Voorouderlijst Van Hove Jan

 

Hove(n) Van (den), Hove(n),Van Hoove, Vanauve, Vanhauve(n), Van (den) Hoof(f), Van (den) Hoef, Van Hoefs, Van (het) Hof,

Van 't Hof(f), Von den Hof(f), Vonhoff, Van den Hoofden, Van den/r Hooft, Van der Hoofd, Van 't Hooft, Van (den) Hof(f),

Van O(o)f, Hof(s), Ten Hove

Familienaam afgeleid van de zeer verspreide plaatsnaam Hove.

 


 

XV - XVI - Van Hove Jan, ca. 1500, x met ...

 

Uit dit huwelijk:

 

Van Hove Machiel, XIV - XV,

 

Van Hove Jan.

 


 

XIV - XV - Van Hove Machiel (S), ca. 1530, x met Anna Sridders.

 

HCT851 fo 148:
- 8 aug 1562: Adriaen Vandermoelen heeft opgedragen aan Machiel Van Hove
- 10 jun 1566: Jan Van Hove zone wijlen Jans heeft ontvangen in de naam van Janne, Lijsbethe, Anne ende Catherijne Van Hove al minder van jaeren kinderen wijlen Michiels Van Hove x Anna Sridders een half boender bempt doende vs Jan Van Hove zone Jans in den naem van Janne Van Hove zone wijlen Machiels hulde
- 27 nov 1606: Jan De Wint met Willem De Wint zijnen zone daer moeder af is geweest Anna Van Hove hebben na doode Jans Van Hove oom des vs Willems ontvangen het voors half boender bempt stellende den voors Willem oudt 22 jr als sterfman
ende want die voors Anna zijne moeder naer dode des vs Jans haer broeder niet en heeft verheven Dobbel Hergeweyde.

 

Uit dit huwelijk:

 

Van Hove Jan(ne),

In bijlage (met dank aan Paul Peeters) een akte van emancipatie.  Joannes Verhoeven sone Michael emancipeert zijn kinderen.  Het is wel onder voorbehoud dat hij in het plaatje past.

De onvolledige tekst in de rand heeft betrekking op de voorgaande akte en dus niet op deze akte van emancipatie.

BRON : S.A.L, Inventaris Cuvelier, register nr. 7860, folio 8r, akte dd. 11.07.1575. 

Transcriptie.

Item Joh(ann)es V(er)hoeven filius q(uon)d(am) Michaelis, co(m)mor(ans) in Haeght,

in p(rese)ntia, emancipavit Petrum, Wilhelmum, El(isabe)t(am), Paulinam

et Annam V(er)hoeven, suos liberos, a pane suo modo debito,

quo facto Berckel recond(uxi)t, cor(am) Grave, Maelcote,

xi. julii.

 

Van Hove Lijsbeth,

 

Van Hove Anna, XIII - XIV,

 

Van Hove Catherijne,

 


 

XIII - XIV - De Win(d)t Joannes (S6060 + S9900), ca. 1565, x 1 ca. 1595 met Anna Van Hove (S6061 + S9901), (deze x 1 ca. 1580 ca. met Vereect Jan), x 2 Mechelen Rom 30.06.1588 (g...) met Maria Vandervorst.

 

Aktes i.v.m. dit gezin vind je in het parenteel van De Win(d)t Joannes.

 

Uit dit huwelijk: ex Rijmenam,

 

1. Vereeckt Elisabeth, x met Hoelemans Wilhelmus,

     Uit dit huwelijk:

     ... 

     Holemans Adriana, () Rijmenam 15.09.1602 (g. Jan De Wint en Anneken Thonis),

     Holemans Joannes, () Rijmenam 15.01.1606 (g. Adriaen Van Kelst en Dinghen Verpoosdonck),

     Holemans Guilielmus, () Rijmenam 30.12.1607 (g. Willem De Wint en Lesken Verbuken),

     Holemans Franciscus, () Rijmenam 01.11.1610 (g. Franchen Verbuken en Lisken Claes),

     Holemans Arnoldus, () Rijmenam 08.12.1613 (g. Arnoldus Hoelemans en Magdalena Maes),

     Holemans Anna, () Rijmenam 16.11.1617 (g. Andries Van Hove en Anna Vereect),

 

2. De Wint Guilielmus, XII - XIII (S3030 + S4950),

 

? De Win Anna, () Mechelen P&P 19.02.1588 (g. Van Ghele Machiel en Sbruijne Lijsbeth),

 

3. De Win(d)t Joannes, meier, () Mechelen P&P 02.07.1589 (g. Van Rommel Gielis en Verhaghen Lesken), ex Rijmenam, x (niet R, K, H, Bon!, Mech, Kamp, ) met Fabius Maria,

Was een tijd koster-schoolmeester te Haacht.

     Uit dit huwelijk:

     De Wint Guilielmus, () Haacht 09.02.1616,

     De Wint Aleidis, () Haacht 13.11.1618,

     De Wint Joannes, () Rijmenam 16.05.1621 (g. Wilhem De Windt en Agnes Arts),

     De Wint Gaspar, () Rijmenam 26.02.1624 (g. Mr Joannes Verhaghen en Barbara Versteveren).

 

Terug naar startpagina Terug naar startpagina stamboom