Voorouderlijst Van Leemputten Henricus

 

Leemput (van den), Van Leemput(te(n))

Familienaam uit de heel verspreide plaatsnaam Leemput.

 


 

XIII - XIV - XV - XVI - Van Leemputte Henricus (N2954 + N5912 + S6130 + S7234 + N11816 + S12260 + S12264  + S12642 + S13172 + S24904 + S25284 + S25288), ° ca. 1560, x met Van der Auwera Elisabeth (N2955 + S5913 + S6131 + S7235 + N11817 + S12261 + S12265 + S12643 + S13173 + S24905 + S25285 + S25289).

 

Aktes met dank aan Mariette en Karel Bogaerts

27.01.1633: SD tussen de erfgenamen van Hendrik Van Leemputten x Elisabeth Van der Auwera: 1. Gysbrecht 2. Corneel

3. Huybrecht 4. Jan 5. Gabriel 6. Margriete (echtg. Jan Van der Auwermeylen) 7. de mombers van de wezen van

wijlen Antoon 8. de kinderen van Magdalena Van Leemputten (echtg. Hendrik Van Rymenam) nl Adriaen

Van Rymenam en Dymphna Van Rymenam (echtg. Peter Van Deuren).

anno 1642: De geldelijke vergoeding van de kavels uit de akte van 27.01.1633 is nog steeds niet afgerekend. Ruzie tussen Hendrik Van Leemputten Antonissone en Cathlyn Van Leemputten Gysbrechtsdr x Gilis Goossens.

§ 1B.bosch Bredestr. Putte :

1) 24.07.1617: Van Leemputte Hans fs Henricus won. Werchter op Beenhouders hoeve heeft te leen ontv. (LM 53/38/40v°). 

2) 05.01.1650: Van Rijmenam Adrianus, daar moeder af was Van Leemputte Magdalena fa Henricus, mits + v/ zijn grootvader Henricus (diens voors.dochter heeft overleefd), heeft verheven (dénombr.38 & C°) & is sterfman (LM 9/64/40 & C°). 

3) 14.10.1648: Van Rijmenam Adrianus competeert voors.1 B., uit hoofde v/ zijn moeder Van Leemputte Magdalena fa Henricus (LM 53/38/40v°).

4) 22.08.1654 - 1 B. bosch (vanaf hier gespleten in 2 lenen: Van Rijmenam Hubertus 19 j., mits + zijn/vader Adrianus, heeft te leen ontv. (f°40v°) & is sterfman (LM 10/218/40v°, LM 49/91/40v°, LM 54/129/93 & LM 56/104/40v° Putte).

5) 28.11.1716: Mits + Van Rijmenam Hubertus, heeft Van Boeckel Petrus (Van Bouckel) verheven. 

6) 06.07.1717 dénombr.: Van Boeckel Petrus (Van Bouckel) 45j. won. S.K.W. competeert voors.1 B. & Van den Bosch Joannes. 

7) 14.06.1732: Verheft mits + Van Boeckel Petrus (Van Bouckel), zijn zoon Adrianus & is sterfman. 

8) 19.05.1742: Verkrijgt tegen Van Boeckel Adrianus (Van Bouckel) cum suis, Van der Auwera Joannes fs Adrianus & Van Boeckel Catharina (Van Bouckel) & is sterfman v. voors.1 B. bosch nu land. Voors.Van der Auwera Adrianus 42 j. is besetman.

§  10 D.land bij Solhouten Driesch Heistsestwg te Beerzel:

1) 04.08.1622: Van Rijmenam Augustinus (Van Rijmenant) heeft te leen ontv. (LM 53/60/64). 

2) 10.11.1652: Van Rijmenam Adrianus fs Henricus competeert ½ v.voors.10 D. Andere ½ : Van Rijmenam Augustinus fs Lambertus (LM 53/60/64).

