Voorouderlijst van het geslacht Van Relegem

 

Releg(h)en Van, Relecom, Relekom

Familienaam uit de plaatsnaam Relegem (Vlaams-Brabant). Er is ook een gelijknamige plaats in Zemst (Vlaams-Brabant).

 


Het grootste deel van dit parenteel en de bijhorende info is ontleend aan de stamboom van de families Van Releg(h)en. Daar vind je nog veel meer informatie. Waarvoor dank.

Heel wat aanvullingen bij Van Relegem.

 

Van Crainhem Lambrecht (M), (1095-1140, Dominus - Heer van Zaventem, x met ...

 

Uit dit huwelijk:

 

Van Crainhem Wouter I (M).

 


 

Van Crainhem Wouter I (M), (1130-1164). Nobilis (1142), Dominus (1150).

 

Uit dit huwelijk:

 

Daniel IVan Wanghe (M).

 


 

Daniel I Van Wanghe (M), miles, nobilis, x met Richilde van Mortaigne, vrouwe van Doornik.

 

Uit dit huwelijk:

 

Gillis I van Crainhem (M). 

Gillis I van Crainhem (M),

 

Uit dit huwelijk:

 

Gilles II van Crainhem van Wanghe ° 1185.

 


Gilles II van Crainhem van Wanghe (M), ° 1185. x met Beatrijs van Ranst..

 

Uit dit huwelijk:

Gilles III van Crainhem, ° 1210. x met Catharina van Eppegem (fa Paridaen).

Daniel van Crainhem,

 Daniel van Crainhem, ° ca 1215. Heer van Relegem. Geciteerd als oom van de kinderen van Gilles III van Wanghe, x Dna Margareta .

 

Uit dit huwelijk:

 

Daniel van Redelghem (M). 

Daniel van Redelghem (M),  ° ca 1240, x met Machteld van Herlaer (wellicht fa Geeraert van Herlaer, Heer van Empel en Meerwijck).

 

Deze Geeraert van Herlaer komt wellicht uit de belangrijke familie Van Herlaer. Deze sluit dan weer aan op de Graven van Holland. Het is zeker de moeite waard om de onderliggende sites te exploreren. Voorlopig zijn ze niet opgenomen omdat er geen zekerheid is.

 

Uit dit huwelijk:

 

Van Redelgem Daniel..

 


 

XXI - XXII - XIII - XXIV - XV - XVI - XVII - Van Redelgem Daniel, Heer van Redelghem,  ° ca 1265. + ....1369,  x met ...

 

Uit dit huwelijk:

    

Van Reedelghem Margareta, x 1 met Jan Van Schoonhoven, x 2 met Philippe Meeuwe, fs Jan Meeuwe, ridder,

Verkoopt in 1374  het eigendom '' Raidelheim '' ( de Heerlijkheid Relegem ) aan de Heer van Bouchout , die op het kasteel te Wemmel woonde.

 

Van Relegem Geeraert,

 

Van Relegem Jan (Jan de bastaard - vocht in 1371 in Bastweiler).

 


 

XXI - XXII - XXIII - XXIV - XV - XVI - Van Relegem Geeraert, ° ...1300, x met N.

 

Uit dit huwelijk:

 

Van Relegem Geraert, x met ...,

     Uit dit huwelijk:

     Van Relegem Petrus,

     Van Redelgem Joannis,

     Van Relegem Margareta,

 

Van Redelgem Jan,  ° ...1330.

 


 

XX - XXI - XXIII - XXIV - XV - Van Redelgem Jan,  ° ....1330, + Basweiler 22.08.1375, x met Margareta Van den Spiegel, fa Aegidius Van den Spiegele en Margaretha Uyttensteenweghe,

 

Ontving v.d. Hertog van Brabant 150 Antw. écu's voor de verliezen in de oorlog van Vlaanderen. 09.06. Bezat het kasteel te Sempst, bezette met geweld het Huis van Meerwijck. Heer van Empel en Meerwijck. Amman van Brussel 14.12.1366 tot 22.08.1371. Was kapitein i.d. slag te Bastweiler waar in 1375 velen o.z. bannier vochten. Hij sneuvelde o.h. slagveld.

 

Uit dit huwelijk:

 

Van Redelgem Janne,

 

Van Redelghem Godfried, gedood ca. 1404,

 

Van Redelgem Catharina,

 

Van Redelgem Margaretha,

 

Van Redelgem Anna, x met Arnoldus Baers, fs Godfried en Margaretha N.

 


 

XIX - XX - XXI - XXII - XXIII - XIV - Van Redelgem Janne, schepen Brussel - was in 1393 ridder, ° Zemst 1355 - 1360, x ... 1388 met Maria Van Muysene, fa Gerardus Van Muysene en Maria Estor,

 

Liet goederen na a.d. Broeders van Notre-Dame te Brussel op 05.07.1424, had veel bastaarden o.m. Walranus.

 

Uit dit huwelijk:

 

Van Releghem Walranus, fs naturalis, x ca. 1418 met Maria Van der Meeren,

Bezat "Ter Smissen" in Borsbeek. Van deze Van Relegem Walewijn, of van een van zijn broers stamt de tak van Brussel / Sempst af ) (heeft een bastaard zoon). Hij vestigde zich in de XIV eeuw in Borsbeek. Veel  v.z. afstammelingen vestigden zich te Antwerpen, maar tegen het einde van de XV  eeuw verdwijnt hun naam uit de archieven van Antwerpen en Borsbeek.

     Uit dit huwelijk:

     Van Relegem Hector,

     Van Relegem Daniel, x met Maria Van de Walle, geen fii,

     Van Releghem Jan, ° ca. 1330,

 

Van Relegem Rumoldus, fs naturalis, ° ca. 1384, x met ...,

     Uit dit huwelijk:

     Van Redelgem Henricus, ° ca. 1433,

 

Van Redelghem Jan,  ° Zemst ca. 1390.

 


 

XVIII - XIX -  XX - XXI - XXII - XXIII - Van Redelghem Jan, ° Zemst ca. 1390, x 1 met Catharina Ysenbaert, x 2 met Elisabeth De Baesrode, ex Zemst, fa Joannes Van Baesrode,

 

Jan van Relegem ontvangt in 1443  van Elisabeth en Maria van Bouchout , dochter van wijlen Geeraert  het "Hof ten Bossche" te Raemdonck.

 

Uit dit huwelijk:

 

Van Releghem Martinus, XVII,

 

Van Redelghem Jan, ° Eppegem , x ...1528 met Catharina Van Steenwinckel, fa Sarteels Van Steenwinckel en Joanna Van den Gersemoerte,

Ontvangt door afstamming de eigendommen van de Van Ophems te Nedergem. Bezat eigendommen te Heysvoert. ... dat de Heer Imbrecht van Ittre , Riddere Heere tot Ittre ende tot Relegem voor hem selve en voor vrouwe Margaretha van Ophem, ende Jan van Ophem, sone q Willem van Ophem, hebben gegeven Janne van Redelgem sone Jans en Catharina Steenwinckele, heuren hof gelegen op 15.02.1492.

     Uit dit huwelijk:

     Van Relegem Janne, ° Zemst ca. 1450, x met N,

 

Van Releghem Catharina, XVIII - XIX - XX - XXI - XXII,

 

Van Releghem Joanna, x met Jacobus De Lathouwer,

Van Rellegeem Christiaen,
XVI - XVII - XVIII, + Mechelen St. Rom 02.03.1517, x met  met Barbara Van der Eycken.

 


Aangezien onderstaande lijnen reeds 13 voorouders tellen, zijn de hierboven staande personen ook 12 keer voorouder. Dit wordt niet verder uitgewerkt omdat er niets belangrijk veranderd.

 

XVII - Van Releghem Martinus (M93824), + ...1482, x met N.

 

Uit dit huwelijk:

 

Van Releghem Jacobus, XVI - XVII (M46912 + M72960),

 

Van Releghem Egidius, + Grimbergen 29....1539,

 

Van Relegem Petrus, + > 1540,

 

Van Relegem Guilielmus,

 

Van Releghem Gerardus, ° Eppegem, + ....1522, x 1 met Maria Burson, fa Mattheus Albrecht Burson en Joanna Skourkette, x 2 met Elisabeth Ruydts,

Hij wordt burger van Brussel op 16.02.1482 en woonde in Brussel.

     Uit dit huwelijk:

     1. Van Redelghem Machiel, + ...1527, x met Pieryne Van Musschenzele, fa Laureys en Catharina Van Welle), + ....1527,

     Van Relegem Geeraert, ° ca. 1500.

 

 

 

XVIII - XIX - XX - XXI - Van Steenwinckel Joannes, x met Van Releghem Catharina.

    

Uit dit huwelijk:

    

Van Steenwinckel Margriet, XVII - XVIII - XIX - XX.

 

 

 

XVI - XVII - XVIII  -Van Rellegeem Christiaen, + Mechelen St. Rom 02.03.1517, x met  met Barbara Van der Eycken,

    

Uit dit huwelijk:

    

Van Releghem Barbara, ° > 1495, x > 1511 met Jan Cuelens, fs Jan Van Tuijtenberghe.,

    

Van Relegem Lijsbeth (M), x met Machtens alias Baten Merten (M).

