Voorouderlijst Van Hove Michiel

 

 


De oudste gegevens en de aktes met dank aan Christine Savat en Michael Roekaerts. Meer info op hun website.  

 

XIII - XIV - XV - XVI - Van Hove Michiel (S + N), ° ca. 1535, x ...

 

KB1164: Fo 45:

Getuigen overhoort ende geexamineert ten versoecke van Jan Boschmans doude nopende de S+D tusschen hem ende Cornelis Verrreyt gemaeckt & aengegaen vanden huijse schuere landen & bempden gelegen alhier in de Prochiaenstraete gepasseert voor drossaert ende schepenen met meer andere coram Jan De Grove ende Jakob Van Horick opden 28 sep 1611

- Huijbrecht Van Hove Michielsone doude

- Michiel Van Hove Michielsone doude out ontrent 61 jaeren.

KB1164: Fo 56v: 15 mei 1613:

Michiel Huijbrecht ende Anthoon Van Hove, hen sterk makende voor Jan hunnen broeder tsamen kinderen wijlen Michiel Van Hove doude hebben verkocht aan Jan Van Hove Michielsone x Anneken Van Truyen een half bunder land genoempt het Heyblock.

KB1164: Fo 58v: 12 jun 1613:

Michiel Van Hove Michielsone ende Huijbrecht sijn broeder voor hen zelven en voor Margriet Van Hove ende Anthonis Van Hove hebben verkocht aan mr Peeter Blondel.

 

Uit dit huwelijk:

 

Van Hove Elisabeth, XIII (N5009 + S7219),

 

Van Hove Michiel, XII - XIII - XIV - XV (S + N),

 

Van Hove Huijbrecht, XII - XIV (S2214 + N3290 + S4818),

 

Van Hove Margriet,

 

Van Hove Cathelijne, x met Boets Gasparus - Sacharius,

AKB1164: Fo 6v: 22 feb 1614

Cathelijne Van Hove Michielsdochter x Gasparus Boets heeft gegoet aan Huijbrecht Van Bove x Barbara Boschmans een stede metten hove ende lande ende toebehoorten aan de Prochiaenstraete.

In de marge: op den 17 jan 1618 soo sijn Michiel Huijbrecht ende Jan Van Hove ende hebben bekent dat Huijbrecht Van Hove x Barbara Bosmans gequeten hebben ...

 

Van Hove Anthoon,

KB1164: Fo 57: 15 mei 1613:

Anthonis Van Hove Michielssone doude heeft verkocht aan Huijbrecht Van Hove Michielsone x Barbara Boschmans een seker stuk land geheeten de Hage gelegen onder het voorschreven laethof van Wayeneese + een half bunder land geheeten de Leemputten (fo 57v).

 

Van Hove Jan, x met Maria Rams,

Jan Van Hove Michielsone doude heeft verkocht aan Merten Van Hove Huijbrechtsone een stuck land aan den Tackberg groot ontrent een bunder.
KB1164: Fo 56v: 15 mei 1613
Michiel Huijbrecht ende Anthoon Van Hove, hen sterk makende voor Jan hunnen broeder tsamen kinderen wijlen Michiel Van Hove doude hebben verkocht aan Jan Van Hove Michielsone x Anneken Van Truyen een half bunder land genoempt het Heyblock.
KB1164: Fo 157v: 17 jan 1618
Jan Van Hove Machielsone den ouden is voldaen van Huijbrecht Van Hove Michielsone de jongen x Barbara Boschmans ter zake van zeker rente.

     Uit dit huwelijk:

     Van Hove alias Gerven Elisabeth, ° ca. 1610. 

 


 

XIII - Van Houtfin Peter (N5008 + S7218), ° ca. 1555, x 1 met ..., x 2 met Elisabeth Van Hove (N5009 + S7219), ° ca. 1555.

 

Een heleboel aktes i.v.m. dit gezin vind je in het parenteel van Van Houtfin Peter.

 

Uit dit huwelijk:

 

1. Van Houtvin Antonijne, ° ca. 1580, x met Philippus Segers,

     Uit dit huwelijk:

     Segers Barbara,  

 

2. Van Houtfin Martinus, XII (N2504 + S3609),

 

Van Houtfin Catharina, x (niet W, ) met Van Hoegarden Joannes jr,

     Uit dit huwelijk:

     Van Hoegarden Elisabeth, (°) Werchter 05.05.1619 (g. Raes Petrus en Verbeke Elijsabeth ex Haacht),

     Van Hoegarden Anna, (°) Werchter 11.03.1621 (g. De Grove Joannes en Van Hoegaerden Anna),

     Van Hoegarden Margaretha, (°) Werchter 28.03.1623 (g. Lins Michael sr en Van Hoegarden Margareta),

     Van Hoegarden Catharina, (°) Werchter 29.03.1625 (g. Michiels alias Borst Joannes en Tils Catharina),

     Van Hoegarden Joanna, (°) Werchter 29.03.1625 (g. Van Hoegaerden Henricus en Van Hove Catharina),

     Van Hoegarden Martinus, (°) Werchter 12.03.1628 (g. Houtfin Martinus en Houtfin Maria),

 

Van Houtfin Maria, x (niet W, ) met Diricx Jacobus,

     Uit dit huwelijk:

     Diricx Petrus, (°) Werchter 11.08.1620 (g. Geeraerts Petrus en Geeraerts Aleijdis),

     Diricx Michael, (°) Werchter 09.07.1623 (g. Lins Michael sr en Van Hove Barbara),

     Diricx Hubertus, (°) Werchter 10.10.1627 (g. De Cock Hubertus en Zegers Barbara).

 

 

 

XII - XIII -  XIV - XV -Van Hove Michiel (S  + N), ° ca. 1560, x met Margriet Verhagen alias Mattenteuws (S + N), x 2 met Maria (Velliarit(s)). Deze x 1 met Petrus Theuns.

 

KB1164: Fo 158v: 17 jan 1618:

Michiel Van Hove Michielsone met Gasparus Boots x Cathelijne Van Hove hebben bekend dat Huijbrecht Van Hove den jongen den voors C sone x Barbara Boschmans aan hem hebben betaelt.

KB1165: Fo 199: 15 dec 1637:

S+D kinderen & erfgen wijlen Michiel Van Hove x Margriet Mattenteuws

- Huijbrecht Van Hove

- Jan Ramps Peetersone daer moeder af was Maeijcken Van Hove voor hem zelven en ook

- als momboir van de kinderen Jan Michiels daer moeder af was Beijken Ramps sijne suster en Jan Daems sijnen medemomboir

- kinderen Jan Van Hove daer moeder af was Enneken Van Truyen

- Jan Theunis x Jenneken Van Hove

- Adriaen Buellens ende Hendrik Van Hove Huijbrechtsone als momboirs van de kinderen wijlen Gillis Van Hove daer moeder af is Elisabeth Bullens, Andries Verswijver als dactie vercregen hebbende vanden voors Gillis Van Hove van de goederen gelegen tot Rijmenam

- Francois De Backer x wijlen Cathelijne Van Hove. 

 

Hierbij een akte (met dank aan Paul Peeters), waarbij Michael Van(den) Hove, zoon van wijlen Michael en inwoner van Rijmenam, zijn kinderen Egidius, Arnoldus, Catharinam en Elisabetha emancipeert. Daarnaast worden ook Arnoldus en Elisabetha Theuns, kinderen van wijlen Petrus en Maria Velliairts (?) geemancipeerd. In de databank van de parochieregisters van De Ware Vrienden van het Archief te Mechelen komt de familienaam Vellaert(s) wel voor. Maria met de onzekere lezing van de familienaam is de huidige vrouw van Michael. Michael moet dus na het overlijden van zijn eerste vrouw Margaretha Verhaegen alias Mattenteuws minstens nog een tweede maal gehuwd zijn. Het valt op dat Joanna, de dochter van Michael zone Michael, huwde met een zekere Joannes Theunis.

Bron : S.A.L., Inventaris Cuvelier, register nr. 7890, folio 425v., akte dd. 23 juni 1616.

Transcriptie.

Item Michael Vanden Hove fili(us) quondam

Michaelis, commorans apud Rijmenant,

in p(rese)ntia, emancipavit Egidium,

Arnoldum, Catharinam, Elizabetham Van(den)

Hove, suas proles, Arnoldum et Elizabetham Theuns

filiam proles quondam Petri et Mariae Velliairts,

eius modernae uxoris, a pane suo modo

debito et consueto, uts(upra), iisdem eodem.

 

Uit dit huwelijk:

 

1. Van Hove Hubertus, XI (N1050 + N2262 + S2318), 

 

Van Hove Maria, XII - XIII - XIV (S + N),

 

Van Hove Joannes, x Keerbergen 10.07.1607 (g. Van Hove Michael en Hubertus Van Hove) met Anna Van Truyen, K+

KB1164: Fo 56v: 15 mei 1613:

Michiel Huijbrecht ende Anthoon Van Hove, hen sterk makende voor Jan hunnen broeder tsamen kinderen wijlen Michiel Van Hove doude hebben verkocht aan Jan Van Hove Michielsone x Anneken Van Truyen een half bunder land genoempt het Heyblock.

KB1164: Fo 157v: 17 jan 1618:

Jan Van Hove Machielsone den ouden is voldaen van Huijbrecht Van Hove Michielsone de jongen x Barbara Boschmans ter zake van zeker rente.

     Uit dit huwelijk:

     Van Hove Adriana, (°) Keerbergen 02.03.1608 (g. Antonius Palmaerts en Catharina Stroobant vv Hubertus Van Hove),

     Van Hove Anna, (°) Keerbergen 04.04.1610 (g. Martinus Van Hove en Cecilia Goosens),

     Van Hove Catharina, (°) Keerbergen 24.03.1613 (g. Hubertus Van Hove sr. en Catharina Van Hove),

     Van Hove Maria, (°) Keerbergen 15.11.1615 (g. Hubertus Van Hove en Maria Van Truyen),

     Van Hove Joanna, (°) Keerbergen 31.08.1618 (g. Van Hove Martinus en Van Hove Joanna),

     Van Hove Joannes, (°) Keerbergen 20.09.1621 (g. Egidius Bosmans en Elisabeth Van Hove),

 

Van Hove Catharina, x Keerbergen 07.07.1619 (g. Jan Bosmans, Guilielmus Van Hove en Hubertus Van Hove) met Frans De Becker, hij x 2 Keerbergen 21.04.1626 (g. Van Roest Petrus en Van Hove Michael) met Van Geel Catharina, (deze mogelijk x 1 Keerbergen 13.07.1610 (g. Jan Claes, Jan Versteven en Jan Holemans) met Claes Guilielmus (S2208 + S2304 + S4224 + S13088)), x 3 Keerbergen 09.11.1627 (g. Van Hove Michael en Voedt Joannes) met Van Roije Elizabeth, deze x 1 met Jacobus Van Horick,

     Uit dit huwelijk:

     1. Van Horck Joannes, (°) Rijmenam 30.03.1610 (g. Jan Papegaeij en Paulijnken Cremers),

     Van Horick Petrus, (°) Keerbergen 04.04.1612 (g. Petrus Rams en Elisabeth Verschuren),

     Van Horick Anna, (°) Keerbergen 29.03.1615 (g. Henricus Van Sichen en Anna Voets),

     Van Horick Clara, (°) Keerbergen 08.03.1617 (g. Wilhelmus Janssens en Clara Voechs),

     Van Horick Jan, (°) Keerbergen 16.03.1621 (g. Joannes Voet en Catharina Hoelarts),

     Van Horick Maria, (°) Keerbergen 26.09.1624 (g. Petrus Van Roost en Maria Van Hove),

     Van Horick Walter, (°) Keerbergen 28.02.1627 (g. Walter Juens en Maria Claes).

