Voorouderlijst Van Langendonck Willem

 

Langendonk Van, Van Lang(h)endonck(t), Langendo(n)ck, Langedo(n)ck, Van Lagendock

Familienaam afgeleid uit de plaatsnaam Langedonk (lage zandrug) in Haacht (Brabant), Kampenhout (Brabant), Kasterlee (Antwerpen), Herent (Brabant), ...Ook in Nederland is er een Langdonc in Rozendaal-Langdonk.

 


De oudste gegevens en de aktes met dank aan Christine Savat en Michael Roekaerts. Meer info op hun website.

 

XV - XVI - Van Langendonck Willem (S), ca. 1485, x met ...

 

Sluit deze Willem (fs Jan?) aan op volgende pagina: KLIK ?

 

Uit dit huwelijk:

 

Van Langendonck Jan, XIV - XV (S),

 


 

XIV - XV - Van Langendonck Jan (S), ca. 1510, x met Susanna Moons alias Dauwe.

 

Uit dit huwelijk:

 

Van Langendonck Jan, XIII - XIV (S),

 

Van Langendonck Lijsbeth.

 


 

XIII - XIV - Van Langendonck Jan (S), ca. 1540, x met Margriet Vliegh.

 

WRT1846 fo 42: 6 dec 1563:
Anthonis Vandebroecke ende Philips Jourville proviseurs van de tafele der huijsarmen van Hansewijck verkopen namens het klooster van O.L. Vrouw van Hanswijk buijten de muren van Mechelen aan Jan Van Langendonck x Margriete Vlieghs een stuk bempt int Werchterbroek tussen Peeter Van Langendonck, derfgen wijlen mr Peeter Van Hove.
WRT1846 fo 93v: 12 feb 1564:
Gielis Kerckmans x Kathelijn Van Nuffelen verkopen aan Jan Van Langendonck x Margriet Vlieghs een huis en hof aan de Dijle.
SAL 7295: 3 feb 1572:
Jan Van Langendonck x Margriete Vlieghs verkopen aen Aerden Vlieghs x Kathlijn De Hont een huis en hof gelegen aan de Dijle.
WRT1847 fo 140: 29 jul 1597:
Merten Van Meensele x Marie Aurogge als erfgen Aert Goris x Marie Mercelis hebben gequeten aen Jan Van Langendonck x Margriet Vlieghs als erfgen van Lauwereijs Vlieghs een erfelijcke rente die den voors Aert Goris en zijn huijsvrouwe waeren heffende.
WRT1847 fo 143v 19 jun 1598:
Accoort tussen Jan Van Langendonck Willemsone & Anneken Vliegs over actie en recht dat Anneken Vliegs na de dood van de vs Van Langendonck soude hebben in de voors have erve of rente die de voors Jan Van Langendonck gecocht soude hebben met Margriet Vlieghs haere moeijken des voorschreven Langendonckx overleden huijsvrouwe, ende dat mits de voors Langendonck de voors Anneken is te geven de som van 90 rinsgl eens & Paschier Vercalsteren en Gielis Vermijlen als momboirs vande voors Anneken Vlieghs hebben in den voors accoorde geconsenteert
noot in de marge: de vs 90 rinsgl zijn bij Jan Van Langendonck gegeven aan Jacop Van Roost als getrout hebbende Anna Vliegen op den 27 apr 1599.
WRT1947 fo 44: 20 okt 1609:
Jan Van Dycke x Catherina Geubels verkopen aan Jan Boets Willemssone x Barbara Vosbergh drij dm lant dat zij vercregen hebben van Jan Van Langendonck Janssone gelegen tot Geetsvondel.
 

 

Uit dit huwelijk:

 

Van Langendonck Jan,

 

Van Langendonck Michael, XII - XIII (S2346 + S3480 + S6974).

 


 

XII - XIII - Van Langendonck Michael (S2346 + S3480 + S6974), () ca. 1580, (niet Wak, W!, Rot, ), x (niet H, Wak, W!, Rot, Wez, DD, Mech, L, ) met De Clercq Dijmphna (S2347 + S3481 + S6975), DD+. Deze Dijmphna is wellicht een zus van  De Clercq Peter.

 

Machiel Van Langendonck Willemsone heeft opgedragen tot behoef van Jan De Wortelaer x Margriete De Wijngaerde een half boender besloten bempt te Perre.


