Voorouderlijst Van Horick Jacob

 

Horick Van, Van Ho(o)rick(x), Van Hoorni(n)ck, Van Hoorrick, Van Hoornyck, Van Horck(e), Van Hurck, Van (den) Heurck, Van den Hur(c)k, Horicks, Horicx, Horrix, Hoorickx, Hornick(x), -iks, -i(k)x, Horninge, Orinx, Orinc(k)x, Orins, Heuring, Horincq, Horinque

Familienaam uit de plaatsnaam Horik. Er is o.a. een Horik in Nederweerd (Nederlands-Limburg), Horrik in Budel (Noord-Brabant), Hurk (Noord-Brabant), Hooring in Zellik (Vlaams-Brabant), Horck/Horrik in St.-Huybrechts-Lille (Limburg), Hornik in Herentals, Olen en Schelle (Antwerpen), Horrink in Turnhout en Wechelderzande (Antwerpen), Horrech in Rumst (Antwerpen), Orck in Heminksem (Antwerpen), Horik in Halle (Vlaams-Brabant), ...

 


De oudste gegevens en de aktes met dank aan Christine Savat en Michael Roekaerts. Meer info op hun website.

 

XIV - XV - XVI - Van Horick ..., deze lijn lijn sluit zowat zeker ergens aan op de andere Van Horick-lijn.

 

Uit dit huwelijk:

 

Van Horick Maria, ca. 1545, x met Jan Brants,

 

Van Horick Jasper, x met Elisabeth Van Aerschot,

WRT1846 fo 40: 21 okt 1563:
Jan Van Aerschot sone wijlen Arnts ende Kathlijne Vermijlen, Lijsbeth Van Aerschot suster des vs Jans x Jaspar Vandenhorick, Jan Van Aerschot ende Gielis Vermijlen als momboirs van Peeter Van Aerschot broeder van voors Jan en Lijsbeth verkopen aan Michiel Cluppels x Jacomijne Clauwaerts een huis en hof met brouwerij schuur en stallingen aan de brug van Werchter ‎(wijlen Kathelijn Vosbergh, Machtelt Houkens)‎.
Fo 41: 21 okt 1563:
Michiel Cluppels is schuldig aan Jaspar Vandenhorick x Lijsbeth Van Aerschot een erfelijke rente.
RMN5 fo 22v: 17 apr 1570:
Aernt Voet ter eenre, Willem ende Jasper Van Horicke als momboiren vanden onbejaerde kinde van wijlen Maria Van Horicke daer vaeder aff es Jan Brants ter andere sijde hebben onderling S+D vijf stucken lants ende bempts tot Waeijeneese.
RMN5 fo 42: 4 feb 1571:
Jasper Van Horicke heeft vercocht aen Cornels Vermasen een huijs en hof aende plaetse tussen derfgen Jan De Bijn, Jan Bercx, derfgen Henric Somers.
BMB235 fo 31: 7 mrt 1583:
Katherine Van Horick Jasper Van Horick natuerlijke dochter
Henrick Timmermans sone wijlen Jan Timmermans ende Daneel Van Vuthem sone Pauwels hebben gelooft te betalen Jasper Vandenhorick ontfaende tot Katherina Van Horicke sijen natuerlijke dochter een rente.
NR5244: extract uit chijnsboeck van Rotselaer fo 76:
Peter Molemans ende Jakop Van Gindertalen
Willem Molemans
Severijn Poels
Jan De Leeuw te voren Jesper Van Horick over Jakop Van Horick van een block gelegen te Kelfs.
BMB239: 5 sep 1606:
Roelant Van Ouwenhove wn Martyne Bols dochter wijlen Hendrik Bols ende Jan Bols broeder voors Martyne momboir van voors Martyne kinde Hanske Van Ouwenhove verkopen aan Hendrik Van Beethoven x Cathelijne Boevenbeke een bloxken lant eertyts huis en hof plach op te staen ende vuytbringende was St Hubrecht groot ontrent een half bunder.
BMB239: 19 jun 1612:
Appolonia Van Horick x Cornelis Verhaegen verkopen aan Christoffel Paridaens x Geertruyt Stoffels een half bunder bos gelegen aende Groote Loobeke.
BMB240 fo 18: 1613:
Memorie ende cavelinge van het goet toebehorende Jasper Van Horick saliger ende Lijsebeth Aan Oorschot onsen vader ende moeder
- inden iersten het cleijn hunderenvelt een cavelinge gebleven Adriaen De Keersmaecker
- het Schuerkensvelt met tcleijn, cavelinge gebleven Hans Van Horick
- het derdendeel opde Langendonck & nog drij dagwant op de Langendonck & een half bunder bempt, noch een dagwant gelegen opde Loebeecke bij Willem Vermeulen dagwant, een cavelinge gebleven Cornelis De Scheuter
- het lanck dagwant opte Loobeke, een bos gelegen aende Loobeke, een half bunder lant geheeten het .. block, noch drij dagwant gelegen in Borrebroeck, een cavelinge gebleven Cornelis Verhagen.
BMB240 fo 13: 10 feb 1613:
Cornelis De Schutter x Maria Van Horick dochter van Jaspar Van Horick & Elisabeth Van Aerschot & zelve Elisabeth & Maria zijn resp schoonmoeder & huisvrouwe hebben opgedragen tot behoef van Jan Verhaegen x Christina Vandenbroeck een half bunder bempt gelegen aenden boomgaert van Hans ende Hendrik Boels ‎(aan den Langendonck).‎