     2. De Becker Maria, (°) Keerbergen 14.04.1620 (g. Hubertus Van Hove en Maria Van Hove),

      x Keerbergen 24.02.1639 (g. Van Dijck Joannes en Van Hove Hubertus) met Vanden Berghe Egidius, fii in K,

     De Becker Anna, (°) Keerbergen 28.12.1621 (g. Petrus Rams en Anna De Becker),

     De Becker Joanna, (°) Keerbergen 30.06.1624 (g. Joannes Daems en Jacomina De Becker).

 

Van Hove Egidius, XII (N3900),

 

Van Hove Arnoldus,

 

Van Hove Elisabeth,

 

Van Hove Joanna, x met Jan Theunis,

     Uit dit huwelijk:

     ...

     Teuns Maria, (°) Putte ...03.1627 (g. Goons Machiel en Van Dessels Joanna),

     Teuns Michael, (°) Putte ...03.1627 (g. Luijtens Egidius en Van Hoven Elisabeth),

     Toons Arnoldus, (°) Putte ...01.1630 (g. Toons Arnoldus en Versteven Maria),

 

2. Theuns Arnoldus,

 

Theuns Elisabeth.

 

 

 

XII - XIV - Van Hove Huijbrecht (S2214 + S4818 + N3290), ° ca. 1560, x 1 met Barbara Van den Eijnde (N2243 + S12531) (deze x 1 met Michael - Machiel De Jonge (N2242 + S12530), x 2 met Cathelijne Gootens, x 3 met Cecilia Verbraeken (S2215 + N3290 + S4819 + S6247 + S6795 + S12479), deze x 1 met Anthonis Gootens - Goijtens (S6246 + S6794 + S12478).

 

Een heleboel aktes i.v.m. dit gezin vind je in het parenteel van Anthonis Gootens.

    

Uit dit huwelijk:

 

1a. De Jonge Michiel,

 

De Jonghe Maria, XI - XIII (N1121 + S6265),

 

De Jonge Cathelijn, (°) Mechelen P&P 04.10.1587 (g. Van Rommel Gielis en Van Gulck Catherina), x 1 (niet K, R, ) met Lambrechts Selts, geen fii in R, K, Mech, S, W, H, x 2 met Verbraecken Frans,

     Uit dit huwelijk:

     ... 

     Verbraecken Clara,  

     Verbraken Joanna, (°) Keerbergen 27.09.1610 (g. Vergeven Joannes en Paeps Anna),

     Verbraecken Joannes, (°) Keerbergen 01.01.1613 (g. Verstraten Balthazar en Vergeven Maria), x Rijmenam 15.02.1642 (g. Joannes Van Horenbeeck en

     Michael Janssens) met Janssens Joanna, deze x 2 Keerbergen 16.09.1655 (g. Valgaren Joannes en Vanderroost Michael) met Ven Joannes,

     (°) Keerbergen 03.02.1622 (g. Nicolaus Ven en Catharina De Becker), fs Merten, fii in K en R,

     Verbrake Barbara, (°) Keerbergen 08.05.1616 (g. Verhoist Egidius en Verbrake Cecilia),

     Verbraken Maria, (°) Keerbergen 16.06.1619 (g. Vanavont Cornelius en Cornelis Maria), 

 

De Ionghe Jan, (°) Mechelen P&P 16.09.1590 (g. Voet Jan en Torff Cathlijn), x Zemst 05.10.1614 (g. Corneel Vander Heijden en Hendrik Bosmans) met Joanna Van Steynemeulen,

      Uit dit huwelijk:

     De Jonge Jacoba, (°) Zemst 11.01.1615 (g. Jan Hagemulder en Jacob Huens),

     De Jonghe Godefridus, (°) Mechelen OLV 26.07.1616 (g. Van Steijnemeulen Godevaert en Vander Hofstadt Barbel),

     De Jonghe Nicolaus, (°) Mechelen OLV 09.01.1619 (g. Van Meerstraet Niclaes en Hagemolder Anna),

     De Jonghe Anna, (°) Mechelen OLV 21.03.1621 (g. Brondeels Jan en Van Diepenbeeck Anna),

     De Jonghe Joannes, (°) Mechelen OLV 07.05.1623 (g. Van Halen Coenraert en Lapostoel Anna),

     De Jonghe Hubertus, (°) Mechelen OLV 01.06.1625 (g. Sporckmans Hubrecht en Van Steijnemuelen Lijsebeth),

     De Jonghe Martinus, (°) Mechelen OLV 09.09.1627 (g. Cuijtens Marten en Van Steijnemolen Anna),

     De Jonghe Catharina, (°) Mechelen OLV 08.06.1630 (g. Van der Hofstadt Anthoen en Van Steijnemeulen Catlijn),

 

De Ionghe Elisabeth, (°) Mechelen P&P 01.03.1593 (g. Barbara Van den Einde en Van Horick Jacob), (x) Keerbergen 25.11.1615 (g. Poucle Joannes en Van Bredael Joannes) met Rombout Janssens,

     Uit dit huwelijk:

     ... niet K, H, R, Mech, 

     Janssens Maria, (°) Rijmenam 09.01.1622 (g. Hendrick Huijsmans en Maijken Peeters),

     Janssens Franciscus, (°) Rijmenam 14.04.1625 (g. Franciscus Janssens en Anna Van Langendonck),

 

1b. kinderloos ?

    

2. Van Hove Merten, (°) Mechelen P&P 04.01.1590 (g. Gootens Anthonis en Van Hove Lysken), x 1 Keerbergen 21.08.1613 (g. Jan Van Deyck en Hubertus Van Hove) met Catharina Van Huyck - Van Dijcke, geen fii te K, R, S, H, Bon!, W, Wak, Heist, Mech, P!, x 2 ca. 1622 (niet K, S, ) met Van Aerschot Barbara, fii in K,

Hieronder (met dank aan Paul Peeters) aktes met vermelding van Martinus Van (den) Hove en Barbara Van Aerschot.

Bron : S.A.L., Inventaris Cuvelier, register nr. 8261 fol. 163r°.

Item in tegenwoerdicheyt des meyers ende den schepenen van Loeven naerbeschreven gestaen mr. Philips Hollants, heeft opgedraeghen met behoerlijcke verthijdenisse drije dachmaelen lants, geleghen onder Werchter, genoempt den Duynenberch, regenooten Peeter Paeps ter eendere, mijn heer vander Tommen ter ijre., derffgenaemen Henricx Van. Hoeve ter iijre. ende derffgenaemen Lambrechts Vercalsteren ter vierdere zijden, bijden voorschreven opdraegere vercreghen voer schepenen van Loeven den xien. marty 1642 in prima tegen Mertten Vanden Hoeve ende Barbara Van Aerschot, expositus impositi sunt Niclaes Hunnet als interventeur voor Jan Van Hoebroeck qualitate qua ende dat in plaetze van cautie ter saecken van seker proces, welck alhier voer schepenen van Loeven in materie van appellatie indicis ende ombeslicht gehangen heeft tusschen Peeter Vander Linden ende den voorschreven mr. Philips Hollants als zijnen interventeur als appellanten tegens den voorschreven Niclaes Hunnet cum suis als geinthimeerde, daerinne soe verre is geprocedeert als dat bij de schepenen van Loeven is gewesen opden xvien. novembris anno 1651, dat qualijck en. tonrecht bij de geappelleerde met hennen vonnise a quo was gewesen, wel ende te rechte daer van geappelleert dat oversulcx die voers. geappelleerde souden schuldich en. gehauden wesen tot behoeff der appellanten te doen affstant vande hellicht van drije dachmaelen lants, breeder inden processe ende den voorschreven vonnisse vermelt, van welck voorschreven vonnisse den voors. Niclaes Hunet cu. suis hebben gereformeert, soe heeft den voorschreven opdraegere die voors. drije dachmaelen lants opgedraeghen in plaetse van cautie om bijde reformanten, indyen sij in saecke coemen te triumpheren, daer aene moeghen verhaelen die costen, ter oirsaecke van desen geresen voer schepenen van Loeven, als in tghene den voors. opdraegere souden connen wordden gecondempneert, voerder oft anderssints niet, coram Vuyterhellicht, Meys, novembris xija., 1652.

In de onderstaande akte wordt melding gemaakt van Martinus Van Hove en Barbara Van Aerschot.

Bron : S.A.L., Inventaris Cuvelier, register nr. 8257, fol. 383r., akte 11 december 1640.

Item in tegenwoordicheyt der schepenen van Loven naerbes. gestaen Jan Schellekens als gemachtichde met procuratie speciael ende irrevocable, waer van den teneur hier is volgende van woorde tot woorde.

Comparerende op heden desen sevensten decembris xvic. viertich voor mij notaris en. de getuygen naerbeschreven Merten Vanden Hove en. Barbara Van Aerschot, gehuysschen, innegeseten van Werchter, de welcke indivisim hebben bekent deughdelijck schuldich te sijn aen sr. Guilliam Cremers en. jouffe. Johanna Vander Eycken, gehuysschen, woonende inde Gulde Porte alhier, eene erffelijcke rente van achthien guldens vijfthien stuyvers s' jaers, mits de somme van drij hondert guldens eens, alsnu in comptante penninghen van. voorschreven gehuysshcen ontfanghen, vande welcke rente den iersten valdach sal wesen den sevensten decembris xvic. eenenviertich en. soo voorts totte quytinge toe, dewelcke sal moghen gebeuren mette voorschreven somme van drijhondert guldens in goeden gevalueerden gelde ende met volle rente, gelovende ondertusschen deselve rente jaerlijx aende voorschreven gehuysschen binnen deser stadt Loven te betaelen ende te leveren, vrij van allen impositien, nu oft naermaels op te stellen, daer voor verobigerende henne persoonen ende goederen, present en. toecomen., consenterende int maecken van mainmise ende int decreet sonder daer toe gedaeght te sijn, namentlijcken over twee boinderen ende een halff dachmael bempts, gelegen te Ninde onder Werchter in drij stucken aen malcanderen, regenoiten de Werchter Heyde ter eenre, jor. Franchois Vanden Cruys ter iire., Guilliam Cleymans ter iiire. ende de leybeke loopende door het Segbroeck ter iiiire. sijden, den voors. Merten Vanden Hove verstorven door sijne auders, item op vijff dachmaelen lants, gelegen te Winbraken onder Werchter, regenoiten de straete in twee sijden, Willem Peeters ter iiire. en. Peeter Crabbe ter iiiire., item op een huys en. hoff, gelijck tselve gelegen is binnen Werchter aende brugghe, regenoiten s' heeren straete in twee sijden, den Dijle ter iiire. ende den Leemput ter iiiire., groot een dachmael, item op een dachmael, gelegen tot Geens onder Cruys, regenoiten s' heeren straete ter ire. en. d' erffgenamen Librecht Van Esch ter iire. sijden, aende voorschreven Barbara Van Aerschot ten deele gevallen volgens de deylinghe, gepasseert voor schepenen van Werchter den ixen. january xvic. sevenendertich, ende noch op drij dachmaelen bempts, oock onder Werchter, regenoiten den Dijl ter eenre, Peeter Paps ter iire., het capittel van Aerschot ter iiire. ende Jacob Diricx ter iiiire., constituerende Leunckens ende een ieder thoonder deser ten eynde om dese bekentenisse voor meyer en. schepenen deser stadt te vernieuwen, promittentes irrevocabiliter ratum obligando, submittendo ac renunciando in forma, actum tot Loven ter presentien van mr. Peeter Vanden Dunghen en. van Jan Andries, getuyghen, hier toe geroepen, hebbende de minute deser mette voors. comparanten geteeckent.

