Voorouderlijst heer Geeraerd Bertold ... Vervloet Thijs, Ward, Nout en Lode

 

Een ham is een zeer verspreide plaatsnaam voor een landtong in een overstromingsgebied, een meander, een rivierbocht, ....

Ooit bij een ham gewoond of er wat mee te maken gehad ?

 


De oudste generaties van onderstaande lijn met dank aan Wim Vandersloten.

 

XXX - XXXI - XXXII - XXXIII - heer Geeraerd Bertold, ° ca. 1030,

 

Hij was heer van Grimbergen en voogd van Mechelen.

 

Uit dit huwelijk:

 

Wouter 'Draeckenbaerd' Bertoud.

 


 

XXIX - XXX - XXXI - XXXII - heer Wouter 'Draeckenbaert' Bertoud, ° ca. 1060, x  met Beatrix (Van Dongelberg).

 

Hij was heer van Grimbergen en voogd van Mechelen.

 

Uit dit huwelijk:

 

Van Grimberghen Wouter, x met Adeloia van Boechout,

Hij was heer in Grimbergen (1096-1107) en voogd van Mechelen.

 

Van Grimberghen Geeraerd,

 

Van Grimbergen Arnold, + 1137, x met Adelois (van Aarschot ?),

 

Van Grimbergen Lurgarde, x met Boudewijn van Gent.

 


 

XXVIII - XXIX - XXX - XXXI - Geeraerd van Grimbergen, ° ca. 1105, x met ... van Hamme, fa Wouter II 'de jonghe' van Hamme.

 

Geraerd van Grimbergen, heer van Assche, was graaf van Brabant en Leuven (1122-1147) en had als echtgenote de dochter en zuster of enige (sÏur ou seule) erfgename der Wouters, heren van Hamme, bijgenaamd 'de Oude' en 'de Jonge', van wie hij 2 zonen had.

 

Uit dit huwelijk:

 

Van Grimberghen Godfried,

 

Van Grimberghen Hendrick I.

 


 

XXVII - XXVIII - XXIX - XXX - heer Hendrick I van Grimberghen, ° ca. 1140, ° Hamme bij Asse, x met ...

 

Hendrik, heer van Assche, werd heer van Hamme in 1191, uit hoofde van zijn moeder, van wie hij het gevierendeeld wapen van Assche droeg; het gedeelte Assche werd verwijderd voor het nageslacht en het overige bewaard tot op onze dagen.

 

Uit dit huwelijk:

 

Van Hamme Hendrick.

 


 

XXVI - XXVII - XXVIII - XXIX - heer van Hamme Hendrick II, ° ca. 1170, x met ....

 

Uit dit huwelijk:

 

Van Hamme Egidius,

 

Van Hamme Bouwewijn.

 


 

XXV - XXVI - XXVII - XXVIII - van Hamme Egidius - Gillis, ° ca. 1190, x met Anna van Hollebecke.

 

Vermeld in 1240; 's hertogen man ("homo domini ducis") in 1265.

 

Uit dit huwelijk:

 

Van Hamme Jacques,

 

Van Hamme Robert,

 

Van Hamme Sigere,

 

Van Hamme Gerard.

 


 

XXIV - XXV - XXVI - XVII - Van Hamme Jacques, ° ca. 1225, x met Willemijne d'Atrio alias van der Saelen.

 

Uit dit huwelijk:

 

Van Hamme Godevaert,

 

Van Hamme Robrecht, x met Elisabeth van Nethenen.

 


 

XXIII - XXIV - XXV - XXVI - van Hamme Godevaert, ° Hamme ca. 1260, x met Aleijda van Redinghen, fa ridder Roelof van Redinghen, in 1257 burgemeester van Leuven.

 

Uit dit huwelijk:

 

Van Hamme Jan I,

 

Van Hamme Peeter.

 


 

XXII - XXIII - XIV - XV - ridder van Hamme Jan I, ° Hamme ca. 1290, x met Maria van Grimbergen-Asse, fa heer Robrecht van Grimberghen-Asse en Maria van Barbençon.

 

Uit dit huwelijk:

 

Van Hamme Jan II,

 

Van Hamme Joanna Elisabeth,

 

? Van Hamme Daneel, x met Maria van Wijckete, fa Joannes en Marie Pipenpoy.

 


 

XXI - XXII - XXIII - XIV - ridder van Hamme Jan II, ° Hamme 1315 - 1325, + Steenokkerzeel 17.10.1383, x 1 met Elisabeth Van Quaedebrugge - de Male Ponto, x 2 ? met Katharina - Katheleyne Van de Velde.

 

Hij kocht Steenokkerzeel met alles erop en eraan van Agnes van Leefdael in 1352 en was de eerste van Hamme die in zijn intrede deed in Steynockezele. De naam van Hamme en kasteel Ter Ham is zuiver toeval daar de naam Ham reeds bestond in de 8ste eeuw.
BOURDONCK was een leen dat grensde aan het kasteel TER HAM.
Volgende tekst is uit het stootboek midden 14 de eeuw:
Item Jan van Ham t’goed tot Bourdonck, in bosschen in ceynsen in jaergelde van rogghe, van evene ( zwarte of ruwe haver ), metten smaele gerechte, liggende te Hockesele te Umleghem en te Erps,
dats te weten 50 mudden evene ,50 sols lovens en 30 mudden rogs is nu een deel bossche.

Dit was vrouwe Agnesen dochtere Heer Rogyers van Levedael.
Samen met zijn zoon Jan III vocht hij in de slag van Baesweiler tegen de Hertog van Gelre, op 22 augustus 1371, onder het banier van de Heer van Rotselaar. Op datum van 31 december 1374 ontvangt hij van de Hertog van Luxemburg en Brabant Wenceslas van Beieren 201 2/3 Moutons (Dit is een gouden geldstuk met de afbeelding van een schaap of lammetje) op een totaal van 1210 Moutons die hij tegoed heeft wegens verliezen geleden in de slag om Baesweiler.
Zijn grafsteen bevind zich in het portaal van de kerk van Steenokkerzeel.

Hier leeght begraeven de goede Heer Jan van Hamme Ridder, Heer Van Steynockezele ende camerlinc koning Edvaert van Inghelant, die gheweest heeft in synder levender tyt in XXIX staende stryde ende in de XVII zeghe ghevochten die sterft in’t jaer ons Heeren M.C.C.C.LXXXIII,XVII daghe in october. Bidt voor die siele.

 

Uit deze relatie/huwelijk:

 

1. Catharina, begijn te Brussel,

 

Ermengaerde, x 1 met Hendrick de Orsele, x 2 met Thierry de Loose.

 

2. van Hamme Jan III, bastaard.

 


 

XX - XXI - XXII - XXIII - ridder van Hamme Jan III, Heer van Steenokkerzeel, ° Steenokkerzeel ca. 1360, + 15.01.1403, x? 1 met Margareta Van de Kercke - Van der Hersche, x 2 met Mathilde Estor, deze x 2 met Nicolaus Van Oss dit van der Steghen.

 

Jan III was een bastaard zoon van Jan II en Katelijne van de Velde.
Door een bijzondere machtiging van de Hertog erkend als wettig.
Mechelen:
1411 Joannis van Hamme filius naturalis Joannis quem habuit ex
Katharina van de Velde. 95
1435 Joannis van Hamme natuurlycke sone Janen van Hamme daer moeder af es Kathelijne van de Velde.

 

Hier leeght begraeven Heer Jan van Hamme, Ridder,de goede heer Jans sone Heer van Steynockzele die sterft int jaer ons Heren M.C.C.C.C.ENDE III,V DAGHE IN JANUARIO,BIDT VOOR DIE ZIELEN.
Mathilde Estor x 2 1412 Nicolaes van Oss dit van der Steghen.
Zij staat Steenokerzeel af aan haar zoon Jan IV in 1420.
Nicolaes was ook schepen en burgemeester van Brussel en zeer rijk.

 

Uit dit huwelijk:

 

1. bastaard Godefridus Van Hamme,

 

2. Van Hamme Jan IV, heer van Steenokkerzeel 1420-1440, + 05.01.1440, x met Elisabeth de Edinghen de Kestergat,

Heer van Steenokkerzeel 1417-1440. Over zijn leven is weinig bekend.
Hij zou wel schepen van Brussel geweest zijn. Bij zijn dood kreeg zijn dochter een jaarlijkse rente van 100 rijns gulden. Zijn schoonbroer Jan van Edinghen de Kestergat erfde al zijn bezittingen behalve Steenokkerzeel en het kasteel dat ging naar zijn zus Margriet.
03 08 1442:
Cont zij allen dat Willem van Hamme en Rombout De Becker pro de huysarme van Steynockesele in name van selven huysarme hebben gekend, dat Jan van Edinghen de Kestergat en Jan de Mol testamentuere saligher goedenis Jan van Hamme, sone Heere Jans van Hamme, Ridders en Lysbeth van Edinghen de Kestergat, sijne wettighe gesellinnne thegen hem wettig en wel afgequeten hebben.

     Uit dit huwelijk:

     Cateleyne, ° ca 1420 x 1 met Jan van Caudenberghe dit Serhuyghs, x 2 met Jan Boote,

 

Van Hamme Margriet, vrouwe van Steenokkerzeel 1440-1473, + Steenokkerzeel 23.09.1473, x met Cornelio de Grimberghen d’ Aa, fs Jan,

Hierna haar grafschrift:
Ende Juffrouw Margriet van Hamme des Heeren dochter vrouwe van Steynockezele gheseline Cornelio van Grimberghen die men hiet van d’Aa, zij sterft int jaer ons Heeren M.C.C.C.C.en LXXIII, XXIII 7 BER.
GESCHEIDEN VAN HAAR MAN EN NADAT HAAR BROER JAN IV GESTORVEN IS EN ZIJ STEENOKKERZEEL HEEFT GEERFT VERHEFT ZIJ HET LEEN STEENOKKERZEEL IN 1441, CHRONYCKE VAN MECHELEN.
Wy deken ende capittel van St. Rombout Kercke te Mechelen in den Bisdomme van Cameriken doen cont aan alle liede,dat voir ons ende voir onse mannen van leenen te wetene Janne t’Sulle, Wilhelme Campioen, ende Janne Cooman, comen is Margriete van Hamme, dochter wylen Heere Jan III van Hamme, Riddere, heeft van ons te leene ontfaen.
In den ierste een hofstad met den huysinghen daer opstaende en met den byvanghe ende met drien buenderen euzels enz...
Gegheven in t’jaer ons Heeren dusent vier honderd eene en viertig op den achtste dach van junio.

 

Van Hamme Catharina,

Zij was abdis van de abdij der zusters Benedictessen te Kortenberg.

 


 

XIX - XX - XXI - XXII -van Hamme Godefridus - Godevaert bastaard, ° Humelgem ca. 1380, x met Catharina Ysewijns, ° Humelgem ca. 1380, fa Godefridus - Godevaert Ysewijns en kleindochter van Michiel IJ van Erps.

 

Vermeld te Humelgem (1398-1414); poorter van Brussel (1416); vermeld op 19/5/1439.

Anno 1408 10 Martii,Godefridus de Hamme fil. naturalis qm Joannis de Hamme fil. naturalis Joannis de Hamme MILES et Domicella Margareta dicta van den Hersche uxor primi dicti Joannis van Hamme.
Van hem stammen alle boeren en meiseniers van Steenokkerzeel en omstreken af.

 

Uit dit huwelijk:

 

Van Hamme Hendrick,

 

Van Hamme Joannes, x met Maria Sloeve of met Catharina Ysewijns,

 

Van Hamme Beatrijs, XIX - XX (M), x met Floris Van Obberge, fs Jan en Jof. Catharina Vele Roghman,

 

Van Hamme Catharina, x met Willelmus Bernage,

 

Van Hamme Philippus.

 


 

Aangezien onderstaande lijn reeds 11 voorouders telt, is alles hierboven ook x 11.

Dit wordt niet verder uitgewerkt omdat er niets belangrijk veranderd.

 


 

XVIII - XIX - XX - XXI - Van Hamme Ysewijns Hendrick, ° Humelgem ca. 1405, + 1447, x Humelgem 24.04.1430 met domicella Catharina - Kathelijne Van der Becken van Ginderboven , fa Egidius - Gilis en Katheleyne van der Eycken. Dit is de verbinding met de lijn van Karel de Grote.

 

Anno 1430, 26 aprilis, Catharina fillia quondam Egidii van der Becken et Henricus de Hamme filius quondam Godefridi eius maritus.

 

Uit dit huwelijk:

 

Van Hamme Ysewijns Jan, XVII - XVIII - XIX - XX,

 

Van Hamme Ysewijns Pieter,

 

Van Hamme Ysewijns Willelmus,

 

Van Hamme Ysewijns Amelryc, ° ca. 1465, 

Ingeschreven aan de universiteit van Leuven in 1485
Priester. In de cijnsregisters is een kapel naar hem genoemd: AMELRICS KAPELRY.
Verheft het leen RENNEBERGH OP 09 05 1506.

In 1501 word zijn knecht veroordeld,
Heer Amelryks van Hamme knaepe die een mes getoge hadde...
07 07 1481 Jan van Hamme sone quondam Jans heeft gekent dat hij vercocht heeft Heer Amelrik Van Hamme Priester sone quondam Hendrickx de hellicht van een dagwants land geleghen in de prochie van Umleghem ( Humelgem ).

 

Van Hamme Ysewijns Catharina, x met Jan Lyens,

 

Van Hamme Ysewijns Lancelotus,

 

Van Hamme Ysewijns Margareta, x met Jacobus - Jans De Coster Buyser, ex Campenhout.

Vermeld op 13/8/1481: "Margareta van Hamme d. Ysewyns, dr q. Hendriks, die hij hadde van Cathelijn van der Becken, syn wyve was, ende Jacoppe de Coster d. Buyse, van Campenhout, haren man ... goeden te Humelghem".

 

 

 

 

XIX - XX - Van Obbergen Floreys (M), ° ca. 1380, x met Beatrijs Van Hamme (fa Godevaert x Kathelijne Ysewijns) (M), + na 1467.

   

     Leenman der Heren van Grimbergen op thof ten Obberge te Beigem.


Uit dit huwelijk:

Van Obbergen Margriete (M),

Van Obbergen Daneel den ouden, ° ca. 1415, x met Beatrijs De Houwere, fa Merten x Margriete Van Beverhout,

     Uit dit huwelijk:

     Van Obbergen Kerstaen,

     Van Obbergen Daneel, x met Barbara Weemaes, 

     Van Obbergen Katelijne,

     Van Obbergen Jan, x met Margriete Geerts,  

     Van Obbergen Marie, 

 

Van Obbergen Willem, ° ca. 1420, x met ...
     Uit dit huwelijk:
     Van Obbergen Peeter, ° ca. 1448,
     Van Obbergen Jan, ° ca. 1454,
     Van Obbergen Margriete, ° ca. 1458, x met Rombout Fuyen, x 2 met
Peeter Van Opstalle, wn van Katelijne Van Woluwe.

 


 

XVII - XVIII - XIX - XX - Van Hamme Ysewijns Jan, ° Steenokkerzeel ca. 1430, x Nossegem met Margriet Van Steenwinckel.

 

Uit dit huwelijk:

 

Van Hamme Henrick, XVI - XVII - XVIII - XIX,

 

Van Hamme Jan,

 

Van Hamme Godfried.

 


 

XVI - XVII - XVIII - XIX - Van Hamme Henrick, ° ca. 1460, x met Margareta Drossaert, fa Jan en Ida Van Steenwinckel.

 

Hij verheft het leen Rennenberg te Humelgem op 25.2.1526.

Kerkarchief Steenokkerzeel 28 mei 1503:
Compareren ... Inghel Drossaet, Ida Drossaet met heuren wettighem momboir Hendrik van Candries, Margeurite Drossaet met haren wettighe momboir Hendrick van Hamme, Maria Drossaet met haren wettighe momboir Loyseus van Hove …alle wettighe kinderen Jan Drossaet, daer moeder af was Ida van Steenwinckel.
Verheft het leen RENNEBERGH (dat hij verkregen heeft via zijn oom Amelric Priester) OP 25 FERBRIJ 1526 en hij verkoopt het dezelfde dag aan Charles de Lannoy Heer van Senzeilles.

 

Uit dit huwelijk:

 

Van Hamme Ida, x met Hendrick Claes - Nicolai, fs Cornelis, wonen St.-Stevens-Woluwe,

De kinderen verdelen de nalatenschappen van wijlen Hendrick Claes Cornelissen x Ida van Hamme uit kracht van het testament van Jay Lints x Catelijne van Hamme gepasseerd 29 augustus 1501 voor Heer en Meester Peeter Binok, Priester en Notaris te Umelgheem= Humelgem.
Een reeks bezittingen aldaar zijn op 24 maart 1551 verdeeld en dit akoord word nu verder uitgewerkt.

     Uit dit huwelijk:

     Claes Lucas,

     Claes Elisabeth, x met Huybrecht Winnepenning,

     Claes Henric, x met Maria Verhult,

 

Van Hamme Beatrix, x met Aert Rutgeerts - Aertgeerts, fs Jacobus en Margriete van der Zijpen geh. Capellemans,

 

Van Hamme Jan, XV - XVI - XVII - XVIII,

 

Van Hamme Amelric, x 1 met Elisabeth Van Steenweghe, fa Wouter en Maria Van Quarebbe, x 2 met Maria Rez.

Amelric MEISENIER 27 02 1536 Stravers Jan van Ghendt en Daneel de Coster.
Op het HOF VAN PODDEGEM te Grimbergen, Erflaat van OLV te Beigem1556. + blijkbaar zonder kinderen.

 


 

XV - XVI - XVII - XVIII - Van Hamme Jan, ° ca. 1490, x met Terwenhout Petronella.

 

Vermeld op 1/6/1535.
Hij was meisenier en kerkmeester te Humelgem (1536).
Op het einde van zijn leven verbleef hij te Steenokkerzeel op "de Plaetse" in de woning 't Leeuwke.

 

Uit dit huwelijk:

 

Van Hamme Margriete, x 1 met Merten Reijdams, x 2 met Merten Van Oudenhove,

 

Van Hamme Hendrick, XIV - XV - XVI - XVII (M12060 + M23440 + M23452 + M28138 + M61824 + M73352 + M36720 + M73940 + M73426),

 

Van Hamme Catharina - Cathelyne, x met Abraham Mommaerts,

Abraham Gritens sone wylen Mr. Lambrechts daer moeder aff was Elisabeth Mommaerts ende groot moeder Cathelyne van Hamme, woenende te Haeght, heeft betoent deur Cornelis ende Pr. van Hamme synen neven dat hy is ...

     Uit dit huwelijk:

     Mommaerts Elisabeth, x met Lambrecht Grietens,

 

Van Hamme Maria, x 1 met Peeter Pauwels, x 2 met Merten Moens,

Akte met dank aan Jeanne Servranckx:

Schepengriffie Zaventem register 6819, dd. 28.10.1623

Geeraert Trappeniers treed op in de naam van:

De erfgenamen van Maria Van Hamme

verkopen  1 bunder leengoet aan Anthoon Reusens (zv Jan) X Elisabetha Moons en hun erfgenamen.

07.10.1623 Notaris Joannes sDroogen Brussel en de oppermomboirs voor de erfgenamen

Maria Van Hamme X Peter Pauwels

    1. Christianus Pauwels X  Martina Vander Elst (dv Jan) die XX Cornelius Jacobs

              I. Joannes Pauwels

              II. Petrus Pauwels

             Cornelius Jacobs  stiefvader en  Jan Vander Elst grootvader zijn momboirs

Maria Van Hamme XX  Merten Moons

       1. Barbara Moons X N. Strijckwants

               I .Petrus Strijckwants

               II. Guilielmus Strijckwants

               III. Philippus Strijckwants

               IV. Aert Strijckwants en zijn dochters Catharina en Joanna minderjarig

               V. Maria Strijckwants X Gillis Perremans

 

Van Hamme Huibrecht, XIV - XVI (M13020 + M34380 + M42872),

 

Van Hamme Peeter, x met Margriet Goossens

 

Van Hamme Jan, + Steenokkerzeel 06.10.1598, x met Maria Goossens, + Steenokkerzeel 12.10.1578,

 

Van Hamme Elisabeth, x met Karel Bosmans,

 

Van Hamme Anna, + Kampenhout 17.03.1572.

 


 

XIV - XV - XVI - XVII - Van Hamme Hendrick (M12060 + M23440 + M23452 + M28138 + M30912 + M36676 + M36720 + M36970 + M73426), ° ca. 1525, + Humelgem 11.06.1585, x met Lucia Van der Meeren (M12061 + M23441 + M23453 + M28139 + M30913 + M36677 + M36721 + M36971 + M73427), ° Humelgem ca. 1516, + Humelgem 04.05.1605, fa Lambertus en Barbara Van den Eijnden.

 

Hier leyt begraven Hendrick van Hamme die sterft den II dag van juny 1585 ende sijne huysvrouw Lucie van der Meeren die sterft den 4 may 1601 ende Joos van Hamme hunne sone gestorven den 26 7ber 1627 ende Maria van Varenbergh huysvrouw van den voor- screven Joos van Hamme die sterft den 22 dagh may 1670 oudt zijnde 92 jaeren.
Ook zij waren lid van de broederschap van St Bernardus.
Op 12 februari 1563 1564 Messire Jan van Waelhem0, zoon van Jan die luitenant Aman was van Brussel , en zijn vrouw Digna Bogaert verkopen het t’ DUYFHUYS aan Hendrick van Hamme en Lucia van der Meeren.
Een block metten bogaerde daer aen liggende in d’erffe daer t’Duyfhuys opstaet ende een schuere op plach te staene dwelck gehouden wordt op ten schys des Heeren van Loupoigne comende achter lancx metten eenre zyden aen t’gemeen velt en aen t’land des cloosters van Perck ende metten synde aen de bogaert nu toebehoirende Heeren Cornelis Claes, priester, ende oick tegen d’erffes Jans van Steenweghe en des Heeren Straete enz...

 

Akte met dank aan Jeanne Servranckx
Schepengriffie Steenokkerzeel dd. 23.05.1606

Henricus Van Hamme (zv Jan) x Lucia Vander Meeren Humelgem

erfgenamen verkopen aan Joannes Hayens en Petronella Deckers

1. Joannes priester in Humelgem

2. Henricus

3. Cornelius

4. Joos (Maria Van Varenbergh later)

5. Barbara X Daniël Gordts

6. Margareta X Joos Van Varenbergh

7. Maria X Petrus Van Nuvele

8. Jenne X Henricus De Becker

9. Cornelia + X Lambertus Aerts +

I. Lucia Aerts X Joannes Vanden Bosch

II.Hans Aerts

III. Maria Aerts

10. Elisabetha X Joannes Van Ophem

11. Anna + X Philippus De Pauw

12. Eloy + X Elisabetha Valckx die XX Jan Mispelter

 

Uit dit huwelijk:

 

Van Hamme Barbara, XIV - XV (M14069 + M18485), ° ca. 1550,

 

Van Hamme Cornelia, x 1 Zaventem met Lambrecht Aerts, x 2 Zaventem met Michiel Peeters,

     Uit dit huwelijk:

     Aerts Lucia, x met Joannes Vanden Bosch,

     Aerts Hans,

     Aerts Maria

 

Van Hamme Elisabeth, x Zaventem met Jan Van Ophem,

 

Van Hamme Jan, heer, meisenier van Steenokkerzeel 1596, pastoor Humelgem 1620, + Humelgem 04.09.1621,

 

Van Hamme Anna, x met Philippus De Pauw, meier van Erps, pachter Sint-Medardushof te Bertem en het pachthof Eghenhove (1596), + Moortsel 25.03.1634, hij x 2 met Maria Smets, ex Haacht,

     Uit dit huwelijk:

     De Pauw Peter, (°) Bertem 24.02.1585, meier Bertem, x 1 met Anna De Koninck, + Berten 19.04.1626, x 2 met Magdalena Hoeybroeck,

     De Pauw Amand, ° Erps, boer, brouwer, meier Kortenberg, schepen en meier Nederokkerzeel, + Nederokkerzeel 16.10.1661, x met Kathelijne Van Hamme,

 

Van Hamme Loy - Elisius, XIII (M6030),

 

Van Hamme Hendrick, XIV - XV (M11720 + M18338), ° ca. 1564,

 

Van Hamme Marie, x 1 met Peeter Van Nuffele, schepen en meisenier te Perk 1589, x 2 met Matthijs Verbeke,

Maria Van Hamme (akte met dank aan Paul Peeters), weduwe van Petrus Van Nuvel (Van Nuffel) en inwoonster van Melsbroeck, emancipeert haar kinderen Judocus, Augustinus, Petrus, Nicolam, Theodorus, Maria en Catharina Van Nuvel. Maria Van Hamme is ongetwijfeld dezelfde die nadien huwde met Mattheus Verbeke.

Bron : S.A.L., Inventaris Cuvelier, register nr. 7511, folio 181r., akte dd. 22 maart 1621.

Transcriptie.

Item Maria Van Hamme relicta quond(am) Petri Van

Nuvel, commorans in Melsbroeck, in p(rese)ntia,

eman(cipavit) Judocum, Augustinum, Petrum, Nicolaum,

Theodorum, Mariam et Catharinam, proles suas,

quas retinuit a predicto suo marito, a pane suo

modo debito et consueto, quo facto H.

Leunis recond(uxi)t, coram Greve, Broecke,

martii xxiia., 1621.

     Uit dit huwelijk:

     1. Van Nuvel Judocus,

     Van Nuvel Augustinus,

     Van Nuvel Petrus,

     Van Nuvel Nicolaus,

     Van Nuvel Theodorus,

     Van Nuvel Maria,

     Van Nuvel Catharina, 

 

Van Hamme Margriete, XVI (M36713),

 

Van Hamme Cornelius, XIV (M11726 + M15456),

 

Van Hamme Joos, XV (M18360),

 

Van Hamme Susanna - Jenneken, x met Hendrick De Becker, ex Grimbergen, fs Jan x Anna Van der Meeren.

 

 

 

XIV - XVI - Van Hamme Huibrecht (M13020 + M34380 + M42872), + Steenokkerzeel 22.05.1581, x met Petronella Cuelens (M13021 + M34381 + M42873), + Steenokkerzeel 21.02.1596 we begraven in de hoek van de kerk naast het beeld van St.-Hubertus, fa Hendrick (schepen Zaventem en Sterrebeek - x 08.04.1541) en Lijsbeth Struelens.

 

Ze erfden het Gruwelhof te Humelgem.

05.12.1585 Notaris Hondecouter Mechelen.
Petronella Cuelens we Huybrecht van Hamme pacht van Jouncker Hendrick van Wiltberg zijn hoeve te Imbergen aldus in thuis Pitsenborg. Get.Gerard Van Lint rentmeester desselfs huis en Gerard Tielmans.
Rekeningen St Bernardus Kapel,
Item betaeld Mr Jacobus Hanibal, schilder der stadt van Brussele,van een autaertafel te schilderen ende alle het houtwerk ende yserwerk daer toe te leveren, soe men by de prochiaen ende proesten met advyse van ouste broeders des broerscap met hem over langhe over comen was, de somme van hondert guldens.
Item ontfaen van Petronella Cuelens we Hubrecht van Hamme die met haren man en Abraham haren ioenksten soen in de nieuwe tafel van St Bernaerdts geconterfeyt staat, voor een goede conste, om te vervallen den groote costen der selver tafel in gelde III r.g.

    

Uit dit huwelijk:

    

Van Hamme Hendrick, x Steenokkerzeel 25.09.1587 (g...) met Margriet Vays,

     Uit dit huwelijk: 

     Van Hamme Hieronimus,

     Van Hamme Cornelius,  

     Van Hamme Maria, x met Schellekens Michael, (°) Kortenberg 08.05.1608 (g. Michael en Margareta Van Langendonck),, fii daar, 

    

Van Hamme Peeter, XIII - XV (M6510 + M17190 + M21436),

    

Van Hamme Abraham, + Steenokkerzeel 21.10.1659, x Steenokkerzeel (g...) 27.12.1594 met Kathelijne Herinckx, ex Kraainem,

    

Van Hamme Maria, x 1 met Jan Van der Borcht, x 2 met Maximiliaen Van Baerlem,

 


 

XIV - XV - Gordts Daniel (M14068 + M18484), + Steenokkerzeel 02.10.1629 mv C.vd.S, x 1 met Van Hamme Barbara (M14069 + M18485), + Steenokkerzeel 01.03.1612 vv, x 2 Berg 17.09.1616 (g...) met Catharina Vanden Schrieck.

