Voorouderlijst Van Espen Joannes

 

Espen (van), Van Hespen, Van Nespen, Vannespenne

1. Familienaam uit de plaatsnaam Espen (boomnaam).

2. Familienaam uit de plaatsnaam Nispen (Noord-Brabant).

3. Familienaam uit de plaatsnaam Neer- of Overhespen (Brabant).

 


Deze Van Espen is bijna zeker een verwant van Van Espen Antonius. Er is zelfs mogelijk een verwisseling bij de kinderen tussen de twee gezinnen). Ze zijn nauw verwant.

 

XIV - Van Espen Antonius, fs Joannes (M), Kamp+, ErpsK+, Meerb+, x ? 1 met Cuelens (Magdalena?) ?, x 2 ? met Maria Vanden Schriek , deze ? x 2 met Verheyen Joannes.

 

De onderstaande akte van emancipatie (met dank aan Paul Peeters) laat toe een generatie hoger te klimmen en houdt ook NIEUWE gegevens in. Anthonius Van Espen, zoon van wijlen Joannes en inwonder van Meerbeek, emancipeert zijn kinderen Henricus, Engelbertus, Joannes, Anthonius, Maria, Magdalena, Cecilia en Margaretha. De onderstreepte namen zijn nieuw.

Bron : S.A.L., Inventaris Cuvelier, register nr. 7497, folio 79r., akte dd. 27 november 1604.

Transcriptie.

Item Anthonius Van Espen filius quond(am) Jo(hann)is, co(m)moran(s)

apud Meerbeeck prope Eversbergen, in p(rese)ntia, eman(cipavit)

Henricu(m), Engelbertu(m), Jo(hann)em, Anthoniu(um), Mariam,

Magdalena(m), Cecilia(m) et Marg(are)ta(m) Van Espen, suas

proles, a pane suo modo debito et consueto, quo facto

G. Boels recond(uxi)t, coram Beringen, Rivieren, act(um) eodem.

 

Uit dit huwelijk:

 

Van Espen Anna, XIII - XIV (M5729 + M6069 + M9237 + M11061),

 

Van Espen Henricus,

 

Van Espen Magdalena, ex Meerbeek?, + Kampenhout 09.07.1676 we 80 j., x (niet Kamp, ) met Smets Egidius, ex Meerbeek, + Kampenhout 22.03.1653 64 j., fs Willem en Jacoba Vervoort,

Een akte i.v.m. dit gezin vind je in het parenteel van Smets Egidius.

     Uit dit huwelijk:

     Smets Magdalena, (°) Kampenhout 22.09.1615 (g. Dnus Jan Culens pastoor en Magdalena Culens), x Berg 11.02.1639 (g. Martinus Smets en Hendericus ...) met Petrus Van Eycken, fii in Berg,

     Smets Clara, (°) Kampenhout 30.11.1617 (g. Joannes Aerts en Clara Culens),

     Smets Joannes, meyer in Tildonk, (°) Kampenhout 25.03.1620 (g. Dnus Jan Schelckens pastoor en Anna Smits),

    + Tildonk 08.06.1687, x 1 Meerbeek 06.11.1644 (g. Arnoldus Smets, Joannes Van Espen en Jan Vrebosch vader) met

     Vrebosch Anna, ex Meerbeek, + lichtmis 1655 in kinderbed, fa Joannes jr en Catharina Smets,

     x Tildonk 09.01.1657 (g. Arnoldus Janssens en Joannes Adons sr) met Elisabeth Joostens, (°) Tildonk 20.01.1632, fa Petrus en Catharina Lacquey, fii in Tildonk,

     Smets Martinus, (°) Kampenhout 23.05.1623 (g. Martinus Bogaerts en Agnes Smets),

     Smets Rumoldus, (°) Kampenhout Rumoldus Van Haycht en Catharina Smets),

     Smets Joannes, (°) Kampenhout 31.07.1628 (g. Joannes Culens en Joanna Van Espen),

     Smets fa, (°) Kampenhout 01.05.1631 (g. Hendrick Van Espen en Maria Cuelens),

     Smets Anna, (°) Kampenhout 23.07.1635 (g. Ludovicus Van Espen en Anna Van Ham),

 

Van Espen Antonius,

 

Van Espen Maria,

 

Van Espen Joannes, XIII - XIV (M7018 + M9226),

 

Van Espen Cecilia, + Elewijt waar ze was om te herstellen en er ook begraven werd 19.09.1676, x (niet Meerb, ) met Smets Petrus,

