Voorouderlijst Van Hove Corneel

 

 


Mechelse gegevens met dank aan: De Ware Vrienden van het Archief, bewerking Parochieregisters Mechelen 1519-1796,  http://www.dewarevrienden.net,  2007-2010.

De oudste gegevens en de aktes met dank aan Christine Savat en Michael Roekaerts. Meer info op hun website.

 

XV - Van Hove Corneel (S), ° ca. 1490, x met (... Vernamen).

 

RMN29: 21 mei 1556 – copie 25 nov 1740:
Jan Van Hove Cornelissone wijlen heeft gegoed mr Hendrik De Clerck in den naem en tot behoef vanden h geest een erfelijcke rente en heeft te pande geset vijf dagwanden bempt den Hixham geheeten.
RMN79: 18 apr 1539:
Jan Vernamen heeft vercocht aen Andriesen en Jannen Van Hoeve getrout hebbende elck een van sijne susteren alle zijne gedeelten van eender hoeven geheeten het goet ter Paelt, gelegen onder Rijmenam daer Cathlijne Vernamen met Mathijsen Van Schoor heeft een derdendeel in geschiet voor mannen van leenejan & Willem Verhoeven, & Mathijsen Van Schoor & Hendrik Vernamen.

 

Uit dit huwelijk:

 

Van Hove Jan, XIV (S).

 


 

XIV - Van Hove Jan (S), ° ca. 1520, x met Digna Serneels.

 

RMN7: 21 mrt 1574:
Jan Van Waest Janssone & Gilis Verloo momboirs vande kinderen wijlen Jan Van Hove daer moeder af was Digne Serneels ter eenre ende Cornelis Van Hove joncgeselle wesende Kathlijn Van Hove x Andries Keldermans geasst met Carle Keldermans vader des voors Andries ter andere sijde hebben gedaen rekeninge.
RMN7: 27 mei 1575:
Cathelijn Van Hove x Andries Keldermans hebben vercocht aen Cornelis Van Hove haeren broeder haer paert en deel bij S+D ten dele gevallen.
fo 40v: 19 apr 1586:
S+D kinderen Jan Van Hove x Digne Serneels
Cornelis Van Hove ter eendre ende Catharina Van Hove x Andries Keldermans ter andere sijde.
RMN9: 12 feb 1627:
Gielis Keldermans Andriessone daer moeder af was Cathelijne Van Hove heeft vercocht aen Hendrick Anthonis x Margriete Adriaensen een erfelijcke rente als hij comparant ter saecke van erfcoop te heffen plach op drij stucken winnende lants competerende Andries en Jan Van Hove, item Bernaert Piau en Jan Verspouwen in den naem van Anna ende Margriete Van Hove huerlieder resp huijsvrouwen samen kinderen van Cornelis Van Hove daer moeder af was Thorie Van Waes aen de welcke hij comparant de voors drij stucken lants hadde vercocht ende daervoorden deselve aen hem comparant de voors rente hadden verleden.
RMN8: 18 jul 1579:
Testament van Cornelis Van Hove zieckelijck van lichaem maer wel bij zinnen x Dorothea Van Waest.
 

 

Uit dit huwelijk:

 

Van Hove Catharina, x met Andreas Keldermans, fs Carle,

     Uit dit huwelijk:

     Keldermans Egidius,  

 

Van Hove Corneel, XIII (S4216).

 


 

XIII - Van Hove Corneel (S4216), ° ca. 1550, x Mechelen Rom 27.09.1578 (g...) met Van Waes Dorothea (S4217).

 

Schepenakten O.L.V.Waver - Bonheiden - Rijmenam - bewerking van Karel Lemmens 1998

1409 p 137v Verkoop 1.06.1614:

Dorothea Van Waes Jansdr we Corneel Van Hove met haar twee zonen Andries en Jan en haar twee dochters Anna (x Bernard Pay) en Margriete (echtg. Jan Verspouwen) verkopen 2 B land en bos te Rijmenam-Waunisse aan Jan Volckaerts x Magdalena Gheens.

1411 p 138 Verkoop 22.04.1614 Rijmenam:

De drie kinderen Keldermans (Jan, Gielis en Mayken (echtg. Corneel Kerremans)) verkopen 6 percelen zijnde 3 B land te Rijmenam -Waynisse na calengieringe ofte vernaderinge aan Thoria Van Waes we Corneel Van Hove en haar 4 kinderen:

1. André Van Hove x Anna Goyvaerts Jansdr,

2. Jan Van Hove x Anna ...,

3. Anna Van Hove x Bernard Prou,

4. Margriet Van Hove x Jan Verspouwen.

De kopers zijn 12 1/2 gd x P12 schuldig aan Jan Keldermans Andriessone.

