Voorouderlijst Van Hove Aert

 


 

XIII - Van Hove Aert (S2156 + S3584), ° ca. 1575, x met ...

 

Uit dit huwelijk:

 

Van Hove Joannes, XI (S1078 + S1792).

 


 

XI - Van Hove  Joannes (S1078 + S1792), geen Arnoldus Beer, Heist, W, S, K, P, Ber, armenmeester, kerkmeester en schepen te Beerzel, ° ca. 1605, + Beerzel 16.11.1696 in ecclesia, x Heist 26.02.1647 (g. Franciscus Van Dessel en Adrianus Wauters) met Van Dessel Catharina (S1079 + S1793), (°) Rijmenam 02.07.1626 (g. Peeter Leijns en Catharina Camps), + Beerzel 05.05.1715.

 

Onderstaande archiefstukken (met dank aan Karel en Mariette Bogaerts) onder voorbehoud. Er waren immers diverse  Van Hove Joannes.

Gem.archief Beerzel 14.09.1667 4 : Aanlegger baron Snooy v. Oppuurs tegen Van Hoof Joannes (Van Hove) fs Arnoldus. Aanlegger heeft op 08.08.1662 publ. verkocht 20 panden moer, schadden, etc… in Clathoeve Beerzel. Gedaagde heeft 15e  koop gekocht ingemijnd dr Van Leemputte Adrianus & verdieren gesteld bij Van den Bosch Joannes, zonder de condities te hebben volbracht.

Gem.archief Beerzel 1667 6/7/8 getuigenissen : Van Hoof Joannes (Van Hove), schepen ca. 44 j. (°1623)... ?

Kerkarchief Beerzel 1670-1681 7/72 ontv. huur : Van Hoof Joannes (Van Hooff) in huur hebbende land De Visgracht vr 6j.  ingaande 15.03.1670. Rest 15.03.1673.

Kerkarchief Beerzel 1670-1681 7/72/121 & 124 ontv. huur : Van Hoof Joannes alias Aerts.

Kerkarchief Beerzel 1675-1675 166 huur : Van Hoof Joannes Aerts in huur hebbende Visgracht vr 6 j. ingaande 15.03.1676. 

1675 : Docx Egidius den oude, kerkmeester v. Beerzel & zijn zoon Egidius lenen 80 gd. v. pastoor v. Beerzel G. Cremers & v. Van Hoof Joannes (Van Hove) kerkmeester v. Beerzel. In pand 4,5 B. land Neerbosch te Beerzel naast Beerzelberg.

Kerkarchief Beerzel 20.01.1676 1670-1681 7/72 ontv.huur : Van Hoof Joannes alias Aerts heeft huur ingeleverd vr 6 j. v.  Visgracht

Kerkarchief Beerzel 20.01.1676: Van Herle Joannes (Van Heerle) met De Preter Hubertus, H. Geestmeesters v. Beerzel,  verhuren land Visgracht in Coninckstr. aan Van Hoof Joannes Aerts (Van Hooff). Docx Egidius is borg. 

1677: Erfg. Van Dessel Adrianus fs Egidius : o.a. Van Hoof Joannes (Van Hove) fs Arnoldus - verkopen : 1) aan voors. Van  Dessel Maria : 1 D. plek gras op Pereleersveld, waar voors. + Van Dessel Adrianus heeft gewoond. 2) aan Van Dessel Petrus : ½ B. plek gras op Breetveld aan Van Dessel Petrus. Van Dessel Maria was competerende over landhuur & heeft 6 gd. aan Van Hoof Joannes betaald. Van Dessel Petrus betaalt hem 6 d.

Kerkarchief Beerzel 1679-1686 168 huur : land Visgracht aan Van Hoof Joannes Aerts (Van Hove). Ontv. incluis 1683.

1681: o.a. Van Hoof Joannes (Van Hove) attesteert ten verzoeke v.gebr. Van Dessel Egidius & Adrianus fi Joannes, i.v.m. erfenis v. + Van Dessel Joannes & Van Calster Catharina & bezit eigendom te Beerzel.

Not. Swiggers 05.12.1682 6 : Mr Van Cuylenborgh verkoopt bleckheesters uit Cleybosch te Beerzel aan Van Hoof Joannes (Van Hove) fs Arnoldus.

1684: Vets Petrus x Verbiest Maria won. Beerzel lenen 75 gd. v. o.a. kerkmeester Van Hoof Joannes (Van Hooff) ?

Not. Swiggers 19.03.1687: Van Hoof Joannes Aerts (Van Hove) verhuurt vr 1 j. aan Willems Nicolaus won.O.L.V.W., ½ B. woonstede Mechelsebaan Putte. 

Not. Swiggers 30.11.1689: Van den Eynde Egidius leent 50 gd. an Van Hoof Joannes Aerts (Van Hove), beiden won. Beerzel.  In pand : 3 D. land Thijshof te Beerzel. Onlangs gekocht v. sterfhuis + Verstrepen Joannes fs Martinus. 

