Voorouderlijst Van Laeck(e) Philippus

Laak Van (de(r)), Van Lae(c)ke, Van Lae(c)ken, Van Lake(n), Van La(e)rken, Lake, Van de Laeken, Verlaecke(n), Verlaeken, Verlaak, Verlaeck, Verlaeckt, Verlack(t), Verla(e)t, Lakeman(s), Laekeman(s), Laackmann, Laeckmann, Lackman(n), Lacman, Lacqueman(s), -manne, -mant, -ment

Familienaam uit de plaatsnaam Lake/Laeck. Deze plaatsnaam komt/kwam veelvuldig voor in het Nederlandstalig en Duitse gebied.

 


 

XII - XIII - XIV - Van Laecke Philippus (N2844 + S6136 + N8104 + S8936 + S12652 + S13772), ° ca. 1542, x met Wellens Catharina (N2845 + S6167 + N8105 + S8937 + S12653 + S13773).

 

Philips Van Laecke huurde vanaf Kerst 1600 de Mispeldonkhoeve. Met Kerst 1612 deelde hij zijn pachtcontract met zijn schoonzoon Van de Camp Cornelius. Hij geraakte echter niet uit de kosten en moest vanaf 1618 de volledige pacht aan zijn schoonzoon laten. In 1628 woonden nog 3 van de vier kinderen thuis (Mispeldonkhoeve). Ze beloofden toen de nog achterstallige schuld van hun reeds overleden vader te betalen.

 

Genealogisch Repertorium van het Mechels District (François Van der Jeught)

Notariaat Jan Harlinghen f°09.03.1618:

Philips Van Laeck wonend in Bonheiden, oud 78 jaar, legt een verklaring af op verzoek van jonkheer Johan Van der Gracht alias Rommerswale, heer van Battenbroek. ... die op 6 december 1613 aan Anthonis Gommart, vleeshouwer, een beemd en zaailand, groot drie bunder in huur gaf, gelegen in Mispeldonck onder Muizen, ...

Notariaat Jan Harlinghen f°362r 26.08.1619:

Philips Van Laeck, wonend onder Mispendonk onder Muizen, oud 82 jaar, ...

 

Mechelen notrs Vandevenne: 26 apr 1616
Merten Frans 78 jr, Philips Van Laeck 74 jr, Mathijs Van Camp 54 jr, Pieter Huijbrechts 39 jr, allen lantpachters tot Bonheiden, Merten Opdebeke 37 jr tegenwoordigh woonende tot Olvwaver tevoren altijt tot Bonheiden gewoont hebbende, getuigen voor Jakob Elseneirs dat hij 17 jaer geleden heeft doen graeven een sloot.
 

 

Uit dit huwelijk:

 

Van Laeck Philippus, XI - XII - XIII (N1422 + S3068 + N4052 + S4468 + S6326 + S6886),

 

Van Laeck Andries, (°) Mechelen P&P 06.03.1589 (g. Verbeke Andries en Verkere Linken), is dit de onderstaande N ?,

 

Verlack Maria, (°) Mechelen P&P 01.07.1590 (g. Wellens Henrick en Wolffs Henrick), x met Van de Camp Cornelius, de rest van het gezin bij Vanden Camp,

In 1618 nam Cornelis Van de Camp de volledige pacht over van zijn schoonvader. In 1630 werden de problemen echter zo groot dat ook hij er het bijltje moest bij neergooien. Ondank de borgstelling van een gedeelte van zijn ouders' brouwerij "de Ploeghe" werd met Kerstmis 1630 de pacht overgenomen door Servaes Van Heemskercke.

     Uit dit huwelijk:

     ...

     Van de Camp Philips, (°) Bonheiden 15.09.1627 (g. Walterus Peeters en Barbara Thomas),

     Van de Camp Francisca, (°) Bonheiden 16.09.1630 (g. Franciscus Van den Eijnde en Anna Van der Helst),

 

Van Lake Magdalena, x met Nicolaes Thomas,

Akte met dank aan Christine Savat

Erfbrief voor Nicolaes Thomas x Magdalena Van Laecke vanwege Peeter Vandeneijnde alias Keulemans lantman woonende in Mechelen .

     Uit dit huwelijk:

     Thomas Maria, ° ca. 1600,

     Thomas Barbara, ° ca. 1605, 

 

Van Laeck N, er waren vier kinderen.

