Voorouderlijst Van Hove Henricus

 


 

XIV - Van Hove Henricus (M15400), ca. 1550, x met Elisabeth Beckers (M15401).

 

Onderstaande akte met dank aan Jeanne Servranckx

Schepengriffie Nederokkerzeel register 5889 dd. 23.07.1648 kinderen en kleinkinderen verkopen
Van Hove Henricus x Elisabetha Beckers
1. Elisabetha Van Hove + X Joannes Moermans + kinderen in Kampenhout en Nederokkerzeel
     I. Henri Moermans
     II. Margareta X Petrus De Ceuster Kampenhout
     III. Jenne X Guiliellmus Van Roye
     IV. Cornelius
     V. Aert
     VI. Anna
2. Cornelius Van Hove + X Joanna Valckenborch Leuven
     I .Anna X Heer Henricus Paridaens
     II. Joanna X Heer Jan Tant licentiaet in beide rechten
     III. Elisabetha X Guilielmus Hoffmans
3. Henricus Van Hove + X Joanna Van Roye
     I. Maria X Aert Bruynincx
     II. Adrianus
     III. Jacobus
     IV. Elisabetha
4. Maria Van Hove + X Adrianus Crickbeen +
     I. Elisabetha Crickbeen X Adrianus Van Roye
     II. Joanna
     III. Franciscus
     IV. Christofel
     V. Maria

 

Uit dit huwelijk:

 

Van Hove Elisabeth, x met Joannes Moermans, fs Joannes,

Hierbij een akte (met dank aan Paul Peeters) met vermelding van Joannes Moermans en zijn vrouw Elisabetha Van Hove dochtere Henricus, inwoners van Wilder onder Kampenhout. Uit de akte blijkt dat Joannes de zoon is van Joannes. De akte bevat een passage in het Oudfrans. Spijtig genoeg stond een inlassing van de tekst in de vouw van het register, waardoor enkele woorden niet leesbaar waren.

Bron : S.A.L., Inventaris Cuvelier, register nr. 8252, folio 235r., akte dd. 5 november 1629.

Item in tegenwoirdicheyt des meyers ende den heeren schepenen van Loven naerbeschreven gestaen Peeter De Waerseggere met manuele acte onder de signature van(den) eerw(eerdigen) heere Gielis du Bay, geschreven op ...de [rand] vande cop... [rand] bekenne van sesse gul(dens) vijff st(uyvers) erffel(ijck), in desen begrepen, wesen(de) van desen teneure, je soubsigne confesse avoir receu le capital deniere dela rente de six florins cincq solz, cy devant mentionnee, aschavoir cent florins une fois, faict a Louvain ce dexiesme novembre mil six centz vingt noeuff, en(de) was ond(erteecken)t Gilles du Bay, ende heeft voorsulcx bekent den v(oor)s(chreven) heere Gielis du Bay wel en(de) loffel(ijck) affgelost en(de) gequeten te zijn de v bij ende van wegen Jan Moermans soene wijlen Jans en(de) Elisabeth Van Hove dochter Henricx, gehuysschen, woonende tot Neer Wilre onder Campenhaudt, de rente van sesse rinsgul(dens) en(de) vijff stuyvers tsiaers, bij de v(oor)s(chreve) gehuysschen tanderen tijde, te weten opden xiien. novembris 16 sesthien [hondert] thien in hac camera aen(den) v(oor)s(chreven) heere en(de) m(eeste)r Jacop du Bay bekent ende gehypothiceert op seeckere goeden, onder Erps en(de) Neerockerseel gelegen, alles volgen(de) den v(oor)s(chreven) bekenne vander date als voor, midts welcken consenteren(de) soe inde cassatie ende exstinctie der v(oor)s(chreve) rente en(de) v(er)loopen van dijen, promittens qualitate ut ante, nullatenus alloqui sed semper satis et waraz erga quoscumq(ue) obligans, sub(mittens) ac renunciaens in forma, coram Van Assche, Stockmans, novembris quinta, 1629.

     Uit dit huwelijk:

     Moermans Henri,

     Moermans Margareta, ca. 1616, + Kampenhout 11.11.1656 40 j., x Kampenhout 11.11.1635 (g. Joannes Moermans en Joannes De Coster)

     met Petrus De Ceuster, fii in Kampenhout en Nederokkerzeel,

     Moermans Jenne, x met Guilielmus De Roye,

     Moermans Cornelius,

     Moermans Aert,

     Moermans Anna,

 

Van Hove - Verhoeven Cornelius, x Leuven SM 14.07.1607 met Joanna Valckenborch,

     Uit dit huwelijk:

     Verhoeven Henricus, () Leuven SM 02.09.1608,

     Verhoeven Engelbertus, () Leuven SM 13.10.1611, 

     Verhoeven Anna, () Leuven SM 24.04.1614, x met heer Henricus Paridaens, 

     Verhoeven Joanna, () Leuven SM 15.05.1616, x met heer Jan Tant, licentiaet in beide rechten,

     Verhoeven Elisabeth, () Leuven SP 13.08.1618, x met Guilielmus Hoffmans,

     Verhoeven Barbara, () Leuven SP 05.11.1620, 

     Verhoeven Michael, () Leuven SM 16.01.1623,

     Verhoeven Maternus, () Leuven SM 22.11.1626,      

 

Van Hove Henricus, XIII (M7700),

 

Van Hove Maria, x met Adrianus Crickbeen,

     Uit dit huwelijk:

     Crickbeen Elisabeth, x met Adrianus Van Roye,

     Crickbeen Joanna,

     Crickbeen Franciscus,

     Crickbeen Christoffel,

     Crickbeen Maria. 