 

Uit dit huwelijk:

 

1. Gordts Hendrick,x Steenokkerzeel 03.10.1699 met Catharina Van Ophem, fa Martinus x Maria Bogaerts, zij x 2 Tildonk 26.05.1637 met Gerardus Ingelborghs (M6668),wn van Anna Van Langendonck (M6669), ex Wakkerzeel, gezinsinfo bij Gordts en bij Ingelborghs,

 

Gordts Joannes,

 

Gordts Margareta, x Steenokkerzeel 13.04.1605 (g...) met Cruyt Joannes, + Steenokkerzeel 11.01.1628 mv, deze x 1 Steenokkerzeel 22.02.1596 (g...) met Van Eycken Catharina, + Steenokkerzeel 04.10.1604 pest in kinderbed vv,

     Uit dit huwelijk:

     1. Cruyt Margareta, (°) Steenokkerzeel 28.03.1596 (g. Daniel Grauwels en Margareta Moons vv Petrus Van Eycken),

     Cruyt Catharina, (°) Steenokkerzeel 04.12.1597 (g. Dnus Hieronimus Van Frachem en Servatia Van Oudenhove vv Frans Vanden Dale),

     Cruyt Maria, (°) Steenokkerzeel 08.12.1599 (g. Franciscus De Putter en Maria Corbeel vv Jan Bonast),

     Cruyt Petrus, (°) Steenokkerzeel 18.04.1604 (g. Petrus Van Eycken en Elisabeth Vanden Dale vv Daniel Grauwels),

     Cruyt Maria, (°) Steenokkerzeel 04.10.1604 (g. Petrus Van Eycken en Maria Crabbeels vv Joannes Boynast),

     2. Cruyt Catharina, (°) Steenokkerzeel 16.11.1606 (g. Daniel Gordts en Catharina Loos),

     Cruyt Margareta, (°) Steenokkerzeel 04.10.1612 (g. Jan Boynast en Maria Van Hove), 

 

Gordts Anna, fa Daniel, + Steenokkerzeel 08.03.1663, x Steenokkerzeel 28.10.1608 (g. Daniel Gordts, Dnus Joannes en Cornelius Van Hamme) met De Pauw Daniel (deze is mogelijk een broer van De Pauw Henricus), deze x 2 met Christina Cleymans, + Steenokkerzeel 03.11.1635, x 3 met ... Catharina,

     Uit dit huwelijk:

     1. De Pauw Joannes, (°) Steenokkerzel 06.03.1611 (g. Dnus Jan Van Hamme pastoor Humelgem en Maria Gordts fa Daniel),

     De Pauw Judocus, (°) Steenokkerzeel 22.11.1613 (g. Judocus Van Varenbergh en Maria Lucas ?),

     De Pauw Maria, (°) Steenokkerzeel 07.11.1615 (g. Henri De Pauw en Maria Van Varenbergh vv Judocus Van Hamme),

     De Pauw Elisabeth, (°) Steenokkerzeel 21.11.1618 (g. Elisius Van Hamme en Elisabeth Van Steenwinckel),

     De Pauw Guilielmus, (°) Steenokkerzeel 03.10.1621 (g. Guilielmus De Pau en Catharina Vanden Schrieck),

     De Pauw Catharina, (°) Steenokkerzeel 02.06.1625 (g. Henricus Gordts en Catharina Van Varenbergh), 

     3. De Pauw Maria, (°) Steenokkerzeel 31.03.1640 (g. Jan De Smets en Maria Van Hamme),

     De Pauw Jeronimus, (°) Steenokkerzeel 27.05.1643 (g. Jeronimus Smets en Mayken Smekens), 

 

Gorts Maria, + Steenokkerzeel 02.06.1616, x Melsbroek 06.10.1613 (g. Daniel Gordts en Daniel De Pauw) met De Smedt Joannes, ex Melsbroek,

     Uit dit huwelijk:

     De Smedt Joannes, (°) Steenokkerzeel 07.09.1615 (g. Joannes De Smedt sr en Margareta Van Hamme vv Judocus Van Varenberghe),

 

Gordts Bernardus, XIII - XIV (M7034 + M9242), (°) Steenokkerzeel 11.03.1594 (g. Dionisius Stroobants en Joanna Van Hamme fa Henricus),

 

Gordts Barbara, + Steenokkerzeel10.02.1601,

 

Gordts Catharina, + Steenokkerzeel 07.04.1607,

 

2. Gordts Joannes, (°) Steenokkerzeel 21.09.1617 (g. Joannes en Maria Van Hamme), x Steenokkerzeel 24.11.1640 (g. Bernardus Gordts en Cornelius Van Campenhout ?) met Vanden Daele Maria, + Steenokkerzeel 02.09.1679 vv,

     Uit dit huwelijk:

     Gordts Henricus, (°) Steenokkerzeel 09.09.1642 (g. Henri Vanden Daele en Magdalena Vande Merck),

     x Steenokkerzeel 03.10.1669 (g. Jan Gordts, Jan Peeters en Jan Van Vlasselaer) met Anna Peeters, fii in Steenokkerzeel,

     Gordts Joanna, (°) Steenokkerzeel 19.06.1644 (g. Jan Cruenen en Joanna De Boschere),

     Gordts Servatius, (°) Steenokkerzeel 23.06.1645 (g. Servatius Gordts en Maria Van Hamme, + Steenokkerzeel 24.04.1685,

     x 1 Steenokkerzeel 30.06.1676 (g. Joannes Gordts en Paulus Van Hamme) met Joanna Van Hamme,

     x 2 Steenokkerzeel 18.01.1679 (g. Joannes Godts en Guilielmus Rijcqmans) met Anna Rijckmans, gezinnen bij Rijckmans,

     Gordts Gaspar, (°) Steenokkerzeel 07.10.1647 (g. Gaspar Gordts en Anna Vander Schriecke),

     Gordts Maria, (°) Steenokkerzeel 02.03.1649 (g. Hendricus Van Hamme en Maria Smekens),

     Gordts Josina, (°) Steenokkerzeel 04.10.1651 (g. Henricus en Josina Van Hamme),

     Gordts Anna, (°) Steenokkerzeel 02.09.1653 (g. Laurentius Gau... en Anna Gordts),

     Gordts Petrus, (°) Steenokkerzeel 11.11.1655 (g. Petrus Keerts en Josina Goorts),

     Gordts Catharina, (°) Steenokkerzeel 07.10.1657 (g. Joannes Van Espen en Catharina Goordts),

     Gordts Barbara, (°) Steenokkerzeel 20.11.1659 (g. Jacob De Coster en Maria Hubertis n. Elisabeth Gordts),

     Gordts Petronella, (°) Steenokkerzeel 16.08.1661 (g. Joannes Vanden Bosch en Petronella Gordts),

     Gordts Guilielmus, (°) Steenokkerzeel 10.04.1664 (g. Adrianus Van Heghe n. Marchionis ... en Elisabeth Cruen),

     x Steenokkerzeel 17.12.1707 bloedverw. 3 de en 4 de gr.(g. Claudius Croon en Cornelius Van Vlesselaer) met Barbara Van Hamme,

     (°) Steenokkerzeel 06.09.1663, + Steenokkerzeel 10.05.1763 we van Guilielmus Van Grunderbeeck (zie Veltem),

     fa Petrus x Anna Van Hamme, fii in Steenokkerzeel,

     Gordts Barbara, (°) Steenokkerzeel 05.06.1666 (g. Jan Van Vlasselaer n. Claudius Windelinx en Anna Gordts),

     Gordts Adrianus, (°) Steenokkerzeel 14.05.1670 (g. Adrianus Van Hege en Catharina Van Varenberg).

 

 

 

XIII - Van Hamme Elisius - Eloij (M6030), meisenier te Steenokkerzeel, fs Henri en Lucia Vander Meiren, x Steenokkerzeel 04.12.1584 (g. Dnus Kerremans en Roelans Le Sage) met Valckx Elisabeth (M6031), ex Haacht, + Steenokkerzeel 10.12.1643, deze x 2 Vilvoorde 24.05.1598 (g...) met Jan Mispelter.

 

Uit dit huwelijk:

 

1. Van Hamme Cornelius, (°) Steenokkerzeel 13.03.1594 (g. Cornelius Van Nieuwenhove en Margareta Van Spijcke),

 

Van Hamme Rumoldus, (°) Steenokkerzeel 18.08.1596 (g. Judocus Van Varenberghe en Martina Van Hamme), x Zaventem 26.06.1626 met Anna Pauwels, geen fii Steen, Vilv,

 

Van Hamme Petrus, ° Berg > 1594, + Steenokkerzeel 07.09.1629, x Steenokkerzeel  28.10.1611 (g...) met Van Eycken Catharina, + Steenokkerzeel 07.12.1623, fa Petrus x Elisabeth Crabbeels, x 2 met Maria De Deckere, deze x 2 met Egidius Bogaerts, wn van Margaretha Van Keerbergen, Erps,

Akte met dank aan Jeanne Servrancx
S
chepengriffie Steenokkerzeel dd. 30.04.1618

Petrus Van Eycken x Elisabetha Crabbeels

1. Elisabetha X Daniël Vanden Branden

2. Catharina X Petrus Van Hamme

verkopen uit het sterfhuis van hun ouders aan Petrus Van Eycken (zv Rombaut) en Maria Van Hamme.

     Uit dit huwelijk:

     1. Van Hamme Elisius, (°) Steenokkerzeel 26.12.1612 (g. Elisius Van Hamme fs Elisius en Josijn Van Langendonck),

     Van Hamme Joannes, (°) Steenokkerzeel 25.08.1614 (g. Dnus Jan Van Hamme fs Elisius en Margareta Van Hamme vv Judocus Van Varenbergh,

     Van Hamme Maria, (°) Steenokkerzeel 14.02.1619 (g. Daniel Grauwels en Maria Van Varenbergh),

     Van Hamme Guilielmus, (°) Steenokkerzeel 16.02.1621 (g. Guilielmus Vander Elst en Barbara Van Espen),

     Van Hamme Bernardus, (°) Steenokkerzeel 17.12.1622 (g. Bernardus Gordts en Maria Mispelter),

     Van Hamme Judocus, (°) Steenokkerzeel 06.11.1623 (g. Judocus Van Hamme en Digna Schoovaerts),

     2. mogelijk kinderloos,

 

Van Hamme Elisius, ° Berg > 1594, + Berg 16.12.1673 90 j., x Steenokkerzeel 23.08.1609 (g...) met Schoevaerts Dymphna, (°) Kampenhout, fa Servaes en Maria Persoons, + Berg 01.01.1649,

     Uit dit huwelijk:

     Van Hamme Guilielmus, (°) Steenokkerzeel 04.11.1616 (g. Dnus Guilielmus de Jauche en Maria Boynans),

     Van Hamme Theodorus, (°) Steenokkerzeel 17.07.1619 (g. Guilielmus De Paepe, Nicolas ... en Catharina Van Brandenborgh),

     Van Hamme Joannes, (°) Steenokkerzeel 25.10.1622 (g. Joannes Ginsaert en Maria Persoons),

 

Van Hamme Judoca, XII (M3015),

 

? nog fii in Berg 1584-1594,

 

2. Mispelter Elisabeth, (°) Steenokkerzeel 25.03.1599 (g. Petrus Van Nuvele en Elisabeth Goossens), x Steenokkerzeel 01.09.1621 (g. Servaes Van Espen, Roland Van Eycken en Jan Mispelter) met Petrus Van Espen,

     Uit dit huwelijk:

     Van Espen Elisabeth, (°) Steenokkerzeel 20.11.1622 (g. Jan Nootens en Elisabeth Wants),

     Van Espen Maria, (°) Steenokkerzeel 03.06.1624 (g. Petrus Van Eycken en Maria De Decker),

     Van Espen Catharina, (°) Steenokkerzeel 14.09.1627 (g. Martinus Smekens en Catharina Vander Scriecke),

     Van Espen Elisabeth, (°) Steenokkerzeel 29.08.1630 (g. Petrus Van Hamme),

     Van Espen Johanna, (°) Steenokkerzeel 14.11.1633 (g. Hendricus Van Hamme en Johanna Van Espen),

     Van Espen Petrus, (°) Steenokkerzeel 24.01.1637 (g. Petrus Van Obberghe en Josina Van Langendonck),

 

Mispelter Maria, (°) Steenokkerzeel 10.04.1602 (g. Guilielmus De Paps en Maria Vanden Bosch),

 

Mispelter Henricus, (°) Steenokkerzeel 08.06.1604 (g. Henri Vanden Daele en Barbara Van Vlesselaer ex Erps), + Steen 03.10.1726,

 

Mispelter Anna, (°) Steenokkerzeel 28.05.1607 (g. Joannes Vander Veken en Anna Mispelter), x Steenokkerzeel 28.02.1630 (g. Servaes Van Espen en Joannes Mispelter) met Joannes Van Espen, deze x 2 Steenokkerzeel 10.05.1637 (g. Petrus Van Espen en Jan Van Vleselaer) met Michiels Catharina,

     Uit dit huwelijk:

     1. Van Espen Jacobus, (°) Steenokkerzeel 03.03.1633 (g. Jacobus De Ceuster en Barbara Van Espen),

     2. diverse fii in Steenokkerzeel.

 

 

 

XIV - XV - Van Hamme Hendrick (M11720 + M18338), ° ca. 1564, meisenier te Berg 1596, x Berg 28.05.1593 met Pauwelijne Van Nuffele (M11721 + M18339), fa Robrecht en Maria Van der Hasselt, zij x 2 met Romboud de Costere te Perk Elewijt.

 

MEISENIER 08.02.1596: Stravers Cornelis Claes en Jan van Hamme.

 

Uit dit huwelijk:

 

Van Hamme Joos, x Berg 22.02.1634 met Maria Van Espen,

 

Van Hamme Cornelius (M5860), meer dan 40 jaar meier, ° Berg ca.1589,

 

Van Hamme Anthonis, x Kampenhout 28.10.1623 met Anna Cretsaert,

In de akte (met dank aan Paul Peeters) maakt men melding van Anthonius Van Hamme, zoon van Henricus en Paulina Van Nuffel(en) en inwoner van Kampenhout.

Bron : S.A.L., Inventaris Cuvelier, register nr. 7520, folio 218r., akte dd. 17 juni 1631.

Item Henrick Boyennans om t' gene naerbes(chreven) staet te v(er)nieuwen, sijn(de) onwederoepel(ijck) geconstitueert bij Anthoon Van Hamme bij de procuratie, hieronder geinsereert, in p(rese)ntia, et(ceter)a, heeft ts(elv)e v(er)nieuwt in(der) vueghen naervolgende et inseratur.

Opden xvien. juny 1631 comparerende voor mij openbaer not(ari)s en(de) getuyghen naergen(oemp)t Anthoon Van Hamme sone wijlen Henricx, daer moeder aff is Paulyne Van Nuffel, woonen(de) tot Campenhout, heeft bekenddt mits desen deuchdel(ijck) schuldich te sijn aen Peeter Van Rivieren, tegenwoordich schepene deser stadt Loven, alhier p(rese)nt ende accepterende, vijfthien carolusg(uldens) te xx st(uyvers) Brabants t' stuck, erffel(ijcke) rente, quytbaer den pen(ninck) xvie., t' eender reyse en(de) met volle rente, jaerlijckx vallende halff juny en(de) binnen deser stadts wissele van Loven te leveren, los en(de) vrije in forma, gelovende de s(elv)e rente jaerl(ijcx) wel en(de) loffelijck te betaelen, onder ob(liga)tie, sub(miss)ie en(de) ren(untiatie) in forma, ende tot betere vasticheyt, soo heeft den voors(chreven) comp(aran)t mits den onwederoepel(ijck) geconstitueert Niclaes Van Craenebroeck, Hendrick Boyennans en(de) elcken van hun besundert om de voors(chreve) bekentenisse voor schepen(en) van Loven te v(er)nieuwen en(de) te consenteren int maecken van mainmise over alle sijns comp(aran)ts goeden, meuble en(de) immeuble, p(rese)nt en(de) toecomende, en(de) int decreet van(de) voors(chreve) schepenen sonder daertoe te derven gedaeght oft geroepen [te] sijn, ende naementlijck op sijn kindtsgedeelte, te weten een vijffdepaert van een pachthoff te Ruttert, daervan de huysinghen sijn gestaen onder Berghen en(de) de landen en(de) weyde eesdeels onder Berghen en(de) anderssdeels onder Berghen Campenhout, op hem comp(aran)t v(er)storven door d' afflijvicheyt van wijlen Henrick Van Hamme, sijnen vader, promittens ratum ob(ligan)do, et(ceter)a, aldus gedaen tot Loven ten daeghe, maendt en(de) jaere voors(chreven) ter p(rese)ntien van Guilliam Cuypers en(de) Ph(i)l(ip)s Verreau, als getuyghen hiertoe versocht, ende van mijn openbaer not(aris), bijden Raede van Brabant geadmitteert, ende was onderteeckent A. Cuypers, not(ari)s.

Aldus vernieuwt, coram Roeloffs, Leunckens, junii xvii., 1631.

            In de marge.

Is gebleken bij manuale quittantie, ondert(eeckent) Guill(iam) Mortiers in date den xxien. juny 1680, dat den voors(chreven) Mortiers heeft ontfanghen vuyt handen van Hendrick Smekens, betaelende soo in sijnen eyghen naeme als sijne mede erffgenaemen, te weten sijne vaederlijcke ooms ende moyeckens, die capitale penninghen der teghenstaende rente van vijffthien guldens sjaers, eensaementlijck bij twee andere quittantien vanden selven Mortiers ontfanghen te sijn die openstaen(de) verloopen der selver rente, ende dat inden naeme ende vuyt crachte van procuratie vanden heere Jacobus Van Gutschoven, cancelier van Gelre, et(ce)t(er)a, daer toe gesubstitueert sijnde bij jo(ncke) Petrus Jacobu Van Gutschoven, consenteren(de) inde cassatie der selver rente.

 

Hierbij een akte met vermelding van Anthonius Van Hamme en Anna Cretsaerts.

Bron : S.A.L., Inventaris Cuvelier, register nr. 8247, folio 560v., akte dd. 9 april 1620.

Item in p(rese)ntie des meyers en(de) eygen(genoten), etc(etera), gestaen Jan Bosmans en(de) Margriete van Beesem, gehuyschen, hebben opged(rage)n met resche en(de) rijse een boender lants onbegrepen der maete, onder Everberge gelegen, regen(oten) de kercke van Meerbeke ter 1e., m(eeste)r Wouter Mertens ter 2., tco(n)vent van S(in)te Clara te Brussele ter 3. en(de) den Moelenwech van Leefdaele nae Everberge, vercregen van derfgen(aemen) heer en(de) m(eeste)r Ph(i)l(ip)s Boxhorn den 23. febr(uary) 1617 in 3., expositis soe sijn d(aer)inne gegoet en(de) geerft ten eygen rechte Anthon Van Ha(m)me ende Anna Cretsaerts, gehuyschen, hier waeren overe Grave, Beringen, scepen(en) en(de) eygen(genoten), item s(ieu)r Michiel Panis, lieuten(nant), en(de) G. Impens, insgel(ijcx) eygen(genoten), voer welcke scep(enen) en(de) deygengen(oten) hebben getuyght in desen alles geschiet te sijn, dat nae recht en(de) costume behoirt te geschieden, et satis obligeren(de), sub(mitterende) en(de) renuntieren(de) in for(m)a, et waras voer eygen en(de) onbelast goet, soe dat den voergen(oempden) cooperen, henlieden erfgen(aemen) en(de) actie hebbende in toeco(mende) tijden genoch sal sijn, actum ix. aprilis a(nno) 1620.

 

Van Hamme Hendrick, x met Kathelijne Goossens,

In de akte (met dank aan Paul Peeters) maakt men melding van Henricus Van Ham(me) (x Catharina Goossens), zoon van Henricus en Paulina Van Nuvele (Van Nuffelen).

Bron : S.A.L., Inventaris Cuvelier, register nr. 8255, folio 237r., akte dd. 5 mei 1635.

Item in tegenwoordicheyt des meyers ende ende schepenen van Loven naerbes(chreven) gestaen Henrick Van Ham sone Henricx, ende woonende tot Campenhoudt, ende heeft opgedraegen met wettige verthijdenis drije wanden lants ende e[e]n halff, gelegen onder die parochie van Bergen bij Campenhout voors(chreven) opt Bergen Velt, regenoten Joos Van Ham ter ie., derffgen(aemen) mijn heer Nicolay ter iie. ende Anthoen Van Ham ter iiie. sijden, eygen goet, item noch drij dachwanden ende een halff lants, alsoo die selve gelegen sijn onder die voors(chreve) parochie opt Bergenvelt voors(chreven), regenoten Joos Van Ham ter iie. ende tHoff ter Ruttert ter iiie. sijden, op heeren chijns, item alnoch drij wanden ende een halff landts, gelegen onder die parochie van Campenhout opden Grooten Couter, regenoten Henrick Smekens ter ie., Cornelis Van Ham ter iie. ende die Schaleynstraet ter iiie. sijden, eygen goet, item noch een halff boinder lants, gelegen opt Hoochvelt onder Campenhout, regen(oten) tGroot Begijnhoff tot Mechelen ter ie., den waterloop aldaer ter iie., derffgen(aemen) mijnheer de Rieu ter iiie. sijden, eygen goet, item noch een dachwant lants, opt selve velt gelegen, regen(oten) Jacques De Custere ter ie., derffgen(aemen) mijnheer Nicolai ter iie., het erfstraetken aldaer ter iiie. ende die Drij H(eylige) Geesten ter iiiie. sijden, eygen goet, item noch een halff boinder, gelegen opt selve velt, regen(oten) dEycke straete ter ie., Joos Van Ham ter iie. ende die kercke oft H(eyligen) Geest goeden van Berghen ter iiie. sijden, opden chijns van(den) heere, item vijf dachmaelen roeyden, gelegen oner die voors(chreve) parochie van Campenhout aende Laer, geheeten de Stockt, regen(oten) de voors(chreve) Laer ter ie., Jan Neels ter iie., Henrick Smekens ter iiie. ende derffgen(aemen) mijnher Buset ter iiiie. sijden, chijns goet, item noch die hellicht van een dachmael bemp[t]s, gelegen in dAsselbempden, regen(oten) de costerije goeden van Berghen ter ie., het bosch, geheeten het Reucken, ter andere sijden, chijns goet, item noch die hellicht van een onder halff boinder bempts, waer van d' ander hellicht mette hellicht vant voors(chreven) dachwant toecompt Hendrick Smekens, alnoch ongedeylt, regen(oten) m(eeste)r Raeymaekers ter ie., Gillis Smets ter iie. ende Andries Schoevaerts ter iiie. sijden, et satis et waras opde lasten soo ende gelijck allen de voors(chreve) goederen op hem sijn gedevolveert ende verstorven door de doot ende afflijvicheyt van sijne Henrick ende Pauelijncken Van Nievele, sijne ouders als sij leefden, expos(ito) impos(itus) Lucas Claes, soo voor hem als voor Cathlijn Van(der) Heyden, gehuyschen, ende nacomelingen, et satis et waras ut ante per mo(nitionem) et satis et reddidit terminis tamquam en(de) voorts meer op eene voortaene rente van tweeentwintich g(uldens) erffelijck, den g(ulden) tot twintich stuyvers ende den stuyvers (!) tot drij plecken Brabants gerekent, loopende ende gevalueerde munte, telcken jaere als schult met recht verwonnen, date deser los ende vrij van x. xx., c., meerdere ende mindere penningen, mede van alle subventien, innegestelt oft alnoch inne te stellen, binnen Loven te leveren, et satis die voors(chreven) opdraegere obleterende (!), submitterende ende renuncierende prout in forma, met gelofte van ende geloeft dese rente iaerlijcx, loffelijck ende wel te betaelen, met conditie vande selve te mogen lossen teender reyse den penninck sesthien ende met volle rente, al los gelt, coram Lievens, Stockmans, quinta maii 1635.

            In de marge.

Op heden desen 7. may 1663 gestaen Catlijn Verheyden, wed(uwe) van wijlen Lucas Claes, heeft bekent ontfangen te hebben wegen d' erffgen(aemen) van Hendrick Van Ham die capitaele pen(ningen) ende verloopen der rente van tweeentwintich gul(den)s erffel(ijck), int witte van desen begrepen, consenterende oversulcx inde cassatie deser rente, quare vacat et signavit.

 

Van Hamme Anna, XIV (M9169).

 

 

 

XVI - Van Varenberg Judocus (M36712), meyer in Erps, ° Erps ca. 1560, + Erps 11.01.1635, wellicht fs Judocus en Margareta Ceulens, x Steenokkerzeel 13.11.1590 (g...) met Van Hamme Margareta (M36713), ° Steenokkerzeel, + Erps 03.11.1637, fa Henricus en Lucia Vander Meren, zij x 2 (niet Erps, ) met Joannes Schellekens.

 

 

Not. Philippus Verschueren Kortenberg p. 371 akte 220 05.01.1635:

Joos Van Varenbergh en Margriet Van Hamme maken testament, Joos is ziek te bed.

    

Uit dit huwelijk:

    

Van Varenberg Antonius, XV (M18356),

    

Van Varenberg Magdalena, + Erps 13.05.1644, x ca. 1631 met Lambertus Grietens, chirurgijn, (°) Erps 22.10.1608, + Erps 25.02.1645, fs Hieronimus en Catharina Van Vlasselaer,

     Uit dit huwelijk:

     Grietens Maria, (°) Erps 04.02.1631 (g. Judocus Van Vlesselaer/Amandus De Pauw en Maria Van Varenbergh), x met Jan Van Laecken, deze x 2 met Elisabeth Tambuys, fii in Steen,

     Grietens Catharina, (°) Erps 07.05.1634 (g. Ludovicus Van Varenbergh en Catharina Van Vlesselaer), x met Cornelius Van Frachem, fii in Kampenhout,

     Grietens Joannes, (°) Erps 24.05.1637 (g. Jan Schellekens en Maria Van Varenbergh), 

    

Van Varenberg Maria, (°) Erps 26.04.1600 (g. Joannes Waelrave en Maria Van Varenbergh), x > 1621 (niet Erps, DD, ) met Amandus De Pauw, pachter op 't Vinckenbos van de abdij van Perk, fs Willem en Catharina Pauwels, kleinzoon van Amandus en Maria Hasaerts,

     Uit dit huwelijk:

     De Pauw Guilielmus, (°) Leuven SQ 03.06.1621,

     De Pauw Catharina, (°) Leuven SQ 09.03.1623,

     De Pauw Anna, (°) Leuven SQ 07.06.1625,  

     De Pauw Maria, (°) Leuven SQ 31.12.1627,

     De Pauw Philippus, (°) Leuven SQ 13.11.1628,

     De Pauw Amandus, (°) Leuven SQ 24.07.1631,

     De Pauw Maria, (°) Leuven SQ 17.11.1633,

     De Pauw Joanna, (°) Leuven SQ 29.03.1635,

     De Pauw Judocus, (°) Leuven SQ 25.10.1637,

     De Pauw  Margareta, (°) Leuven SQ 12.03.1640,

     De Pauw Fredericus, (°) Leuven SQ 13.06.1642,

     De Pauw Joannes, (°) Leuven SQ 17.12.1644,

    

Van Varenberg Anna, (°) Erps 04.06.1602 (g. Guilielmus De Pauw en Anna Van Varenbergh),

    

Van Varenbergh Elisabeth, (°) Erps 28.01.1603 (g. Judocus Van Hamme en Elisabeth Momaerts), x ca. 1645 met Jan Craesaerts - Cretsaerts, fs Gilis en Lucia Vander Elst, fs Roeland, x 2 met Paulus Creytsaerts, fs Roeland,

     Uit dit huwelijk:

     1. Cretsaerts Elisabeth, (°) Everberg 16.03.1645 (g. Guilielmus De Pauw en Elisabeth Cretsaerts),

     Cretsaerts Cecilia, (°) Everberg 15.03.1648 (g. Egidius Stroobants en Anna Cretsaerts), x met Guilielmus Olbrechts, 

     Cretzaerts Lucia, (°) Erps 19.08.1630 (g. Lambertus Grietens en Lucia Verelst), 

    

Van Varenberg Catharina, (°) Erps 28.01.1606 (g. Joannes Corbeel en Catharina Van Langendonck), x ca. 1628 met Cretsaerts Paulus, (°) Kortenberg 12.05.1602, fs Paulus en Catharina Vande Merck, deze x 1 Kortenberg 09.07.1624 (g. Roelant Cretsaerts en Philippus De Pauw) met De Pauw Maria, ° Erps, + Kortenberg 23.10.1625, fa Amandus en Catharina Van Varenbergh,

     Uit dit huwelijk:

     1. Cretsaerts Amandus, (°) Kortenberg 13.08.1624 (g. Amandus De Pauw en Catharina Cretsaerts), gedoopt door de baken, later in de kerk,

     2. Cretsaerts Anna, (°) Kortenberg 17.01.1628 (g. Paulus Cretsaerts en Anna Van Varenberch),

     Cretsaerts Maria, (°) Everberg 09.08.1646 (g. Petrus Cretsaerts en Maria Van Vaerenbergh),

     Cretsaerts Joannes, x met Catharina Lievens, fii in Erps en Kortenberg,

     Cretsaerts Lambertus, x met Anna Ruydts.

