Voorouderlijst Van Loock Michiel

 

Look Van, Van Looch, Van Loock(e), Van Loke, Van Looke(n), Van Locke, Van Leuken, Van de(r) Loo(c)k, Van Loco, Verloock

Familienaam uit de plaatsnaam Look: omheining, omheinde ruimte.

 


 

XII - XIII - XIV - Van Loock Michiel, ca. 1550, x met Cathlijne Sleeck.

 

Onderstaande aktes met dank aan Christine Savat:

S+D wijlen Michiel Van Loock x Cathelijne Sleeck:
- Everaert & Adriaen Beeckmans gebroeders
- Florus Guens x Magdalena Beeckmans
- Goijvaert Cleijnheijns x Gommarijnken Beeckmans
kinderen Jans daer moeder af was Elisabeth Van Loocke
- Adriaen Van Loock Geraertsone daer moeder af is Magdalena Van Ouwera oudt 24 jr geasst van Gommaer Vander Auwera voor den tweeden staeck
- Peeter ende Geraert Van Roosbroeck Gommaers kinderen daer moeder af was Cathelijne Van Loock deselve Geraert ende Jan Clutens als momboir van het weeskindt wijlen Gommaer Van Roosbroeck oijck des voors Gommaers sone daer moeder af was Cathelijn Clutens voor den derden staeck
- Jan ende Peeter Verbeeck kinderen Jans daer moeder af was Anna Van Loock, voorgenoemde Jan Verbeeck ende Everaert Beeckmans momboirs van Maijcken Verbeeck oijck des voors Jans dochter x Anna Van Loock voor den vierden staeck
- Jenneken Van Loocke begijnken in Mechelen voor den vijfden staeck
- Jan Beeckmans ende Anthonij Van Dijck als momboirs van drije minderjarige kinderen wijlen Gillis Van Loocke daer moeder af is Elisabeth Van Dijck voor den sesden staeck
- den voornoempden Geraert Van Roosbroeck ende Francois Voets momboirs van het minderjarig kindt van Peeter Voets ‎(Wets?)‎ daer moeder af was Barbara Van Loocke voor den sevensten staeck
- Livijnken Van Loock bejaerde dochter voor den achtsten staeck
- Jenneken Van Loock ten lesten.
KB1166: Fo 96v: 1 mrt 1649:
Gillis Wouters Jacopsone vs de kinderen Cathelijne Sleek & Michiel Van Loock
- Adriaen Van Loock Geeraert ‎(?)‎ sone daer moeder af is Magdalena Vandeneijnde ‎(?)‎
- Geraert Van Roosbroeck Geraertsone daer moeder af was wijlen Cathelijne Van Loocke
- Peeter Van Roosbroeck zijnen broeder nu buijten slants sijnde
- de voors Geraert Van Roosbroeck ende Jan Clutens wettige momboirs van Cathelijne Van Roosbroeck Adriaens/ Gomaer ‎(?)‎ dochter verweckt bij Cathelijne Wouters welcke Gommaer broeder was van Geraert Van Roosbroeck van een bedde ‎(Lier)‎
- Jan Beeckmans x wijlen Elisabeth Van Laeck mitsgaders sijn soon Geraert Beeckmans sijnen sone soo voor hem selve als voor Jan en Everaert hunne broeders
- item Maijnken Beeckmans bejaerde dochter suster van vs Everaert
- Magdalena Beeckmans Jansdochter
- Jan en Peeter Verbeeck ‎(?)‎ Jans kinderen daer moeder af was wijlen Anneken Van Loocke en Maeijcken Verbeeck‎ alnoch minderjarige dochter ‎(Haacht)‎
- Geraert Van Roosbroeck ende Francois Voets tsaemen momboirs van Elisabeth Voets Peeters dochter daer moeder af was Beijken Van Loocke ‎(Postel)‎
- den voors Jan Beeckmans als gemachtigt van Jenneken Van Loocke begijnken op het Cleijn Begijnhof binnen Mechelen
- Willem De Belser alias Aerts x Elisabeth Van Dijck te voren we Gillis Van Loocke mitsgaders Anthonij Van Dijck ende Jan Beeckmans als momboirs van de kinderen ‎(Keerbergen)‎
- den voors Jan Beeckmans ende Gillis Vermijlen als momboirs van Maeijcken Bercx Cornelis dochter daer moeder af was wijlen Magdalena Van Loocke ‎(Rijmenam)‎
- den voors Geraert Van Roosbroeck vervangende en hem sterk makende over Livijnken Van Loocke oude bejaerde dochter woonende int Gasthuijs van Liere
alle die van toename Van Loock kinderen wijlen Michiel Van Loock daer moeder af is Cathelijne Sleeck
hebben bekent hoe dat sijlieden ... te doen casseren seecker procedure hangende en gedecideert inden raede van Brabant tusschen Gillis Wouters Jacops sone als impetrant van
ter eenre ende de voornoemde Catherijne Sleeck gedaegde ter andere zijde, van te wesen geindemneert ter cause van een hunne herechijns mistgaders eenen swaeren keur vuijtgaende op drije dagwant lants geheeten het Ketterslant bij wijlen den voors Michiel Van Loock eertyden vermangelt tegen wijlen Jacop Wouters den voors Gillis vader tegen de helft van vijf dagwant landt geheeten het Hauwlandt ende de helft van een dagwant land daertegenover gelegen.
 