 


 

XVI - XVII - Van Releghem Jacobus (M46912  + M72960), ° ca. 1480, x met N.

 

Uit dit huwelijk:

 

Van Releghem Claes, XV - XVI (M23456 + M36480).

 

 

 

XV - XV - XVI - Machtens alias Baten Merten (M), pachter op het hof van Pitsenborch te Weerde, x met Lijsbeth Van Relegem (fa Christiaen (+ Mechelen Rom 02.03.1517)  x met Barbara Van der Eycken).

Uit dit huwelijk:

 

Machtens alias Baten Luydolf (M).

 


 

XV - XVI - Van Releghem Claes (M23456 + M36480), ° Zemst ca. 1510, x met Maria Ophalvens (M23457 + M36481), ex Zemst, fa Joannes Ophalvens.

 

Uit dit huwelijk:

 

Van Relegem Jaspar, meisenier, ° Zemst ca. 1530, x met Lysbetten Panis, ex Zemst,

     Uit dit huwelijk:

     Van Coningsloo Claes,

 

Van Relegem Joannes, XV (M18240), ° Zemst ca. 1535, 

 

Van Rellegem Jacobus, XIV (M11728).

 


 

XV - Van Relegem Joannes (M18240), ° Zemst ca. 1535, x 1 met Catharina Machtens (M28241), ex Zemst, fa Antonius en N, x 2 met Maria Van den Bossche, fa Joannes en Maria Joost.

     

1. Van Relegem Antonius, XIV (M9120), meisenier - schepen, ° > 1563, 

     

Van Relegem Joannes, x met Catharina Van Goudenberghe, geen fii DD, Mech, 

     

Van Relegem Digna, x Mechelen P&P 28.11.1606 (g. Van Roij Hans, Van Cranen Rombout, Smets Egidius en Verelsen Johannes) met Joannes Hot - Otte, geen fii in Mech, DD, 

     

Van Relegem Nicolaus, x met Maria Van den Bossche, geen fii DD, Mech, 

     

Van Religem Maria, + Zemst 20.07.1621, x ca. 1610 met Henricus Adriaens, + Zemst 24.07.1638 in bos van Aa gedood door Duitse keizelijke soldaten, deze x 2 Zemst 17.10.1621 (g. Hendrik Tiesta en Antoon Van Religem) met Maria Tiesta, + Zemst 10.09.1627 in bloei der jaren, x 3 ca. 1629 met Elisabeth Van den Bruel, + Zemst 31.08.1642 rabies,

     Uit dit huwelijk:

     1. Adriaens Antoon, (°) Zemst 10.04.1614 (g. Antoon en Catharina Van Religem),

     Adriaens Digna, (°) Zemst 07.04.1616 (g. Christiaen Vander Burcht en Digna Van Religem),

     Adriaens Catharina, (°) Zemst 18.05.1618 (g. Corneel Machtens en Catharina Spruijt), x met Peter Cordemans,

     Adriaens Elisabeth, (°) Zemst 24.05.1620 (g. Hendrik Cauwenberchs n. Mathijs Vanden Bloke en Elisabeth Cuijtens),

     Adriaens Elisabeth, (°) Zemst 22.06.1621 (g. Adriaan Stevens en Elisabeth Ceulemans),

     2. Adriaens Peter, (°) Zemst 28.07.1622 (g. Peter Mergo en Lucia Tiesta),

     Adriaens Joanna, (°) Zemst 29.02.1624 (g. Adriaan Bulens en Joanna Tiesta), x met Adriaan Vermijlen,

     Adriaens Jeroen, (°) Zemst 27.12.1625 (g. Rombout Verheijden n. Jeroen Loerants en Anna Tiesta), x met Elisabet Lauwers,

     3. Adriaens Adriana, (°) Zemst 02.01.1629 (g. Jan Abraham Meijs en Adriana Lauwers), x met Hermans Wijns,

     Adriaens Margareta, (°) Zemst 08.09.1632 (g. Hendrik Jans en Margareta Hoofs), + Zemst 25.10.1635 dysent.,

     Adriaens Jan, (°) Zemst 22.04.1636 (g. Peter Paridaens en Joanna Vanden Bruel).

 

 

 

XIV - Van Rellegem Jacobus (M11728), ° Vilvoorde ca. 1540, x N (M5864), ° Zemst, wonend Houthem.

 

Uit dit huwelijk:

 

Van Releghem Jan, ° Vilvoorde ca. 1570, x ca. 1595 met Barbara Hinnebeen, ex Houthem,

     Uit dit huwelijk:

     Relecoms Margaretha, (°) Vilvoorde 11.08.1596 (g. Straet Joannes en Margaretha vv Van Relegem),

     x Vilvoorde 26.04.1630 met Theodorus Deraymacker, (°) Vilvoorde 14.09.1599, fs Judocus en Elisabeth Wouters,

     Van Rellecom Barbara, (°) Vilvoorde 19.10.1597 (g. Jan Van Relegem en Anna vv Hinnebeen),

     Van Relegom Catharina, (°) Vilvoorde 03.01.1599 (g. Joos Carolus en Verbesselt Anna), + Vilvoorde 17.09.1674, x Vilvoorde 26.02.1629 met Carolus De Smets, ex Vilvoorde,

     Relecom Maria, (°) Vilvoorde 25.02.1601 (g. Daniel Van Relegem en Maria Hinnebeen), x Vilvoorde 04.02.1639 met Petrus Deraymaecker,

     Relegoms Dymphna, (°) Vilvoorde 01.03.1603, + Vilvoorde 26.10.1674, x 1 Vilvoorde 28.02.1628 met Jan Van der Elst,  x 2 met Lambertus Mommaerts,

     Relecom Jan, (°) Vilvoorde 28.09.1605 (g. Spruyt Joannes en Fronincx Barbara),

     Van Rele Elisabeth, (°) Vilvoorde 06.12.1607 (g. Clottens Kristoffel en Hinnebeems Elisabeth),

     Relegom Clara, (°) Vilvoorde 20.04.1610 (g. Hinnebeens Laurentius en Verhulpen Antonetta),

     Relegoms Joannes, (°) Vilvoorde ....1610, x met Catharina Van Liefendael,

 

Van Relegom Margareta, (°) Vilvoorde 08.02.1575 (g. Nys Georgius en De Helt Margareta),

 

Relegums Petrus, (°) Vilvoorde 07.05.1578, (g. Coven Petrus en Platteau Clara),

 

Van Relegem Daniel, XIII (M5864), (°) Vilvoorde 11.10.1579 (g. Daniel Van der Meeren en Lucia Van Berght),

 

Van Reyseghem Dominicus, ° Vilvoorde ...1585, x Vilvoorde 02.07.1613 met Elisabeth Vander Plast, (°) Vilvoorde 08.10.1588, fa Theodorus en Beatrix N,

     Uit dit huwelijk:

     Vanrelecom Petrus, (°) Vilvoorde 22.11.1615 (g. Henricus Van Plass en Clara Hinnebeen), x met N, fii in Vilvoorde.

 


 

XIII - XIV - Van Relegem Antonius (N5180 + M9120), x met Anna Spruijt (N5181 + M8857 + M9121), fa Jan en Catharina Lathouwers, deze x 1 met Antoon Meijsmans (M8856).

 

Uit dit huwelijk:

 1. Meijsmans Jan, XII (M2590), + Zemst 19.02.1634,

 

Meijsmans Pauwel, XIII (M4428),

 

2. Van Relegem Antonius, x met Maria Vincx, geen fii in Zemst, 

 

Van Relegem Joannes, XIII (M4561), (°) Zemst 27.02.1614 (g. Jan Spruijt en Digna Van Religem),

 

Van Relegem Martinus, (°) Zemst 04.02.1616 (g. Maarten Cuijtens en Maria Lauwers), + Zemst 17.08.1667 tbc, x 1 Meise 31.05.1643 met Anna Janssens, + Zemst 17.10.1655 pokken, x 2 Grimbergen 18.07.1656 met Maria Lauwers, 

      Uit dit huwelijk:

      1. Van RelegemMargareta, (°) Zemst 30.11.1644 (g. Jan Van Releghem en Elisabeth Rettens n. dna Margareta de Blaesvelt), x met Peter Aerts,

     Van Relegem Cosmas, (°) Zemst 27.06.1646 (g. Hendrik Ceijbens n. Cosmas Van Prant en Maria Van Releghem),

     Van Relegem Anna, (°) Zemst 14.06.1648 (g. Joachim Beurremans en Anna Janssens), + Zemst 25.10.1655 pokken,

     Van Relegem Maarten, (°) Zemst 21.01.1650 (g. Maarten Firens en Josina Van Tilt),

     Van Relegem Elisabeth, (°) Zemst 12.02.1652 (g. Jan Janssens en Elisabeth Van Schinghen), + Zemst 28.02.1652,

     Van Relegem Engel, (°) Zemst 22.01.1653 (g. Engels Janssens en Catharina Vander Veken), + Zemst 25.01.1653,

     Van Relegem Elisabeth, (°) Zemst 11.10.1654 (g. Corneel De Helt en Josina Van Tilt n. Elisabeth Van Releghem), + Zemst 07.02.1655,

