Voorouderlijst Van Poyer Thomas en Egidius

Poeyer Van, Van Poeyr, Van Poyer, Van Poyel

Familienaam uit de plaatsnaam Poederlee, naar de lokale uitspraak Poeier, Poeiel.

 


 

XII - Van Poyer ?, x met Vermeulen ?

 

Genealogisch Repertorium van het Mechels District (François Van der Jeught)

Notariaat Jan Harlinghen f°502r - dd 27.09.1617:

Jan De Laet , oud ongeveer 37 jaar, wonend in Beerzel, legt eveneens een verklaring af op verzoek van de commandeur van Pitzemburg. Twee jaar geleden was de zoon van de attestant nog geen 12 jaar, hij was toen aan het spelen neffens andere kinderen ende onderlinghe crackeel crijgende heeft commen te werpen een cleijn stocxken en onversiens te geraeken Gillis Van Poeijeren, wat diens broer Thomas Van Poijeren heeft gezien. Deze heeft zijn kind geslagen, wat leidde tot een woordenwisseling tussen attestant en Thomas Van Poijeren. Deze heeft boven zijn ongelijck noch clachte gevallen aen de tegewoordige drossart van Putte. Attestant heeft de drossaard 18 rijnsgulden moeten betalen boven nog andere kosten, zoo om te crijgen den goeden moeden van sijn partie formeel als andersins ten genechte, m.a.w. attestant heeft de drossaard betaald opdat hij uiteindelijk zijn ambtsplichten zou vervullen.

 

Genealogisch Repertorium van het Mechels District (François Van der Jeught)

Notariaat Jan Harlinghen f°512r - dd 28.09.1617:

Thomas Van Poeijeren wonend in Beerzel, oud ongeveer 30 jaar, legt een verklaring af op verzoek ... Onlangs voor oogst ll. kreeg attestant een geschil met Jasper Ceulemans, over hout dat deze had verkocht en waarvan attestant één van de medekopers was zonder dat de betrokkene hiervan weet had, noch diens broer Matheus Ceulemans. Deze stelde aan attestant voor hout te verkopen onder den arm deur, maar attestant ging tijdens de woordenwisseling daar verder niet op in ende scheijdene alzoo vuijten gelaghe om naer huis te gaen, kwam de broer hem achterna gelopen. Matheus Ceulemans heeft dan met de voeten op sijn lijff gestooten, zo ook Jasper Ceulemans. Attestant kreeg hulp van zijn broer, Gillis Van Poeijeren, sulcx dat hij den voornoemde Matheus ter eerde wierp, die hem daerover in sijn duijm beet oft met en timmermans goudse waer vuijt gesteken geweest ...

 

 

Uit dit huwelijk:

 

Van Poyer Thomas, XI - XII - XIII - XIV (N1152 + N3150 + S3370 + S3642 + N3754 + S7182 + M10624),

 

Van Poyer Catharina, x (niet S, ) met Verhaghen Adriaen,

     Uit dit huwelijk: geen andere fii te S, Beer, Heist,

     Verhaghen Barbara, (°) Schriek 12.01.1612 (g. Peter Goossens en Barbara Vermeulen),

     Verhaghen Maria, (°) Schriek 17.03.1613 (g. Jan Beeckmans en Maria Tielemans),

     Verhaghen Adriaen, (°) Schriek 01.01.1615 (g. Peter Guens en Adriana Vereycken),

     Verhagen Catharina, (°) Beerzel 25.01.1617 (g. Goossens Cornelius en Verhagen Paschasia),

 

Van Poyer Egidius, XII (S3138 + N3198).

 


 

XI - XII - XIII - XIV - Van Poyer (Van Poeder) Thomas (N1152 + N3150 + S3370 + S3642 + N3754 + S7182 + M10624), + Beerzel 20.11.1639, x 1 > 1609 met  Rijmenants Dymphna (N1153 + N3151 + S3371 + S3643 + N3755 + S7183 + M10625), Beer+, P+, S+, + Beerzel 02.11.1631, x 2 Beerzel 24.04.1635 (g. Swiggers Hubertus, Storms Hubertus, De Belser Matheus en Bal Gommarus) met Verhagen Elisabeth.

 

1638: Thomas Van Poyeren moet 3 pond betalen over eenen vuystslach sonder bloetreysen bij hem gegeven aen de huysvrouw van Dielis Goossens.

1641: Thomas Van Poyeren moet 10 ponden betalen, omdat hij sije koyen heeft gehaelt vuyt sheeren schutborch de welcke groote schaede hadden gedaen in de bosschen van den rentmeester Wouters in welcke bosschen den voorschreven Thomas heeft gehaeckt tegen den danck van den senven Wauters.

1649 - 2 B. huis aan Solhouten Driesch te Beerzel : Van Rijmenam Augustinus (sterfman) won. Duffel fs Lambertus & Van Rijmenam Adrianus (besetman) won. Putte fs Henricus, hebben elk 1/4e verheven, in koop verkregen v. Van Rijmenam Dymphna (boven 1/4e hem competerende uit hoofde v/ zijn voors. vader + Henricus).

 

Uit dit huwelijk:

 

1. Van Poyer Joannes, X - XIII (N576 + M5312),

 

Van Poyer Magdalena, XI (N1877),

 

Van Poyer Barbara, XI (N1575), (°) Beerzel 24.12.1609 (g. Van den Eynde Joannes en Van Poeder Catharina),

 

Van Poyer Joanna, (°) Beerzel 05.09.1611 (g. Van Craene Petrus en ... Joanna),

 

Van Poyer Elisabeth, XI - XII (S1685 + S1821 + S3591), (°) Beerzel 07.05.1613 (g. Vets Petrus en Verloo Elisabeth),

 

Van Poyer Adrianus, (°) Beerzel 01.03.1615 (g. Van den Bosch Adrianus en Thielemans Adriana), x Heist 31.10.1645 (g. Andreas Aerts, Adrianus Bruers en Joannes Van Engel) met Anna Van Engel,