 


 

XI - XII - XIII - Van Laeck Philippus (N1422 + S3068 + N4052 + S4468 + S6326 + S6886),, R+, Mech+, + Rijmenam 05.07.1669, x (niet O, Bon!, P!, R, K, O, S, Ber, Beer, SKW, Hev, Mui, Mech, ) met Van der Veken Elisabeth (N1423 + S3069 + N4053 + S4469 + S6326 + S6887), (°) (niet O+, R+,  ). Deze Van der Veken Elisabeth is mogelijk de zus van Barbara, x Rijmenam 15.05.1614 voor pastoor Bonheiden met Leijns Joannes (fii in Rijmenam).

 

Uit dit huwelijk:

 

Van Laeck Segerius, XII (S2234), (°) Rijmenam 03.04.1617 (g. Segerius Drijvers en Catharina De Doncker),

 

Van Laeck Andreas, (°) Rijmenam 31.01.1619 (g. Andries Van Swijvere en Barbara Caijninx),

 

Van Laeck Petrus, (°) Rijmenam 12.03.1621 (g. Peter Huybrechts en Magdalena Van Lake),

 

Van Laeck Maria, (°) Rijmenam 22.04.1623 (g. Joannes Van Gorp en Maria Tomas),

 

Van Laeck Anna, (°) Rijmenam 23.04.1625 (g. Gilis Boyens en Anna Goyvaerts), x Rijmenam 04.01.1644 (g. Zegerus Van Laeck en Joannes Verswijvere) met Matheus Van Hambeeck,

     Uit dit huwelijk:

     Van Hambeeck Maria, (°) Rijmenam 12.10.1644 (g. Joannes Van Camp en Maria Van Laeck),

     Van Hambeeck Joannes, (°) Rijmenam 23.11.1645 (g. Philippus Van Laeck loco frater Joannes en Elisabeth Van Humbeeck),

     Van Hambeeck Joannes, (°) Rijmenam 26.08.1647 (g. Guilielmus De Pundere en Maria Uijterhoeven),

     Van Hambeeck Michael, (°) Rijmenam 04.04.1649 (g. Michael Geens en Barbara Van Laeck),

     Van Hambeeck Franciscus, (°) Rijmenam 12.11.1651 (g. Franciscus De Becker en Catharina Van Laeck),

 

Van Laeck Maria, (°) Rijmenam 26.12.1627 (g. Joannes Verswijvere en Maria Engelborchs), x Rijmenam 12.07.1648 (g. Adrianus Bullens, Zegerus Van Laeck, Philippus Van Laeck) met Buellens Joannes, deze x 1 Rijmenam 04.09.1639 (g. Guilielmus Van den Eijnde en Joannes Van Horenbeeck) met Van den Eijnde Anna,

     Uit dit huwelijk:

     1. Buellens Clara, (°) Rijmenam 21.11.1639 (g. Guilielmus Van den Eijnde en Clara Van Bierbeeck),

     Beullens Maria, (°) Rijmenam 24.07.1641 (g. Adrianus Geens en Maria Verstraten),

     Beullens Joannes, (°) Rijmenam 14.05.1643 (g. Martinus Van den Eijnde en Joanna Guens),

     Beullens Clara, (°) Rijmenam 01.11.1646 (g. Arnoldus Van den Eijnde en Clara Van Linden),

     2. Bullens Maria, (°) Rijmenam 01.12.1650 (g. Joannes Verwijver en Maria De Rouck),

     Bullens Catharina, (°) Rijmenam 04.04.1652 (g. Joannes Janssens en Catharina Van Laeck),

     Bullens Joanna, (°) Rijmenam 30.08.1654 (g. Philippus Van Laeck en Joanna Hermans),

     Bullens Adrianus,(°) Rijmenam 05.08.1657 (g. Adrianus Van den Eijnde en Magdalena Van Laeck),

     Bullens Maria, (°) Rijmenam 25.10.1660 (g. Adrianus Geens en Maria Bullens),

     Bullens Clara, (°) Rijmenam 23.05.1663 (g. Joannes Moons en Clara Van Laeck),

     Bullens Barbara, (°) Rijmenam 30.08.1665 (g. Michael Verstraten en Barbara Beullens),

 