Not. Swiggers 14.10.1691: Van Hoof Joannes (Van Hove) fs Arnoldus verhuurt vr 6 j. zijn paart in ½ B. te Putte aan Beullens Egidius (Bullens) won. Putte. Vorige huurder was Daems Joannes.

Not. Swiggers 31.11.1691 30 : Van den Eynde Egidius v. Beerzel leent 100 gd. v. Van Hoof Joannes (Van Hove) fs Arnoldus,  waarvan reeds 50 gd. geleend was op 31.11.1689. Schuld afgelost op 11.10.1693.

Not.Swiggers 15.03.1692 31 : Klacht tegen drossaard v. Berlaar : a) Vloeberghs Joannes schepen v. Berlaar x Vaes Anna (Faes), die we. was v. Peeters Joannes, werd 14 j. geleden dr drossaard gedwongen tot maken v. inventaris.  b) Van Deuren Petrus x Marien Maria, oud schepen v. Berlaar 14 j. geleden idem. c) Brabants Petrus & Van Hoof Joannes (Van Hove), beide oud-schepenen v. Berlaar, werden 4 à 7 j. geleden idem.

Not. Swiggers 03.05.1692 32 : Ki. v. + Van Dessel Guilielmus : Andreas, Joannes & Barbara x Doms Petrus (Dom) - verkopen 3 D. land aan Mechelsebaan Putte aan Van Hoof Joannes (Van Hove) fs Arnoldus.

Stadsarchief Mechelen 07.05.1692 : FF.S.II(II) 4 SB Putte : Ki. v.+ Van Dessel Guilielmus : Andreas, Joannes & Barbara x Doms Petrus (Dom) - verkopen aan Van Hoof Joannes (Van Hove) (fs Arnoldus) x Van Dessel Catharina, 3 D. huis Spoelkous te Putte naar Mechelsebaan, naast Daems Adrianus, Lens Cornelius, Van Dessel Mattheus. Daems Joannes gebruikt zijn huur tot ½ maart 1695.

VT Beerzel 1693: Van Hoof Joannes (Van Hove) x Van Dessel Catharina.  Ki. Joanna, Catharina & Barbara. Schoonzoon Goossens Joannes & knecht Noten Simon.

1694: Van Hoof Rumoldus (Van Hove) & Van Dessel Petrus attesteren ten verzoeke v. Van Deuren Adrianus & Van Dessel Joanna, allen won.Beerzel, dat deze laatsten arm zijn & in bloedmaagschap samenwonen volgens boom hieronder :

Van Dessel Egidius heeft verwekt :

- Van Dessel Maria x geweest met Van Hoof Joannes

   (Van Hove) & hebben verwekt :

- Van Hoof Elisabeth (Van Hove) x geweest met Van Deuren Egidius, die hebben verwekt :

- Van Deuren Adrianus requerant

- Van Dessel Petrus die heeft verwekt :

- Van Dessel Joanna requerante

   

Van Hoof Rumoldus (Van Hove) is kozijn van beide requeranten & Van Dessel Petrus is broer v/voors.Van Dessel Joanna .

VT Beerzel 1694: Van Hoof Joannes (Van Hove), zijn huisvrouw. 1 dochter, 1 meid, 2 knechten, 1 paard mt veulen, 4 koeien & 2 runderen.

1695: Testament v. Van Hoof Cornelius (Van Hove) ziek aan : o.a. zijn zus Elisabeth - zijn broer Rumoldus - zijn zwagers Verhagen Petrus & Goossens Joannes - zijn vader Joannes - zijn vrouw Van Craen Lucia.

Not. Swiggers 05.08.1696 1707 : Van Hoof Rumoldus (V.Hove) verhuurt vr 6 j. vr zijn vader 6 D. land te Putte aan Daems Joannes won. Putte, naast huis v. 2e comparant. 

Gem.archief Beerzel 03.01.1697 12/43: Van Dessel Catharina we. Van Hoof Joannes (Van Hove) & hun ki. : Elisabeth x Van Dessel Joannes, Rumoldus, Cornelius, Maria x Verhagen Petrus, Barbara x Goossens Joannes & Catharina jonge dochter – verkopen dieren. 

1701: o.a. staak v. Van Dessel Joannes : o.a. 1) Van Hoof Cornelius. 2) Van Hoof Rumoldus (beide Van Hove) hem sterkmakende vr de staak v. + Van Dessel Maria - verkopen aan Van Noten Joannes x Vermeulen Catharina als command v.Van Dessel Egidius, 2 B. woonstede te Beerzel naast Mechelsebaan, naast o.a. Van Hoof Cornelius (V.Hove).