     Uit een relatie:

     1. Van Horick Katherina, nat. dochter, 

     2. Van Horick Maria, 

 

Van Horick Jacob, XIII - XIV - XV (S5260 + N5684 + N6140 + S7820 + S12276 + S13532 + N14436 + S15484 + S25300 + S25644), x met ...

 

Van Horick Lembrecht, x met Tielen Geertruit,

KB1164: Fo 34: 3 mrt 1610:

Adam Persoons drossaert: Merten Van Hove wijlen Janssone als bedesetter ene proprietaris van seker stuk land geheeten het Stappeken groot een half bunder gecomen van wijlen Philips De Vleeshouwer aen Jakob Van Horik Lembrechtsone x Elisabeth Van Loije als dactie ende transport hebbende van wijlen Rombout Waelpoets Romboutsone.

KBG1164 fo 112v: 12 mrt 1615:
Jakob Van Horick Lembrechtsone daer moeder af was Geertruijt Tielens heeft verkocht aan Wouter Ievens tot behoef van Willem Jansens x Anna Peeters seker erve geheeten de Savel .

Uit dit huwelijk:

Van Horick Jacobus, x ca. 1610 met Elizabeth Van Roy - Van Loij (Roijmans), hun complexe gezin bij Van Hove.

KB1164: Fo 112v: 16 jan 1615:

Jakob Van Horick alias Vandesande met proc van Peeter De Jonge wijlen Hendriksone met Mathijs De Gent x Maria De Jonge, de achtergelaten kinderen wijlen Jacomijne De Jonge (schepenen van Halle ende vierschaer van Beveren) hebben verkocht aan Hendrik Anthonis molder x Margriete Vandenbroecke zijn wijf hun deel en actie hen competerende in een stuk land gelegen aan de Spickelenberg.

 


 

XIII - XIV - XV - Van Horick Jacob (S5260 + N5684 + N6140 + S7820 + S12276 + S13532 + N14436 + S15484 + S25300 + S25644), ca. 1545, x met ...

 

RMN5: 11 apr 1570:
Jakob Van Horick heeft vercocht aen Aerden Voet x Janne Gielvorts de helft van vijf stucken soo lant als bempt groot vijf boenderen gelegen onder Waeijeneese tusschen Jan Hoelmans, Jan Momaerts gewarandeert aen de erfgen Machiel Vandenhove ‎(fo 22)‎.
RMN5 fo 40: 5 nov 1571:
Jacob Van Horicke heeft vercocht aen Niclaes Bollens x Lijsbeth ‎(Webens)‎ een huijs metten hove ende sijn toebehoorten groot drij dm onder Rijmenam aen de Boenheije gelegen.
RMN8: 20 jan 1580:
Elisabeth Van Aerschot we Jasper Van Horicke, item Jakop Van Horick, Jan Paelmans & Jan Boxstuyn als momboirs vande weeskinderen des voors wijlen Jaspers daer moeder af is Elisabeth Van Aerschot hebben verkocht aen Nicolaus Wiaert x jouffr Petronella Verbeeck drij dagmael bempt int Kicxham.

    

Uit dit huwelijk:

    

Van Horick Anna, XII (S4031 + S12522),

    

Van Horick Henricus, XII - XIII - XIV (S2630 + N2842 + N3070 + S3910 + S6138 + S6766 + N7718 + S7742 + S12650 + S12822).

 


 

XII - Fierens Gillis (S4030 + S12522), ca. 1560, x 1 Haacht 03.11.1598 met Anna Cretsaerts, x 2 met Anna Van Horick (S4031 + S12522).  Anna Cretsaerts x 1 met Verpaelt Remeys. Gezin daar.