 

Onderstaande aktes met dank aan Christine Savat:

BRZ14 fo 2: zonder datum
S+D tusschen derfgen wijlen Hendrik Van Leemputte x Elisabeth Vanderauwera te weten Gijsbrecht Cornelis, Huijbrecht, Jan, Gabriel, Margriete Van Leemputten x Jan Vanderauwermolen broeders en suster mitsgaders Jasper Rijntkens momboir vande onbejaerde kinderen van wijlen Antoon Van Leemputten, Jan Verlinden over de kinderen van voors Margriete ende Peeter Van Deurne x Digna Van Rijmenam hem sterck maeckende over Adriaen Van Rijmenam kinderen wijlen Hendrik Van Rijmenam x Magdalena Van Leemputte in acht cavels
27.01.1633: S+D tussen de erfgenamen van Hendrik Van Leemputten x Elisabeth Van der Auwera:
- Gysbrecht Van Leemputten
- Corneel Van Leemputten
- Huybrecht Van Leemputten
- Jan Van Leemputten
- Gabriel Van Leemputte
- Margriete Van Leemputte x Jan Van der Auwermeylen
- de mombers van de wezen van wijlen Antoon Van Leemputten
- de kinderen van Magdalena Van Leemputten x Hendrik Van Rymenam nl Adriaen Van Rijmenam en Dymphna Van Rymenam x Peter Van Deuren
P11: 22 okt 1653:
Gabriel Van Leemputten als momboir vande minderjaerige kinderen wijlen Huijbrecht Van Leemputten verkoopt openbaer negen stronckeijcken, eenen esschedoorenboom, een wilde appelboom ende een kersenboom soo de selve geschalmpt staen op de goeden de weesen competerende .

BRZ14: na 5 feb 1642
Aenspraeck ende conclusie voor Hendrik Van Leemputten Antonissone tegens Gillis Goossens wn Cathelijn Van Leemputte dochter en erfgen wijlen Gijsbrecht Van Leemputten
dat in leven sijn geweest Hendrick Van Leemputten x Elisabeth Vanderauwera grootvader ende grootmoeder der selven aenre mitsgaders vaeder en moeder van voors Gijsbrecht, sijnde goederen achtergelaeten bij S+D dd 27 feb 1633 tusschen den selve Gijsbrecht Van Leemputten ende Jasper Rijntkens als momboir der aenre in dese noch minderjaerig zijnde, mitsgaders condividenten, .. ende is daerbij dat den sevensten cavel die aen de voors kinderen is gevallen moest trecken 100 gl van den eerste cavel die aen Gijsbrecht Van Leemputten is gevallen.

 

Uit dit huwelijk:

 

Van Leemputte Gysbrecht,

Genealogisch Repertorium van het Mechels District (François Van der Jeught)

Notariaat Jan Harlinghen f°25r 26.01.1619:

Gijsbrecht Van Leemputten, pachter wonende in Putte heeft zich borg gesteld voot Hans Frederick Van Zijberch, ridder van de Duitse orde en Commandeur van Pitzemburg, ter zaken van d'amende van xxx gulden ...

     Van Leemputte Cathlyn, x Heist 03.09.1630 (g. Petrus Nouts, Franciscus Van Roeye, Cornelius Goossens en Jan Caleysens) met Gilis Goossens.

 

Van Leemputte Corneel, x Putte 26.10.1625 (g. Van Leemputte Joannes, Pen Joannes, Vermeulen Joannes en Gasparus Hubertus) met Baten Chatarina, geen fii te P, Duf,

 

Van Leemputte Hubertus, XII - XIII - XIV - XV (N5908 + S6132 + S6586 + S12452 + S12644 + S24904),

 

Van Leemputte Antonius, x (niet P, ) met Reijnkens Magdalena,

     Uit dit huwelijk:

     Van Leemputte Hendrik,

     Van Leemputte Joannes, (°) Putte ...03.1625 (g. Van Leemputte Joannes en Van Rompuije Anna),

 

Van Leemputte Gabriel, x Putte 18.05.1627 (g. Hubertus Van Leemputte, Gommarus Brabants en Cornelius Gijsels) met Ghijs (Geys) Maria,

     Uit dit huwelijk:

     Van Leemputte Joanna, (°) Putte 12.11.1628 (g. Hubertus Van Leemputte en Magdalena Ghijs),

     Van Leemputte Elisabeth, (°) Putte ...09.1630 (g. Petrus Bullens en Elisabeth Van der Auweraer),

 

Van Leemputte Hans (Joannes), wonend Werchter Beenhouwershoeve, x 1 met Margaretha Vandecornille, x 2 met Margareta Gooris, deze x 1 met Guilielmus Ingelborgh, gezin hier,

 

Van Leemputte Magdalena, XII - XII (S3617 + S6667),

 

Van Leemputte Margaretha, XI - XII - XII (N1477 + S3065 + S6321).

 


 

XII - XIII - XIV - XV - Van Leemputte Hubertus (N5908 + S6132 + S6586 + S12452 + S12644 + S24904), x met ...