Mij pnt. als notaris, G. Loesen.

Naer vermogen vanden welcken soo heeft den voors. gemachtichde den voors. contracte notariael ende indehouden (!) desselfs in alle ende iegelijcke sijne poincten herkent ende vernieuwt, met gelofte vande selve rente iaerlijcx wel ende loffelijck op sijnen voors. termijn te betaelen, consenteren. tot naerdere vasticheyt int maeken van mamise ende decreet over de goeden, naerder hier voor gespecificeert, obligans, submittens ac renuncians in forma, coram Daniels, Corselius, xi. decemb. 1640.

            In de marge.

Op heden den iiien. decemb. 1646 comparerende jouffe. Elysabeth Joanna Vander Eycken weduwe wijlen sr. Guilliam Cremers, heeft bekent ende geleden ontfangen te hebben vuyt handen Henrick Goris als dactie hebbende van Mertten Van Hove cum sua de capitale pe(n)in(gen) mette verloopen der rente van achthien guld. en. vijfthien stuys. erffelijck, int witte van desen begrepen, consenterende voorsulckx inde cassatie ende exstinctie der selver rente, promittens nullatenus alloqui sed semper satis et waras erga quoscumque et ubicumq(ue), quare vacat et signavit.

Johanna Vander Eycken.

 

Hieronder een akte met vermelding van Martinus Van Hove en Barbara Van Aerschot die een perceel van drie dagmalen land te Ninde onder Werchter overdragen aan Philippus Hollandts.

Bron : S.A.L., Inventaris Cuvelier, register nr. 7530, akte dd. 11 maart 1642.

Item in tegenwoordicheyt des meyers ende schepenen van Loven naerbeschreven compareren(de) Jacques Van Schoonerhaghen, boede deser stadt Loven, tot des naerbeschreven staet te doen, volcomentlijck gemachticht sijnde met onwederroepelijcke procuratie, hem gegeven bij Merten Van Hove ende Barbara Van Aerschot, gehuyschen, voorden not(ari)s m(eeste)r Jan Cornely ende seckere getuyghen opden viiien dach martii 1642, alhier gesien ende geblecken, per mo(nitionem) heeft inder voors(chreven) qualiteyt opgedraeghen met wettighe verthijdenisse drije dachmaelen landts, geleghen ten Eynde onder Werchtere, geheeten Duynen Berch, regen(oot) Peeter Paeps ter ier., men heer Van(der) Tommen ter iier., derffgen(aemen) Hendrix Van Hove ter iiier. en(de) derffen(aemen) Lambrechts Vercalsteren ter iiiier. sijden, exp(osito) imp(ositus) est Ph(i)l(ip)s Hollandts inden naem en(de) ten behoeve van hem ende sijne naecomelinghen, per mo(nitionem) jure et satis obligan(do), etc(etera), in forma, et waras op eenen capuyn heeren chijns sonder meer ende dit alles opden lasten ende conditien, inde voors(chreve) procuratie begrepen, die welcke alhier wordt gehauden voor geinsereert, coram Broeck, Willemaers, martii xi., 1642.

 

Bij deze nog eens een akte met vermelding van Martinus Van Hove en Barbara Van Aerschot, die in hun naam bij volmacht door Henricus Boyennans goederen onder Werchter, verkregen van Carolus Verbeeck, laten overdragen aan Philippus Hollandts, optredende in naam van Barbara Van Broeckhoven, weduwe van Joannes Sylvius.

Groeten, Paul.

Bron : S.A.L., Inventaris Cuvelier, register nr. 7530, fol. 340v., akte dd. 10 april 1642.

Item in tegenwoordicheyt des meyers en(de) schepen(en) van Loven naerbeschreven compareren(de) m(eeste)r Hendrick Boyennans tot des naerbescheven staet te doen, volcomentlijck gemachticht sijnde met onwederroepelijcke procuratie, hem gegeven bij Mertten Van Hove en(de) Barbara Van Aerschot, gehuyschen, voorden not(ari)s Jan Criekinghen en(de) seckere getuyghen opden sevensten dach van meert anno 1642, alhier gesien en(de) geblecken, bij manisse, etc(etera), heeft opgedraeghen met behoorl(ijcke) v(er)thijdenisse alsulcke goederen als sij comparanten constituanten v(er)creghen hebben gehadt van Carel Verbeeck, geleghen onder Werchter, exp(osito) imp(ositus) est Ph(i)l(ip)s Hollandts inden naem en(de) ten behoeve van vrouwe Barbara Van Broeckhoven wed(uw)e wijlen des heeren raedt en(de) pensionaris, h(ee)r en(de) m(eeste)r Jo(hann)es Silvius, per mo(nitionem) jure et satis obligan(do), etc(etera), in forma, et waras op de lasten daer op vuytgaen(de) en(de) dit alles sonder prejuditie van(de) verloopen eender rente van xxv r(insguldens) erffel(ijck) bij den voors(chreve) vrouwe Sylivius opde voors(chreve) goeden gepretendert mette costen daeromme gedaen, coram Borchgreeff, Broeck, aprilis xa., 1642.

 

In de onderstaande akte wordt melding gemaakt van Barbara Van Aerschot, man van Martinus Van Hove, die een perceel land van 6 vierendelen overdraagt aan Henricus Gooris alias Bruers zone Joannes.

Bron : S.A.L., Inventaris Cuvelier, register nr. 7530, fol. 354v., akte dd. 20 mei 1642.

Item in tegenwoordicheyt des meyers en(de) schepen(en) van Loven naerbeschreven compareren(de) Barbara Van Aerschot, jegenwoodighe huysvrauwe van Merten Van Hove, soo in haeren eygenen naem als tot des naerbeschreven staet te doen, volcomentlijck gemachticht sijnde met onwederroepel(ijcke) procuratie, hem haer gegeven bijden voors(chreven) Merten Van Hove, haeren man, voorden nots. Jan Van Crieckinghe en(de) seckere getuyghen opden xixen. martii 1642, alhier gesien en(de) geblecken, bij manisse, etc(etera), heeft opgedraeghen met behoorl(ijcke) v(er)thijdenisse een block landts, liggen(de) in sijne grachten onder Werchter te Wingbraecken, groot sesse dachmaelen ombegrepen der maeten, regen(oot) de straet in twee sijden, Willem Peeters ter iiier., Peeter Crabbe ter iiiier. en(de) Peeter Paeps ter ver. sijden, der voors(chreve) Barbara v(er)storven bij doode en(de) afflijvicheyt van haere auders en(de) haer aengedeylt, exp(osito) imp(ositus) est Hendrick Gooris alias Bruers soene wijlen Jans, woonen(de) te Werchter, per mo(nitionem) et satis obligan(do), etc(etera), in forma et waras op een(en) stuyver heeren chijns onder Peeter Lauwers alias De Doncker en(de) op achthien rinsg(uldens) xven. stuyvers erffel(ijck) aen Guilliam Cremers, welcke rinte de voors(chreven) cooper voortaen tsijnen laste is nemen(de) in mindernisse van(de) cooppenninghen, geloven(de) deselve jaerlijx wel en(de) loffel(ijck) te betaelen en(de) der v(er)cooperen andere goeden daer aff costeloos en(de) schaedeloos te hauden en(de) te indemneren, obligan(do), etc(etera), in forma, dies geloeft die v(oor)s(chreve) v(er)coopersse de v(er)loopen te draeghen en(de) aff te doen tot dat deser, mede den v(oor)s(chreven) chijns obligan(do), etc(etera), in forma, item partijen v(er)claeren den rechtveerdighen prijs van(den) coop te wesen als publickel(ijck) v(er)cocht sijnde boven alle oncosten  om en(de) voorde somme van acht hondert ende vijftich r(insguldens) eens, daeraen cort[ende] die v(oor)s(chreve) rente van xviiien. r(insguldens) xv s(tuyvers) erffel(ijck, coram Borchgreeff, Dilbeeck, maii xx. 1642.

 

Nog een akte met vermelding van Martinus Van Hove en Barbara Van Aerschot.

Bron : S.A.L., Inventaris Cuvelier, register nr. 7529 fol. 365r., akte dd. 10 maart 1642.

Item in teghenwoordicheyt des meyers ende schepenen van Loven naerbeschreven compar(erende) Jacques Van Schoonderhaeghen, boede deser stadt Loven, tot des naerbeschreven staet te doen, volcomentlijck gemachticht sijnde met onwederroepelijcke procuratie, hem gegeven bij Merten Van Hove ende Barbara Van Aerschot, gehuyschen, voorden not(ari)s m(eeste)r Jan Cornelii ende sekere getuyghen opden viiien. dach martii 1642, alhier gesien en(de) geblecken, per mo(nitionem) heeft inder voors(chreve) qualiteyt opgedraeghen met wettighe verthijdenisse drije dachmaelen landts, geleghen te Nynde onder Werchter, geheeten den Duynen Berch, regen(oten) Peeter Paeps ter ier., mijn heer Van(der) Thommen ter iier., derffgen(amen) Hendrix Van Hove ter iiier. en(de) derffgen(amen) Lambrechts V(er)calsteren ter iiiier. sijden, expos(ito) imp(ositus) est Ph(i)l(ip)s Hollandts inden naem en(de) ten behoeve van hem en(de) sijnde naercomelinghen, per mo(nitionem) jure et satis obligan(do), etc., in forma et waras op eenen capuyn heeren chijns sonder meer ende dit alles opden last ende conditien, inde voors(chreve) procuratie begrepen, die welcke alhier wordt gehauden voor geinsereert, coram Broeck, Willemaerts, martii xa., 1642.