Uit dit huwelijk:

 

Van Langendonck Maria, XI - XII (S1173 + S3487),

 

Van Langendonck Anna, () Werchter 02.12.1618 (g. Goris alias Bruers Henricus en Van Hese Anna ex Rotselaar), x (niet W, Bet, ) met Peeters Henricus,

     Uit dit huwelijk:

     Peeters Philippus, () Rotselaar 09.10.1641 (g. Anna De Grove en Philippus De Muysche),

     Peeters Guielmus, () Rotselaar 07.04.1643 (g. Van Langendonck Guielmus en Anthonis Joanna),

     Peeters Joannes, () Rotselaar 28.03.1646 (g. Peeters Joannes en Coninckx Elisabeth),

     Peeters Catharina, () Rotselaar 20.09.1648 (g. Van Geel Walterus en De Groue Catharina),

     Peeters Henricus, () Rotselaar 21.03.1651 (g. Paridanus Henricus Mr en Van Salm Anna),

     Peeters Gerardus, () Rotselaar 23.09.1653 (g. Smets Gerardus en Peeters Anna),

     Peeters Maria, () Rotselaar 07.09.1656 (g. Peters Wilhelmus en Eijktoers (Ectors) Maria),

     Peeters Antonius, () Rotselaar 03.08.1660 (g. Van Langendonck Antonius en Van Langendonck Maria),

 

Van Langendonck Petrus, () Werchter 23.09.1620 (g. Van Eijken Petrus en Roeffs Catherina),

 

Van Langendonck Wilhelmus, XI (S1740), () Werchter 10.04.1622 (g. Peeters Wilhelmus en Theunis Maria fa Joannes),

 

Van Langendonck Michael, () Werchter 11.08.1624 (g. Wouters Petrus fs Arnoldus en De Wijgaerder Margaretha),

 

Van Langendonck Judocus, () Werchter 16.05.1627 (g. Vervoort Judocus en Van Langendonck Catharina), x Werchter 25.07.1651 (g. Storms Jacobus en Storms Wilhelmus) met Storms Adriana, zij x 2 Werchter 26.02.1664 (g. Van Hoegaerden Henricus en Cluppels Theodorus) met Van Hoegaerden Petrus,

     Uit dit huwelijk:

     1. Van Langendonck Maria, () Werchter 25.12.1651 (g. Storms Joannes en De Clerck Maria),

     Van Langendonck Anna, () Werchter 13.02.1654 (g. Hoodonckx Petrus en Storms Anna),

     Van Langendonck Maria, () Werchter 07.05.1656 (g. De Ceuster Joannes n. Janssens Joannes en Vermijlen Maria),

     Van Langendonck Margarita, () Werchter 23.05.1658 (g. Steurms Guilielmus en De Clerck Margarita),

     Van Langendonck Elisabeth, () Werchter 22.08.1660 (g. Verstreken Bartholomeus en Van Tongelen Elisabeth),

     Van Langendonck Johanna, () Werchter 08.10.1662 (g. Smets Johannes en Van Tongelen Clara),

     2. Van Hoegaerden Guilielmus, () Werchter 17.12.1665 (g. Van Hoegaerden Guilielmus en Van Nijnde Barbara),

     Van Hoegaerden Adrianus, () Werchter 11.11.1668 (g. Storms Adrianus en Storms Elijsabeth),

     Van Hoegaerden Henricus, () Werchter 17.08.1674 (g. Van Hoegaerden Hendricus en Van Hoegaerden Catharina).

 


 

XI - XII - Smets Jacobus jr. (S1172 + S3486), () Haacht 11.07.1610, x (niet Rot, H, W, ) met Van Langendonck Maria (S1173 + S3487), () (niet K, R, W!, S, Bet, Rot, H?, Wez, Wes, Heist, Wak, ), deze x 2 met Willem Swerts.

 

Aktes i.v.m. dit gezin vind je in het parenteel van Smets Jacobus jr.