 

Uit dit huwelijk: geen verdere gegevens Mech, DD, H,

 

2. Fierens Hendrick,

 

Fierens Appolonia,

 

Fierens Maria, x met Jan Valgaerens, gezin bij Van Avont,

 

Fierens Elisabeth, XI (S2015 + S6261),

 

Fierens Petrina - Petronella, x Keerbergen 16.08.1635 (g. Jan Schepers en Jan Versteven) met Sceppers Adrianus, deze x 2 Keerbergen 07.10.1642 (g. Gommarus Cuppens en Henricus Van Hove) met Vercalsteren (Van de Moer) Helena,

     Uit dit huwelijk:

     1. Scuppermans Maria, () Haacht 14.09.1636.

     Sceppers Gommarus, () Keerbergen 04.09.1639 (g. Gommarus Sceppers en Anna Verley),

     Sceppers Joanna, () Keerbergen 25.12.1640 (g. Joannes Sceppers en Joanna Van Hove),

     Sceppers Anna, () Keerbergen 03.05.1642 (g. Henricus Van Hove en Anna Fierens),

     2. Sceppers fa., () Keerbergen 09.09.1643 (g. Antonius Tijs en Joanna Aertgeerts),

     Sceppers fa., () Keerbergen 02.11.1645 (g. Joannes Van Horick en Barbara Bosmans),

     Sceppers Elisabeth, () Keerbergen 20.02.1649 (g. Adrianus Dams en Maria Scheppers),

     Sceppers Joannes, () Keerbergen 28.02.1652 (g. Joannes Michiels en Joanna Haverals),

     Sceppers Antonius, () Keerbergen 04.10.1656 (g. Adrianus Cornelis en Anna Janssens),

     Sceppers Petrus, () Keerbergen 30.07.1661 (uit Helena Van de Moer) (g. Petrus Van de Valgaren en Barbara Scheppers).

 

 

 

XII - XIII - XIV - Van Horick (Horck - Horckmans - Van Sichen) Henricus (S2630 + N2842 + N3070 + S3910 + S6138 + S6766 + N7718 + S7742 + S12650 + S12822), ca. 1575, x Mechelen OLV 01.10.1587 (g...) met Van Ouwenhoven (Van Horck alias Van Auwenhove) Apolonia (S2631 + N2843 + N3071 + S3911 + S6139 + S6767 + N7719 + S7743 + S12651 + S12823), deze x 2 Haacht 9.11.1614 met Daniel VandenBruel.

 

KB1164: Fo 135-136v: 4 okt 1616:

Anthoon Van Oudenhove woonende binnen de prochie van Erps ... momboir van de vijf kinderen van Appolonia Van Oudenhove ende van wijlen Hendrik Van Horick ende daerbij hem is geordonneert dachtergelaten goederen des voors Van Horick taenveerden ende tadministreren .. met Michiel Van Hove als toesiender

Verkopen aan Jan Boschmans de jongen x Barbara Wijchmans een aantal goeden waaronder drij bunderen land genaampt de Rode Leeuw.

KB1164: Fo 136v: 4 okt 1616:

Anthoon Van Oudenhove woonende binnen de prochie van Erps ... momboir van de vijf kinderen van Appolonia Van Oudenhove ende van wijlen Hendrik Van Horick ende daerbij hem is geordonneert dachtergelaten goederen des voors Van Horick taenveerden ende tadministreren .. met Michiel Van Hove als toesiender

verkopen aan Wouter Ievens x Barbara Van Rillaer een half stede in de Cassestraet.

KB1165: Fo 20: 24 mrt 1621:

S+D van de goederen achtergelaten door wijlen Henrick  & Anneken Van Horick al gelegen in Keerbergen

- Peeter Venne x Jenneken Van Avondt Jansdochter voor een derde paert erft huijs in de Cassestraet waertoe nog eenen hof

- Wouter Yewens de twee deelen in coope vercregen van Appolonia Van Oudenhove mistgaders van Anthoni Van Oudenhove & Michiel Van Hove als momboirs vande kinderen desselfs Appolonia behouden van wijlen Hendrik Van Hove ende het resterende vierde paert insgelijckx in coope vercregen hebbende van Jan Valgaren x Marie Van Avondt des voors Jenneken susters.