     Uit dit huwelijk:

     Smets Joannes, (°) Meerbeek ...01.1622 (g. Jan Vrebos en Magdalena Van Espen),

     Smets Maria, (°) Meerbeek 17.12.1623 (g. Antonius Van Espen en Maria Kemmens),

     Smets Henricus, (°) Meerbeek 22.12.1625 (g. Henri Van Espen en Anna Van Varenberch),

     Smets Catharina, (°) Meerbeek 30.01.1628 (g. Guilielmus Van Hoolaer en Catharina De Smet),

     Smets Anna, (°) Meerbeek 14.07.1630 (g. Arnoldus Van Meerbeeck en Anna Smets),

     Smets Elisabeth, (°) Meerbeek 22.08.1632 (g. Arnoldus Mommens en Elisabeth Boomgaerts),

     Smets Barbara, (°) Meerbeek 23.07.1634 (g. Guilielmus Bosmans en Barbara Van Meerbeeck),

     Smets Petrus, (°) Meerbeek 08.03.1637 (g. Dnus Petrus De Pipere pastoor Everberg en Maria Vanden Schrieck),

 

Van Espen Engelbertus,

 

Van Espen Catharina, + Berg 03.09. 1670 ca. 66 j., x Berg 04.07.1632 (g. Servaes Van Espen en Schoevaerts Andreas) met Mommens Arnoldus, (°) Kampenhout 26.01.1611 (g. Aert Van Meerbeeck en Catharina Smits), + Berg 10.09.1683 ca. 74 j.,

     Uit dit huwelijk:

     Mommens Joannes, (°) Berg 13.09.1634 (g. Antonius Van Espen en Anna Maes), + Berg 06.09.1675 ?

     x Berg 08.06.1664 (g. Artus Mommens, Joannes Winnepenninckx en Mathias De Coster) met Judoca Winnepenninckx, zij x 2 met Fredericus De Smet, x 3 met Gerardus Keldermans, fii in Berg,

     Mommens Emerantiana, (°) Berg 12.07.1637 (g. Joannes en Emerantiana Van Espen), + Berg 27.10.1678 (vv Jan Winnepenninckx), fii in Berg,

     x 1 Berg 17.10.1655 (g. Arnoldus Mommens en Servaes De Coster) met Matthias De Coster, (°) Berg 01.09.1629, fs Stephanus en Anna Peeters,

     x 2 Berg 15.05.1666 (g. Artus Mommens en Philippus Winnepenninckx) met Joannes Winnepenninckx, fii in Berg,

     Mommens Petrus, (°) Berg 01.07.1640 (g. Petrus Mommens en Elisabeth Wants), + Berg ...1648,

     Mommens Gerardus, (°) Berg 04.12.1645 (g. Gerardus Poots en Anna Verhoeven), + Berg 11.09.1679,

     x Kampenhout 02.10.1671 (g. Joannes Stuyns vader en Arnoldus Mommens vader) met Joanna Stuyns, (°) Kampenhout 13.08.1645, fa Joannes en Maria Vanden Broeck, fii in Berg.

 

Van Espen Margaretha.

 


 

XIII - XIV - Van Hal Servatius (M5728 + M6068 + M9236 + M11060), ° 1595, + Kampenhout 0.05.1640, 1 x Kampenhout 03.07.1615 (g. Jeronimus Van Hal en Servaes Van Espen) met Van Espen Anna (M5729 + M6069 + M9237 + M11061), Kamp+, Wes+, Til+, Buk+, Berg+, H+, 2 x Kampenhout 20.08.1623 (g. Joannes Verheyden en Henricus Van Espen) met Elisabetha Verheyden.

 

Uit dit huwelijk:

 

1. Van Halle Elisabetha, (°) Kampenhout 11.04.1617 (g. Jacobus De Cuester en Elisabetha Van Espen),

 

Van Halle Elisabetha, (°) Kampenhout  09.06.1618 (g. Frans Van Obbergen en Elisabetha Van Espen),

 

Van Halle Anna, (°) Kampenhout  23.05.1620 (g. Antonius Van Espen en Anna Verbiest),

 

Van Halle Rumoldus, XII - XIII ( M2864 + M3034 + M4618 + M5530), (°) Kampenhout  13.04.1621 (g. Petrus Van Espen en Elisabeth Van Voldersom),

 

2. Van Halle Joannes, (°) Kampenhout  21.11.1624 (g. Jan Culens en Catharina N.),

 