Cassatie van de schuld op 11.02.1621 door Thoria Van Waes en haar kinderen aan Hendrik De Punder, die deze schuld had overgekocht.

1412 p 138 Lening 22.04.1614 Rijmenam:

Andre, Jan, Anna en Margriet Van Hove leenden van Gillis Keldermans Andriessone  vs 18 gd 15 st x P16 bepand op 3 B land vs.

 

Uit dit huwelijk:

 

Van Hove Andries, XII (S2108),

 

Van Hove Anna, (°) Mechelen Jan 14.06.1590 (g. Setens Carolus en Van der Veke Margaretha), x Mechelen Jan 08.01.1612 (g. Pauwels Egidius, Rullens Joannes, Ceulemans Petrus en Cousin Lambertus) met Pian Bernardus,

     Uit dit huwelijk:

     Pian Maria, (°) Mechelen Jan 29.03.1612 (g. Verspauen Joannes en Gregorij Maria),

     Pian Franciscus, (°) Mechelen Jan 19.02.1614 (g. Verbuck Franciscus en Van Hoeven Anna),

     Pian Clara, (°) Mechelen Jan 03.02.1616 (g. De Winter Sebastianus en De Beeren Joanna),

     Pian Maria, (°) Mechelen Jan 17.05.1618 (g. Van Caster Jacobus en Laurens Maria),

     Pian Bartholomeus, (°) Mechelen Jan 28.06.1625 (g. Van Muscum Joannes en Gooris Maria),

     Pian Anna, (°) Mechelen Jan 13.12.1627 (g. Van den Hoeve Joannes en Medenblick Francisca),

     Pian Henricus, (°) Mechelen Jan 27.02.1630 (g. Van den Bosche Henricus en Goons Maria),

     Pian Nicolaes, (°) Mechelen Jan 06.07.1632 (g. Van der Laen Nicolaus en Servaes Johanna),  

 

Van Hove Maria Margareta, (°) Mechelen Jan 14.06.1590 (g. Wijnands Wijnandus en Colemans Anna), x Mechelen Jan 01.05.1611 (g. Van den Eijnde Bernardus, Deijns Henricus, Van Veerdel Gommarus en Verspauwen Martinus) met Jan Verspauwen,

     Uit dit huwelijk:

     Verspauwen Maria, (°) Mechelen Jan 23.11.1615 (g. Pian Bernardus en Van Tolhuijse Maria),

     Verspauwe Adrianus, (°) Mechelen Jan 19.06.1618 (g. Verspauwe Martinus en Van den Hoove Anna), 

     Verspauwen Henricus, (°) Mechelen Jan 14.02.1621 (g. Verspauwe Arnoldus en De Voechte Maria), 

     Verspauwe Joannes, (°) Mechelen Jan 04.09.1623 (g. Rens Joannes en De Hondt Joanna), 

     Verswauwen Anna, (°) Mechelen Jan 18.04.1626 (g. Van Beneden Joannes en Van Hove Anna), 

     Verspauwen Rumoldus, (°) Mechelen Jan 07.09.1628 (g. Van den Hoeve Andreas/Pian Leonardus en Lesguier Catharina), 

 

Van den Hove Johanna, (°) Mechelen Jan 22.02.1593 (g. Stevens Joannes en Van Hoeve Maria),

 