 

Uit dit huwelijk:

 

Van Leemputte Hubertus, XIII (S6226)

 

Van Leemputte Joannes, XI - XII - XIII - XIV (N2954 + S3066 + S6322 + S12452),

 

Van Leemputte Anna, of dr broer Hubertus, x (niet P, Beer, S, Heist,) met Calleijs Joannes,

Uit dit huwelijk:

Calleijs Henricus, (°) Beerzel 14.03.1629 (g. Gabriels Henricus pastoor en Van Leemputte Catharina),

x Beerzel 31.08.1658 (g. Ceulemans Adrianus, Van Bockel Egidius en Lamittens Adrianus) met Van Boeckel Catharina, gezin bij Van Boeckel,

Calleijs Catharina, (°) Beerzel 11.02.1632 (g. Docx Petrus en Vanden Brande Maria),

Calleijs Magdalena, (°) Beerzel 01.03.1636 (g. t'Zerneels Wilhelmus en Van Leemputte Magdalena),

 

Van Leemputte Nicolaus, x Putte 09.06.1627 (g. Hubertus Van Leemputte, Adrianus Ceulemans en Petrus Remenams) met Ceulemans Catharina,

     Uit dit huwelijk:

     Van Leemputte Elisabeth, (°) Putte 23.12.1627 (g. Petrus Stessens en Elisabeth Culemans),

     Van Leemputte Joannes, (°) Beerzel 14.01.1630 (g. Torf Barbara),

     Van Leemputte Adrianus, (°) Putte ...04.1636 (g. Maria Van Laer), proles venit ex Bersel et ubi nata,

     Van Leemputte Egidius, (°) Beerzel 14.01.1642 (g. Goossens Egidius en Van Leemputten Elisabeth),

 

Van Leemputte Maria, x Putte 20.10.1634 (g. Hubertus Van Leemputte en Hubertus Jaspers) met Vermeren Joannes, geen fii in P, Beer, Ber, O, Bon, S, K, R, H, I, W, Heist,

 

Van Leemputte Elisabeth, XII (S3293).

 

 

 

XII - XIII - Van Rijmenam Henricus (S3616 + S6666), x 1 ca. 1595 met Van Leemputte Magdalena (S3617 + S6667), x 2 met Magdaleen Cools.

 

Een heleboel aktes i.v.m. dit gezin vind je in het parenteel van Van Rijmenam Henricus.

 

Uit dit huwelijk:

 

Van Rijmenam Adrianus, XI (S1808),

 

Van Rijmenam Dymphna, XII (S3333), + Itegem 11.05.1633,

 

Van Rijmenam Henricus, x Putte 01.08.1627 (g. Daems Joannes, Truyts Michael, Verlinden Joannes en Van Leemputten Joannes met Van Laer Maria,

     Uit dit huwelijk: geen andere fii te Beer, I, Ber, Heist, O, S, K, L,

     Van Rijmenams Adrianus, (°) Putte 25.06.1628 (g. Tserneels Adrianus en Vanden Bosch Elizabet),

     Van Rijmenant Joannes, (°) Putte 26.02.1630 (g. Daems Joannes en Torfs Catharina),

 

Van Rijmenam Elisabeth.

 

 

 

XI - XII - XIII - Van der Auwermeulen Joannes (N1476 + S3064 + S6320), x > 1623 met Van Leemputten Margaretha (N1477 + S3065 + S6321), zij x 1 ca. 1615 met Torfs Joannes.

 

Aktes i.v.m. dit gezin vind je in het parenteel van Van der Auwermeulen Joannes.

 

Uit dit huwelijk:

 

1. ...

 

2. Van der Auwermeulen Lucia, (°) Putte 22.12.1623 (g. Petrus Van Eynde en Anna Govaerts),

 

Van der Auwermeulen Petrus, X - XI - XII (N738 + S1532 + S3160), (°) Putte 02.05.1627 (g. Joannes Van der Auwera en Anna Van der Auwermeulen),

 

Er zijn mogelijk in de omgeving nog kinderen geboren, (niet P, Beer, Ber, S, O, K, R, SKW, Bet, L, I, Heist, Duf, ),

 


 

XIII - Van Leemputten Hubertus (S6226), x 1 < 1623 met Verhagen Gommara, x 2 (niet Beer, P, S, Ber, Bet, R, K, O, SKW, Bon, Heist, ) met Van Oosterwijck Joanna (S6227), (°) (niet S, Heist, I!, Ber, P, K, R, WMB, Huls, Wiek, L, Wez, O, SKW, Bon, W, Rot, Duf, Kes, Nijl, Ges, Bet, ), x 2 Beerzel 12.09.1651 (g. Van Leemputte Joannes en Claes Petrus) met Laureys Opdebeeck (Op de Beeck Laurentius).

