Voorouderlijst Van Gele Wilhelmus

Familienaam afgeleid van de plaatsnaam Geel.

 


 

XII - Van Gele Wilhelmus (N2520 + S3704 + S3996), ca. 1585, (W+, Heist+, Wez+, H+, R+, O+,  ), x met Boschmans Elisabeth (N2521 + S3705 + S3997), (W+, H+, ).

 

Uit dit huwelijk:

 

Van Geel Guilielmus, x (niet W, ) met Vanden Inde - Van Inde Anna,

     Uit dit huwelijk:

     Van Geel Joannes, () Werchter 21.06.1640 (g. Van Inde Joannes en Van Geel Anna),

     Akte met dank aan Christine Savat

     AVT2: 9 april 1670:

     Peeter Guens x Cathlijn Castermans hebben ontvangen van Jan Van Gele Willemsone jongman

     woonachtig ten huijse van Jan Michiels de som van 100 gl eens.

     Van Gele Anna, () Werchter 04.05.1642 (g. Van Gele Ludovicus en Van Hoegaerden Catharina),

     Van Geel Petrus, () Werchter 27.12.1643 (g. Van Geel Petrus en Machiels Catharina),

 

Van Gele Joannes, XI (S1998),

 

Van Gele Ludovicus, () Werchter 24.02.1619 (g. Vervoort Ludovicus en Rogmans Catharina), x Werchter 11.02.1649 (g. Van Vlasselaer Henricus en Van Tongelen Arnold) met Luijten Anna, zij x 2 Werchter 23.09.1660 (g. Crabbe Petrus sr en Van Roost Cornelius) met Crabbe Petrus,

     Uit dit huwelijk:

     1. Van Geel Henricus, () Werchter 20.11.1649 (g. Van Geel Henricus en Michiels Catharina),

     Van Geel Joannes, () Werchter 18.08.1652 (g. Luijten Joannes en Willems Catharina),

     Van Gele Cornelius, () Werchter 07.10.1653 (g. Vandebijns Cornelius en Van Hoegaerden Joanna n. De Winter Adriana),

     Van Geel Barbara, () Werchter 31.10.1655 (g. Willems Barbara),

     Van Geele Petrus, () Werchter 28.01.1657 (g. (g. Briers Petrus en Van Hoegaerden Joanna n. Vertennen Maria),

     x Werchter 30.05.1685 (g. Van Roost Cornelius en Crabbe Petrus) met Teunens Joanna,

     2. Crabbe Catharina, () Werchter 22.05.1661 (g. Joannes Crabbe en Catharina Crabbe),

     Crab Adrianus, () Werchter 06.08.1663 (g. Adrianus Van Vlasselaer en Margaretha Van Tongelen),

     Crab Michael, () Werchter 09.02.1670 (g. Michael Luyten en Elisabeth Valentijen), x (niet W, ) > 1703 met Petronella Coenens,

     () Werchter 21.01.1685 (g. Egidius Goossens en Petronella Ceulemans n. P. Luyten), fa Guilielmus Coens en Barbara Van den Eynde,

 

Van Gele Petrus, XI (N1260 + S1852), () Werchter 15.08.1621 (g. Van Hove alias Tijs Petrus en Van Esche Barbara),

 

Van Gele Henricus, () Werchter 08.06.1625 (g. Goris Henricus en Verthier Margareta).

 


 

XI - Van Gele Joannes (S1998), x Werchter 30.04.1641 (g. Van Geel Guielmus en Van Vlasselaer Henricus) met Van Hoegaerde(n) Maria Catharina (S1999), () Werchter 10.07.1619 (g. Holemans Paschasius en Van Houtvin Catharina).

 

Onderstaande aktes met dank aan Christine Savat

Wer1849 fo 109: 11 mei 1660:
S+D tusschen Henrick Caslit ter eenre ende die kinderen Jan Van Gele ende Adriaen Theunis ter ijr zijden
- Jan Van Gele als v+m van zijn kinderen behouden van wijle Cathleijn Van Hoegaerden ende Adriaen Theunis als v+m van zijn zone Jan behouden van wijlen Anna Van Hoegaerden dochters wijlen Cornelis ter dese geasst met Peeter Van Hoegaerden hunnen moederlijcken oudt oom & momboir ter eenre,
- Hendrik Van Hoegaerden geasst bij Jan Cammaerts als moederlijck oudt oom a& momboir van Hendrik Kaslet ‎(?)‎ zone Christiaens daer moeder af was Anna Van Hove dochter wijlen Wilms x Anna Van Hoegaerden ter andere zijden.