Not. Swiggers 09.12.1703 1709/64/21b: Van Hoof Rumoldus (Van Hove), Goossens Joannes & Mertens Petrus verhuren vr 6 j. vr hun moeder Van Dessel Catharina, aan Verbruggen Adrianus v. Putte, 6/7 D. land bij Spoelkous te Putte, nu in huur bij Daems Joannes.  

Stadsarchief Mechelen 06.02.1705 1690-1720 SAM:FF.S.II(II) 4 Putte: Van Dessel Catharina we. Van Hoof Joannes (Van Hooff) met haar me. ki. Rumoldus, Elisabeth, Maria x Verhagen Petrus, Barbara x Goossens Joannes & Catharina x Mertens Joannes - verkopen aan Van den Brande Cornelius x Torfs Catharina (Torff) won. Putte, 2 B. land bij Spoelkousbeeck (Spuelcausbeecke) te Putte, naast Mechelsebaan.

Not. Swiggers 06.07.1715 1720/78: SD. ts. ki. Van Hoof (Van Hove) x Van Dessel Catharina: 1) Rumoldus met zijn ki. : 1,5 D. land Het Blauveld te Beerzel, naast erfg.Van Dessel Petrus, erfg.Van Deuren Adrianus & secr.Swiggers. 2) Maria x Verhagen Petrus : 100gd. 3) Barbara x Goossens Joannes : 135 gd. rente ten laste v. Van Boeckel Guilielmus. 4) Catharina x Mertens Joannes : 15 gd. kapitaal. 5) ki. v. Elisabeth : Truyts Catharina x Sleecx Petrus, Maria x Claes Joannes & Anna x De Groof Adrianus (De Grove) : 100 gd. kapitaal gelicht dr hun moeder & grootmoeder bij Van Dessel Catharina.

Not. Swiggers 14.06.1715 68: Akkoord ts.: 1) Van Craen Lucia we. Van Hoof Cornelius (Van Hove) x Mertens Petrus. 2) Van Hoof Rumoldus (Van Hove) wr Claes Catharina met zijn ki. 3) Van Hoof Joannes. 4) Barbara x Goossens Joannes. 5) Maria x Verhagen Petrus (Verhaegen). 6) Catharina x Mertens Joannes. 7) Ki.v.Van Hoof Elisabeth (Van Hove) : Truyts Catharina x

Sleecx Petrus, Maria x Claes Joannes & Anna x De Groof Adrianus (De Grove).

 

Uit dit huwelijk: een paar kinderen uit dit gezin werden opgevoed in het verwante gezin Claes.

 

Van Hove Anna, (°) Beerzel 28.10.1648 (g. Verhoeven Egidius en Op de Beeck Anna),

 

Van Hove Elisabeth, (°) Beerzel 05.01.1652 (g. Van Dessel Guilielmus en Op de Beke Anna), x 1 met Van Dessel Joannes, x 2 met Truyts Michael, geen fii te Heist, Beer,

 

Van Hove Rumoldus, X (S896), (°) Beerzel 15.03.1654 (g. Van Craen Rumoldus en De Belser Elisabeth),

 

Van Hove Cornelius, (°) Beerzel 10.06.1657 (g. Luytens Cornelius en Gysmans Elisabeth), x 1 Beerzel 28.02.1677 (g. Tuytgans Gommarus en Van Hooff Joannes) met Bullens Catharina, x 2 Beerzel 24.02.1691 (g. Van Hove Rumoldus, Van Hole Jacobus en Holemans Jacobus) met Craen Lucia,

     Uit dit huwelijk:

     Van Hove Maria Joanna, (°) Beerzel 27.01.1678 (g. Nagels Joannes en Van Houtven Anna),

     Van Hove Jacobus, (°) Beerzel 04.08.1681 (g. Swiggers Adrianus en Tuijtgans Anna),

 

Van Hove Maria, (°) Beerzel 20.06.1660 (g. Verhoeven Lambertus en Berchmans Anna), x Beerzel 05.02.1686 (g. Van Hoof Rumoldus, Van den Eynden Livinus en ... Cornelius) met Verhaghen Petrus,

     Uit dit huwelijk: geen andere fii te Beer, Heist,

     Verhaghen Adrianus, (°) Beerzel 16.12.1686 (g. Van der Veken Adrianus en Verhaghen Maria),

     Verhaghen Franciscus, (°) Beerzel 06.10.1701 (g. Mertens Petrus en De Meijer Catharina),

 

Van Hove Joannes alias Sterbeeck, (°) Beerzel 02.02.1663 (g. Van Dessel Joannes en De Belser Catharina), ? x Beerzel 07.06.1681 (g. Janssens Jasper, Van Hoof Cornelius, Buys ... en Swiggers Adrianus) met Janssens Elisabeth,