Van Laeck Barbara, XII (S3443), (°) Rijmenam 16.05.1629 (g. Adrianus Balemans en Barbara Thomas),

 

Van Laeck Catharina, X - XI - XII (N711 + S1534 + S3163), (°) Rijmenam 03.10.1630 (g. Joannes Gheens en Maria Van den Eijnde)

 

Van Laeck Philippus, XI (N2026), (°) Rijmenam 13.08.1632 (g. Joannes De Drijver en Maria Vermeulen),

 

Van Laeck Joanna, (°) Rijmenam 20.07.1634 (g. Joannes Estricx en Francisca Van Dijssel), x Rijmenam 13.02.1657 (g. Joannes Ceulemans en Mr. Joannes Van Horebeeck) met Ceulemans Adrianus,

     Uit dit huwelijk:

     Ceulemans Francisca, (°) Rijmenam 24.09.1657 (g. Petrus Cuelemans en Francisca Van Dessel),

     Ceulemans Adrianus, (°) Rijmenam 18.03.1658 (g. Adrianus Ceulemans en Maria Verswijveren),

     Ceulemans Magdalena, (°) Rijmenam 02.02.1659 (g. Joannes Buellens en Magdalena Van Laeck),

     Ceulemans Maria, (°) Rijmenam 30.01.1661 (g. Michael Carmeliet en Maria Van Laeck),

     Ceulemans Petrus, (°) Rijmenam 31.03.1663 (g. Petrus Ogrix ? en Anna Ceulemans),

     Ceulemans Andreas, (°) Rijmenam 27.04.1666 (g. Andreas Ceulemans en Catharina Bullens),

     Ceulemans Adrianus, (°) Rijmenam 07.02.1669 (g. Adrianus Lens en Barbara Ceulemans),

 

Van Laeck Clara, (°) Rijmenam 23.10.1636 (g. Andreas Verswijvere en Joanna Sceppers), + Rijmenam 30.12.1680, x Rijmenam 07.01.1660 (g. Philippus Van Laeck en Michael Cornelis) met Verreth Petrus,

     Uit dit huwelijk:

     Verreth Michael, (°) Rijmenam 05.05.1660 (g. Michael Cornelis en Maria Van Hambeeck),

     Verreth Catharina, (°) Rijmenam 16.10.1661 (g. Joannes Mons en Catharina Van Laeck),

     Verreth Raijnulphus, (°) Rijmenam 18.11.1663 (g. Dnus Raijnulphus Engrand en Dlla Catharina Van den Bergh),

     Verreth Petrus, (°) Rijmenam 27.09.1665 (g. Petrus Verret en Magdalena Van Laecq),

     Verreth Joannes, (°) Rijmenam 25.09.1667 (g. Mr Joannes Van Horebeke loco Joannes Bullens en Maria Van Hove),

     Verreth Anna, (°) Rijmenam 19.02.1669 (g. Henricus De Rouck en Anna Bullens),

 

Van Laeck Magdalena, (°) Rijmenam 01.05.1640 (g. Guilielmus Van den Eynde en Magdalena Laeck), x Rijmenam 13.02.1661 (g. Philippus Van Laeck en Petrus Moens) met Moons Jan,

     Uit dit huwelijk:

     Moons Maria, (°) Rijmenam 06.01.1662 (g. Gommarus Moons en Maria Van Horebeecke),

     Moons Petrus, (°) Rijmenam 27.03.1664 (g. Mr Joannes Van Horebeek n. Petrus Moons en Susanna Goijvaerts),

     Moons Joanna, (°) Rijmenam 30.07.1666 (g. Petrus Moons en Joanna Peters),

     Moons Catharina, (°) Rijmenam 13.02.1669 (g. Joannes Van Horebeke en Catharina Bullens),

     Moons Anna Maria, (°) Rijmenam 22.02.1671 (g. Nob. Gen. Dnus Theodorus Nicolaus de Cruijninghe dnus de Withem Swijnegen en Dlla Anna Schers).

 


 

XII - Van Laeck Segerius (S2234), (°) Rijmenam 03.04.1617 (g. Segerius Drijvers en Catharina De Doncker), x 1 Keerbergen 27.01.1647 (g. Henricus Van der Roost, Willem Hoolaerts en Philippus Van Laec) met Bosmans Barbara (S2235), (°) Keerbergen 22.06.1625 (g. Henricus Bosmans en Barbara Van Mechelen), + Putte 05.10.1668, x 2 Putte 31.10.1673 (g. Melchior Van den Brande, Adrianus Ceulemans en Henricus Van Beithoven) met Ho(e)lemans Maria.