AVT3: 4 april 1683:
Francois Van Vlasselaer x Maeijcken Van Geel ende Hendrik Verstreken x Jenneken Van Geel bij forme van mangelinge
Peeter Storms bekent over twee jaeren ontvangen te hebben van Hendrik Verstrekken zijn zwager de som van 25 gl bij hem versterft van Paschijne Holemans van wegens Catlijn Van Geel sijne huijsvrouwe
moet aan Peeter Van Vloessem betalen 25 gl als gevolg van de mangelinge

 

Uit dit huwelijk:

 

Van Gele Ludovicus, () Werchter 26.12.1641 (g. Van Gele Ludovicus en Van Hoegaerden Anna),

 

Van Geel Guielmus, () Werchter 02.11.1642 (g. Worteleer Guielmus en Willems Catarina),

 

Van Gele Maria, X (S999), () Werchter 21.05.1645 (g. Willems Theodoricus en Roeffs Catarina),

 

Van Geel Joanna, () Werchter 06.01.1648 (g. Van Geel Henricus n. Zoelaerts Adrianus en Brugmans Joanna), x Werchter 13.05.1676 (g. Verstreken Bartholomeus en Van Roost Cornelius) met Hendrik Verstreken, fs Bartholomeus x Anna Vervoort,

     Uit dit huwelijk: geen andere fii Bet, W, Rot, B, Wak,

     Verstrecken Maria, () Werchter 04.11.1682 (g. Van Vlasselaer Franciscus en Goiris Maria), 

 

Van Gele Catharina, () Werchter 16.08.1650 (g. Van Gele Henricus en Van ? Bresix Catharina), x Werchter 27.04.1677 (g. Van Vlasselaer Franciscus en Van Roost Cornelius) met Peeter Storms,

     Uit dit huwelijk:

     Storms Maria, () Werchter 05.08.1680 (g. Teunis Joannes en Storms Maria). 

 

 

 

XI - Van Geel Petrus (N1260 + S1852), () Werchter 15.08.1621 (g. Van Hove alias Tijs Petrus en Van Esche Barbara), + Werchter 24.12.1658), x 1 Werchter 01.07.1646 (g. Van Geel Wilhelmus en Bries Henricus) met Crabbeels (= Corbeel) Gertrudis (N1261 + S1853), () (niet W!, Wak, Wes, H, Herent!, Til, Buk, Kamp, Berg, Perk, Neder!, VeltB!, Winks, Rot, ). Zij x 2 Werchter 05.06.1666 (g. Koenens Joannes en Brugmans Henricus) met Coens Martinus.

 

Uit dit huwelijk:

 

1. Van Ghele Cornelius X (N630), () Werchter 19.06.1646 (g. Cornelius Baudewijns en Maria Crabeels),

 

Van Geel Petrus, X (S926), () Werchter 01.05.1648 (g. Henricus Van Geel nomine Stroobants en Anna Winnepenninckx),

 

Van Geel Petronella, () Werchter 17.12.1650 (g. Petrus Briers en Petronella Meelkens),

 

Van Geel Catharina, () Werchter 04.10.1652 (g. Henricus Van Geel en Catharina Van Hoegaerden),

 

Van Geel Maria, () Werchter 29.11.1655 (g. Bries Joannes en Maria Willems),

 

Van Geele Anna, () Werchter 24.12.1658 (g. Petrus Briers en Anna Bogaerts),

 

2. Coens Joannes, () Werchter 12.05.1667 (g. Machiels Catarina n. filii sui Koenens Joannes en Polspoel Maria).

 


 

X -Van Vlasselaer Franciscus (S998), () (niet W, Bet, ...), x 1 Betekom 02.07.1645 (g. Van Vlasselaer Joannes en Verreijt Michael) met Luijten Catharina, () Betekom 22.01.1623, fa Georgius x Catharina Crab, x 2 Werchter 23.10.1666 (g. Michiels Joannes en Crab Petrus) met Van Geel Maria (S999), () Werchter 21.05.1645 (g. Willem Theodoricus en Roeffs Catarina).

 

Aktes i.v.m. dit gezin vind je in het parenteel van Van Vlasselaer Franciscus.