 

Not. Swiggers 07.07.1680: Petronella Opdebeeck (echtg. Jan Holemans) leent 150 gd aan haar dochter Barbara Van der Auwera ten laste van Adriaen Daems op voorwaarde dat Laureys Opdebeeck x Joanna Van Oosterwijck de intrest zullen trekken om Barbara te onderhouden.

Not. Swiggers 17.07.1680: Akkoord tussen Laureys Opdebeeck x Joanna Van Oosterwyck en hun zoon Adriaen Opdebeeck x Lisbeth Docx om samen te huishouden.

Not. Swiggers 21.03.1681: Akkoord tussen Joanna Van Oosterwyck (we 1 Hubert Van Leemputten en we 2 Laureys Opdebeeck) met Adriaen Opdebeeck x Elisabeth Docx, die 3 x 170 gd zullen betalen aan Michiel Brabants (wr Maria Van Leemputten), Catlijn Van Leemputten (we Anton Lembrechts) en Anna Van Leemputten (we Jacques De Roye).

Not. Swiggers 08.11.1681: Joanna Van Oosterwijck (we Laureys Opdebeeck) met haar zoon Adriaen Opdebeeck ontvingen 150 gd van Gommer Opdebeeck als cassatie van de helft van een kapitaal dat Peerijn Opdebeeck (echtg. Jan Holemans) destijds verwierf ten laste van Adriaen Daems, die de schoonvader is van Gommer Opdebeeck vs.

 

Uit dit huwelijk:

 

1. Van Leemputte Gommarus, (°) Putte 28.10.1630 (g. Gommarus Somers en Catharina Clinckx),

    

Van Leemputte Joanna, illegitiem ? (°) Putte 01.06.1633 (g. Joannes Wagemans en Anna Achelpoel),

    

Van Leemputte Elisabeth, (°) Putte 07.05.1637/38 (g. Joannes Verhaghen en Joanna Goyvaerts),

 

2. Van Leemputten Maria, (°) (niet Beer, Heist, Ber, P, S, L, ), x met Michiel Brabants,

     Uit dit huwelijk:

     Brabants Joannes, (°) Beerzel  01.11.1667 (g. Brabants Joannes en Van Leemputten Catharina),

     Brabants Everardus, (°) Beerzel 11.01.1670 (g. Vekemans Everardus en Rynkens Clara),

     Brabants Adrianus, (°) Beerzel 03.11.1672 (g. Op de Beeck Adrianus en Brabants Magdalena),

     Brabants Cornelius, (°) Beerzel 13.09.1675 (g. Marien Cornelius en Nagels Anna),

 

Van Leemputten Catharina, (°) Beerzel 05.11.1644 (g. Van Craen Rumoldus en Haseberch Catharina), x Beerzel 08.07.1670 (g. Brabants Michael, Van Boeckel Matthias, Op de Beeck Laurentius en ... Andreas) met Lembrechts Anton, geen fii te Beer, Heist, P,

 

Van Leemputten Anna, XII (S3113), (°) Beerzel 15.01.1648 (g. Van Hole Joannes en Van Oosterwijck Anna),

 

2. Op de Beeck Adrianus, (°) Beerzel 05.03.1652 (g. De Belser Adrianus en Ceulemans Lucia), x Beerzel 16.11.1677 (g. Dockx Petrus en Op de Beeck Andreas) met Elisabeth Docx, geen fii te Beer, S, P, Heist, Ber, I,

 

 

 

XI - XII - XIII - XIV - Van Leemputte Joannes (N2954 + S3066 + S6322), (°) wellicht Putte (niet O, ), x (niet Beer, P!, Ber, O, S, K, R, ) met Van den Eynde Elisabeth (N2955 + S3067 + S6323), (°) (niet O+, P+!, Ber+,  ).

 

Uit dit huwelijk:

 

Van Leemputte Hubertus, (°) Putte 12.01.1624 (g. Hubertus Van Leemputte en Anna Van Welde),

 

Van Leemputte Margaretha, X - XI - XII (N739 + S1533 + S3161), (°) Putte ...03.1628 (g. Petrus Van Eynde en Margaretha Van Leemput),

 

Van Leemputte Petrus, (°) Putte 18.11.1630 (g. Petrus Van Doorne en Anna Peeters),

 

Van Leemputten Adrianus, (°) Beerzel 01.09.1633 (g. Rijmenants Adrianus en Torff Anna).