     Uit dit huwelijk: geen andere fii te Beer, Heist,

     Van Hoof Petrus, (°) Beerzel 04.09.1681 (g. Serneels Petrus en Lee Adriana),

     Van Hoof Joanna, (°) Beerzel 13.02.1684 (g. Van den Bosch Joannes en Janssens Joanna),

     Van Hoof Adriana, (°) Beerzel 22.08.1686 (g. Van Hoof Adrianus en Janssens Adriana),

 

Van Hove Joanna, X (S539), (°) Beerzel 27.01.1664 (g. Van Dessel Jan fs. Franciscus en Thielemans Joanna),

 

Van Hove Barbara, (°) Beerzel 11.09.1667 (g. Van Dessel Adrianus en Van Rompa Barbara), + Beerzel 08.09.1745 in ecclesia, x Beerzel 02.07.1693 (g. Van den Brande Guilielmus en Van Hove Rumoldus) met Goosens Joannes,

     Uit dit huwelijk:

     Goosens Adriana, (°) Beerzel 17.02.1695 (g. Van den Branden Adrianus en Van Hove Catharina),

     Goosens Petrus, (°) Beerzel 21.04.1696 (g. Verhagen Petrus en Claes Catharina),

     Goosens Maria, (°) Beerzel 15.02.1698 (g. Van Dessel Joannes en Lamittens Maria),

     Goosens Anna Cornelia, (°) Beerzel 27.01.1700 (g. Van den Brande Guilielmus en Van Craen Lucia),

     Goosens Joannes, (°) Beerzel 17.08.1701 (g. Van Hove Joannes en Lombaerts Joanna),

     Goosens Joanna, (°) Beerzel 27.06.1704 (g. Schroeyens Joannes en Van den Branden Joanna),

     Goosens Joannes, (°) Beerzel 29.06.1707 (g. Bal Joannes en Van de Wijgaert Anna),

 

Van Hove Catharina, (°) Beerzel 28.02.1672 (g. Van Hove Egidius en Verhagen Catharina), x Beerzel 06.02.1701 (g. Van Hove Rumoldus, Tuerelinckx Joannes, Van Hove Cornelius en Swiggers Adrianus) met Mertens Joannes, deze x 2 Beerzel 08.01.1704 (g. Van den Bosch Guilielmus en Martens ...) met Van den Branden Magdalena,

Not. Swiggers 99/30.09.1713: Jan Mertens Janssone van Beerzel huurt voor 12 gd/j zes dagwant bos van wachtmeester Tucher.

Not. Swiggers 01/08.01.1724: Magdalena Van den Brande (we Jan Mertens) met mmk verhuren voor 25 gd/j een deel van een woning met velden te Beerzel aan Adriaen Vermuyten.

     Uit dit huwelijk:

     2. Mertens Anna, (°) Beerzel 15.10.1704 (g. Mertens Joannes en Geens Livina),

     Mertens Adriana, (°) Beerzel 08.10.1705 (g. Van den Brande Adriaen en Craen Lucia),

     Mertens Petrus, (°) Beerzel 30.12.1708 (g. Mertens Petrus en Van den Brande Joanna),

     Mertens Gommara, (°) Beerzel 19.02.1710 (g. ... Guilhelmus en Mertens Gommara),

     Mertens Maria, (°) Beerzel 22.10.1712 (g. Van Hove Rumoldus en Van Haudenaerde Maria),

     Mertens Joannes, (°) Beerzel 30.08.1716 (g. Goosens Joannes en Op de Beeck Adriana),

     Mertens Barbara, (°) Beerzel 30.08.1716 (g. Van den Brande Adriaen en Goosens Maria).

 


 

X - Van Hove (Van Hoof(f) - Van Houf) Rumoldus (S896), (°) Beerzel 15.03.1654 (g. Van Craen Rumoldus en De Belser Elisabeth), + Beerzel 24.10.1717, x 1 Beerzel 07.10.1680 (g. Van Hoof Joannes en Swiggers Adrianus) met Claes Catharina (S897), (°) Keerbergen 03.10.1660 (g. Petrus De Neve en Catharina Claes), x 2 Beerzel 23.09.1714 (g. Swiggers Adrianus, Van den Brande Balthazar, Vervoort Joannes en Swiggers Jacobus) met Marien Maria.

 

Not. Swiggers 23.11.1685: Dilis Ceulemans, Gommer Opdebeeck, Corneel Van Hove, Niklaes Serneels en Rombout Van Hove schepenen van Beerzel verklaren dat zij de dorpslasten eerlijk verdelen i.v.m. klacht vanwege Dilis Docx, pachter van de Pitsemborghoeve.

Not. Swiggers 39/09.09.1708: Jan Claes Adriaenssone van Betekom ontving 350 gd van Rombout Van Hove x Catlijn Claes van Beerzel als kavelvoldoening van de SD d.d. 14.11.1705 (Not. Swiggers).