 

Uit dit huwelijk:

 

1. Van Vlasselaer Joanna, () Betekom 30.09.1646 (g. Van Vlasselaer Joannes en Van Vlasselaer Maria n. Hinckaerts Joanna dna de Brugge), x 1 Leuven 01.03.1676 met Van Tolhuysen Joannes (deze x 1 (niet Rot, ) met Verbeeck Maria, x 2 Rotselaar 15.05.1672 (g. dnus Vaes Petrus en Landinixs Leonardus) met Barbara Van Salm - Falus), x 2 Rotselaar 02.12.1685 (g. Van Crieckinge Joannes en Vincx Joannes) met Gijselincx Joannes (deze x 2 (niet H, Bet, ) met Joanna Van Meerbeeck), () Haacht 01.03.1662,

     Uit dit huwelijk:

     1. Van Tolhuijs Adrianus, () Rotselaar 02.06.1665 (g. Vloeberg Egidius n. RD Adrianus Michiels en Wauters Clara),

     Van Tolhuijs Nicolaus, () Rotselaar 17.05.1667 (g. Raijmaeckers Nicolaus en Docx Maria), 

     Van Tolhuijse Abrahamus, () Rotselaar 02.12.1669 (g. Grietens Abraham en Spets Maria),

     Van Tolhuijsen Abraham, () Rotselaar 07.12.1670 (g. Vanden Panhuijsen Abraham en Van Varenbergh Margareta),  

      2. Van Tolhuijsen Joanna, () Rotselaar 17.03.1673 (g. Molemans Petrus en De Witte Catharina n. Joanna Van Tongerloo),

     Van Tolhuijsen Guilhelmus, () Rotselaar 22.08.1674 (g. Bets Petrus n. Guilhelmus De Witte en De Witte Catharina),

     3. Van Tolhuijse Servatius, () Rotselaar 07.07.1679 (g. Vloeberghs Servatius en Gooris Anna),

     Van Tolhuijse Catharina, () Rotselaar 09.03.1682 (g. Van Vlasselaer Franciscus en Van Langendonck Catharina),

     Van Tolhuijsen Anna Barbara, () Rotselaar15.05.1685 (g. Van Schoelandt Walterus en Van Vlaslaer Anna),

     4. Gijselincks Margarita Theresia, () Rotselaar 11.02.1688 (g. Gijselincks Petrus en Van Vlaslaer Anna n. Smets Margarita),  

     5. Gijselincx Johanna Theresia, () Rotselaar 08.02.1697 (g. Claues Anthonius en Wouters Joanna),

     Gijselincx Henricus, () Rotselaar 07.05.1698 (g. Gijselincx Henricus en Van Meerbeeck Johanna),

 

Van Vlasselaer Anna, () Betekom 21.02.1649 (g. Peeters Adrianus en Bloems Adriana),

 

Van Vlasselaer Petrus, () Betekom 06.09.1651 (g. Van Vlasselaer Petrus en Van Inthout Elizabeth),

 

Van Vlasselaer Gregorius, () Betekom 20.12.1655 (g. Vanden Velde Gregorius en Claes Maria n. Holemans Paschasia),

 

Van Vlasselaer Joannes, () Betekom 11.08.1658 (g. Jansens Joannes en Claes Elizabeth),

 

Van Vlasselaer Adrianus, () Betekom 18.05.1664 (g. Van Langendonck Adrianus en De Koen Joanna),

 

2.Van Vlasselaer Anna, IX (S499), () Werchter (sub conditione) 19.04.1667 (g. Van Geel Joannes en Goris Anna),

 

Van Vlasselaer Cornelius, () Werchter 14.10.1669 (g. Van Geel Cornelius en Van Geel Joanna).

 

 

 

X - Van Ghele Cornelius (N630), () Werchter 19.06.1646 (g. Cornelius Baudewijns en Maria Crabeels), x Werchter 09.06.1671 (g. Van Tongelen Arnoldus en Coens Martinus) met Maria Willems (N631), () Werchter 20.01.1649 (g. Henricis Goris en Maria Van den Bosch).