 

Uit dit huwelijk :

 

1. Elisabeth Van Laeck, (°) Keerbergen 08.04.1648 (g. Jacobus Van Haecht en Maria Van der Beeck), x Putte 17.08.1673 (g. Zegerus Van Laeck en Henricus Huybrechts) met Petrus Huybrechts, (°) Keerbergen 07.03.1645 (g. Petrus Claes en Catharina  Holeman, (°) Keerbergen 08.04.1648 (g. Jacobus Van Haecht en Maria Van der Beeck). Zij x 1 ((x) te Schriek) Putte 20.07.1667 (g. Zegerius Van Laeck en Philippus Van Laeck) met De Roeck Adrianus,

     Uit dit huwelijk:

     1. geen fii te P, S, R, Ber, Heist, K,

     2. Huybrechts Joannes, (°) Keerbergen 29.01.1676 (g. Egidius Huybrechts en Joanna Bosmans),

     Huybrechts Egidius, (°) Keerbergen 15.08.1679 (g. Egidius Eggers en Magdalena Van der Aura),

     Huybrechts Anna, (°) Keerbergen 25.08.1680 (g. Egidius Huybrechts n. Petrus Vermijlen en Anna Van Rillaer),

     x Keerbergen 26.04.1701 (g. Huijbreghts Martinus, Claes Guilielmus en Claes Hendrickus) met Claes Petrus,

     (°) Keerbergen 21.07.1673 (g. Petrus Verschueren en Catharina De Grove),

          Uit dit huwelijk:

          Claes Catharina, (°) Keerbergen 27.01.1702 (g. Claes Adrianus en Huijbreghts Catharina),

          Claes Anna, (°) Schriek 08.04.1704 (g. Adriaan Scheers en Anna Van Langendonck),

          Claes Jan, (°) Schriek 07.11.1706 (g. Jan Huybrechts en Elisabeth Claes),

          Claes Maria, (°) Schriek 18.08.1708 (g. Willem Claes en Maria Huybrechts),

          Claes Joanna, (°) Keerbergen 17.09.1711 (g. Huijbrechts Gommarus en Scheers Joanna),

          Claes Adrianus, (°) Keerbergen 27.05.1714 (g. Huijbrechts Adrianus en Claes Catharina),

          Claes Elisabeth, (°) Keerbergen 01.05.1716 (g. Van Rillaer Martinus en Van Hove Catharina),

          Claes Adriana, (°) Keerbergen 22.03.1719 (g. Eggers Joannes en Jansens Joanna),

          Claes Anna Petronilla, (°) Keerbergen 25.07.1722 (g. Scheirs Joannes en Huijbrechs Adriana n. Van Ende Anna),

     Huybrechts Catharina, (°) Keerbergen 10.12.1684 (g. Joannes Van Rillaer en Catharina Claes),

     x Keerbergen 08.11.1708 (g. Clas Petrus en Pans Joannes) met Claes - Clas Guilielmus, (°) Keerbergen 16.03.1681 (g. Petrus de Grove en Maria Frans),

          Uit dit huwelijk:

          Claes Maria, (°) Keerbergen 23.06.1709 (g. Huijbrechts Joannes en Huijbrechts Maria),

          Claes Petrus, (°) Keerbergen 04.12.1711 (g. Van Hove Petrus en Huijbrechts Elisabeth),

          Claes Anna, (°) Keerbergen 24.09.1714 (g. Scheers Joannes en Huijbrechts Anna),

          Claes Joannes, (°) Keerbergen 08.04.1717 (g. Claes Petrus en Claes Catharina),

          Claes Joanna, (°) Keerbergen 22.09.1719 (g. Claes Adrianus en Scherens Joanna),

          Claes Elisabeth, (°) Keerbergen 17.01.1722 (g. Schreuns Adrianus en Huijbrechts Elisabeth),

          Claes Egidius, (°) Keerbergen 14.09.1724 (g. Huijbrechs Egidius en Huijbrecht Adriana),

          Claes Henricus, (°) Keerbergen 29.07.1728 (g. Van Langendonck Henricus en Claes Catharina),