 

 

 

XIV - Van Hamme Cornelius (M11726 + M15456) ° ca. 1572, meisenier Humelgem 1596, meier abdij Park Humelgem 1616, + Humelgem 30.12.1648 in kerk, x Haacht 08.06.1594 met Judoca - Josina Van Langendonck (M11727 + M15457), ex Haacht, + Haacht 11.10.1662, fa. Willem en Kathelijne Van Hacht.

 

MEISENIER 08 02 1596 te Humelghem. Stravers Jan van Hamme en Cornelius Claes Cappelaen van Steynockersele.
MEYER van Abdij het Park te Humelghem 1616.
Begraven in de kerk met volgend opschrift:
Hier leit begraeven den eersamen Cornelis van Hamme oudt 80 jaeren heeft in houwelijcken staet gheweest 54 jaeren is gestorven den 30 Xber 1648 ende Josina van Langendonck sijne huysvrouw
gestorven 1662 oudt 86 jaeren.

 

Akte met dank aan Jeanne Servranckx

Schepengriffie Steenokkerzeel-Humelgem dd. 10.09.1654
Cornelius Van Hamme + en Josina Van Langendonck °
hun kinderen delen
1. Joannes X Maria Vander Beken
2. Joos X Elisabetha Van Geel
3. Henricus X Barbara Aert
4. Catharina X Joannes Minné
5. Gillis X Clara Keyaerts
6. Gertrudis X Petrus Van Espen
7. Guilielmus X Maria Wauters
8. Maria + X Martinus Verhulst

 

Hieronder (met dank aan Paul Peeters) de emancipatie-akte van de kinderen van Cornelius Van Ham(me), zoon van wijlen Henricus (en van Judoca Van Langendonck), inwoner van Humelgem. Het ging om volgende kinderen :

-     Henricus (x Barbara Aerts).

-     Egidius (x Clara Keyaerts).

-     Cornelius.

-     Guilielmus (x Wouters Maria).

-     Catharina .

-     Elisabetha.

-     Gertrudis (x Van Espen Petrus).

-     Maria (x Verhulst Martinus).

De andere kinderen, met name Joannes en Judocus waren wellicht reeds meerderjarig.

Bron : S.A.L., Inventaris Cuvelier, register nr. 7519, folio 116r., akte dd. 22 januari 1630.

Transcriptie.

Item Cornelius Van Ham filius quondam Henrici, com(morans) apud Immelgem,

in p(rese)ntia, et(ceter)a, emancipavit Henricum, Aegidium, Cornelium,

Guilhelmum, Catharinam, Elizabetham, Gertrudem et Mariam

Van Ham, suas proles, a pane suo modo debito et consueto, quo facto Ph(i)l(ippu)s

Hollandts reconduxit, coram Van Grave, S(ainc)t Victor, jan(ua)rii xxii., 1630.

 

Uit dit huwelijk:

 

Van Hamme Joannes, + Vilvoorde 13.11.1660, x met Vander Beken Maria, + Vilvoorde 02.03.1656,

In deze akte (dank Paul) maakt men melding van Joannes Van Hamme en Maria Vander Beken, woonende te Meerbeek.

Bron : S.A.L., Inventaris Cuvelier, register nr. 7526, folio 41v., akte dd. 13 februari 1638.

Item Jacques Van Schoonderhaghen, tot des naerbeschreven staet te doen, volcomentl(ijck) gemachticht sijnde met onwederroepel(ijcke) procuratie, hem gegeven bij Jan Van Hamme ende) Marie Vander Beeken, wettighe gehuyschen, woonen(de) tot Meerbeeck bij Everberghe, voorden notaris Van(der) Elst en(de) seckere getuyghen opden xien. february 1638, alhier gesien en(de) den naerbeschreven schepen(en) geblecken, in presen(tia), etc(etera), heeft inder voors(chreve) qualiteyt bekendt wel en(de) deuchdelijck schuldich te sijne aen Ph(i)l(ip)s Hollandts, present en(de) tselve accepterende inden naem en(de) tot behoeff van s(ieu)r Peeter Van(den) Broeck, audt rentm(eeste)r en(de) borgem(eeste)r deser stadt Loven, en(de) jouff(rouw)e Anna Janssens, gehuyschen, twelff carolus guldens te twintich stuyvers Brabants tstuck en(de) thien gelijcke stuyvers erffelijcke rente, alle jaer opden xien. february te v(er)scheynen en(de) te betaelen, daeraff dierste jaer van betalinghe sijn sal den xien. february xvic. negenendertich en(de) inder stadt wissele van Loven te leveren, los en(de) vrije van ve., xe., xxe., ce. en(de) van alle andere, mindere oft meerdere penninghen en(de) impositien, inne gestelt oft naermaels inne te stellen in futur(um), quolibet assecutum et ad mo(nitionem) pignus infra leucam valens dupl(um) et tantum, obligan(do), etc(etera), in forma, met conditie dat die voors(chreve) rente van xii r(insguldens) x s(tuyvers) erffelijck altijts sal moeghen gequeten worden alst den v(oor)s(chreve) constituanten goetduncken en(de) gelieven sal teender reyse teghen den pen(ninck) xvien. en(de) met volle rente, ende om den voors(chreven) renthefferen van(de) v(oor)s(chreve) rente en(de) jaerlijxe betalinghe der selver noch bat te v(er)seckeren, soe heeft die v(oor)s(chreve) geconstitueerde vuyt crachte sijnder voors(chreve) commissie geconsenteert int maecken van mainmise over de naerbeschreven goederen en(de) int decreet van dijen sonder daertoe te dorven gedaeght oft geroepen te worden en(de) namentlijcken ierst over een boender en(de) vier roeden winnen(de) landts, geleghen onder Meerbeeck bij Everberghe opt velt, geheeten het Steewechvelt, regen(oten) Jan Van(den) Borre ter ier., Willem Smets ter iier. en(de) den secretaris Mutsen ter iiier. sijden, item over drije dachmael en(de) xx royen landts, geleghen opt selve velt, regen(oten) den voors(chreven) Van(den) Borre ter ier., Peeter De Smet ter iier., Jan De Smet ter iiier. en(de) die straet ter iiiier. sijden, item over een stuck bosch, geleghen onder de vrijeheyt van Duysborch, ter plaetsen geheeten Tijsem, groot vijff oft ses dachmaelen ombegrepen, liggen(de) rontsomme in sijne grachten, regen(oten) tbosch van Sonien ter ier. en(de) iier., tGroot Sieck Gasthuys van Loven ter iiier. en(de) Jan Bruneels ter iiiier. sijden, bijde v(oor)s(chreve) gehuyschen v(er)creghen volgens de voors(chreve) procuratie, coram Borchgreeff, Meys, february xiii., 1638.

 

In de akte wordt weer melding gemaakt van Joannes Van Hamme en Maria Vander Beken, woonende te Meerbeek.

Bron : S.A.L., Inventaris Cuvelier, register nr. 7526, folio 42r., akte dd. 15 februari 1638.

Item in tegenwoordicheyt des meyers en(de) schepen(en) van Loven naerbeschreven gestaen Jacques Van Schoonderhaghen, tot des naerbeschreven staet te doen, hebben(de) volcomen procuratie en(de) onwederroepelijck bevel, hem gegeven bij Jan Van Hamme en(de) Marie Vander Beecken, woonen(de) tot Meerbeeck bij Everberghe, voorden not(ari)s m(eeste)r Gielis Van(der) Elst en(de) seckere getuyghen opden xien. february 1638, alhier gesien en(de) geblecken, per mo(nitionem) opgedraeghen met wettighe v(er)thijdenisse ierst en boender vier roeden winnens landts, geleghen onder Meerbeeck voors(chreven) opt velt, geheeten het Steewech Velt, regen(oten) Jan Van(den) Borre ter ier., Willem Smets ter iier. en(de) den secretaris Mutsen ter derdere sijden, item noch een stuck landts van drije dachmael en(de) xx roeden opt selve velt, regen(oten) den voors(chreven) Van(den) Borren ter ier., Peeter De Smet ter iier., Jan De Smet ter iiier. en(de) die straet ter iiiier. sijden, bijde v(oor)s(chreve) rentgelderen v(er)creghen voor schepen(en) van Meerbeeck den xen. december 1628 van jo(ncke)r Matthijs Van(den) Haute, item noch een(en) bosch, geleghen onder die vrijheyt van Duysborch, ter plaetsen geheeten Tijsem, groot vijff ofte ses dachmael ombegrepen, regen(oten) liggen(de) rontsom in sijne grachten, regen(oten) den bosch van Sonien in twee sijden, het Groot Sieck Gasthuys van Loven ter iiier. en(de) den bosch van(de) wed(uw)e Jans Bruneels ter iiiier. sijden, bijde v(oor)s(chreve) constituanten v(er)creghen van Govaert Claes en(de) Jan Van Herssele den jonghen voor schepen(en) van Duysborch den xixen. meert 1629, expos(ito) en(de) Ph(i)l(ip)s Hollandts inden naem en(de) tot behoeff van s(ieu)r Peeter Van(den) Broeck, audt borgem(eeste)r deser stadt Loven, en(de) jouff(rouw)e Anna Janssens, gehuyschen, imp(ositi) per mo(nitionem) reddidit op xxv r(insguldens) erffel(ijck) aen derffgen(amen) h(ee)r en(de) m(eeste)r Franchoys Van Cranevelt sonder meer terminis prout en(de) voorts meer op eene voortaene rente van twelff carolus guldens te xx s(tuyvers) Brabants tstuck en(de) thien gel(ijcke) stuyvers erffelijcke rente, alle jaer opden xien. february te v(er)scheynen en(de) te betaelen, daeraff dierste jaer van betalinghe sijn sal den xien. february anno xvic. negenendertich ende inder stadt wissele van Loven te leveren, los en(de) vrije van ve., xe., xxe., ce. en(de) van alle andere, mindere oft meerdere penninghen ende impositien, inne gestelt oft naermaels inne te stellen in futur(um) quolibet assecut(um) et sub his satis obligan(do), etc(etera), in forma, et waras opden voors(chreven) last van xxv rinsguldens erffel(ijck) aen(den) voors(chreven) Cranevelt sonder meer, geloven(de) die voors(chreven) geconstitueerde vuyt crachte sijnder voors(chreve) procuratie die voors(chreve) rente jaerlijcx ten tijde en(de) termijne voors(chreven) wel ende loffelijck te betaelen en(de) te leveren, los en(de) vrije, assecut(um) obligan(do), etc(etera), in forma, met conditie dat die voors(chreve) constituanten de voors(chreve) rente van xii r(insguldens) erffel(ijck) sullen moeghen lossen en(de) affquyten tallen tijden alst hem gelieven sal teender reyse teghen den penninck sesthien ende met volle renthe, coram Dilbeeck, Leunckens, februarii xv., 1638.

 

Bij deze een interessant pachtcontract dat voor 9 jaar werd aangegaan tussen Ludovica Van Assche, weduwe van joncker Petrus Van Griecken, als verhuurster en Joannes Van Hamme en Maria Vander Beken als pachters, op dat ogenblik nog inwoners van Humelgem. Meteen wordt duidelijk waarom zij van Humelgem naar Meerbeek verhuisden. Het ging om een pachthof, bestaande uit huis, schuur, stallen, duifhuis, koolhof, boomgaarden, landbouwgronden en weiden (met uitsluting van de bossen), gelegen tot Meerbeek bij Everberg. Daarenboven waren in het pachtcontract nog landen en beemden onder Erps, Beisem en Bertem begrepen en zelfs boomgaarden en een maaibeemd onder Sint-Joris-Weert. Het geheel was blijkbaar ettelijke bunders groot. Het moet dus geen kleine hoeve geweest zijn.

Bron : S.A.L., Inventaris Cuvelier, register nr. 8248, folio 179r., akte dd. 21 februari 1622.

Condt sij eenen yegelijcken dat jouff(rouwe) Elisabeth Louyse Van Assche, weduwe van wijlen joncker Peeter Van Griecken, in sijnen tijt heere van Thieldonc Mierbeke, heeft bekindt in huringe vuytgegeven te hebben aen Jan Van Hamme ende Marie Vander Beken, gehuysschen, tegenwoordich woonende tot I(m)melcom, die welcke, hier oock present, bekinnen in huringe taenveerden een pachthoff, consisterende in huysingen, schure, stallen, duyffhuys, w coolhoff, boogarden, winnende landen, ende weyden ende andere toebehoorten, vuytgesloten die bosschen, liggende die selve hoeven ende ge tot Mierbeke bij Everbergh, ende eenige landen ende beempden onder Erps, Beyssem ende Beerthem, tsamen houdende in winnende landen sessendertich boenderen ende negen boenderen weyde, inbegrepen die boogaerden ende noch twee boenderen maeybempts, liggende onder S(in)t Jooris Weerde vuyt sesse boederen, geheeten die Schoerbeempden, ende dit opde conditien naervolgende.

Eerst dat dit verhure sal duren eenen termijn van negen jaeren, deen het ander eenpaerlijck vervolgende, het eerste te beginnen te halff meerte des loopende jaers 1622, inden verstande dat dvuytgeversse allen die vruchten van(den) coren ende teruwe, tegenwoordich besaeyt sijnde opde voors(chreve) goeden, welcke granen sij desen toecomenden oighst sal moeten doen picken ende binden, maer den pachter is gehouden die selve inne te veuren, mits prouffyterende het stroot, caff ende crinselen, vuytgenomen die teruwe crinselen, welcke blijven ten prouffijte vander vuytgeversse, ende sal den pachter besaeyen desen aenstaende saeytijt het somer graen ende ter causen van dijen betaelen den pacht van twelff boenderen te S(in)te Andriesmisse naestcomende naer advenant van(den) geheele tegen twelff rinsguld(ens) het boender ende sal oock betaelen te S(in)te Mertensmisse xvic. xxii voerde weyhure van elck boendere gelijcke xii g(uldens), inbegrepen ende mede gherekent de voor(chreve) boogaerden, ende voorts die resterende jaeren sal den pachter moeten betaelen voor elck boender, soo landt als weyde, twelff guld(ens), deen derdendeel daervan te S(in)te Mertensmisse, een ander derdendeel te Lichtmisse ende het resterende derdendeel te Sinxen, telcken term jaere ende termijne als schult met recht verwonnen, ende want de verhurdersse, gelijck voorseeght is, tegenwoordich behoudt allen die besaeyde hardde granen, soo wordt ten opsiene van dijen geconditioneert dat den pachtere ten expireren van desen termijne, te weeten te halff meerte xvic. eenendertich, sal hebben ende behouden tot sijnen behoeff alleene die harde granen, bij hem alsdoen besaeyt op twelff boenderen landts sonder meer, mits voor die selve twelff boenderen alsdan betalende voor elck boender als voore twelff guldens inden verstande dat int selve leste jaer bij aldijen desen tegenwoordigen pachtere van dese hoeve compt te scheyden, dat die sijne voors(chreve) harde granen sullen moeten worden ingeveurt bijden nieuwen alsdan aencommenden pachtere inde schure deser hoeve, die daervan sal hebben ende behouden stroot, caff ende crinselen, vuytgesloten de teruwe crinselen, welcke sullen competeren desen hurlinck ende sal desen pachtere int selve jaere xxxi moeten betaelen voor vierentwintich boenderen lants ten prijse van twelff guldens voor elck boender.

Item den pachter wordt gehouden ten affsch expireren van desen termijne die storte ende braecke omgedaen ende geackert te laeten, gelijck die selve liggen tegens tegenwoordich sijn omgedaen ende gedurende desen geheelen termijn allen die landen te labeuren in drije behoorlijcke aerden sonder eenige te mogen horen vruchten ende die selve loffelijck te mesten ende te mogen.

Item den pachter en mach egeen stroot vercoopen, affbeuren oft laeten veuren van deser hoeve, maer moet allen het selve converteren tot meste ende anderssints laeten ten gebruycke van deser hoeve, item den pachter is gehouden deser hoeve eens loffelijck tovermesten oft merghelen.

Item den pachter en mach egeene buyten landen van andere per houden ofte labeuren ende en sal oock geene landen van deser hoeve aen yemanden anders mogen overlaeten.

Item den pachter sal gehouden sijn aen die vuytgeversse thuys te brengen die granen, staende tegenwoordich opde voors(chreve) goeden, soo wanneer die selve sullen sijn gedersschen tot sesthien mudden toe, sonder voorder thunnen laste.

Item den pachter sal hebben den tronck, soo verrre het halffsteel gegaen heeft ende ordinaris is gaende sonder te moegen roeren aen eenige opgaende boomen.

Item den pachter is gehouden te ruymen ende te riolen die beken ende grechten, mede die straeten te vermaecken sonder soo dat dese goeden daerdoor niet en worden beschadicht.

Item den pachter is schuldich tonderhouden tsijnen coste die wanden vande schuren ende stallen totten derden ryckel vande platen opwaerts.

Item den pachter moet jaerlijcx lieveren vijfftich busselen wallms ende een vet vercke telcken jaere, weerdt sijnde twelff guld(ens).

Item den pachter moet jaerlijcx doen drije craweyen met waghen ende peerden tot Loven.

Item die vuytgeversse reserveert tot haeren behoeff eene camere int schalienhuys.

Item die duyven sullen sijn ten gemeynen prouffyte, half voorde vuytgeversse ende halff voorden pachtere, ende wordt den pachtere gehouden die selve duyven des winters behoorlijck te voederen.

Item soo wanneer daer eenige jonge boomen bij die vuytgeversse sullen worden geplant, soo is den pachter gehouden die selve te verduernen ende behoorlijck te bevrijen soo dat se doer die beesten niet en worden beschadicht.

Item het boomfruyt sal oock gaen halff ende halff, aff te doene tot gemeynen coste, behoudelijk dat die wissche perren blijven ten prouffijte des pachters alleene.

Item sal de vuytgeversse den pachter vrije houden van bede voor soo vele aengaen die landen die tegenwoordich besaeyde granen, welcke sij tot haeren behoeff is behoudende, gelijc voors(chreven) is, maer die resterende bede blijfft ten laste vanden pachter.

Item dvuytgeversse sal aen desen pachter leenen tegen desen aenstaende saeytijt van(den) meerte nu naestcomende sesse mudden haver, haer binnen siaers wederomme te gheven.

Item den pachter vuytgeversse sal aenden pachter alnoch leenen vande nieuwe granen ten oighst naestcommende voor saetgoet drije mudden teruwen ende drije mudden coorens, haer te restitueren binnen drije jaeren naer die selve leeninge, te weeten telcken jaere daervan twee mudden.

Allen ende yegewelcke conditien partijen in wederzijden hebben geloeft malcanderen loffelijc tonderhouden ende te volbrengen onder obligatie ende sumbissie van persoonen ende goeden met renuncia(ti)e van allen exceptien ter contrarien, coram Schoere, Beringen, februarii xxviii., 1622.

     Uit dit huwelijk:

     Van Ham Joannes, (°) Kortenberg 27.09.1622 (g. Jan Vander Beecken en Judoca Van Langendonck),

     Van Ham Cornelius, (°) Meerbeek 18.09.1624 (g. Cornelius Van Ham en Petronilla Aerts), x Vilvoorde 02.09.1645 met Anna Cool,

     Van Ham Henricus, (°) Meerbeek 15.07.1628 (g. Henricus Van Ham en Catharina Van Langendonck), + Grimbergen 26.05.1694,

     x Grimbergen 19.05.1663 met Anna Van Overstraeten, we Gasper Van Campenhout, 

     Van Ham Joannes, (°) Meerbeek 02.10.1629 (g. Jan Van Langendonck en Petronilla De Becker),

     Van Ham Judoca, (°) Meerbeek 01.02.1632 (g. Guilielmus Hayen en Judoca Van Langendonck), x met Antonius Vleeracker,

     Van Ham Guilielmus, (°) Meerbeek 29.08.1634 (g. Guilielmus Keyaerts en Catharina Van Ham),

     Van Ham Maria, (°) Meerbeek 01.07.1637 (g. Arnoldus Vrebos en Maria Wouters),

     Van Ham Anna, (°) Meerbeek 13.02.1639 (g. Egidius Van Ham en Anna Vrebos), 

 

Van Hamme Gertrudis, XIII (M5863),

 

Van Ham Judocus, XIII (M7728), ° Humelgem ca. 1600,

 

Van Hamme Henricus, ° Humelgem ca. 1605, + Humelgem 25.05.1664, x Nossegem 16.06.1630 (g. Cornelius Van Hamme en Joannes Aerts) met Aerts Barbara,

     Uit dit huwelijk:

     Van Hamme Elisabeth, (°) Humelgem 17.08.1636 (g. Joannes en Elisabeth Aerts),

     Van Hamme Anna, (°) Humelgem 12.10.1638 (g. Judocus Beeckmans en Anna Aerts), x met Peeter Van Hamme,  fs Judocus en Aerts Clara,

     Van Hamme Barbara, (°) Humelgem 19.01.1641 (g. Joannes Min en Barbara Goyseels), x 1 (niet Erps, ) met Olbrechts Hieronimus, gezin bij Jaspers,

     Van Hamme Henricus, (°) Humelgem 20.04.1643 (g. RD Henricus Culens pastoor in Jevardimontanus en Clara Cayaerts),

     Van Hamme Joannes Baptista, (°) Humelgem 07.01.1646 (g. Joannes Baptist Crabbe en Catharina Van Ham),

     Van Hamme Joanna, (°) Humelgem 08.08.1648 (g. Joannes Aerts en Elisabeth Van Geel),

     Van Hamme Martinus, (°) Humelgem 09.12.1650 (g. Martinus Verhulst en Maria Smekens),

     Van Hamme Petrus, (°) Humelgem 26.10.1654 (g. Petrus Van Hespen en Maria Wauters),

 

Van Hamme Cornelius,

 

Van Hamme Catharina,

 

Van Hamme Elisabeth,

  

Van Ham Guilielmus, ° Humelgem, x met Wouters Maria,

     Uit dit huwelijk:

     Van Ham Cornelius, (°) Leefdael ...04.1637,

     Van Ham Guilielmus, (°) Leefdael 27.11.1639,

     Van Ham Josina, (°) Leefdael 08.10.1642 (g. Joannes Minnen en Barbara Aerts),

     Van Ham Joannes, (°) Humelgem 19.04.1646 (g. Joannes Tambuyser en Joanna Hoylants),

     Van Ham Petrus, (°) Humelgem 20.04.1649 (g. Petrus Van Ham en Barbara Aerts Keyaerts),

     Van Ham Stephanus, (°) Humelgem 19.09.1650 (g. Henricus Van Ham en Margareta De Ridder),

 

Van Ham Egidius, ° Humelgem, x met Keyaerts Clara, (°) Nossegem 28.01.1612, fa Lambert en Maria Vander Elst, zij x 2 met  N de Possche,

     Uit dit huwelijk:

     Van Ham Maria, (°) Nossegem 10.06.1644 (g. Cornelius Van Ham en Maria Vander Elst),

     Van Ham Petrus, (°) Nossegem 06.02.1646 (g. Petrus Aerts en Catharina Van Ham), + Nossegem 27.04.1715,

     x Nossegem 16.07.1678 (g. Adrianus Vander Smissen en Petrus Coosemans) met Maria Coosemans, + Nossegem 17.10.1713,

     x 2 met Josina Van Hamme, fa Cornelius en Barbara Gallebaert,

     Van Ham Andreas, (°) Nossegem 25.05.1648 (g. Andreas Vander Elst en Catharina Van Ham),

     Van Ham Carolus, (°) Nossegem 15.01.1651 (g. Henri Van Ham en Elisabeth Van Gheel),

     Van Ham Martinus, (°) Nossegem 12.04.1653 (g. Martinus Vander Elst en Josina Van Langendonck),

     Van Ham Joannes, (°) Nossegem 26.03.1656 (g. Jan Minne en Barbara Aerts),

     Van Ham Guilielmus, (°) Nossegem 26.03.1656 (g. Guilielmus Crabeels en Elisabeth Keyaerts),

 

Van Ham Maria, x met Martinus Verhulst.

 

 

 

XV - Van Hamme Joos (M18360), + Humelgem 26.01.1646 in kerk, x met Maria Van Varenberge (M18361), ex Erps.

 

Akte met dank aan Jeanne Servranckx

Register 7004 Steenokkerzeel , dd. 13.04.1652 kinderen delen
Joos Van Hamme x Maria Van Varenbergh
1. Joos
2. Guilielmus
3. Maria
4. Henricus
5 Petrus
6. Paulus
7. Lambertus pastoor in Neerijse.

 

Akte met dank aan Paul Peeters

Kinderen en kleinkinderen van Judocus Van Hamme en Maria Van Varenberge.

Bron : S.A.L., Inventaris Cuvelier, register nr. 8288, folio 317v., akte dd. 8 juni 1689.

In tegenwoordicheyt des heere meyers en(de) schepenen deser stadt Loven comen en(de) gecompareert den clercq Everaerts, tot t' gene naerbes(chreven) volcomentlijck gemachtich[t] bij onwederroepelijcke procruatien van Guilliam Van Hamme, soo in eyghene naeme als hem sterckmaeckende voor die weduwe ende erffgen(aemen) van Peeter Verhulst ende Maria Van Hamme, midtsgaeders de kinderen Peeters Van Hamme ende Peeter Van Hamme sone Pauwels, insgelijcx soo in eyghene naeme als hem sterckmaeckende voor sijn broeders en(de) erffgen(aemen) van wijlen sijne sustere Cathlijne Van Hamme, in haer leven getrauwt met Hendrick Van Hamme, respective kinderen ende kintskinderen van Joos Van Hamme ende Maria Van Varenbergh, halffve sustere was van wijlen heer Jan Schellekens ende in dijer qualitijt des selffs erffgen(aem) voor eenen vierden staeck, gepasseert voor L. Vander Beken als not(ari)s opden xen. decembris 1682, ende van Anna Schellekens wed(uw)e Rombaut De Pauw, gepasseert voor schepenen van Cortenbergh in date 25. february 1683, item bij procuratie van Michiel Schellekens, gepasseert voor den not(ari)s Adriani in date 14. january 1683, ende van Anthoon Schellekens, gepasseert voor den selven not(ari)s in date als boven, ge alhier respective gesien ende gelesen, ende heeft vuyt crachte ende naer vermoghen van dijen met wettighe vertheydenisse opgedraegen ende gecedeert ten behoeffve vanden procur(eur) Vander Heyden, t' selve ontfangende voor ende inden naem van heere Egidius Pauwels, pastoir van Noorderwijck, de hellicht van seeckeren steenen huyse ende hoff, gestaen binnen Erps, groot ontrent een halff boinder, regenoten die straete ter ire., Rombaut Van Frachem ter iire., ende de goederen van Groenendael ter in twee andere sijden, opde hellicht van de lasten daer op vuytgaende, en(de) waer van d' ander hellicht is competerende aen Clara Lemmens, desselffs moedere, in vueghen gelijck de selve hellicht aende voors(chreve) constituanten is gesuccedeert vuytten hooffde vanden voors(chreven) heere Jan Schellekens ende den selven de voorseyde hellicht vanden genoempden huyse vercreghen heeft tegens d' erffgen(aemen) wijlen heer Jan Van Hamme ende den gemelden heere Egidius Pauwels t' selve gebleven is metten vuytganck der kersse vuytwijsens de conditien daer over gehouden bij L. Vander Beken als not(ari)s, die dijenvolgens daerinne wettelijck is gegoeyt, et waras pro ut in dictis procuratoriis, coram Vanden Driessche et Vander Veecken, den thiensten juny 1689.