 

Uit dit huwelijk:

 

1. Smets Maria, XI (S1743), () Werchter ca. 1638, 

 

Smets Margaretha, () Werchter 09.02.1639 (g. Rumoldus De Clerck en Margaretha Van Wijngaerde), x Werchter 13.01.1661 (g. Van Tongelen Petrus en Van Roost Cornelius) met Van Loo Cornelius,

     Uit dit huwelijk:

     Van Loo Peter,

     Van Loo Joanna, () Werchter 25.02.1663 (g. Boosmans Hendricus en Smets Joanna),

     Van Loo Jacobus, () Werchter 15.11.1665 (g. Smets Jacobus en Smets Catharina),

 

Smets Joannes, () Werchter 17.01.1641 (g. Hubertus Smets en Adriana Wouterdams), x Werchter 04.03.1666 (g. Van Tongelen Petrus en Van Langendonck Joannes) met Moons Margaretha,

     Uit dit huwelijk:

     Smets Joannes, () Werchter 29.12.1666 (g. Van Langendonck Joannes en Van Langendonck Anna n. Stoorms Adriana),

     Smets Barbara, () Werchter 23.05.1668 (g. Van Tongelen Petrus en Willems Barbara),

     Smets Elisabeth, () Werchter 23.03.1670 (g. Van Langendonck Guilielmus en Smets Maria),

     Smets Joanna, () Werchter 23.09.1672 (g. Smedts Jacobus en Smets Joanna),

     Smets Maria, () Werchter 14.10.1674 (g. De Worteleer Joannes en Van Langendonck Maria),

     Smets Anna, () Werchter 11.10.1677 (g. Van Langendonck Petrus n. Van Langendonck Anthonius en Van Hove Anna),

     Smets Joannes, () Werchter 11.07.1681 (g. Goris Joannes en Van Tongelen Maria),

 

Smets Jacobus, X (S586), () Werchter 08.08.1643 (g. Jacobus Smets en Anna Van Tongelen),

 

Smets Antonius, () Werchter 07.11.1645 (g. Anthonius Vervoort en Maria Taverniers), x (niet W, ) met Barbara Heymans (Verheijden - Haijmans - Haimans - Hoeijdoenxs),

     Uit dit huwelijk:

     Smets Rumoldus, () Werchter 21.09.1681 (g. Wittemans Rumoldus en Van Langendonck Catharina),

     Smets Maria, () Werchter 18.01.1684 (g. Van Tongelen Petrus en Vanden Berghe Maria),

     Smets Catharina, () Werchter 18.09.1686 (g. Smets Jacobus en Redons Margareta n. Van den Bruel Catharina),

     Smets Joannes, () Werchter 26.11.1688 (g. Verheijden Joannes en De Worteler Anna),

     Smets Barbara, () Werchter 17.10.1690 (g. Hoeijdoenxs Henricus en Castermans Catharina),

 

Smets Catharina, () Werchter 09.02.1648 (g. Judocus Van Langendonck en Catharina Van Langendonck), x (niet W, H, ) met Adriaen De Cock, geen fii H, W,

 

2. Swerts Adriana.

 

 

 

XI - Van Langendonck Wilhelmus (S1740), () Werchter 10.04.1622 (g. Peeters Wilhelmus en Theunis Maria fa Joannes), Werchter 30.01.1652 (g. Dnus Bossuijt Joannes Baptista en Schellekens Joanna Margareta) met Vermijlen Maria (S647 + S967 + S1151 + S1741), () Werchter 02.04.1625 (g. Roeffs Judocus en Vermijlen Anna), x 2 Werchter 09.11.1655 (g. Dnus Bossuijt Joannes Baptista en Schellekens Joanna Margareta) met Van Tongel Rumoldus (S646 + S966 + S1150).

 

Een heleboel aktes i.v.m. dit gezin vind je in het parenteel van Van Tongel Rumoldus .

    

Uit dit huwelijk:

 

1. Van Langendonck Wilhelmus, X (S870), () Werchter 16.11.1653 (g. Troij Guilielmus en Paeps Maria),

 

2. Van Tongelen Margaretha, () Werchter 26.10.1656 (g. Petrus Lauwens senior en Margaretha Van Tongelen),

 

Van Tongelen Anna, () Werchter 02.02.1659 (g. Petrus Lauwens en Anna Verhulst),

 

Van Tongelen Remigius, () Werchter 21.08.1661 (g. Remigius De Worteleer en Anna Van Tongelen),

 

Van Tongelen Maria, () Werchter 15.04.1664 (g. Cornelius Van Roost en Maria Van Tongelen), x Werchter 05.05.1688 (g. Ludovicus Artoos en Rumoldus Buscum) met Henricus Vermijlen, () Werchter 07.10.1655, fs Martinus en Maria Merx,

     Uit dit huwelijk:

     Vermijlen Joanna, () Werchter 12.02.1689 (g. Joannes Briers en Maria De Wijngaert n. Maria Merckx),

     Vermijlen Margaretha, () Werchter 01.01.1691 (g. Egidius Hoolots n. Joannes Van Tongelen en Margareta Vermijlen),

     Vermijlen Joannes, () Werchter 26.02.1702 (g. Joannes Bosmans en Maria Mangelschots),

     Vermijlen Catharina, () Werchter 27.10.1705 (g. Petrus Bruyninckx en Catharina Teunis),

 

Van Tongelen Jacobus, () Werchter 08.08.1666 (g. Jacobus Van Tongelen en Anna Van Hove),

 

Van Tongelen Elisabeth, X (S323 + S483 + S575), () Werchter 11.05.1670 (g. Margaretha Van Tongelen nomine mariti sui en Elisabeth Van Bael),

 

Van Tongelen Joannes, () Werchter 19.11.1673 (g. Joannes De Worteleer en Anna Hoolaerts).

 


 

X - Van Langendonck Guilielmus (S870), () Werchter 16.11.1653 (g. Troij Guilielmus en Paeps Maria), x Werchter 13.05.1683 met Gertrudis Verbeeck (S871), () Werchter 21.08.1660 (g. Cornelius Verbeeck en Anna Bols n. Gertrudis Michiels), + Werchter 03.04.1722.

 

Akte met dank aan Christine Savat.

AVT3: 24 maart 1684:

Guilliam VL sone Wilms heeft ontvangen uit handen van Peeter Vermijlen jonge man zijne oom de som van 50 gl eens.

Uit dit huwelijk:

 

Van Langendonck Maria, IX (S434), () Werchter 30.04.1684 (g. Maria Smets n. Joannes Smets en Maria Vermijlen),

 

Van Langendonck Anna, () Werchter 25.01.1686 (g. Joannes Gooris en Anna Van Salm),

 

Van Langhendock Joannes, () Werchter 27.12.1687 (g. Joannes Gooris en Paschasia Guens), + "86 ann. 7 mens. Et Senior totius Parochiae (01.12.1782), x (niet W, ) met Anna Van Avont, () Werchter ...05.1696, + Werchter 01.12.1782,

     Uit dit huwelijk:

     Van Langendonck Elisabeth, () Werchter 30.11.1714 (g. Guilielmus Van Langendonck en Elisa De Kijser),

     Van Langendonck Maria, () Werchter 29.09.1717 (g. Egidius ? Van Avont en Maria Van Langendonck),

     Van Langendonck Egidius, () Werchter 24.04.1719 (g. Egidius Van Avont en Gertrudis Verbeeck), x Werchter 06.02.1754 met Joanna Izemborgh,

     Van Langendonck Anna, () Werchter 07.08.1720 (g. Petrus Viskens en Anna Wauters), x Werchter 23.08.1739 met Michael Vloebergh, molitoris, ex Haacht,

 

Van Langendonck Henricus, () Werchter 14.06.1690 (g. Egidius Hoilaerts loco Henricus Goris en Maria Verbeke.

 


 

IX - Viskens (Visch) Petrus (S434), () Werchter 26.11.1685 (g. Henricus Van de Loock en Barbara Van de Velde), + Werchter 02.03.1732, x (niet H, W, ) met Van Langendonck Maria (S435), () Werchter 30.04.1684 (g. Maria Smets n. Joannes Smets en Maria Vermijlen).

 

Uit dit huwelijk:

 

Viskens Anna, () Werchter 11.12.1711 (g. Henricus Viskens en Anna Viskens), + Nieuwrode 27.05.1767, x Werchter 13.07.1737 met Adrianus Maeijnaerts,

     Uit dit huwelijk:

     Maeijnaerts Cornelius, () St.-Pieters-Rode 29.06.1738 (g...),

     Maeijnaerts Bartholomeus, () St.-Pieters-Rode 15.06.1740 (g. Joannes Baptista Beken en Catharina Van Meensel),

     Maeijnaerts Petrus, () St.-Pieters-Rode 22.10.1742 (g. Petrus Meijnaerts en Christina Vis),

     Maeijnaerts Elisabeth, () Nieuwrode 05.04.1745 (g. Joannes Meijnaerts en Elisabeth Bastens), + Nieuwrode 20.09.1794,

     x Nieuwrode 11.09.1774 (g. Joannes Mertens en Andreas Claes (koster)) met Joannes Baptist Deckers,