 

 

 

XII - Boeckmans Joannes (S3292), (°) ? Langdorp 05.04.1611 (g...), (niet Beer, P!, S, K, ...), wellicht elders, ), x Beerzel 16.06.1643 (g. Van Leemputte Hubertus, Swiggers Jacobus en Swiggers Petrus) met Van Leemputte Elisabeth (S3293), (°) wellicht P, x ? 2 met Stessens Maria.

 

Aktes i.v.m. dit gezin vind je in het parenteel van Boeckmans Joannes.

 

Uit dit huwelijk:

 

1. Boeckmans Maria, (°) Beerzel 02.09.1642 ill. (g. Van der Auwera Petrus en Marien Maria), + Beerzel 16.08.1709,

 

Boeckmans Henricus, (°) Beerzel 25.08.1644 (g. Van Leemputten Henricus en Calleys Elisabeth),

 

Boeckmans Joannes, (°) Beerzel 03.02.1647 (g. Boeckmans Cornelius en Torff Catharina), + Beerzel 09.09.1668,

 

Boeckmans Laurentius, (°) Beerzel 01.11.1652 (g. Goossens Petrus en Rijmenants Maria), + Beerzel 12.02.1712, x Putte 18.01.1689 met Van Boeckel Catharina,

     Uit dit huwelijk:

     Boeckmans Petrus, (°) Putte 14.04.1691,

     Boeckmans Adrianus, (°) Putte 20.07.1696,

 

?Boeckmans Petrus, (°) Bevel 25.04.1655 (g. Maria Boeckmans), moeder Vekemans Elisabeth,

 

Boeckmans Petrus, XI (S1646), is dit de vorige ?

 

Boeckmans Adrianus, (°) Beerzel 03.08.1656 (g. Thys Laurentius en Reyntiens Anna), + Beerzel 27.02.1657,

 

Boeckmans Elisabeth, (°) Beerzel 06.11.1658 (g. Traets Henricus en Van Leemputten Margareta),

 

Boeckmans Adrianus, (°) Beerzel 20.11.1661 (g. Verhaghen Adrianus en Van den Eynde Catharina),

 

2. Boeckmans Joannes, (°) Putte 17.01.1683 ill. (g. Lens Gerardus en Stessens Anna).

 


 

XII - De Roy Jacobus (S3112), (°) Keerbergen 24.01.1643 (g. Jacobus Van Rit en Anna Van Adorp), + > 1681, x Beerzel 15.04.1670 (g. Op de Beeck Laurentius, Verbinnen Adriana, De Roije Martinus en ... Petrus) met Van Leemputten Anna (S3113), (°) Beerzel 15.01.1648 (g. Van Hole Joannes en Van Oosterwijck Anna), + Schriek 14.08.1720, zij x 2 Schriek 22.06.1687 (g. Peter Holemans en Peter De Roye) met Jan Holemans.

 

Aktes i.v.m. dit gezin vind je in het parenteel van De Roy Jacobus.

 

Uit dit huwelijk:

 

1. De Roy Petrus, (°) Keerbergen 28.02.1672 (g. Petrus Vermijlen en Clara Van Erps),

 

De Roy Catharina, (°) Keerbergen 27.04.1673 (g. Michael Brabants en Catharina Bogaerts),

 

De Roy Martinus, (°) Keerbergen 06.01.1675 (g. Martinus De Roy en Maria De Roy),

 

De Roy Joannes, (°) Keerbergen 05.11.1677 (g. Joannes Vermijlen en Maria Verbinnen voor Joanna Van Oosterwijck), x Schriek 27.12.1713 (g. Peter Eggers en Paul Liekens) met Heremans Lucia,

     Uit dit huwelijk:

     De Roy Adriaen, (°) Schriek 13.04.1714 (g. Adriaen Deckers en Anna Van Leemput),

     De Roy Jan, (°) Schriek 30.06.1716 (g. Jan Holemans en Joanna Heremans),

     De Roy Anna, (°) Schriek 02.11.1718 (g. Adriaen Verschoren en Anna Van Leemput),

     De Roy Joanna, (°) Schriek 27.05.1721 (g. Walter Verbeeck en Joanna Wauters),

 

De Roy Adriaen, XI (S1556),

 

2. Holemans Niclaes, (°) Schriek 24.10.1688 (g. Niclaes Opdebeeck en Elisabeth Docx),

 

Holemans Jan, (°) Schriek 09.07.1690 (g. Jan Verhaegen en Catharina De Rijck).