 

Bij deze nogmaals Martinus Van Hove en Barbara Van Aerschot uit Werchter,

Bron : S.A.L., Inventaris Cuvelier, register nr. 7904, fol. 127v., akte dd. 18 maart 1645.

Item in tegenwoerdicheyt des meyers ende schepenen van Loven naergenoempt gestaen Hendrick Vander Hoffstadt vuyt crachte en(de) naer vermogen van speciale ende onwederoepelijcke procuratie, hem, tot des naerbeschreven staet te doen, gegeven, inden naervolgenden instrumente notariael geinsereert, luydende aldus.

Op heden den iiiien. martii a(nn)o 1645 comparerende voor mij notaris, present die getuygen naergenoempt, Mertten Van Hove en(de) Barbara Van Aersschot, gehuysshen, woonende tot Werchter, die welcke hebben bekent, gelijck sij bekennen midts desen, vercocht te hebben aen Lucas De Brier ende Philipotte De Neve, oyck gehuysschen, woonende tot Haecht, alhier present ende tselffve in coope accepterende, seecker huys, hoff ende allen anderen sijnen toebehoirten, groont onderhalff dachmael der maete ombegrepen, soo tselffve gestaen ende gelegen is tot Werchter tegen de brugge, regen(oten) de Dijle aldaer ter eenre, Abraham Ricx ter iie., sheeren straete ter iiie. ende den Leemput ter iiiie. zijden, opde voerschreven Barbara verstorffven ende gesuccedeert bijder doot en(de) afflijvicheyt van wijlen haere auders, om ende voerde somme van sesse hondert carolus guldens eens in couranten gelde, d' een hellicht te betaelen datelijcken naerde goedenisse ende dander hellicht naer d' expiratie vande kerck geboden en(de) een tonne biers lijffcoop, ten prijse van ses gul(dens) boven sheeren chijns vanden gronde daer op vuytgaende, te weten twee capuynen aen mevrauwe Schellekens, onderhalffven capuyn aenden hertoge van Aersschot en(de) vierentwintich stuyvers chijns aenden H(eyligen) Geest van Werchter voerschreven, van welcke voerschreven chijnsen de vercoopers sullen schuldich ende gehauden sijn aff te doen ende te betalen de verloopen, totten dach vande goedenisse toe verschenen, ende alsoo tusschen die voerschreven respective comparanten questie was nopende den voers(chreven) chijns van xxiiii stuyvers erffelijck, te weten dat die voerschreven vercoopers sustineerden int vercoop vanden voerschreven huys en(de) erffve den selffven chijns uytgesteken te hebben ende die voerschreven coopers sustineerden te contrarien, soo hebben die selffve hen gesubmitteert van wederzijden hen gesubmitteert int seggen vande getuygen in het aengaen vanden voerschreven coop, binnen den dorpe van Keerbergen present geweest sijnde, ende soo die selffve sullen seggen en(de) attesteren dat sij van wederzijden daer mede bereet sijn aff te gaen, met conditie dat die voerschreven vercoopers sullen schuldich en(de) gehauden sijn tvoerschreven huys ende hoff den coopers te leveren tegen halff meert naestcomende, gelovende die voerschreven respective comparanten allen tghene voerschreven is, wel ende loffelijcken t' onderhauden van wederzijden t' onderhauden onder tverbant van hunne respective persoonen ende goederen, present ende toecommende, met behoirlijcke renuntiatie in forma ende namentlijcken Merten Van Hove het privilegie van het peetermanschap der stadt Loven en(de) die voerschreven vrauwenpersoonen privilegio senat(us) cons(ulti) velle(iani) et auth(entica) si qua mulier, daer van ierst ende voer al ondericht sijnde, constituerende die voerschreven respective comparanten onwederoepelijcken Cothem, Kerridder, Hoffstadt ende een ieder thoonder deser in solidum, om allen tghene voerschreven is, in hunnen naeme voer meyer ende schepenen van Loven te vernieuwen ende herkennen ende die voers(chreve) ierste comparanten vuytten voerschreven huyse en(de) hoff aldaer t' ontgoeden en(de) t' ontheffven ende daer inne wettelijcken te goeden en(de) te erffven die voerschreven tweede comparanten met alle solemniteyten van rechts wegen daer toe gerequireert, promitten(tes) irrevocabiliter ratum et gratum obligan(do), submitten(de) ac renun(ciando) ut supra, de et super quibus et(ceter)a, aldus gedaen binnen Loven ten daege, maende ende jaere voerschreven ter presentien van m(eeste)r Gorgonius Van Gutschoven en(de) m(eest)er Peeter Smets, getuygen, hier toe geroepen ende gebeden, en(de) is de minute deser bijde voerschreven respective comparanten hinc inde onderteeckent en(de) van mij als openbaer not(ari)s, quod atttestor, en(de) was onderteeckent N. Vander Vorst, not(ariu)s.

Welcken volgende den voerschreven Hendrick Vander Hoffstadt, comparant, het voerschreven contract notariael in alle sijne poincten en(de) articulen alhier vernieuwt, herkendt ende andermael gerepeteert hebbende, bij manisse des voerschreven meyers heeft opgedraegen met behoirlijcke verthijdenisse het voerschreven huys, hoff en(de) allen anderen sijnen toebehoirten, groot drey dachmaelen ombegrepen, hier vorens in sijne regenoten breeder gespecificeert, exposit(o), soo sijn daer inne behoirlijck gegoyet en(de) geerft ten erffelijcken rechte den voers(chreven) Lucas De Brier ende Philoppote (!) De Neve, gehuysschen, per mo(nitionem) jure et satis die voerschreven opdraegere obigan(do) et submitten(do ac renuntian(do) die persoonen en(de) goederen der voerschreven constituanten ac renuntian(do) pro ut in forma et waras ut supra, alles ingevolge vanden boven geschreven instrumente notariael, coram Borchgraeff, Crabeels, xviiia. martii a(nn)o 1645.

Sententiatum per Nicolaum Vander Vorst monente pretore nomine et ad opus Martini Van Hove pro defectu satisfactionis suprascripto contractus, coram Borchgraeff, Herthals, xvi. junii 1645.

 

In de onderstaande akte wordt melding gemaakt van Martinus Van Hove zone Hubertus en zijn vrouw Barbara Van Aerschot. Zij woonden te Ninde onder Werchter. In de akte wordt ook een beemd te Eeckeren onder Werchter geciteerd. Het is echter de eerste keer dat ik hoor van de toponiem Eeckeren onder Werchter. Deze beemd werd als pand gesteld voor een kapitaal van 100 rijnse guldens, die Martinus Van Hove en Barbara Van Aerschot hadden geleend, waarvoor zij een jaarlijkse rente van 6 karolusguldens en 5 stuivers moesten betalen aan Maria Van Emelen. Uit de vermelding in de marge blijkt dat het kapitaal en de intresten werd afbetaald door Guilielmus De Wijngaert. Vermoedeliijk is deze deze laatste een jongere broer is van Barbara Van Aerschot. Van Guilielmus De Wijngaert en Catharina Van Aerschot vind ik immers volgende kinderen terug.

 

Doopdatum

Naam

Voornaam

Vader

Moeder

Getuige

Getuige

1643.05.22

De Wijngaert

Joannes

Guilielmus

Van Aerschot Catharina

De Keyser Joannes

De Wijngaert Margaretha

1648.11.18

De Wijngaerde

Henricus

Guilielmus

Van Aerschot Catharina

Lijsens Henricus

Van Aerschot Maria

1650.09.15

De Wijngaerdt

Elisabetha

Guilielmus

Van Aerschot Catharina

Van Boschstraeten Petrus

Van Boschstraeten Elisabetha

1656.12.06

De Wijngaerde

Petrus

Guilielmus

Van Aerschodt Catharina

Van Tongelen Petrus

Paeps Maria jr.

1656.12.06

De Wijngaerde

Arnoldus

Guilielmus

Van Aerschodt Catharina

Michiels Arnoldus

Ricx Anna noe. Van Esche Barbara

1660.10.28

De Wijngaert

Lucia

Guilielmus

Van Aerschot Catharina

De Wortelere Joannes

De Wortelere Lucia

 

Bron : S.A.L., Inventaris Cuvelier, register 7903, fol. 170r., akte dd. 13 april 1643.

Item in tegenwoerdicheyt der schepenen van Loven naerbeschreven gestaen Merten Van Hove sone wijlen Huybrechts en(de) Barbara van Aersschot, gehuysschen, woonende tot Ninde onder Werchter, die welcke hebben bekent, gelijck sij sijn bekennende midts bij desen, midts eene somme van hondert rinsguldens eens, bij hen ontfangen vuyt handen van jo(uffrouw)e Marie Van Emelen weduwe wijlen j(oncke)r Franschois de Bauwens wel ende deuchdelijck schuldich te sijn aende voers(chreve) jo(uffrouw)e Marie Van Emelen, present ende tselve accepterende, sesse carolus guldens, m munte in Brabant cours en(de) loop hebbende, en(de) vijff gelijcke stuyvers, erffelijcke rente, alle jaeren op den date deser te verschijnen en(de) te betaelen en(de) inder stadts wissele van Loven ofte Werchter, te leveren los en(de) vriey van xen., xxen., cen., mindere ende meerdere penninghen en(de) andere lasten, alreede innegestelt oft naermaels inne te stellen, te leveren ten behoeffve vande voerschr(even) naercomelingen oft haers actie hebbende, erffelijck in toecomenden tijden, t' elcken termijn als schult met recht verwonnen, ende om de voerschreven rentheffersse noch beter te verseeckeren, soo hebben de voerschreven rentgelders geconsenteert int maecken van beleyde en(de) mainmise over alle en(de) iegewelck henne goederen, beyde haeve en(de) erffve, en(de) namentlijck over seeckeren bempt, groot drey dachmaelen gelegen tot Eeckeren onder Werchter, regen(oten) de Dijle ter ier., t' cappittel van Aersschot ter iier. en(de) iiier., Peeter Paeps ter iiiier. zijden, item huys en(de) hoff gelijck tselve gelegen is onder Werchter voerschreven, groot ontrent een dachmael, regen(oten) sheeren straete in twee zijden, de Dijle ter iiier., den Leemput ter iiier. zijden, sijnde de voerschreven geoderen aende voerschreven Barbara Van Aersschot gebleven en(de) gevallen bij scheydinghe en(de) deylinge teghen haere mede erffgenamen, consenterende insgelijcx int decreet der heeren schepenen van Loven daer over te geven sonder daer toe te derffven gedaeght oft geroepen te worden, met conditie dat de voerschreven rentgelders de selffve rente sullen moghen lossen en(de) affquyten t' allen tijden alst hen gelieven sal t' eender rijse tegen den pen(ninck) xvie. en(de) met volle rente, coram Dilbeeck, Loomans, xiiia. aprilis a(nn)o 1643.

         In de marge.