Van Halle Catharina, (°) Kampenhout  04.11.1627 (g. Egidius Maes en Catharina Ditens), x (niet Kamp, ) met Jacobus Verhaert/Verhaecht, geen fii te Kamp,

 

Van Halle Judocus, (°) Kampenhout  17.05.1630 (g. Judocus De Cuester en Catharina Smets), x (niet Kamp, ) met Joanna Collet, geen fii te Kamp,

 

Van Halle Anthonius, (°) Kampenhout  24.03.1634 (g. Anthonius Corbeels en Maria Vanden Schrikke),

 

Van Halle Engelbertus, (°) Kampenhout  06.05.1638 (g. Engelbertus Van Halle en Anna Van Hamme).

 

 

 

XIII - XIV - Van Espen Joannes (M7018 + M9226), x 2 (niet Meer, Kamp, Bert, DD, ) met De Smet Maria (M7019 + M9227), Meer+, Everb!+, Bert+, + Meerbeek 25.07.1646 vv.

 

Blijkens de akte (met dank aan Paul Peeters) is Joannes Van Espen de zoon van Anthonius ! De formulering dat Mayken De Smet zijn tegenwoordige vrouw was, laat vermoeden dat Joannes Van Espen reeds eerder met iemand anders gehuwd was.

Bron : S.A.L., Inventaris Cuvelier, register nr. 8256, folio 193r., akte dd. 7 juli 1634.

Item in tegenwoirdicheyt des meyers ende den schepenen ende eygenooten der stadt van Loven naerbeschreven gestaen Jan Van Espen soene wijlen Anthonis met consente, wille ende overstaene van Maycken De Smet, zijn(e) tegenwoirdige huysvr(ouwe), innegesetenen van Meerbeke bij Eversberghe, hebben tsamen en(de) elck besondere opgedragen ende getransporteert, gelijck sij dat doen bij desen, een de hellicht van een halff boender lants, gelegen onder onder (!) Meerbeke v(oor)s(chreven) int Tommevelt, regenooten van tgeheel halff boen(der) Wouter Van Schoolant ter eenre, de Vuerssche Herstraete ter iie., mijnheer Raphael Lintermans ter derdere en(de) goeden der kercke van Meerbeke v(oor)s(chreven) ter vierdere zijden, in vuegen de v(oor)s(chreve) hellicht bij d' opdragere v(er)cregen is voor wethouderen alhier tegen Willem Vrebos en(de) Barbara De Smet, gehuysschen, exposit(o) impositus est per mo(nitionem) jure hereditario et allodiali Jan Vrebos soene wijlen Jans, soe voor sijn selven als voor Cathlijne De Smet, zijn(e) huysvr(ouwe), hunl(ieden) hoirs en(de) naercomelinghen, et satis die v(oor)s(chreve) opdrageren indivisim obligeren(de) en(de) submitterende p(er)soonen en(de) goeden, beyde haeve ende erffve, p(rese)nt en(de) toecomen(de), met renuncia(ti)e privil(egio) de duobus reis et aliis prout in forma, et waras voor vrije, eygen goet, v(er)claeren(de) hem van(den) prijse van(den) coope te zijn voldaen, hier waeren over Pulle, Willemaerts, schepenen en(de) eygenooten, item s(ieu)r Michiel Pannis, lieutenant meyer der stadt Loven, et J. Woutelers, insgel(ijcx) eygenooten, actu(m) septima julii 1634. 

 

De akte volgt in het register onmiddellijk op de voorgande en is van dezelfde datum.

Verder wordt in de akte melding gemaakt van Amanda (Amantia) De Smet (Smits), weduwe van Arnoldus Momme (Mommens), en haar kinderen Arnoldus Momme (x Catharina Van Espen) en Maria Momme (x Andreas Schoovaerts). De akte bevestigt dat Amanda de dochter is van Petrus. Zie 2e link.

Of er nabij familieverband is tussen Joannes Van Espen (x Maria De Smet) en Amanda De Smet, is helemaal niet zeker. Het krioelde daar in de streek met Van Espen’s en Smets’en (De Smet).