    

Uit dit huwelijk:

    

Van Hamme Willem, pachter, + Kwerps 05.11.1691, x met Margriet Stuckens, +  Kwerps 13.10.1676 72 j., we in 1 x met Nicolaus Van Hove, + Kwerps 23.07.1641, fs Nicolaus en Jacoba Van Steenwinckel,

     Uit dit huwelijk:

     1. Van Hove Gudula, (°) Kwerps 03.11.1639 (g. Judocus Van Vlesselaer en Gudula Stroobants), x met Petrus Schoovaerts, fii in Nederokkerzeel,

     Van Hamme Nicolaus, (°) Kwerps 22.01.1642 (g. Ludovicus Van Hove en Barbara Stuckens), + Kwerps 24.09.1660, 

     2. Van Hamme Anna, (°) Kwerps 31.05.1643 (g. Cornelius Van Hamme en Dcella Anna De Pleyne), x met Guilielmus Van Eycken, fii in Steenokkerzeel,

     Van Hamme Joanna, (°) Kwerps 05.03.1645 (g. Judocus Van Hove en Joanna Claes),

     Van Hamme Joannes, (°) Kwerps 20.10.1647 (g. Joannes Schellekens pastoor en Margareta Vander Hulst), x met Joanna De Becker

      Van Hamme Lambertus, (°) Kwerps 05.10.1650 (g. Joannes Lambertus Van Hamme en Anna Vander Hulst), + Kwerps 05.03.1653, 

 

Van Hamme Pieter, x met Margriete Van der Hulst,

     Uit dit huwelijk:

     ... 2 fii,

     Van Hamme Judocus, (°) Humelgem 28.12.1637 (g. Judocus Van Ham en Anna Vander Hulst),

     Van Hamme Paulus, (°) Humelgem 12.02.1640 (g. Paulus Van Hamme en Maria Smekens), 

     Van Hamme Petrus, (°) Humelgem 21.09.1642 (g. Judocus Van Varenberghe en Catharina Vander Hulst),

     Van Hamme Paulus, (°) Humelgem 09.01.1645 (g. Antonius Van Varenberghe en Joanna Claes), + Humelgem 25.11.1751,

     Van Hamme Lambertus, (°) Humelgem 26.05.1647 zevende zoon (g. Dnus Lambertus Van Hamme en Susanna Van Langendonck),

     Van Hamme Anna, (°) Humelgem 18.05.1650 (g. Bernardus Goorts en Anna Van Velthem), 

 

Van Hamme Joos, x met Maria Crabeels, geen fii Steen, Humel, Kamp,

    

Van Hamme Pauwel, XIV (M9180),

    

Van Hamme Hendrick, x Steenokkerzeel 15.11.1637 (g. Petrus Van Ham en Guilielmus Verhulst) met Anna Van der Hulst, + Humelgem 18.12.1653 vv,

     Uit dit huwelijk:

     Van Ham Cornelius, (°) Humelgem 07.12.1638 (g. Guilielmus Van Ham en Catharina Verhulst),

     Van Ham Paulus, (°) Humelgem 06.10.1640 (g. Henricus De Voordt l. Paul Van Ham en Maria Van Ham),

     Van Ham Petronella, (°) Humelgem 20.09.1642 (g. Bernardus Gordts en Petronella Van Ophem), x met Joannes Kino,

     Van Ham Joannes, (°) Humelgem ...1644 (g. Dnus Lambertus Van Hamme en Maria Van Varenberghe), x met Barbara Poits, fii in Kwerps,

     Van Ham Joanna Catharina, (°) Humelgem 06.06.1646 (g. Henri Vanden Dael l. Jan Andrisens en Catharina Gues ?),

     Van Ham Petrus, (°) Humelgem 28.12.1648 (g. Petrus Van Hamme en Margaretha Stuckens),

     Van Ham Martinus, (°) Humelgem 02.04.1651 (g. Martinus Verhulst en Joanna Claes),

     Van Ham Antonius, (°) Humelgem 11.03.1652 (g. Antonius Van Varenberch en Catharina Vander Seype), 

    

Van Hamme Maria, x 1 met Jan Ver Elst, x 2 met Vander Hulst Petrus, geen fii Steen, Humelg, VeltB, ErpsK, Kamp, Til, Buk, Neder, Nos, Kort, DD, Berg,

Akte met dank aan Jeanne Servranckx

Register 7022, dd 04.02.1672 erfgenamen verkopen 2 1/2 dachwant land in Steenokkerzeel
afkomstig van hun grootouders Joos Van Hamme & Maria Van Varenbergh
Nr 3. Maria Van Hamme X Joannes Verelst, XX Petrus Vander Hulst Beisem
1. Anna Verelst dv Jan X Laureys Grauwels
I Daniël Grauwels
II. Maria Grauwels
2. Joos Vander Hulst
3. Maria (X Carolus Stroobants)
4. Margareta x Frans Waeyenborg
5. Joannes (x Maria Tielens)
6. Petrus + voor de wezen

     Uit dit huwelijk:

     1. Verelst Anna, x met Laureys Grauwels (M45826), fii bij Grauwels,

     2. Vander Hulst Joos,

     Vander Hulst Maria, x met Carolus Stroobants,

     Van der Hulst Margareta, x met Frans Waeyenborg,

     Vander Hulst Joannes, x met Maria Tielens,

     Vander Hulst Petrus,  

 

Van Hamme Lambrecht, pastoor in Neerijse,

    

? Van Hamme Josijne, + Steenokkerzeel 04.06.1694, x 1 Steenokkerzeel/Humelgem 11.06.1656 (g. Henricus Van Hamme en Paulus Van Hamme) met Peeter Van der Hulst, x 2 met Jan Wans,

     Uit dit huwelijk:

     1. Vander Hulst Henricus, (°) Steenokkerzeel 27.03.1657 (g. Henricus Van Hamme en Maria Van Vaerenbergh),

     Vander Hulst Paulus, (°) Steenokkerzeel ...1660 (g. Daniel Van Hamme n. Paulus Van Hamme en Clara Aerts),

     Vander Hulst Catharina, (°) Steenokkerzeel 16.09.1663 (g. Antonius Van Varenbergh en Catharina Verhulst). 

 

 

 

XIII - XV - Van Hamme Petrus (M6510 + M17190 + M21436), x Steenokkerzeel 11.10.1588 (g...) met Verelst Anna (M6511 + M17191 + M21437).

 

Not. Van Malder 03.11.1661: stamboom Culens.

 

Uit dit huwelijk:

 

Van Hamme Maria, XII - XIV (M3255 + M8595), (°) Steenokkerzeel 24.03.1594 (g. Antonius Schellekens en Maria Van Hamme (vv Jan Vander Borght)),

 

Van Hamme Hubertus, XIV (M10718),

 

Van Hamme Bernardus, ° Berg, x (niet Steen, ) met Maria Smekens (M7065 + M9243), (°) Steenokkerzeel 16.01.1601 (g. Guilielmus Vander Elst en Maria Smekens), + Humelgem 10.04.1664 als vv Bernard Gordts, zij x 2 Steenokkerzeel 10.10.1627 (g. Cornelius Van Hamme en Martinus Smekens) met Gordts Bernardus (M7064 + M9242), (°) Steenokkerzeel 11.03.1594, + Steenokkerzeel 15.04.1657, fs Daniel en Barbara Van Hamme, gezin bij Gordts,

 

Van Hamme Catharina, x met Judocus Bogaerts.

 


 

XII - Winnepenninckx Philippus (M3014), + Berg 21.03.1669 door bloeding ca.60 j., x 1 Berg 21.10.1629 (g. Stephanus De Coster en Rolandus Van Eycken) met Van Eycken Joanna, x 2 Berg 13.02.1637 (g...) met Van Hamme Josina (M3015), ° Berg , + Berg 29.01.1676, fa Elisius en Elisabeth Valckx.

 

Uit dit huwelijk:

 

1. Winnepenninckx Anna, (°) Berg 01.09.1630 (g. Rolandus Van Eycken en Anna Van Velthem),

 

Winnepenninckx Wilhelmus, (°) Berg 13.09.1633 (g. Joannes Van Eycken en Barbara Winnepenninckx),

 

2. Winnepenninckx Anna, (°) Berg 09.12.1637 (g. Wilhelmus Vander Elst en Anna Corneel),

 

Winnepenninckx Guilielmus, (°) Berg 30.11.1639 (g. Guilielmus Van Ham en Maria Van Abbeele), x (niet Berg, ) met Anna De Waelinne alias De Vleeshouwer,

     Uit dit huwelijk:

     Winnepenninckx Ludovicus, (°) Berg 11.12.1667 (g. Ludovicus Van Hamme en Judoca Winnepenninckx),

     Winnepenninckx Guilielmus, (°) Berg 09.08.1671 (g. Guilielmus De Ceuster en Catharina Van Espen),

     Winnepenninckx Judoca, (°) Berg 31.03.1675 (g. Joannes Winnepenninckx en Judoca Van Ham),

     Winnepenninckx Anna Maria, (°) Berg 04.09.1682 (g. Henricus De Coster en Anna Maria Van Rijsweyck Dna de Berg),

 

Winnepenninckx Joannes, (°) Berg 05.02.1641 (g. Joannes Van Hamme en Catharina Van Espen), x 1 Berg 15.05.1666 (g. Artus Mommens en Philippus Winnepenninckx) met Emerantiana Mommens, + Berg 27.10.1678 (zij x 1 Berg 17.10.1655 (g. Mr Arnoldus Mommens en Servaes De Coster) met Matthias De Coster), x 2 Berg 14.09.1680 (g. August Van Espen en Gerardus Keldermans) met Catharina Van Espen, + Berg 19.03.1683 25 j. in kinderbed, x 3 Berg 14.02.1685 (g. Jacobus Van Dooren, Petrus Maes en August Van Espen) met Catharina Van Doren,

     Uit dit huwelijk:

     1. De Coster Petrus, (°) Berg 10.11.1656 (g. Petrus De Coster en Catharina Van Espen),

     De Coster Agnes, (°) Berg 10.08.1659 (g. Guilielmus De Coster en Agnes Merckx), x met Jacobus Van Steenwegen,

     De Coster Judoca, (°) Berg 10.10.1661 (g. Joannes Mommens en Judoca Van Steenwege), x met Egidius Bulens, fii in Kamp,

     De Coster Arnoldus, (°) Berg 13.08.1665 (g. Arnoldus Moemens en Anna De Coster), x met Elisabeth De Wolf, fii in Buken,

     2. Winnepenninckx Ludovicus, (°) Berg 18.07.1667 (g. Ludovicus Van Ham en Elisabeth Winnepenninckx),

     Winnepenninckx Joannes, (°) Berg 26.09.1669 (g. Joannes Mommens en Catharina Loyens),

     Winnepenninckx Joanna, (°) Berg 11.10.1671 (g. Egidius Windelinx en Joanna Steyns), x 1 (niet Berg, ) ca. 1695 met Henricus Schuermans, fii in Berg,

     x 2 Berg 04.07.1719 (g. Jan Winnepenninckx en Joannes Puttemans) met Aert Van Espen, geen fii in Berg,

     Winnepenninckx Guilielmus, (°) Berg 18.03.1674 (g. Guilielmus De Custer en Margareta Van Espen),

     Winnepenninckx Cornelius, (°) Berg 24.05.1677 (g. Cornelius Van Vlesselaer en Anna Van Espen),

     3. Winnepenninckx Anna, (°) Berg 08.02.1682 (g. August en Anna Van Espen),

     Winnepenninckx Agnes, (°) Berg 01.03.1683 (g. Henricus Scoevaerts en Agnes De Coster),

     x Berg 01.07.1705 (g. Joannes Winnepenninckx en Adrianus Van Grunderbeeck) met Guilielmus Van Grunderbeeck, fii in Berg,

     4. Winnepenninckx Jacobus, (°) Berg 24.08.1686 (g. Jacobus Van Doren en Joanna De Coninck),

     Winnepenninckx Maria, (°) Berg 26.01.1689 (g. Petrus Verbist l. Jan Verbist en Maria Van Doerne),

     Winnepenninckx Arnoldus, (°) Berg 25.04.1692 (g. Arnoldus Mommens en Maria Van Doren),

     Winnepenninckx Engelbertus, (°) Berg 05.09.1695 (g. Engelbertus Van Doren en Agnes Van Dijck),

 

Winnepenninckx Judoca, (°) Berg 28.03.1643 (g. Joannes Corbeel en Judoca ...), + Berg 02.02.1723, x 1 Berg 08.06.1661 (g. Artus Mommens, Joannes Winnepenninckx en Matthias De Coster) met Joannes Mommens, (°) Berg 13.09.1634, fs Arnoldus en Catharina Van Espen, x 2 Berg Kapel St.-Lambertus Lelle 03.02.1677 (g. Joannes Winnepenninckx) met Fredricus De Smet, + Berg 07.07.1679, x 3 Berg St.-Lambertus Lelle 04.04.1680 (g. Jacobus Van Dijck en Petrus De Coster) met Gerardus Keldermans,

     Uit dit huwelijk:

     1. Mommens Joannes, (°) Berg 18.01.1665 (g. Joannes Winnepenninckx en Emerantiana Mommens),

     Mommens Anna, (°) Berg 22.08.1666 (g. Aert De Haes en Anna Winnepenninckx), x (niet Berg, ) met Franciscus De Greef,

     2. Smets Fredericus, (°) Berg 12.12.1677 (g. Fredericus Verspreeuwen en Joanna Winnepenninckx),

     3. Keldermans Maria, (°) Berg 18.03.1681 (g. Petrus Hoelans en Maria Masselaers),

     x Berg 20.07.1715 (g. Joannes Verbist, Stephanus Verhoeven en Cornelius Van Espen) met Judocus Verhoeven, fii in Neder,

     Keldermans Catharina, (°) Berg ...1683 (g. Andreas Lie... en Catharina Mesmans), x ca. 1707 (niet Berg, ) met Guil. Verbist,

 

Winnepenninckx Anna, (°) Berg 10.08.1645 (g. Antonius De Coster en Anna Van Abbeels),

 

Winnepenninckx Elisabeth, XI (M1507), (°) Berg 11.09.1647 (g. Philippus Huypens en Elisabeth Mispeltere),

 

Winnepenninckx Joanna, (°) Berg 07.12.1650, (°) Martinus Marcelis en Joanna Van Espen).

 

 

 

XIII - Van Hamme Cornelius (M5860), meer dan 40 jaar meier, ° Berg ca.1589, + Berg 16.02.1684, x Kampenhout 07.10.1683 (g. Petrus Grietens en Rumoldus De Cuester) met Van Espen Joanna (M5861), ° Kampenhout ca. 1595, + Berg 23.08.1683 ca. 80 j., fa Joannes en Catharina Claes.

 

Uit dit huwelijk:

 

Van Hamme Maria, (°) Berg 17.03.1630 (g. Cornelius Van Hamme en Paulina Van Nuvele),

 

Van Hamme Cornelius, XII (M2930), (°) Berg 06.10.1632 (g. Joannes Van Roey en Margareta Van Ham),

 

Van Hamme Henricus, (°) Mechelen OLV 15.06.1635 (ouders gevlucht uit Berg) (g. Henricus Smekens en Catharina Claes), x Berg 02.02.1662 (g. Henricus Verbiest en Dnus Frans August Van Os) met Moix Maria, (°) Berg 10.12.1634 (g. Martinus ... en Maria Huypens),  Henricus Van Ham, (°) Mechelen OLV 15.06.1635, fs Cornelius en Joanna Van Espen,

Notariaat Janssens Boortmeerbeek 20.10.1716: Scheyding en deyling.

Op 20.07.1717: Henri Van Hamme + x Maria Moicx +,

hun twee kinderen verkopen onder elkaar:

1. Henri x Joanna Van Dijck,

2. Petronella x Jan Winnepenninckx.

     Uit dit huwelijk:

      Van Hamme Henricus, (°) Berg 04.07.1662 (g. Henricus Verbiest en Judoca Van Ham),

     x Berg 20.10.1712 (g. Joannes Winnepenninckx en Engelbertus Van Dijck) met Joanna Van Dijck, fii ?

     Van Hamme Joanna, (°) Berg 09.03.1664 (g. Guilielmus Verbiest en Joanna Van Espen),

     Van Hamme Rumoldus, (°) Berg 14.01.1666 (g. Rumoldus Schuermans en Maria Van Doren),

     Van Hamme Guilielmus, (°) Berg 29.01.1669 (g. Guilielmus Wouters l. Guilielmus Huybens en Joanna Van Ham),

     Van Hamme Petronella, (°) Berg 26.01.1672 (g. RD Petrus De Pipere pastoor Everberg en Joanna Huybens), + Berg 13.06.1726,

      x ca. 1703 met Joannes Winnepenninckx, + Berg 05.06.1733 wn, fii in Berg,

     Van Hamme Petrus, (°) Berg 04.10.1674 (g. Petrus Hemeleers en Elisabeth Van Ham), 

 

Van Hamme Maria, (°) Berg 18.06.1637 (g. Maximilianus Hinckaert en Maria Van Varenberch),

 

Van Hamme Joanna, (°) Berg 06.03.1644 (g. Engelbertus Van Espen en Anna Van Hamme),

 

Van Hamme Barbara, (°) Berg 04.12.1645 (g. Henri Van Ham l. RD Petrus Nicolai pastoor Kampenhout),

 

Van Hamme Emerantiana, (°) Berg 02.04.1648 (g. Joannes Grietens en Emerantiana Van Espen), + Kampenhout 21.05.1706 vv, x Berg 06.04.1674 met dispensatie van paus Clement (g. Cornelius Van Hamme en Petrus Puttemans) met Petrus Van Espen, (°) Berg 02.04.1648, fs Cornelius en Joanna Van Espen,

     Uit dit huwelijk:

     Van Espen (Joanna) Susanna, (°) Kampenhout 29.01.1677 (g. Adriaen Vander Meiren l. Petrus Van Espen

     en Susanna Van Hamme), x 1 (huwelijkcontract 23.09.1700 not. Brants Boortmeerbeek) met Van Espen Joannes, + Kampenhout 11.07.1706, fs Engelbertus en Emerantiana Van Hamme),

     x 2 Kampenhout 31.10.1706 (g. Jan De Vos en Jan Verhulst) met Joannes Vander Seypen, fii in Kamp,

     Van Espen Catharina, (°) Kampenhout 23.04.1678 (g. Henricus Van Hamme en Maria Smets),

     Van Espen Clara, (°) Kampenhout 23.04.1678 (g. Henri Van Hamme l. Ludovicus Van Espen en Clara Van Espen),

     Van Espen Petronella, (°) Kampenhout 14.09.1679 (g. Petrus Herincx en Margareta Van Espen),

     Van Espen Petrus, (°) Kampenhout 19.11.1681 (g. Petrus Van Espen l. Gerard Van Espen en Josina Van Espen),

     Van Espen Joannes, (°) Kampenhout 20.03.1686 (g. Joannes Corbeels en Anna Blockmans),

     Van Espen Maria, (°) Kampenhout 05.10.1687 (g. Joannes Van Hamme en Maria Grietens),

     Van Espen Joanna Maria, (°) Kampenhout 02.03.1689 (g. RD pastoor van Erps en Joanna Van Hamme),

     Van Espen Gerardus, (°) Kampenhout 01.09.1690 (g. Adrianus Vander Meiren l. Gerardus Van Espen en Elisabeth Cordemans l. Joanna Blockmans).

 

 

 

XIV - Smekens Henricus (M9168), + Kampenhout 07.09.1669 70 j., x Kampenhout 22.10.1623 (g. Matthias Smekens en Cornelius Van Hamme) met Anna Van Hamme (M9169), fa Henricus en Paulina Van Nuvele.

 

Uit dit huwelijk:

 

Smekens Maria, (°) Berg 29.09.1624 (g. Martinus Smekens en Paulina Van Huffel), x Berg 10.11.1652 (g. Henricus Schuermans en Jeronimus Smekens) met Rumoldus Schuermans, (°) Berg 31.08.1625, + Kampenhout 05.11.1672, fs Henri en Maria Van Velthem,

     Uit dit huwelijk:

     Schuermans Cornelius, (°) Berg 21.11.1653 (g. Cornelius en Anna Van Hamme),

     Schuermans Engelbert, (°) Berg 14.12.1654 (g. Engelbert Van Doorne en Catharina Van Hamme l. Maria Scuermans), x met Catharina Van Doren,

     Schuermans Anna, (°) Kampenhout 30.11.1656 (g. Jan Verstraeten l. Roland Schuermans en Anna Van Ham),

      Schuermans Joanna, (°) Kampenhout 24.06.1658 (g. Guilielmus De Coster en Joanna Kerinckx),

     Schuermans Barbara, (°) Kampenhout 14.01.1660 (g. Henricus Van Ham en Barbara ...),

     Schuermans Henricus, (°) Kampenhout 07.03.1662 (g. Henricus Smekens en Catharina Vander Beken),

     Schuermans Maria, (°) Kampenhout 05.12.1663 (g. Antonius Corbeel en Maria Schuermans l. Maria Smekens),

     Schuermans Henricus, (°) Kampenhout 05.01.1666 (g. Henricus Smekens en Emerantiana Van Hamme),

     Schuermans Joannes, (°) Kampenhout 19.06.1669 (g. Joannes Ditens en Catharina Smekens), 

 

Smekens Martinus, (°) Kampenhout 24.03.1626 (g. Martinus Smekens en Margareta Van Hamme),

 

Smekens Joannes, XIII (M4584) ?, (°) Kampenhout 09.03.1628 (g. Joannes Smekens en Maria Van Varenbergh),

 

Smekens Jeronimus, XIII (M4584) ?, (°) Kampenhout 07.03.1629 (g. Jeronimus Lambrechts en Anna Kruythaerts),

 

Smekens Elisabeth, (°) Kampenhout 29.04.1631 (g. Judocus Van Hamme en Elisabeth Verheyden), + Berg 05.01.1725 we, x Kampenhout 25.11.1657 (g. Henricus Smekens en Jacobus De Coster) met Guilielmus De Coster,

     Uit dit huwelijk:

     De Ceuster Winibaldus, (°) Berg 12.11.1658 (g. Winibaldus Schoevaers en Christina Van Ham),

     De Ceuster Catharina, (°) Berg 30.10.1659 (g. Franciscus Pauts en Catharina Smekens),

     De Ceuster Henricus, (°) Berg 14.03.1662 (g. Henricus Smekens en Maria Schuermans), x met Anna Maria Imbrechts,

     De Ceuster Martina, (°) Berg 22.02.1664 (g. Daniel Van Eycken en Maria Smekens),

     De Ceuster Barbara, (°) Berg 23.02.1666 (g. Jeronimus en Barbara Smekens), x met Andreas Van Grunderbeeck, fii in Steenokkerzeel, 

     De Ceuster Judoca, (°) Berg 07.02.1669 (g. Petrus Van Espen en Judoca Winnepenninckx),

     De Ceuster Joanna, (°) Berg 29.04.1671 (g. Joannes Verdeyen en Joanna Smekens), 

 

Smekens Judoca, (°) Kampenhout 02.08.1633 (g. Bernardus Gordts en Judoca Van Langendonck),

 

Smekens Joanna, (°) Kampenhout 18.11.1635 (g. Antonius Van Hamme en Anna Van Espen),

 

Smekens Barbara, (°) Kampenhout 28.12.1637 (g. Joannes Van Haecht en Barbara Van Roy),

 

Smekens Anna, (°) Kampenhout 02.01.1640 (g. Henricus Van Hamme en Anna Van Zellaer),

 

Smekens Catharina, (°) Kampenhout 06.04.1642 (g. Paulus Van Hamme en Catharina Lambrechts), + Berg 07.05.1712 we, x Kampenhout 28.02.1666 (g. Servaes Verdeyen en Jeronimus Smekens) met Verdeyen Joannes, (°) Berg 01.08.1638, + Berg 04.07.1711, fs Servaes en Anna Feremans,

     Uit dit huwelijk:

     Verdeyen Maria, (°) Berg 09.03.1667 (g. Jacobus Van Steenwegen l. Rumoldus Schuermans en Maria Schuermans), x met Petrus Verstraeten, fii in Kampenhout,

     Verdeyen Anna, (°) Berg 02.01.1669 (g. Engelbertus Schuermans en Anna Smekens), x met Petrus Jaspers,

     Verdeyen Barbara, (°) Berg 20.03.1671 (g. Jacobus Van Steenwegen l. Guilielmus De Coster en Barbara Smekens), x met Paulus Verhulst, fii in Humelgem,

     Verdeyen Elisabeth, (°) Berg 03.02.1673 (g. Petrus Van Espen en Elisabeth Smekens), x met Arnoldus Coosemans, fii in Perk,

     Verdeyen Joanna, x met Renier Derboven, fii in Kampenhout,

      Verdeyen Joannes, (°) Berg 06.02.1678 (g. Joannes Verhuycht en Joanna De Custer), 

     Verdeyen Petrus, (°) Berg 20.12.1680 (g. Engelbertus Scurmans l. Petrus Van Doren en Maria Tijck l. Catharina De Bruyn), 

 

Smekens Barbara, (°) Kampenhout 28.03.1646 (g. Bernardus Gordts en Barbara Van Roy), x 1 Kampenhout 09.10.1677 (g. Adrianus Vander Meiren en Engelbertus Schuermans) met Van Doren Petrus, x 2 Kampenhout 10.10.1694 (g. Guilielmus Van Haeght en Petrus Wouters) met Guilielmus Van Haecht,

     Uit dit huwelijk:

     Van Doren Engelbertus, (°) Kampenhout 27.07.1678 (g. Engelbertus Schuermans en Maria Van Dorne), x met Ludovica Van Steenweghe, fii in Erps,

     Van Doren Elisabeth, (°) Kampenhout 19.12.1679 (g. Hieronimus Smekens en Maria Van Doren l. Elisabeth Van Bevere), x met Daniel Ackermans, fii in Everberg,

     Van Doren Guilielmus, (°) Kampenhout 09.11.1683 (g. Guilielmus De Coster en Elisabeth Van Doren), 

     Van Doren Joanna, (°) Kampenhout 08.07.1685 (g. Joannes Verdeyen en Elisabeth Kerremans l. Joanna Van Doren),

     Van Doren Petrus, (°) Kampenhout 22.07.1687 (g. Petrus Van Espen en Anna Verstraeten), x met Maria Anna Vander Auwera,

     Van Doren Catharina, ° en + Kampenhout 12.01.1690. 

 

 

 

XIII - Van Espen Petrus (M5862), (°) Kampenhout 26.01.1615 (g. Petrus en Catharina Van Espen), x Humelgem 27.06.1637 (g. RD Petrus Claes pastoor en Cornelius Van Hamme) met Van Hamme Gertrudis (M5863), ° Humelgem, + Kampenhout 22.02.1696 we.

 

Notaris Brants Boortmeerbeek 17 05 1687:
Petrus van Espen x Geertruy van Hamme wonend in Kampenhout in het kwartier van Wilder zijn schuldig aan Lois Verreyt als Momboir van Maria Sevenants, minderjarige dochter van Adriaen en Clara Verreyt, 100 gulden wisselgeld waarvoor zij 5 gulden rente zullen betalen, zoals zij de rente al vele jaren betaald hebben, vervaldag half maart, bepand op een blokje land 0,5 bunder in Kampenhout in het kwartier van Wilder. Regenoten de Heer van Wilder , henzelf enz...
Vrij en onbelast. Get. Petrus Verreyt en Loys De Wolff.

 

Uit dit huwelijk:

 

Van Espen Margareta, XII (M2931), (°) Kampenhout 01.11.1638 (g. Daniel Claes en Margareta Mommaerts),

 

Van Espen Maria, (°) Kampenhout ...01.1641 (g. Cornelius en Maria Van Hamme),

 

Van Espen Petrus, (°) Kampenhout 04.03.1642 (g. Petrus Nicolai pastoor en Barbara Oris), x Berg 06.04.1674 met dispensatie van paus Clement (g. Cornelius Van Hamme en Petrus Puttemans) met Van Hamme Emerantiana, (°) Berg 02.04.1648 (g. Joannes Grietens en Emerantiana Van Espen), + Kampenhout 21.05.1706 vv,

     Uit dit huwelijk:

     Van Espen (Joanna) Susanna, (°) Kampenhout 29.01.1677 (g. Adriaen Vander Meiren l. Petrus Van Espen

     en Susanna Van Hamme), x 1 (huwelijkcontract 23.09.1700 not. Brants Boortmeerbeek) met Van Espen Joannes, + Kampenhout 11.07.1706, fs Engelbertus en Emerantiana Van Hamme),

     x 2 Kampenhout 31.10.1706 (g. Jan De Vos en Jan Verhulst) met Joannes Vander Seypen, fii in Kamp,

     Van Espen Catharina, (°) Kampenhout 23.04.1678 (g. Henricus Van Hamme en Maria Smets),

     Van Espen Clara, (°) Kampenhout 23.04.1678 (g. Henri Van Hamme l. Ludovicus Van Espen en Clara Van Espen),

     Van Espen Petronella, (°) Kampenhout 14.09.1679 (g. Petrus Herincx en Margareta Van Espen),

     Van Espen Petrus, (°) Kampenhout 19.11.1681 (g. Petrus Van Espen l. Gerard Van Espen en Josina Van Espen),

     Van Espen Joannes, (°) Kampenhout 20.03.1686 (g. Joannes Corbeels en Anna Blockmans),

     Van Espen Maria, (°) Kampenhout 05.10.1687 (g. Joannes Van Hamme en Maria Grietens),

     Van Espen Joanna Maria, (°) Kampenhout 02.03.1689 (g. RD pastoor van Erps en Joanna Van Hamme),

     Van Espen Gerardus, (°) Kampenhout 01.09.1690 (g. Adrianus Vander Meiren l. Gerardus Van Espen en Elisabeth Cordemans l. Joanna Blockmans).