 

 

 

X - XI - XII - Van der Auwermeulen Petrus (N738 + S1532 + S3160), (°) Putte 02.05.1627 (g. Joannes Van der Auwera en Anna Van der Auwermeulen), + Putte 30.10.1664, x Beerzel ...11.1644 (g. Van Leemputte Joannes en Van den Eynde Petrus) met Margareta Van Leemputte (N739 + S1533 + S3161), (°) Putte ...03.1628 (g. Petrus Van Eynde en Margaretha Van Leemput). Deze laatste x 2 Putte 21.11.1665 (g. RD Niclays Derbys en Gisbertus Torfs) met Van Boeckel Joannes.

 

Aktes i.v.m. dit gezin vind je in het parenteel van Van der Auwermeulen Petrus.

 

Uit dit huwelijk:

 

1. Van der Auwermeulen Elisabeth, (°) Beerzel 05.01.1645 (g. Van Leemputten Gabriel en Van den Eynde Elisabeth),

 

Van der Auwermeulen Anna, IX (N369), ° ca. 1640,

 

Van der Auwermeulen Franciscus, (°) Putte 28.05.1651 (g. D. Franciscus de Longin en Margareta Gooris),

 

Van der Auwermeulen Joannes, (°) Putte 26.07.1652 (g. Joannes De Peuter en Anna Van Eynde),

 

Van der Auwermeulen Petrus, Heilig Geestmeester, Gemeijne suppost, (°) Putte 19.02.1654 (g. Joannes Van den Brande en Anna Van Achelpoel), x ? Putte 26.10.1671 (g. Martinus Vertommen en Henricus Van Beethoven) met Mertens Barbara,

Not. Swiggers 57/21.07.1722: Publieke verkoop van granen ten velde door Barbara Mertens (we Peeter Van der Auwermeulen).

     Uit dit huwelijk:

     Van der Auwermeulen Joannes, (°) Putte 12.07.1672 (g. Cornelius Beeckmans en Joanna Vervoer),

     Van der Auwermeulen Joannes, (°) Putte 10.09.1673 (g. Henricus Wyndrickx en Joanna Mertens),

     Van der Auwermeulen Adrianus, (°) Putte 15.10.1675 (g. Adrianus Vertommen en Anna Echgelpoels),

     Van der Auwermeulen Anna, (°) Putte 23.10.1677 (g. Egidius Van Loi en Anna Stessens),

     Van der Auwermeulen Martinus, (°) Putte 16.11.1679 (g. Martinus Vertommen en Elisabeth Beullens),

     Van der Auwermeulen Nicolaus, (°) Putte 09.09.1681 (g. Nicolaus Mertens en Catharina Vertommen),

     Van der Auwermeulen Elisabeth, (°) Putte 14.12.1683 (g. Joannes Van den Brande en Elisabeth Jacot),

     Van der Auwermeulen Petrus, (°) Putte 17.12.1687 (g. Joannes Van Emeren en Catharina Van der Auwermoolen),

 

Van der Auwermeulen Joannes, (°) Putte 19.09.1657 (g. Joannes Van Steynemeulen en Dymphna Brabants), x Putte 27.02.1685 (g. Joannes Van Boeckel en Petrus Van Deuren) met Van Deuren Catharina,

     Uit dit huwelijk:

     Van der Auwermeulen Egidius, (°) Putte 02.04.1686 (g. Joannes Geluyckens n. RD Egidius Van Deuren en Margaretha Van Leemputte),

     Van der Auwermeulen Petrus, (°) Putte 12.12.1687 (g. Joannes Van Boeckel en Maria Van den Bosch),

 

Van der Auwermeulen Egidius, (°) Putte 28.02.1662 (g. Egidius Van den Eynde en Joanna Van Eynde),

 

Van der Auwermeulen Franciscus, X (S766 + S1581), (°) Putte 27.04.1663 (g. D. Franciscus de Longin en Adriana Backx).

 

2. Van Boeckel Petrus, (°) Putte 27.12.1667 (g. Joannes De Rijck en Adriana De Punder n. Maria Van den Brande).

 

Terug naar startpagina Terug naar startpagina stamboom