     Huybrechts Arnoldus, (°) Keerbergen 29.11.1689 (g. Arnoldus Van Laeck en Maria Huybrechts n. Catharina Van Rillaer),

 

Maria Van Laeck, XI (S1117), (°) Keerbergen ...09.1650 (g. Guilielmus Hoolaerts en Maria Bosmans),

 

Joanna Van Laeck, (°) Keerbergen 18.08.1655 (g. Petrus Van der Roost en Joanna Troy),

 

Catharina Van Laeck, (°) Keerbergen 19.02.1659 (g. Egidius Likens en Catharina Van Laeck),

 

Van Laeck Arnoldus, (°) Putte 23.02.1663 (g. Arnoldus Somers en Anna Ceulemans), x Schriek 06.06.1690 (g. Peter Huybrechts en Egidius Eggers) met Van der Auwera Elisabeth,

     Uit dit huwelijk:

     Van Laecken Guilielmus, (°) Heist 18.05.1692 (g. Guilielmus Bellens en Catharina Moery),

     Van Laeck Joanna, (°) Heist 09.01.1695 (g. Michael Gouvaers en Joanna Joris),

     Van Laeck Joanna Catharina, (°) Heist 04.08.1697 (g. Joannes Van den Broeck en Catharina Van Laeck),

     Van Laken Cornelius, (°) Heist 14.11.1700 (g. Cornelius Van der Auwera en Anna Huybrechts),

 

2. Van Laeck Catharina, (°) Putte 09.10.1673 (g. Martinus Huybrechts en Catharina Holemans).

 

 

 

XII - Vermuijten Martinus (S3442), (°) Rijmenam 03.04.1630 (g. Martinus Schreyns en Joanna Van der Biest), x Rijmenam 10.11.1660 (g. Adrianus Ceulemans en Joannes Van Horebeeck) met Van Laeck Barbara (S3443), (°) Rijmenam 16.05.1629 (g. Adrianus Balemans en Barbara Thomas), + Rijmenam 20.08.1666, zij x 1 Rijmenam 08.11.1650 (g. Joannes Van Horenbeeck, Matheus Van Hombeeck, Michael Janssens en Philippus Van Laeck) met Janssens Joannes.

 

Uit dit huwelijk:

 

1. Janssens Mattheus, (°) Rijmenam 10.03.1651 (g. Mattheus Van Hambeeck en Maria Van Laeck),

    

Janssens Barbara, (°) Rijmenam 07.09.1653 (g. Joannes Vervloersem en Barbara Bosmans),

    

Janssens Joannes, (°) Rijmenam 11.11.1655 (g. Joannes Bullens en Apollonia Van der Roost),

 

2. Vermuijten Clara, XI (S1721), (°) Rijmenam 26.06.1661 (g. Gummarus Uijterhoeven en Clara Verlinden),

 

Vermuijten Anna, (°) Rijmenam 12.11.1663 (g. Joannes Moons en Anna Van Laeck),

 

Vermuijten Catharina, (°) Rijmenam 12.08.1666 (g. Michael Van der Oest en Catharina Bullens).

 

 

 

X - XI - XII - Verstraten Michael (S1534 + N710 + S3162), (°) (niet P, Beer, S, O, SKW, K?, R, H?, Bet, W, Rot, ), x 1 Putte 07.01.1655 (g. Petrus Van Deuren, Petrus Royens, Guillielmus Elinckx en Nicolaus Verstraeten) met Van Laer Joanna (S1809), (°) Lier 12.08.1607 (g. Peter Vrancs en Johanna Rota), x 2 Rijmenam 16.06.1659 (g. Joannes ... en Joannes Lens) met met Van Laeck Catharina (N711 + S1535 + S3163), (°) Rijmenam 03.10.1630 (g. Joannes Gheens en Catharina De Drijvere). Van Laer Joanna x 1 met Van Rijmenant (Rijmenams) Adrianus (S1808).

 

Een heleboel aktes i.v.m. dit gezin vind je in het parenteel van Van Rijmenant (Rijmenams) Adrianus.