     Uit dit huwelijk:

     Van Poel Joanna, (°) Heist 29.07.1647 (g. Joannes Van Engel en Gommara Van Poel),

     Van Poel Joannes, (°) Heist 29.07.1647 (g. Joannes Van Poel en Adriana Michiels),

     Van Poel Elisabeth, (°) Heist 06.12.1649 (g. Cornelius Ceulemans en Jacoba Vervoort),

     Van Poel Maria, (°) Heist 06.12.1649 (g. Jan Van Engel en Maria Geens),

     Van Poel Adrianus, (°) Heist 16.02.1653 (g. Egidius Van Calster en Magdalena Storms),

 

Van Poyer Gaspar, (°) Beerzel 13.01.1617 (g. Smets Joannes en Vermeulen Catharina), + Beerzel 12.11.1639,

 

Van Poyer Christina, (°) Beerzel 05.09.1623 (g. Ceulemans Cornelius en Distels Christina), x Heist 11.02.1645 (g. Joannes Lambreghts, Adrianus Van Poeijer, Judocus Van Calster en Joannes Heijlen) met Baten Adrianus,

     Uit dit huwelijk:

     Baten Anna, (°) Heist 06.05.1646 (g. Peeter Baten en Anna Wouters),

     Baten Cornelia, (°) Heist 07.12.1648 (g. Cornelius Van Houtven en Elisabeth Van Houtven),

     Baten Petrus, (°) Heist 21.10.1651 (g. Petrus Baten en Catharina Van den Broeck),

     Baten Anna, (°) Heist 11.09.1657 (g. Joannes Bogaerts en Anna Bruers),

     Baten Lucia, (°) Heist 29.07.1661 (g. Dielis Goevaerts en Lucia Van Poijel),

 

Van Poyer Gommarina, (°) Beerzel 21.01.1627 (g. Rymenants Jacobus en Ceulemans Catharina), x Putte 17.11.1665 (g. Joannes Van Poyer en Martinus De Bruyn)  met Dockx Joannes,

     Uit dit huwelijk: geen andere fii te P, Heist,

     Dockx Petrus, (°) Putte 10.02.1656 (g. Petrus Caleys en Elisabeth Van der Auwera),

     Dockx Adrianus, (°) Putte 29.07.1662 (g. Petrus Van Hoven en Lucia Van Poyer),

 

Van Poyer Anna, (°) Beerzel 21.03.1630 (g. Swiggers Petrus en Van Leemputte Anna),

 

Van Poyer Gregorius, (°) Beerzel 23.02.1631 (g. Van Bockel Michael en Hazeberch Catharina), x ? met Ceulemans Catharina, x Berlaar 09.02.1662 (g. Joannes Van Hoydonck en Petrus Boets) met Marien Catharina,

     Uit dit huwelijk:

     1. Van Poel Georgius, (°) Berlaar 02.05.1662 (g. Egidius Ceulemans en Maria Marien), ill.

     2. Van Poel Joannes, (°) Berlaar 11.07.1663 (g. Joannes Tuytgans en Lucia Van Poeyel),

     Van Poel Adrianus, (°) Berlaar 17.06.1666 (g. Adrianus Thys en Maria Marien),

 

2. Van Poyer Lucia, (°) Beerzel 14.09.1638 (g. Van Craen Rumoldus en Leemans Clara).

 

 

 

XII - Van Poeder Egidius (S3138 + N3198), x 1 (niet Heist, Beer, ) ca. 1615 met Smets (Jonckers) Elisabeth (S3139), x 2 Beerzel 10.09.1632 (g. Van Poyer Thomas en Swiggers Petrus) x met De Ryck Adriana (S2285 + N3199), (°) (niet P!, I!, Wiek!, Beer!, S, K, W!, Heist, Huls!, R, WMB, Ber, O, L, Bet!, Rot,  wellicht voorregister). Deze (x) 1 Beerzel 15.02.1626 (g...), x Berlaar 22.02.1626 (g. Petrus De Ryck en Maria Bekemans) met Vermeulen Joannes (S2284), (°) (niet Beer!, I, Wiek!, W!, Huls!, P!, Bet!, Heist?, Ber, S, Rot, wellicht voorregister).

 

1638: Gielis Liekens moet 6 ponden betalen omdat hij met eenen bierpot heeft geslaegen op de schouweren van Gielis Van Poyeren sonder bloet reysen.

1638: Gielis Van Poyeren moet 2 ponden 8 schellingen betalen omdat hij met vuysten geslaeghen heeft Gommaer De Lat zonder bloet reysen.

Uit dit huwelijk:

 

1. Vermeulen Adrianus, XI (S1142), (°) Beerzel 11.03.1627 (g. Van Poyer Egidius en Keppers Catharina),

 

Vermeulen Joannes, (°) Beerzel 06.12.1628 (g. Calleys Joannes en Gysmans Magdalena),

 

2. Van Poeder Elisabetha, (°) Beerzel 15.07.1616 (g. Van Poeder Thomas en Vermeulen Elisabeth),

 

Van Poyer Joannes, (°) Beerzel 1621 (g. Ceulemans Joannes en Gysmans Magdalena), x Beerzel 28.01.1648 (g. T'Zerneels Wilhelmus, ... Joannes, Van Leemputte Hubertus en Ceulemans Joannes) met T'Zerneels Maria, + Beerzel 01.01.1670,

     Uit dit huwelijk:

     Van Poyer Petrus, (°) Beerzel 22.06.1648 (g. Marien Petrus en Van Poyer Elisabeth),

     Van Poyer Joannes, (°) Beerzel 25.03.1651 (g. T'Zerneels Guilielmus en Ceulemans Lucia,

 

Van Poeder Lucia, XI (S1569), (°) Beerzel 11.02.1624 (g. Docx Joannes en Truijts Lucia), + Schriek 24.08.1716.

 

3. Van Poyer Henricus, (°) Beerzel 06.05.1635 (g. Hazeberch Catharina), +,

 

Van Poyer Gommara - Gommarina, XI (N1599), (°) Beerzel 29.05.1638 (g. Goossens Matthias en Van Craen Adriana).

