Voorouderlijst Van Hove Pauwel

 

Hove(n) Van (den), Hove(n),Van Hoove, Vanauve, Vanhauve(n), Van (den) Hoof(f), Van (den) Hoef, Van Hoefs, Van (het) Hof, Van 't Hof(f), Von den Hof(f), Vonhoff, Van den Hoofden, Van den/r Hooft, Van der Hoofd, Van 't Hooft, Van (den) Hof(f), Van O(o)f, Hof(s), Ten Hove

Familienaam afgeleid van de zeer verspreide plaatsnaam Hove.

 


De oudste gegevens en de aktes met dank aan Christine Savat en Michael Roekaerts. Meer info op hun website.

 

XV - XVI - XVII - XVIII - Van Hove Pauwel (S + N), ca. 1500, x met ...

 

HCT835 fo 61: 28 apr 1598:
Remeijs Van Hove zone wijlen Pauwels woonende tot Haecht als proc van Jan Van Velthem zone wijlen Lucas daer moeder af was Clara Pellekens woonende binnen de stadt van Antwerpen heeft beset tot behoef van Francois Verheijden x Cornelia Haccaerts we was wijlen Lucas Van Velthem een erfelijcke rente op de hellicht van alle het recht den voors Jan Van Velthem is toebehorende in een hoeve mette gronden, weijden groot 21 boenderen gelegen in diverse percelen binnen de prochie van Haecht of daerontrent van welcke hoe Lucas Van Velthem den voors Jans broeder de hellicht is competerende ende hen gesamenlijck verstorven van wijlen hun vader volgens S+D dd 22 nov 1596 voor schepenen van Antwerpen ende heeft den voorn comparant machtig gemaeckt Remeijs Van Hove diemen heet Cuijpere om in den naem vanden constituant te compareren voor de wethouderen van Haecht.
WRT1846 fo 8v: 18 nov 1561:
Katheryne Van Hove wijlen Pauwelsdochter x Janne Van Hesen verkopen aan Hendrik Dries x Marie Peeters een erfelijke rente op haar verstorven bij S+D dd 15 apr 1551 met Anna Margriete ende Berbele Van Hove heure susteren.

 

Uit dit huwelijk:

 

Van Hove Anna,

 

Van Hove Margriete,

 

Van Hove Berbele,

 

Van Hove alias De Cuijper Remeys, x met Cathlijne Christiaens, fa Hendrick,

HCT835 fo 60v: 9 apr 1598:
Willem Van Langendonck sone wijlen Jans als erfgen wijlen Kathelijne Verloossens huijsvrouwe was van Janne Verpaelt heeft bekent dat Dominicus Bretel x Margriete Christiaens dochter wijlen Hendricx te zijn afgelost ende gequeten een rente die den voors Janne Verpaelt was heffende op voors Margriete ende Cathlijne Christiaens gesusteren tegenwoordige huijsvrouwe Remeijs Van Hove.

 

Van Hove Cathlijn, XIV - XV - XVI - XVII.

 


 

XIV - XV - XVI - XVII - Van Hese Jan (S + N), ca. 1530, x met Cathlijn Van Hove (S + N), deze x 2 met Anthonis Lauwers. Het complexe gezin Lauwers bij Lauwers.

 

Een heleboel aktes i.v.m. dit gezin vind je in het parenteel van Van Hese Jan.

 

Uit dit huwelijk:

 

1. Van Hezen IJda, XIII - XIV - XV - XVI  (S2585 + S3865 + S3973 + S4013 + S4601 + N5017 + N6333 + S7225 + S9929 + S10128),

 

Van Hesen Anna, ca. 1570, x met Jacob Michiels.

 

Terug naar startpagina Terug naar startpagina stamboom