Van Hove Joannes, x met Anna Fierens,

HCT835b fo 23v: 6 jun 1643:
Authorisatie voor Jan Palmaerts & Jan Verspauwen momboirs van de achtergelaten weesen Jan Van Hove x Anna Fierens, te weten Cathelijn, Jenneken, Maria, Jan & Cornelis Van Hove om te verkopen onderhalf dm land uit een half boender gelegen int Hulstervelt aen Jan Van Haecht  x Elisabeth Verhuijck.
H835b: Fo 88v: 11 mei 1650:
Jan Palmaerts als wettig momboir van Jan ende Cornelis Van Hoeffve, Rombout Janssens soo voor de tochte als wel ter asstie van Adriaen Van Wesenbeeck & Merten Van Ermegem als wettige momboirs van zijne kinderen behouden van wijlen Elisabeth Van Hove voor de propt, den voors Merten Van Ermegem x Cathlijn Van Hove ende Jenneken Van Hove jonge dochter oud ontrent die 28 jaar
alle kinderen en erfgen van wijlen Jan Van Hove x Anna Fierens verkopen aan Peeter Van Haecht Machielssone x Maeijcken Van Adorp ierst huijs en hof met twee blocken lant daer annex alhier ten Eijcken groot seven dm, item een half dm lant opt Hulsterenvelt reg het vorst huijs en hof  ‎(erfgen Frederick Van Hove),
(een rente ten behoeve van Janneken Van Hove en een rente ten behoeve van Cornelis Van Hove, een rente ten behoeve vande kinderen Rombout Janssens x wijlen Elijsabeth Van Hove)‎ .

     Uit dit huwelijk: 

     Van Hove Elisabeth, (°) Haacht 23.10.1613, 

     Van Hove Petrus, (°) Haacht 19.04.1616, 

     Van Hove Catharina, (°) Haacht 04.08.1619, x Haacht 13.05.1649 met Martinus Van Ermegem, gezin daar,

     Van Hove Joanna, (°) Haacht 14.06.1622,

     Van Hove Joannes, (°) Haacht 01.01.1625, 

     Van Hove Cornelius, (°) Haacht 09.01.1628, 

     Van Hove Maria, (°) Haacht 24.04.1633.  

 


 

XII - Van Hove Andries (S2108), ° ca. 1575, + Rijmenam 12.05.1651, x Rijmenam 01.11.1611 (g. Hendrik De Punder en Jan de Brouwere) met Goyvaerts Anna, Jansdr (S2109), R+

 

KB1165: Fo 66: 27 okt 1627:

Hans Van Hove wonende te Haacht heeft opgedragen tot behoef van Andries Van Hove x Anna Goijvaerts den C broeder twee bunder land.

 

UIt dit huwelijk:

 

Van Hove Bernardus, (°) Rijmenam 20.02.1612 (g. Bernardus Piam en Anna Van Horenbeek), x Rijmenam 15.07.1655 (g. Joannes Bruyneel en Joannes Van Horenbeeck) met Claes Joanna,

     Uit dit huwelijk:

     Van Hove Maria, (°) Rijmenam 22.08.1656 (g. Joannes Van Hove en Maria Heuwens),

     Van Hove Joannes, (°) Rijmenam 16.05.1659 (g. Joannes Claes en Carola Huijsmans),

     Van Hove Rumoldus, (°) Rijmenam 05.02.1663 (g. Rumoldus Van Aken en Maria Claes),

     Van Hove Barbara, (°) Rijmenam 29.01.1667 (g. Guilielmus Palmars en Barbara Claes),

 

Van Hove Anna, (°) Rijmenam 19.09.1617 (g. Willem Hoelemans en Anna Van Hove),

 

Van Hove Elisabeth, (°) Rijmenam 05.04.1621 (g. Mattheus Van Hambeke en Elisabeth Van Broeckhoven), x Rijmenam 26.06.1648 (g. Joannes Van Horick en Martinus Van den Eynde) met Van Camp Joannes,

     Uit dit huwelijk:

     Van Camp Anna, (°) Rijmenam 03.03.1649 (g. Petrus De Lauwer en Anna Tserneels),

     Van Camp Bernardus, (°) Rijmenam 26.02.1651 (g. Bernardus Van Hove en Maria Fraijmans),

     Van Camp Maria, (°) Rijmenam 27.02.1653 (g. Joannes Bercx en Maria Verstraten),

     Van Camp Elisabeth, (°) Rijmenam 27.05.1655 (g. Michael Van Hove en Elisabeth Bogaerts),

     Van Camp Barbara, (°) Rijmenam 16.10.1658 (g. Gualterus Keldermans en Barbara Verreth),

     Van Camp Andreas, (°) Rijmenam 02.12.1660 (g. Joannes Holemans en Margareta Golens),

     Van Camp Joanna, (°) Rijmenam 21.06.1663 (g. Joannes Claes en Joanna Guens),

 

Van Hove Henricus, XI (S1054), (°) Rijmenam 16.01.1624 (g. Henricus Bullens en Anna Guens),

 

Van Hove Andreas, (°) Rijmenam 19.04.1628 (g. Joannes Van Hove en Catlyn Goyvaerts),