 


 

X - XIII - Van Poyer (Van Poeyel) Joannes (N576 + M5312), (°) (niet P!, O, Beer!, Ber, S, ), x (niet P, Beer, Ber, S, Bon, O, SKW, I, R, K, Heist, ) met Van der Auera (Auwera - Auweraa) Elisabeth (N577 + M5313), (°) (niet P!, Ber, S, Beer?, Bon!, R, SKW, I!, Heist?, O,  ).

 

Uit dit huwelijk:

 

Van Poyer Christina, x 1 Putte 26.11.1666 (g. Joannes Van Poer en Andreas Cootmans) met Cootmans Cornelius, x 2 Putte 12.11.1670 (g. Joannes Van Poier, Egidius Van Poier en Joannes Beullens) met Gebuers Anthonius,

     Uit dit huwelijk:

     1. Cootmans Joanna, (°) Putte 20.03.1667 (g. Andreas Cootmans en Adriana Van Poyer),

     Cootmans Catharina, (°) Putte 15.06.1670 (g. Egidius Van Poier en Catharina Cootmans),

     2. Gebeurs Anna, (°) Putte 08.05.1672 (g. Petrus Gebeurs en Anna Van Poier),

     Gebeurs Elisabeth, (°) Putte 16.04.1675 (g. Joannes Daems en Joanna Van Dessel),

     Gebeurs Elisabeth, (°) Putte 11.11.1676 (g. Joannes Gebuers en Elisabeth Van der Auwera),

     Gebuers Joannes, (°) Putte 05.11.1680 (g. Joannes Verstraten en Barbara Luytens),

     Gebuers Adrianus, (°) Putte 20.02.1684 (g. Adrianus Margritens en Dymphna Van Poyer),

 

Van Poyer Jacobus, IX - XII (N228 + M2656), (°) Putte 18.10.1640 (g. Jacobus Coppens en Barbara Rijmenams),

 

Van Poyer Adriana, (°) Putte 02.10.1644 (g. Adrianus Van Poyer en Augustina Van Poyer), x O.L.V.Waver 20.01.1671 (g. Van Poijer Joannes, Jacobus Squadens en Rumoldus Huijberechts) met Huijberechts Guilielmus,

     Uit dit huwelijk: geen andere fii te O, P,

     Huybrechts Antonius, (°) O.L.V.Waver 02.04.1671 (g. Anthonius Torfs en Joanna Cuppens),

     Huybrechts Joannes, (°) Putte 23.03.1674 (g. Henricus Huybrechts en Elisabeth Van der Auwera n. Joanna Van der Auwera),

 

Van Poyer Elisabeth, (°) Putte 29.05.1647 (g. Martinus Cuppens en Elisabeth Van Poyer),

 

Van Poyer Egidius, (°) Putte 06.08.1651 (g. Egidius Keldermans en Catharina Bullens),

 

Van Poyer Anna, (°) Putte 09.11.1653 (g. Egidius Van der Auweraa en Anna Uyterhoeven),

 

Van Poyer Joanna, (°) Putte 03.05.1656 (g. Joannes Dockx en Joanna Van Geel),

 

Van Poyer Dymphna, (°) Putte 14.04.1658 (g. Adrianus Baeten en Barbara Van Poyer)

 

Van Poyer Elisabeth, (°) Putte 30.10.1660 (g. Michael Vermeulen en Gertrudis Coppens),

 

Van Poyer Joannes, (°) Putte 13.07.1664 (g. Guillielmus Marien en Joanna Cuppens), + Bonheiden 04.05.1693, x Bonheiden 29.08.1675 (g. Beernauts Adrianus en Van Poer Joannes) met De Bruijn Elisabeth,

     Uit dit huwelijk:

     Van Poijer Guilielmus, (°) Bonheiden 27.09.1675 (g. Wilhelmus De Bruijn en Catharina Verschoeten), x Bonheiden 09.01.1700 met Van Loock Anna,

     Van Poijer Petrus, (°) Bonheiden 21.10.1679 (g. Andreas Uijterhoeven en Catharina De Bruijn), (°) thuis door Maria Frans,

     Van Poijer Joannes, (°) Bonheiden 21.10.1679 (g. Joannes Van Poijer en Margaretha De Bruijn), (°) thuis door Maria Frans,

     Van Poijer Joanna, (°) Bonheiden 26.10.1682 (g. Wilhelmus De Bruijn en Anna Pepermans),

     Van Poijer Cornelius, (°) Bonheiden 20.05.1685 (g. Cornelius Van Dessel en Maria De Bruijn),

     Van Poijer Maria, (°) Bonheiden 26.10.1687 (g. Joannes Van Dessel en Maria Jansens),

     Van Poijer Catharina, (°) Bonheiden 17.07.1690 (g. Carolus Godts en Catharina Dewant),

     Van Poijer Elisabeth, (°) Bonheiden 01.01.1693 (g. Nicolaus Jacke en Elisabeth Jansens).

 

 

 

XI - Van Houtven Anthonius (N1876), (°) Heist 22.02.1606 (g...), x Heist 28.01.1630 (g. Judocus Van Roeye, Petrus Docx, Petrus Nouts en Erasmus Robrechts) met Van Poyer (Poyel) Magdalena (N1877), (°) (niet Heist, Beer > 1609).