 

Uit dit huwelijk:

 

Van Geel Petrus, () Werchter 07.01.1673 (g. Petrus Van Geel en Elisabeth Meuws), + voor 04.1688,

 

Van Geel Martinus, () Werchter 27.11.1674 (g. Martinus Bries en Joanna Van Geele),

 

Van Geel Maria, () Werchter 27.08.1677 (g. Michael Vertiers en Maria Van Geel), + voor 02.1683,

 

Van Geel Guilielmus, () Werchter 17.07.1680 (g. Guilielmus Van Geel nomine Van Ro ... en Gertrudis Crabeels), + Werchter 17.04.1760, x Werchter 04.11.1705 met Viskens Catharina,

     Uit dit huwelijk:

     Van Geel Maria, () Werchter 05.03.1706 (g. Joannes Castermans en Maria Lontiers),

     x Werchter 24.02.1732 met Joannes Van Houtvinck, () Werchter 26.02.1763,

     Van Geel Henricus, () Werchter 29.10.1707 (g. Henricus Van de Velde en Maria Van Geel), + Werchter 13.12.1759,

     x 1 Werchter 12.02.1741 met Elisabeth Van Haeght, x 2 Werchter 04.07.1751 met Elisabeth Wouters,

     Van Geel Anna, () Werchter 11.07.1709 (g. Martinus Van Geel en Anna Viskens),

     Van Geel Guilielmus, () Werchter 02.03.1711 (g. Guilielmus Van Geel en Anna Viskens),

     Van Geel Petrus, () Werchter 31.03.1713 (g. Petrus Viskens en Adriana Brugmans), + Werchter 06.11.1776, x Werchter 31.05.1746 met Catharina Van Casteren,

     Van Geel Elisabeth, () Werchter 15.09.1715 (g. Joannes Smets en Elisabeth Van Vlasselaer),

     Van Geel Barbara, () Werchter 21.02.1717 (g. Adrianus Van Eijken en Barbara Van Geel),

     Van Geel Cornelius, () Werchter 20.11.1718 (g. Cornelius De Meijer en Maria Van Geel),

     Van Geel Catharina, () Werchter 22.12.1720 (g. Egidius Van Laeck en Catharina Verbiest), + Werchter 30.06.1760,

     x Werchter 12.04.1750 met Guilielmus Van Espen,

     Van Geel Lucia, () Werchter 25.10.1722 (g. Norbertus Van Gorp en Lucia Verbiest), + Werchter 11.08.1794,

     x 1 Werchter 22.06.1749 met  Joannes Franciscus Boumans, x 2 Werchter 06.07.1760 met Egidius Goris,

Hieronder (met dank aan Paul Peeters) een akte betreffende de verhuur van een huis door Lucia Van Geel, in eerste huwelijk met Joannes Franciscus Baumans (Boumans) en in tweede huwelijk met Egidius Goris, aan haar dochters Anna en Anna Maris Baumans en haar zonen Cornelius en Petrus Goris.

Bron : R.A.L., Notaris Henricus Verstraeten, akte nr. 78 dd. 10 augustus 1794.

Op heden den 10. augusti 1794 compareerde voor mij Henricus Verstraeten als openbaer notaris, etc., in persoone Lucia Van Geel, lest weduwe van wijlen Aegidius Goris, ingesetene van Werchter, de gene verklaert mits desen verhuert te hebben aen haere vier huys-houdende kinderen, met naeme Elisabeth Anna ende Anna Maria Baumans, Cornelis ende Peeter Goris, alhier present, den selven Cornelis Goris ende het naerbeschreve soo t' sijnen behoeve als ten behoeve van sijnen voorse. broeder ende twee halve susters in huere accepteren, dats te weten sekere huysinge, schuere, stallinge met de partije hof ende land, groot in 't geheel drij dagmaelen, soo ende gelijk allen 't selve gestaen ende gelegen is tot Werchter, aen de huerders genoegsaem bekent, voor soo veel sij allen 't selve sijn defructuerende, welke verhueringe is geschied om ende voor de somme van thien guldens courant geld s' jaers, mitsgaders voor eenen tijd ende termijn van drij achter een volgende jaeren, die alreets cours ende ingang genomen heeft te half meert lest-leden, waer van oversulkx het eerste jaer huere ende van betaelinge vallen ende verscheynen sal te half meert van den toekomenden jaere 1700 vijf en negentig ende soo voorts van jaere te jaere de voors. termijn van drij jaeren geduerende sonder langer, gelovende de huerders de voors. huersomme alle jaeren op haeren valdag promptelijk te betaelen in handen van de verhuerdersse hunne moeder ofte haers actie hebbende, als schuld met recht overwonnen ende voorts meer op de naervolgende conditien.