 

Van Espen Catharina, (°) Kampenhout 14.09.1644 (g. Petrus Nicolai n. Engelbertus Van Espen en Catharina Verhuycht), x Kampenhout 12.02.1666 (g. Antonius Van Varenbergh en Petrus Van Espen) met Van Varenbergh Antonius, pachte "het Rode Schild", + Kampenhout 06.12.1712,

      Uit dit huwelijk:

     Van Varenbergh Joannes, (°) Erps 18.09.1667 (g. Antonius Van Varenbergh en Petrus Van Espen), + Erps 27.12.1667,

     Van Varenbergh Antonius, (°) Erps 27.08.1670 (g. Antonius Van Varenbergh en Gertrudis Van Hamme), + Kampenhout 08.11.1742, was 36 jaar pastoor,

     Van Varenbergh Anna, (°) Erps 18.08.1672 (g. Judocus Van Varenberch en Gertrudis Van Hamme), x met Joannes Stroobants, deze x 2 Haren met Anna Van Velthem,

     Van Varenbergh Ludovicus, (°) Erps 17.04.1674 (g. Ludovicus Van Espen pastoor en Anna Van Varenbergh), x met Maria De Naps, fii in Brussel,

     Van Varenbergh Joannes, (°) Erps 15.10.1675 (g. Judocus Van Varenberch n. Ex. Dom. Papenbroeck en Joanna Van Vaerenberch),

     x 1 met Anna De Wit, x 2 met Catharina Schots,  

     Van Varenbergh Maria, (°) Erps 15.10.1675 (g. RD Swijsen pastoor , Dcella Maria vv Dnus Papenbroeck),

     Van Varenbergh Josina, (°) Erps 21.02.1677 (g. Petrus en Josina Van Espen),

     Van Varenbergh  Catharina, (°) Erps 02.04.1679 (g. Ludovicus Van Espen pastoor n. Petrus Van Espen en Anna Claes n. Catharina Vander Hulst),

     Van Varenbergh Petrus, (°) Erps 03.03.1680 (g. Petrus Van Espen en Gertrudis Van Hamme n. Joanna Van Espen),

     Van Varenbergh Maria, (°) Erps 10.12.1682 (g. Guilielmus Van Hamme en Dcella Maria Wauters),

     Van Varenbergh Gerardus, (°) Erps 20.06.1683 (g. RD Ludovicus Van Espen pastoor en n. RD Bernardus Van Espen pastoor in Leest en Catharina De Pauw),

     x met Joanna Blockmans,

     Van Varenbergh Joanna, (°) Erps 13.09.1685 (g. Joannes Van Hamme en Joanna De Vleeshouwer),

     Van Varenbergh Catharina Theresia, (°) Erps 03.10.1688 (g. Dnus Ludovicus Fabri en Dna Catharina Theresia Fabri),

 

Van Espen Joanna, (°) Kampenhout 04.11.1646 (g. Henricus Van Hamme en Catharina Vander Beken),

 

Van Espen Gerardus, (°) Kampenhout 11.10.1648 (g. Walter Steyn Vander Waterfort jurist licentiaet in beide rechten l. D. magister noster Gerardus Van Nerom en Catharina Van Espen),

 

Van Espen Judoca - Josina, wonen Ruysbeeck, (°) Kampenhout 02.12.1650 (g. Guilielmus en Judoca Van Hamme), + Kampenhout 10.11.1731, x Kampenhout 27.02.1672 (g. Jaspar Blockmans, Petrus Van Espen en Rumoldus Schuermans) met Joannes Blockmans, (°) Kampenhout 07.04.1644, + Kampenhout 25.11.1724, fs Gaspar en Martina Corneel,

Notaris Janssens Boortmeerbeek 27.08.1720: Staet en inventaris van de haeflijke goederen.

Jan en Josina beide nog in leven, laten 1/2 van hun goederen over aan hun dochter Catharina, x met Jan De Boeck.

Notaris Janssens 19.10.1717: Jan en Josina maken testament. Eén dochter is in het klooster te Mechelen, een ander bij de Annunciaden te ...

     Uit dit huwelijk:

     Blockmans Gaspar, wonen Relst, (°) Kampenhout 14.08.1672 (g. Gaspar Blockmans en Gertrudis Van Hamme), + Kampenhout 23.08.1748 enkele dagen na verwondingen overleden,

     x (niet Kamp, ) ca. 1706 met Anna Stroobants, + Kampenhout 08.08.1738, fii in Kamp,

     Blockmans Anna, (°) Kampenhout 12.01.1674 (g. Gerardus Van Espen l. RD Egidius N en Anna Van Cutsecom),

     Blockmans Joanna, (°) Kampenhout 12.01.1674 (g. Jan Van Espen en Anna De Costere),

     x 1 Kampenhout 23.07.1695 (g. Joannes Blockmans en Joannes Van Haecht) met Egidius Verhulst, fii in Kwerps,

     x 2 Kwerps 08.02.1709 met Gerard Van Varenbergh, + Kwerps 05.07.1709,

     x 3 Kwerps 26.09.1709 (g. Cornelius Servaes en Joannes Hemelens) met Jan Vander Hulst, fii in Erps,

     Blockmans Elisabeth, wonen  Op de Voot, (°) Kampenhout 10.12.1675 (g. Martinus Shouvaerts en Elisabeth Claes), + Kampenhout 13.09.1746 waterzucht,

     x Kampenhout 22.08.1699 (g. Guilielmus Keyaerts en moeder bruid) met Gerardus Peeters,

     (°) Kampenhout 03.11.1656, + Kampenhout 04.11.1739, fs Guilielmus en Maria Persoons, fii in Kamp,

     Blockmans Petronella, (°) Kampenhout 16.09.1679 (g. Petrus Van Espen),

     Blockmans Ludovicus, (°) Kampenhout 01.10.1681 (g. Dnus Ludovic Van Espen pastoor Erps en Emerantiana Van Hamme),

     x Mechelen in de kapel van Sieckelie (g. Petrus Coosemans pretor en Cornelius Huygens) met Petronella Coosemans,

     zij x 1 met Guilielmus Cordemans (7 kinderen uit het eerste huwelijk), fii in Perk,

     Blockmans Susanna Clara, (°) Kampenhout 18.11.1683 (g. Petrus Kerincx en Susanna Van Hamme), wonen in het dorp, is kreupel,

     x Kampenhout 24.06.1702 (g....) met Jan Gillo, fii in Kamp,

     Blockmans Joannes, (°) Kampenhout 09.09.1685 (g. Jan Van Hamme en Joanna Van Espen),

     Blockmans Guilielmus, (°) Kampenhout 02.06.1687 (g. Guilielmus Van Velthem en Magdalena Keyens),

     Blockmans Judoca, (°) Kampenhout 01.05.1689 (g. Gaspar Blockmans en Josina Van Espen),

     Blockmans Helena, (°) Kampenhout 19.08.1791 (g. Jacobus Van Steenweghe en Helena Van Hamme),

     Blockmans Carolina - Carola, (°) Kampenhout 08.05.1694 (g. Dnus Jan Van Langendonck l. Dnus Carolus De Forneau en Maria De Wolf l. Catharina Van Espen),

     x Kampenhout 11.01.1718 (g. Joannes Blockmans en Frans Van Dam) met Judocus De Ridder, fii in Perk,

     Blockmans Catharina, (°) Kampenhout 14.06.1696 (g. Dnus Jan Van Langendonck en Catharina Van Doren),

     x Kampenhout 05.12.1719 (g. Joannes Blockmans en Gerardus Wijns) met Jan De Boeck, fii in Kamp,

 

Van Espen Joannes, (°) Kampenhout 30.03.1653 (g. Joannes Claes en Maria Crabbeels (x met Judocus Van Hamme)),

 

Van Espen Barbara, (°) Kampenhout 13.06.1655 (g. Bartholomeus Opden Bosch en Barbara Vleeshouwers),

 

Van Espen Ludovicus, (°) Kampenhout 03.08.1657 (g. Dnus Ludovicus Van Espen vicepastor en Martina Jansis),

 

Van Espen Clara Joanna, (°) Kampenhout 15.06.1660 (g. Joannes Grietens en Joanna Heremans), x Kampenhout 17.09.1682 (g. Jacobus Gilbou en Gerardus Peeters) met Joannes Peeters, (°) Kampenhout 23.07.1654, fs Guilielmus en Maria Persoons,

     Uit dit huwelijk:

     Peeters Guilielmus, (°) Kampenhout 08.12.1682 (g. Guilielmus Peeters en Josina Van Espen),

     Peeters Petrus, (°) Kampenhout 15.01.1684 (g. Petrus Van Espen en Maria Persoons),

     Peeters Petrus, (°) Kampenhout 02.12.1684 (g. Petrus Van Espen en Maria Persoons),

     Peeters Joanna Maria, (°) Kampenhout 29.05.1687 (g. Servaes Peeters en Joanna Van Hamme),

     Peeters Ludovicus, (°) Kampenhout 16.12.1688 (g. Petrus Marcelis en Emerantiana Van Hamme),

     Peeters Susanna, (°) Kampenhout 04.07.1690 (g. Gerardus Pieters en Susanna Van Espen),

     Peeters Josephus Antonius, teologant, (°) Kampenhout 07.03.1698 (g. Antonius Van Goethem en Josina Van Espen),

     Peeters Clara, (°) Kampenhout 12.03.1692 (g. Carolus Vander Meiren l. Petrus Kerincx en Anna Maria Stroebants),

     Peeters Joannes, (°) Kampenhout 06.03.1697 (g. Joannes Blockmans en Maria Maes),

     Peeters Maria Gertrudis, (°) Kampenhout  02.07.1699 (g. RD Antonius Dierickx pastoor Veltem en Gertrudis Mertens),

     x (niet Kamp, ) met Petrus Van Etterbeeck, fii in Wesp,

     Peeters Maria Anna, (°) Kampenhout 28.11.1701 (g. Engelbertus Goevaerts en Maria Schovaers), + Brussel bij bezoek van één van haar kinderen, begraven in St.-Goedele,

     x Kampenhout 13.07.1723 (g. Henricus Wouters en Godefridus Peeters) met Joannes Wauters,

     (°) Kampenhout 11.11.1645, + Kampenhout 13.09.1756, fs Petrus en Joanna Van Etterbeeck, fii in Kamp,

     Peeters Godefridus, (°) Kampenhout 23.07.1703 (g. RD Godefridus de Hadoc Capelle Wilder en Petronella Van Halle),

 

Van Espen Carolus, (°) Kampenhout 12.04.1664 (g. Petrus Nicolai l. Ludovicus Lemmens en Clara Aerts).

 

 

 

XIII - Van Ham Judocus (M7728), meisenier in Humelgem, ° Humelgem ca. 1600, x 1 Nossegem 26.01.1625 (g...) met Aerts Clara (M7729), (°) Nossegem ...1602, + Nossegem 26.01.1625 kinderbed, x 2 Nossegem 01.04.1645 (g. Egidius Van Hamme en Petrus Van Hamme) met Elisabeth Van Geel,

    

Uit dit huwelijk:

    

1. Van Ham Cornelius, XII (M3864),

    

Van Ham Catharina, x met Anthonis Van Espen,

Catharina MEISENIER 06 07 1649 te Zaventem Stravers Joos van Hamme Vader en Anthoen van Varenberghe Neef.
     Uit dit huwelijk:

     Van Espen Clara,

 

Van Ham Josina, x met Petrus Vander Hulst,

     Uit dit huwelijk:

     Vanderhulst Henricus, (°) Steenokkerzeel 27.03.1657 (g. Henricus Van Hamme en Maria Van Vaerenbergh),

     Vanderhulst Paulus, (°) Steenokkerzeel ...1660 (g. Daniel Van Hamme n. Paulus Van Hamme en Clara Aerts),

     Vanderhulst Catharina, (°) Steenokkerzeel 16.09.1663 (g. Antonius Van Varenbergh en Catharina Verhulst),

    

Van Ham Elisabeth, (°) Humelgem 28.09.1637 (g. Martinus Smekens en Catharina Van Ham), x (niet DD, Steen, ) met Jan Vander Borght, (°) Steenokkerzeel 28.09.1627, + Grimbergen 29.09.1676,

     Uit dit huwelijk:

     Vander Borght Petrus,

     Vander Borght Joannes,

     Vander Borght Barbara, (°) Grimbergen 07.06.1667,

     Vander Borght Judoca, (°) Grimbergen 08.10.1669,

     Vander Borght Guilielmus, (°) Grimbergen 21.02.1672,

     Vander Borght Engelbertus, (°) Grimbergen 13.09.1674,

 

Van Ham Petrus, (°) Nossegem 23.12.1641 (g. Petrus Aerts en Maria Vander Elst), x met Van Hamme Anna, (°) Humelgem 12.10.1638 (g. Judocus Beeckmans en Anna Aerts), + Steenokkerzeel 30.09.1704 vv, fa Henricus en Aerts Barbara,

Akte met dank aan Jeanne Servranckx

Schepengriffie Steenokkerzeel register 7024, dd. 15.12.1704
Petrus Van Hamme X Anna Van Hamme
kinderen delen
1. Barbara + x Guilielmus Van Grunderbeeck voor zijn minderjarige kinderen
dus niet XX Guilielmus Godts X 1707 !
2. Anna X Joannes Van Grunderbeeck
3. Clara X Rombaut De Coster Zaventem
4. Joannes jongman ( in akte van 1725 x met Anna Van Eycken)
5. Paulus (in akte van 1725 X Catharina Van Humbeeck)
6. Josina X Joannes Van Humbeeck
( die zoon is van Jan & Josina Van Hamme er zijn 2 gezinnen met die naam een generatie verschil )
7. Catharina minderjarig met Adriaen Schoevaerts momboir (in akte 1725 X Petrus Wouters)

Status Animarus Parochia de Steynockerseele:
Factus a 1684 post pacha, Peeter van Hamme en Anna van Hamme, Beyken, Anna, Clara, Jan, Paulus,Sijnken en Lijnken. Knechten Guillielmus en Peeter.

     Uit dit huwelijk:

     Van Hamme Petrus, (°) Steenokkerzeel 27.11.1662 (g. Hubertus Van Hamme en Josina Van Langendonck),

     Van Hamme Barbara, (°) Steenokkerzeel 10.09.1663 (g. Servaes Gordts en Barbara Aerts), x 1 Steenokkerzeel 17.12.1707 bloedverw. 3 de en 4 de gr.

     (g. Claudius Croon en Cornelius Van Vlesselaer) met Gordts Guilielmus, x 2 met Guilielmus Van Grunderbeeck,

     Van Hamme Anna, (°) Steenokkerzeel 29.09.1665 (g. Henricus Van Hamme), x met Joannes Van Grunderbeeck,

     Van Hamme Clara, (°) Steenokkerzeel 19.06.1668 (g. Henri Van Hamme en Clara Aerts), x met Rombout De Coster, wonen Zaventem,

     Van Hamme Joannes, (°) Steenokkerzeel 23.07.1670 (g. Jan Van Hamme en Elisabeth Cruenen), x met Anna Van Eycken,

     Van Hamme Paulus, (°) Steenokkerzeel 21.12.1672 (g. Paul Buelens en Elisabeth Janssens), x met Catharina Van Humbeeck,

     Van Hamme Judoca, (°) Steenokkerzeel 20.05.1675 (g. Cornelius Van Vlesselaer l. Adrianus Schoevaerts en Judoca Van Hamme, x met Jan Van Humbeeck,

     Van Hamme Petrus, (°) Steenokkerzeel 07.02.1678 (g. Hubert Van Hamme l. Jan Greseels ex Zemst en Elisabeth De Wandeleire),

     Van Hamme Catharina, (°) Steenokkerzeel 10.03.1680 (g. Guilielmus sr en Catharina Van Hamme), x 1 met Adrianus Schoevaerts, x 2 met Petrus Wouters,

 

Van Hamme Joos, x met Maria Sorgeloos,

    

2. Van Hamme Sebastianus, (°) Nossegem 10.03.1646 (g. Frans Van Gheele en Maria Van Hamme),

    

Van Hamme Maria, (°) Nossegem 30.08.1647 (g. Egidius Van Hamme en Maria Vander Hulst).

 

 

 

XIV - Van Hamme  Paulus (M9180), ° Humelgem, + Steenokkerzeel 30.05.1676, x Nederokkerzeel 1643 met Joanna Claes (M9181), ° Nederokkerzeel 1621, fa Daniel en Catharina Van Espen.

 

Uit dit huwelijk:

 

Van Hamme Cornelius, (°) Humelgem 16.01.1644 met duiveluitdrijving (g. Cornelius Van Ham en Margareta Mommaers), x (niet Humel, ) met Maria Ackermans,

     Uit dit huwelijk:

     Van Hamme Joannes, (°) Humelgem 10.10.1683 (g. Jan Van Humbeeck en Magdalena Keyaerts), 

 

Van Hamme Catharina, (°) Humelgem 25.03.1646 (g. Petrus Crabbe en Catharina Van Hespen),

 

Van Hamme Daniel, (°) Humelgem 01.11.1647 (g. Daniel Claes en Maria Van Ham fa Judocus),

 

Van Hamme Petrus, XIII (M4590), (°) Humelgem 11.03.1649 (g. RD Petrus Claes pastoor Kampenhout en Anna Claes).

 

 

 

XII - XIV - Van Eycke Petrus (M3254 + M8594), Steen+, Humelg+, meyer van Steenokkerzeel, + Steenokkerzeel 23.01.1646, x 1 met Van Hamme Maria (M3255 + M8595), (°) Steenokkerzeel 24.03.1594 (g. Antonius Schellekens en Maria Van Hamme), + Steenokkerzeel 25.08.1635, x 2 Steenokkerzeel 29.01.1636 (g. Hendricus en Guilielmus Van Hamme) met Van Espen Anna, ° Nederokkerzeel, fa Jan en Catharina Claes.

 

Uit dit huwelijk:

 

1. Van Eycke Maria, (°) Steenokkerzeel 05.09.1626 (g. Daniel Grauwels en Maria Daems),

 

Van Eycke Catharina Ursula, XI - XIII (M1627 + M4297), (°) Steenokkerzeel 15.10.1628 (g. Rolandus Van Eycken en Catharina De Cotereau),

 

Van Eycke Joanna, (°) Steenokkerzeel 15.01.1634 (g. Jan Ginsaert en Maria Smekens),

 

Van Eycke Petrus, x Steenokkerzeel 15.06.1653 (g. Judocus Van Hamme en Egidius Vanden Schrieck) met Josina Van Hamme, (°) Steenokkerzeel 07.01.1630, fa Cornelius en Catharina Vanden Schrieck,

     Uit dit huwelijk:

     Van Eycken Judocus, (°) Steenokkerzeel 27.12.1654 (g. Judocus Van Haem en Josina Van Langendonck),

     Van Eycken Catharina, (°) Steenokkerzeel 02.11.1656 (g. Jan Van Haem en Barbara Bols n. Catharina Van Ham),

 

2. Van Eycken Daniel, (°) Steenokkerzeel 03.11.1636 (g. Daniel Claes en Catharina Grauwels), + Steenokkerzeel 03.11.1636, x Steenokkerzeel 23.09.1663 (g. Petrus Van Hamme en Cornelius Van Eycken) met Anna De Coster,

     Uit dit huwelijk:

     Van Eycken Joannes, (°) Steenokkerzeel 15.08.1667 (g. Jan Van Eycken en Judoca Van Hamme l. Anna Winnepenninckx),

     Van Eycken Anna, (°) Steenokkerzeel 08.07.1670 (g. Petrus Van Hamme en Anna Van Eycken),

     Van Eycken Guilielmus, (°) Steenokkerzeel 22.09.1673 (g. Guilielmus De Ceuster en Maria Hermans l. Joanna Van Espen),

     Van Eycken Catharina, (°) Steenokkerzeel 18.08.1677 (g. Cornelius Van Eycken en Anna Van Hamme),

     Van Eycken Elisabeth, (°) Steenokkerzeel 07.11.1680 (g. Guilielmus Vercaren en Elisabet Peuttemans),

     Van Eycken Josina, (°) Steenokkerzeel 10.08.1684 (g. Rumoldus en Josina De Ceuster),

 

Van Eycken Anna, (°) Steenokkerzeel 02.05.1638 (g. Servatius Gordts en Catharina Corbeels),

 

Van Eycken Guilielmus, (°) Steenokkerzeel 13.06.1640 (g. Baron Guilielmus de Cotereau en Maria Claes), x (niet Steen, ) met Anna Van Hamme, + Steenokkerzeel 30.09.1694,

     Uit dit huwelijk:

     Van Eycke Anna, (°) Steenokkerzeel 08.05.1673 (g. Guilielmus Van Hamme en Anna Van Espen),

     Van Eycke Joannes, (°) Steenokkerzeel 05.01.1675 (g. Joannes Van Hamme en Emerantiana Van Espen),

     Van Eycke Daniel, (°) Steenokkerzeel 05.09.1676 (g. Daniel Van Eycke en Catharina Van Varenbergh),

     Van Eycke Gudula, (°) Steenokkerzeel 05.09.1679 (g. Jan Van Eycken en Maria Herremans n. Gudula Van Hove),

     + Steenokkerzeel 04.02.1755 zwak van ouderdom we, x Steenokkerzeel 18.02.1708 (g. Guilielmus Van Eycken en Cornelius Van Vlesselaer) met Jacobus Van Grunderbeeck, fii in Steen,

     Van Eycke Cornelius, (°) Steenokkerzeel 29.01.1682 (g. Cornelius Van Eycken en Anna Van Varenbergh),

     Van Eycke Andreas, (°) Steenokkerzeel 05.06.1689 (g. Andreas Keuppens en Catharina Van Velthem),

     x ca. 1713 (niet Steen, ) met Maria Vander Goten - Van Goot - Van Gorch, + Steenokkerzeel 14.04.1738 vv, fii in Steen,

     Van Eycke Petronella, (°) Steenokkerzeel 20.05.1689 (g. Petrus Schoevaerts en Barbara Van Eycken),

 

Van Eycken Cornelius, (°) Steenokkerzeel 26.01.1642 (g. Cornelius Van Hamme en Joanna Van Espen),

 

Van Eycken Joannes, (°) Steenokkerzeel 08.05.1644 (g. Jan Smekens en Maria Schellekens), x Steenokkerzeel 25.10.1672 (g. Guilielmus Van Eycke, Andreas Ermans, Henri Gordts en Adrian Van Heylen) met Maria Herremans - Ermens - Kerremans, + Steenokkerzeel 15.11.1715, zij x 1 (niet Steen, ) met Petrus Cordemans, + Steenokkerzeel 22.05.1670 door geweerschot gedood,

     Uit dit huwelijk:

     1. Cordemans Catharina, (°) Steenokkerzeel 02.12.1670 (g. Andreas Heremans en Catharina Van Vaerenbergh),

     2. Van Eycke Cornelius, (°) Steenokkerzeel 14.06.1673 (g. Cornelius Van Eycken en Anna Erremans),

     Van Eycke Ludovica, (°) Steenokkerzeel 25.08.1675 (g. Ludovicus Hanshaert en Anna Loyes), x (niet Steen, ) 06.03.1707 met Antonius Goffaerts, fii in Steen,

     Van Eycke Joannes, (°) Steenokkerzeel 27.06.1677 (g. Jan Van Frachem fs Andreas en Elisabeth Herremans zus moeder),

     Van Eycke Joanna, (°) Steenokkerzeel 10.03.1680 (g. Cornelius Van Vlesselaer l. Jan Corbeels en Judoca Van Hamme l. Joanna Van Espen),

     Van Eycke Guilielmus, (°) Steenokkerzeel 28.12.1681 (g. Guilielmus Van Eycken en Anna Herremans),

     Van Eycke Albertus, (°) Steenokkerzeel 26.03.1684 (g. Jan Movel kap. Hollands leger en Josina Costermans).

 

 

 

XIV - Van Hamme Hubertus (M10718), x Steenokkerzeel 05.01.1623 (g. Petrus Van Hamme, Daniel Grauwels en Petrus Van Eycke) met Catharina Grauwels (M10719), (°) Steenokkerzeel 17.08.1603 (g. Bartholomeus Grauwels en Catharina Vanden Daele), + Steenokkerzeel 01.04.1660 vv, fa Daniel en Lijsbeth Vanden Daele,

 

Schepengriffie Nederokkerzeel 5889-1648: deling voor de kinderen van Daniel Grauwels en Lijsbeth Vanden Daele Nederokkerzeel.

1. Bartholomeus, 2. Jan, 3. Laureys, 4. Catharina x Huybrecht Van Hamme, 5. Anna x Corneel Van Beneden.

    

Uit dit huwelijk:

    

Van Hamme Anna, XIII (M5359), (°) Steenokkerzeel 03.04.1624 (g. Daniel Grauwels en Anna Verelst),

    

Van Hamme Elisabeth, (°) Steenokkerzeel 23.12.1625 (g. Petrus Van Eycken en Elisabeth Vanden Daele),

    

Van Hamme Maria, (°) Steenokkerzeel 03.04.1628 (g. Abraham Van Hamme en Maria Daems l. Maria de Cottereau Dna de Steynokkerseele), x Steenokkerzeel 26.11.1665 bloedv. 4 de gr. (g. Hubertus en Matthias Van Hamme) met Van Hamme Judocus,

     Uit dit huwelijk:    

     Van Hamme Joannes, (°) Steenokkerzeel 17.09.1666 (g. Jan Van Vlesselaer en Maria Van Varenberch),

     Van Hamme Catharina, (°) Steenokkerzeel 03.01.1668 (g. Hubert Van Hamme l. Matthias en Catharina Van Hamme),

    

Van Hamme Joanna, (°) Steenokkerzeel 11.11.1629 (g. Bartholomeus Grauwels en Joanna Doublet), + Kampenhout 24.10.1694, x Steenokkerzeel 17.05.1654 (g. Hubertus Van Haem en Nicolaus Van Goorck) met Hieronimus Corbeels, (°) Kampenhout 16.02.1628, fs Stephanus x Elisabeth Vander Sijpe,

     Uit dit huwelijk:

     Corbeel Abraham, (°) Kampenhout 04.07.1655 (g. Abraham Van Hamme en Catharina Verreijt),

     Corbeel Catharina, (°) Kampenhout 18.08.1658 (g. Carolus Van Guerp en Catharina Grouwels), 

     Corbeel Henricus, (°) Kampenhout 15.05.1661 (g. Henricus Van Hamme en Elisabeth Van Eyser),

     Corbeel Petrus, (°) Kampenhout 10.08.1664 (g. Petrus Van Etterbeeck en Maria Van Ham),

     x Kampenhout 10.01.1691 (g. Dionsius Puttemans en Adrianus Vander Meiren) met Joanna Puttemans, fii in Kampenhout,

     Corbeel Joannes, (°) 17.03.1668 (g. Catharina Van Hamme l. Jan Van Ham en Anna Van Gorp),

     x ca. 1696 (niet Kamp,) met Elisabeth Verhoeven, ex Nederokkerzeel, fii in Kampenhout, 

 

Van Hamme Abraham, (°) Steenokkerzeel 04.01.1634 (g. Abraham Grietens en Lucia Vander Elst),

    

Van Hamme Catharina, (°) Steenokkerzeel 12.08.1638 (g. Martinus Bogaerts en Catharina Conincx ?),

    

Van Hamme Petronella, (°) Steenokkerzeel 01.05.1642 (g. Cornelius Van Beveren en Catharina Van Hamme), + Steenokkerzeel 12.10.1661,

    

Van Hamme Philippus Colombus, (°) Steenokkerzeel 30.12.1664 (g. Dnus Jan Vander Schuren en Dna Baronessa de Jauche Catharina de Cottereau),

    

Van Hamme Philippa, (°) Steenokkerzeel 23.05.1649 (g. Dnus Guilielmus Michiels en Dna Catharina de Cottereau). 

 


 

XI - Van Dijck Servatius (M1506), (°) Berg 19.02.1644 (g. Servaes en Anna Schoovaerts), x Berg 20.09.1672 (g. Guilielmus Winnepenninckx en Jacobus Van Dieck) met Winnepenninckx Elisabeth (M1507), (°) Berg 11.09.1647 (g. Philippus Huypens en Elisabeth Mispeltere), + Berg 18.06.1705 we.

 

Uit dit huwelijk:

 

Van Dijck Jacobus, (°) Berg 11.06.1673 (g. Jacobus Van Dirck en Emerantiana Mommens),

 

Van Dijck Adrianus, (°) Berg 14.02.1675 (g. Adrianus Scoevaers en Elisabeth vv Cornelius Van Dijck),

 

Van Dijck Agnes, X (M753), (°) Berg 10.03.1677 (g. Fredericus Smets en Agnes De Custer),

 

Van Dijck Josina, (°) Berg 12.11.1679 (g. Joannes Winnepenninckx en Josina Van Steenweghe),

 

Van Dijck Joannes, (°) Berg 12.07.1682 (g. Joannes Verbelen en Joanna Mattheys),

 

Van Dijck Josina, (°) Berg 09.03.1685 (g. Antonius Schoevaers en Josina Winnepenninckx),

 

Van Dijck Josina, (°) Berg 23.11.1686 (g. Josina Winnepennickx),

 

Van Dijck Joanna, (°) Berg 03.05.1690 (g. Ludovicus Winnepenninckx en Joanna Verbelen).