 

Uit dit huwelijk:

 

Van Houtven Elisabeth, (°) Beerzel 10.12.1630 (g. Van Houtven Adrianus en ... Margarita),

 

Van Houtven Egidius, (°) Heist 19.04.1633 (g. Egidius Nouts en Maria Van Reymenams), x Heist 13.09.1678 (g. Joannes Van Gauberghen en Adrianus Van Hautven) met Elisabeth Van Houtven,

     Uit dit huwelijk:

     Van Houtven Adrianus, (°) Heist 02.11.1676 (g. Adriaen Van Houtven en Maria Van Houtven),

     Van Houtven Joannes, (°) Heist 05.07.1679 (g. Jan Van Houtven en Maria Adams),

     Van Houtven Anna, (°) Heist 04.12.1680 (g. Martinus Frans en Anna Van Houdtven),

     Van Houtven Catharina, (°) Heist 08.09.1682 (g. Anthonius Van Houtven en Catharina Vermeulen),

     Van Houtven Maria, (°) Heist 09.01.1684 (g. Joannes De Meutter en Maria Van Houtven),

     Van Houtven Egidius, (°) Heist 15.08.1692 (g. Egidius Verloo en Maria Nauts),

 

Van Houtven Gisbertus, (°) Heist 18.02.1636 (g. Gisbertus Van Leemputte en Joanna Van Houtfenne), x Heist 01.02.1667 (g. Andreas Van Houtven en Franciscus Van Roey) met Geerts - Geets Catharina,

     Uit dit huwelijk:

     Van Houtven Maria, (°) Heist 13.03.1667 (g. Henrick Nouts en Maria Verhaeghen),

     Van Houtven Andreas, (°) Heist 27.03.1668 (g. Adriaen Van Houtven en Elisabeth Van Houtven),

     Van Houtven Petrus, (°) Heist 18.07.1670 (g. Petrus Stuyck en Catharina Van Houtven),

     Van Houtven Catharina, (°) Heist 05.11.1672 (g. Anthonius Hanegreefs en Catharina Verstraelen),

     Van Houtven Adriana, (°) Heist 17.10.1674 (g. Adriaen Van Houtven en Petronella Geens),

     Van Houtven Elisabeth, (°) Heist 13.03.1676 (g. Martinus Stuijck en Elisabeth Fierens),

     Van Houtven Joannes, (°) Heist 29.07.1678 (g. Jacobus Docx en Joanna Mertens),

     Van Houtven Petronella, (°) Heist 16.08.1680 (g. Joannes Docx en Petronella Stuijck),

 

Van Houtven Jan, (°) Heist 09.05.1638 (g. Joannes Van Houtven en Gommarina Van Huy),

 

Van Houtven Andreas, (°) Heist 08.12.1641 (g. Andreas Van Houtven en Dimphna Verloey), x Heist 26.04.1667 (g. Joannes Gulentops en Nicolaus Gulentops) met Lucia - Josina Guldentops,

     Uit dit huwelijk:

     Van Houtven Joannes, (°) Heist 24.05.1667 (g. Jan Van Houtven en Anna Nouts),

     Van Houtven Anthonius, (°) Heist 25.11.1678 (g. Anthonius Van Houtven en Magdalena Steurs),

     Van Houtven Gisbertus, (°) Heist 01.02.1674 (g. Gisbertus Van Houtven en Elisabeth Van Houtven),

 

Van Houtven Joannes, X (N938), (°) Heist 12.05.1644 (g. Joannes Nouts en Anna Loys),

 

Van Houtven Catharina, (°) Heist 05.05.1647 (g. Joannes Van Houtven en Adriana Van Orshagen),

 

Van Houtven Gommara, (°) Heist 25.03.1650 (g. Joannes Mertens en Gommarina Van Poyel),

 

Van Houtven Judocus, (°) Heist 25.04.1652 (g. Franciscus Roberechts en Lucia Viskens).

 

 

 

XI - Verhoeven Lambertus (N1574), (°) Heist 15.03.1619 (g. Michael De Rijck en Maria Van Houtven), x Beerzel 27.06.1641 (g. Van Poyer Dilis, Goossens Cornelius, Swiggers Petrus en Van Craen Rumoldus) met Van Poeyer Barbara (N1575), (°) Beerzel 24.12.1609 (g. Van den Eynde Joannes en Van Poeder Catharina).

 

Uit dit huwelijk:

 

Verhoeven Magdalena, (°) Heist 09.02.1642 (g. Antonius Van Houtven en Elisabeth Van der Auderaa),

 

Verhoeven Joannes, (°) Heist 05.06.1644 (g. Joannes Van Hooff en Maria Hoelemans),

 

Verhoeven Adriana, X (N787), (°) Heist 01.01.1648 (g. Jan Verhoeven en Adriana Van den Broeck),

 

Verhoeven Egidius, (°) Heist 08.06.1651 (g. Peeter Wouters en Catharina Boex), x Schriek 25.10.1684 (g. Jan Verhoeven en Jan Volckaerts) met Maria Volckaerts, (°) Schriek 17.08.1659 (g. Gommer Van Winckel en Maria Storms, fa Jan x Van de Put Maria, geen fii S.

 

 

 

XI - XII - Van Dessel Petrus (S1684 + S1820 + S3590), (°) (niet Beer, Ber?, ...), x Beerzel 1639 (g. Van Dessel Theodorus en Van Dessel Adrianus (broers)) met Van Poyer Elisabeth (S1685 + S1821 + S3591), (°) Beerzel 07.05.1613 (g. Vets Petrus en Verloo Elisabeth).

 

Uit dit huwelijk:

 

Van Dessel Maria, XI (S1795), (°) Heist ...1637 (g. Adriaen Van Dessel en Barbara Rynckens),

 

Van Dessel Petrus, (°) Heist 26.09.1639 (g. Gaspar Van Poeyel en Maria Verhagen), x 1 Beerzel 12.08.1671 (g. Ceulemans Egidius, Swiggers Petrus, Van Hooff Joannes en Vermeulen Petrus) met Van Boeckel Catharina, x 2 Beerzel 28.12.1678 (g. Peters Petrus, Swiggers Adrianus en de vader van de bruidegom) met Van Leemputte Joanna,

     Uit dit huwelijk:

     1. Van Dessel Joanna, (°) Beerzel 18.10.1674 (g. Van Dessel Egidius en Dillen Catharina),

     2. Van Dessel Lucia, (°) Beerzel 09.04.1679 (g. Van Leemputte Joannes en Segers Lucia),

     Van Dessel Maria, (°) Beerzel 07.08.1680 (g. Nagels Joannes en Van Dessel Adriana),