     2. Van Relegem Maria, (°) Zemst 22.05.1657 (g. Jan Van Releghem en Maria Van Vaeck),

     Van Relegem Willem, (°) Zemst 08.12.1659 (g. Jan Van Hemelrijck en Anna Leemans),

     Van Relegem Hendrik, (°) Zemst 14.09.1662 (g. Hendrik De la Rue en Maria Verbrugghen),

     Van Relegem Frans, (°) Zemst 12.11.1664 (g. Frans Lauwers en Catharina Van Ophem), + Zemst 28.12.1665,

 

Van Relegem Elisabeth, (°) Zemst 06.11.1617 (g. Jan Vander Beken en Elisabeth Spruijt), x Zemst 14.11.1638 3 de en 4 de gr. bloedv. (g. Jan Van Steenwinckel en Maarten Van Relegem) met Antoon Van Steenwinckel, + Eppegem 31.03.1665, 

     Uit dit huwelijk:

     Van Steenwinckel Anna, (°) Eppegem 04.12.1642,

     Van Steenwinckel Catharina, (°) Eppegem 03.10.1645,

     Van Steenwinckel Maria, (°) Eppegem 19.06.1648,

     Van Steenwinckel Elisabeth, (°) Eppegem 27.06.1651,

      Van Steenwinckel Jan, (°) Eppegem 08.12.1652,

     Van Steenwinckel Jan, (°) Eppegem 25.06.1654,

     Van Steenwinckel Florentia, (°) Eppegem 12.05.1657,

     Van Steenwinckel Dirk, (°) Eppegem 21.08.1660,

 

Van Relegem Maria, (°) Zemst 01.03.1621 (g. Gielis Smets en Maria Vander Jeucht), x Zemst 19.06.1639 (g. Jan Boschoven, Antoon Van Steenwinckel) met Martinus Fierens,

     Uit dit huwelijk:

     Fierens Petrus, (°) Humbeek 10.06.1640,

     Fierens Catharina, (°) Grimbergen 01.10.1642,

 

Van Relegem Antonius, (°) Zemst 30.09.1624 (g. Antonius Jacobs en Anna Spruijt), + Zemst 06.11.1635 dysenterie,

 

Van Relegem fs, (°) (door vrvr) en + Zemst 30.09.1624.

 

 

 

XIII - Van Relegem Daniel (M5864), (°) Vilvoorde 11.10.1579 (g. Daniel Van der Meeren en Lucia Van Berght), + Houtem 12.02.1644, x Vilvoorde 26.06.1611 (g. Jacobus Van Rellegoms en en Rolandus Van der Elst) met Joanna Moerenaerts - Mornout (M5865), (°) (niet Vilv, DD, ).

 

Uit dit huwelijk:

 

Van Relegom Jan, ° Houthem, (°) Vilvoorde 05.04.1612 (g. Jan Van Relegem en Gertrude Costers), x Vilvoorde 10.11.1639 met Catharina Van Lieffendael,

     Uit dit huwelijk:

     Relegoms Margaretha, (°) Vilvoorde 30.03.1640,

     Relegoms Hubertus, (°) Vilvoorde 11.09.1641, + Vilvoorde 20.10.1676, x 1 Vilvoorde 13.10.1670 met

     Maria Van Bouchout, x 2 Vilvoorde 24.09.1671 met Catharina De Smedt - Vandersmissen, fii in Vilvoorde,

     Relegoms Joannes, (°) Vilvoorde 08.06.1644,

     Relegoms Anna, (°) Vilvoorde 12.01.1647,

     Relegoms Maria, (°) Vilvoorde 28.12.1648,

     Relegoms Catharina, (°) Vilvoorde 10.03.1652,

     Relegom Nicolaus, (°) Vilvoorde 12.11.1653,

     Relegom Philippus, (°) Vilvoorde 15.06.1656,

     Relegoms Petrus, (°) Vilvoorde 14.02.1658,

     Van Relegem Henricus, (°) Vilvoorde 04.11.1660,

     Relegoms Jacobus, (°) Vilvoorde 04.02.1664,

 

Van Relegoms Jacobus, (°) Vilvoorde 11.05.1614 (g. Jacobus Van Relegem en Catharina Verlinden), x Vilvoorde 08.10.1641 met Anna Van Steenwinckel, (°) Vilvoorde 16.11.1611, + Vilvoorde 19.03.1675,

     Uit dit huwelijk:

     Relegoms Daniel, (°) Vilvoorde 30.09.1641,

     Relegoms Nicolaus, (°) Vilvoorde 02.06.1644,

     Relegoms Catharina, (°) Vilvoorde 26.08.1646,

     Relegoms Mathias, (°) Vilvoorde 28.05.1650,

     Relegoms Andreas, (°) Vilvoorde 04.10.1654,

     Relegoms Jan, (°) Vilvoorde 04.10.1654,

 

Van Relecom Henricus, (°) Vilvoorde 04.12.1616 (g. Henricus Spruyt en Joanna Hershuys),

 

Religom Maria, (°) Vilvoorde 25.01.1619 (g. Joannes Moernout en Maria Van der Beke),

 

Relecom Cornelia, (°) Vilvoorde 13.09.1620 (g. Laurentius De Kinde en Cornelia Van der Plast),

 

Van Relegom Catharina, (°) Vilvoorde 28.08.1622 (g. Andreus Van Kerchove en Catharina Spenters),

 

Relegom Joanna, (°) Vilvoorde 25.08.1624 (g. Petrus Van der Hoffstat en Joanna Rillaert),

 

Van Relegom Anna, (°) Vilvoorde 12.11.1626 (g. David De Blaere en Anna Thiem),

 

Relegoms Mathias, XII (M2932), ° Vilvoorde 11.03, (°) Vilvoorde 19.03.1630 (g. Mathias Verbeke en Margaretha Verbeke),

 

Van Relegom Margaretha, (°) Vilvoorde 28.08.1632 (g. Maechtens Nicolaas en Wijns Margaretha).    

 


 

XIII - Van Relegem Joannes (M4560), (°) Zemst 27.02.1614 (g. Jan Spruijt en Digna Van Religem), + Zemst 08.07.1663, x Zemst 18.11.1640 (g. Jacob Van Tilt en Maarten Van Relegem) met Josina Van Tielt (M4561), fa Hendrik en Anna Coeckelberg.

 

Uit dit huwelijk:     

 

Van Relegem Anna, (°) Zemst 15.01.1642 (g. Corneel De Helt en Anna Spruijt), + Zemst 28.01.1642,

     

Van Relegem Catharina, (°) Zemst 14.07.1643 (g. Jacob Cuijtens en Catharina De Pueter), x Zemst 06.05.1663 bloedv. 3 & 4 gr. (g. Jan Van Releghem en Mathijs Goeijvaerts) met Jan Goeijvaerts, + Zemst 24.11.1693, 

     Uit dit huwelijk:

     Govaerts Mathijs, (°) Zemst 29.09.1663 (g. Mathijs Goeijvaerts en Catharina Hertochs), + Zemst 29.09.1675,

     Govaerts Peter, (°) Zemst 21.08.1665 (g. Peter Vande Plas En Anna Vanden Huevel), + Zemst 07.09.1665,

     Govaerts Josina, (°) Zemst 30.11.1666 (g. Peter De Roeck en Josina Van Tilt),

     Govaerts Cosmas, (°) Zemst 21.09.1669 (g. Laureis Lauwers n. Cosmas Tilemans en Catharina Van Tilt), 

     Govaerts Engel, (°) Zemst 12.07.1672 (g. Engel Goijvaerts en Catharina Spruijt),

     Govaerts Maria, (°) Zemst 26.05.1675 (g. Antoon Van Relegem en Maria Koeckelbergh), + Zemst 09.09.1676 dysenterie,

     Govaerts Margareta, (°) Zemst 03.07.1677 (g. Peter Coenegras n. Jan Govaerts en Margareta Govaerts),

     Govaerts Jan, (°) Zemst 03.05.1680 (g. Jan De Boeck en Maria Van Relegem),

     Govaerts Willem, (°) Zemst 16.12.1682 (g. Willem Leeumans en Joanna Van Tielt),

     Govaerts Joanna, (°) Zemst 07.04.1686 (g. Peter Van Winge en Joanna Van Meirschen),

     Govaerts Catharina, (°) Zemst 16.10.1688 (g. Maarten Govaerts en Catharina Van Roije),

     

Van Relegem Antoon, XII (M2280), (°) Zemst 14.01.1646 (g. Antoon Machtens en Maria Van Releghem),

       

Van Relegem Jan, (°) Zemst 08.01.1649 (g. Jan Van Steewinckel en Catharina Van Steijnemolen), + Zemst 17.09.1675, getroffen door kogel van plunderende soldaten, die met wagen proviand op weg waren naar Mechelen, x Zemst 21.08.1670 (g. Willem en Wouter Goeijvaerts) met Maria Coeckelberg - Koeckebuijs, meer info daar, deze dan x 2 (niet Z, ) met Corneel Janssens, (deze x 1 Zemst 09.02.1648 (g. Jan Janssens en Jan Van Releghem) met Barbara Ceulemans, + Zemst 12.05.1663), x 3 Zemst 24.05.1676 (g. Jan Vanden Heuvel en Willem Govaerts) met Jacob Vanden Heuvel, + Zemst 13.07.1716,

     Uit dit huwelijk:

     1. Janssens Mathijs, (°) Zemst 01.07.1649 (g. Mathijs Govaerts en Maria Keldermans),

     Janssens Dirk, (°) Zemst 21.12.1653 (g. Peter n. Dirk Verheijden en Margareta De la Rue),

     Janssens Catharina, (°) Zemst 14.05.1656 (g. Gielis Van Schinghen en Anna Van Roeije), + Zemst 17.04.1664,

     Janssens Maria, (°) Zemst 14.05.1656 (g. Jasper Van Nieuwenhuijsen en Maria Van Vaeck), + Zemst 06.10.1656,

     Janssens Jacob, (°) Zemst 24.09.1659 (g. Jacob Van Tilt en Margareta De Roeije),

     2. Janssens Nicolaas, (°) Zemst 01.08.1666 (g. Nicolaas Verbeken en Clara Koekelberchs),

     Janssens Joanna, (°) Zemst 21.08.1667 (g. Jan Tambuijsers n. Simon Herrebos en Joanna De Koninck),

     3. Van Releghem Susanna of Catharina, (°) Zemst 19.08.1670 (g. Antoon en Catharina Van Reijlegem), + Zemst 23.06.1676,

     Van Releghem Anna, (°) Zemst 01.01.1672 (g. Jan n. Joos De Laet en Anna Vanden Heuvel), + Zemst 15.06.1672,

     Van Releghem Jan, (°) Zemst 12.02.1673 (g. Jan Goijvaerts en Anna Van Steenwinckel), + Zemst 21.03.1674,

     Van Releghem Anna Maria, (°) Zemst 29.04.1674 (g. Willem Coeckelberghs en Anna Maria Delwaert), + Zemst 19.08.1676,

     Van Releghem Josina, (°) Zemst 28.07.1675 (g. Jan Van Steenwinckel en Josina Albrecht),

     4. Vanden Heuvel Elisabeth, (°) Mechelen OLV 11.09.1677 (g. Antoon Firens n. Jan Vanden Heuvel en Elisabeth Cuijpers), + Zemst 29.07.1678,

     Vanden Heuvel Jan, (°) Zemst 23.11.1678 (g. Jan en Catharina Vanden Heuvel n. Margareta De Keijser),

     Vanden Heuvel Maria, (°) Zemst 30.01.1680 (g. Jan Vanden Brande en Maria Van Loock), + Zemst 02.06.1695,

     Vanden Heuvel Laureis, (°) Zemst 11.08.1681 (g. Laureis en Anna Govaerts),

     Vanden Heuvel Hendrik, (°) Zemst 06.09.1682 (g. Hendrik De la Rue en Anna Verhaeren),

     Vanden Heuvel Mathijs, (°) Zemst 29.03.1684 (g. Mathijs Govaerts en Maria Van Relighem), + Zemst 03.02.1685,

     Vanden Heuvel Cecilia, (°) Zemst 19.08.1685 (g. Mathijs Govaerts en Cecilia Austreus),

     Vanden Heuvel Wouter, (°) Zemst 05.07.1687 (g. Wouter en Anna Maria Vanden Heuvel),

 

Van Relegem Elisabeth, (°) Zemst 29.06.1651 (g. Maarten Firens en Elisabeth Spruijt), + Zemst 17.11.1652,

     

Van Relegem Hendrik, (°) Zemst 05.08.1654 (g. Hendrik De la Rue en Elisabeth Van Schinghen), + Zemst 03.02.1661,

     

Van Relegem Magdalena, (°) Zemst 16.08.1664 (g. Hendrik De la Rue en Anna Vanden Huevel n. Magdalena Colaes).

 

 

XII - Relegoms Mathias (M2932), ° Vilvoorde 11.03, (°) Vilvoorde 19.03.1630, x Vilvoorde 26.04.1654 met Margaretha Gelders (M2933), (°) Peutie 16.03.1627.

 

Uit dit huwelijk:

 

Relegoms Petrus, XI (M1466), (°) Vilvoorde 09.05.1654 (g. Gelders Petrus en Smets Catharina),

 

Relegoms Margaretha, (°) Vilvoorde 07.03.1657 (g. Jan Gelders en Joanna Spruyt n. Margaretha Van Varenbergh),

 

Relegooms Catharina, (°) Vilvoorde 18.05.1659 (g. Jeromus Gelders en Catharina Gelders), x Vilvoorde 04.02.1687 met Joannes Goossens,

     Uit dit huwelijk:

     Goossens Joannes, (°) Vilvoorde 12.10.1687,

     Goossens Christina, (°) Vilvoorde 01.01.1690,

     Goossens Henricus, (°) Vilvoorde 28.11.1692,

     Goossens Catharina, (°) Vilvoorde 20.06.1697,

     Goossens Antonius, (°) Vilvoorde 14.04.1702,

 

Relegoms Anna, (°) Vilvoorde 13.02.1663 (g. Guilielmus Maes en Anna Strobants),

 

Relegoms Jacobus, (°) Vilvoorde 21.02.1666 (g. Jacobus Relegoms en Anna Van der Elst), + Vilvoorde 24.03.1728, x (niet Vilv, ) met Catharina De Koninck,

     Uit dit huwelijk:

     Relegoms Anna, (°) Vilvoorde 11.09.1697,

     Relequoms Jan Baptista, (°) Vilvoorde 24.02.1700,

     Relecom Henricus, (°) Vilvoorde 23.02.1702, x 1 Vilvoorde 16.11.1751 met Catharina Wouters, x 2 met Cornelia Troch,

     Relekoms Petronella, (°) Vilvoorde 20.01.1704, + Vilvoorde 16.11.1705,

     Relekoms Cornelius, (°) Vilvoorde 27.02.1707 (g. Cornelius De Koninck en Jacoba Bijgodt), + Vilvoorde 13.10.1721,

     Relecoms Petrus, (°) Vilvoorde 23.12.1710,

 

Relegoms Joannes, (°) Vilvoorde 13.08.1667 (g. Hubertus Relecom en Maria Bordens), x Vilvoorde 02.02.1698 (g. Mathias Huyck en Jacobus Relecom) met Catharina Vinckx, (°) Vilvoorde 21.06.1667,

     Uit dit huwelijk:

     Relequoms Joanna Catharina, (°) Vilvoorde 15.02.1699 (g. Marcus Huygens en Louisa Vinckx), + Vilvoorde 09.02.1776,

     Relecoms Maria Theresia, (°) Vilvoorde 15.07.1701 (g. Jacobus Relegoms en Maria Van Kessel), + Vilv 03.05.1762,

     Van Reliquom Henricus, (°) Vilvoorde 10.01.1704 (g. Marcus Huyck en Jacobus Relegoms), x (niet DD, ) met Elisabeth Sammels,

     Relegoms Anna Maria, (°) Vilvoorde 07.03.1706 (g. Petrus Vinckx en Maria Pepermans),

     Relegoms Maria Anna, (°) Vilvoorde 24.03.1707 (g. Jacobus Relegoms en Magdalena De Smedt),

     Relecoms Joanna, (°) Vilvoorde 11.12.1710.

 


 

XII - Van Relegem Antoon (2280), (°) Zemst 14.01.1646 (g. Antoon Machtens; Maria Van Releghem), x 1 ca. 1666 (niet Z, DD, Mech, ) met De Roije Margareta (M2281), (°) Zemst 05.01.1645 (g. Jacob Van Tilt en Margareta Van Steijnemolen), + Zemst 11.08.1676 dysent., x ? 2 met Joanna De Roije ongehuwd, x 3 Zemst 10.03.1685 bloedw. 4 gr. (g. Laureis Van Roije en Karel Van Tielt)  met Catharina Van Roije, + Zemst 26.03.1725.

    

Uit dit huwelijk:

    

1. Van Relegem Josina, (°) Zemst 25.11.1666 (g. Frans en Josina Van Tilt), x Zemst 04.04.1689 (g. EH Jacob Vande Wouwer en Antoon Van Religem) met Corneel Vermeren,

     Uit dit huwelijk:

     Vermeren Catharina, (°) Eppegem 08.01.1690,

     Vermeren Margareta, (°) Eppegem 23.06.1692, moeder Margareta,

   

Van Relegem Hendrik, XI (M1140), (°) Zemst 18.10.1669 (g. Hendrik Vermeren en Adriana Peeters n. Maria Van Vaeck), 

    

Van Relegem Willem, (°) Zemst 26.12.1671 (g. Willem Goijvaerts en Jacoba De Roij), + Zemst 23.02.1672,

    

Van Relegem Lucia, (°) Zemst 12.03.1673 (g. Mathijs De Roij en Maria Vande Wijngaert n. Dna Lucia Boisot), + Zemst 24.04.1673,

      

Van Relegem Mathijs, (°) Zemst 14.04.1674 (g. Mathijs De Roije en Lucia Boisot), + Zemst 23.05.1674,

    

Van Relegem Lucia, (°) Zemst 01.02.1676 (g. Mathijs en Barbara De Roije n. Lucia Boisot), + Zemst 13.08.1676 dysenteria, 

    

2. Van Relegem Maria, (°) Zemst 23.06.1683 ill. (g. Maria Del Waerde), + Zemst 26.06.1683, 

    