Not. Swiggers 92/17.10.1714: Sterfhuis van Antoon Vervoort: zijn weduwe Maria Marien (echtg. Rombout Van Hove) en zijn kinderen: Jan, Maria (echtg. Jan Storms), Anna (echtg. Michiel Van Hemelrijck) en zijn minderjarigen Hendrik, Peeter en Elisabeth Vervoort.

Not. Swiggers 93/17.10.1714: Maria Marien (we Antoon Vervoort) x Rombout Van Hove verkopen de meubelen uit het voorgaand sterfhuis.

Not. Swiggers 123/05.12.1714: Publieke verkoop van de meubelen uit het sterfhuis van Rombout Van Hove (Wr Catlijn Claes) x Maria Marien met zijn zoon Jan Van Hove en de mmk.

Not. Swiggers 68/14.06.1715: Akkoord tussen Lucia Van Craen (we Corneel Van Hove) x Peter Mertens en Rombout Van Hove (Wr Catlijn Claes) met de mmk en zijn kinderen Jan, Barbara (echtg. Jan Goosens), Maria (echtg. Peter Verhaegen), Catlijn (echtg. Jan Mertens) en de kinderen van Elisabeth Van Hove: Catharina Truyts (echtg. Peter Sleecx), Maria Truys (echtg. Jan Claes) en Anna Truyts (echtg. Adriaen De Grove).

Not. Swiggers 78/06.07.1715: SD tussen Rombout Van Hove en zijn zusters Maria (echtg. Peter Verhaegen), Barbara (echtg. Jan Goosens), Catlijn (echtg. Jan Mertens) en kinderen van Elisabeth nl Cathara Truyts (echtg. Peter Sleecx), Maria Truyts (echtg. Jan Claes) en Anna Truyts (echtg. Adriaen De Grove).

Not. Swiggers 38/14.04.1717: Akkoord tussen Rombout van Hove (wr Maria Marien) en Maria Vervoort (echtg. Jan Storms), Anna Vervoort (echtg. Michiel Van Hemelrijck) en Jan, Peter, Hendrik en Lisabeth Vervoort.
Not. Swiggers 50/12.05.1717: Maximiliaan Stobbaerts van Lier met consoorten verlengen de huur van een pachthof aan Rombout Van Hove van Beerzel.

Not. Swiggers 51/22.05.1707: Voorgaande huurceel van Rombout Van Hove. Op 26.03.1680 verhuurde adv Loovens voor Jfr Clara Heymans deze hoeve voor 129 gd/j aan Jan Van Hove.

Not. Swiggers 143/11.12.1717: SD tussen de kinderen van Rombout Van Hove x Catrina Claes: Jan, Corneel, Frans, Adriana, Anna (echtg. Philip De Herd) en de minderjarigen Catrina en Petronilla.

 

Uit dit huwelijk:

 

1. Van Hove Jan, (°) Schriek 01.09.1680 (g. Corneel Van Hove en Maria Van den Broeck), + Beerzel 12.10.1681,

 

Van Hove Joannes, IX (S448), (°) Beerzel 13.08.1682 (g. Van Hoef Joannes en Van Hoof Elisabeth),

 

Van Hove Maria Odilla, (°) Beerzel 12.03.1684 (g. Van Dessel Adrianus en Lamittens Maria),

 

Van Hove Joanna, (°) Beerzel 24.02.1686 (g. Ceulemans Michael en Van den Brande Adriaen),

 

Van Hove Cornelius, (°) Beerzel 04.11.1687 (g. Van Hoof Cornelius en Nagels Anna), x (niet S, Beer, Heist, ) met Cambre Adriana,

     Uit dit huwelijk:

     Van Hove Rumoldus, (°) Schriek 12.03.1717 (g. Rumoldus Van Hove en Anna Van Dessel),

     Van Hove Jan, (°) Schriek 23.01.1719 (g. Jan Van den Broeck en Maria Goossens),

     Van Hove Joanna Maria, (°) Schriek 27.02.1723 (g. Jan Vincx en Joanna Maria Storms),

     Van Hove Judocus, (°) Schriek 01.02.1726 (g. Judocus Wyns Andriessone en Maria Wilms),

 

Van Hove Franciscus, (°) Beerzel 05.05.1689 (g. Goosens Joannes en Leijs Anna), x (niet Beer, Heist, ) met Van Herck Cornelia,

     Uit dit huwelijk:

     Van Hove Catharina, (°) Beerzel 16.02.1719 (g. Bierenbergh Gommarus en Van Hove Catharina,

     Van Hove Elisabeth, (°) Beerzel 22.11.1720 (g. Verhagen Joannes en Van Herck Elisabeth),

     Van Hove Maximilianus, (°) Beerzel 06.04.1722 (g. Stobbaerts Maximilianus en Van der Auwera Gommara),