Op heden den xien. september 1654 comparerende Guilliam Peeters, als transport hebbende van jo(uffrouw)e Maria Van Emelen, heeft bekent ontfangen te hebben vuyt handen van Guilliam De Wijngaert tot Werchter de capitale penningen van dese tegenstaende rente van ses gul(den)s vijff st(uyvers met het verloop van dijen, consenterende oversulcx inde cassatie, promitten(tes), et(ceter)a.Ghilliam Peeters.

 

En deze ...

Bron : S.A.L., Inventaris Cuvelier, register nr. 7534, folio 441r., akte dd. 17 december 1646.

In presentia villici, etc(eter)a, gestaen m(eeste)r Philips De Kerridder, procur(eur), etc(eter)a, als thoonder deser onwederroepel(ijck) geconstitueert sijnde, inden naerbes(cheven) contracte geinsereert, om den selven te v(er)nyeuwen voor meyer en(de) schepenen van Loven, heeft tselve gedaen inder manieren naervolgende, op heden den xvien. november 1646 compareren(de) voor mij openbaer notaris ende ter presen(tie) vande getuygen naergenoemt Marten Van Hove, landtman, woonen(de) tot Werchter, met Barbara Van Aersschot, sijne huysvr(ouw)e, bij hem totten naervolgenden behoorl(ijck) geauthoriseert en(de) geassisteert, welcke voors(chreve) comparanten hebben verclaert en(de) bekent opgenomen en(de) ontfangen te hebben vuyt handen van Peeter Van Loo en(de) Johanna Van Trist, sijne huysvr(ouw)e, poirters deser stadt Mechelen, de somme van hondert vijftich carolus guldens eens, voor welcke voors(chreve) somme sij comparanten hebben beloeft, soo sij doen midts desen, te geven en(de) te betaelen eene jaerlijcxe en(de) erffelijcke rente van negen guldens seven stuyvers eenen halven, vrije en(de) exempt van allen lasten en(de) impositien, soo van xe., xxe., l., ce., min oft meer penn(ingen), alreede gestelt oft alnoch te stellen, beginnende de v(oor)s(chreve) rente inne te gaen, cours en(de) loop hebbende te nemen van op heden datum als boven, waervan oversulcx dierste jaere van betaelinge vallen ende v(er)schijnen sal den xvien. november 1647 en(de) soo voirts te continueren van jaere te jaere totte afflossinge dier, die altijts sal v(er)mogen te geschieden met gelijcke somme van hondert en(de) vijftich carolus guldens eens en(de) tv(er)loop naer rate van tijde, midts van(de) v(oor)s(chreve) lossinge sesse weken te vorens te v(er)adverteren, tot v(er)sekeringe van welcke v(oor)s(chreve) rente en(de) jaerlijcxe betaelinge dier de voornoemp[d]e comparanten hebben generaelijck v(er)bonden en(de) v(er)obligeert heurlieder persoonen en(de) goederen, present en(de) toecomen(de), en(de) specialijcken seker stuck bempts, groot bat als drije dachwant, metten gronde en(de) toebehoorten, gelegen tot Werchter onder Eeckeren tusschen de goederen van Peeter Paeps ter ie., tcappittel van Aersschot ter iie., Jan Diericx ter iiie. en(de) de Dele ter iiiie. sijden, alleenel(ijck) belast met negen mijten cheyns sonder meer, daer jaerlijcx vuytgaende t' gene de v(oor)s(chreve) comparanten alsoo v(er)claerden onder solemnelen eede, in handen mijns notario gedaen, ende sal midts desen bekentenisse comen te cesseren alsulcken drije obligatien als den voors(chreven) Marten aen hem Peeter hadde gegeven, constitueren(de) voirts sij lieden comparanten tot dien eynde onwederroepelijcken midts desen m(eeste)r Philips De Kerridder, procur(eur), etc(eter)a, omme te gaen en(de) te compareren voor meyer en(de) schepenen van Werchter voors(chreven) en(de) allomme elders daer des behooren en(de) van noode werden sal en(de) aldaer allen tgene voors(chreven) herkennende, den voornoempden Peeter en(de) sijne huysvr(ouw)e inde v(oor)s(chreve rente behoorl(ijck) te goeden en(de) erffven en(de) den selven pande daer voren wettel(ijck) te v(er)binden en(de) taffecteren en(de) omme voirts meer d(aer)inne handelen als sij comp(aran)ten daer selver bij en(de) present sijnde, souden connen oft mogen doen, beloven(de) te houden voor goet, vast en(de) van weerden allen tgene bijden v(oor)s(chreven) geconstitueerde gedaen en(de) gebesoigneert sal worden onder de v(er)bintenisse als voren, aldus gedaen en(de) gepasseert tot Mechelen ter presen(tie) van Peeter Crispijn en(de) Philips Janssens, als getuygen hierover geroepen en(de) gebeden, ende is de minute deser bij de comparanten ondert(eeckent), onderstont beneffens mij Otto Harius, openbaer notaris, bij den Secreten Raede der Co(nincklijcke) Ma(jesteyt) gead(mitteer)t, ondergeschreven en(de) was ondert(eeckent) O. Hartius, not(ariu)s pub(li)cus, aldus v(er)nyeuwt per predictum constitutus, coram Roeloffs, Leunckens, xviia. decemb(ris) anno 1646.

 

 In de akte maakt men melding van Martinus Van Hove sone wijlen Hubertus en zijn vrouw Barbara Van Aerschot, inwoners van Werchter. Op hun paard was er beslag gelegd door de dienaar Bartholomeus Bertho op verzoek van juffrouw Catharina Van Opstal om te komen tot een betaling van 42 guldens en 8 stuivers als restant van een som voor geleverd tonnenbier. Er mag dus verondersteld worden dat Martinus Van Hove een herbergier was. Martinus Van Hove en Barbara Van Aerschot beloven het restant te betalen binnen de 3 maand. Indien er niet wordt voldaan zal Martinus Van Hove in hechtenis genomen worden te Leuven.

Bron : S.A.L., Inventaris Cuvelier, register nr. 7526, folio 100r., akte dd. 12 oktober 1637.

Item Merten Van Hove sone wijlen Huybrechts ende Barbara Van Aerschot, gehuysshen, woonen(de) tot Werchter, om hen peerdt te relaxeren, dwelck bij Bartholomeeus Bertho, dienaer, onlancx hadde gearresteert ter instantie van jouff(rouw)e Cathlijn Van Opstal om te comen tot bet(aling)e van xlii gul(dens) viii st(uyvers), reste van eender so(m)me ter saecken van gelevert bier metter tonnen, in p(rese)ntia, etc(etera), hebben de v(oor)s(chreve) gehuysschen geloeft, gel(ijck) sijl(ieden) geloven midts des(en) aen(de) sel(ve) jouffvr(ouw)e Cathlijne de v(oor)s(chrerve) so(m)me binnen drije maenden naestcomen(de) te betaelen als schult met rechte v(er)wonnen, obligan(do) et indivisim submitten(do) ac renuncian(do) prout in forma, met condemnatie voluntaire gel(ijck) sijl(ieden) nu voer alsdan laeten condemneren midts des(en), op pene dat de voirs(chreven) Merten Van Hove hem alsdan personelijck alhier binnen Loven inder hachten sal presenteren, coram Daneels, Grave, octobris xiia., 1637.

Nog een akte bij Van Nuffelen.

     Uit dit huwelijk:

     1. Van Hove Hubertus,

     Van Hove Matheus,

     2. Van Hove Maria, (°) Keerbergen 07.07.1622 (g. Ricx Henricus en Van Aerschodt Barbara),

     Van Hove Clara, (°) Keerbergen 07.12.1624 (g. Vande Put Petrus en Van Reijmenam Catharina),

     Van Hove Joannes, (°) Keerbergen 10.08.1627 (g. Van Deijck Joannes en Goesen Anna),

     Van Hove Anna, (°) Keerbergen 04.04.1630 (g. Gooten Cornelius en Ricx Anna),

 

3. Goitens Willem,

 

Gootens Cornelius,

 

Gootens Franciscus,

    

Gootens Anna, XII - XIII (S3123 + S6239), (°) Keerbergen 14.02.1608 als Goosens Anna (g. Van Hove Martinus en Rams Anna),

 

Gootens Cathelijne, XII (S3397),

 

4. Van Hove Joanna, XI  - XII (S1107 + N1645 + S2409).

 


 

XI - Van Hove Hubertus sr (N1050 + N2262 + S2318), x 1 met Barbara Bosmans (N1050 + N2262 + S2318 + N2407 + S5215 + S7895), deze x 1 met XII - XIV - Van Mechelen Lambrecht (N2406 + S5214 + S7894),

 

KB1164: Fo 158v: 17 jan 1618:

Michiel Van Hove Michielsone met Gasparus Boots x Cathelijne Van Hove hebben bekend dat Huijbrecht Van Hove den jongen den voors C sone x Barbara Boschmans aan hem hebben betaelt.

KB1164: Fo 157v: 17 jan 1618:

Jan Van Hove Machielsone den ouden is voldaen van Huijbrecht Van Hove Michielsone de jongen x Barbara Boschmans ter zake van zeker rente.

KB1166: Fo 30v: 23 apr 1624:

Barbara Boschmans we Lambrecht Van Mechelen nu x Huijbrecht Van Hove de jonge, Jan Bosmans de jonge de voors Barbara broeder als mits de doot van Jan Fierens alleen momboir van de twee minderjarige kinderen voors Lambrecht Van Mechelen ende Barbara Bosmans voor de propt, hebben ontvangen van Cathelijn Blarenberghs we wijlen Jan De Grove penningen van een rente staande op een stuk land gekocht door Lambrecht Van Mechelen x Barbara Boschmans van Barbara Colebrants Peetersdochter daer moeder af was Digna Raps Aertsdochter dd 20 jul 1598.

KB1167: Fo 54v: 21 mrt 1659:

S+D kinderen Huijbrecht Van Hove x Barbara Bosmans

- Maijcken Van Hove x Michiel Cornelis tevoren we Bartholomeus De Rouck & tevoren we Peeter Verreck

- Hendrik Vander Roost x wijlen Appolonia Van Hove waervan vijf kinderen behouden

- Hendrik Van Hove x Maijken Guens te vorens wn Magdaleen Ceulemans

- Hendrik Paelmans wn Jenneken Van Hove daervan vijf minderjarige kinderen. 

 

Bijgaand de transcriptie van een akte (met dank aan Paul) van emancipatie van de kinderen van Hubertus Van Hove junior, zoon van Michael.

Transcriptie.