Voor eerst sullen de huerders de voorse. huysinge ende andere edificien behoorelijk moeten onderhouden van plekken der leeme wanden, te weten van den ondersten rychel nederwaerts met het leveren der noodige latten, nagelen ende vitsel-hout, daer en boven sullen de huerders alle jaeren geduerende desen termijn van huere moeten leveren thien busselen wel bereyde walm 42 ponden iedere bussel, ende den selven t' hunnen koste ende laste doen verleggen op de dakken der selve huysinge, schuere ende stallinge.

Item sullen de huerders moeten dragen ende betaelen geduerende desen termijn van huere ende sonder korten aen de jaerelijksche huersomme , soo thiende, twintigste, meerdere ofte mindere penningen op de voorse. huysinge, hof ende land uytgaende, beden, subsidien, impositien, leverantien van rations ende generalijk van alle andere lasten wegens eenige overheyd, gestelt ofte in 't toekomende alnog te stellen, alwaer 't soo dat de placcaerten, edicten ofte uytsendingen het contrarie mede brogten, aen alle welke de huerders wel expresselijk sijn derogerende bij desen.

Item sullen de huerders proffiteren den hout-was ofte kanthout, staende op het voorse. ingehuert goed rato van sijnen opvoeden, mits den selven te kappen op sijnen behoorelijken tijde, ouderdom, zaizoene ende volgens bosch ende houw-mes regt.

Item sullen de huerders alnog boven de jaerelijksche huersomme geduerende desen termijn van huere moeten draegen ende betaelen twee distincte renten, ieder van thien guldens ende alvolgens twintig guldens s' jaers, respective aen Anna Verstraeten ende aen d' erfgenaemen van Gilis De Worteel (!).

Ingevalle van merkelijke schaede, verooorsaekt door hagel-slag ofte door fourageringe der militairen ten tijde van oorlog, sullen de huerders quytscheldinge ofte moderatie genieten rato van de geledene schaede, mits doende d' advertentie binnen de vier en twintig uren naer het ongeval op pene van vervallen te sijn van alle vergoedinge.

Voorders verklaert de verhuerdersse mits desen over te laeten aen de voorse. huerders haere kinderen, den selven Cornelis Goris ten behoeve als voor cultiverende, te weten alle de parceelen lands ende bemds, die sij in huere is hebbende, mits door de huerders alle jaeren te betaelen de respective huersomme aen de eygenaers der selve ende boven dien te draegen ende te betaelen alle publike lasten daer op uytgaende.

Alle welke voorse. conditien geloven partijen contractanten hun exactelijk te sullen volbrengen ende agtervolgen onder verbintenisse ende renuntiatie als naer recten, constituerende mits desen onwederroepelijk N.N. ende alle thoonders deser ofte van desselfs dobbel authe. om te gaen ende te compareren in den Raede van Brabant, voor wethouderen van Werchter ende alomme elders des noodig om aldaer in cas van gebrek den inhoud deser vernieuwende, den gebrekkelijken van hun in 't gene voorschreve gewilliglijk te doen ende laeten condemneren met costen sonder voorgaende wete ofte dagement, niettegenstaende de suranneringe, gelovende ende verbindende, etc.

Gedaen ende gepasseert binnen Werchter ten tijde voorse. ter presentie van Aegidius Smedts ende van Joannes Baptista Van Leemputten, als getuygen hier toe aensogt.

Dit is het  +  handmerk van Lucia Van Geel, verklaerende niet te konnen schrijven.

Cornelius Goris.

Egidius Smets.

J.J. (!) Van Leemputten.

H. Verstraeten, nots.

In het verlengde van de vorige akte nog een akte waarin nog meer details worden vrijgegeven.  Te bemerken valt dat deze en de voorgaande akte werden verleden op de dag dat Lucia Van Geel overleed.  Men was er duidelijk snel bij om alles te regelen.

Bron : R.A.L., Notaris Henricus Verstraeten, akte nr. 79 dd. 11 augustus 1794.

