Voorouderlijst Van Horick Daneel

 

Horick Van, Van Ho(o)rick(x), Van Hoorni(n)ck, Van Hoorrick, Van Hoornyck, Van Horck(e), Van Hurck, Van (den) Heurck, Van den Hur(c)k, Horicks, Horicx, Horrix, Hoorickx, Hornick(x), -iks, -i(k)x, Horninge, Orinx, Orinc(k)x, Orins, Heuring, Horincq, Horinque

Familienaam uit de plaatsnaam Horik. Er is o.a. een Horik in Nederweerd (Nederlands-Limburg), Horrik in Budel (Noord-Brabant), Hurk (Noord-Brabant), Hooring in Zellik (Vlaams-Brabant), Horck/Horrik in St.-Huybrechts-Lille (Limburg), Hornik in Herentals, Olen en Schelle (Antwerpen), Horrink in Turnhout en Wechelderzande (Antwerpen), Horrech in Rumst (Antwerpen), Orck in Heminksem (Antwerpen), Horik in Halle (Vlaams-Brabant), ...

 


De oudste gegevens en de aktes met dank aan Christine Savat en Michael Roekaerts. Meer info op hun website.

 

XVII - XVIII - XIX - XX - XXI - Van Horick Daneel (S + N + M), ca. 1400, x met Maria Uijter Hellicht.

 

BMB233 fo 22: 24 aug 1448:
... die men heet die smet ende Aert Van Lent hebben vercocht aen Daneel Van Horcke vier dalfde lante op Cleijn Boeldeckt? en hebben opgedragen tot behoef Marie Uijterhellicht wettelijcke geselinne Daniel voers ...
BMB233 fo 25: 26 dag in sprokkele 1448:
Jan Van Horcke heeft vercocht aen Daneel Van Horcke een lijftocht.
BMB233 fo 87: dd? ‎(1458?)‎:
Daniel Van Horcke heeft bekent dat Jan sijn wettige sone met allen sijne wettige broeders Lowijs Jacob Daneel en Jasper hebben ... uit alle die leengoeden
Dat Daneel sijn wettige sone hebben sal die herberge mette haer toebehoorten geheeten den Hert ende daeroor seker hebben die ander gebroeders ende susters ... etc
Dat Jan sijn wettige sone sal hebben erve huijs en hof met toebehoorten
Andere broers en susters deijlen in dander goeden ...
 

 

Uit dit huwelijk:

 

Van Horick Jan, XV I - XVII - XVIII - XIX - XX,

 

Van Horick Lowijs, x met ...

BMB233 fo 21: 1448 Sinte Maerte avont:
Geert Van Eespinghen uit Campenhout heeft opgedragen een half boender bos tot behoef van Lodewijck Vanden Horcke wettige sone Daneels Vandenhorcke.
BMB235 jaere dach 1482:
Jan Van Zellaer zone wijlen Daneel Van Zellaer heeft gelooft te betalen aan Aerden Van Horick sone wijlen Lodewijck Van Horick een jaerlijkse rente.
BMB235: 17 okt 1483:
Willem Spoelbergh sone wil Guil Spoelbergh ende Margriete Spoelbergh zijn wettige suster hebben vercocht een erfelijke pacht aan Hendrik Van Horick sone wilen Lodewijckx Vanden Horick.

     Uit dit huwelijk:

     Van Horick Aert,

     Van Horick Hendrick,

 

Van Horick Jacob,

 

Van Horick Daneel,

 

Van Horick Jasper, x met ...

WRT1875 fo 731:
- 10 mei 1482: Jasper Van Horicke Daneels zone wijlen heeft ontfangen nae doode Jans Van Horicke zijn broeder drij en een half dm eusels te Wackerseel
- 26 sep 1496: Daneel Van Horicke zone wijlen Jaspers heeft ontfangen nae doode desselfs Jaspers sijne vader
- 27 jan 1504: Daneel Van Horicke zone wijlen Jaspers heeft ontfangen mits S+D tusschen hem en zijn broeders
- 26 sep 1556: Merten Van Horick zone wijlen Jaspers voor hem en voor kinderen wijlen Hendrik Van Horick zijn broeders & Marie Van Horick zijn sustere als voor de twee delen & tot behoef van Adriaen & Daneel Van Horick ende andere zijne broeders ende susters als voor het derdedeel heeft ontfangen na de dood van Daneel Van Horicke sijn grootvader, ende noch het derdedeel bij doode des voors Hendrik Vandenhoricke sijn broeder drij en een half dm eusels
- 5 jan 1619: jonker Govaert Van Grieken is gegoet geweest onder andere bij Merten Van Horick in drij en half dm gelegen achter thoff van Elsbroeck, geheeten die walsche eusele, regt Aert Van Langendonck den jongen over derfgen ‎()‎ Vanderheyden te vorens Mathijs Vandenberghe, Claes Goorts over Jakob Vander Brugge, ende dat Merten Van Horick overleden is.
WRT1875 fo 733:
- 26 sep 1496: heeft voors Daneel Van Horicke noch te leen ontvangen een half bunder eusels onder Wakkerzeel op de Goote
- 27 jan 1504: Daneel Van Horicke ontving noch een half bunder eusels onder Wakkerzeel geheeten de Aenwedde
- 26 sep 1556: den voors Merten Vandenhoricke bij doode als voor heeft ontfangen een half bunder eusels genoemt de Aenwedde tot S+D
- 2 sep 1596: Engelbert Van Horik zone wijlen mr Mertens na de dood van zijn vader heeft te leene ontfangen voor hem en voor zijn broer Merten en ze verkopen aan jonker Van Grieken.

     Uit dit huwelijk:

     Van Horick Daneel,

     Van Horick Marie,  

     Van Horick Adriaen,  

     Van Horick Hendrick,  

     Van Horick Merten. 

 


 

XVI - XVII - XVIII - XIX - XX - Van Horick Jan (S + N + M), ca. 1430, x met ...

 

Uit dit huwelijk:

 

Van Horick Margriet,

 

Van Horick Berbel, XV - XVI - XVII - XVIII - XIX.

 


 

XV - XVI - XVII - XVIII - XIX - Van Puddegem Jan (S  + N + M), ca. 1460, x met Van Horick Berbel.

 

Aktes i.v.m. dit gezin vind je in het parenteel van Van Puddegem Jan.

 

Uit dit huwelijk:

 

Van Puddegem Cathlyn, XIV - XV - XVI - XVII - XVIII (S + N + M),

 

Van Puddegem Elisabeth, x met Mertens Jan,

     Uit dit huwelijk:

     Mertens Peter,  

 

Van Puddegem Willem.

 

Terug naar startpagina Terug naar startpagina stamboom