 

 

 

XII - Van Hamme Cornelius (M2930), (°) Berg 06.10.1632 (g. Joannes Van Roey en Margareta Van Ham), + Berg 21.01.1671, x 1 met ..., x 2 Kampenhout 23.11.1658 (g. Petrus en Engelbertus Van Espen), x Berg 08.02.1667 3 de gr. bloedverw. en 2 de gr. aanverw. (g....) met Margareta Van Espen (M2931), (°) Kampenhout 01.11.1638 (g. Daniel Claes en Margareta Mommaerts), + Berg 29.04.1678, zij x 2 Berg 24.02.1675 (g. Jacobus Van Steenweghen en Frans Van Os pastoor) met Jacobus Van Steenwegen, (°) Berg 03.12.1653, + 24.03.1725, fs Jacobus en Anna Gijselinckx, hij x 2 Berg 18.01.1679 (g. Jacobus Van Steenweghen en Joannes Winnepenninckx) met Agnes De Coster, (°) Berg 10.08.1659, + Berg 26.06.1725, fa Matthias en Emerantiana Mommens.

 

Huwelijkscontract bij not. Van Malder 10.02.1675 tussen Jacobus Van Steenwegen en Margreta Van Espen.

Ieder kind uit 1 ste x krijgt 500 gl bij meerderjarigheid, ...

Notaris G. De Cuyper 24.06.1733:

Petrus Van Hamme, professor aan het college van de Latijnse school te Menen heeft testament gemaakt op 11.02.1725 bij notaris Empes, hij laat 300 gd na aan zijn eigen zus en zijn halfbroer en Joannes + Van Hamme x met Joanna Michiels en halfzus Judoca Van Hamme. Getuigen Joanna Michiels we Jan Van Hamme halve broer en haar twee zonen Henri en Lowi en Josina halfzus, we van Henricus Van Heffen Berg.

Zijn eigen zus woont in Antwerpen en is we Franciscus Kampen.

 

Uit dit huwelijk:

 

1a. Van Hamme Petrus, professor aan het college van de Latijnse school te Menen,

 

Van Hamme fa, x met Franciscus Kampen, wonend Antwerpen,

    

1b. Van Hamme Josina, XI (M1465), (°) Berg 08.12.1659 (g. Cornelius Van Hamme meyer en Judoca Van Langendonck),

    

Van Hamme Joannes, (°) Berg 07.09.1661 (g. Jan Van Os onze pastoor en Gertrudis Van Hamme), x 2 Steenokkerzeel 23.01.1691 aanverwant 3 de en 4 de gr. (g. Jacobus Verhoeven en Andreas Pels) met Michiels Joanna (M2293), het grote gezin bij Smekens,

    

Van Hamme Petrus, (°) Berg 15.01.1668 (g. Petrus Van Espen jr voor zijn vader Petrus en Anna Van Hamme voor haar moeder Joanna Van Espen),

 

Van Hamme Joanna, (°) Berg 16.10.1669 (g. Antonius Van Varenbergh en Joanna Van Espen),

 

2. Van Steenweghen Ludovica, (°) Berg 09.11.1677 (g. Henricus Swijsen l. Ludovicus Van Espen pastoor in Erps en Cecilia Smets), + Erps 20.01.1719, x (niet Berg, ErpsK, Kamp,) met Engelbertus Van Doren, brouwer, (°) Kampenhout 27.07.1678, + Erps 20.03.1744, fs Petrus en Barbara Smekens),

     Uit dit huwelijk:

     Van Doren Barbara, (°) Erps 01.03.1703 (g. Jacobus Van Steenwegen en Barbara Smekens),

       begijn geprofest Leuven St.-Clara tegen de kostprijs van 500 gl,

     Van Doren Elisabeth, (°) Erps 15.04.1705 (g. Joannes Van Hamme en Elisabeth Van Doren),

       begijn geprofest bij de Engelse nonnen te Leuven, kostprijs 500 gl,

     Van Doren Guilielmus, (°) Erps 29.12.1706 (g. Guilielmus Van Haght en Agnes De Coster),

     Van Doren Anna, (°) Erps 06.12.1708 (g. Petrus De Laet en Anna Schuermans),

       non geprofest in Tienen, de ouders betaalden 500 gl.,

     Van Doren Petrus, (°) Erps 14.11.1710 (g. Petrus Van Doren en Joanna Michiels), + Erps 17.05.1728,

     Van Doren Catharina, (°) Erps 29.12.1712 (g. Arnoldus Van Steenweghen en Catharina Van Doren), + Kamp 30.07.1781,

     x Erps 04.06.1736 (g. Michael Segers en Franciscus Van Bever koster) met Jan Leyens - Leyns - Lens, schoenmaker, fii in Kamp, Buk, Erps,

     Van Doren Joanna Maria, (°) Erps 16.09.1714 (g. Daniel Ackermans en Joanna Blockmans), + Kortenberg 06.09.1743,

     x Everberg 26.11.1740 bloedverw. 3 de en 4 de gr. (g. Jan Ackermans en Petrus De Lellio) met Jan Vermeiren,

     + Kortenberg 08.08.1780, fs in Kort, hij x 2 ca. 1746 met Fobelets Joanna, (°) Rotselaar 18.08.1721, + Kortenberg 04.03.1799, fa Guilielmus en Maria Vande Panhuysen,

     Van Doren Maria Anna, (°) Erps 18.01.1717 (g. Lambertus Vander Smissen en Maria Anna Vander Aura), + Erps 25.03.1779,

     x Erps 16.03.1743 (g. Guilielmus Van Hove en Franciscus Van Bever koster) met Guilielmus Huybrechts, (°) Neerijse 10.12.1707, + Erps 05.02.1775, fs Jan en Joanna Bogaers, fii in Erps,

 

3. Van Steenweghen Jacobus, (°) Berg 07.11.1680 (g. Jacobus Van Steenweghen sr en en Catharina Van Espen),

 

Van Steenweghen Anna Maria, (°) Berg 24.01.1682 (g. Antonius Scoevaers en Anna Maria Van Rijswijck dame van Berg en Lelle pp Anna Gijselinx), + Berg 02.06.1643, x Berg 21.08.1703 (g. Adrianus Van Dijck en Joannes Winnepenninckx) met Joannes Puttemans, + Berg 07.01.1723,

     Uit dit huwelijk:

     Puttemans Agnes, (°) Berg 03.09.1704 (g. Frans Van Os l. de pastoor en Agnes De Coster),

     Puttemans Jacoba, (°) Berg 17.08.1706 (g. Jacobus Van Steenweghe en Catharina Donckers), + Berg 17.12.1752,

     Puttemans Anna, (°) Berg 30.12.1710 (g. Henricus Paeps en Anna Schueremans),

     Puttemans Joanna, (°) Berg 15.09.1718 (g. Arnoldus Van Steenweghe en Joanna Winnepenninckx),

     Puttemans Laurentius, (°) Berg 08.11.1712 (g. Laurentius Goovaerts pastoor Berg en Joanna Van Steenweghen),

     + Berg 22.08.1759, x Kwerps 25.11.1735 (g. Leonardus Rosiers en Adrianus De Lellio) met Gudula Tresiers,

     (°) Kwerps 24.03.1712, + Berg 26.10.1761, fa Leonardus en Gertrudis Vanden Eynde, fii in Berg,

     Puttemans Joannes, (°) Berg 21.06.1714 (g. Joannes Vander Beken en Isabella Van Steenweghen), + Berg 18.06.1741,

     Puttemans Judoca, (°) Berg 10.12.1715 (g. Adrianus Paeps en Judoca Van Steenweghen),

     Puttemans Ludovica, (°) Berg 25.09.1717 (g. Antonius Bulens en Ludovica Van Steenweghe),

     Puttemans Maria, (°) Berg 01.01.1722 (g. Guilielmus Vander Meren en Maria Puttemans),

     x Berg 01.03.1749 (g. Joannes Bohets en Laurentius Puttemans) met Joannes Bohets, + Berg 02.08.1749, fii in Berg,

 

Van Steenweghen Elisabeth, (°) Berg 18.06.1684 (g. Petrus Van Steenweghen en Elisabeth De Coster),

 

Van Steenweghen Joanna Catharina, (°) Berg 20.02.1687 (g. Thomas Vander Maelen en Joanna Van Langendonck),

 

Van Steenweghen Judoca, (°) Berg 04.09.1689 (g. Stephanus Corneel en Judoca De Coster),

 

Van Steenweghen Franciscus, (°) Berg 28.02.1692 (g. N.D. Frans Van Steenlant en Josina Van Espen), + Berg 01.03.1738 wn, x Berg 29.10.1715 (g. Adrianus Paeps en Petrus Jaspers) met Catharina Rijdans, + Berg 11.04.1734 vv,

     Uit dit huwelijk:

     Van Steenweghen Jacobus, (°) Berg 24.12.1715 (g. Engelbertus Schuermans en Barbara Vande Plas),

     Van Steenweghe Jacobus, officier van parochie Kampenhout, (°) Berg 10.10.1717 (g. Jacobus Van Steenweghen en Anna Van Ham),

     x 1 Berg 26.07.1743 (g. Petrus De Coster en Jacobus Rijdans) met Judoca De Coster,

     x 2 Berg 18.05.1759 (g. Petrus De Coster en Laurentius Puttemans) met Anna Maria Verdeyen, fii in Kamp,

     deze laatste x 2 Kampenhout 23.07.1769 (g. Petrus De Coster en Joannes Baptista Verreyt) met Abraham Verreyt,

     x 3 Kampenhout 28.07.1778 (g. Joannes Van Halle en Martinus Verdeyen) met Dionisius Van Halle,

     Van Steenweghen Frans, (°) Berg 07.11.1719 (g. Frans Van Steenweghen en Josina Van Steenweghen l. Agnes De Coster), + Berg 23.04.1774,

     Van Steenweghen Maria, (°) Berg 17.02.1722 (g. Joannes Van Steenweghen en Maria Himbereghs),

     Van Steenweghen Joannes, (°) Berg 29.11.1725 (g. Joannes Schuremans en Petronella Vanden Brande),

 

Van Steenweghen Josina, (°) Berg 28.12.1694 (g. Petrus Van Steenweghen l. Dnus Jan Van Steenweghen pastoor en Josina Winnepenninckx),

 

Van Steenweghen Isabella, (°) Berg 28.12.1694 (g. Adrianus Schoevaers en Anna Van Steenweghen l. Isabella Van Steenweghen),

 

Van Steenweghen Engelbertus, (°) Berg 12.02.1701 (g. Engelbertus Schuermans en Clara Van Espen).

 

 

 

XII - Van Hamme Cornelius (M3864), pachter, ° wellicht Humelgem, + Sterrebeek 19.06.1688, x Zaventem 11.05.1659 met Barbara Gallebaert (M3865), (°) Zaventem ca. 1630, + Sterrebeek 18.10.1712.

 

Volkstelling 1702 Sterrebeek: we Cornelis van Hamme oudt omtrent 60 jaeren pachteresse ende heeft labeur voor ene ploege, twee peerde, drij koye, drij calveren en een verken.
Item Martinus van Hamme 25 jaer en Magdalena van Hamme 22 jaer.

 

Uit dit huwelijk:

 

Uit dit huwelijk:

 

Van Hamme Josina, (°) Sterrebeek 06.04.1660 (g. Joannes Gallebaert en Josina Van Langendonck), + Sterrebeek 27.01.1725, x Sterrebeek 12.02.1684 (g. Cornelius Van Hamme en Andreas Gillijns) met Van Hamme Maarten, pachter, (°) Nossegem 12.04.1653, + Sterrebeek 11.07.1739, fs Egidius en Clara Keyaerts, hij x 1 Sterrebeek 21.06.1678 (g. Petrus Coosemans en Antonius Wauters) met Coosemans Catharina, (°) ...1658, + Sterrebeek 17.10.1683 kinderbed, fa Martinus en Elisabeth Jonckers,

MEISENIER 27.08.1685: Stravers Guilliam van Hamme oom en Cornelis van Hamme neef.
BLOEDVERWANTSCAP 2DE EN 3DE GRAAD VOLGENS BRIEVEN DIE ZIJ AAN DE PASTOOR HEBBEN GETOOND.
Volkstelling 1702:
Item Martinus van Hamme oudt omtrent 46 jaere ende Josina van Hamme sijne huysvrouw pachter oudt omtrent 42 jaere ende heeft denselve labeur voor onder halff ploege.
Item Joannes van Hamme sijnen soene oudt 17 jaere
Item Barbara van Hamme sijne dochter oudt 13 jaere
Item Peeter De Greyn sijnen knecht 19 jaere
Item Daniel Abiets sijnen knecht 21 jaere
Item Catharina Van Meerbeek sijn meysen 19 jaere
Heeft denselve dry peerde,een veulen,vier koys en dry verkens.

     Uit dit huwelijk:

     1. Van Hamme Andreas, (°) Sterrebeek 08.10.1679 (g. Andreas Van Hamme en Magdalena Ionckers),

     + Sterrebeek 25.06.1698, thuis weggelopen, was een brutale kerel en onverdraaglijk voor zijn stiefmoeder,

     Van Hamme Petrus, (°) Sterrebeek 20.08.1681 (g. Petrus Van Hamme en Anna De Greef n. Joanna Coosemans),

     Van Hamme Joannes, (°) Sterrebeek 14.10.1683 (g. Jan Saligo pastoor en Amanda Verheyden),

     2. Van Hamme Cornelius, (°) Sterrebeek 14.12.1684 (g. Cornelius Van Hamme),

     Van Hamme Barbara, (°) Sterrebeek 10.12.1685 (g. Petrus Van Hamme en Barbara Gallebaert), + Sterrebeek 20.08.1713

     kinderbed, x Sterrebeek 15.05.1707 (g. Martinus Van Hamme en Andreas Gillijns koster) met Henricus Herincx,

     (°) Sterrebeek 14.09.1687, + Sterrebeek 28.05.1776, fs Petrus en Clara Van Espen, hij x 2 Sterrebeek 02.10.1713

     (g. Henricus Van Eycken en Martinus Van Hamme) met Anna Van Eycken, + Sterrebeek 16.01.1724 kinderbed,

     x 3 Sterrebeek 16.07.1724 (g. Henricus Vander Smissen en Anna Robijns) met Catharina Van Ginderachter, + Sterrebeek 17.01.1772, fii in Sterrebeek,

     Van Hamme Henricus, (°) Sterrebeek 01.03.1688 (g. Joannes Verhulst n. Henri Van Heymbeeck en Catharina Herincx n. Catharina Huys), + Sterrebeek 15.10.1694,

     Van Hamme Judoca, (°) Sterrebeek 02.02.1690 (g. Seger en Josina Van Hamme), + Sterrebeek 05.05.1739,

     x Sterrebeek 19.12.1717 (g. Judocus Vander Smissen en Martinus Van Hamme) met Judocus Vander Smissen,

     (°) Sterrebeek 01.07.1688, + Sterrebeek 11.05.1739, fs Judocus en Wenseclau Van Achteren, fii in Sterrebeek,

     Van Hamme Elisabeth, (°) Sterrebeek 18.08.1692 (g. Egidius Van Hamme en Catharina Struelens n. Elisabeth Van Hamme), + Sterrebeek 17.03.1693,

     Van Hamme Clara, (°) Sterrebeek 05.03.1695 (g. Henri Struelens en Clara Van Espen),

     Van Hamme Maria, (°) Sterrebeek 03.01.1696 (g. Andries Gillijns en Maria Van Hamme), + Sterrebeek 19.05.1709 tering,

     Van Hamme Magdalena, (°) Sterrebeek 06.09.1698 (g. Engelbertus Coosemans en Magdalena Van Hamme), + Sterrebeek 19.05.1706,

     Van Hamme Petrus, (°) Sterrebeek 31.07.1700 (g. Petrus Herinx en Catharina Brisaer), + Sterrebeek 04.08.1700,

     Van Hamme Martinus, (°) Sterrebeek 15.10.1702 (g. Martinus Van Hamme en Catharina Steenbeeckeliers),

     Van Hamme Franciscus, (°) Sterrebeek 09.08.1705 (g. Franciscus Ronsmans en Josina Van Hamme),

 

Van Hamme Philippus, (°) Sterrebeek 24.12.1661 (g. Judocus Van Damme n. Dnus Philippus Rijckewaert en Petronilla Brems),

 

Van Hamme Elisabeth, (°) Sterrebeek 22.08.1663 (g. Henricus Gallebaert en Elisabeth Van Ghele), x Sterrebeek 25.11.1684 (g. Cornelius Van Hamme en Andreas Gillijns) met Henricus Struelens jr, deze x 1 Sterrebeek 31.01.1672 (g. Guilielmus en Joanna De Roover) met De Roover Catharina, + Sterrebeek 13.08.1684,

Volkstelling 1703:
Item Hendrick Strulens oudt omtrent 52 jaere en Elisabeth van Hamme sijne huysvrouw oudt omtrent 30 jaere. Pachter en heeft labeur voor eene halff ploege.
Item Nicolaus Strulens sijne soene oudt 13 jaere
Item Josina Strulens sijne dochter oudt 11 jaere
Item heeft denselve een peert
Item heeft denselve dry koy
Iten heeft denselve een calff.

     Uit dit huwelijk:

     1. Struelens Joannes, (°) Sterrebeek 12.03.1673 (g. Joannes Stroolens en Joanna De Roover),

     Struelens Henricus, (°) Sterrebeek 06.04.1674 (g. Henricus Stroolens en Elisabeth De Roover),

     Struelens Nicolaus, (°) Sterrebeek 02.10.1669 (g. Bernardus Delvoy n. Nicolaus Bollu en Maria Noppee), + Ster 22.11.1679,

     Struelens Petrus, (°) Sterrebeek 06.11.1680 (g. Petrus Vander Zeune en Joanna De Reuver),

     Struelens Nicolaus, (°) Sterrebeek 15.01.1684 (g. Cornelius De Bossere n. Nicolaus Bollu en Maria Blaus), + Ster 21.10.1684,

     2. Struelens Nicolaus, (°) Sterrebeek 18.05.1686 (g. Cornelius De Bosschere n. Nicolaus Bollu),

     Struelens Josina, (°) Sterrebeek 25.04.1688 (g. Cornelius en Josina Van Hamme), x met Guilielmus Vanden Branden,

     Struelens Maria, (°) Sterrebeek 05.09.1690 (g. Gillis Van Hamme en Maria Verheyden),

     Struelens Andreas, (°) Sterrebeek 01.11.1692 (g. Andreas Crabbé en Maria Van Hamme), x 1 met Anna Van Lievendael, x 2 met Maria Maris,

     Struelens Elisabeth, (°) Sterrebeek 09.10.1695 (g. Martinus Van Hamme en Elisabeth Strulens),

     Struelens Joanna, (°) Sterrebeek 10.09.1698 (g. Martinus Van Hamme en Joanna Strulens),

     Struelens Barbara, (°) Sterrebeek 06.02.1701 (g. Joannes De Reuver en Josina Van Hamme n. Barbara Van Hamme),

     Struelens Catharina, (°) Sterrebeek 19.11.1703 (g. Laureys Van Benden en Catharina Brisaer),

 

Van Hamme Egidius, (°) Sterrebeek 24.01.1666 (g. Egidius Gallebaert en Clara Koickens ?), x Kortenberg 07.08.1689 (g. Stephanus Gevels en Martinus Van Ham) met Margareta Gevels, deze x 1 met Petrus Hensmans, + Kortenberg 26.06.1688 man van, (hij x 1 Tildonk 22.10.1672 (g. Jan De Becker en Guilielmus Gorts) met Catharina Gorts,), hij x 2 met Van Wesembeeck Clara,

     Uit dit huwelijk:

     1. Heynsmans Maria, (°) Kortenberg 12.09.1673 (g. Gerardus Gorts en Maria De Witte),

     Heynsmans Petrus, (°) Kortenberg 22.12.1675 (g. Jan Creytsaerts koster n. Petrus De Witte en Francisca Heynsmans),

     + Kortenberg 17.08.1730, x Kortenberg 19.10.1702 (g. Rumoldus De Pauw en Otto Verhaegen) met Clara Wesenbeeck, fii in Kortenberg,

     Heynsmans Guilielmus, (°) Kortenberg 22.09.1687 (g.Guilielmus De Witte en Martina Orts),

     Heynsmans Anna, (°) Kortenberg 30.09.1680 (g. Jan Creytsaerts n. Guilielmus Heynsmans en Maria Van Wesel n. Anna De Witte), + Kortenberg 28.10.1680,

     2. Heynsmans Anna, (°) Kortenberg 08.10.1683 (g. Stephanus Gevels en Anna Loos),

     Heynsmans Joanna, (°) Kortenberg 19.08.1687 (g. Cornelius Heynsmans en Joanna Gevels), x met 1712 met Guilielmus De Busscher,

     Heynsmans Maria, (°) Kortenberg 20.02.1689 (g. Jan Ronsmans en Maria De Muylder), x ca. 1717 met Jan Van Dijck,

     3. Van Hamme Petrus, (°) Kortenberg 11.02.1691 (g. Petrus Van Eycken en Anna Van Ham), x Nossegem 18.01.1716 met Angelica Mommens, fii in Nossegem,

     Van Hamme Martinus, (°) Kortenberg 24.12.1695 (g. Martinus Van Ham en Barbara Gallebaert),

     4. Van Hamme Joannes, (°) Kortenberg 28.09.1700 (g. Jan Elskens en Anna Jacoba De Molin),

     Van Hamme Henricus, (°) Kortenberg 11.08.1702 (g. Henri Van Wesebeeck en Maria Cleris),

 

Van Hamme Catharina Maria, (°) Sterrebeek 02.04.1668 (g. Guilielmus Van Hamme en Cornelia Vander Mere n. Dna Catharina Mastelijn), + Sterrebeek 29.12.1680 waterzucht,

 

Van Hamme Segerius, XI (M1932), (°) Sterrebeek 15.02.1670 (g. Zeger Goossens en Clara Gallebaert),

 

Van Hamme Anna, (°) Sterrebeek 16.02.1672 (g. Henri Reussens en Lucia Claes n. Anna Huygens), x Sterrebeek 30.10.1692 (g. Martinus Van Hamme en Andreas Gillijns) met Laurentius Van Beneden, maalder, wn van Catharina ..., + Sterrebeek 02.09.1692,

     Uit dit huwelijk:

     Van Beneden Barbara, (°) Sterrebeek 22.12.1693 (g. Laureys Van Beneden en Barbara Van Hamme),

     Van Beneden Laurentius, (°) Sterrebeek 21.08.1695 (g. Franciscus Ronsmans n. Laurens Vander Borcht en Catharina Brisaer),

     Van Beneden Martinus, (°) Kraainem 29.05.1708,

 

Van Hamme Maria, (°) Sterrebeek 23.01.1674 (g. Egidius Gallebaert n. Andreas Gallebaert en Maria Van Hamme), x 1 met Joannes Van Weesbeeck, x 2 met Henricus Vermeulen, wonen Boortmeerbeek, geen gegevens Bmb,

 

Van Hamme Martinus, (°) Sterrebeek 30.04.1676 (g. Jan Le Roy n. Martinus Gallebaert en Josina Van Hamme), x Sterrebeek 01.03.1707 (g. Marcus De Genst en Barbara Coosemans) met De Genst Elisabeth, (°) Sterrebeek 04.08.1684, + Sterrebeek 05.08.1724, fa Marcus en Anna Herinx,

     Uit dit huwelijk:

     Van Hamme Marcus, (°) Sterrebeek 06.01.1708 (g. Marcus De Gens en Barbara Coosemans), + Sterrebeek 08.11.1722,

     Van Hamme Anna, (°) Sterrebeek 27.06.1710 (g. Martinus Van Hamme en Anna Herinx),

     Van Hamme Judocus, (°) Sterrebeek 28.01.1713 (g. Antonius De Genst n. Henri en Josina De Genst),

     Van Hamme Antonius, (°) Sterrebeek 07.10.1715 (g. Antonius De Genst en Zijnken Van Hamme),

     Van Hamme Elisabeth, (°) Sterrebeek 27.05.1718 (g. Joannes Van Hamme en Judoca De Genst n. Elisabeth Herinx),

     Van Hamme Petrus, (°) Sterrebeek 20.08.1720 (g. Petrus Van Boven en Elisabeth Van Hamme),

     Van Hamme Judocus Joannes, (°) Sterrebeek 14.09.1723 (g. Judocus Van Hamme en Joanna Strulens),

 

Van Hamme Magdalena, (°) Sterrebeek 06.02.1678 (g. Joannes Aerts en Magdalena Van Espen), x 1 Sterrebeek 30.01.1703 (g. Daniel Ronsmans en Andreas Gillijns) met Joannes Timmermans, x 2 Everberg 15.02.1729 (g. Antonius Creytsaerts en Antonius Van Steenbeeck) met Antonius Van Velthem, wellicht kinderloos.

 

 

 

XIII - Van Hamme Petrus (M4590), (°) Humelgem 11.03.1649 (g. RD Petrus Claes pastoor Kampenhout en Anna Claes), + Erps 23.04.1736, x Erps 28.01.1671 (g. Cornelius Van Hamme en Joannes Vander Zijpe) met Keyaerts  Magdalena (M4591), (°) Erps 28.07.1653, + Erps 23.03.1724, fa Guilielmus en Petronilla Vander Beecken.