     Van Dessel Petrus, (°) Beerzel 28.06.1682 (g. Van Dessel Cornelius en Laenen Magdalena),

     Van Dessel Egidius, (°) Beerzel 06.03.1684 (g. Van Dessel Egidius en Marien Maria),

     Van Dessel Catharina, (°) Beerzel 06.01.1686 (g. Van Hole Jacobus en Serneels Catharina),

     Van Dessel Elisabeth, (°) Beerzel 26.09.1687 (g. 't Serneels Joannes en Van Dessel Maria),

     Van Dessel Johanna, (°) Beerzel 22.08.1689 (g. Swiggers Joannes en Craen Lucia),

     Van Dessel Adrianus, (°) Beerzel 14.04.1691 (g. Van Dessel Adrianus en Van Dessel Joanna),

     Van Dessel Petronilla, (°) Beerzel 31.12.1692 (g. Op de Beke Jacobus en Van Hole Elisabeth),

     Van Dessel Anna, (°) Beerzel  31.12.1692 (g. Serneels Cornelius en Serneels Anna),

 

Van Dessel Adrianus, x Beerzel 01.06.1671 (g. Verhagen Petrus, Goossens Petrus en Van Noten Guilielmus) met Verhagen Catharina,

     Uit dit huwelijk:

     Van Dessel Elisabeth, (°) Beerzel 24.07.1672 (g. Goossens Joannes en Van Poijer Elisabeth),

     Van Dessel Petrus, (°) Beerzel 10.10.1674 (g. Goossens Petrus en Van Dessel Maria),

     Van Dessel Aegidius, (°) Beerzel 22.03.1676 (g. Van Dessel Aegidius en Lambrechts Adriana),

 

Van Dessel Gommara, (°) Beerzel 10.02.1646 (g. Verhoeven Lambert en Van Calster Catharina), x Berlaar 13.05.1677 (g. Adrianus Verbrugghen en Mr Anthonius Stuyck) met Merten Verbruggen,

     Uit dit huwelijk:

     Verbrugghen Anna, (°) Berlaar 04.12.1678 (g. Joannes Marien en Anna Vercammen),

     Verbrugghen Maria, (°) Berlaar 11.05.1681 (g. Adrianus Van Hove en Maria Van den Eynde),

 

Van Dessel Cornelius, X (S842 + S910), (°) Beerzel 03.04.1651 (g. Swiggers Jacobus en De Ryck Adriana),

 

Van Dessel Joanna, (°) Beerzel ...01.1654 (g. Van Hove Joannes), x 1 met Opdebeeck Giliam, x 2 Beerzel 15.02.1695 (g. Van Dessel Petrus (broer), Van den Acker Arnoldus en Swiggers Adrianus) met Van Deuren Adrianus, geen fii te Beer, S, P, Heist, I, Ber,

Not. Swiggers 09.07.1690: Joanna Van Dessel (we Giliam Opdebeeck) en haar broer Peeter Van Dessel verhuren voor 30 gd/j een woonstee met 5 dagwant te Putte aan Mathijs Bullens. De vorige huurder was Corneel Van de Sande.

Van Dessel Egidius, (°) Beerzel 26.01.1659 (g. Van Poyer Egidius en ... Lucia), x Beerzel 11.02.1686 (g. Van Hoof Cornelius, Van Dessel Cornelius (broer) en Van Noten Joannes) met Van Noten Maria,

     Uit dit huwelijk:

     Van Dessel Joanna, (°) Beerzel 25.06.1686 (g. Van Hoof alias Steerbeeck Cornelius en Van Poeyer Elisabeth),

     Van Dessel Catharina, (°) Beerzel 06.07.1690 (g. Van Dessel Adrianus en Bullens Catharina),

     Van Dessel Maria, (°) Beerzel 21.09.1698 (g. Op de Beeck Adrianus en Dams Catharina).

 

 

 

XI - Liekens Egidius (S1568), (°) Schriek 03.02.1641 (g. Egidius Holemans en Maria Vercalsteren), x Schriek 13.01.1664 (g.Jan Rijmenams en Petrus Mangelschots) met Van Poyer Lucia (S1569), (°) Beerzel 11.02.1624 (g. Docx Joannes en Truijts Lucia), + Schriek 24.08.1716.

 

Een akte i.v.m. dit gezin vind je in het parenteel van Liekens Egidius.

 

Uit dit huwelijk:

 

Liekens Anna, (°) Schriek 09.09.1661 (g. Jan Verbeke en Anna Cocx),

 

Liekens Adriaen, (°) Schriek 04.02.1664 (g. Adriaen Baten en Gommara Van Poyer), x Schriek 01.05.1687 (g. Jan Liekens en Adriaen Van Houtven) met Van Houtven Adriana, geen fii te S, Heist, Beer, P,

 

Liekens Anna, (°) Schriek 28.11.1665 (g. ... en Anna Van Uffel), x Schriek 05.10.1687 (g. Peter Verbinnen, Peter Mangelschots en Jan Verbinnen) met Jan Verbinnen,

     Uit dit huwelijk:

     Verbinnen Jan, (°) Schriek 22.10.1688 (g. Jan Anthonis en Catharina Van Meerbeeck),

     Verbinnen Joanna, (°) Schriek 06.01.1692 (g. Michiel Truyts en Joanna Verbinnen),

     Verbinnen Catharina, (°) Schriek 25.10.1693 (g. Martin Verbinnen en Catharina De Rijck),

     Verbinnen Jan, (°) Schriek 05.12.1696 (g. Jan Verstraten en Maria Liekens),

     Verbinnen Anna, (°) Schriek 23.08.1700 (g. Jan Van den Audenaerde en Anna Keldermans),

     Verbinnen Egidius, (°) Schriek 15.04.1703 (g. Egidius Geens en Elisabeth Verbinnen),

     Verbinnen Adriaen, (°) Schriek 13.09.1706 (g. Adriaen Van Rompaey en Anna Traets),

 

Liekens Jan, (°) Schriek 19.12.1669 (g. Jan Rijmenants en Elisabeth Claes),

 

Liekens Paul, X (784), (°) Schriek 08.11.1671 (g. Paul De Schutter en Maria Van Dessel),

 

Liekens Catharina, (°) Schriek 26.11.1673 (g. Jan De Cuyper en Catharina Vaes),

 

Liekens Catharina, (°) Schriek 31.05.1676 (g. Peter Liekens en Catharina Van den Bosch),

 

Liekens Maria, (°) Schriek 21.07.1678 (g. Jacob Holemans en Maria De Neve).