 

Uit dit huwelijk:

 

Van Loock Cathelijne, x Lier 28.06.1615 (g. Gummar Fierens en Gummar Aerts) met Van Roosbroeck Gommaer,

     Uit dit huwelijk:

     Van Roosbroeck Peter, () Lier 23.01.1616 (g. Clercken Van Doornic),

     Van Roosbroeck Jan, () Lier 09.04.1617 (g. Jan Van Dapel en Cathlyn Van Elsen), 

     Van Roosbroeck Gommaer, () Lier 22.03.1619 (g. Hans Van Roosbroec en Maiken Cras),

     x Lier 04.10.1637 (g. Jan De Busschop en Jan Kloetens) met Cathelijne - Elisabeth - Claesen  - Clutens alias Wouters - Kloetens,

          Uit dit huwelijk:

          Van Roosbroeck Henricus, () Lier 01.08.1638 (g. Henrick Van Es en Livina Van Loock),  

          Van Roosbroeck Cathelijne, () Lier 02.08.1639 (g. Geeraert Van Roosenbroeck en Maria Nauts),

     Van Roosbroeck Geraert, () Lier 17.11.1619 (g. Gerard Van Looc en Lysken Van Roosbroec),

     x Lier 22.01.1641 (g. Melsen Parasiers en Geert Van Loock) met Verlinden Jenneken,

          Uit dit huwelijk:

          Van Roosbroeck Melsen, () Lier 23.12.1641 (g. Melchior Parasiers en Jenneken Van Dyck), 

          Van Roosbroeck Peter,  

          Van Roosbroeck Clara, () Lier 09.01.1645 (g. Clara Boons en Simon Van Roosbroeck),

          Van Roosbroeck Gummarus, () Lier 22.07.1649 (g. Simon Van Roosbroeck en Cathlyn Tirion), 

          Van Roosbroeck Geert, () Lier 01.05.1652 (g. Geraert Van Loock en Clara Geens),

          Van Roosbroeck Henricus, () Lier 25.02.1654 (g. Henricus Van Binnenbeeck en Lucretia Verhegghen),

          Van Roosbroeck Elisabeth, () Lier 07.12.1656 (g. Joannes De Valck en Elisabeth Van Loy), 

 

Van Loock Elisabeth, XI - XII - XIII (S1313 + N1533 + S1953 + S3251 + S6409),

 

Van Loock Anna, x Haacht 30.04.1619 met Verbeeck Jan,

     Uit dit huwelijk:

     Verbeeck Joannes, () Haacht 24.06.1620,

     Verbeeck Remigius, () Haacht 06.01.1622, 

     Verbeeck Peeter,

     Verbeeck Cornelius, () Haacht 27.11.1627, 

     Verbeeck Maria, () Haacht 03.11.1629,

     Verbeeck Catharina, () Haacht 05.01.1632, 

     Verbeeck Elisabeth, () Haacht 19.07.1634, 

 

Van Loock Joanna, begijn in Mechelen,

 

Van Loock Egidius, XI (N1128 + S1156),

 

Van Loock Geraert, () O.L.V.Waver 20.03.1607 (g. Gerardus Geens en Elisabeth Verloijck), vader Joannes, x (niet P, O, SKW, Mech, R,  K, Ber, Bon, L, Ber, ) met Magdalena Van der Ouwera alias Vandeneijnde,

     Uit dit huwelijk:

     Van Loock Adriaen

 

Van Loock Barbara, x met Peeter Voets, wonen Postel,

     Uit dit huwelijk:

     Voets Barbara,

 

Van Loock Livijnken, bejaarde dochter, wonend Lier,

Van Loock Joanna

 


 

XI - XII - XIII - Beeckmans Joannes (S1312 + N1532 + S1952 + S3250 + S6408), ca. 1595, x 1 met Van Loock Elisabeth (S1313 + N1533 + S1953 + S3251 + S6409), x 2 Putte 25.02.1629 (g. Guillielmus Beeckmans en Michael Verloock) met Van den Eynde Catharina,

 

Een heleboel aktes i.v.m. dit gezin vind je in het parenteel van Beeckmans Joannes.

 

Uit dit huwelijk:

 

1. Beeckmans Everaert,

 

Beeckmans (Verbeken) Gommarina, XI (S1625),

 

Beeckmans Magdalena, x 1 Keerbergen 10.08.1645 (g. Egidius Van Loock en Daniel Van de Plas) met Guens Florentius, () Keerbergen 25.01.1622 (g. Joannes Van Sande en Elisabeth Boets), hij x 2 Keerbergen 28.10.1655 (g. Petrus Guens en Jan Valgaerens) met Goosens-Mercx Catharina,

     Uit dit huwelijk:

     1. Guens Adriana, () Keerbergen 22.08.1646 (g. Adrianus Beeckmans en Catharina Meeuws),

     Guens Petrus, () Keerbergen 06.02.1649 (g. Petrus Vermijten en Elisabeth Volckaerts),

     Guens Laurentius, () Keerbergen 15.08.1651 (g. Laurentius Mijten en Agneta Van Dijck),

     Guens Joannes, () Keerbergen 19.11.1653 (g. Petrus Guens en Maria Beeckmans),

     2. Guens Joanna, () Keerbergen 11.10.1657 (g. Nicolaus Guens en Joanna Van Rompaye),

 

Beeckmans Adrianus, X - XII (S656 + N766S976 + S3204) () Putte ...10.1623 (g. ... Verloock en ... na Torfs).

 

2. Beeckmans Cornelius, () Putte ...01.1630 (g. Cornelius Berckx en Elisabeth Culemans),

 

Beeckmans Anna, () Putte 04.08.1632 (g. Lambertus Verloo en Anna Culemans),

    

Beeckmans Maria, () Putte 26.08.1633 (g. Egidius Borckeleers en Maria Bellekens).