     Van Hove Lucia, (°) Beerzel 09.12.1725 (g. Goosens Joannes en Van Craen Lucia),

     Van Hove Adrianus, (°) Beerzel 13.11.1729 (g. Van den Branden Adrianus en Marien Elisabeth),

 

Van Hove Anna, (°) Beerzel 20.08.1690 (g. Van Hole Adrianus en Op de Beke Anna), x met Philip De Herd, geen fii te Beer, Heist,

 

Van Hove Joanna, (°) Beerzel 13.04.1692 (g. Vanden Brande Guilielmus en Van Hove Joanna), + Beerzel 09.03.1694,

 

Van Hove Lucia, (°) Beerzel 15.08.1694 (g. Verhagen ... en Van Craen Lucia), + Beerzel 06.04.1695,

 

Van Hove Joanna, (°) Beerzel 31.12.1695 (g. Augustijns Joannes en Geens Livina), + Beerzel 05.02.1697,

 

Van Hove Adrianus, (°) Beerzel 10.11.1697 (g. Claes Joannes en Van Hove Catharina),

 

Van Hove Catharina, (°) Beerzel 28.12.1700 (g. Van Dessel Petrus en Traets Catharina), x Beerzel 24.04.1736 (g. Van Hoof Franciscus en Van Hole Adrianus) met Van Gauberghen Henricus,

     Uit dit huwelijk:

     Van Gauwbergen Maria Elisabeth, (°) Beerzel 10.04.1736 (g. Temker Guilielmus Bathazar en Leijsens Elisabeth),

     Van Gaubergen Joannes Franciscus, (°) Heist 14.07.1737 (g. Van Hoof Franciscus en Catharina Nauts),

     Van Gaubergen Joannes Baptista, (°) Heist 18.10.1739 (g. Joannes Van Goubergen en Joanna Maria Nouts),

     Van Gaubergen Jacobus, (°) Heist 28.10.1741 (g. Joannes Verhaghen en Adriana Veret),

     Van Gaubergen Petrus, (°) Heist 30.12.1743 (g. Petrus Verhaghen en Joanna Maria Van Gaubergen),

     Van Gaubergen Joannes Franciscus, (°) Heist 04.11.1746 (g. Joannes Franciscus Peeters en Theresia Van Gouberghen),

 

Van Hove Petronilla, (°) Beerzel 14.11.1703 (g. Mertens Petrus en Van Herle Catharina).

 

 

 

X - Reijmenants Joannes (S538), handwerker, (°) Heist 07.05.1670 (g. Jan Van Dessel en Maria Van der Audera), + Schriek 19.03.1717, x Putte 18.11.1692 met Van Hove (Hoeve - Hof - Hooff) Joanna (S539), (°) Beerzel 27.01.1664 (g. Van Dessel Jan fs. Franciscus en Thielemans Joanna).

 

Aktes i.v.m. dit gezin vind je in het parenteel van Reijmenants Joannes.

 

Uit dit huwelijk:

 

Reijmenams Petrus, (°) Putte 19.01.1693,

 

Reijmenams Joanna, (°) Putte 10.05.1696,

 

Reijmenants Egidius, (°) Heist 09.10.1699 (g. Henricus Mertens en Catharina Van den Bosch),

 

Reijmenants Adrianus, (°) Heist 27.08.1702 (g. Joannes Mertens en Elisabeth Hendrickx),

 

Reijmenants Gommara, IX (S269), (°) Heist 17.01.1706 (g. Cornelius Rijmenants en Gommara Mertens), + Schriek 01.05.1767,

 

Reijmenants Maria, (°) Heist 27.01.1711 (g. Adrianus Speulders en Maria Rijmenants).

 


 

IX - Van Hove Joannes (S448), (°) Beerzel 13.08.1682 (g. Van Hoef Joannes en Van Hoof Elisabeth), x Beerzel 30.07.1713 (g. Van Hove Rumoldus, Geens Mattheus en Swiggers Adrianus) met Geens (Gens) Barbara (S449), (°) Beerzel 04.03.1685 (g. Magritens Adriaen en Guldentop Adriana).

 

Not. Swiggers 83/11.07.1718: Jan Van Hove Romboutssone en zijn zuster Adriana Van Hove mangelen hun cavels.

 

Uit dit huwelijk: (niet B, S, Beer, K, H, Rot, W, Heist,  ):

 

Van Hove Mattheus, VIII (S224), (°) Werchter 29.03.1716 (g. Gens Mattheus en Van Hove Anna),

 

Van Hove Joannes, (°) Werchter 19.05.1718 (g. Geens Joannes en Van Hove Catharina).

 


 

VIII - Van Hove Matthias (S224), (°) Werchter 29.03.1716 (g. Gens Mattheus en Van Hove Anna), + Werchter 29.12.1792, x Werchter 23.04.1741 (g. De Cock Egidius en Arnoldus Van Hautvinck) met Lambrechts Maria (S225)(°) Werchter 30.10.1714 (g. De Raijmaekers Petrus en De Raijmaekers Maria), + Werchter 01.06.1788.