A. Peeter Venne is ten deele gevallen het poorthuijs gestaen alhier in de Cassestraet met twee roeden erve ende den messing naest tselve poorthuijs, daertoe noch eenen hof op dandere zijde van tselve poorthuijs gelegen mette helft vande watergracht daer teynden gelegen, item de hellicht vanden borneput ende een stuck lants genaemt het Calsterstraetvelt
B. Wouter Yevens is voor zijn drij paerten ten deele gevallen ierst huijs, hof, stallinge, schuere, messe, gronden ende toebehoorten neffens tvoors poorthuijs ende hof gelegen mitsgaders een stuck lants daerachter aen gelegen genaemt het huijs block tot dien eens tuck lants genoemt het bruelken met het prieelken van opgaende eijcken bomen mette helft vande voors watergracht, het resterende half vande voors borneput, een stuck bempt op de lange voort genoemt de Rooshoeve.

KBG1165 fo 74v: 27 mei 1628
Mr Anthonis Verhofstadt als gemachtigt van Appolonia Van Oudenhove eertyts we Hendrick Van Horick xx Daniel Vandenbruel, Hendrick Van Horick als voors Hendricksone, daer moeder af was de voors Appolonia Van Hove, item Jacques Lavaerts x Elisabeth Van Horick de voors Hendrickx suster soo voor hen selven als in naem van hunne mede consoorten bij proc verleend in Antwerpen dd 5 feb 1618 met notaris Jan Vander Hofstadt tot Mechelen residerende om te geven Jan Bouman x Barbara Mericx ten erfelijcke rente te gebruijcken ende te besetten de helft van seker stuck lants geheeten de Lammenbeeck groot ses dagwant, verclaert dat comen es Francois Vandenbruel als curator vanden sterfhuijse van wijlen Hendrick Van Horick om de naerbeschreven goedenisse te mogen doen gemachtigt van Antonis Van Oudenhove voor schepenen van Thieldonck als momboir van de onbejaerde kinderen van wijlen Hendrick Van Horick daer moeder af was Appolonia Van Oudenhove
den voors mr Anthonis Verhofstadt gemachtigt van Peeter Van Caverson dd 7 nov 1625 heeft publiequelijck te coope gestelt seker stuck lants gelegen onder Keerbergen geheeten de Lammerenbeeck groot ses dm regt wijlen Hendrick Van Horick nu Wouter Guens om te comen tot betaelinge vande somme van 375 rinsgl metten interest van dijen sedert dinstitutie van processe gehangen hebbende voor den raede van Brabant tussen Hendrick Van Horick suppliant ende den voors Caverson rescribent ende alsoo sedert den 16 dec 1609, welck stuck lants den voors Peeter Caverson was verobligeert onder andere partijen dd 20 okt 1609 voor de weth van Keerbergen, ende want Jan Bouman den vercoop dienaengaende pretenderende te beletten als deselve gecocht hebbende van wijlen Appolonia Van Oudenhove we wijlen Hendrick Van Horick nyettegenstaende dopdrachte daervan gedaen bij wijlen Hendrick Van Horick, soo sijn den voors Peeter Caverson ter eenre ende Jan Bouman ter andere veraccordeert .

KBG1164 fo 72: 30 apr 1611:
Henrick Van Horick wijlen Jakobsone heeft uijt des voors drossaerts hand gelicht den halm geschoten bij derfgen Gielis Boerhave in sijn leven meijer tot Rijmenam ende dat achtervolgens dopdracht aen hem dd 23 jan 1605 ende heeft geconstitueert mr Peeter Vandendaele die alhier voor ons is gecompareert ten eijnde om in de naerbeschreven goeden te erven Jan Claes dweclk alsoo es geschiet waernaer den voors Jan Claes dezelve goeden heeft opgedragen tot behoef van mr Peeter Blondel x joufr Anna Reymbouts te weten een half bunder bosch daerinne den voors Jan Claes van tevoren het vierde paert hadde hem verstorven van wijlen Jan Stevens ende Lijsbeth Vandemeutel.
 

 

De volgende akte maakt melding van Henricus Van Horick zone Jacobus en zijn vrouw Apollonia Van Oudenhoven, inwoners van Keerbergen. Zij gingen een jaarlijkse rente van 38 rijnse guldens aan, waarvoor zij onder meer hun huis den Bonten Os in pand stelden.

Bron : S.A.L., Inventaris Cuvelier, register nr. 7500, fol. 60r., akte dd. 2 maart 1603.