 

 

 

XI - Van Loock Egidius (N1128 + S1156), ca. 1605, () (niet K>, R, P!+, Beer, H, S, Bon!, SKW, Ber, O, I!, L, Bet, Wes, W!, Mui, Hev, Heist, Wez, Duf, Mech, DD,  ), x (niet K, R, P, Beer, W, H, S, Bon, SKW, Ber, O, I, Bet, Wes, Hev, Mui, DD, ) met Van Deyck Elisabeth (N1129 + S1157), () Keerbergen 01.06.1608 (g. Hubertus Van Hove), deze x 2 Schriek 02.04.1647 (g. Willem Bogaerts en Jan Somers) met De Belder Jan (in K Wilhelmus), + Keerbergen 04.06.1664, x 3 Keerbergen 08.05.1666 (g. Jan Bosmans en Petrus Van Loock) met Michael Bosmans. Guilielmus De Belser fs Jan was voordien x (niet K, O, SKW, ) met Maria Aerts. Bosmans Michael  x 1 Keerbergen 07.06.1626 (g. Jan Daems en Hubert Van Hove) met Cecilia Janssens, + Keerbergen 16.06.1665.

 

Deze ingewikkelde gezinsreconstructie werd mogelijk met de hulp van Paul Peeters. De akte zit onder de KLIK.

 

Uit dit huwelijk: geen verdere info in K, S, H, R, W, Bet, Beer, Heist, Duf, P, Mech, SKW, Bon, Wak, Ber, L,

      

1a. Van Loock Joannes, () Keerbergen 01.01.1632 (g. Joannes Van Deyck en Catharina Sleeck),

 

Van Loock Gommarus, () Haacht 11.10.1634,

 

Van Loock Joanna, (niet K, H, Wak, W, Mech, ), x Keerbergen 28.11.1657 (g. Michael Bosmans en Jan Van den Brande) met Jan Bosmans Corneliussone,

Hieronder (met dank aan Paul Peeters) een akte met vermelding van Joannes Bos(ch)mans en Joanna Van Loock (Verloock).  Joannes Bosmans is de broer van Anna Bosmans (x Adrianus De Becker), fii in Werchter.

Bron : S.A.L., Inventaris Cuvelier, register nr. 8265 fol. 336r.

In tegenwoordicheyt der heeren schepenen van Loven naerbes. gestaen den clercq Coecx ingevolge van sijne procuratie, hem gegeven als thoonder deser om den naervolgen. contracte behoorelijck te herkennen en. te vernieuwen, waer van den teneur is volgende van woorde tot woorde.

Compareren. op heden den xxxien. january 1667 voor mij noto. en. inde presentie van. getuygen naergenoemt, Jan Boschmans ende Jenneken Verloock, sijne huysvre., Adriaen De Becker ende Anna Boschmans, sijne huysvre., beyde ingesetenen der heerlijckheyt van Werchter, die welcke tsaemen ende elcken in solidum hebben bekent gelijck sij bekennen bij desen midts eene somme van hondert en. vijftich guldens, bij hem ontfanghen in permissien gelde van mr. Augustijn Stevens, nots. ende procureur binnen deser stadt Loven, wel ende deuchdelijck schuldich te wesen negen guldens seven stuyvers ende een. halffven tsiaers, vallen. jaerel. date deser, gelovende de selve jaerel. wel en. loffel. te betaelen en. in deser stadts wissele van Loven, los ende vrije van alle impositien en. exactien, innegestelt en. naermaels inne te stellen, te leveren binnen Loven t' elcken jaere en. termijn als schuldt met recht verwonnen onder obligae. van henne persoonen en. goederen, meubele en. immeubele, present ende toecomende, gelovende ter manisse pandt te stellen en. op den voors. rentheffer vande voors. rente en. jaerel. betaelinge van dijen noch beter te vesekeren, soo hebben die voors. compten. geconsenteert gel. sij consenteren bij desen int maecken van beleyde en. mainmise over alle en. iegewel. henne goederen, gelegen onder Werchter en. elders, en. signantel. eerst over hen paerten en. deelen, hen competeren. in huys en. hoff, gelegen onder Werchter voors., groot een boender, regen. de Nynsche Heye ter ie., het straetken comen. van Werchter ter ije., Jan Diericx ter iije., item alnoch een boender bempdts aen. Laeck, regen. de selve Laeck ter ie., het Winterbroeck ter ije. en. de capelle van Nyn ter iije., s' heeren straete ter iiije., item alnoch over hen paert en. deel over een boender landts, tgene tegenwoordich in proces is van. weth van Werchter, regen. ... [n.v.], item alnoch over hen paerten en. deelen in drije dachm. landts, gelegen insgel. onder Werchter, waer over insgel. proces is hanghende onbeslicht, mitsgrs. int decreet der schepen. van Loven daer op te geven sonder daegement te derven doen op conditie van. selve rente te moghen lossen den pen. xvie. met volle rente t' eender reyse ende tot effect van allen tgene voors. staet, soo hebben die voors. compten. geconstitueert gel. sij constitueren bij desen en. elcken thoonder deser om in henne respective naemen te gaen en. te compareren voor meyer en. schepen. van Loven ende aldaer dese bekentenisse, opdracht der voors. goederen te doen en. laeten vernieuwen en. herkennen met alle solemniteyten daer toe gerequireert, promittentes obligantes, ettc.