Item Hubertus Van Hove junior filius Michaelis, com(morans) apud Keerberghen,

in p(rese)ntia, et(ceter)a, emancipavit Henricum, Mariam, Apoloniam et Johannam

Van Hove, suas proles, a pane suo modo debito et consueto, quo facto

A. Cuypers reconduxit, coram Schore, Rivieren, octobris xxix., 1630.

 

Uit dit huwelijk:

 

1. Van Mechelen Elisabeth, in 1635 meerderjarig maer crancksinnig,

 

Van Mechelen Barbara, XII - XIII (N1203 + S2607 + S3947),

 

2. Van Hove Jan, (°) Haacht 26.10.1603,

 

Van Hove Maria, (x) 1 Rijmenam 14.04.1630, x 1 Keerbergen 26.05.1630 (g. Michael Van Hove en Balthazar Verstraeten) met Peter Vereect, x 2 (niet K, R, Mech, Bon, ) met Bartholomeus De Roeck, (°) Rijmenam 22.03.1619 (g. Rumoldis De Backer en Elisabeth ?) (deze x 1 Rijmenam 07.07.1643 (g. Petrus De Roeck en Philippus Van Laeck) met Verswijver Catharina), + Rijmenam 31.01.1646, x 3 Rijmenam 19.01.1654 (g. deze datum uit de klapper klopt niet met het register) met Michiel Cornelis,

KB1167: Fo 57: 23 apr 1659:

Bartholomeus De Rouck woonende tot Rijmenam dd 3 jul 1653 heeft ontvangen van Bartholomeus Verret ende Hendrik Van Hove als momboirs van de twee kinderen van wijlen Peeter Verrect daer moeder af is Maijcken Van Hove de som van 100 gl.

KB1167: Fo 273v: 16 mrt 1665:

Peeter ende Jan Vereect broeders wijlen Peetersone daer moeder af is Maijcken Van Hove hebben ontvangen van Peeter Guens ende Michiel Diricx als momboirs van de minderjarige kinderen wijlen Jacques Guens x Anna Ven de som van 200 gl eens ende 24 gl over... over d’aflossinge van een erfelijke rente van gelijcke somme capitaels als de constituanten heffende waren tot laste van wijlen Floris Guens ende sijne goederen gelegen binnen Keerbergen opt Lanckeijnde groot vijf dagwant het Voechelaere genoempt.

     Uit dit huwelijk:

     1. Vereect Petrus, (°) Rijmenam 19.01.1631 (g. Petrus Vervloessem en Catharina Vereect),

     Vereect Joannes, (°) Rijmenam 06.06.1642 (g. Joannes Bosmans en Maria Van Roost),

     Vereect Adrianus, (°) Rijmenam 24.12.1645 (g. Adrianus Bullens en Elisabeth Verswijver),

     2 a. De Roeck Joannes, (°) Rijmenam 11.10.1644 (g. Joannes Verswijver en Barbara De Roeck), moeder Catharina Verswijver,

     De Roeck Maria, (°) Rijmenam 31.01.1646 (g. Franciscus De Becker en Maria De Roeck),

     2 b. De Roeck Henricus, (°) Rijmenam 18.10.1648 (g. Henricus Van Hove en Emerantiana Aerts), moeder Van Hove Maria,

     x Rijmenam 18.02.1676 (g. Petrus Verreth en Joannes Vervloet) met Vervloet Joanna, meer info daar,

 

Van Hove Apolonia, X (N525 + N1131 + S1159), (°) Keerbergen 03.11.1607 (g. Joannes Palmaerts en Apolonia Huijckmans),

 

Van Hove Henricus, (°) Keerbergen 03.05.1610 (g. Henricus Bosmans en Maria Van Hove), x 1 Rijmenam 11.09.1633 (g. Nicolaus Van Hove en Joannes Ceulemans) met Magdalena Ceulemans, x 2 Keerbergen 03.06.1636 (g. Hubertus Van Hove en Daniel Eijnes) met Maria Eijne(n)s/Cuers/Jeuns/Guens/Gijnens (wellicht Van den Eynde, Heyns, Guens of Jennes), (°) (niet K?, P!, Bon!, R?, W!, S?, O, H, Mech?,  ).

KB1168: Fo 67: 21 mrt 1671:

Peeter Guens wijlen Jacques Sone verkoopt aan Hendrik Van Hove x Maeijcken Geens eenen bogaert met toebehoorten gelegen in de Cassestraet.

KB1168: 5 dec 1683: S+D:

- Naijntken Van Hove we Michiel Van Camp, geen kinderen

- Guilliam Van Hove

- Cornelis Geens x Appolonia Van Hove

- kinderen wijlen Elisabeth Van hove x Jan Vandeneijnde

- Beijken Van Hove we Thomas Kemels (1kint) tevoren we Jan Straels (6 kinderen)

- Jan Justens x Jenneken Van Hove

alle kinderen en kintskinderen te weten Naeijntjen Van Hove van wijlen Hendrik Van Hove x Magdalena Ceulemans & Guilliam etc van Henrik Van Hove x Maijken Guens

Uit dit huwelijk:

     1. Van Hove Adriana, (°) Rijmenam 25.01.1634 (g. Andreas Cuelemans en Paschasia Luijtens),

     x Mechelen Rom 18.12.1672 (g. Van der Haghen Joannes en Van der Horst Michael meier Heindonk) met Michiel Van Camp, kinderloos,

     2. Van Hove Appolonia, x Keerbergen 11.09.1657 (g. Valgaren Joannes en Van Hove Henricus) met Geens Cornelius,

     (°) Rijmenam 13.02.1611 (g. Jan Geens en Mayken Verbuken),

          Uit dit huwelijk:

          Geens Adriana, (°) Keerbergen 12.04.1658 (g. Bosmans Egidius en Lanen Maria),

          Guens Joannes, (°) Keerbergen 17.02.1659 (g. Guens Joannes en De Grove Catharina),

          Geens Barbara, (°) Keerbergen 07.02.1661 (g. Cornelis Joannes en Van Hove Barbara),

          Guens Petronella, (°) Keerbergen 12.05.1671 (g. Gobbens Theodorus en Van Hove Barbara n. Van Hove Elisabeth),

          Guens Anthonius, (°) Keerbergen 03.11.1674 (g. Van Omen Theodorus en Van Dijck Catharina),

     Van Hove Elisabeth, (°) Keerbergen 09.10.1639 (g. Joannes Michiels en Elisabeth Verheyden), x (niet K, ) met Jan Van den Eijnde,

     Van Hove Barbara, (°) Keerbergen 01.01.1643 (g. Joannes Voet en Helena Vercalsteren), x 1 Keerbergen 04.06.1662 (g. Adriaen Docx en Henricus Van Hove) met

     Stralen Jan, x 2 Keerbergen 20.08.1679 (g. Swiggers Joannes en Valckenborg Livinus) met Kemels Tomas,

          Uit dit huwelijk:

          1. ...

          Stralen Wilhelmus, (°) Keerbergen 20.08.1669 (g. Wilhelmus Van Hove en Magdalena Horckmans),

          Stralen Martina, (°) Keerbergen 13.03.1672 (g. Simon Van der Roost en Martina Heylen),

          Stralen Michael, (°) Keerbergen 11.02.1675 (g. Michael Kemels en Susanna Timmermans),

          Stralen Maria, (°) Keerbergen 17.11.1677 (g. Petrus Van Loock en Maria Van Hove),

          2. ...

     Van Hove Wilhelmus, (°) Keerbergen 19.06.1646 (g. Wilhelmus Hoelaerts en Anna Vermuyten),

     Joanna Van Hove, (°) Keerbergen 25.05.1649 (g. Gommarus Scheppers en Joanna Van Hove),

     x (niet K, W, S, Wak, H, Wes, ) met Justens Jan, (°) Wespelaar 12.11.1645 (g. Jan Allers en Joanna De Becker),

     fs Wilhelmus en Anna Rassaert, (deze x 1 Werchter 10.02.1672 (g. Joestens Alexander en Rassaert Antonius)

     met Van Wesenbeke Catharina).

          Uit dit huwelijk:

          2. Joestens Gaspar, (°) Werchter 03.11.1674 (g. Joestens Gaspar en Van Hove Maria),

          Joostens - Costens Barbara, (°) Werchter 13.12.1676 (g. Van Bael Arnoldus en Van Hove Barbara),

          Joostens Guilielmus, (°) Keerbergen 26.02.1680 (g. Van Hove Guilielmus en Joostens Petronella),

          Joostens Henricus, (°) Keerbergen 05.10.1682 (g. Van Hove Henricus en Van Adorp Petronella),

          Joostens Catharina, (°) Keerbergen 06.01.1685 (g. Van Camp Godefridus en Van Meerbeeck Catharina),

          Joostens Joannes, (°) Keerbergen 26.07.1688 (g. Hoeijlaers Joannes en Verstralen Anna),

          Joostens Maria, (°) Keerbergen 02.11.1691 (g. Vander Roost Simon en Van Nuffel Maria),

     Van Hove Michael, (°) Keerbergen 22.07.1652 (g. Michael Boets en Gertrudis Willems),

     Van Hove Joannes, (°) Keerbergen 07.03.1656 (g. Joannes Machiels en Maria Verbinnen),

     Van Hove Maria, (°) Keerbergen 14.09.1659 (g. Segerus Van Laeck en Maria Van Lanen).

 

Van Hove - Verhoef Joanna, (°) Keerbergen 10.06.1612 (g. Egidius Bosmans en Joanna Van Hove), x Haacht 23.08.1637 met Hendrik Paelmans, (°) Haacht 18.03.1600,

     Uit dit huwelijk:

     Palemans Joanna, (°) Haacht 22.04.1640,

     Palemans Appollonia, (°) Keerbergen 20.09.1643 (g. Vanden Berge Egidius en Van Hove Apollonia),

     Palemans Petrus, (°) Keerbergen 11.10.1644 (g. Veret Petrus en Vande Haugracht Barbara),

     Palemans Joannes, (°) Keerbergen 20.07.1648 (g. Michiels Joannes en Meesens Elizabeth),

     Palemans Anna, (°) Keerbergen 21.01.1652 (g. Schellincx Christianus en Troij Anna),

     Palemans Egidius, (°) Keerbergen 25.07.1655 (g. Machiels Joannes jr en Verreet Chatarina).

 

 

 

XII - XIII -XIV -Rams Petrus ( S + N), + Keerbergen 15.08.1632, x met Van Hove Maria (S + N).