3. Van Relegem Elisabeth, (°) Zemst 08.03.1686 (g. Jan De Boeck n. Jan Govaerts en Elisabeth De Roeck), x Zemst 23.01.1705 (g. Antoon Van Relegem en Peter Van Hamme) met Hendrik Van Tielt,

     Uit dit huwelijk:

     Van Tielt Antonius, (°) Zaventem 12.10.1706,

     Van Tielt Henricus, (°) Zaventem 07.11.1708,

     Van Tielt Catharina, (°) Zaventem 25.04.1711,

     Van Tielt Jan, (°) Zaventem 31.03.1712,

 

Van Relegem Lucia, (°) Zemst 12.09.1687 (g. Jan Polspoel en Elisabeth De Roeck), + Zemst 11.01.1772,

    

Van Relegem Jan, (°) Zemst 22.05.1690 (g. Jan Van Roije en Maria De Boeck),

    

Van Relegem Maria, (°) Zemst 10.08.1692 (g. Maria Machtens), + Zemst 30.08.1693,

    

Van Relegem  Clara, (°) Zemst 28.01.1696 (g. Mathijs Janssens en Clara Borghmans), x met Jan Janssens, geen fii in DD, Mech, 

    

Van Relegem Cosmas, (°) Zemst  12.02.1698 (g. Cosmas Goijvaerts en Elisabeth Leemans n. Francisca Verschuren), + Zemst 31.03.1698,

    

Van Relegem Joanna, (°) Zemst 19.03.1699 (g. Jan en Ludovica n. Joanna Van Roije), x Zemst 19.04.1719 (g. Heer Libert ...eelen en Jan De Boeck) met Gielis Van Ophem

     Uit dit huwelijk:

     Van Ophem Anna, (°) Kraainem 24.09.1720,

     Van Ophem Egidius, (°) Kraainem 27.03.1723,

     Van Ophem Anna Maria, (°) Kraainem 10.05.1726,

     Van Ophem Gertrudis Egidius, (°) Kraainem 11.03.1729,

     Van Ophem Anna Catharina, (°) Kraainem 20.12.1731,

 

Van Relegem Catharina, (°) Zemst 05.08.1701 (g. Willem Engels en Catharina Van Winghe), + Zemst 16.09.1776, (+) kerk, x 1 Zemst 08.02.1722 (g. Hendrik Van Leemputten en Jan De Bock) met Jan Meijsmans, + Zemst 27.01.1729, fs Hendrik, x 2 Zemst 19.04.1729 (g. Willem Van Steenwinckel en Andries Van Beveren) met Frans Van Steenwinckel, ° Eppegem ca. ...10.1700, + Zemst 10.04.1755 voetjicht, fs Willem, 

     Uit dit huwelijk:

     1. Meijsmans Catharina, (°) Zemst 16.08.1723 (g. Peter Meijsmans en Catharina Van Roije),

     Meijsmans Hendrik, (°) Zemst 18.11.1724 (g. Hendrik Van Relegom en Wilhelmina De Roije), x met Catharina Vander Elst,

     Meijsmans Peter, (°) Zemst 12.12.1726, x met Filippa De Roij,

     Meijsmans Jan, (°) Zemst 28.10.1726 (g. Jan Verhaeren en Anna Vander Hulst), x met Barbara Govaerts,

     2. Van Steenwinckel Joanna, (°) Zemst 25.10.1730 (g. Antoon Govaerts en Joanna Van Campenhaudt),

     Van Steenwinckel Anna Maria, (°) Zemst 30.01.1733 (g. Willem Van Steenwinckel en Anna Maria Van Relegom),

     Van Steenwinckel Anna Catharina, (°) Zemst 28.04.1735 (g. Matthijs De Kijser en Lucia Van Relegom),

     Van Steenwinckel Joanna Maria, (°) Zemst 01.05.1737 (g. Willem Van Steenwinckel en Joanna Le Roij), x met Willem De Keijser,

     Van Steenwinckel Anna Maria, (°) Zemst 24.05.1739 (g. Wouter Govaerts en Maria Van Steenwinckel),

     Van Steenwinckel Barbara, (°) Zemst 15.03.1741 (g. Jan en Wilhelmina Van Steenwinckel), + Zemst 26.09.1741 dysenterie,

     Van Steenwinckel Barbara, (°) Zemst 18.08.1742 (g. Maarten De Backer en Wilhelmina Van Steenwinckel), + Zemst 04.08.1746,

 

Van Relegem Anna Maria, (°) Zemst 25.04.1704 (g. Willem Govaerts en Ludovica Van Roije), + Zemst 28.08.1773, x Zemst 11.02.1727 (g. EH Jan Prevost en Jan De Bock) met Jan Verharen, ° Zemst 1697, + Zemst 18.05.1787 als mv Joanna Catharina Van Roije,

     Uit dit huwelijk:

     Verharen Jan, (°) Zemst 18.12.1727 (g. Jan Verharen en Catharina Van Relegom), + Zemst 10.04.1748 ongeh.,

     Verharen Antoon, (°) Zemst  27.03.1729 (g. Antoon Govarts en Catharina De Coninck),

     Verharen Joanna, (°) Zemst 24.06.1731 (g. Maarten De Backer en Catharina n. Joanna Van Releghom), + Zemst 07.11.1745,

     Verharen Elisabeth, (°) Zemst 01.10.1734 (g. Frans Van Steenwinckel en Elisabeth Verhaeren),

     Verharen Anna Catharina, (°) Zemst 16.02.1737 (g. Joos Verhaeren en Anna Maria Van Thielt),

     Verharen Maria, (°) Zemst 05.03.1740 (g. Joos en Maria Verhaeren), + Zemst 22.10.1741 dysenterie,

     Verharen Hendrik, (°) Zemst 25.09.1743 (g. Hendrik Van Relegem en Catharina Govarts n. Barbara Verhaeren), + Zemst 16.09.1749,

     Verharen Maria Theresia, (°) Zemst 28.07.1746 (g. Maarten De Backer en Maria Theresia Verhaeren), + Zemst 15.10.1746,

     Verharen Maria Theresia, (°) Zemst 02.04.1748 (g. Gielis Mertens en Maria Lauwers n. Maria Theresia Verharen),

 

Van Relegem Augustijn, (°) Zemst 22.08.1706 (g. Augustijn Tielemans en Joanna Le Roije).

 

 

 

XI - Van Relegem - Relegoms Petrus (M1466), (°) Vilvoorde 09.05.1654 (g. Gelders Petrus en Smets Catharina), (niet Weerde, Perk, Steen, ), + Weerde 27.02.1740, x 1 Weerde 15.07.1697 met Maria Pepermans (M1467), (°) Eppegem 23.10.1674, + Weerde 29.01.1710, x 2 Eppegem 21.08.1710 met Barbara Lauwers, ° Eppegem ca. 1689, + Weerde 09.06.1756 waterzucht.

 

Uit dit huwelijk:

 

1. Van Relegem Joanna, (°) Weerde 07.07.1698,

 

Van Relegem Elisabeth, X (M733), (°) Weerde 06.08.1700,

 

2. Van Relegem Hendrik, (°) Weerde 13.05.1712 (g. Hendrik Domps en Joanna Van Campenhout), x Perk 05.08.1758 (g. Nicolaus Bosmans en Frans Eugene Coosemans) met Anna Catharina Van Geysel, ex Weerde, fa Nicolaus,

     Uit dit huwelijk:

     Van Relegem Jan, (°) Weerde 11.07.1759 (g. Jan Van Relegem en Barbara Van Asbroeck),

     Van Relegem Barbara, (°) Weerde 30.09.1760 (g. Jacob Meuldermans en Barbara Van Relegem),

     Van Relegem Jan Frans, (°) Weerde 30.09.1760 (g. Jan Frans Van Gijsel en Anna Leemans), + Weerde 17.02.1762,

     Van Relegem Willem, (°) Weerde 01.08.1763 (g. Willem Van Relegem en Maria Van Gijsel),

     Van Relegem Carolina, (°) Weerde 31.12.1766 (g. Adriaan Van Acken en Carolina Van Gijsel), + Weerde 08.01.1767,

     Van Relegem Anna Maria, (°) Weerde 27.12.1767 (g. Filips Meuldermans en Anna Maria Verschuren),

     Van Relegem Anna Maria Catharina, (°) Weerde 26.01.1771 (g. Antoon De Wit en Catharina Sijmons),

 

Van Relegem Willem, (°) Weerde 19.06.1713 (g. Willem Van Steenwinckel en Ludovica Van Campenhout), + Weerde 22.02.1769 ongehuwd,

 

Van Relegem Barbara, (°) Weerde 20.12.1715 (g. Willem Doms en Barbara Van Gijsel), + Weerde 20.12.1715 we, x Zemst 03.02.1746 (g. Frans Bosmans en Willem Van Relegem) met Nicolaas Bosmans, (°) Weerde ca. 1712, + Weerde 05.05.1713, fs Jan en Catharina Van Asbroeck,

     Uit dit huwelijk:

     Bosmans Willem, (°) Weerde 06.01.1747 (g. Willem Van Relegem en Catharina Van Asbroeck),

     x Weerde 22.08.1780 (g. Frans en Peter Bosmans ex Weerde), met Elisabeth Le Page, fii in Weerde,