 

Uit dit huwelijk:

 

1. Van Rijmenant Hubertus, X (S904), (°) Putte 09.09.1635 (g. Hubertus Van Leemputte en Elisabeth Van Eynde),

 

Van Rijmenant Clara, (°) Putte 02.06.1637 (g. Joannes Van Leemputte en Clara De Drijver),

 

Van Rijmenant Maria, (°) Putte 07.05.1639 (g. Henricus Van Laer en Maria Peeters),

 

Van Rijmenant Petrus, (°) Putte 12.04.1641 (g. Petrus Van Eynde en Anna Peeters), x (niet P, Beer, Heist, Ber, K, O, S, R, ) ca. 1671 met Van Boeckel Adriana, geen fii te P, Beer, Heist, S, Ber, O, K,

 

Van Rijmenant Adrianus, (°) Putte 24.01.1644 (g. Adrianus Van der Auwera en Gommara Van der Auweraa),

 

Van Rijmenant fs., (°) Putte ...08.1652 (g. Petrus Walderans en Anna Backx),

 

Van Rijmenant Henricus, (°) Putte 11.09.1654 (g. Henricus Vervloet en Maria Marien),

 

2. Verstraten Joanna, (°) Rijmenam 15.06.1659 (g. Antonius Van Haecht en Anna Vervloessem),

 

Verstraeten Joannes, (°) Bonheiden 21.02.1662 (g. Jan Moens en Joanna Vloebergh),

 

Verstraten Clara, X (S767 + S1581), (°) Putte 01.11.1663 (g. Egidius Vervloet en Clara Vervloet),

 

Verstraten Maria, (°) Putte 16.01.1665 (g. Petrus Bal en Maria Verbeeck), x Putte 26.11.1705 met De Laet Jan, (°) Hombeek 25.02.1656 (g. Jan Steynemeulen en Catharina De Bruyn), (°) Hombeek 22.06.1656 (g. Jan Steynemeulen en Catharina Sibens), + Hombeek 17.05.1725, deze x 1 Hombeek 26.06.1695 met Margaretha Aerts, (°) Hombeek 09.11.1669, + Hombeek 12.11.1699, fa Karel x Maria Goovaerts,

     Uit dit huwelijk:

     1.  De Laet Jan, (°) Hombeek 06.08.1696 (g. Jan De Keyser en Catharina De Laet), + Hombeek 22.02.1699,

     De Laet Maria, (°) Hombeek 14.01.1698 (g. Judocus De Laet en Maria Goovaerts), + Hombeek 27.08.1704,

     De Laet ..., ° en + Hombeek 12.11.1699, 

 

Verstraten Barbara, IX (N355), (°) Putte 01.01.1667 (g. Cornelius Verscuren en Barbara Verstraten),

 

Verstraten Michael, (°) Putte 22.05.1668 (g. Michael Van Deuren en Petronella Tserneels),

 

Verstraten Judocus, (°) Putte 23.04.1670 (g. Michael Luytens n. Franciscus Van der Linden en Clara Van Laeck),

 

Verstraten Cornelius, (°) Putte 23.08.1672 (g. Cornelius Beeckmans en Catharina Peeters).

 

Verstraten Petronella, (°) Putte 27.08.1674 (g. Henricus Van Beethoven n. Joannes Van der Linden en Petronella Van den Bergh).

 

 

 

XI - Van Laeck Philippus (N2026), (°) Rijmenam 13.08.1632 (g. Joannes De Drijver en Maria Vermeulen), + Rijmenam 17.05.1697, x Rijmenam 26.11.1656 (g. Joannes Lens en Cornelius Lens) met Daems (Dams - Damps) Catharina (N2027), (°) Putte ...09.1631 (g. Michael Van Bockele en Catharina Costermans).

 

Uit dit huwelijk:

 

Van Laeck Anna, (°) Rijmenam 02.04.1657 (g. Guilielmus Lijns en Anna Van den Eijnde), + Putte 30.10.1675,

 

Van Laeck Maria, (°) Keerbergen 15.08.1659 (g. Adrianus Cuelemans en Barbara Bosmans),

 

Van Laeck Clara, X (N1013), (°) Keerbergen 10.05.1661 (g. Philippus Van Laeck en Clara Van Laeck),

 

Van Laeck Magdalena, (°) Putte 05.05.1663 (g. Martinus Vermuyten en Anna Peeters),

 

Van Laeck Joannes, (°) Putte 19.01.1665 (g. Joannes Daems en Maria Van Laeck), + Putte 18.01.1677,

 

Van Laeck Adrianus, (°) Putte 13.10.1667 (g. Adrianus De Roeck en Maria Daems), + Putte 22.11.1675,

 

Van Laeck Catharina, (°) Rijmenam 02.07.1669 (g. Petrus Verret en Catharina Buellens), + Putte 26.03.1672,

 

Van Laeck Elisabeth, (°) Rijmenam 10.05.1672 (g. M²ichael Van Hambeke en Maria Janssens), + Putte 02.12.1676,

 

Van Laeck Joanna, (°) Putte 22.06.1676 (g. Joannes Moens en Catharina Daems).