 

Uit dit huwelijk:

 

Rams Joannes, XII (S2268),

 

Rams Dymphna, x 1 Keerbergen 05.02.1609 (g. Martinus Hoefkens en Petrus Rams) met Dom Corneel, x 2 Schriek 24.02.1615 (g. Petrus Rams en Mathias Vercalsteren) met Boets Martin,

     Uit dit huwelijk:

     1. Doms Adriaen, (°) Schriek 13.11.1609 (g. Peter Vercalsteren en Elisabeth Ramps),

     Doms Catharina, (°) Schriek 29.06.1611 (g. Jan Verg... en Catharina Ramps),

 

Rams Maria, (x) Schriek 22.05.1605 (g. Jan Rams en Adriaen Van Hove), x Rijmenam 20.06.1605 (g. Joannes Tserneels en Peeter Rams) met Jan Serneels,

     Uit dit huwelijk:

     Tserneels Joanna, (°) Rijmenam 06.05.1606 (g. Wouter Lauwers en Carlijn Goijvaerts),

     x Putte 04.02.1636 (g. Joannes Tserneels en Anthonius De Becker) met De Becker Adrianus,

     Tserneels Anna, (°) Rijmenam 30.12.1607 (g. Joannes Caleijs en Dingen Monels),

     Tserneels Elisabeth, (°) Rijmenam 10.10.1610 (g. Joannes Goijvaerts en Dingen Verhoedonck), 

     Tserneels Jan, (°) Rijmenam 19.12.1612 (g. Joannes Claes en Elisabet Reijmans),

     Tserneels Catharina, (°) Rijmenam 02.11.1615 (g. Willem Vervlourssem en Johanna Tserneels),

     Tserneels Cornelius, (°) Rijmenam 03.10.1617 (g. Cornelis Tserneels en Elisabeth Rams),

     Tserneels Elisabeth, (°) Rijmenam 30.04.1620 (g. Merten Van den Eynde en Ludovica Van Oijenbrugge),

     Tserneels Magdalena, (°) Rijmenam 16.02.1623 (g. Philippus Van Camp en Magdalena Maes), + Rijmenam 19.08.1640,

     Tserneels Anna, (°) Rijmenam 10.03.1626 (g. Adriaen Holemans en Anna Van Hove),

 

Rams Elisabeth, x Rijmenam 24.07.1615 (g. Johannes Booms en Adriaen van Vlourssum) met Van Vloursem Willem,

     Uit dit huwelijk:

     Vervloessem Adrianus, (°) Rijmenam 02.12.1616 (g. Cornelis Van Vloosem en Elisabeth Van Hoeve),

     Vervloessem Maria, (°) Rijmenam 27.03.1620 (g. Jan Sels en Maria Volcaerts),

     Vervloessem Peerijnken, (°) Rijmenam 19.03.1621 (g. Peeter Van Vloorsem en Dinghen Vrancx),

     Vervloessem Jacobus, (°) Rijmenam 04.11.1624 (g. Jacob Palmaerts en Anna Brabandts),

     Vervloessem Petrus, (°) Rijmenam 22.04.1632 (g. Joannes Janssens en Anna Van Laer),

 

Rams Anna, x Keerbergen 26.09.1610 (g. Martinus Van Hove en Jan Van de Sande) met Jacob Huberti - Huybrechts,

     Uit dit huwelijk:

     Huberti Joannes, (°) Keerbergen 16.02.1614 (g. Joannes Rams en Agnes Huybrechts),

     Huberti Petrus, (°) Keerbergen 27.07.1616 (g. Petrus Rams en Elisabeth Van Hove),

     Huberti Carolus, (°) Keerbergen 27.07.1616 (g. Joannes Van den Brande en Magdalena Horions),

     Huberti Maria, (°) Keerbergen 22.10.1618 (g. Martinus Van Rillaer en Maria Palmaerts),

     Huberti Jacobus, (°) Keerbergen 20.11.1620 (g. Petrus De Grove en Elisabeth Van Horick),

     Huberti Martina, (°) Keerbergen 29.08.1622 (g. Martinus Van Hove en Maria Vergerven),

     Huberti Elisabeth, (°) Keerbergen 02.02.1625 (g. Joannes De Grove en Elisabeth De Grove),

     Huberti Guilielmus, (°) Keerbergen 06.06.1628 (g. Joannes Voets en Maria De Grove),

     Huberti Carolus, (°) Keerbergen 19.12.1630 (g. Lucas Troyen en Margareta Ramps),

 

Rams Catharina, x Keerbergen 14.09.1614 (g. Petrus Rams en Jan Van Hove) met Troyen Lucas,

     Uit dit huwelijk:

     Troyen Anna, (°) Keerbergen 25.07.1616 (g. Joannes Rams en Margareta Anthonis),

     Troyen Maria, (°) Keerbergen 02.10.1619 (g. Daniel Van de Plas en Maria Rams),

     Troyen Elisabeth, (°) Keerbergen 25.06.1622 (g. Wilhelmus Golen en Elisabeth Van den Brande),

     Troyen Cecilia, (°) Keerbergen 03.11.1624 (g. Petrus De Grove en Verbraken Cecilia),

     Troyen Gommarus, (°) Keerbergen 21.03.1628 (g. Gommarus Matthei en Petronella Peters),

     Troyen Joanna, (°) Keerbergen 19.02.1631 (g. Michael Luyten en Maria Rams),

 

Rams Margareta, XI - XII - XIII (N1118 + S2360 + S6504). 

 

Rams Barbara, + Keerbergen 01.09.1635, x 1 Keerbergen  06.10.1626 (g. Hubert Van Hove en Michael Bosmans) met  Michiels Joannes (N1642), deze x 2 Keerbergen 08.01.1636 (g. Walter Guens en Jan Celens) met Gertrudis Peeters (N1643), deze x 1 Keerbergen 30.06.1620 (g. Egidius Haverals, Walter Guens, Jan Holemans en Gommarus Van Rillaer) met Willem Vercalsteren. Michiels Joannes x 3 Keerbergen 28.11.1659 met Maria Goris (S2271), deze x 1 Werchter 15.05.1640 met Bosmans Guilielmus (S2270)

     Uit dit huwelijk:

     1. Vercalsteren Clara, (°) Keerbergen 07.11.1621 (g. Antonius Vercalsteren en Margareta Van Rillaer),

     x Werchter 21.05.1656 met Castermans Joannes (N1358), deze x 1 (niet W, Wak, Bet, Rot, ) met Reniers Maria (N1359),

     (°) Rotselaar 13.08.1619 (g. Vermylen Joannes en Vande Venne Maria),

     Vercalsteren Joanna, (°) Keerbergen 08.08.1624 (g. Joannes Celis en Margareta Van Rillaer),

     Vercalsteren Joanna, (°) Keerbergen 08.08.1624 (g. Joannes Celis en Margareta Van Rillaer),

     2. Michiels Joannes, (°) Keerbergen 15.08.1628 (g. Joannes Rams en Elisabeth Coppens),

     x Keerbergen 03.10.1660 (g. Petrus Van der Roost en Jan Michiels sr) met Catharina Van der Roost,

          Uit dit huwelijk:

          Michiels Joannes, (°) Keerbergen 02.08.1661 (g. Egidius Guens en Joanna Goris),

          Michiels Clara, (°) Keerbergen 20.10.1663 (g. Petrus Ven en Clara Van Linden),

          Michiels Maria, (°) Keerbergen 11.07.1666 (g. Joannes Rams en Maria Huybrechts),

          Michiels Guilielmus, (°) Keerbergen 29.09.1669 (g. Guilielmus Van den Eynde en Maria Van der Roost),

     Michiels Daniel, (°) Keerbergen 15.08.1630 (g. Daniel Van de Plas en Maria Volckaerts),

     Michiels Anna, (°) Keerbergen 29.07.1633 (g. Michael en Anna Van Hove),

     3. Michiels Henricus, (°) Rijmenam 12.10.1636 (g. Henricus Van Roost en Catharina Spoelbergh),

     x Keerbergen 09.03.1666 (g. Jan Machiels en Michael Van der Roost) met Verbraken Catharina,

          Uit dit huwelijk:

          Michiels Adrianus, (°) Keerbergen 14.11.1666 (g. Joannes Kenens en Adriana Bosmans),

          Michiels Clara, (°) Keerbergen 22.07.1668 (g. Joannes Ven en Clara Van Linden),

          Michiels David, (°) Keerbergen 26.11.1670 (g. David Selst en Catharina Wijnricx), x (niet S, B, W, Beer, Heist, Bet, K, P, ) met Van Rillaer Catharina,

     Michiels Michael, (°) Keerbergen 26.11.1639 (g. Michael Bosmans en Joanna Geimes), x (niet K, R, P, S, ) met Catharina Dams,

          Uit dit huwelijk:

          Michiels Anna, (°) Keerbergen 08.12.1663 (g. Joannes Van de Valgaren n. Henricus Van den Brande en Catharina Vermijlen),

          Michiels Adriana, (°) Keerbergen 17.02.1665 (g. Adrianus Cudders en Maria Goris),

          Michiels Cornelius, (°) Keerbergen 02.011.1666 (g. Cornelius Suetwey n. Cornelius Dams en Maria Bosmans),

     Michiels Maria, X (N821), (°) Keerbergen 12.05.1643 (g. Philippus De Grove en Maria Eijmens),

     4. Bosmans Elisabeth, (°) Keerbergen 12.05.1643 (g. Henricus Smulders en Elisabeth Verheyde),

     Bosmans Adriana, XI (S1135), (°) Keerbergen 28.05.1645 (g. Joannes Bosmans en Adriana Hoelemans),

     Bosmans Jan, (°) Keerbergen 29.12.1649 (g. Joannes en Clara Bosmans), x Keerbergen 04.03.1669 (g. Michael Bosmans en Adriaen Cudders) met Barbara Pelgrims,

          Uit dit huwelijk:

          Bosmans Helena, (°) Keerbergen 04.10.1669 (g. Guilielmus De Belser en Helena Van der Hofstat),

          Bosmans Joanna, (°) Keerbergen 16.02.1671 (g. Michael Bosmans en Goris Maria n. Adriana Bosmans),

     Bosmans Rumoldus, (°) Keerbergen 17.11.1650 (g. Michael en Maria Bosmans),

     Bosmans Petrus, (°) Keerbergen 16.10.1653 (g. Joannes Michiels en Clara Verlinden),

     5. Michiels Segerus, (°) Keerbergen 13.05.1659 (g. Segerus Van Laeck en Catharina Wijnricx),

     x Mechelen (Zwartzusters) 16.11.1697 (g. Petrus Cleynhens en Matthias Verberghs) met Elisabeth Cleynhens,

          Uit dit huwelijk:

          Michiels Joannes, (°) Keerbergen 16.01.1698 (g. Joannes Verboven en Barbara Pelgrims n. Maria Goris),

     Michiels Egidius, (°) Keerbergen 18.05.1662 (g. Egidius Bosmans en Joanna Goris), x (niet K, S, W, Heist,) met Barbara Van den Poel,

          Uit dit huwelijk:

          Michiels Clara, (°) Keerbergen 18.09.1685 (g. Petrus Verboven n. Abraham Van de Poel en Clara Michiels),

          Michiels Anna, (°) Keerbergen 03.12.1688 (g. Petrus Ceulemans en Anna De Becker),

          Michiels Joannes, (°) Keerbergen 06.09.1689 (g. Joannes Van de Poel en Catharina Van de Wygaert n. Adriana Bosmans),

          Michiels Adrianus, (°) Keerbergen 29.05.1691 (g. Adrianus Verret en Elisabeth Cleynhens),

          Michiels Maria, (°) Keerbergen 18.03.1693 (g. Carolus Ceulemans en Elisabeth Cleynhens n. Maria Goris).

 

 

 

XII - Van Hove Egidius (N3900), x Rijmenam 01.05.1622 (g. Hendrick Buellens en Aert Teuns) met Bullens Elisabeth (N3901).