Op heden den elfsten augusti 1700 vier en negentig compareerden voor mij Henricus Verstraeten als openbaer notaris, etc., in persoonen Anna ende Maria Baumans, dogters van competenten ouderdom, soo in eygen naem als voor ende in den naem der drij minderjaerige kinderen van wijlen hunnen broeder Guilielmus Baumans, voor de welke sij hun ten desen sijn sterckmaekende, alle kinderen ende klijn-kinderen van wijlen Joannes Franciscus Baumans ende Lucia Van Geel, welke comparanten (om te voorkomen alle questien ende geschillen die 'er naermaels zouden konnen opreysen tusschen hun comparanten ende hunne halve broeders ende suster, met naeme Cornelius, Petrus ende Elisabeth Goris, kinderen van wijlen de voorse. Lucia Van Geel ende wijlen haeren tweeden man Aegidius Goris nopens de vliegende erven ofte herte have, op hun comparanten ten deele gesuccedeert ende gedevolveert bij doode van hunnen voornoemden vaeder ende de gene van wijlen hunne voorse. gemeyne moeder ende groot-moeder ten tijde van haer tweede houwelijk ende in haeren weduwelijken staet gekogt ende verkregen) willen ende begeiren mits desen dat alle de selve vliegende erven ofte herte have tusschen hun comparanten ende hunne voorse. halve broeders ende suster ieder voor een respective sesde paert ende deel sullen gedeylt ende gepartageert worden, verklaerende alvolgens de comparanten, soo in eygen naeme als voor ende in den naem der voors. drij minderjaerige kinderen aen de opgemelde vliegende erven ofte herte have geen voorder regt, actie nogte pretentie meer te hebben ofte te behouden, als hun ieder voor een respectief paert ende deel in de selve souden competeren, allen 't welk door den voors. Cornelius Goris, alhier mede comparerende, soo t' sijnen behoeve als ten behoeve van sijne voors. broeder ende suster word geaccepteert.

Mits welke verklaerende de comparanten dese te houden voor goed, vast ende van weerde, renuntierende ten effecte deser, soo aen het regt van devolutie, costuymen der stad Loven als aen alle andere wetten hier aen contrarierende, mitsgaders aen alle relievementen, rescissien ende andere remedien van regten, ie hun in prejuditie deser souden konnen te stade komen onder verbintenisse ende renuntiatie als naer regten, constituerende mits desen onwederroepelijk allen thoonder deser ofte van desselfs dobbel authe. om te gaen ende te compareren in den Raede van Brabant, voor meyer ende schepenen der stad Loven ende alomme elders des noodig om aldaer in cas van gebrek den inhoud deser vernieuwende, de comparanten in 't gene voorschreve gewilliglijk te doen ende laeten condemneren met costen sonder voorgaende wete ofte dagement, gelovende ende verbindende, etc.

Gedaen ende gepasseert binnen Werchter ten tijde voorse. ter presentie van Henricus Josephus Van Leemputten ende van Aegidius Smets als getuygen hier toe aensogt.

Dit is het hand  +  merk van Anna Baumans, verklaerende niet te konnen schrijven.

A. Maria Baumans.

Cornelius Goris.

H.J. Van Leemputten.

Egidius Smets.

H. Verstraeten, nots. 

     Van Geel Joanna, () Werchter 20.04.1726 (g. Henricus Van Ermen en Joanna Bries),

     Van Geel Joanna, () Werchter 31.12.1727 (g. Martinus Van Meerbeeck en Joanna Bries),

 

Van Geel Maria, IX (N315), () Werchter 15.02.1683 (g. Joannes Willems en Maria Van Geel),

 

Van Geel Barbara, () Werchter 25.01.1686 (g. Andreas Willems en Barbara Van Geel),

 

Van Geel Petrus, () Werchter 25.04.1688 (g. Petrus Willems en Catharina De Neuter).

 

 

 

X - Van Geel Petrus (S926), () Werchter 01.05.1648 (g. Henricus Van Geel nomine Stroobants en Anna Winnepenninckx), x Werchter 01.06.1677 (g. Van Tongelen Petrus en Van Roost Cornelius) met Zegers Elisabeth (S927), () Werchter 26.03.1648 (g. Wortelaers Guilielmus en Paeps Elijsabeth).

 

Uit dit huwelijk: geen andere fii te W, Wak, Rot,

 

Van Geel Anna, IX (S463), () Werchter 19.03.1678 (g. Petrus Van Tongelen en Barbara Leempoel nomine Anna Verstraeten/Verstreken).

 


 

IX - Van Meerbeeck Martinus (N314), () Kampenhout 27.04.1669 (g. Martinus Verrijt en Joanna Vande Zijpe), + Werchter 02.08.1737, x (niet W, S, Bet, Rot, K, P, Beer, Kamp, R, ) met Van Geel Maria (N315), () Werchter 15.02.1683 (g. Joannes Willems en Maria Van Geel), + Werchter 23.07.1735.