Bron : S.A.L., Inventaris Cuvelier, register nr. 8256, folio 193v., akte dd. 7 juli 16364

Item in p(rese)ntie des meyers, schepenen ende eygenooten van Loven naerbes(chreven) gestaen Amantia De Smet weduwe wijlen Aert Momme, woonen(de) onder Campenhoudt, met consente, wille en(de) overstaene van Aert Momme, haere soene, gehouwt met Cathlijne Van Espen, en(de) Andries Schoevaerts als man en(de) momboir van Marie Momme, oyck dochtere der v(oor)s(chreve) Amantia, hen tsamen en(de) elcken int besondere sterckmaeckende voor haere henne mede broeders ende susters, met gelofte van desen ter manisse te comen doen lauderen en(de) approberen, ende hebben tsamen ende elcken besondere, tochte ende erffve v(er)gaedert zijnde, opgedragen en(de) getransporteert met ressche en(de) rijse, gelijck sij dat doen bij desen, een dach(wan)t lants, eygen en(de) onbelast, gelegen onder Meerbeke bij Eversberge opt Tomme Velt, regenooten jo(ncke)r Philips Van Schore ter ier., Peeter Van(den) Zande ter iier., den H(eyligen) Geest van Meerbeke v(oor)s(chreven) ter iiier., Willem Van Hoolaer ter vierdere zijden, zijnde tv(oor)s(chreven) dach(wan)t op hen gedevolveert van wegen Peeter De Smet, vaeder was als hij leeffde der v(oor)s(chreve) Amantia, exposit(o) impositus est per mo(nitionem) jure hereditario et allodiali Jan Van Espen soene wijlen Anthonis, soe voor hem als voor Marie De Smet, sijn(e) huysvr(ouwe), hunne hoirs ende naercomelingen, et satis die v(oor)s(chreve) opdrageren indivisim obligeren(de) en(de) submitteren(de) hunlieden respective p(er)soonen en(de) goeden insolidum ac indivisim, beyde haeve en(de) erffve, p(rese)nt en(de) toecomen(de), met renuncia(ti)e privilegiis de duobus vel plurib(us) reis en(de) de v(oor)s(chreve) vrouwe p(er)soone der constitut. s(enatus) c(onsul)ti vell(eiani) et authent(ica) si qua mulier, daer van gecertioreert, et aliis prout eygen en(de) onbelast goet, actu(m) eodem v(er)claeren(de) die v(oor)s(chreve) opdrageren hen van(de) cooppen(ningen) bijden gegoydden ten vollen v(er)nueght en(de) voldaen en(de) desen v(er)coope te geschieden om mette pen(ningen) daer van gecedeert, te coopen onderhalff dachmael lants, gelegen onder Campenhoudt tegen Jan Stroobants, regenooten Servaes De Coninck ter ier., tgoidtshuys van Cortenberch ter iier., die selve wed(uw)e met derffgen(aemen) Aert Momme ter andere, hebben(de) boven de pen(ningen) van tv(oor)s(chreve) dach(wan)t voore noch getransporteert tot het coopen van tv(oor)s(chreven) i ˝ dach(wan)t noch merckel(ijke) penningen van haer eygen gesuppleert en(de) toegevueght, wel ontrent hondert gul(dnes) oft meer, actum eodem et eisdem ut supra.

 

De twee vorige akten werden onmiddellijk gevolgd door de volgende akte van dezelfe datum, die aansluit bij de vorige.

Bron : S.A.L., Inventaris Cuvelier, register nr. 8256, folio 194v., akte dd. 7 juli 1634.