 

 

 

XI - Melis Gummarus (N1598), x Beerzel 19.10.1659 (g. Van Poyer Egidius, Van Poyer Joannes en Swiggers Jacobus) met Van Poyer Gommara - Gommarina (N1599), (°) Beerzel 29.05.1638 (g. Goossens Matthias en Van Craen Adriana).

 

Een akte i.v.m. dit gezin vind je in het parenteel van Melis Gummarus.

 

Uit dit huwelijk:

    

Melis Lucia, X (N799), (°) Beerzel 14.08.1660 (g. Guens Joannes en Van Poyer Lucia),

    

Melis Sebastianus, (°) Beerzel 02.03.1662 (g. De Ryck Sebastianus en t'Zerneels Maria),

    

Melis Maria, (°) Putte 08.03.1665 (g. Egidius Melis en Catharina Vermeulen),

    

Melis Joannes, (°) Putte 13.03.1667 (g. Petrus Melis en Dymphna Melis),

    

Melis Adrianus, (°) Putte 23.09.1668 (g. Adrianus Melis en Barbara Tuytgans),

    

Melis Francisca, (°) Putte 30.08.1671 (g. Petrus Melis en Francisca Lambrechts),

 

Melis Anna,

    

Melis Gommara, (°) Beerzel 21.08.1678 (g. Van Dessel Cornelius en Semens Anna).

 


 

IX - XII - Van Poijer (Van Poeijer - Van Poeyel - Van Poyer) Jacobus (N288 + M2656), (°) Putte 18.10.1640 (g. Jacobus Coppens en Barbara Rijmenams), + Muizen 07.02.1719, (x) Putte 20.08.1666 (g. Joannes Van Poyer en Egidius Van der Auwera), x O.L.V.Waver 19.09.1666 (g. idem) met Wuijts (Van der Auwera alias Wuijts) (Weuts - Waets - Wets - Wauyts) Joanna (N289 + M2657), (°) S.K.Waver 03.03.1644 (g. Gommarus De Groef en Joanna Vrancx).

 

Zij woonden tot ca. 1699 op de Kathoeve in Bonheiden. Zij waren even voordien tesamen met een Mechelaar Matthijs N betrokken bij het bestraffen van een heks die zogenaamd hun dochter Maria behekst had. Dochter Maria stierf evengoed (zie onder). Het slachtoffer was Maria Janssens, echtgenote Guilliam Vervloet die in Bonheiden-dorp woonden.

Deze Maria Janssens was reeds voordien met St.-Jansmisse 1698 door zonen Matthijs en Jan Van Poijer met schop en riek afgetuigd omdat ze hun zus behekst had.

Op 1 oktober 1698, toen ze klaver ging snijden, werd ze door de voornoemde Matthijs N en zijn zus Maria, met slaan en duwen naar de Kathoeve gesleept. Daar werd ze gesneden en geprikt in de hoop om met haar bloed dochter Maria te genezen.

Uiteindelijk mocht ze bont en blauw naar huis. Maria stierf toch en het gezin Van Poijer vertrok uit de Kathoeve.

RAA -Oud Gemeentearchief Bonheiden n° 156.

Uit dit huwelijk:

 

Van Poyer Mathias, XI (M1328), (°) Putte 23.03.1667 (g. Mathias Van Dessel en Maria Van Poyer),

 

Van Poyer Joannes, (°) Putte 23.09.1668 (g. Petrus Gebuers en Anna Van Poier), x Bonheiden 05.02.1701 (g. Jacobus Van Poijer, Joannes Uijterhoeven en Andreas Van den Eijnde) met De Winter Maria,

     Uit dit huwelijk: geen andere fii te R, Bon, Mui, El, Hev,

     Van Poijer Anna, (°) Muizen 17.07.1701 (g. Jacob Van Poijer en Anna Heremans),

 

Van Poeijer Maria, (°) O.L.V.Waver 10.03.1672 (g. Andreas Uijterhoeven en Maria Tuens), + Bonheiden 04.11.1698,

 

Van Poijer Anna, (°) Bonheiden 03.06.1674 (g. Niklaes Van Loock en Anna Wuijts),

 

Van Poeijer Antonius, (°) O.L.V.Waver 19.03.1677 (g. Anthonius De Werdt en Catharina Lens), + Bonheiden 31.03.1713 (ex Mechelen - vertrappeld door zijn eigen paarden),

 

Van Poijer Petrus, VIII (N145), (°) Bonheiden 23.03.1682 (g. Petrus Van Dievel en Joanna Van Poijer).

 


 

XI - Van Poyer Mathias (M1328), (°) Putte 23.03.1667 (g. Mathias Van Dessel en Maria Van Poyer), + Elewijt 1732, x Muizen 15.02.1703 (g. Jacob Van Poel (Poijer) en Maarten Van Houtven) met Elisabeth Bulens (M1329), (°) (niet Mui, Humb?, DD?, ).

 

Uit dit huwelijk: geen fii in Mui, El, DD,

 

Van Poijer Jacob, X (M664), kuiper, ° Elewijt ?, + Elewijt 05.02.1789.

 

 

 

VIII - Van Poijer Peter (N144), (°) Bonheiden 23.03.1682 (g. Petrus Van Dievel en Joanna Van Poijer), x Muizen 22.10.1718 (g...) met Frans Anna Maria (N145), (°) Rijmenam 15.05.1702 (g. Petrus Van den Eynde en Anna Verreth).