     Bosmans Jan, (°) Weerde 14.05.1748 (g. Jan Bosmans en Barbara Lauwers),

     x 1 Weerde 24.07.1771 (g. Hendrik Van den Heuvel en Barbara Van Relegem) met Joanna Van den Heuvel,

     (°) Weerde 03.12.1748, + Hever 09.02.1783, fa Hendrick en Elisabeth Van Humbeeck,

     x 2 Hever 25.11.1783 (g. Peter Frans Verschueren en Jan Crol) met Anna Maria Crol, (°) Hever 11.10.1749, + Hever 07.02.1721,

     fa Jan en Joanna Somers), fii in Weerde en Hever,

     Bosmans Hendrik, (°) Weerde 17.04.1750 (g. Hendrik Van Relegem en Elisabeth Van Campenhout),

     Bosmans Peter, (°) Weerde 27.05.1752 (g. Peter Van Asbroeck en Jacoba Van Gijsel), x (niet Weerde), ) met Joanna Hasendonck, fii in Weerde,

     Bosmans Maria, (°) Weerde 29.09.1753 (g. Jan Van Relegem en Maria Govaerts),

 

Van Relegem Cornelia, (°) Weerde 21.01.1718 (g. Hendrik Willems en Cornelia Doms),

 

Van Relegem Hendrik, (°) Weerde 30.08.1720 (g. Hendrik Daems en Catharina Mijs),

 

Van Relegem Jan, (°) Weerde 24.04.1723 (g. Jan Van Gent en Catharina De Coster),

 

Van Relegem Michiel, (°) Weerde 29.05.1732 (g. Michiel Van Gijsel en Maria Anna Van Relegum).

 

Van Relegem Augustijn, (°) Zemst 22.08.1706 (g. Augustijn Tielemans en Joanna Le Roije).

 

 

 

XI - Van Relegem Henricus (M1140), schepen, (°) Zemst 18.10.1669 (g. Hendrik Vermeren en Adriana Peeters n. Maria Van Vaeck), + Zemst 30.01.1738, x Zemst 27.01.1693 (g. Jan De Boeck en Antoon Van Religem) met Ludovica Van Roije (M1141), (°) Zemst 05.07.1669 (g. Jan Vanden Huevel n. vader Jan en Ludovica Vanden Huevel), + Zemst 13.03.1742 astma, (+) kerk, fa Laurentius en De Roeck Elisabeth.

 

Uit dit huwelijk:

 

Van Relegem Antoon, (°) Zemst 07.04.1693 (g. Antoon Van Relegem en Elisabeth De Roeck), + Zemst 14.10.1693,

 

Van Relegem Anna Maria, (°) Zemst 17.04.1695 (g. Jan Van Roeije en Anna Vanden Plassche), + Zemst 18.08.1740 epidemie - rottende koorts - geen sacramenten, x 1 Zemst 04.04.1716 bloedv. 2 de en 3 de gr. (g. Antoon en Hendrik Van Relegem) met Cosmas Govaerts, + Zemst 10.08.1715, (deze x 1 Zemst 23.09.1691 (g. Jan Govarts en Antoon Van Religem) met Anna Vande Plas, + Zemst 10.08.1715), x 2 Zemst 05.06.1725 (g. Jan De Bock en Jan Spruijt) met Frans Spruijt, ° Machelen, + Zemst 16.11.1756 plots zonder sacramenten,

      1. Govaerts Anna, (°) Zemst 21.01.1693 (g. Jan Goevarts en Maria Perseels n. Anna),

     Govaerts Jan, (°) Zemst 30.10.1694 (g. Jan Vande Plasse en Joanna Eliaerts), + Zemst 22.10.1696,

     Govaerts Antoon, (°) Zemst 22.01.1696 (g. Antoon Van Releghem en Catharina Vande Plasse), x met Lucia Van Relegem,

     Govaerts Jan, (°) Zemst 04.10.1697 (g. Jan Goijvaerts en Petronella De Keijser), + Zemst 15.02.1698,

     Govaerts Maria, (°) Zemst 08.12.1698 (g. Adriaen Geentkens n. Jan De Boeck en Maria Van Thielt),

     Govaerts Catharina, (°) Zemst 17.09.1700 (g. Hendrik en Catharina Van Releghem), x met Maarten De Backer,

     Govaerts Joanna, (°) Zemst 28.07.1702 (g. Hendrik Vanden Wijngaert en Catharina Van Releghem n. Joanna Govaerts), + Zemst 21.10.1702,

     Govaerts Barbara, (°) Zemst 12.08.1703 (g. Willem Govaerts en Maria Van Thielt n. Barbara De Roeck), + Zemst 13.02.1704,

     Govaerts Hendrik, (°) Zemst 17.06.1706 (g. Hendrik Vanden Wijngaert en Margareta Ghovaerts),

     Govaerts Jan, (°) Zemst 11.05.1710 (g. Jan Vande Plas en Catharina Vermeeren),

     Govaerts Govaert, (°) Zemst 06.03.1712 (g. Govaert Van Tielt en Catharina Govarts),

     2. Govaerts Jan Frans, (°) Zemst 19.01.1717 (g. Jan en Ludovica Van Roij),

     Govaerts Joanna, (°) Zemst 26.01.1718 (g. Hendrik en Joanna Van Relegem),

     Govaerts Corneel, (°) Zemst 26.04.1719 (g. Corneel Van Releghem en Maria Van Thielt),

     Govaerts Joanna Maria, (°) Zemst 05.10.1720 (g. Baltazar Verschueren en Joanna Maria Goovaerts),

     Govaerts Maria, (°) Zemst 10.12.1721 (g. Jan Vanden Heuvel en Maria Van Relegom),

     Govaerts Barbara, (°) Zemst 19.04.1723 (g. Hendrik Van Relegem en Wilhelmina Le Roij n. Barbara Engels),

     Govaerts Lucia, (°) Zemst 27.12.1724 (g. Maarten De Beckker en Lucia Van Rellegom),

     3. Spruijt Jan, (°) Zemst 06.06.1726 (g. Jan Spruijt en Catharina Jansens), x met Elisabeth Verbist, fii in Elewijt,

     Spruijt Frans, (°) Zemst 19.10.1727 (g. Frans Vanden Heuvel en Elisabeth Van Eijcken),

     Spruijt Jan Jozef, (°) Zemst 10.11.1729 (g. Jan Van Relegom en Josina Spruijt), x met Cornelia Janssens,

     Spruijt Andries, (°) Zemst 10.07.1731 (g. Andries Van Beveren en Josina Van Roij), + Zemst 12.02.1757 pleurotomia ongeh.,

     Spruijt Hendrik, (°) Zemst 26.06.1733 (g. Hendrik Van Relegom en Catharina Spruijt),

     Spruijt Peter, (°) Zemst 02.11.1736 (g. Peter Faes en Ludovica Van Roij), x met Elisabeth Mertens,

     Spruijt fa, (°) en + Zemst 02.05.1739,

 

Van Relegem Jan, kapitein van de St.-Sebastiaansgilde, (°) Zemst 28.02.1697 (g. Adriaen Geentkens n. Jan Van Steenwinckel en Barbara Jacobs), + Zemst 02.05.1760, x Zemst 18.03.1731 (g. Hendrik Van Releghem en Hendrik De Kempeneer) met Catharina Vanden Eijnde, + Elewijt 16.04.1784,

     Uit dit huwelijk:

     Van Relegem Anna Ludovica, ° Eppegem 1732,

     Van Relegem Hendrik Jozef, ° 1733, x 1 met Catharina Meijsmans, x 2 met Anna Maria Govaerts,

     Van Relegem Jan, ° Eppegem 1737, ongehuwd,

     Van Relegem Maria Jozefa, ° Eppegem 1747, x 1 met Laureis Jozef Sloots, x 2 met Jan Verbist,

 

Van Relegem Catharina, (°) Zemst 17.01.1699 (g. Willem Engels en Catharina Van Roije), + Zemst 09.09.1728, x Zemst 06.02.1720 (g. Jan De Bock en EH Jan Thomas) met Jan Vanden Heuvel, (°) Zemst 18.10.1696, + Zemst 02.10.1778, (+) kerk, fs Hendrick en Elisabeth Meijsmans, deze x 2 Beigem 02.03.1729 met Anna Leemans, ° Beigem ca. 1702, + Zemst 14.11.1780, (+) kerk,

     Uit dit huwelijk:

     1. Vanden Heuvel Hendrik, (°) Zemst 11.11.1720 (g. Hendrik Van Relegem en Maria Vanden Heuvel),

     Vanden Heuvel Anna Maria, (°) Zemst 14.09.1722 (g. Wouter Wijnants en Ludovica Van Roij n. Anna Maria Van Relegem),

     + Mechelen 24.06.1806, ongehuwd,

     Vanden Heuvel Anna Catharina, (°) Zemst 02.09.1724 (g. Antoon en Catharina Vanden Heuvel),

     Vanden Heuvel fs, 09.09.1728 uit de baarmoeder gesneden en +,

     2. Vanden Heuvel Maarten, (°) Zemst 03.03.1730 (g. Maarten Keulemans en Anna De Boeck),

     Vanden Heuvel Laureis, priester, (°) Zemst 11.08.1732 (g. Laureis De Boeck en Ludovica Van Roe),