      


 

XIII - Van Hoven Hendrick (M7700), ca. 1580, x (niet Kamp, DD, Berg, Wes, Til, Buk, ErpsK, Perk, Steen, Winks, VeltB, Kort, Noss, ) met Van Roye Johanna (M7701), Neder+.

 

Scheyding en deyling Nederokkerzeel bundel 5889 d.d. 1658.

 

Uit dit huwelijk:

 

Van Hoven Lijsbeth, x met Balthazar Janssens,

Notaris P. Van Malder Erps ...06.1665:

Zij lenen van Anthoen 't Servrancx en Barbara Van Vlasselaer.

 

Van Hove Joannes, XII (M3850),

 

Van Hoven Mayken, x met Aert Bruynincx,

 

Van Hoven Adriaen,

 

Van Hoven Jacobus, afwezig en buitenlands.

 


 

XII - Van Hove Joannes (M3850), x Kampenhout 26.11.1647 (g. Joannes De Becker, Michael Verdeyen en Adrianus Vranckaerts) met De Becker Joanna (M3851), () Kampenhout 05.03.1621 (g. Joannes Bate en Maria Joesens).

 

Uit dit huwelijk:

 

Van Hove Margareta, () Kampenhout 31.03.1654 (g. Joannes Smekens en Margareta Van Espen),

 

Van Hove Petrus, () Kampenhout 27.04.1656 (g. Petrus Nicolai pastor Kampenhout en Anna Beckers),

 

Van Hoven Joanna, XI (M1925), wellicht Nederokkerzeel,

    

Van Hove Emerantiana, () Erps 06.08.1663 (g. RD Ludovicus Lemmens kapelaan n. Stephanus De Becker en Emerantiana De Coster),

    

Van Hove Joannes, () Erps 20.06.1666 (g. Joannes Van Meerbeeck en Elisabeth Bruyninx),

    

Van Hove Joannes, () Erps 02.06.1667 (g. Joannes Van Meerbeeck en Elisabeth Bruyninx), x (niet ErpsK, ) met Anna Verhoeven, + Kwerps 24.11.1739 76 j.,

     Uit dit huwelijk:

     Van Hoven Joannes, Nederokkerzeel ca. 1690, + Kwerps 18.01.1770 80 j.,

     x Kwerps 06.12.1718 (g. Oliverius Hellaer en Petrus De Haes) met Hellaer Anna, () Kwerps 03.03.1696, + Erps 15.04.1773,

     fa Oliverius en Catharina Leens, fii in Erps-Kwerps,

     Van Hove Maria, () Kwerps 04.09.1697 (g. Martinus De Haes en Maria Verhoeven), + Erps 20.04.1777,

     x Erps 01.06.1724 (g. Joannes Van Hamme en Franciscus Van Bever koster) met Joannes Heremans,

     () Wespelaar 03.10.1695, + Erps 16.09.1774, fs Petrus en Petronilla Vande Sande, fii in Erps,

     Van Hove Emerantiana, () Kwerps 24.03.1700 (g. Guilielmus Van Beneden en Emeratiana Van Hove), + Neder 24.11.1753,

     x ca. 1722 (niet Neder, ) met Engelbertus Mommaerts, fii in Nederokkerzeel,

     Van Hoven Judocus, Nederokkerzeel, x Erps 11.07.1737 (g. Joannes Van Hoven en Martinus Giaer)

     met Giaer Margareta, () Erps 24.08.1712, fa Martinus en Anna Smekens, fii in Erps en Nederokkerzeel,

     Van Hove Petrus, wellicht Nederokkerzeel, + Nederokkerzeel 15.03.1745,

     x 1 Nederokkerzeel 25.09.1731 (g. Joannes Verbelen en Petrus Loeckx) met Luyckx Joanna, + Nederokkerzeel 13.09.1731,

     x 2 Nederokkerzeel 03.11.1745 (g. Guilielmus De Becker en Engelbertus Mombaerts) met De Backer Catharina,

     + Nederokkerzeel 15.09.1784 we Guilielmus Verdeyen, fa Guilielmus en Joanna Vande Rivieren, fii in Nederokkerzeel.

 


 

XI - Lambrechts Petrus (M1924), () Beisem 02.09.1645 (g. Petrus De Witte en Catharina Bogaerts uxor Henri Vander Vorst), x 1 ? met De Witte Maria, (x) 1 Kampenhout 24.09.1670 (g. Petrus Pissoot en Adrianus Vander Meiren koster) met Lembrechts Anna, x 2 Erps 06.01.1677 (g. Jan Van Hoven en Carolus Verhulst) met Van Hoven Joanna (M1925), () (niet ErpsK, Kamp, Bert, Herent, Neder, Steen, Everb!, Meerb,).

 

Uit dit huwelijk:

 

1a. Lambrechts Petronilla, () Beisem 12.02.1668 ill. (g. Maria Hollants),

 

1. Lambrechts Elisabeth, () Kampenhout 22.07.1671 (g. Jacobus Vanden Dijck en Elisabeth Lembrechts),

 

Lambrechts Maria Anna, () Kampenhout 20.01.1674 (g. Joannes Corbeels en Maria Anna Lembrechts),

 

Lambrechts Leonardus, () Kampenhout 24.01.1676 (g. Adriaen Vander Meiren l. Leonard Lambrechts en Catharina De Welde),

 

2. Lambrechts Leonardus, X (M962), () Beisem 11.10.1677 (g. Leonardus Lambrechts en Elisabeth Bruynincx),

 

Lambrechts Anna Maria, () Beisem 08.06.1679 (g. Paulus Van Meerbeeck en Anna Maria Leemans).

 

Terug naar startpagina Terug naar startpagina stamboom