 

Uit dit huwelijk:

 

Van Poijer Elisabeth, (°) Muizen 08.10.1719 (g. Mathijs Van Poijer  en Elisabeth Van Swijver), x Wakkerzeel 30.06.1748 (g. Van Dijck Joannes en Bauweleers Egidius) met Van Dijck Petrus, ex Wakkerzeel,

     Uit dit huwelijk:

     Van Dijck Anna Maria, (°) Wakkerzeel 21.12.1749 (g. Van Poijer Joannes Baptista en Thijs Maria),

     x Wakkerzeel 23.02.1773 (g. Van Dijck Petrus pater en Van den Broeck Petrus frater) met Van den Broeck Arnoldus, ex Tildonk, fii in Wakkerzeel,

     Van Dijck Anna Catharina, (°) Wakkerzeel 12.03.1753 (g. Van der Hoeven Joannes en Van Poeijer Catharina),

     Van Dijck Anna, (°) Wakkerzeel 24.12.1755 (g. Koremans Joannes en Van Laers ? Anna),

     Van Dijck Joanna, (°) Wakkerzeel 22.09.1758 (g. Van Poijer Petrus en Messinckx Joanna Maria),

     Van Dijck Anna Maria Elizabeth, (°) Wakkerzeel 23.07.1761 (g. Van Gestel Henricus en Boschmans Anna Maria),

     Van Dijck Joannes Baptista, (°) Wakkerzeel 10.05.1766 (g. Van den Putte Joannes en Claes Petronilla),

 

Van Poijer Jan, VII (N72), (°) Muysen 17.11.1721 (g. Uijtterhoeven Jan en Wendrix Maria)

 

Van Poijer Peter, (°) Muizen 30.01.1724 (g. Peter Van Hautven en Adriana Anna Frans), + Muizen 03.10.1726,

 

Van Poijer Jacob Frans, (°) Muizen 06.08.1726 (g. Jacob Frans Van Poijer en Elisabeth Badri),

 

Van Poijer Peter, (°) Muizen 23.010.1728 (g. Peter Van Hautven en Adriana Frans),

 

Van Poijer Catharina Joanna, (°) Muizen 31.05.1731 (g. Jan De Weijs en Catharina ?),

 

Van Poijer Anna Maria, (°) Muizen 23.08.1733 (g. Christoffel Verheijen en Anna Maria Frans),

 

Van Poijer Petronella, (°) Muizen 24.12.1735 (g. Antoon Horenbeeck en Petronella Scoeters).

 


 

X - Van Poijer Jacob (M664), kuiper, ° Elewijt ?, + Elewijt 05.02.1789, x Elewijt 1736 met Isabella Bautmans (M665), ° Elewijt! ca. 1709, + Elewijt 1788 (Barbara), lijn Bautmans wegens ontbrekende gegevens in Elewijt onoplosbaar.

    

Uit dit huwelijk:

     

Van Poijer Jan IX (M332), ? Elewijt  ° 1736,

 

Van Poijer Maria Theresia, ° ? Elewijt 1743, + Elewijt 30.10.1818, x met  De Winter Jacob, (°) Hever 10.12.1746 (g. Jacob Jacobs en Catharina Baetens), fii in Elewijt,

 

Van Poijer Jozef, ° ? Elewijt 1751.

 

 

 

VII - Van Poijer Jan (N72), (°) Muizen 17.11.1721 (g. Uijtterhoeven Jan en Wendrix Maria), + Rijmenam 26.05.1775, x 1 Rijmenam 12.11.1750 (g. Petrus Bodewyn en Joannes Thys) met Janssens Petronella (N73), (°) Rijmenam 24.06.1721 (g. Joannes Van den Dries en Petronella Van Langendonck), + Rijmenam 24.09.1754, x 2 Rijmenam 28.11.1754 (g. Arnoldus Janssens en Joannes Thijs) met Op de Beeck Joanna, (°) Rijmenam 10.01.1724, + Rijmenam 12.12.1802.

 

Uit dit huwelijk:

 

1. Van Poyer Jacobus, VI (N36), (°) Rijmenam 29.01.1752 (g. Petrus Van Poyer en Elisabeth Janssens),

 

2. Van Poyer Maria, (°) Rijmenam 10.03.1756 (g. Joannes Op de Beeck en Maria Frans), x Rijmenam 06.06.1775 (g. Joannes Baptist De Peuter en Joannes Op de Beeck) met De Peuter Cornelius, (°) Keerbergen 23.10.1736, fs Adrianus en Maria Lonty,

     Uit dit huwelijk: geen andere fii te R, K, Bon,

     De Peuter Maria Anna, (°) Rijmenam 25.06.1778 (g. Joannes Op de Beek en Maria Contier),

     De Peuter Joannes Franciscus, (°) Rijmenam 17.08.1784 (g. Franciscus Heremans en Joanna Op de Beeck),

 

Van Poyer Jan Baptist, (°) Rijmenam 15.05.1760 (g. Jan Baptist Geens en Maria Anna Michiels), + Rijmenam 14.09.1763.

 


 

IX - Van Poijer Jan (M332), ? Elewijt  ° 1736, x Muizen 16.08.1763 (g. Willem Verhasselt en Jacob Van Poijer) met Theresia Verhasselt (M333), (°) Puurs 17.12.1738, + Elewijt 20.03.1787.

    

Uit dit huwelijk:

    

Van Poijer Jacob VIII (M166), kuiper, ° Elewijt 1762,

     

Van Poijer Barbara, (°) Elewijt 09.08.1764, x 1 Elewijt 19.10.1783 (g. Jan Van Poijer ex Elewijt en  Gielis De Wit ex Elewijt), met Frans Van Grunderbeeck, x 2 Elewijt 19.01.1788 (g. Jan Van Poijer ex Elw, Jan Van Tilt ex Erps) met Peter Van Innis, x 3  Elewijt 7.02.1805 (g. de vaders, Maarten Mannaerts) met Willem Mannaerts,

    

Van Poijer Anna Joanna, (°) Elewijt 26.01.1782 (g. Jan Verhasselt ex Hever en Joanna Van den Eijnde ex Hever), + Elewijt 01.02.1782.