 

Uit dit huwelijk:

 

Van Meerbeeck Anna, () Werchter 16.11.1706 (g. Arnoldus Van Gorp en Anna Van Gorp), + Werchter 21.02.1770, x 1 Werchter 21.06.1729 met Petrus De Wijgaert, () Werchter 17.03.1699 (g. Petrus Bries en Maria De Wijgaert), + Werchter 06.10.1741, fs Adrianus De Wijngarde en Joanna Bries, x 2 Werchter 03.02.1742 met Geens Henricus, + Werchter 10.09.1780,

     Uit dit huwelijk:

     1. De Wijgaert Arnoldus, () Werchter 14.05.1730 (g. Arnoldus de Wijngaert en Maria Van Geel),

     De Wijgaers Joanna, () Werchter 23.02.1732 (g. Martinus Van Meerbeeck en Joanna Wijgaerts), + Werchter 20.10.1794,

     x Werchter 03.12.1760 met Guilielmus Van Espen, () Werchter 23.06.1724 (g. Guilielmus Van Geel en Catharina Coemans),

     + Werchter 11.03.1793, fs Daniel en Petronilla Vervoert;

     Wijngaerts Barbara, () Werchter 22.07.1734 (g. Adrianus Wijngaerts en Barbara Van Meerbeeck),

     De Wijngaert Anna Maria, () Werchter 30.12.1736 (g. Cornelius Van Meerbeeck en Anna De Wijngaert),

     De Wijngaert Anna Catharina, () Werchter 12.01.1739 (g. Petrus De Wijngaert en Anna Catharina Boels),

     De Wijngaert Elisabeth, () Werchter 09.04.1741 (g. Cornelius Van Meerbeeck en Elisabeth De Wijngaert),

     2. Guens Joannes Franciscus, () Werchter 07.01.1743 (g. Joannes Franciscus Naets en Catharina Guens),

     x Werchter 22.06.1768 met Anna Maria Boidts, () Werchter 10.01.1744 (g. Petrus Janssens en Maria Wouters),

     + Werchter 27.03.1811, fa Joannes Boets en Maria Van der Meeren,

     Geens Petrus, () Werchter 19.02.1745 (g. Petrus Jacobs en Elisabeth Coenens), + Werchter 17.06.1792,

     x Werchter 21.06.1774 met Lucia Van Houtvinck, fa Joannes Van Houtvinck en Maria Van Geel,

     Geens Elisabeth, () Werchter 28.06.1747 (g. Egidius Fijaerts en Elisabeth Goovaerts),

     Geens Joannes, () Werchter 20.05.1749 (g. Joannes Baptist Elsen en Maria Van Geel), + Werchter 25.05.1824,

     x 1 Werchter 20.06.1775 met Anna Maria Feijaerts, () Werchter 14.07.1748 (g. Adrianus Nijs en Anna Maria Michiels),

     + Werchter 23.04.1805, fa Henricus Feyaerts en Anna Vinckx,

     x 2 Werchter 05.02.1806 (g. Petrus Antonius Guens en Joannes Baptist Vermeylen) met Anna Catharina Vermeylen,

     () Werchter 28.05.1768 (g. Henricus Janssens en Catharina Smets), + Werchter 23.05.1834, fa Adrianus en Cath. Cornelis,

     Geens Guilielmus, () Werchter 08.08.1752 (g. Guilielmus Bruijninckx en Barbara Vanmeerbeeck), + W 12.06.1753,

 

Van Meerbeeck Maria, () Werchter 29.12.1707 (g. Joannes Coninckx en Maria Van Meerbeeck), x Werchter 02.10.1736 met Vermeijlen Guilielmus,

Aktes i.v.m. dit gezin vind je in het parenteel van Van Meerbeeck Martinus.