 

Uit dit huwelijk:

 

Van Hamme Paulus, (°) Erps 09.04.1672 (g. Paulus Van Hamme en Petronilla Vander Beecken),  pastoor Zemst-Weerde

 

Van Hamme Joanna, XII (M2295), (°) Erps 22.0.1673 (g. Joannes Van Hamme en Joanna Claes),

 

Van Hamme Petrus, (°) Erps 02.03.1676 (g. Joannes Feyens n. Petrus De Pauw en Maria Achermans), + Erps 01.05.1736 ongehuwd,

 

Van Hamme Ludovicus, (°) Erps 14.08.1678 (g. Ludovicus Van Espen pastoor en Gedula Keyaerts), meyer vanErps, + Erps 19.02.1737, x (niet ErpsK, ) met Elisabeth Van Duffel, + Erps/Kortenberg 18.07.1741 62 j. woonden op het Walraevenshof,

     Uit dit huwelijk:

     Van Hamme Joanna Maria, (°) Erps 03.05.1701 (g. RD Andreas Vander Elst en Dcella Joanna Maria Van Papenbroeck), x met Guilielmus Vander Elst, fii in Leefdaal,

     Van Hamme Elisabeth, (°) Erps 27.11.1702 (g. Petrus Van Hamme), x 1730 met Abraham Schuermans,

     Van Hamme Paulus, (°) Erps 21.12.1706 (g. Paulus Van Hamme en Magdalena Vander Elst), licentiaat in beide rechten van de raad van Brabant, x met Maria Theresia Sleypen,

     Van Hamme Petronilla, (°) Erps 19.08.1709 (g. Petrus Van Hamme en Petronilla Aerts), 

 

Van Hamme Guilielmus, (°) Erps 13.07.1680 (g. Guilielmus Van Velthem grifffier te Kampenhout en Kortenberg en Petronilla Vander Beecken),

 

Van Hamme Daniel, (°) Erps 26.04.1682 (g. Guilielmus Verhulst n. Daniel Van Hamme griffier Werchter en Cornelia Van Santvliet), + Kortenberg 25.07.1762, x 1 (niet ErpsK, ) met Maria Van Winghe, x 2 (niet ErpsK, Ster, ) met Anna Loos, + Kortenberg 25.02.1735,

     Uit dit huwelijk:

     2. Van Hamme Magdalena, (°) Kortenberg 08.10.1702 (g. Ludovicus Van Hamme en Magdalena Keyaerts) + Kortenberg 01.01.1709,

     Van Hamme Elisabeth, (°) Kortenberg 27.02.1707 (g. Barnardus Loos en Elisabeth Van Duffel),

     Van Hamme Joannes, (°) Kortenberg 08.10.1708 (g. Jan Van Veltem en Joanna Van Ham), + Kortenberg 15.10.1708,

     Van Hamme Henricus, (°) Kortenberg 24.12.1709 (g. Henri Vande Plas en Petronilla Claes),

     Van Hamme Guilielmus, (°) Kortenberg 03.08.1716 (g. RD Guilielmus Loos en Elisabeth Van Duffel), x met Joanna Maria Wijns,

     Van Hamme Magdalena, (°) Kortenberg 13.05.1719 (g. Claudius Ermens en Magdalena Keyaerts), + Kortenberg 25.05.1719,

     Van Hamme Petrus, + Kortenberg 03.12.1719, 

 

Van Hamme Joannes, (°) Erps 16.01.1684 (g. Joannes Blockmans en Catharina Van Velthem),

 

Van Hamme Cornelius Lambertus, (°) Erps 07.11.1685 (g. Cornelius Van Hamme en Anna Van Varenbergh), x Grimbergen 05.04.1714 met Josina Verheyden,

     Uit dit huwelijk:

     Van Hamme Engelbertus, (°) Grimbergen 15.08.1706,

     Van Hamme Carolus Arnoldus, (°) Grimbergen 01.02.1709,

     Van Hamme Guilielmus, (°) Grimbergen 22.06.1711,

     Van Hamme Henricus, (°) Grimbergen 07.09.1712,

     Van Hamme Gerardus Antonius, (°) Grimbergen 24.09.1713,

     Van Hamme Lambertus, (°) Grimbergen 21.05.1715,  

 

Van Hamme Lambertus, (°) Erps 05.06.1688 (g. RD Lambertus Van Hamme en Dcella Van Hulste), pastoor in Ename,

 

Van Hamme Catharina, (°) Erps 26.05.1690 (g. Daniel Claes en Catharina De Pauw), x Erps 02.10.1713 (g. Petrus Van Hamme en Jan Van Velthem) met Frans Van Velthem, (°) Herent 03.11.1675, fs Guilielmus een Catharina Claes, deze x 1 of  2  met Catharina Salens,

     Uit dit huwelijk:

     Van Velthem  Magdalena, (°) Herent 16.07.1715, x met Petrus Van Hamme, fii in Brussel,

     Van Velthem Franciscus, (°) Herent 16.05.1723, 

 

Van Hamme Anna, (°) Erps 23.09.1692 (g. Cornelius Van Hamme en Petronella De Pauw), x Erps 10.10.1716 (g. Petrus Van Hamme en Frans Van Veltem) met Petrus Van Bierge - Van Biese, (°) Herent 21.06.1689, fs Petrus en  Barbara Maes,

     Uit dit huwelijk:

     Van Bierge Magdalena, (°) Herent 22.08.1717,

     Van Bierge Petrus, (°) Herent 05.08.1718,

     Van Bierge Catharina, (°) Herent ...05.1720, x 1 met Martinus Rulens, x 2 met Guilielmus Bruijninckx, fii in Winksele,

     Van Bierge Franciscus, (°) Herent 27.12.1722,

     Van Bierge Barbara Cornelia, (°) Herent 06.01.1725,

     Van Bierge Henricus, (°) Herent 17.08.1726, 

 

Van Hamme Antonius, (°) Erps 22.11.1695 (g. Antonius en Joanna Janssens), + Erps 17.07.1752, x Erps 02.05.1725 bloedv. 3 en 4 de gr. (g. Petrus Van Hamme en Lamberus Vander Smissen) met Catharina Vander Smissen, (°) Erps 12.06.1705, + Erps 28.05.1768, fa Lambertus en Joanna Vander Beken, zij x 2 Erps 25.07.1757 (g. Cornelius Van Bever en Joan Baptist Vanden Driesche) met Petrus Ermens,

     Uit dit huwelijk:

     1. Van Hamme Catharina, (°) Erps 22.05.1725 (g. Petrus Van Hamme en Catharina Coosemans), x 1749 met Joannes Ackermans,

     Van Hamme Petronilla, (°) Erps 15.01.1727 (g. Petrus Van Hamme en Joanna Vander Beken), + Erps 27.06.1732,

     Van Hamme Joanna Maria, (°) Erps 22.12.1728 (g. Lambertus Vander Smissen en Joanna Van Hamme), + ongehuwd,

     Van Hamme Elisabeth, (°) Erps 08.12.1730 (g. Frans Van Bever n. Petrus Vander Beken n. Elisabeth Van Duffel),

     Van Hamme Ludovica, (°) Erps 10.10.1732 (g. Ludovicus en Petronilla Van Hamme), x met Rumoldus Stroobants, fii in Bertem,

     Van Hamme Anna Theresia, (°) Erps 22.08.1734 (g. RD Daniel Vander Beken vicepastor Rijmenam en Anna Loos),

     Van Hamme Petrus, (°) Erps 18.11.1735 (g. Petrus Van Hamme en Joanna Vander Beken),

     Van Hamme Joanna Maria Josepha, (°) Erps 06.06.1739 (g. Josephus Benedictus Cornelis en Maria Vander Maelen), x met Sebastianus Cammaerts.

 

 

 

XIII - De Ceuster Jacobus (M5358), (°) ca. 1615 (niet Steen, Neder!, Humel!, Ster, ErpsK, Kamp, Berg!, Perk!, ), + Steenokkerzeel 13.09.1661 mv, x Steenokkerzeel 27.10.1641 (g. Stephanus De Ceuster en Hubertus Van Hamme) met Van Hamme Anna (M5359),  (°) Steenokkerzeel 03.04.1624 (g. Daniel Grauwels en Anna Verelst), + Steenokkerzeel 11.09.1661.

 

Uit dit huwelijk:

 

De Ceuster Anna, (°) Steenokkerzeel 27.12.1644 (g. Hendricus Van Hamme en Anna Van Espen), x Steenokkerzeel 23.09.1663 (g. Petrus Van Hamme en Cornelius Van Eycken) met Van Eycke Daniel, (°) Steenokkerzeel 03.11.1636, + Steenokkerzeel 20.10.1684 mv, fs Petrus x Anna Van Espen,

     Uit dit huwelijk:

     Van Eycke Joannes, (°) Steenokkerzeel 15.08.1667 (g. Jan Van Eycken en Judoca Van Hamme l. Anna Winnepenninckx),

     Van Eycke Anna, (°) Steenokkerzeel 08.07.1670 (g. Petrus Van Hamme en Anna Van Eycken),

     Van Eycke Guilielmus, (°) Steenokkerzeel 22.09.1673 (g. Guilielmus De Ceuster en Maria Hermans l. Joanna Van Espen),

     Van Eycke Catharina, (°) Steenokkerzeel 18.08.1673 (g. Cornelius Van Eycken en Anna Van Hamme),

     Van Eycke Elisabeth, (°) Steenokkerzeel 07.11.1680 (g. Guilielmus Vercaren en Elisabeth Puttemans),

     Van Eycke Josina, (°) Steenokkerzeel 10.08.1684 (g. Rumoldus en Josina De Ceuster), 

 

De Ceuster Catharina, (°) Steenokkerzeel 15.09.1647 (g. Catharina Grauwels), + Steenokkerzeel 06.09.1661,

 

De Ceuster Franciscus, (°) Steenokkerzeel 15.03.1650 (g. Joannes Van Roy en Anna Winnepenninckx),

 

De Ceuster Guilielmus, (°) Steenokkerzeel 03.01.1653 (g. Abraham Van Haem en Catharina De Coutereau barones), x Steenokkerzeel 02.08.1685 (g. Ludovicus De Metser en Cornelius Van Vlesselaer) met De Coster - Costermans Anna, + Steenokkerzeel 07.11.1685 vv,

     Uit dit huwelijk:

     De Coster Daniel, (°) Steenokkerzeel 12.04.1680 (g. Daniel Van Eycken en Elisabeth De Keuster), 

     De Coster Jan, (°) Steenokkerzeel 05.08.1682 met duivelsuitdrijving (g. Jan Puttemans l. Jan Van Wesel en Judoca De Keuster), 

     De Coster Nicolaus, (°) Steenokkerzeel 06.08.1683 (g. Cornelius Van Vlesselaer l. Nicolaus De Ceuster en Anna Van Hamme), + Steenokkerzeel 17.11.1684,

     De Coster Maria, (°) Steenokkerzeel 22.06.1687 (g. Petrus Costermans en Maria De Coster), 

 

De Coster Josina, XII (M2679), (°) Steenokkerzeel ...1655 (g. Matthias De Coster en Josina Van Haem),

 

De Cuyster Petrus, x (niet Ster, Neder, Steen, ) met Van Doren Anna Maria, + Nederokkerzeel 07.09.1749,

     Uit dit huwelijk:

     De Cuyster Elisabeth, (°) Sterrebeek 18.03.1720 (g. Joannes De Coster en Elisabeth Van Doren), x Nederokkerzeel 19.02.1754

     (g. Rombaut Wauters en Adrianus Claessens stiefv. bruidegom) met Petrus Bosmans, (°) Nederokkerzeel 21.06.1724, + Nederokkerzeel 22.08.1779,

     fs Michael x Maria De Laedt, fii in Neder,

     De Cuyster Petronilla, (°) Nederokkerzeel 28.08.1725 (g. Guilielmus De Cuyster en Margareta Van Meerbeeck),

     De Cuyster Josina, (°) Nederokkerzeel 19.03.1725 (g. Joannes en Josina De Cuyster), + Nederokkerzeel 27.10.1813, x Nederokkerzeel 07.05.1754

     (g. Daniel Boels en Petrus Bosmans) met Adrianus Boels, (°) Nederokkerzeel 07.06.1727, + Nederokkerzeel 08.02.1778, fs Guilielmus x Maria Theresia Loocx, fii in Neder,

     De Cuyster Joanna, (°) Nederokkerzeel 26.03.1727 (g. Antonius Van Doren en Joanna De Cuyster), + Erps 16.01.1807 we,

     x Nederokkerzeel 15.06.1754 (g. Anthonius De Winter en Petrus Bosmans) met Petrus De Winter,

     De Cuyster Joannes, (°) Nederokkerzeel 15.08.1730 (g. Joannes Van Doren en Maria Gevels). 

 

De Ceuster Elisabeth Theresia, (°) Steenokkerzeel 13.06.1660 (g. Arnoldus De Coster en Maria Van Hamme n. Dna Elisabeth Sleyckelinckx). 

 


 

X - Rigo - Rigoir - Gregoir David (M752), (°) Perk 20.10.1669 (g. Petrus Van Beveren n. Antonius Gregoirs), fs Rumoldus en Elisabeth Van Dijck, + Berg 31.12.1728, x (niet Berg, ) met Van Dijck Agnes (M753), (°) Berg 10.03.1677 (g. Fredericus Smets en Agnes De Custer), + Berg 24.06.1764 we, fa Servaes en Elisabeth Winnepenninckx.

 

Not. Guilielmus De Cuyper Steenokkerzeel 29.11.1741:

David Rigo + en Agnes Van Dijck +,

1. Marcus x Emerantiana Coosemans,

2. Joanna x Lowie Winnepenninckx Nederokkerzeel,

3. Josina ongehuwd,

4. Andreas ongehuwd,

verkopen 4/6 paart aan broer Engelbertus x Maria Anna Verboomen.

 

Uit dit huwelijk:

 

Rigo Marcus, (°) Berg 03.11.1702 (g. Marcus Van Messem en Maria Vleminckx, + Perk 11.11.1771, x 1 Perk 07.05.1734 (g. Joannes Coosemans en Ludovicus Winnepenninckx) met Emerantiana Coosemans, + Perk 13.03.1744 vv, fa Cornelius en Catharina Govaerts, x 2 Eppegem 02.06.1785 met Clara Leemans, + Perk 28.11.1785,

     Uit dit huwelijk:

     1. Rigo Agnes, (°) Perk 22.06.1735 (g. Joannes Coosemans en Ludovicus Winnepenninckx),

     Rigo Engelbertus Gregorius, (°) Perk 16.02.1737 (g. Engelbertus Gregoir en Maria Coosemans), + Perk 02.03.1839,

     Rigo Cornelius, (°) Perk 10.04.1739 (g. Engelbertus Gregoir en Maria Verboomen), + Perk 30.06.1742,

     Rigo Anna Catharina, (°) Perk 24.10.1743 (g. Engelbertus Rigou en Catharina Govaerts), + Perk 25.09.1745,

     2. Rigo Maria, (°) Perk 15.03.1745 (g. Guilielmus Leemans en Maria Van Eesel), + Perk 16.08.1746,

     Rigo Joannes, (°) Perk 19.10.1746 (g. Joannes Geerts en Petronilla Bohets),

     Rigo Engelbertus, (°) Perk 21.09.1749 (g. Engelbertus Rigo en Maria Cnops), + Perk 25.06.1809,

     x Elewijt 07.07.1787 (g. Frans Verbist en Cornelius Rigo) met Verbist Anna Maria, deze x 2 met Jan Baptist Verhoeven ex Z,

     Rigo Philippus, (°) Perk 01.05.1751 (g. Philippus Govaerts en Anna Leemans), + Perk 08.04.1753,

     Rigo Petronilla, (°) Perk 25.07.1754 (g. Guilielmus en Petronilla Leemans), x Perk 17.05.1787 (g. Engelbertus Rigo en Petrus Schoovaerts) met Jacobus Schoovaerts, fii in Elewijt,

     Rigo Joanna, (°) Perk 01.04.1757 (g. Fredericus Lomaers en Maria Anna Verboomen),

     Rigo Rumoldus, (°) Perk 17.01.1760 (g. Rumoldus Leemans en Joanna Rigo), + Perk 08.03.1760,

     Rigo Antonius, (°) Perk 23.03.1761 (g. Antonius Rigoo en Anna Leemans), + Perk 02.05.1779,

     Rigo Cornelius, (°) Perk 06.04.1764 (g. Cornelius Rokens en Petronilla Govaers),

     x Perk 14.06.1791 (g. Engelbertus Rigo en Petrus Janssens) met Barbara Janssens, + Perk 06.02.1824, geen fii in Perk,

 

Rigo Joanna, (°) Berg 30.01.1706 (g. Jan Baptist Verbist en Joanna Van Steenweghen), + Nederokkerzeel 05.12.1763, x Berg 24.02.1734 (g. Arnoldus Mommens en Jacobus Rijdans) met Ludovicus Winnepenninckx, + Nederokkerzeel 09.06.1788 wn, deze x 1 Nederokkerzeel 30.07.1729 (g. Hieronimus Poels en Joannes De Vleeshouwer) met Poels Anna, + Nederokkerzeel 18.01.1734,

     Uit dit huwelijk:

     1. Winnepenninckx Joannes, (°) Nederokkerzeel 13.05.1730 (g. Joannes Winnepenninckx en Maria Poels), + Neder 07.07.1730,

     Winnepenninckx Joannes, (°) Nederokkerzeel 14.01.1731 (g. Joannes Poels en Joanna Timmermans),

     Winnepenninckx Catharina, (°) Nederokkerzeel 14.12.1732 (g. Petrus Van Rillaer en Catharina Poels),

     Winnepenninckx Engelbertus, (°) Nederokkerzeel 01.02.1733 (g. Engelbertus Poeyts en Josina De Vleeshouwer), + Nederokkerzeel 04.02.1733,

     Winnepenninckx fs, °, + 08.01.1734,

     2. Winnepenninckx Joannes, (°) Nederokkerzeel 06.12.1734 (g. Joannes Winnepenninckx en Josina Rigo),

     x Nederokkerzeel 06.06.1759 (g. Jan Servaes en Ludovicus Winnepenninckx) met Catharina Servaes,

     Winnepenninckx Maria, (°) Nederokkerzeel 06.10.1736 (g. Marcus Rigo en Maria Bosmans), + Neder 19.07.1748,

     Winnepenninckx Engelbertus, (°) Nederokkerzeel 18.10.1718 (g. Engelbertus Rigoux en Anna De Pauw), + Neder 27.10.1738,

     Winnepenninckx Anna Maria, (°) Nederokkerzeel 21.09.1739 (g. Joannes De Vleeshouwer en Anna Poets), + Ned 29.09.1739,

     Winnepenninckx Agneta, (°) Nederokkerzeel 17.01.1743 (g. Joannes Poels en Agnes Van Dijck), + Neder 20.07.1748,

     Winnepenninckx Ludovicus, (°) Nederokkerzeel 23.12.1746 (g. Ludovicus Horckmans en Maria Behets), + Ned 01.08.1748,

     Winnepenninckx Engelbertus, (°) Nederokkerzeel 27.09.1750 (g. Engelbertus Rigo en Maria Winnepenninckx),

     + Veltem 19.12.1837, x (niet VeltB, Neder, ) met Anna Lambrechts ex Wespelaar,

 

Rigo Petrus, (°) Berg 23.12.1707 (g. Petrus Schovaerts en Catharina Rigo),

 

Rigo Judoca, (°) Berg 13.01.1710 (g. Jacobus Van Dijck en Judoca Winnepenninckx), + Kwerps 04.12.1788, x 1 Kwerps 07.07.1743 (g. Cornelius Lambrechts en Franciscus Van Bever) met Martinus Mommaerts, x 2 (niet ErpsK, ) met Jacobus Meulemans,

     Uit dit huwelijk:

     1. Mommaerts Theresia, (°) Kwerps 13.08.1744 (g. Henri De Coster en Agnes Van Dijck),

     Mommaerts Elisabeth, (°) Kwerps 07.09.1746 (g. Symon Nin en Elisabeth De Haes), + Kwerps 29.11.1747,

     Mommaerts Engelbertus, (°) Kwerps 03.12.1747 (g. Engelbertus Rigo en Anna Stevens), + Kwerps 22.01.1758,

     Mommaerts Anna Maria, (°) Kwerps 13.04.1750 (g. Petrus Polspoel en Maria De Muylder), x Veltem 08.08.1775 (g. Petrus Kemps en Jacobus Meulemans) met Frans Kemps,

     Mommaerts Anna, (°) Kwerps 06.12.1751 (g. Anthonius Grauwers en Anna Wittemans), + Kwerps 20.08.1813 ongeh.,

     2. geen fii in Erps Kwerps, VeltenB, ,

 

Rigo Engelbertus, (°) Berg 05.03.1712 (g. Engelbertus Schuermans en Judoca Keldermans), x Berg 25.06.1737 (g. Marcus Rigo en Guilielmus Coosemans) met Maria Verboomen, (°) Kampenhout 16.02.1708, + Berg 23.09.1788 84 j.,

     Uit dit huwelijk:

     Rigo Antonius, (°) Berg 31.03.1738 (g. Antonius Rigo en Petronella Verboomen), + Berg 24.05.1741 vv, fa Joannes en Elisabeth Bohets,

     x Berg 03.05.1763 (g. Engelbertus Rigo en Joannes Van Steenwinckel) met Barbara Van Steenwinckel,

     Rigo Joannes, (°) Berg 15.06.1741 (g. Joannes Van Lint en Emerantiana Coosemans),

     Rigo Andreas, (°) Berg 30.07.1743 (g. Andreas Rigo en Cath. Verboomen l. Agnes Van Dijck),

     Rigo Joannes, (°) Berg 06.10.1745 (g. Didactus Van Laerhove en Clara Bosmans),

     Rigo Henricus, (°) Berg 24.04.1747 (g. Henricus Vanderleyden en Agnes Van Dijck),

     x 1 met Berg 23.07.1771 (g. Engelbertus Rigo en Petrus Judocus Puttemans) met Coosemans Joanna, (°) Perk 17.03.1747, fa Joannes en Anna Vercammen,

     x 2 Berg 01.11.1800 (g. Jan Baptist Rigo en Guilielmus Olbrechts) met Petronella Goovaerts,

     Rigo Joanna, (°) Berg 06.09.1750 (g. Petrus Verboomen en Joanna Rigo),

 

Rigo Antonius, (°) Berg 29.05.1715 (g. RD Antonius Schovaerts vicepastor Kampenhout en Maria Bosmans),

 

Rigo Andreas, (°) Berg 09.07.1717 (g. Andreas Van Dijck en Maria De Meulder l. Josina Van Steenweghen).

 

 

 

XI - Van Heffen Henricus (M1464), (°) Berg 29.09.1661 (g. Henricus Verhuycht en Elisabeth Verbist, + Berg 01.10.1724 mv, x Berg 13.07.1684 (g. Joannes Van Doeren, Joannes Verbist en Jacobus Van Steenweghen) met Van Hamme Josina (M1465), (°) Berg 08.12.1659 (g. Cornelius Van Hamme meyer en Judoca Van Langendonck), + Berg 29.09.1741.

 

Aktes i.v.m. dit gezin vind je in het parenteel van Van Heffen Henricus .

 

Uit dit huwelijk:

 

Van Heffen Joannes, (°) Berg 16.04.1685 (g. Joannes Van Ham en Maria Van Espen),

 

Van Heffen Henricus, (°) Berg 01.06.1686 (g. Jacobus Custermans l. Henricus Van Ham en Maria Verbiest),

 

Van Heffen Joannes Jacobus, ° en + Berg 26.05.1687,

 

Van Heffen Maria, (°) Berg 27.01.1690 (g. Joannes Verbiest en Maria Van Doerne), + Kwerps 02.02.1747, x Berg 13.06.1722 (g. Henricus Van Heffen en Gijsbrecht Fres (Freers - Fredricx) met Joannes Verhoeven, (°) Kwerps 27.09.1692, + Kwerps 29.08.1747, fs Robertus en Maria Vanden Eynde,

     Uit dit huwelijk:

     Verhoeven Henricus, (°) Kwerps 30.03.1723 (g. Henricus Van Effen en Maria Vanden Eynde),

     Verhoeven Josina, (°) Kwerps 09.10.1724 (g. Gisbertus Frederix en Josina Van Hamme),

     Verhoeven Joanna, (°) Kwerps 28.10.1726 (g. Lambertus Rosiers en Joanna Verhoeven),

     x Berg 22.07.1755 (g. Martinus Van Ham en Cornelius Vander Sande) met Joannes Paeps, (°) Berg 24.09.1715, + Berg 21.02.1803, fs Henricus en Angelina Verbist, fii in Berg,

     Verhoeven Maria Clara, (°) Kwerps 22.03.1728 (g. Petrus Kakelberghs),

     Verhoeven Petrus, (°) Kwerps 24.08.1730 (g. Petrus De Haes en Gertrudis Vanden Eynde), + Kwerps 09.03.1738,

     Verhoeven Leonardus, (°) Kwerps 27.04.1737 (g. Leonardus Rosiers en Catharina Jaespers), + Kwerps 12.12.1807 ongeh.,

 

Van Heffen Josina, (°) Berg 05.11.1691 (g. Willem Verbiest en Josina Van Espen),

 

Van Heffen Cornelius, X (M732), (°) ? Berg ca. 1695,

 

Van Heffen Judoca, (°) Berg 16.12.1696 (g. Cornelius Verbiest en Judoca Van Steenweghen),

 

Van Heffen Jacobus, (°) Berg 31.08.1698 (g. Jacob Van Steenweghen en Maria Verbiest l. Joanna Michiels),

 

Van Heffen Clara, (°) Berg 19.10.1700 (g. Joannes Lafiel en Maria Merckx l. Clara Van Espen), + Berg 27.08.1762, x 1 Berg 19.02.1726 (g. Joannes Van Heffen en Egidius Peeters (x met Maria Winnepenninckx)) met Engelbertus Winnepenninckx, (°) Berg 05.09.1695, + Berg 05.07.1734 mv, fs Joannes en Catharina Van Doren, x 2 Berg 12.02.1737 (g. Cornelius Van Effen en Elidius Vercammen) met Guilielmus Vercammen, (°) Perk 08.03.1706, + Berg 08.05.1747, fs Egidius en Anna Gelders,

     Uit dit huwelijk:

     1. Winnepenninckx Arnoldus, (°) Berg 09.12.1726 (g. Arnoldus Winnepenninckx en Judoca Van Ham),

     Winnepenninckx Maria, (°) Berg 13.01.1728 (g. Jacobus Van Heffen l. Jacobus Vermeylen en Maria Winnepenninckx),

     Winnepenninckx Joannes, (°) Berg 06.03.1733 (g. Jan Coesemans en Judoca Van Ham l. Elisabeth Van Renecom),

     Winnepenninckx Petronella, (°) Berg 09.03.1735 (g. Egidius Peeters en Petronella Janssens),

     2. Vercammen Judoca, (°) Berg 13.11.1737 (g. Egidius Vercammen en Judoca Winnepenninckx),

     Vercammen Anna, (°) Berg 21.10.1739 (g. Henri Van Gent en Anna Vercammen),

     Vercammen Theresia, (°) Berg 20.01.1744 (g. Didactus Peeters en Theresia Van Grunderbeeck),

     x Perk 08.04.1771 (g. Sebastianus Vijt en Joannes Loos) met Egidius Van Hoof, (°) Hombeek 05.03.1726,

     fs Floris en Petronella Bauwens, deze x 1 Hombeek 25.04.1751 (g. Jacobus De Muyer en Sebastianus Veyt) met De Mayer Maria, + Berg 07.06.1771 vv, fii in Berg en Kamp,

     Vercammen Magdalena, (°) Berg 20.01.1744 (g. Jacobus Janssens en Magdalena Peeters).

 

 

 

XI - Van Ham(me) Zeger - Segerius (M1932), (°) Sterrebeek 15.02.1670 (g. Zeger Goossens en Clara Gallebaert), x 1 (niet Nos, ) met Brisaer Catharina, + Kortenberg 27.05.1731 vv, x 2 Elewijt 1731 met Schoovaerts Magdalena (M1933), deze is wellicht ° in Elewijt en dus ...

 

Uit dit huwelijk:

 

1. Van Hamme Petrus, x (niet ErpsK, Nos, ) met Van Varenbergh Barbara, (°) Erps 15.10.1697, + Nossegem 06.03.1743 we, fa Andreas en Maria Govaerts,

     Uit dit huwelijk:

     Van Hamme Joannes, (°) Nossegem 28.01.1728 (g. Jan Van Hamme en Maria Verheyden),

     Van Hamme Andreas, (°) Nossegem 03.12.1729 (g. Andreas Van Hamme en Maria Van Varenbergh),

     Van Hamme Antonius, (°) Nossegem 30.03.1733 (g. Antonius Van Varenbergh en Petronilla De Pauw),

 

Van Ham Joannes, (°) Nossegem 03.04.1696 (g. Jacobus Saligo n. RD Jan Baptist Saligo en Barbara Gallebaert),

 

Van Ham Andreas, (°) Nossegem 13.05.1697 (g.  Andreas Vandersmissen en Elisabeth Wouters), + Buken 12.11.1742, x (niet Kort, ) met Jacoba Lauwers, + Buken 28.05.1748, deze x 2 Buken 02.01.1742 met Jan Ginckels,

     Uit dit huwelijk:

     1. Van Hamme Zegerius Josephus, (°) Kortenberg 15.11.1730 (g. Zeger Van Hamme en Paulina Lauwers), + Buken 26.09.1735,

     Van Hamme Matthias, (°) Buken 13.06.1732,

     Van Hamme Anna Maria, (°) Buken 24.12.1733, + Buken 08.01.1735,

     Van Hamme Joannes, (°) Buken 19.04.1735,

     Van Hamme Joannes Baptista, (°) Buken 02.10.1736, + Buken 09.07.1738,

     Van Hamme Maria Josepha, (°) Buken 26.07.1738,

     Van Hamme Petrus, (°) Buken 10.01.1740,

     2. Ginckels Judocus, (°) Buken 14.04.1744, + Buken 21.04.1744,

 

Van Ham Josina, (°) Nossegem 16.09.1699 (g. Jacobus Saligo en Josina Van Hamme), + Kortenberg 23.10.1783, x Kortenberg 16.11.1732 (g. Petrus Van Hamme en Anthonius Van Velthem) met Ferdinand De De(n)ckens, + Kortenberg 30.01.1760,

     Uit dit huwelijk:

     De Dekens Franciscus, (°) Kortenberg 20.12.1733 (g. Frans Van Haecht en Barbara Van Varenberghe), + Kortenberg 27.05.1804 ongehuwd,

     De Dekens Carolus, (°) Kortenberg 21.08.1735 (g. Judocus Van Obbergen en Carolina Cremers),

     De Dekens Petrus, (°) Kortenberg 13.03.1737 (g. Petrus Van Varenbergh en Anna Catharina Vanden Bergh), + Kortenberg 26.02.1758,

     De Dekens Andreas, (°) Kortenberg 16.01.1739 (g. Andreas Van Hamme en Maria Craesbeeck), + Kortenberg 10.07.1748,

     De Dekens Joannes Baptist, (°) Kortenberg 17.11.1741 (g. Jan Baptist Dierckx en Maria Anna Van Obbergen), + Kortenberg 09.07.1748,

     De Dekens Francisca, (°) Kortenberg 07.11.1745 (g. Fidel Van Winnendael en Catharina Grauwels n. Francisca De Dekens),

     + Kortenberg 19.12.1819, x Kortenberg 14.01.1777 (g. Frans De Dekens, Anthonius Steppé en Jef Robaert) met

     Judocus De Vleeshouwer, ° Kester, + Kortenberg 14.03.1814, fs Jan en Petronilla Van Nijvel, fii in Kortenberg,

 

Van Ham Petronilla, (°) Nossegem 16.09.1699 (g. Guilielmus Vander Beecken en Petronilla Aerts uxor Jan De Pauw),

 

2. Van Hamme Cornelius (M966), (°) Kortenberg 29.08.1732 (g. Cornelius Schoovaerts en Catharina Schuermans).

 


 

IX - Rigo Andreas (M376), (°) Berg 09.07.1717 (g. Andreas Van Dijck en Maria De Meulder l. Josina Van Steenweghen), + Kampenhout 07.06.1760, x Kampenhout 04.07.1745 (g. Joannes Bohets en Engelbertus Rigo) met Bohets Petronella (M377), (°) Kampenhout 10.01.1721 (g. Cornelius De Coster en Petronella Van Hal), + Everberg 17.08.1792.