     Maeijnaerts Barbara, () Nieuwrode 20.03.1748 (g. Joannes Claes en Barbara Maeijnaerts),

 

Visch(kens) Maria, () Werchter 17.02.1713 (g. Joannes Castermans en Maria Verbeeck), + Werchter 19.07.1783, x 1 Werchter 02.05.1744 met Matthias Claes, x 2 Werchter 16.12.1747 met Van Dessel Joannes,

     Uit dit huwelijk:

     1. Claes Petrus, () Werchter 21.07.1745 (g. Petrus Wouters en Lucia Viskens), x Werchter 17.05.1774 met Anna Maria Dirix,

     uit dit huwelijk werd na 3 generaties Franciscus Claes, alias Halve So geboren, deze 100-jarige werd op

     17.04.1860 geboren te Keerbergen en overleed er op 01.05.1960,

     Claes Joannes, () Werchter 11.07.1747 (g. Servatius Bols n. Joannes Verhaegen en Maria Van Langendonck),

     2. Van Dessel Joanna, () Werchter 05.12.1751 (g. Petrus Van Dessel en Joanna Viskens),

     Van Dessel Petrus Antonius, () Werchter 03.02.1753 (g. Petrus Claes en Anna Vaneijcken), + Werchter 24.01.1755,

     Van Dessel Guilielmus, () Werchter 13.06.1757 (g. Guilielmus Claes en Anna Paeps alias Van Eijcken), + Werchter 07.11.1760,

 

Viskens Catharina, () Werchter 21.06.1714 (g. Guilielmus Van Langendonck en Catharina Viskens),

 

Viskens Henricus, () Werchter 29.07.1716 (g. Guilielmus Van Langendonck en Anna Van Avont),

 

Viskens Lucia, VIII (S217), () Werchter 01.04.1718 (g. Arnoldus Van Eijken en Lucia De Kijser),

 

Viskens Cristina, () Werchter 22.04.1720 (g. Guilielmus Van Geel en Cristina Verbeeck), + Werchter 28.09.1794, x Baal 28.08.1745 (g. Rijers Joannes en Boumans Joannes, dispensationis in tribus bannis) met Verhaghen Joannes Baptista,

     Uit dit huwelijk:

     Verhaegen Anna Maria, () Baal 22.03.1747 (g. Verhaegen Adam en Viskens Maria),

     Verhaegen Joannes Franciscus, () Baal 27.02.1749 (g. Verhaegen Joannes Josephus en Marien Elisabeth),

     Verhaegen Petrus, () Baal 16.10.1750 (g. Van Vlasselaer Petrus en Viskens Joanna),

     Verhaegen Elisabeth, () Baal 04.04.1754 (g. Peeters Philippus en Van Vlasselaer Elisabeth),

     Verhaegen Catharina, () Baal 29.07.1756 (g. Van Dessel Joannes en Verhaegen Catharina),

 

Viskens Petrus, () Werchter 16.10.1721 (g. Petrus Van Vlasselaer en Maria Van Linthout), + Nieuwrode 17.05.1801, x 1 Tildonk 29.12.1751 (g. Philippus Peeters en Georgius Marant) met Maria Marant, x 2 Nieuwrode 26.07.1763 (g. Thomas Van Renghen en Adrianus Meijnaerts) met Anna Verengen - Van Renghen,

     Uit dit huwelijk: niet ex Tildonk.

     1. Viskens Maria, () Tildonk 24.03.1752 (g. Joannes Betram en Maria Marant), + Nieuwrode 10.11.1826,

     x Nieuwrode 13.04.1779 (g. Petrus Viskens en Martinus Verhengen) met Egidius Vandeneijnde ex Heist,

     Viskens Philippus, () Wakkerzeel 04.12.1753 (g. Philippus Peeters en Elisabeth Gordts),

     x Nieuwrode 27.06.1776 (g. Petrus Viskens en Andreas Claes) met Oostens Joanna Maria, fii in Nieuwrode,

 

Visch Joannes, () Werchter 20.03.1724 (g. Joannes Wauters en Anna Visch),

 

Visch Joanna, () Werchter 28.10.1725 (g. Judocus Goris en Joanna Smets),

 

Viskens Norbertus, () Werchter 13.03.1728 (g. Norbert Van Adorp en Maria Van Gorp).

 

Terug naar startpagina Terug naar startpagina stamboom