Item in p(rese)nta villici, etc(etera), gestaen Henrick Van Horrick soene wijlen Jacops en(de) Applonia Van Oudenhoven, zijn(e) huyvr(ouwe) woenen(de) tot Keerberghen, p(er) mo(nitionem) hebben tsaemen opgedraeghen met behoirl(ijcke) verthijdenisse de goeden naerbescreven, ierst een huys ende hoff met allen zijnen toebehoirten, geleghen tot Keerberghen voirs(creven), genoempt den Bonten Osse, regenooten groot ontrint een dachmael ombelast, item noch een ander huysken metten boogaert, al bij een geleghen, regenoot sheeren straete in alle zijden, groot ontrint een halff dachmael, item noch drije boenderen lants, daer eertijts een huys plach op te staene, genoempt den Royen Leeuwe, regenoot shee(ren) straete in drije zijden, den coster aldaer met het kerckhoff ter iiiie. zijden, item noch onderhalff boender, soo lant als boogaert, daer teghen over geleghen, regenooten shee(ren) straete in twee zijden,  item noch ses dachmaelen winnents lants, gelegen bij tvoirs(creven) goet, geheeten den Lammeren Berch, regenoot die voirs(creven) opdragher ter ie., shee(ren) straete in andere drije zijden, item noch een(en) bempt, geheeten den Mest groot ontrint x vierendeelen de hellicht van een(en) bempt, groot vijff dachmael, geheeten de Honscont (?), regenoot de Dijle ter ie., de voirs(creven) opdragher met noch een(en) anderen bempt ter iie., den Heylighen Geest van Keerberghen ter iiie. en(de) iiiie. zijden, den prelaet van Grimbergen ter ve. zijden, item noch de hellicht van een ander huys en(de) hoff metter schure, duyfhuys en(de) anderen zijnen toebehoirten, geleghen onder Keerberghen voirs(creven) groot een drije en(de) een halff boend(er), regenoot shee(ren) straete in drije zijden, den voirs(creven) Lammeren Berch ter iiiie. zijden, exp(osito) ende Niclaes Van Opstal, soo tot behoeff van hem als tot behoeff van E(lisa)b(e)th Lodewijcx, zijn huysvr(ouwe), daerinne gegoydt en(de) geerft zijn(de), p(er) mo(nitionem) redd(idi)t den voirs(creven) opdrageren, om tselve goet te hebben, te houden en(de) te besitten opde commeren en(de) lasten daer te voeren op vuytgaen(de), te weten op shee(ren) chijns van(den) gronde, te weten item  den voors(creven) Bonten Osse voer ombelast, item het naevolgen(de) huysken op ii r(insguldens) erffel(ijck) aen(den) H(eyligen Geest van S[c]riecken, item den voirs(creven) Royen Leeuwe op acht rins(guldens) erffel(ijck) aen(de) diverssche p(er)soonen en(de) shee(ren) chijns, item de voirs(chreve) ses dachmaelen lants op onderhalff veerteel roghs aen(den) H(eyligen) Geest van Keerberghen en(de) shee(ren) chijns, item op de v(oir)s(creve) ses dachmaelen lants, geheeten den Lammeren Berch, op een(en) braspen(ninck) chijns en(de) den voirs(creven) bempt, genoempt de Honscont opde hellicht van iii r(insguldens) xii st(uyvers), item tvoirs(creven) huys en(de) hoff metten duyfhuys, etc(etera), opde hellicht van iii r(insguldens) aen S(in)te Gelijns gasthuys bynnen Mechelen en(de) shee(ren) chijns tanquam prout jure, waerop die v(oir)s(chreven) opdrageren tselve zijn waranderen(de), ende voerts meer op eene voertaene rinte van achtendertich carolusgul(dens) tsiaers te xx st(uyvers) Brabants tstuck, erffel(ijcke) rinte, jaerl(ijcx) vallende en(de) v(er)schijnen(de) opden tweeden dach meert toecomen(de) bynnen dese stadt wissele van Loven te leveren, de voirs(creven) Van Opstal en(de) zijn(e) huysvr(ouwe), hennen erffven en(de) naecomelinghen los en(de) vije van bede, ve., xe., xxe., ce. en(de) van alle andere, mindere oft meerdere pen(ningen) en(de) impostien, innegestelt oft naemaels inne te stellen in futuru(m) quolibet assecutu(m) et tantu(m), obligan(do) et submitten(do) ac renuntian(do) et casu quo pignora in forma, geloven(de) voerts de voirs(creve) gehuyss(chen) indivisim de voirs(creve) rinte van xxxviii rins(guldens) erffel(ijck), jaerl(ijcx) ten termijne voirs(creven) wel en(de) loffel(ijck) te betaelen Peeter Van Opstal en(de) leveren als voer, los en(de) vrije, etcetera), quolibet assecutu(m) obligan(do) et submitten(do) se et sua cum debita renuntia(ti)o(n)e, besundere de v(oir)s(creve) Applonia het benefitie van rechten senat(us) cons(ulti) vel(leiani) de eo certiorata ac aliis quibuscumq(ue) in forma, met conditie dat de v(oir)s(creve) bekinders oft henne naecomelinghen de voirs(creve) rinte van xxxviii r(insguldens) erffel(ijck) sullen moghen lossen en(de) affquyten tallen tijden alst hun gelieven sal teender reysen, elcken gul(den) erffel(ijck) met xvi gel(ijcke) carolusgul(dens) loopende munte, ac cum, coram Glavimans, Broecke, martii secunda, 1610.