 

KB1165: Fo 96: 14 feb 1629:

Michiel Van Hove heeft gederft de tocht ten behoeve van Gillis Van Hove sijnen soon behouden van Margriete Verhagen om te verkopen aan Andries Verswijver het sevenste deel van een bunder land geheeten de Wiemen gelegen onder Rijmenam

Fo 96v: Gillis Van Hove verkoopt ook aan Andries Verswijver het sevenste paert in alle actie & recht als hij hebbende was in een rente uitgaande op de goederen van Hendrik Bullens.

    

Uit dit huwelijk:

    

Van Hove Maria, (°) Rijmenam 28.10.1622 (g. Marten Verswijveren en Maria Volcaerts),

    

Van Hove Adrianus, (N1950), (°) Rijmenam 26.07.1624 (g. Antonis Vereeckt en Elisabeth Van Hove),

    

Van Hove Catharina, (°) Rijmenam 02.07.1627 (g. Bartholomeus Vereeckt en Catharina Silvorts),

    

Van Hove Michael, (°) Rijmenam 19.08.1630 (g. Michael Palmaerts en Johanna Van den Hove),

    

Van Hove Anna, (°) Rijmenam 10.11.1633 (g. Joannes Michaelis en Anna Beullens),

    

Van Hove Elisabeth, (°) Rijmenam 11.03.1635 (g. Petrus Vereect en Elisabeth Van Gele).

 


 

X - Van der Roost Henricus (N524 + N1130 + S1158), (°) Haacht 12.09.1606, + Keerbergen 07.09.1676, x 1 Keerbergen 08.09.1634 (g. Jan Voet en Petrus Van Reymenam) met Van Hove Apollonia (N525 + N1131 + S1159), (°) Keerbergen 03.11.1607 (g. Joannes Palmaers en Apolonia Hueckens), + Keerbergen 08.09.1634, + Keerbergen 24.12.1653, x 2 Keerbergen 19.04.1654 (g. Corneel Valvekens en Jan Valgaerden) met Maria Laenen.

 

Aktes i.v.m. dit gezin vind je in het parenteel van Van der Roost Henricus.

 

Uit dit huwelijk:

 

1. Van der Roost Joannes, (°) Keerbergen 14.11.1635 (g. Petrus Van der Roost en Joanna Van Hove),

 

Van der Roost Peter, x (niet K, W, S, Bet, H, Wak, ) met Susanna Timmermans,

     Uit dit huwelijk:

     Vander Roost Michael, (°) Keerbergen 22.12.1669 (g. Vander Roost Michael en Huijbrechts Maria),

     Vander Roost Joannes, (°) Keerbergen 27.01.1672 (g. Claes Joannes en Ingelborchs Anna),

     Vander Roost Maria, (°) Keerbergen 15.03.1674 (g. Van Hove Henricus en Vander Roost Maria),

     Vander Roost Barbara, (°) Keerbergen 19.01.1677 (g. Straels Joannes en Goldtfuts Barbara),

 

Van der Roost Simon, IX (N262), (°) Keerbergen 20.07.1640 (g. Simon Van Royen (Signor drossaert in Keerbergen) en Maria Cock n. Adriana Van Nochen),

 

Van der Roost Michael, (°) Keerbergen 09.08.1643 (g. Joannes Van den Eynde en Maria Guens),

 

Van der Roost Maria, X (N565 + S579), (°) Keerbergen 22.12.1645 (g. Joannes Voet en Maria Beckers),

 

Van der Roost Barbara, (°) Keerbergen 08.10.1648 (g. Sebastiaan Van Elewijt en Barbara Van der Heergracht), x Keerbergen 26.09.1671 (g. Jan Holemans en Jan Michiels junior) met Holemans Jan (S1052), deze x 2 Rijmenam 18.06.1671 (g. Joannes Frans en Joannes Dams) met Daems Maria (S1053), (°) Keerbergen 12.03.1651 (g. Joannes De Becker en Van der Roost Maria),

     Uit dit huwelijk:

   2. Holemans Michael, X (S526), (°) Keerbergen 11.12.1672 (g. Michael Van der Roost en Maria De Preter),

   Holemans Adrianus, (°) Keerbergen 18.11.1674 (g. Adrianus Guens en Barbara Scheppers),

   Holemans Cornelius (°) Keerbergen 13.02.1678 (g. Cornelius Daems en Adriana Vervloet),

 

2. Van der Roost Elisabeth, (°) Keerbergen 05.01.1655 (g. Matthias Lanen en Elisabeth Van Lil),

 

Van der Roost Catharina, (°) Keerbergen 28.02.1656 (g. Guilielmus Lanen en Catharina ...),

 

Van der Roost Catharina, (°) Keerbergen 18.02.1657 (g. Dnus Andreas Lanen en Maria Lens),

 

Van der Roost Francisca, (°) Keerbergen 22.08.1658 (g. Samuel Van Deurne en Elisabeth Lanen),

 

Van der Roost Henricus, (°) Keerbergen 21.03.1660 (g. Henricus Van Hove en Anna Van Laer),

 

Van der Roost Guilielmus, (°) Keerbergen 16.05.1661 (g. Guilielmus Lanen en Lizabeth Vermijlen),

 

Van der Roost Sara, (°) Keerbergen 03.07.1662 (g. Joannes Van de Valgaren n. Joannes Van Horick en Maria Voet n. Sara Van Gemen),

 

Van der Roost Clara, (°) Keerbergen 03.07.1662 (g. Joannes Cleynhens en Clara Verlinden),

 

Van der Roost Anna Maria, (°) Keerbergen 16.09.1663 (g. Joannes Thaghemers aus Fardus en Anna Van Effen),

 

Van der Roost Catharina, (°) Keerbergen 22.03.1665 (g. Joannes Van der Roost n. Andreas Lanen en Barbara Lauwers n. Maria Lauwers).

 

 

 

XI - Guilielmus De Grove (S1106 + N1644 + S2408), x Keerbergen 17.02.1640 met Joanna Van Hove (S1107 + N1645 + S2409), ° niet K, R, W?,

 

Aktes i.v.m. dit gezin vind je in het parenteel van Guilielmus De Grove.

 

Uit dit huwelijk:

 

Petrus De Grove, X - XII (N822 + S1204), (°) Keerbergen 17.01.1641 (g. Petrus Fierens, Paulina Van de Plas voor Anna Van Adorp),

 

Catharina De Grove, X (S553), (°) Keerbergen 14.02.1644 (g. Gerardus Mijten en Catharina Van Baten),

 

De Grove Jan, (°) Keerbergen 17.01.1649 (g. Joannes De Grove en Elisabeth Van Broeckhoven),

 

Joanna De Grove, (°) Keerbergen 07.08.1653 (g. Petrus De Grove en Joanna Aertgeerts), x 1 Keerbergen 29.05.1676 (g. Willem De Grove en Jan Van de Valgaren) met Claes Jan, x 2 Keerbergen 31.01.1680 (g. Willem Claes, Jan Joossens, Jan Kerckmans en Willem Raschaers) met Abraham Raschaerts, geen fii te K, R,

 

 

 

XI - Van Hove (Van Hoeven - Van Hoven) Adrianus (N1950), (°) Rijmenam 26.07.1624 (g. Antonis Vereeckt en Elisabeth Van Hove), (x)Putte ...01.1649 (g. Petrus Van Deuren en Gilis Stessens) met Van Deuren (Doorne) Elisabeth (N1951), (°) ca. 1625.

 

1687: Van Hoof Adrianus bezit eigendom bij huis Den Valck te Putte.

1719: Van Hoof Adrianus (Van Hove) bezit eigendom bij De Valck in de plaats te Putte.

 

Uit dit huwelijk:

 

Van Hove Joannes, (°) Putte 02.12.1650 (g. Joannes Van Rompaey en Elisabeth Beeckmans),

 

Van Hove Joanna, X (N975), (°) Rijmenam 29.09.1651 (g. Adrianus Bullens en Johanna Van Doorne),

 

Van Hove Anna, (°) Putte 15.03.1655 (g. Egidius Gunts en Magdalena Stessens),

 

Van Hove Petrus, (°) Putte 14.08.1657 (g. Guilielmus Van Deuren en Barbara Buckeleis),

 

Van Hove Samuel, (°) Putte 23.03.1660 (g. Petrus Van Deuren en Anna Beeckmans),

 

Van Hove Maria, (°) Putte 06.06.1661 (g. Mattheus Van Deuren en Maria Van Eynde),

 

Van Hove Adriana, (°) Putte 02.03.1664 (g. Anthonius Stessens en Adriana Beeckmans),

 

Van Hove Michael, (°) Putte 20.06.1666 (g. Michael Op de Beeck en Maria Van Kiel).

 


 

De Neef Egidius (N974), (°) (niet O, R, Bon, ...), x O.L.V.Waver 11.01.1676 (g. Joannes De Belser en R.D. Bartholomeus Van Tulder) met Van Hoof Joanna (N975), (°) Rijmenam 29.09.1651 (g. Adrianus Bullens en Johanna Van Doorne), + O.L.V.Waver 20.03.1729 (ex parte mense spiritus). Deze x 2 O.L.V.Waver 08.02.1686 (g. Boschmans Joannes, Boschmans Petrus en De Neef Joannes) met Boschmans Joannes, handwerker.

 

Uit dit huwelijk:

 

1. De Neef Elisabeth, (°) O.L.V.Waver 11.07.1676 (g. Petrus Traets en Elisabeth Van Deuren),

 

De Neef Joanna, IX (N487), (°) O.L.V.Waver 23.03.1678 (g. Joannes De Neef en Joanna Frans),

 

De Neve Egidius, (°) O.L.V.Waver 26.05.1679 (g. Egidius Farci en Margareta Heremans), moeder Van den Bosch,

 

De Neef Maria, (°) O.L.V.Waver 07.01.1681 (g. Joannes De Belser en Joanna Palmaets),

 

De Neef Joannes Franciscus, (°) O.L.V.Waver 10.05.1682 (g. Joannes Van der Auwera en Maria Van Hoef),

 

2. Bosmans Catharina, (°) O.L.V.Waver 10.11.1686 (g. Bosmans Cornelius en Kuypers Catharina), x O.L.V.Waver 20.02.1703 (g. Petrus Bosmans en Servatius Uijterhoeven) met Op de Beeck Gummarus,,

     Uit dit huwelijk: geen andere fii te O, R, Bon, Duf,

     Op de Beeck Martinus, (°) O.L.V.Waver 29.06.1703 (g. Martinus De Bengter en Catharina Van der Veecken),

 

Bosmans Maria, (°) O.L.V.Waver 09.09.1688 (g. Bosmans Petrus en Bosmans Catharina),

 

Bosmans Petrus, (°) O.L.V.Waver 19.12.1690 (g. Hijbert Joannes en Bosmans Maria),

 

Bosmans Adrianus, (°) O.L.V.Waver 31.03.1695 (g. Bosmans Petrus en Van Hoef Anna).

 

Terug naar startpagina  Terug naar startpagina stamboom