 


 

XI - Martinus Huybrechts (S1116), (°) Keerbergen 26.12.1647 (g. Martinus Van Rillaer en Catharina Eggers), + Keerbergen 09.01.1709, x Keerbergen op 17.11.1671 (g. Henricus Huybrechts en Christophorus Claes) met Maria Van Laeck (S1117), (°) Keerbergen 09.09.1650 (g. Guilielmus Hoolaerts en Maria Bosmans).

 

Aktes i.v.m. dit gezin vind je in het parenteel van Martinus Huybrechts.

 

Uit dit huwelijk :

 

Adrianus Huybrechts, (°) Putte 13.12.1671 (g. Servatius de Neve en Catharina Verbuken), x Schriek 16.07.1697 (g. Hendrik De Rijck en Martin Huybrechts) met De Rijck Joanna,

     Uit dit huwelijk:

     Huybrechts Egidius, (°) Schriek 18.07.1698 (g. Egidius Huybrechts en Elisabeth Huybrechts),

     Huybrechts Jan, (°) Schriek 01.11.1701 (g. Jan Huybrechts en Anna Goris),

     Huybrechts Catharina, (°) Schriek 14.09.1705 (g. Hendrik De Rijck en Catharina Van Dessel),

     Huybrechts Hendrik, (°) Schriek 03.02.1707 (g. Hendrik De Rijck en Maria Huybrechts),

 

Joannes Huybrechts, X (S558), (°) Keerbergen 16.09.1674 (g. Egidius Huybrechts en Barbara Van de Plas),

 

Elisabeth Huybrechts, (°) Keerbergen 14.11.1677  (g. Adrianus de Grove ,Janssone en Elisabeth Van Laeck), x Keerbergen 09.09.1718 (g. Peter Claes en Judocus Bruyndoncx) met Peter Rijmenams, geen fii K, S, P,

 

Maria Huybrechts, (°) Keerbergen 19.03.1681 (g. Arnoldus Van Laeck en Maria Huybrechts), x 1 Werchter 12.07.1713 (g. Huijbreghts Gommarus en Lenaerts Jacobus) met De Veuster Arnoldus, + Werchter 15.06.1714, x 2 Keerbergen 10.05.1718 (g. Adrianus Huybrechts en Peter Claes) met Judocus Bruyndonckx,

     Uit dit huwelijk:

     1. De Voster Henricus, (°) Werchter 06.05.1714 (g. Crab Henricus en Huijbreghts Elisabeth),

     2. Bruyndoncx Lambertus, (°) Keerbergen 02.02.1719 (g. Lambertus Bruijndoncx en Catharina Huijbrechs),

     Bruyndoncx Petrus, (°) Keerbergen 15.12.1721 (g. Petrus Claes en Maria Trats),

 

Gommarus Huybrechts, (°) Keerbergen 31.12.1684 (g. Gommarus Torff en Maria Claes ),

 

Franciscus Huybrechts, (°) Keerbergen 08.05.1690 (g. Egidius Eggers n. Franc. Van Rillaer en Maria de Neve), x Rijmenam 18.08.1716 (g. Joannes Havermans en Adrianus Mangelschoot) met Ceuppens Anna,

     Uit dit huwelijk:

     Huijbrechs Joannes, (°) Keerbergen 26.03.1717 (g. Keuppens Joannes en Bosmans Joanna),

     Huijbrechs Maria, (°) Keerbergen 04.01.1719 (g. Huijbrechs Gommarus en Cornelis Maria),

     Huijbrechs Egidius, (°) Keerbergen 01.08.1722 (g. Guens Egidius en Couplet Barbara),

     Huijbrechs Adrianus Franciscus, (°) Keerbergen 10.10.1725 (g. Brugmans Adrianus en Van Arschot Maria),