 

Van Hove Michael, (°) Rijmenam 02.09.1629 (g. Michael Van Hove en Anna Versteveren), x (niet K, R, ) met Cuppens Catharina,

     Uit dit huwelijk:

     Van Hove Philippus, (°) Rijmenam 05.12.1661 (g. Philippus Cuppens en Joanna Claes loco Elisabeth Van Hove),

     Van Hove Bernardus, (°) Rijmenam 09.12.1665 (g. Michael Van Hove en Catharina Luijtens),

     Van Hove Adrianus, (°) Rijmenam 23.02.1672 (g. Adrianus Guens en Maria Verreth),

     Van Hove Adrianus, (°) Rijmenam 15.09.1675 (g. Adrianus De Meert en Catharina Van de Voorde),

 

Van Hove Barbara, (°) Rijmenam 20.11.1633 (g. Petrus Geens en Anna Holemans).

 


 

XI - Van Hove Henricus (S1054), (°) Rijmenam 16.01.1624 (g. Henricus Bullens en Anna Guens), x Rijmenam 16.05.1660 (g. Bernardus Van Hove en Andreas Van Hove) met Van de Voorde (Vooremans) Catharina (S1055), (°) Rijmenam 07.06.1633 (g. Antonius De Keijser en Catharina Kostermans), + Rijmenam 26.02.1690.

 

Uit dit huwelijk:

 

Van Hove Anna, (°) Rijmenam 08.02.1662 (g. Andreas Van Hove en Anna Aerts), x Rijmenam 30.01.1695 (g. Ludovicus Van Hoof en Adrianus Holemans) met Jacobus Frans,

     Uit dit huwelijk: geen andere fii te R, Bon,

     Frans Catharina, (°) Rijmenam 06.11.1695 (g. Ludovicus Van Hoof en Catharina Frans),

     Frans Adrianus, (°) Rijmenam 08.01.1698 (g. Adrianus De Koster en Catharina Van Hoof),

     Frans Egidius, (°) Rijmenam 08.03.1700 (g. Egidius Ceulemans en Joanna Van Hoof), + Rijmenam 26.09.1726,

 

Van Hove Joanna, X (S527), (°) Rijmenam 30.05.1666 (g. Adrianus Ceulemans en Joanna Claes),

 

Van Hove Catharina, (°) Rijmenam 17.09.1669 (g. Michael Cornelis en Catharina Cuppens),

 

Van Hove Louis, (°) Rijmenam 24.05.1671 (g. Ludovicus Vervloesem en Maria de Munck),

 

Van Hove Catharina, (°) Rijmenam 23.04.1674 (g. Joannes Vervloet en Adriana Van de Venne).

 


 

X - Van Hove Joanna (S527), (°) Rijmenam 30.05.1666 (g. Adrianus Ceulemans en Joanna Claes), x Rijmenam 01.07.1700 (g. Ludovicus Van Hoof en Beissans) met Holemans Michael (S526), (°) Keerbergen 11.12.1672 (g. Michael Van der Roost en Maria De Preter).

 

Uit dit huwelijk:

 

Holemans Joanna, IX (S263), (°) Rijmenam 01.05.1701 (g. Jacobus Frans en Joanna Holemans),

 

Holemans Elisabeth, (°) Rijmenam 11.01.1703 (g. Ludovicus Van Hoof en Elisabeth Frans),

 

Holemans Maria, (°) Rijmenam 23.11.1705 (g. Jacobus De Couster en Maria Holemans),

 

Holemans Catharina, (°) Rijmenam 06.01.1709 (g. Joannes Van Rompaij en Catharina Frans), x Putte 30.11.1736 met Op de Beeck Joannes,

     Uit dit huwelijk:

     Op de Beeck Joanna, (°) Putte 09.02.1737,

     Op de Beeck Anna Theresia, (°) Putte 24.01.1738,

     Op de Beeck Joanna, (°) Putte 26.03.1740,

     Op de Beeck Adrianus, (°) Putte 26.11.1742, + Rijmenam 25.10.1784,

     Op de Beeck Petrus, (°) Putte 03.02.1746, + Rijmenam 18.07.1768,

     Op de Beeck Catharina, (°) Putte 14.09.1748,

     Op de Beeck Anna Maria, (°) Rijmenam 30.09.1752 (g. Arnoldus Wauters en Maria De Bie).

 

Terug naar startpagina Terug naar startpagina stamboom