 

In het verlengde van de voorgaande akte volgt hieronder een akte van emancipatie van de kinderen van Henricus Van Horick en Apollonia Van Oudenhoven uit Keerbergen. Volgens deze akte en uw gegevens hadden zij minstens volgende kinderen : Joanna, Joannes, Henricus, Jacobus, Elisabetha, Anna en Magdalena .

Volgens de website van de Ware Vrienden van het Archief was het vierde kind naamloos, dus N. Als doopheffer werd Jan Van Hove.

Bron : S.A.L., Inventaris Cuvelier, register nr. 7500, folio 61r., akte dd. 2 maart 1610.

Transcriptie van de akte.

Item die voors(creven) Henrick Van Horick en(de) Applonia

Van Oudenhoven, commoran(tes) apud Keerberghen, in

p(rese)ntia, etc(etera), emancipaverunt Jo(hann)em, Henricu(m), Jacobu(m),

E(lisa)be)th, Anna(m) et Magdalena(m) Van Horick, suas proles,a

pane suo modo debito et consueto, quo f(a)c(t)o G.

Boels recond(uxi)t, eisd(em).

 

Uit dit huwelijk:

 

1. Van Horick Joanna,  x 1 Keerbergen 26.06.1607 (g. Jan Bosmans en Henricus Van Horick) met Egidius Bosmans, x 2 Keerbergen 05.10.1628 (g. Jan Bosmans en Petrus Rams) met Verstraeten Balthazar. Deze laatste x 1 Keerbergen 30.10.1615 (g. Jan Cleynhens en Jacob Van Horick) met Cleynhens Anna.

     Uit dit huwelijk:

     1. Bosmans Catharina, () Keerbergen 13.12.1609 (g. Hubertus Van Horick en Catharina Haneberch),

     Bosmans Barbara, () Keerbergen 13.09.1611 (g. Henricus en Barbara Bosmans),

     Bosmans Anna, () Keerbergen 04.06.1614 (g. Jan Voecx en Elisabeth Van Horick),

     Bosmans Maria, () Keerbergen 20.11.1616 (g. Petrus Van Rompay en Maria Vergouwen),

     Bosmans Joanna, () Keerbergen 22.04.1619 (g. Petrus Firens en Barbara Van Mechelen),

     Bosmans Guilielmus, () Keerbergen 13.10.1620 (g. Wilhelmus Hoelaerts en Joanna Bosmans),

     Bosmans Catharina, () Keerbergen 09.03.1623 (g. Jan Bosmans en Catharina Holaerts),

     Bosmans Egidius, () Keerbergen 15.01.1626 (g. Egidius Keulemans en Elisabeth Verheyden),

     2. Verstraten Catharina, () Keerbergen 02.09.1620 (g. Walter Guens en Catharina Cleynhens),

     Verstraten Anna, () Keerbergen 05.03.1624 (g. Joannes Valgaets en Anna Verstraten),

     3. Verstraten Henricus, () Keerbergen 16.05.1629 (g. Egidius Haverals en Magdalena Van Horick),

     Verstraten Joanna, () Keerbergen 29.06.1631 (g. Nicolaus Verstraten en Barbara Van de Heregracht),

     Verstraten Franciscus, () Keerbergen 06.11.1633 (g. Franciscus De Becker en Elisabeth De Grove),

 

Van Horick Hendrick,

 

Van Horick Joannes, x (niet Mech, R, ) met ... Adriana,

     Uit dit huwelijk:

     Van Horick Elisabeth, () Keerbergen 12.03.1613 (g. Joannes Poncelet en Elisabeth Van Horick),

     Van Horick Jan, () Keerbergen 21.03.1615 (g. Jan Poucle en Joanna Ramps),

     Van Horick Magdalena, () Keerbergen 03.09.1617 (g. Daniel Van den Buyl en Magdalena Van Trist),

     x Keerbergen 26.02.1649 (g. Van Hove Henricus en Van Horick Joannes) met Wouters Guilielmus,