     Vanden Heuvel Elisabeth, (°) Zemst 06.02.1736 (g. Zeger Leemans en Elisabeth Vanden Heuvel),

     Vanden Heuvel Joanna, (°) Zemst 20.07.1738 (g. Filips Van Winghe en Joanna Verlinden), x met Huibrecht Van Dijck,

     Vanden Heuvel Theresia, (°) Zemst 03.11.1740 (g. Ferdinand Van Doorselaer en Theresia Leemans), + Zemst 08.10.1749,

     Vanden Heuvel Maria Anna, (°) Zemst 29.03.1743 (g. Norbert en Maria Anna Leemans), + Zemst 28.06.1744,

     Vanden Heuvel fs, (°) en + Zemst 16.05. 1745, (°) door vrvr Maria Anna Jacobs,

     Vanden Heuvel Joanna Catharina, (°) Zemst 02.06.1746 (g. Jan Van Relegem en Joanna Catharina Vleminckx),

 

Van Relegem Corneel, (°) Zemst 30.10.1700 (g. Corneel Vermeren en Catharina Van Releghem), + Eppegem 1786, x Zemst 03.02.1724 (g. Hendrik Van Relegom en Peter Mijsmans) met Catharina Janssens, geen fii DD, 

 

Van Relegem Godfried, (°) Zemst 06.03.1703 (g. Godfried De Roeck en Anna Van Roije),

 

Van Relegem Cornelia, (°) Zemst 29.10.1705 (g. Engel Goijvaerts en Cornelia Willems), x Zemst 02.06.1736 (g. Andries Van Beveren en Hendrik Van Relegem) met Hendrik Mees, hij x 2 (niet Mech, ) met Cornelia Janssens, deze x 1 met Jozef Spruijt,

     Uit dit huwelijk:

     1. Mees Joannes Baptist, (°) Mechelen OLV 04.08.1737 (g. Mees Joannes Baptist en Van Releghem Anna Maria),

     Mees Henricus, (°) Mechelen OLV 10.09.1738 (g. Van Releghem Henricus en Mees Joanna Maria),

     2. Mees Maria Anna, (°) Mechelen OLV 06.12.1739 (g. Jansens Nicolaus en Wartels Maria Anna),

     Mees Petrus, (°) Mechelen OLV 16.03.1741 (g. Kauwenbergh Petrus en Mees Joanna Maria),

     Mees Jacobus, (°) Mechelen OLV 01.03.1743 (g. Persoons Jacobus en Myes Maria),

     Mees Antonius, (°) Mechelen OLV 12.05.1746 (g. Van Beesel Antonius en Janssens Cornelia),

     Mees Maria Anna, (°) Mechelen OLV 12.05.1746 (g. Hameryck Jacobus en Waertel Maria Anna),

     Mees Joanna Maria, (°) Mechelen OLV 11.06.1749 (g. Van Tilt Livinus en Lamberechs Joanna Maria),

     Mees Anna Maria, (°) Mechelen OLV 14.07.1751 (g. Wijns Petrus en Van Relegom Anna),  

 

Van Relegem Hendrik, (°) Zemst 20.06.1708 (g. Jan De Boeck n. Hendrik Van Thilt en Joanna De Boeck),

 

Van Relegem fa, + Zemst 14.01.1709 in albis,

 

Van Relegem Hendrik, X (M570), (°) Zemst 25.03.1711 (g. Hendrik Van Tielt en Catharina Vermeeren).

 

 

 

X - Van Heffen Corneel (M732), (°) ? Berg ca. 1695, + Weerde 22.08.1761 - 2 zonen/1 kind - vrouw zwanger, x 1 Tildonk 13.07.1728 (g. Amandus Van de Velde, Joannes Vanden Bosch en Joannes Smets) met Van Relicum - Van Relegem Elisabeth (M733), (°) Weerde 06.08.1700, + Weerde 12.02.1757 pleurotonomia 3 zonen, x 2 Eppegem 11.10.1757 met Barbara Verbesselt, ° Eppegem 01.03.1725, + Weerde 02.09.1764 ..../1 kind. Barbara Verbesselt x 2 Weerde 28.01.1762 (g. Frans De Doncker en Karel Van Humbeeck) met Jan Verbelen. Jan Verbelen x 2 Weerde 21.10.1764 (g. vader Lauwers en Karel Van Humbeeck) met Francisca Lauwers, + Weerde 27.09.1766 - plots zonder sakramenten, x 3 Zemst 01.03.1767 (g. Frans De Doncker en Willem Verhagen) met Maria Anna Piaen - Pian - Piaens - Piano - Pianna - Piaene, ex Mechelen OLV, + Weerde 31.12.1782.

 

Uit dit huwelijk:

 

1. Van Heffen Jacobus, (°) Tildonk 06.06.1729 (g. Jacobus Van Heffen en Joanna Van Releghom),

 

Van Heffen Josina, (°) Tildonk 06.06.1729 (g. Petrus Van Relegom en Josina Van Hamme),

 

Van Heffen Elisabeth, (°) Tildonk 26.08.1730 (g. Judocus Herremans en Elisabeth Van Etterbeeck), + Weerde 21.09.1741 dysenterie gratis,

 

Van Heffen Arnoldus, (°) Tildonk 16.02.1732 (g. Arnoldus Verherrebruggen en Catharina Trappeniers),

 

Van Heffen Francisca, ° ca. 1734, Weerde 01.10.1741 dysenterie gratis,

 

Van Heffen Anna, ° ca. 1735, + Weerde 21.09.1741 dysenterie gratis,

 

Van Heffen Willem, (°) Weerde 24.03.1735 (g. Willem Van Relegum en Anna Doems),

 

Van Heffen Willem, (°) Weerde 24.09.1736 (g. Willem Van Relegem en Catharina Vertommen),

 

Van Heffen Barbara, (°) Weerde 22.12.1738 (g. Laureis Van Asbroeck en Barbara Lauwers), + Weerde 01.10.1741 gratis,

 

Van Heffen Peter, (°) Weerde 20.09.1740 (g. Peter Van den Heuvel en Elisabeth Van Gijsel), + Weerde 19.01.1758 pokken,

 

Van Heffen Frans, IX (M366), (°) Weerde 19.06.1743 (g. Frans Somers en Barbara Lauwers),

 

2. Van Heffen Hendrik, (°) Weerde 30.07.1758 (g. Hendrik Van Relegem en Barbara Daems), + Weerde 28.12.1758,

 

Van Heffen Joanna, (°) Weerde 30.07.1758 (g. Frans De Doncker en Joanna Verbesselt), + Weerde 28.08.1758,

 

Van Heffen Anna Maria, (°) Weerde 09.11.1759 (g. Jan Verbesselt en Anna Maria Van Relegem), + Weerde 17.10.1762,

 

Van Heffen Hendrik, (°) Weerde 02.09.1761 (g. Hendrik Van Relegem en Elisabeth Verbelen), + Weerde 14.02.1762 zonder mis,

 

3. Verbelen Jan Frans, (°) Weerde 29.10.1762 (g. Frans De Doncker en Catharina Verbelen),

 

4. kinderloos,

 

5. Verbelen Willem, (°) Weerde 18.12.1767 (g. Willem Verhagen en Joanna Wouters), + Weerde 29.03.1779 plecht. uitv.,

 

Verbelen Jan, (°) Weerde 22.01.1770 (g. Frans Van Heffen en Elisabeth Verbelen),

 

Verbelen Isabella, (°) Weerde 03.05.1772 (g. Frans Willems en Isabella Somers), + Weerde 22.03.1773,

 

Verbelen Isabella, (°) Weerde 01.01.1774 (g. Frans De Lebeeck en Barbara Verbruggen), + Weerde 19.11.1777,

 

Verbelen Joanna Catharina, (°) Weerde 01.02.1777 (g. Karel Hasendonck en Joanna Lemmens), + Weerde 08.08.1796,

 

Verbelen Filips, (°) Weerde 20.04.1779 (g. Filips Meuldermans en Elisabeth Van Relegem), + Weerde 01.04.1783,

 

Verbelen Jan, (°) Weerde 20.11.1781 (g. Jan Doms en Catharina Verhagen), + Weerde 07.07.1782.