Aldus gedaen en. gepasseert binnen Loven ten daege, maende en. jaere voors. ter presentie van heere en. mr. Michiel Wauters, licentiaet inde rechten, ende Edmundus Hoveniers, getuygen, tot desen geroepen en. gebeden, ende hebben de voors. compten. de minute deser geteeckent beneffens mij noto., onderstont quod attestor en. was onderteeckent R. Wouters, ingevolge van. voors. procuratie soo heeft den voors. geconstitueerden den bovenges. contracte notariael herkent en. vernieuwt, mede geconsenteert int maecken van beleyde en. mainmise sonder voorgaende daegement, obligando, submitten. ac renuntiando prout in foa., coram jor. De Rijck, sr. Willemaers, vijen. feb. 1667.

G. Vander Heyden.

     Uit dit huwelijk:

     Boschmans Guilielmus, () Werchter 08.09.1658 (g. De Belser Guilielmus en Boschmans Anna),

     Bosmans Elisabeth, () Keerbergen 29.08.1660 (g. Cornelius Wouters en Elisabeth Van Loock),

     Bosmans Cecilia, () Keerbergen 30.01.1663 (g. Petrus Van Loock en Cecilia Janssens),

     Bosmans Egidius, () Werchter 24.03.1667 (g. Van Trist Egidius en Nagels Anna),

     Bosmans Antonius, () Werchter 07.10.1670 (g. Van Roost Cornelius n. Van Deijck Antonius en Serniels Catharina),

     Boschmans Maria, () Werchter 11.10.1675 (g. Van Uijtvinck Elisabeth n. Petrus Van Uijtvinck),

 

Van Loock Egidius, () Keerbergen 05.03.1640 (g. Joannes Verbeeck en Elisabeth Coppens),

 

Van Loock Petrus, X (N564 + S578), () Keerbergen 12.10.1642 (g. Petrus Ven en Anna Bosmans),

 

Van Loock Joannes, () Keerbergen 30.07.1645 (g. Joannes Verbeeck en Catharina Van Dijck),

 

1b. De Belser Petrus,

Akte met dank aan Christine Savat

KB1189: Fo 6:

Procedure hangende ts Peeter De Belser ende Maeijcken Van Roije we Jacobs Guens Stevensone (23 jan 1657).

 

De Belser Joannes,

 

De Belser Catharina, () O.L.V.Waver 29.10.1632 (g. Egidius Keldermans en Jacoba Van de Voorde),

 

De Belser Andreas, () O.L.V.Waver 09.08.1635 (g. Andreas Aerts en Barbara Van Luijck),

 

1c. Bosmans Elisabeth, () Keerbergen 22.02.1627 (g. Wilhelmus Hoolaerts en Joanna Van Horick),

      

Bosmans Catharina, () Keerbergen 27.02.1630 (g. Hubertus Van Hove en Catharina Van Reymenam),

      

Bosmans Jan, () Keerbergen 01.09.1630 (g. Joannes Ven en Barbara Van Heergracht),

    