 

Uit dit huwelijk:

 

Van Hove Maria, (°) Werchter 18.05.1741 (g. Joannes Van Houtvinck en Maria Van Gorp), + Werchter 16.10.1741,

 

Van Hove Anna, (°) Werchter 13.12.1742 (g. Carolus Feijaerts en Anna Lambrechts),

 

Van Hove Anna Catharina, (°) Werchter 18.09.1745 (g. Joannes Van Hove en Anna Catharina Wouters),

 

Van Hove Henricus, VII (S112), (°) Werchter 12.11.1748 (g. Janssens Henricus en Anna Lambrechts),

 

Van Hove Anna Maria, (°) 13.12.1751 (g. Cornelius Vangeel en Anna Verstraeten), + Werchter 12.06.1753,

 

Van Hove Petrus, (°) Werchter 06.05.1754 (g. Petrus Verbeeck en Maria Vangeel), + Werchter 14.06.1840, x Werchter 11.06.1776 met Joanna Maria Goris, ex Betekom,

     Uit dit huwelijk:

     Van Hove Anna Maria, (°) werchter 18.04.1777 (g. Mathias Van Hove en Maria Vandervelde), + Werchter 07.12.1814,

     x Werchter 07.02.1810 (g. François Simon Van Tongelen kleermaker) met Joannes Franciscus Van Tongelen,

     ijzerhandelaar, (°) Werchter 13.12.1768 (g. Joannes Franciscus Vantongelen en Joanna Vanhuijck), + Werchter 01.07.1816,

     fs Egidius en Maria Elisabeth Boschmans,

     Van Hove Anna Maria Catharina, (°) Werchter 02.01.1779 (g. Joannes Goris en Maria Lambreghts),

     x Werchter 01.09.1800 (g. Arnoldus Van Roost en Petrus Verstraeten) met Petrus Antonius De Preter,

     (°) Werchter 19.04.1779 (g. Petrus Vinckx en Maria De Preter), + Werchter 03.07.1843, fs Jan Baptist en Anna Catharina Vinckx,

     Van Hove Joanna, ° Werchter 22.10.1781 (g. Joannes Van den Broeck en Joanna Janssens), + Werchter 30.03.1783,

     Van Hove Petrus Franciscus, ° Werchter 11.12.1783 (g. Petrus Jacobs en Lucia Reijmenams), + Werchter 10.09.1856,

     Van Hove Maria Theresia, ° Werchter 31.03.1786 (g. Petrus Borghlevens en Anna Maria Goris), + Werchter 21.11.1827,

     x Werchter 02.03.1813 (g. Adrianus Rits pater en Petrus Van Hove pater) met Petrus Antonius Rits,

     ° Werchter 16.11.1789 (g. Petrus Verhoeft en Lucia Van Espen), + Werchter 24.12.1830, fs Adrianus en Elizabeth Verhoft,

     Van Hove Henricus, ° Werchter 10.08.1788 (g. Henricus Van Hove en Joanna Van Houdtvink), + Werchter 17.04.1789,

     Van Hove Maria Elisabeth, ° Werchter 17.07.1790 (g. Henricus Moes en Elisabeth Faeijaerts), + Werchter 01.01.1799,

     Van Hove Barbara Maria, (°) Werchter 02.03.1797 (g. Petrus Van Hove en Anna Maria Van Hove sorror), + W 18.05.1797,

     Van Hove Henricus Josephus, (°) Werchter 17.05.1798 (g. Henricus Josephus Van Vlasselaer en Anna Catharina Van Hove).

 


 

VII - Van Hove Henricus (S112), (°) Werchter 12.11.1748 (g. Janssens Henricus en Anna Lambrechts), + Keerbergen 23.09.1830, x Werchter 10.07.1770 met Rijmenams Lucia (S113), (°) Werchter 01.10.1747 (g. Rijmenants Joannes en Heremans Lucia), + Keerbergen 03.12.1822.

 

Uit dit huwelijk:

 

Van Hooff Joannes Franciscus, (°) Werchter 06.10.1771 (g. Joannes Rijmanams en Maria Lambrechs),

 

Van Hoof Mathias, (°) Werchter 24.11.1773 (g. Mathias Vanhoof en Christina Lambrechts),

 

Van Hoof Maria Catharina, (°) Werchter 18.04.1776 (g. Joannes Baptista Vanhoutvinck en Maria Hermans),

 

Van Hove Petrus, (°) Werchter 09.12.1778 (g. Arnoldus Bols loco Petri Van Hove en Anna Maria Rijmenams),

 

Van Hoof Guilielmus, ° Werchter 11.09.1781 (g. Guilielmus Vervoort en Joanna Reijmenams),

 

Van Hove Petrus Anthonius, ° Werchter 09.12.1784 (g. Anthonius Vervoort en Joanna Maria Goris),

 

Van Hove Jan Baptist, VI (S56), (°) Werchter 02.09.1787 (Joannes Baptista Van Houtvin en Elisabeth Van Leemputten),

 

Van Hove Anna Maria, ° Werchter 13.10.1790 (g. Franciscus Van Rompaij en Anna Maria Van Molle).