          Uit dit huwelijk:

          Wouters Henricus, () Keerbergen 27.08.1651 (g. Vandenroost Henricus en Verbinnen Maria),

          Wouters Petrus, () Keerbergen 06.05.1654 (g. De Preter Petrus en Ven Elizabeth),

          Wouters Joannes, () Keerbergen 01.10.1656 (g. Wouters Martinus en Haverhals Joanna),

 

Van Horick ..., () Mechelen OLV 12.09.1588 (g. Jan Van Hove en In de Kerre Joanna),

 

Van Horick Anna, XI - XII - XIII (S1315 + N1421 + N1535 + S1955 + S3069 + S3383 + N3859 + S3871 + S6325 + S6411), ca. 1595,

 

Van Horick Jacobus,

 

Van Horick Elisabeth, () Haacht  02.09.1593, x Haacht 11.06.1615 met Lavaerts Jacobus,

     Uit dit huwelijk:

     Lavaerts Theodorus, () Haacht 14.10.1615,

     Lavaerts Philippus, () Haacht 01.05.1618,

     Lavaerts Petrus, () Haacht 02.07.1619,

     Lavaerts Gommarus, () Haacht 18.11.1621,

     Lavaerts Jan, () Haacht 14.04.1624,

     Lavaerts Anna, () Haacht 06.04.1627,

     Lavaerts Maria, () Haacht  22.10.1630,

 

Van Horck - Van Horick - Van Ooricx - Van Horck Magdalena, () Rijmenam 20.11.1604 (g. Jan Van Neckerspoel en Jouffr. Magdalena Van Gerven), x Keerbergen 20.02.1629 (g. Daems Joannes en Van Roost Petrus) met Bosmans Joannes sr,

     Uit dit huwelijk: geen andere fii K, R, W, S,

     Bosmans Rumoldus, () Keerbergen 10.02.1630 (g. Bosmans Rumoldus en Firens Joanna),

     Bosmans Wilhelmus, () Keerbergen 23.02.1632 (g. Holaerts Wilhelmus en Van Deijck Joanna),

     Bosmans Henricus, () Keerbergen 07.04.1635 (g. Vander Roost Henricus en Van Hergracht Barbara),

     Bosmans Adrianus, () Keerbergen 05.10.1639 (g. Van Ooten Adrianus en Navet Christina),

     Bosmans Egidius, () Keerbergen 02.05.1647 (g. Vanden Berge Egidius en ... Joanna),

 

Van Horick fs, () Keerbergen 22.04.1607 (g. Jacobus Horick en Jacoba Balens),

 

Van Horick Clara, () Keerbergen 09.05.1610 (g. Wilhelmus Claes en Clara Van Mechte),

 

2. Vandenbruel Daniel, () Haacht 16.11.1614.

_________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Er is een Van Sichem Michael, x met Ingels Maria, met fii in Keerbergen (gezin hieronder). Is het een zoon uit dit Van Horick-gezin of is het een fs Michael Van Horick (ex Rijmenam) x Catlijn 's Costers (gezin hieronder)? Zo ja, dan geldt hetzelfde misschien voor bovenstaande Anna Van Horick.

 

Van Horick Michael, ex Rijmenam, x Mechelen P&P 16.11.1585 (g. Van Hecken Carel en Van Waest Jan) met Catlijn 's Costers.

Uit dit huwelijk:

Van Horick Joannes, () Mechelen P&P 26.03.1589 (g. Voet Merten en Van Mechelen Lisken), moeder Nijs Cathlijn,

Van Horick Catharina, () Mechelen P&P 22.02.1590 (g. Van Hove Merten en Coels Lincken), moeder Lincken Schers,

Van Horick Michael, () Mechelen P&P 14.02.1591 (g. Firens Machiel en Van Horick Lijsbeth),

Van Horick Anna, () Mechelen P&P 11.02.1593 (g. Hanenberchs Anthonis en Vereijcken Enneken),

 

Van Zichen - Van Sichem - Van Sichen Michael, x (niet Mech, R, K, ) met Ingels Maria,

Uit dit huwelijk:

Van Zichen Martinus, () Keerbergen 30.08.1629 (g. Rutten Martinus en Van Horck Anna), x Rijmenam 05.09.1659 met Lens Maria, fii in R en Bon,

Van Sichen Elisabeth, () Keerbergen 24.12.1634 (g. Van der Roost Henricus en Verheijden Elisabeth),

Van Sichen Wilhelmus, () Keerbergen 11.06.1634 (g. Hoolaerts Wilhelmus en Smets Magdalena), x  SKW 19.01.1659 met Van Rijmenant Catharina, fii in K en O,

Van Sichen Joannes, () Keerbergen 27.08.1640 (g. Ven Joannes en Van Sichen Catharina),

Van Sichem Cornelius, () Bonheiden 03.02.1645 (g. Cornelius Van der Auwera en Elisabeth De Cock).