 

 

 

VI - Van Poyer Jacobus (N36), (°) Rijmenam 29.01.1752 (g. Petrus Van Poyer en Elisabeth Janssens), x 1 Rijmenam 20.05.1773 (g. Joannes Van Poeyer en Joannes Baptist Van Hoerenbeeck) met Lambrechts Joanna, + Rijmenam 16.09.1794, x 2 Keerbergen 04.11.1794 (g. Henricus Van de Vliet en Jacobus Serneels) met Van de Vliedt Joanna Maria (Catharina) (N37), (°) Keerbergen 05.08.1764 (g. Franciscus Van de Vliet en Maria Anna Serneels).

 

Uit dit huwelijk:

 

1. Van de Vliet Anna, (°) Keerbergen 24.02.1783,

 

Van de Vliet Anna Joanna, (°) Keerbergen 15.08.1788, beiden onwettig,

 

2. Van Poyer Henricus, (°) Rijmenam 18.09.1795 (g. Henricus Van de Vliedt en Maria Anna Michiels), + Putte 29.12.1869,

 

Van Poyer Josephus, (°) Rijmenam 01.01.1797 (g. Petrus Franciscus Van de Vliet en Joanna Maria Van der Roost),

 

Van Poyer Franciscus, V (N18), (°) Rijmenam 16.06.1799 (g. Henricus Rans in nomine Jan Frans Van de Vliet en Joanna Janssens),

 

Van Poyer Lucia, (°) Rijmenam 07.09.1801 (g. Joannes Franciscus Engels en Maria Anna Van de Vliet), + Rijmenam 08.10.1801.

 


 

VIII - Van Poijer Jacob (M166), kuiper, ° Elewijt 1762, + Elewijt 29.05.1804,  x 1 (niet El, ) met (Anna) Maria Elisabeth Van Beveren (M167), (°) Elewijt 14.03.1767, fa Peter en Elisabeth Pennincx, + Elewijt 26.05.1843, deze x 2 Elewijt 24.06.1805 (g. vader Govaerts 50j, Antoon Van Bever(broer)) met Jan Govaerts, kuiper,° Berg 08.01.1781 (fs Willem en Barbara Mathijs) + Elewijt 16.06.1833 .

             

Uit dit huwelijk:

             

1. Van Poijer Jan, ° Elewijt 1796, (x) Vilvoorde 1820, x Elewijt 23.04.1820 met De Coster Theresia,

             

Van Poijer Barbara VII (M83),  ° Elewijt 1799,

             

Van Poijer Antoon, (°) Elewijt 13.10.1800,

             

Van Poijer Anna Maria, (°) Elewijt 19.06.1803, x Elw 20 feb 1830 met Willem Jozef Faijaerts, (°) Veltem 4 sep 1802, fs Filips en Cecilia Mertens, timmerman.

 

 

 

V - Van Poyer Franciscus (N18), (°) Rijmenam 16.06.1799 (g. Henricus Rans in nomine Jan Frans Van de Vliet en Joanna Janssens), + Keerbergen 28.12.1878, x Tremelo 04.09.1827 (g. Lamber Petrus en Goossens Petrus) met Lambert Elisabeth (N19), ° Tremelo 22.12.1801 (g. Petrus Feijaerts en Elisabeth Van Hove), + Rijmenam 25.08.1872.

 

Uit dit huwelijk:

 

Van Poijer Francisca, (°) Tremelo 22.02.1824 (g. Lamber Josephus en Lamber Francisca),

 

Van Poijer Joanna Catharina, (°) Tremelo 08.04.1828 (g. Van de Vliet Ludovicus en Lambert Joanna Catharina),

 

Van Poijer Gildardus, (°) Tremelo 16.03.1830 (g. Lamber Egidius en Van Loo Theresia),

 

Van Poyer Guilelmus, (postbode),

 

Van Poyer Melania, IV (N9).

 


 

VII - Kerremans Pierre (M82), ° Elewijt  ca 1796, + Vilvoorde 13.06.1844, x Elewijt 12.01.1825 met Van Poeyer Barbara (M83), ° Elewijt 1799, + Vilvoorde 15.11.1858.

 

Uit dit huwelijk:

 

Kerremans Anna Maria VI (M41), ° Vilvoorde 18.11.1826.

 

 

 

IV - Van den Broeck Cornelius (N8), ° Putte 30.11.1826 (g. Verschueren Joannes en Van den Broeck Franciscus), + Keerbergen 30.05.1911, x Rijmenam 18.08.1877 (g. Guilielmus Van den Broeck en ?) met Van Poyer Melania (N9). Huwelijkscontract bij notaris Van Bellingen te Leuven 03.08.1877. Er was een ander huwelijk met De Weerdt Maria Anna (+ te Rijmenam 16.07.1871). Ze kwamen naar Keerbergen op 08.11.1877.

 

Uit dit huwelijk:

 

1. Van de Broeck (vrouw) uit het eerste huwelijk, zou uitgeweken zijn naar Amerika ???

 

2. Van den Broeck Eduard, ° Keerbergen 16.05.1878, x met De Vries Lien (Angelina), ° Tremelo 19.03.1879,

     Uit dit huwelijk:

     Van den Broeck Gustaaf, ° Keerbergen 10.01.1914, + Mechelen 28.03.1977,  

     Van den Broeck Maria Magdalena Josephina, ° Keerbergen 05.05.1918, +Mechelen 14.12.1964, x met Alfons Bosmans,

 

Van den Broeck Alphonsius (Alfons) Jan Baptist, III (N4),

 

Van den Broeck Catharina, ° Keerbergen 24.11.1887, x Keerbergen 06.05.1908 met Philips Florimond (Mon van Sooi van Pienes).

 

Terug naar startpagina Terug naar startpagina stamboom