     Huijbrechs Petrus, (°) Keerbergen 24.07.1729 (g. Vanden Ende Petrus en Bosmans Joanna),

     Huijbreghs Joannes, (°) Keerbergen 07.01.1733 (g. Haemels Joannes en Vanden Eijnde Anna),

     Huijbreghts Maria Anna, (°) Keerbergen 14.01.1735 (g. Claes Joannes en Bosmans Maria Anna),

     Huijbreghts Anna, (°) Keerbergen 19.01.1736 (g. Corbeel Adrianus en Vande Goor Anna),

     Huijbreghts Elisabeth, (°) Keerbergen 15.07.1737 (g. Claes Joannes en Joostens Elisabeth).

 

 

 

X - Van Haeght Joannes (N1012), (°) Haacht 08.01.1659, x 1 (niet H, K, Wak, S, H, W, R, Wes, ) met Van Rillaer Catharina, + Haacht 10.06.1690, x 2 Keerbergen 20.12.1690 (g. Philippus Van Laeck en Jan Hoylaers) met Van Laeck - Van Laer alias Van Haecht alias Van Calsten Clara (Anna) (N1013), (°) Keerbergen 10.05.1661 (g. Philippus Van Laeck en Clara Van Laeck), + Haacht  16.02.1722, deze als Van Haecht Clara x 2 Haacht 14.05.1695 met Van Haecht Petrus.

 

Uit dit huwelijk:

 

1. Van Haeght Petrus, (°) Haacht 05.03.1690 (g. Snijers Petrus en Van Rillaer Maria),

 

2. Van Haeght Andreas, IX (N506), (°) Haacht 22.09.1691 (g. Pieters Andreas en Daems Catharina),

 

Van Haeght Joannes, (°) Haacht 20.12.1693 (g. Van Haeght Joannes en Van Rillaert Maria),

 

3. Van Haecht Petrus, (°) Haacht 05.04.1696 (g. Van Haecht Petrus en Van Hacht Anna), moeder Van Haecht, x Haacht 12.06.1727 met Van Adorp Maria,

     Uit dit huwelijk:

     Van Haecht Barbara, (°) Haacht 09.04.1728 (g. Van Haecht Petrus en Van Adorp Barbara),

     Van Haecht Catharina, (°) Haacht 24.11.1729 (g. Van Adorp Norbertus en Verschaeren Catharina),

     Van Haecht Henricus, (°) Haacht 09.02.1731 (g. Bastiaens Henricus en Van Adorp Barbara n. Van Adorp Anna),

     Van Haecht Catharina, (°) Haacht 21.08.1733 (g. Van Haecht Andreas en Bols Catharina),

     Van Haecht Elisabeth, (°) Haacht 07.11.1735 (g. Van Adorp Norbertus en Van Haecht Elisabeth),

     Van Haecht Elisabeth, (°) Haacht 25.05.1738 (g. Van Adorp Norbertus en Van Haecht Elisabeth),

     Van Haecht Maria, (°) Haacht 26.12.1741 (g. De Bruijn Joannes en Van Adorp Maria),

 

Van Haeght Henricus, (°) Haacht 18.10.1697 (g. Van Haeght Henricus en Daems Catharina),

 

Van Haecht Elisabeth, (°) Haacht 13.07.1699 (g. Van Craesbeeck Joannes en Van Haeght Elizabeth), moeder Van Kalsten, x Haacht 18.05.1727 met De Bruijn Joannes,

     Uit dit huwelijk:

     De Bruijn Petrus, (°) Haacht 23.10.1738 (g. Van Haecht Petrus en De Bruijn Elisabeth),

     De Bruijn Catharina, (°) Haacht 18.01.1730 (g. Ferret Cornelius en Van Haecht Catharina),

     De Bruijn Barbara, (°) Haacht 28.11.1731 (g. De Bruijn Arnoldus en Van Uffelen Barbara),

     De Bruijn Maria, (°) Haacht 03.04.1733 (g. Van Haecht Petrus en Van Adorp Maria),

     De Bruijn Henricus, (°) Haacht 03.04.1735 (g. Bastiaens Henricus en De Bruijn Catharina),

 

Van Haeght Catharina, (°) Haacht 15.05.1702 (g. Pieters Andreas en Daems Catharina).

 

Terug naar startpagina Terug naar startpagina stamboom