 


 

VI - Van Hove Jan Baptist (S56), (°) Werchter 02.09.1787 (g. Joannes Baptista Van Houtvin en Elisabeth Van Leemputten), x Keerbergen 16.11.1815 met Thys Joanna (S57), (°) Keerbergen 14.07.1787, + Putte 26.01.1847.

 

Uit dit huwelijk:

 

Van Hove Petrus Frans, ° Keerbergen 16.02.1816,

 

Van Hove Josephus, V (S28).

 


 

V - Van Hove Josephus (S28), ° Keerbergen 06.07.1821, + Putte 07.11.1882, x Putte 25.11.1859 (g. Van der Auwera Petrus Jan, Van der Auwera Fons, Van Dijck Petrus en Van de Putte L.J.) met Hendrickx Anna Catharina (S29), ° O.L.V.Waver 12.03.1828, + Putte 07.11.1906.

 

Uit dit huwelijk:

 

Van Hove Josephus, IV (S14), ° Putte 21.08.1868.

 


 

IV - Van Hove Josephus (S14), ° Putte 21.08.1868, + Keerbergen 24.11.1935, x Keerbergen 26.03.1900 met Jacobs Rosalia (S15), ° Keerbergen 29.07.1868, + Keerbergen 11.10.1941.

 

Uit dit huwelijk:

 

Van Hove Maria Josephine, ° Keerbergen 15.05.1893 (gewettigd bij huwelijk), + Keerbergen 11.02.1998 als eeuwelinge,

 

Van Hove Emiel Jozef, ° Schriek 01.01.1901, x met Van Avondt,

 

Van Hove Christina Stefania, III (S3), ° Schriek 09.02.1902,

 

Van Hove Maria Irma, ° Schriek 11.09.1903, x met Bogaerts Emiel,

 

Van Hove Jan Juliaan, ° Schriek 23.05.1905, x met Poliny,

 

Van Hove Clementina Berthilia, ° Schriek 17.03.1907, x met Buedts Juul,

 

Van Hove ?, x met Van de Sande,

 

Van Hove Alfons, x met Jacobs,

 

Van Hove Maria Magdalena Leonia, ° Schriek 13.02.1919.

 


 

III - Bogaerts Lodewijk Juliaan (S6), ° Schriek 21.08.1901, + Rijmenam 30.09.1968, 1 ? er werd een kind geboren uit een relatie met Van Hove Christina Stefania (S7), ° Schriek 09.02.1902 (g. Frans Holemans en Jan Baptist Geens), + Bonheiden 20.06.1974, 2 x Rijmenam 28.01.1925 met Verschoren Theresia Irma. Van Hove Christina Stefania x met Vermeylen Emiel.

 

Uit deze verbintenissen:

 

1. Vermeylen (Bogaerts) Ivonne, ill., ° Keerbergen 10.06.1922,

 

2. Bogaerts Angela Elisabeth, ° Rijmenam 18.08.1924 (g. Clementina Verschoren en Constant Bogaerts),

 

Bogaerts Jan Remy, ° Rijmenam 29.10.1926,

 

Bogaerts Delfina Emilia Clementina, ° Rijmenam 18.10.1927,

 

Bogaerts Adelina Alfonsina Clara, ° Rijmenam 18.10.1927,+ Rijmenam 29.11.1927,

 

Bogaerts Armand André Alfons, ° Rijmenam 10.12.1932, + Rijmenam 31.03.1981,

 

Bogaerts Willy Ferdinand Georges, ° Rijmenam 21.03.1939,

 

Bogaerts Frans, ° Rijmenam 09.09.1941,

 

Bogaerts Florent Albert Emiel, ° Rijmenam 26.05.1944,

 

3. Vermeylen Julia, ° Keerbergen  29.09.1925, + Leuven 18.09.2012, x met Stroobants Rik (Hendrik),

 

Vermeylen Lea, x met Fonderie Frans, (°) Haacht 21.03.1927, + Bonheiden 15.12.2007,

 

Vermeylen Francine,  + USA 18.02.2018, x met Berardinelli Alfred,

 

Vermeylen André, (°) Keerbergen 21.05.1632, + Leuven 28.08.2016, x met Cauwenberghs Lisette, (°) Wespelaar 28.11.1938, + Herent 17.10.2008,

     Uit dit huwelijk:

     Vermeylen Linda

 

Vermeylen René.

 

Terug naar startpagina Terug naar startpagina stamboom