 


 

X - Hendrik Van Relegem (M570), pachter, (°) Zemst 25.03.1711, x 1 Zemst 12.03.1738 bloedv. 3 de gr. (g. Willem Enghels en Jan Vanden Heuvel) met Engels Anna Maria (°) Zemst 07.02.1715 (g. Mathijs Engels en Catharina Poels), + Zemst 30.12.1740 tbc en kinderbed, (+) kerk,  x 2 Eppegem 19.03.1741 met Maria Theresia Verharen (M571), (°) Eppegem 10.08.1719, + Zemst 11.02.1749 traag, (+) kerk, x 3 Grimbergen 15.05.1749 met Moijson(s) Anna Catharina, + Zemst 23.01.1788,

    

Uit dit huwelijk:

      

1. Van Relegem Barbara Ludovica, (°) Zemst 20.12.1738 (g. Willem Enghels en Aloisia Van Roije), + Zemst 01.11.1777, x 1 Zemst 19.08.1760 (g. Jan Frans Brion en Jan en Corneel Relegoms) met Hendrik Ferdinand Brion, (°) Zemst 09.08.1713, + Zemst 01.10.1777, fs Jan en Clara Meert, x 2 Zemst 28.04.1778, met Jan Frans Vander Elst, (°) Hever 08.07.1739 (g. Frans Verlinde en Elisabeth Vander Elst), + Zemst 25.10.1794 fs Philips en Elisabeth Magnus,

     Uit dit huwelijk:

     1. Brion Jan Frans, (°) Zemst 01.08.1761 (g. Heer Frans Brion en Catharina Moijson), + Zemst 22.05.1762, (+) kerk,

     Brion Barbara Catharina, (°) Zemst 14.12.1762 (g. Jan Van Relegem en Barbara Catharina Brion),

     Brion Hendrik Jozef, (°) Zemst 23.09.1764 (g. Hendrik Jozef Brion en Catharina Janssens),

     Brion Corneel Karel, (°) Zemst 30.10.1766 (g. Corneel  Van Relegem en Anna Catharina Van Relegem),

     Brion Joanna Catharina, (°) Zemst 31.10.1768 (g. Maarten Vanden Heuvel en Catharina De Coninck), + Zemst 01.01.1789,

     Brion Jan Frans, (°) Zemst 28.10.1770 (g. Jan De Bruijn en Joanna Catharina Van Relegem),

     Brion Isabella Maria, (°) Zemst 11.06.1773 (g. Jan Jozef Engels en Isabella Maria Brion), + Mechelen 20.11.1800 ongeh, 

     Brion Maria Theresia, (°) Zemst 18.02.1777 (g. Hendrik De Keijser en Maria Theresia Engels), + Mechelen 24.08.1799 ongeh.,

     2. Vander Elst Jan Hendrik, (°) Zemst 02.07.1779 (g. Jan Frans Van Bever koster en Elisabeth Magnus), + Zemst 28.02.1741, (+) kerk, 

 

Van Relegem Hendrik Norbert Jozef, (°) Zemst 10.11.1740 (g. Peter Engels n. Hendrik Fransens kan. Ieper en Lucia Van Relegem n. dna Norbertina Vander Laenen), + Zemst 28.02.1741, (+) kerk, 

    

2. Van Relegem Jan, (°) Zemst 11.02.1742 (g. Jan Verhaeren en Maria Anna Jacobs n. Ludovica Van Roij), + Zemst 15.05.1742, (+) kerk,

    

Van Relegem Anna Catharina, IX (M285), (°) Zemst 16.03.1743 (g. Mathijs en Catharina Engels),

    

Van Relegem Joanna, (°) Zemst 11.01.1745 (g. Jan Van Relegem en Joanna Moijsons), + Zemst 18.09.1746 pokken, (+) kerk,

    

Van Relegem Joanna Catharina, (°) Zemst 11.03.1747 (g. Corneel Van Relegem en Anna Catharina Verhaeren), + Zemst 06.05.1791, x Zemst 03.06.1767 (g. Hendrik Ceulemans en Hendrik Verlinden) met Jan Frans Van Bever, koster, (°) Zemst 18.08.1738, + Zemst 15.02.1788, fs Andries en Maria Ceulemans,

     Uit dit huwelijk:

     Van Bever Maria Jozefa, (°) Zemst 15.06.1768 (g. Hendrik Verlinden en Maria Ceulemans),

     Van Bever Joanna Catharina Jozefa, (°) Zemst 02.04.1770 (g. Hendrik Ceulemans en Catharina Moijson),

     Van Bever Joanna Maria, (°) Zemst 07.07.1772 (g. EH Peter Jozef Van Bever en juf. Joanna Maria Verhaeren), + Zemst 06.03.1796 als Joanna Catharina,

     Van Bever Maria Catharina, (°) Zemst 07.07.1772 (g. Jan Van Haecht en Anna Catharina Van Relegem),

     Van Bever Anna Theresia, (°) Zemst 03.08.1774 (g. Maarten Vanden Heuvel en Anna Catharina Ceulemans), + Zemst 24.09.1774, (+) kerk,

     Van Bever Catharina Carolina, (°) Zemst 02.08.1775 (g. Nicolaas Lodewijk Van Geel en Catharina Janssens), + Zemst 07.09.1775, (+) kerk,

     Van Bever Jan, (°) Zemst 17.01.1777 (g. Jan Van Relegem en Maria Van Bever), + Zemst 04.02.1777, (+) kerk,

     Van Bever Isabella Catharina, (°) Zemst 25.05.1779 (g. Corneel Van Relegem en Anna Catharina Van Bever),

     Van Bever Jan Hendrik, (°) Zemst 19.01.1782 (g. Hendrik Van Bever en Maria Anna Van Relegem),+ Zemst 27.02.1783,

     Van Bever Theresia Barbara, (°) Zemst 19.01.1784 (g. Ferdinand Jozef Van Relegem en Barbara Van Bever), + Zemst 10.04.1784,

     Van Bever Maria Elisabeth, (°) Zemst 18.02.1785 (g. Jan Antoon Verlinden en Elisabeth Cauwenbergh),

 

3. Van Relegem Maria Theresia, (°) Zemst 20.11.1750 (g. Jan Verharen en Catharina Moons), + Zemst 08.08.1777, (+) kerk,

 

Van Relegem Jan, (°) Zemst 10.12.1753 (g Jan Verharen en Joanna Moijson), x Zemst 28.05.1782 (g. Miciel Cauwenbergh en Maarten Vanden Heuve) met Elisabeth Van Cauwenberg, ex Zemst, + Zemst 23.09.1791,

     Uit dit huwelijk:

     Van Relegem Anna Maria, (°) Zemst 10.05.1783 (g. Maarten Vanden Heuvel en Anna Maria De Keijser), 

     Van Relegem Joanna Catharina, (°) Zemst 10.05.1783 (g. Michiel Cauwenbergh en Joanna Catharina Moijson),

     Van Relegem Monica, (°) Zemst 28.10.1784 (g. EH Jozef Rullens onderpastoor n. Laureis Vanden Heuvel pastoor Zandbergen en Anna Monica Cauwenberge),

     Van Relegem Maria Anna, (°) Zemst 08.09.1786 (g. Peter Jan Cauwenbergh en Maria Anna Van Relegem),

     Van Relegem Barbara, (°) Zemst 15.09.1788 (g. Jan Jozef Verstraeten en Barbara De Keijser),

     Van Relegem Joanna Maria, (°) Zemst 18.11.1790 (g. Jan Emmanuel Cauwenbergh en Joanna Catharina Van Relegem),

 

Van Relegem Ferdinand, (°) Zemst 17.01.1756 (g. Ferdinans Moijson en Joanna Maria Verharen), x met Joanna Disson, fii in Brussel,

    

Van Relegem Maria Anna, (°) Zemst 11.09.1757 (g. Frans Cauwenberg en Maria Anna Moijson), x Zemst 19.02.1787 (g. Maarten Vanden Heuvel en onderpastoor Rullens) met Jan Jozef  Verstraten, ex Kampenhout, notaris en officier, 

     Uit dit huwelijk:

     Verstraten Jan, (°) Zemst 30.01.1791 (g. Jan Van Relegem en Elisabeth Theresia Verstraten),

     Verstraten Hendrik Frans, (°) Zemst 30.03.1794 (g. Hendrik Verlinden en Anna Catharina Verstraeten).

  


 

IX - Verlinden Henricus (M284), molenaar Weerde in 1810, (°) Eppegem 15.10.1734, x Zemst 16.02.1762 (g. Corneel Van Relegem en Jan Verlinden) met Van Relegem Anna Catharina (M285), (°) Zemst 16.03.1743 (g. Mathijs en Catharina Engels).

 

Uit dit huwelijk:

 

Verlinden Theresia Geertrui, (°) Weerde 30.11.1762 (g. Hendrik Verharen n. vader Jan en Geertrui Vander Elst),

 

Verlinden Jan Antoon, (°) Weerde 02.04.1764 (g. Jan Antoon Verlinden en Maria Anna Wouters),

 

Verlinden Joanna Catarina, (°) Weerde 12.12.1766 (g. Filips Vander Elst en Catharina Moijson),

 

Verlinden Clara Vincentia Antonia, (°) Weerde 24.08.1770 (g. Nicolaus Otho Verhagen n. Vincent Antoon De Fraije en Clara Maria Jacoba Suijs),

 

Verlinden Jan Frans,, VIII (M142), (°) Weerde 14.02.1773 (g. Jan Frans Verlinden en Joanna Van Relegem),

 

Verlinden Maria Anna, (°) Weerde 12.01.1776 (g. Maarten Vanden Heuvel en Maria Anna Wouters), + Weerde ...01.1776,

 

Verlinden Jan Petrus, (°) Weerde 06.04.1777 (g. Jan Frans Van Bever en Petronella Magnus),

 

Verlinden Jan, (°) Eppegem 22.03.1780,

 

Verlinden Frans Jozef, molenaar,  (°) Eppegem 20.08.1783, + Elewijt 17.02.1817,  x Elewijt 20.06.1810 met Maria Anna Goris, (°) Putte 03.10.1874, fa Frans en Joanna Theresia Onsia,

 

Verlinden Ferdinand Jozef, (°) Eppegem 01.08.1786.

 

Terug naar startpagina Terug naar startpagina stamboom