoeder, fa Dirk I van Holland) kan er verband gelegd worden met het

grootste deel van de Europese adel en zo wordt de lijn doorgetrokken naar Karel De Grote. Hij (Arnoldus de Cupere) was een bekend veldheer onder Floris V, graaf van Holland, vergezelde deze in alle oorlogen

tegen de Friezen, en onderscheidde zich daarbij door zijn moed. (Volgens de "mémoires van Swer-Almus" 1271).  Hij stierf in een strijd tegen de Vlamingen op het eiland Walcheren door een pijlschot in het

jaar 1300. Hij werd begraven in de abdij van Egmond (in 1573 verwoest). Zij stierf in het jaar 1356 (93 jaar oud!) en werd begraven in de kapel van Keervliet.

.

II - Casper de Cupere, ridder, Heer van Keervliet (in Zeeland), ° ca. 1285. Hij was gehuwd met de zuster van de beroemde Boudewijn, Heer van Borselle.  Zijn vrouw stierf in 1372. De beide echtgenoten werden begraven

in de abdij de Notre-Dame van Middelburg (waar zij een jaarfeest hadden ingesteld, bestaande uit een H. Mis en uitdeling van geld,

brood en wijn, alles volgens de memoires van Swer-Almus) en een oorkonde uit het jaar 1357).

 

III - Boudewijn de Cupere, ° ca. 1310, ridder, Heer van Keervliet en Meerenburg was raadsheer en rechter van de admiraliteit van Zeeland (onder Willem, Graaf van Holland - Zeeland en Henegouwen) en trad tweemaal

in de echt.  De eerste keer met Clementia van Maelstede, die zonder kinderen in 1375 stierf en begraven werd in de kerk van Armuyde.

De tweede keer met Margaretha van Gerwen. De genealogie van dit geslacht begint met Jan van Gerwen, ridder, heer van Nuenen, in ongeveer 1050.

Boudewijn de Cupere en Margaretha van Gerwen hadden vijf kinderen, waarvan Diederik de Cupere de oudste was.

 

IV - Diederik de Cupere, ° ca. 1335, heer van Keervliet en, Meerenburg (genoemd in een brief van zijn moeder aan de abt van de Heilige Paulus te Utrecht: Joncker Didericq, heer tot Kerrevliette, schiltcnaep") erfde de grote bezittingen van zijn moeder in de Kempen en in de Meierij van 's Hertogenbosch (alwaar hij huwde met Catharina van der Aa, dochter van den Heer van Randenrode) en stierf in 1458.

Uit zijn huwelijk zijn drie kinderen geboren waarvan Pieter de Cupere de stamreeks voortzette.

 

 V - Pieter de Cupere,° ca. 1360,  Heer van Keervliet Meerenburg, Loen en Herkenroy, huwde tweemaal. De eerste maal met Alaite van Haemstede, waarvan hij twee kinderen had, die op jeugdige leeftijd gestorven zijn.

De tweede maal huwde hij met Geertruida van Bruheze. Hij stierf 15 april 1479 en werd begraven in de Kerk van de Paters Franciscanen te 's-Hertogenbosch.

Uit zijn tweede huwelijk werden twee kinderen geboren, waarvan Jan de Cupere de stamreeks voortzette.

VI - Jan de Cupere, ° ca. 1385,  Heer van Keervliet, Meerenburg, Herkenroy ... kocht verschillende stukken grond in de omgeving van Utrecht en huwde met Agnes Kathalijne van Erp, een rijke erfdochter van het land van Gulik .

Uit dit huwelijk werden een dochter en twee zoons geboren. De oudste zoon, Jan, zet de stamreeks voort (Zie bij stamboom de Cupere).

Na vijf generaties wordt hieruit Jan de Cupere geboren, die huwt met Aleydis De Cuyper,  een telg uit onderstaand De Cuyper geslacht.

Er was nog een tweede zoon, Christoffel de Cupere, die al de goederen die zijn moeder in het land van Gulik bezat, als erfdeel kreeg.

 

VII- Christoffel de Cupere, ° ca.1415. Hij huwde met een dochter uit de edele familie de Palart en vestigde zich in het land van Gulik. Het zijn die afstammelingen die later de naam De Cuyper  gingen dragen

.

Deze is wellicht de vader van  De Cuyper Aert.

 


 

XVI - XVII - XVIII - XIX - De Cuyper Aert (S13 + N7), ° ca. 1435, x met ...

 

Uit dit huwelijk:

 

De Cuyper Jan Aertssone, XV - XVI - XVII - XVIII,

 

De Cuyper Gilis Aertsone.

Deze, mogelijk broer/neef uit Heist, vestigde zich te Mechelen op 26.07.1513 als blauwverver.


Terug naar startpagina Terug naar startpagina stamboom