 

Uit dit huwelijk:

 

Rigo Theresia, (°) Kampenhout 29.04.1746 (g. Arnoldus Bohets en Agnes Van Dijck),

 

Rigo Clara, (°) Kampenhout 17.12.1747 (g. Arnoldus De Cremer en Clara Leemans x Marcus Rigo Perk),

 

Rigo Ludovicus, strooydekker, landbouwer, (°) Kampenhout 13.12.1749 (g. Ludovicus Winnepenninckx en Maria Bohets), + Kwerps 14.06.1821, x 1 Kwerps 07.01.1777 (g. Jocobus Meulemans en Joannes Van Hove) met Petronella Moons, + Kwerps 29.12.1783, (we Joannes Van Hove, + 14.06.1776, x Kwerps 04.10.1763 (g. Joannes en Guilielmus Van Hoven), x 2 Kwerps 07.09.1784 (g. Petrus Rigo en Henri Stroobants) met Anna Maria Haesaerts, (°) Nederokkerzeel 02.06.1753, fa Petrus en Anna Elseviers,

     Uit dit huwelijk:

     1. Van Hove Susanna, (°) Kwerps 01.10.1765 (g. Guilielmus Van Hoven en Susanna Verboomen), + Kwerps 30.04.1769,

     Van Hove Joannes, (°) Kwerps 10.04.1768 (g. Joannes Bosmans en Maria De Cremer), x Kwerps 19.11.1795 (g. Dominicus Laureys en Guilielmus Boon) met Maria Anna Laureys,

     Van Hove Barbara, (°) Kwerps 20.11.1772 (g. Guilielmus Verboomen en Catharina Van Hove),

     Van Hove Guilielmus, (°) Kwerps 20.11.1772 (g. Guilielmus Verboomen en Catharina Van Hove), x Winksele 24.05.1803 met Joanna Van Salm,

     2. Rigo Lambertus, (°) Kwerps 31.01.1778 (g. Guilielmus Van Hove en Maria Anna Rigo),

     Rigo Petrus, (°) Kwerps 01.09.1779 (g. Petrus Rigo en Joanna Meulemans), + Kwerps 12.02.1781,

     Rigo Petrus, (°) Kwerps 20.04.1782 (g. Petrus Drymans en Barbara Rigo), + Kwerps 10.10.1783,

     3. Rigo Petrus Antonius, (°) Kwerps 31.01.1785 (g. Antonius Rigo en Elisabeth Hazaerts), x Erps Kwerps 02.07.1810 (g. Ludovicus Rigo en Joannes Stie) met Joanna Maria Stie,

     Rigo Engelbertus, (°) Kwerps 31.12.1786 (g. Engelbertus Rigo en Anna Maria Hazaerts), + Kwerps 13.01.1787,

     Rigo Maria Catharina, (°) Kwerps 16.01.1788 (g. Carolus Van Winnendael en Maria Feyens), x Kwerps 01.05.1817 met Guilielmus Hendrickx,

     Rigo Petronilla, (°) Kwerps 08.10.1790 (g. Engelbertus Mosselmans en Petronilla Behets),

     Rigo fa, ° + 14.01.1793,

     Rigo Elisabeth, (°) Kwerps 03.10.1794 (g. Guilielmus De Becker en Petronilla Calthens), + Kwerps 04.07.1796,

     Rigo Petronilla Theresia, (°) Kwerps 27.01.1800 (g. Carolus Feyens en Petronilla Wesels),

 

Rigo Petrus, (°) Kampenhout 05.09.1751 (g. Marcus Rigo en Anna Bohets),

 

Rigo Maria Anna, (°) Kampenhout 16.02.1754 (g. Adrianus Bohets en Maria De Cremer), + Everberg 10.06.1813, x Kampenhout 19.10.1779 (g. Andreas Rigo en Jan Baptist Verhulst) met Carolus Clement Van Winnendael, + Everberg 11.04.1802, fs Fidèle en Catharina Gilis,

     Uit dit huwelijk:

     Van Winnendael fs, ° + 26.01.1781,

     Van Winnendael Andreas, (°) Everberg 10.01.1782 (g. Andreas Rigo en Petronilla Buelens),

     x Everberg 09.04.1812 (g. Petrus Elskens en Napoleon Bonaparte) met Van Opstal Joanna Maria, (°) Herent 17.12.1772, fa Rumoldus en Anna Verbessen,

     Van Winnendael fs, ° + 13.12.1783,

     Van Winnendael fs, ° + 18.11.1785,

     Van Winnendael Engelbertus, (°) Everberg 02.12.1782 (g. Andreas Rigo en Petronilla Buelens), + Everberg 10.01.1787,

     Van Winnendael Jan Baptist, (°) Everberg 21.12.1787 (g. Jan Baptist Verhulst en Petronilla Behets),

     Van Winnendael fs, ° + 19.02.1791,

     Van Winnendael Petrus, (°) Everberg 11.01.1792 (g. Petrus Rigo en Catharina De Muylder), + Everberg 16.01.1792,

     Van Winnendael Antonius, (°) Everberg 11.01.1792 (g. Antonius Rigo en Petronilla Van Winnendael),

 

Rigo Engelbertus (M188), (°) Kampenhout 26.01.1756 (g. Engelbertus Rigo en Antonia Vander Veken),

 

Rigo Barbara, (°) Kampenhout 08.09.1758 (g. Joannes Peeters en Barbara Hensmans), + Nederokkerzeel 08.05.1806, x Kampenhout 09.01.1787 (g. Petrus Poets en Andreas Rigou) met Engelbertus Poets, deze x 2 Nederokkerzeel 28.04.1807 (g. Joannes Stevens en Petrus Goovaerts) met Verhasselt Barbara,

     Uit dit huwelijk:

     1. Poets Petrus Joannes, (°) Nederokkerzeel 09.01.1787 (g. Petrus en Catharina Poets),

     Poets Elisabeth, (°) Nederokkerzeel 14.01.1789 (g. Petrus Rigo en Catharina Poets),

     Poets Anna Maria, (°) Nederokkerzeel 01.10.1791 (g. Rumoldus Wouters n. Engelbertus Rigo en Anna Biscop),

     Poets Clara, (°) Nederokkerzeel 05.03.1793 (g. Petrus Janssens en Clara Poets),

     Poets Joannes Baptist, (°) Nederokkerzeel 03.07.1795 (g. Joannes Poedts en Maria Janssens),

     Poets Petronilla, (°) Nederokkerzeel 01.10.1800 (g. Judocus Janssens en Petronella Verbruggen),

     2. Poets Maria Catharina, (°) Nederokkerzeel 19.01.1808 (g. Guilielmus Baedts en Maria De Putter),

     Poets Joannes Baptist, (°) Nederokkerzeel 08.03.1810 (g. Joannes Stevens en Catharina Rijckmans),

     Poets Joanna Maria, (°) Nederokkerzeel 08.03.1810 (g. Judocus Janssens en Anna Maria Van Ingelgem), x (niet Neder, Velt, ) met Henricus Vander Hulst, fii te Veltem,

 

Rigo Anthonius, (°) Kampenhout 18.06.1761 (g. Antonius Rigo en Petronella Van Halle), x Everberg 15.08.1796 (g. Ludovicus Waegemans en Engelbertus Poets ex Nederokkerzeel) met Maria Wagemans,  fa Ludovicus en Catharina Penninckx,

     Uit dit huwellijk:

     Rigo Ludovicus, wever, (°) Everberg 17.12.1796 (g. Ludovicus Rigo en Maria Anna Waegemans),

     + Everberg 07.07.1747, x 2 Elewijt 21.09.1824 met Maria Josefa Molenaers, + Elewijt 27.09.1837, deze x 2 met Antoon Huibrecht Vrancx,

     Rigo Anna Maria, ° Everberg 26.01.1798, (°) Kampenhout 05.05.1802 (g. Antonius en Anna Catharina De Cremer),

     Rigo Henricus, (°) Everberg 22.02.1800 (g. Henri De Cock en Maria Anna Rigo),

     Rigo Anna Maria, (°) Kampenhout 19.04.1801 (g. Engelbertus Rigo en Anna Maria Vanden Heuvel),

     Rigo Andreas, (°) Kampenhout 06.12.1802 (g. Andreas Van Winnendael en Elisabet Vanden Heuvel),

     Rigo Andreas, (°) Kampenhout 03.08.1805 (g. Andreas Van Winnendael en Elisabeth Vanden Heuvel).

 


 

VIII - Rigo Engelbertus (M188), (°) Kampenhout 26.01.1756 (g. Engelbertus Rigo en Antonia Vander Veken), + Kampenhout 06.01.1813, x Kampenhout 10.01.1792 (g. Joannes Steenmans en Petrus Rigou) met Verbruggen Petronella (M189), (°) Hombeek 27.01.1754, fa Franciscus en Selleslaghs Petronella.

 

Uit dit huwelijk:

 

Rigo Anna Maria, (°) Kampenhout 27.12.1792 (g. Petrus Rigou, Kampenhout en Maria Van Leemput, Kampenhout), + Winksele Delle 21.08.1849, 1 x (niet Kamp, Neder, ) met Jacobus van Hoof, + Nederokkerzeel 27.05.1838, fs Jacobus en Elisabeth Servranckx, 2 x (niet Neder, Kamp,) met Jacobus Eulaerts,

     Uit dit huwelijk:

     1. Van Hoof Ludovicus, (°) Nederokkerzeel 28.04.1821 (g. Jacobus Van Hooff en Clara Poeyts),

     2. geen fii WinkD, Neder,

 

Rigo Jan Baptist (M94), (°) Kampenhout 18.09.1796 (g. Jan Baptist Troy ex Kamp. en Anna Cath Van Halle).

 

 

 

X - Van Hamme Cornelius (M966), handwerker, wonend Heiderse Dries, (°) Kortenberg 29.08.1732 (g. Cornelius Schoovaerts en Catharina Schuermans), + Elewijt 09.02.1816 93 j., x Elewijt 1754 met Joanna (Maria) Cauwenberg (M967), ° Elewijt 1733, + Elewijt 13.04.1805.

 

Uit dit huwelijk:

 

Van Hamme Catharina - Elisabeth, IX (M483), ° Elewijt ca. 1754,

 

Van Hamme Elisabeth, ° Elewijt 1756, + Elewijt 03.04.1833, x Elewijt 17.08.1791 (g. Corneel Van Hamme en Jan De Coninck) met Joannes De Coninck, boer op Heiderse Dries, ° Elewijt 1768-70, + Elewijt 08.03.1848, fs Jan en Anna Cauwenberg,

     Uit dit huwelijk:

     De Conincnk Joannes, (°) Elewijt 02.04.1791 (g. Jan De Coninck en Anna Catharina Van Schel),

     De Coninck Corneel, (°) Elewijt 23.10.1793 (g. Corneel Van Hamme en Anna Cauwenberg), + Elewijt 27.07.1813,

 

Van Hamme Jan, ° Elewijt 1758, + Elewijt 17.09.1792, x 1 Elewijt 17.04.1792 (g. Corneel Van Hamme en Willem Van Horenbeeck) met Joanna Van Horenbeeck, x 2 Elewijt 30.07.1793 (g. Corneel Van Hamme en Frans Van Gendt) met Susanna Horemans, ° Elewijt 1756, + Elewijt 02.09.1826, fa Antoon en Elisabeth Vercammen,

     Uit dit huwelijk:

     2. Van Hamme Joannes Franciscus, ° Elewijt 1796, + Elewijt 03.07.1802,

 

Van Hamme Maria (Elisabeth), ° Elewijt 1766, + Elewijt 11.01.1806, x met Engelbertus Kerselaers, boer op Heiderse Dries, hij x 2 Elewijt 05.06.1806 met Maria Elisabeth Bautmans, (°) Elewijt 08.12.1760, + Elewijt 29.05.1823, fa Jozef en Maria Lambrechts, zij dan weer x 2 met Gielis De Wit,

     Uit dit huwelijk:

     1. Van Hamme Jan Jozef, ° Elewijt 02.04.1801,

 

Van Hamme Jacob, kleermaker en herbergier in de Bieststraat, ° Elewijt 1770, + Elewijt 19.03.1830, x met Elisabeth Van Calster,

     Uit dit huwelijk:

     Van Hamme Josina, ° Elewijt < 1789, x met Filips Jozef Coosemans,

     Van Hamme Joanna, ° Elewijt 1795, x met Jozef Cappuijns,

     Van Hamme Jozefina Cornelia, ° Elewijt 1800, x met Jan Corneel Borgijs,

     Van Hamme Maria Jozefa, (°) Elewijt 02.08.1803,

 

Van Hamme Corneel, dagloner, landbouwer, boer Heyderschen Dries, (°) Elewijt 30.07.1773, + Elewijt 11.01.1853, x 1 (niet Kamp,) met Anna Maria Van Zeebroeck, ex Kampenhout, + Elewijt 15.12.1807, fa Frans en Susanne Geets, x 2 Elewijt 26.01.1808 met Petronella Patri, (°) Perk 26.01.1780, + Elewijt 08.09.1849, fa Jacob en Anna Maria Wijns,

     Uit dit huwelijk:

     1. Van Hamme Jan, (°) Elewijt 27.05.1801, + Elewijt 28.03.1802,

     Van Hamme Jan, (°) Elewijt 02.02.1804, + Elewijt 09.02.1804,

     Van Hamme Jan, ° Elewijt 29.05.1805, doodgeboren,

     Van Hamme Jan Frans, (°) Elewijt 29.11.1807,

     Van Hamme Peter Frans, (°) Elewijt 29.11.1807,

 

Van Hamme Joanna, + Elewijt 22.01.1779 kind,

 

Van Hamme Joanna, (°) Elewijt 11.11.1780 (g. Jacob Van Cauwenberg en Joanna Vervloet), + Elewijt 15.09.1781. 

 

 

 

XII - Vander Hulst Martinus (M2294), x Erps 1695 derde week na Pasen door pastoor Everberg (g. Gaspar Jonckbloet en Guilielmus Michiels) met Van Ham Joanna (M2295), (°) Erps 22.07.1673 (g. Joannes Van Hamme en Joanna Claes), + Kortenberg 15.01.1750, zij x 2 Kortenberg 04.08.1697 (g. Petrus Ermens, Ludovicus Van Hamme en Jan Van Heyck) met Claudius Ermens - Hermans, + Kortenberg 05.04.1752.

 

Aktes i.v.m. dit gezin vind je in het parenteel van Vander Hulst Martinus (M2294).

 

Uit dit huwelijk:

 

1. Verhulst Maria Magdalena, XI (M1147), (°) Kortenberg 26.03.1696 (g. Judocus Verhulst en Magdalena Keyaerts),

 

Verhulst Anna, (°) Kortenberg 17.06.1697 (g. Guilielmus Verhulst en Anna Van Varenbergh),

 

2. Ermens Petronilla, (°) Kortenberg 10.09.1698 (g. Petrus Van Hamme jr en Petronella Olbrechts n. Anna Hasaerts), + Kortenberg 15.09.1698,

 

Ermens Petronilla, (°) Kortenberg 13.08.1699 (g. Ludovicus Van Hamme en Maria Coosemans n. Magdalena Keyaerts), + Kortenberg 28.08.1720,

 

Ermens Joanna, (°) Kortenberg 20.01.1701 (g. Petrus Hermens en Joanna Marchant),

 

Ermens Petrus, (°) Kortenberg 28.02.1703 (g. Petrus Van Ham en Petronilla Van Eyck), + Kortenberg 09.02.1776 meyer ongehuwd,

 

Ermens Catharina, (°) Kortenberg 28.10.1704 (g. Guilielmus en Catharina Van Ham), + Kortenberg 03.11.1704,

 

Ermens Paulus, (°) Kortenberg 28.10.1705 (g. RD Paulus Van Hamme pastoor in Sempst en Anna Hasaerts), pastoor van de abdij,

 

Ermens Joannes Baptist, (°) Kortenberg 07.10.1707 (g. Guilielmus Van Hamme en Anna Loos),

 

Ermens Cornelius, (°) Kortenberg 27.04.1713 (g. Cornelius Van Hamme en Joanna Van Vlesselaer), pastoor in Groot Bijgaarden,

 

Ermens Franciscus, (°) Kortenberg 22.07.1714 (g. Frans en Joanna Maria Mertens),

 

Ermens Lambertus, herbergier Vos Cappel, (°) Kortenberg 24.05.1716 (g. Daniel en Petronilla Schuermans), + Kortenberg 07.05.1794, x 1 met Joanna Maria Vander Vorst, x 2 Kortenberg 20.09.1754 2 de en 3 de gr. aanverwant (g. Abraham Schuermans en RD Paul Ermens pastoor van de abdij) met Petronilla Schuermans, + Kortenberg 11.05.1801,

     Uit dit huwelijk:

     2. Ermens Petrus, (°) Kortenberg 24.07.1755 (g. D. Petrus Ermens meyer en Elisabeth Schuermans), x Nossegem 05.11.1816 met Clara Theresia Fierens, ex Vossem,

     we Jan Baptist De Pauw, ex Leefdael,

     Ermens Elisabeth, (°) Kortenberg 06.03.1757 (g. Abraham Schuermans en Elisabeth Ermens), x met Petrus Vander Beken, fii in Winksele,

     Ermens Anna Francisca, (°) Kortenberg 27.01.1759 (g. Ludovicus Schuermans oom en Anna Vander Hulst tante vaderzijde),

     Ermens Paulus, (°) Kortenberg 02.02.1761 (g. RD Paulus Ermens en Catharina Chuermans),

     Ermens Catharina, (°) Kortenberg 16.07.1763 (g. Antonius Philippus Schuermans en Catharina Smekens), x met Jacobus Schoevaerts, fii in Nederokkerzeel,

     Ermens Anna Joanna, (°) Kortenberg 07.04.1765 (g. Engelbertus Vander Vorst en Anna Le Fevre),

     Ermens Maria Lucia, (°) Kortenberg 10.04.1767 (g. Lambertus Van Hamme en Joanna Gevels), x met Frans Abts,

     Ermens Maria Petronilla Theresia, (°) Kortenberg 11.07.1769 (g. Petrus Paul Schuermans en Anna Maria Vanden Daele), x 1800 met Carolus Josephus Dalck,

     Ermens Judocus, (°) Kortenberg 21.11.1771 (g. Judocus Vanden Driessche en Catharina Schuermans), x met Joanna Theresia Van Espen,

     Ermens Gertrudis Henrica, (°) Kortenberg 06.05.1774 (g. D. Petrus Ermens en Dcella Gertrudis Henrica Schuermans),

     Ermens Lambertus Joannes Balthazar Josephus, (°) Kortenberg 17.03.1776 (g. D. Jan Balth. Jef Maluin meyer Kampenhout en Dcella Anna Maria Verherstraeten),

     Ermens Henricus, (°) Kortenberg 12.10.1778 (g. Henri Van Hamme en Magdalena Van Velthem), + Kortenberg 04.10.1779. 

 


 

VII - Rigo Jan Baptist (M94), (°) Kampenhout 18.09.1796 (g. Jan Baptist Troy ex Kamp. en Anna Cath Van Halle), x met Van Humbeeck Theresia (M95), ° Houtem-Vilvoorde < 1796.

 

Uit dit huwelijk:

 

Rigo Maria Theresia VI (M47), ° Kampenhout 30.08.1832.

 

 

 

IX - Collijs Cornelius (M482), (°) Perk 11.02.1736 (g. Cornelius Cauenbergh en Maria Hemels), + Elewijt 26.05.1783 ongeval parochiaan Perk, x Elewijt 1762 met Catharina - Elisabeth Van Hamme (M483), ° Elewijt.

 

Volkstelling 1796 Perk:
Catharina van Hamme we Cornelius Colleys 60 jaar werkster.
Ingeweken op 15 03 1756
.

 

Uit dit huwelijk:

 

Collijs Guilielmus, (°) Perk 15.09.1770 (g. Guilielmus Servranckx en Joanna Van Horenbeeck),

 

Collijs Amandus, dagloner, ° Elewijt ca. 1770, x Perk 04.08.1795 (g. Petrus Gillaerts en Cornelius Van Hamme Perk) met Maria Anna Gillaerts, (°) Perk 25.02.1765, + Perk 26.04.1830, fa Petrus en Petronilla Goovaerts,

     Uit dit huwelijk:

     Collijs Petrus, (°) Perk 25.04.1796 (g. Petrus Gillaers en Catharina Van Hamme Elewijt),

     x met Anna Catharina Sergijsels,

     Collijs Petronilla, (°) Perk 14.08.1797 (g. Joannes Josephus Verdoodt en Petronilla Goovaers),

     Collijs Anna Catharina, (°) Perk 19.01.1799,

     Collijs Petrus Joannes, (°) Perk 08.05.1801, x Perk 13.02.1828 met Anna Catharina Muyldermans,

     Collijs Anna Maria, (°) Perk 01.04.1804,

     Collijs Joanna Catharina, (°) Perk 01.09.1806,

 

Collijs Anna Catharina, VIII (M241), ° Elewijt,

 

Collijs Paulus, (°) Perk 02.02.1772 (g. Paulus De Koninck en Joanna Vervloet), + Perk 14.10.1781,

 

Collijs Joanna, (°) Perk 01.10.1774 (g. Petrus Janssens en Joanna Van Cauwenbergh), + Perk 06.01.1779,

 

Collijs Joannes Baptista, (°) Perk 18.11.1783 (g. Guilielmus Moins en Barbara Giets Elewijt), bij x huisbediende (°) Perk 18.11.1783, (x) Elewijt 05.08.1807 met Joanna Le Clercq, ° Fleron-Luik 1779, fa Mechior en Jeanne Belleflamme,

     Uit dit huwelijk:

     Colleys Cornelius, (°) Perk 31.04.1808,

     Colleys Maria Anna, (°) Perk 19.08.1810,

     Colleys Petrus, (°) Perk 20.11.1812,

     Colleys Philippus, (°) Perk 06.10.1618,

     Colleys Isabella, (°) Perk 28.07.1817,

     Colleys Anna Catharina, (°) Perk 02.11.1820.

 


 

VI - Coosemans Guilielmus (M46), ° Perk 06.05.1811, + Kampenhout 12.12.1889, x Kampenhout 01.05.1855 met Rigo Maria Theresia (M47), ° Kampenhout 30.08.1832, + Kampenhout 07.10. 1874.

 

Uit dit huwelijk:

 

Coosemans Antonia, ° Campenhout 06.11.1858,+ Hofstade 18.10.1934, x met Jan Baptist Van Hummelen, + voor 1934,

 

Coosemans Paulina, ° Campenhout 22.11.1865, + Dieghem-Loo 31.07.1928, x met Laurent Elias, + na 1928,

 

Coosemans Petronella Constantia, V (M213),

 

Coosemans Livinus, ° Campenhout 08.03.1872, + Hofstade 28.10.1946 x Hofstade met Maria Van Espen,+ voor 1946,

 

Coosemans Christina, °, + Perk voor 1944, 1 x met Huygens, 2 x met Antoon Van Asbroeck, ° Perk 03.07.1874, + Vilvoorde 15.12.1944,

 

?? Coosemans Pauline, x Elewijt met Roeckens Jan Baptist.

 


 

V - Popleu Carolus Hubertus (M22), landbouwer, ° Elewijt 04.05.1867, + Elewijt 27.03.1914, x Elewijt 17.09.1889 met Coosemans Petronella Constantia (M23), ° Kampenhout 14.08.1868, + Elewijt 11.08.1950.

 

Uit dit huwelijk:

 

 Leonie Popleu,° 1890, + 1972, x met Jozef De Bakker, ° 1886, + 1959,

     Uit dit huwelijk:

   Irma De Backer,

   Karel De Backer,

 

Constant Popleu, ° 1892,+ 1956 x met Pauline Casteels, ° 1894,+ 1977,

Uit dit huwelijk:

   Maurice Popleu,

 

Eduard Popleu, ° 1893, + 1936, x met Josephine Geerens, ° 1893, + 1964,

     Uit dit huwelijk:

   Julienne Popleu,

   Elisa Popleu,

   Louis Popleu,

 

Paulina Popleu, ° 1897,+1984  x  met Theophiel Van Der Straeten, + 1934,

     Uit dit huwelijk:

     Eugene Van Der Straeten,

     Felix Van Der Straeten,

 

Emiel Popleu, ° 1899, +1953 x met Isabella Vleminckx , ° 1901, + 1986,

    Uit dit huwelijk:

   Hortensia Popleu,

 

Antonia Popleu (M11), x met Geerens Lodewijk,

 

Livinus Julius Popleu, ° 1905, + 1992, x met Emma De Winter, ° 1907, + 1993,

     Uit dit huwelijk:

   Roger Popleu,

   Simone Popleu.

 


 

IV - Geerens Lodewijk (M10), ° Vilvoorde 12.06.1894, + Vilvoorde 13.12.1965, x Elewijt 23.09.1924 met Popleu Antonia (M11), (°) Elewijt 08.01.1902, + Zemst 27.10.1983, dochter van Karel Popleu  en Constantia Coosemans.

 

Uit dit huwelijk: 

 

Geerens Ida Constantia (M5), ° Elewijt 18. 09.1925,

 

Geerens Regina Angèle Constanttia, ° Elewijt 29. 03.1930, x met Nilens François,

 

Geerens Jan Leo, ° Elewijt 04. 09.1939, x met  Lemmens Diane,

     Uit dit huwelijk

     Geerens Geert,

     Geerens Heidi,

     Geerens Mario,

Geerens Paula, ° Elewijt 03. 01.1941, x met  De Saeger Kamiel.

 


 

III - Mathijs Florentius (M4), biersteker, ° Perk 15.11.1919, x Elewijt 8.01.1925  met Geerens Ida Constantia III (M5), ° Elewijt 18.09.1925.

 

Uit dit huwelijk:

 

Mathys Alfons Jozef Antoon, II (M2),

 

Mathijs Lodewijk Hugo Florent , ° Elewijt 06.08.1949, (°) 14.08.1949, x met tante Monique,

     Uit dit huwelijk:

     Mathijs Kevin,

 

Mathijs Rony Ange Constant, ° Vilvoorde 21.01.08.1957, (°) Vilvoorde 03.02.1957. 

 


 

II - Mathys Alfons Jozef Antoon (M2), biersteker,° Elewijt 22.10. 1946, (°) 03.11.1946, x Elewijt 21.03.1970 met Vandenbrandt Godelieve (M3), (°) Melsbroek 06.10.1950.

 

Uit dit huwelijk:

 

Mathys Veerle Josephine Florentina, ° Vilvoorde 22.11.1973 (g. Florentius Mathijs, Josephina De Greef), x Nieuwrode 20.04.2001 met Wim Van Gemert , ° 10.01.1966,

     Uit dit huwelijk:

     Van Gemert Seppe, ° Bonheiden 10.08.2001 (g .Gino Van Gemert, Mira Ida Regina Mathys),

    Van Gemert Nieke, ° Bonheiden 28.10.2005 (g. Lodewijk Hugo Florent Mathijs, Annemie Van Gemert),

 

Mathys Mira Ida Regina, I (M1), ° Vilvoorde 12.01.1973 (g. Roger Vandenbrandt, Ida Constantia Geerens), x Keerbergen 07.09.1996 (g. Wim Van Eycken, Veerle Josephina Florentina Mathys) met Vervloet Sven, ° Bonheiden 04.01.1970 (g. Vermeylen Yvonne, Eduard Vanden Broeck), 

     Uit dit huwelijk:

     Vervloet Thijs, ° Bonheiden 15.10.1999 (g. Arn Vervloet, Veerle Josephina Florentina, Mathys),

     Vervloet Ward, ° Bonheiden 18.09.2001 (g. Rony Ange Mathijs, Ilse Augusta Vervloet),

     Vervloet Nout, ° Bonheiden 27.11.2005 (g. Wim Van Eyken, Lutgarde Vanden Brandt),

     Vervloet Lode, ° Bonheiden 25.06.2007 (g. Ludo Van den Broeck en Mirjan Goovaerts).

 

Terug naar startpagina  Terug naar startpagina stamboom