_________________________________________________________________________________________________________________________________________________

 

Van Horick Elisabeth, () Haacht  02.09.1593, x Haacht 11.06.1615 met Lavaerts Jacobus,

     Uit dit huwelijk:

     Lavaerts Theodorus, () Haacht 14.10.1615,

     Lavaerts Philippus, () Haacht 01.05.1618,

     Lavaerts Petrus, () Haacht 02.07.1619,

     Lavaerts Gommarus, () Haacht 18.11.1621,

     Lavaerts Jan, () Haacht 14.04.1624,

     Lavaerts Anna, () Haacht 06.04.1627,

     Lavaerts Maria, () Haacht  22.10.1630,

 

Van Horck - Van Horick - Van Ooricx - Van Horck Magdalena, () Rijmenam 20.11.1604 (g. Jan Van Neckerspoel en Jouffr. Magdalena Van Gerven), x Keerbergen 20.02.1629 (g. Daems Joannes en Van Roost Petrus) met Bosmans Joannes sr, hun wellicht complexe gezin bij Bosmans Joannes,

 

Van Horick fs, () Keerbergen 22.04.1607 (g. Jacobus Horick en Jacoba Balens),

 

Van Horick Clara, () Keerbergen 09.05.1610 (g. Wilhelmus Claes en Clara Van Mechte),

 

2. Vandenbruel Daniel, () Haacht 16.11.1614.

 


 

XI - XII - XIII - Verstraten Nicolaes (S1314 + N1420 + N1534 + S1954 + S3068 + S3382 + N3858 + N3870 + S6324 + S6410), x Keerbergen 25.11.1612 (g. Jan Van Sichem, Balthazar Verstraeten, Henricus Leutens en Henricus Van Deyck) met Anna Van Horick (Van Sichem) (S1315N1421 + N1535 + S1955 + S3069 + S3383 + N3859 + N3871 + S6325 + S6411).

 

Uit dit huwelijk:

 

Verstraten Martinus, () Keerbergen 14.06.1615 (g. Martinus Rutten en Catharina Verstraten), x Keerbergen 28.02.1645 (g. Jan Van Rillaer, Willem Hoolaerts en Nicolaes Hoolaerts) met Vermuyten Maria,

     Uit dit huwelijk:

     Verstraten Joanna, () Keerbergen 03.04.1645 (g. Antonius Voortmans en Joanna Verstraten),

     Verstraten Joannes, () Keerbergen 11.02.1647 (g. Joannes De Becker en Elisabeth Meesens),

     Verstraten Michael, () Keerbergen 01.10.1649 (g. Martinus Van Sichem en Anna Van Geel),

     Verstraten Anna, () Keerbergen 12.06.1652 (g. Hercules Nicolay en Anna Van Geel),

     Verstraten Nicolaus, () Keerbergen 13.04.1655 (g. Nicolaus Verstraten en Catharina Goossens),

     Verstraten Gommara, () Keerbergen 30.08.1657 (g. Petrus De Becker en Gommaria Beekmans),

     Verstraten Guilielmus, () Keerbergen 12.09.1660 (g. Guilielmus Deckers en Catharina Van Laeck),

 

Verstraten Maria, XI (S1691 + N1929 + N1935), () Keerbergen 06.09.1617 (g. Vervloet Joannes en Maria Verstraten),

 

Verstraten Anna, () Keerbergen 06.10.1619 (g. Van Plas Daniel en ...chens Anna),

 

Verstraten Michael, X - XI - XII (N710 + S1534 + S3162), () Keerbergen 10.08.1622 (g. Michael Van Sichem en Elisabeth Van Horick),

 

Verstraten Elisabeth, () Keerbergen 13.02.1625 (g. Bathazar Verstraten en Lezabeth Peters),

 

Verstraten Joanna, X - XII (S657 + N767 + S977 + S3205), () Keerbergen 13.09.1626 (g. Jacobus De Preter en Joanna Van Horick).

 

Terug naar startpagina Terug naar startpagina stamboom