Bosmans Maria, () Keerbergen 13.02.1633 (g. Petrus Ven en Maria Smulders),

    

Bosmans Antonia, () Keerbergen 27.01.1636 (g. Antonius Bosmans en Anna Bosmans),

    

Bosmans Jan, () Keerbergen 19.08.1641 (g. Joannes Bosmans jr en Barbara Janssens), x Keerbergen 04.03.1669 (g. Michael Bosmans en Adriaen Cudders) met Barbara Pelgrims,

     Uit dit huwelijk:

     Bosmans Helena, () Keerbergen 04.10.1669 (g. De Belser Guilielmus en Vander Hofstat Helana),

     Bosmans Joanna, () Keerbergen 16.02.1671 (g. Bosmans Michael en Goris Maria l. Adriana Bosmans),

 

Bosmans Egidius, () Keerbergen 02.05.1647 (g. Egidius Van den Berge en Maria Van der Roost),

 

2. De Belder Guilielmus, () Keerbergen 04.09.1651 (g. Guilielmus Bogaerts en Anna Raps), x Keerbergen 13.02.1676 (g. Bosmans Michael en Van Aken Guilielmus) met Guens Joanna,

     Uit dit huwelijk:

     De Belser Antonius, () Keerbergen 13.02.1676 (g. Van Loock Petrus en Cools Dijmphna),

 

2b. kinderloos.

 


 

X - Van Loock Petrus (N564 + S578), () Keerbergen 12.10.1642 (g. Petrus Ven en Anna Bosmans), x Keerbergen 12.10.1664 (g. Henricus Van der Roost en Jan Valgarens) met Van der Roost Maria (N565 + S579), () Keerbergen 22.12.1645 (g. Joannes Voet en Maria Beckers).

 

Uit dit huwelijk:

 

Van Loock Joannes, IX (N282), () Keerbergen 13.09.1665 (g. Joannes Van der Roost en Maria Van der Roost),

 

Van Loock Maria Catharina, () Keerbergen 21.02.1668 (g. Michiel Bosmans en Maria Huybrechts), x Keerbergen 12.04.1695 (g. Jan Van Loock en Frans Van Reeth) met Henricus Cleynhens, ex Laeth,

     Uit dit huwelijk: geen andere fii te K, R, S, H, W,

     Cleijnhens Susanna, () Werchter 18.05.1698 (g. Claes Petrus n. Vandersanden Petrus en Vander Loock Susanna),

     Cleijnhens Joannes, () Keerbergen 25.03.1701 (g. Swiggers Joannes en Keulemans Elisabeth),

 

Van Loock Catharina, () Keerbergen 28.08.1670 (g. Simon Van der Roost en Catharina Van Dijck),

 

Van Loock Susanna, () Keerbergen 19.04.1673 (g. Joannes Michiels jr en Susanna Timmermans), x 1 Keerbergen 04.07.1699 (g. Jan Van Loock en Jacob De Preter) met Melis Jan, x 2 Werchter 16.03.1709 met Fierens Jan,

Not. Swiggers 70/19.11.1710: Susanna Van Loock (we Jan Melis), x Jan Fierens met de mmk leenden 125 gd 5 % van Niclaes Opdebeeck.

    Uit dit huwelijk:

     1.  Melis Petrus, () Keerbergen 29.06.1700 (g. koster Joannes Swiggers voor Henricus Cleynhens en Barbara Jostens),

 

Van Loock Guilielmus, () Keerbergen 11.12.1675 (g. Guilielmus De Becker en Francisca Van der Roost),

 

Van Loock Elisabeth, IX (S289), () Keerbergen 10.10.1677 (g. Joannes Straels en Elisabeth Van Dijck),

 

Van Loock Barbara, () Keerbergen 14.02.1684 (g. Petrus Van Beveren en Barbara Goris),

 

Van Loock Anna, () Keerbergen 03.01.1687 (g. Guilielmus Janssens en Anna Scheppers).