     Uit dit huwelijk:

     Vermeijlen Petrus, () Werchter 19.12.1736 (g. Petrus De Wijngaert en Vermeijlen Anna),

     Vermijlen Michael, () Werchter 31.10.1740 (g. Michael Vervoort en Van Nin Anna),

     Vermijlen Elisabeth, () Werchter 05.01.1744 (g. Van Meerbek Cornelius en Elisabeth Janssens),

 

Van Meerbeeck Barbara, VIII (N157), () Werchter 28.09.1710 (g. Guilielmus Van Geel en Barbara Van Geel),

 

Van Meerbeec Cornelius, () Werchter 02.04.1712 (g. Cornelius Van Geel en Anna Van Geel), + Werchter 08.12.1792, x Werchter 24.05.1738 met Elisabeth Coenens, () Werchter 18.10.1715 (g. Joannes Goosens en Elisabeth De Wortelaer), + Werchter 10.06.1795, fa Joannes Coenens en Maria Goossens),

     Uit dit huwelijk:

     Van Meerbeeck Anna, () Werchter 29.08.1739 (g. Guilielmus Van Eijcken en Anna Van Gheel),

     x Werchter 12.10.1784 (g. Joannes Baptist Peeters en Petrus Van Meerbeeck) met Joannes Franciscus Peeters, ex Heist, + Werchter 27.09.1785,

     Van Meerbeeck Petrus, () Werchter ...06.1741 (g. Petrus Verbuken en Anna Van Meerbeeck),

     Van Meerbeeck Cornelius, () Werchter ...10.1742 (g. Cornelius Verbeeck en Anna Van Meerbeeck), + W 21.09.1747,

     Van Meerbek Maria, () Werchter 07.03.1745 (g. Cornelius Brughmans en Maria Vangheel), + Werchter 20.12.1751,

     Van Meerbeeck Catharina, () Werchter 06.08.1748 (g. Henricus Verbeeck en Catharina Vervloesem), + W 15.01.1749,

     Van Meerbeeck Henricus, () Werchter 08.12.1749 (g. Henricus Geens en Maria Coenens), x Werchter 15.11.1775 met Elizabeth Serneels, ex Keerbergen,

     Van Meerbeeck Petrus, () Werchter 23.12.1752 (g. Petrus Pelegrims en Anna Vangeel),

     Van Meerbeeck Guilielmus, () Werchter 08.02.1755 (g. Guilielmus Verstraeten en Anna Maria Pelegrims),

     Van Meerbeeck Anna Maria, () Werchter 20.04.1760 (g. Egidius Faijaerts en Anna Maria Van Geel),

 

Van Meerbeeck Adriana, () Werchter 20.12.1713 (g. Joannes Smets en Adriana Brughmans), x Werchter 07.02.1736 met Kuypers - Cuypers Petrus, fs Joannes en Maria De Meyer, gezin in Aarschot,

 

Van Meerbeeck Catharina, () Werchter 29.07.1715 (g. Cornelius Verbeeck en Catharina De Wit), + > 4.1718,

 

Van Meerbeeck Lucia, () Werchter 30.08.1716 (g. Cornelius Van Geel en Lucia Verstraeten),

 

Van Meerbeeck Petrus, () Werchter 30.08.1716 (g. Petrus Van Geel en Maria Van Geel),

 

Van Meerbeeck Catharina, () Werchter 23.04.1718 (g. Henricus Vervoert en Maria Michiels),

 

Van Meerbeeck Petrus, () Werchter 31.07.1720 (g. Petrus Van Geel en Maria Van Geel).

 

 

 

IX - Van Laeck Egidius (S462), () (niet W, R, K, ...), x (niet W, ) met Van Geel Anna (S463), () Werchter 19.03.1678 (g. Petrus Van Tongelen en Barbara Leempoel nomine ... Verstraeten).

 

Uit dit huwelijk:

 

Van Laeck Maria, () Werchter 15.08.1705 (g. Petrus Vertiers en Maria Van den Berghe),

 

Van Loock Catharina, () Werchter 22.07.1708 (g. Martinus Van Geel en Catharina Van Loock),

 

Van Laeck Clara, () Werchter 25.06.1711 (g. Guilielmus Van Geel en Clara Bael),

 

Van Laeck Joanna, () Werchter 22.07.1713 (g. Petrus Van Geel en Joanna Holemans),

 

Van Laeck Anna, VIII (S231), () Werchter 14.01.1716 (g. Guilielmus Smets en Anna Hoelemans),

 

Van Laeck Lucia, () Werchter 22.07.1718 (g. Jacobus Van Laeck en Lucia De Kijser),

 

Van Laack Joanna, () Werchter 26.06.1722 (g. Anthonius Wilms en Joanna De Kijser).

 

Terug naar startpagina Terug naar startpagina stamboom