 


 

IX - Van Loock Joannes (N282), () Keerbergen 13.09.1665 (g. Joannes Van der Roost en Maria Van der Roost), x Keerbergen (bij de Zwartzusters te Mechelen) 04.07.1699 (g. Jacob De Preter en Jan Melis) met Vrancken Anna (N283), () (niet K, R, ...),

+ Keerbergen14.03.1710 (deze x 1 (niet K, ) met Joannes Op de Beke), x 2 (niet K, S, P, W, O, ) met Vercammen Joanna.

 

Not. Swiggers 52/08.07.1710: Testament van Jan Van Loock (wn Anna Vranken), x Joanna Vercammen van Keerbergen aan de 3 kinderen uit het 1 ste bed en aan haar broer Adriaen Vercammen en de kinderen van haar broer Giliam Vercammen).

 

Uit dit huwelijk:

 

1. Op de Beke Nicolaus, () Keerbergen 27.05.1695 (g. Nicolaus en Martina Op de Beke),

 

Op de Beke Joannes, () Keerbergen 17.06.1698 (g. Joannes Swiggers n. Joannes Vermijlen en Catharina Francken),

 

2. Van Loock Adriana, VIII (N141), () Keerbergen 04.05.1700 (g. Jacobus De Preter en Adriana Somers),

 

Van Loock Petrus, () Keerbergen 23.01.1702 (g. Petrus Puttemans en Adriana Van de Sande),

 

Van Loock Petrus, () Keerbergen 26.09.1703 (g. Michael Van de Sande en Petronella Guens),

 

3. geen fii te K, W, S, Bon,

 

 

 

IX - Claes Cornelius (S288), Werchter, () Schriek 19.07.1674 (g. Verscueren Petrus en De Hont Cornelia), x Keerbergen 25.02.1699 (g. Jan Van Loock en Peter Van de Zande) met Van Loock Elisabeth (Verloock - Loeck - Van den Broeck) (S289), () Keerbergen 10.10.1677 (g. Joannes Straels en Elisabeth Van Dijck).

 

Uit dit huwelijk:

 

Claes Egidius, () Werchter 10.04.1703 (g. Claes Egidius en Van Loeck Maria),

 

Claes Joannes, () Werchter 27.11.1704 (g. Hoelemans Joannes en Van de Sande Adriana),

 

Claes Michael, () Keerbergen 22.02.1707 (g. Michael Van den Sande en ... Vercammen),

 

Claes Adriana, () Keerbergen 04.02.1709 (g. Gilis Van der Roost en Adriana Van den Sande),

 

Claes Joannes, () Keerbergen 15.01.1711 (g. Joannes Van Loock en Elisabeth Firens), x Keerbergen 04.03.1741 (g. Corneel Claes en Gillis Van Horick) met Anna Maria Van Beethoven,

     Uit dit huwelijk: geen andere fii te K, P, S, W, H, Heist, R,

     Claes Anna Cornelia, () Schriek 20.12.1741 (g. Jan Frans Leysen en Petronella Van Beethoven),

     Claes Cornelius, () Keerbergen 27.03.1746 (g. Cornelius Claes en Catharina Verlinden),

     Claes Guilielmus Josephus, () Keerbergen 03.09.1749 (g. Guilielmus Coremans en Anna Frans),

     Claes Anna Catharina, () Keerbergen 22.11.1750 (g. Guilielmus Coremans en Anna Frans),

     Claes Joanna Catharina, () Keerbergen 08.08.1754 (g. Cornelius Claes en Catharina Ceulemans),

     Claes Maria Theresia, () Keerbergen 05.02.1758 (g. Franciscus Van Loock en Maria Claes),

 

Claes Joanna, () Keerbergen 04.10.1712 (g. Joannes Claes en Joanna Van den Sande), x Keerbergen 26.06.1737 (g. Peter Buedts en Peter Ceulemans) met Cleijnhens Henricus,

     Uit dit huwelijk:

     Clijnhens Joanna Catharina, () Keerbergen 26.08.1738 (g. Joannes De Preter en Catharina Claes),

     Clijnhens Petrus Jan, () Keerbergen 28.03.1740 (g. Petrus Ceulemans en Anna Vermijlen),

     Clijnhens Joannes Baptist, () Keerbergen 21.08.1742 (g. Joannes Claes en Barbara Clijnhens),

     Clijnhens Petrus Franciscus, () Keerbergen 22.12.1743 (g. Petrus Buedts en Francisca Clijnhens),

     Cleynhens Barbara, () Keerbergen 30.03.1745 (g. Egidius Van Horick en Barbara Clijnhens),

     Clijnhens Anna Maria Catharina, () Keerbergen 31.12.1747 (g. Adrianus Ceulemans en Maria Bruyndonckx),

     Clijnhens Barbara Maria, () Keerbergen 26.02.1751 (g. Adrianus Ceulemans en Maria Joostens),

     Clijnhens Joanna Maria Catharina, () Keerbergen 20.04.1752 (g. Cornelius Budts en Joanna Ceulemans),

     Clijnhens Anna Elisabeth, () Keerbergen 31.08.1755 (g. Joannes De Cauter en Elisabeth Claes),

     Clijnhens Petrus Frans, () Keerbergen 13.06.1759 (g. Petrus Franciscus Clijnhens en Maria Clara Mertens),

 

Claes Petrus, VIII (S144), () Keerbergen 14.08.1716 (g. Petrus Van Loock en Anna Van de Sande),

 

Claes Guilielmus, () Keerbergen 17.06.1718 (g. Guilielmus Vermeijlen en Susanna Van Loock).

 


 

VIII - Cornelis Adrianus (N140), () Keerbergen 15.07.1693 (g. Adrianus De Preter en Appolonia Van der Roost), x Keerbergen 08.02.1721 (g. Michael Cornelis en Henric Cleynhens) met Adriana Van Loock (N141), () Keerbergen 04.05.1700 (g. Jacobus De Preter en Adriana Somers).

 

Uit dit huwelijk:

 

Cornelis Jan Baptist, () Keerbergen 15.12.1722 (g. Joannes Op de Beeck en Joanna Cornelis),

 

Cornelis Petrus Franciscus, VII (70), () Keerbergen 26.02.1724 (g. Petrus Van Loock en Francisca Cornelis),

 

Cornelis Michael, () Keerbergen 02.11.1728 (g. Michael Cornelis en Maria Vervloesem), + Keerbergen 6 ventse VIII (25.02.1800), x Bonheiden 06.04.1756 (g. Philippus Van Elst en Petrus Uyterhoeven) met Wauters Maria Clara, () Bonheiden 14.03.1734, + Keerbergen 06.07.1802, fa Petrus en Petronella Boschaert,

     Uit dit huwelijk:

     Cornelis Joanna Maria, () Bonheiden 04.04.1756 (g. Joannes Anthonius Uijterhoeven en Joanna Braeckmans),

     Cornelis Joanna Maria, () Bonheiden 23.02.1757 (g. Petrus Wauters en Joanna Cornelis),

 

Cornelis Jacobus, () Keerbergen 14.03.1730 (g. Jacobus Swiggers en Maria Anna Clynhens),

 

Cornelis Joanna, () Keerbergen 11.02.1731 (g. Corneel Frans en Joanna Cornelis), + Werchter 26 pluv. XIII, x (niet K, ) met De Bie Petrus, geen fii te K,

 

Cornelis Maria, () Keerbergen 05.07.1733 (g. Joannes Frans en Maria De Preter),

 

Cornelis Jan Baptist, () Keerbergen 16.03.1735 (g. Joannes Holemans en Anna Wauters),

 

Cornelis Anna Catharina, () Keerbergen 25.08.1737 (g. Petrus Cornelis en Anna Keuppens).

 

Terug naar startpagina Terug naar startpagina stamboom