Item in tegenwoirdicheyt des meyers ende den schepenen en(de) eygenooten van Loven naergenoempt gestaen de v(oor)s(chreve) Amantia De Smet wed(uw)e wijlen Aert Momme, woonende onder Campenhoudt, met consente, wille, wete en(de) overstaene van Aert Momme, haeren sone, gehouwt met Cathlijne Van Espen, ende Andries Schouvaerts als man en(de) momboir van Marie Momme, oyck dochtere der v(oor)s(chreve) Amantia, hen tsamen en(de) elcken besondere sterckmaecken(de) voor henne mede broeders en(de) susters, met gelofte van deselve desen ter manisse te co(m)men doen lauderen en(de) approberen, p(ar)tijen ter eenre, ende Jan Van Espen soene Anthonis ende Maycken De Smet, gehuysschen, ter andere zijden, hebben tsamen ende elcken besondere bekent, gelijck sij bekennen midts desen over eenige jaeren geleden int leven van wijlen Aert Momme, der v(oor)s(chreve) Amantia De Smet man was als hij leeffde, eene erffmangelinge aengegaen ende gepasseert te hebben gelijck sonder datter tot noch toe eenige de selve wettel(ijck) is gepasseert, gelijck sij samen alnoch zijn aengaen de selve erffmangelinge soe sij nyet anders en weten, oversulcx tsamen en(de) besonder de selve erffmangelinge midts desen noch en sijn aengaende en(de) approberende, ende dat inder vuegen en(de) manieren naervolgen(de), deselve voorsulcx haudende voor goet, vast ende van weerden, al oft deselve wettel(ijck) waere gebeurt geweest, namentlijcken dat die v(oor)s(chreve) ierste comp(aran)ten tsamen ende besondere sullen opgedragen, cederen en(de) transporteren, gelijck sij opdragen, cederen en(de) transporteren bij desen ten behoeve der tweede comp(aran)ten een hoffstadt, groot ontrent een halff boender luttel min oft meer, daer tegenwoirdel(ijck) bijden v(oor)s(chreven) tweede comp(aran)ten een huys, schuere en(d)e stallingen zijn opgeti(m)mert, gelegen onder Meerbeke bij Eversberge, regen(ooten) tgoidtshuys van S(in)te Barbelen binnen Loven ter eenre, Peeter De Smet ter iiere. tsheeren straete strecken(de) van Aersschot naer Brussele ter iiier. en(de) Amandt Van(den) Schriecke ter iiiier., op den laste van twee cap(puynen) tsheeren chijns aen jo(uffvrou)e Catharina Schore en(de) eenigen anderen cleynen tsheeren chijns, expositis impositis sunt per mo(nitionem) jure hereditario die v(oor)s(chreven) Jan Van Espen en(de) Maycken De Smet, gehuysschen, ter cause van erffmangelin(ge) et satis die v(oor)s(chreve) opdrageren indivisim obligeren(de) en(de) sub(mitterende) hunl(ieden) respective p(er)soonen en(de) goeden, be meuble en(de) immeuble, p(rese)nt en(de) toecomen(de), renuncieren(de) in contrarium facientib(us) nona signanter de duob(us) vel plurib(us) reis en(de) de v(oor)s(chreve) vrouwe p(er)soone der constitut. s(enatus) c(onsul)ti vel et auth(entica) si qua mulier, et waras prout ante, item is te weten dat de v(oor)s(chreve) erffmangelinge is geschiet tegen een halff boen(der) lants, in diversche twee stucken gelegen onder Meerbeke v(oor)s(chreven) int Thommen Velt, daer in het welck een dach(wan)t dierste comp(aran)ten den v(oor)s(chreven) tweede comp(aran)ten over ontrent drije jaeren hebben gegicht en(de) gegoyt om andere goederen te coopen voor wethouderen van Meerbeke v(oor)s(chreven) en(de) in het ander dach(wan)t al op heden date deser voor wethouderen alhier, welcke transporten sij en(de) alienatien sij ierste comp(aran)ten tsamen en(de) elck besonder midts desen sijn houden(de) voor goet, vast ende onw onverbreckel(ijck) midts desen ten eeuwigen dagen, kennende totte selve oversulcx egeen recht oft actie meer te hebben noch te behouden, nu oft naermaels in eeniger [manieren], maer allen tselve gecedeert en(de) getransporteert te hebben ten behoeve van(den) v(oor)s(chreven) Jan Van Espen en(de) Maycken De Smet, gehuysschen, et satis et waras volgens de contracten van alienatien daer van sijn(de), obligan(do) et sub(mittendo) sese suaq(ue) ac renuncian(do) o(mn)ib(us) ac quibuscumq(ue) privil(egii)s et except(...) in contrar(...) facientib(us), signater privil(egii)s de duob(us) vel plurib(us) reis en(de) de v(oor)s(chreve) vrouwe p(er)soone er constitut s(enatus) c(onsul)ti vel(leiani) et auth(entica) si qua mulier, daer van gecertioreert, act(um) eodem et eisdem.

 

Bijgaand een akte met vermelding van Joannes Van Espen en Maria De Smet(h). Met Noedebeys wordt hier Nodebais of Nodebeek bedoeld, net over de taalgrens, thans deelgemeente van Beauvechain (Bevekom).

Bron : S.A.L., Inventaris Cuvelier, register nr. 8252, folio 97r., akte dd. 26 februari 1629.

Item in tegenwoerdicheyt des meyers en(de) den schepenen van Loeven naerbeschreven gestaen Barbara De Smeth dochtere wijlen Peeters ten bij zijne en(de) overstaene van Guillam Vreebos, haeren man en(de) momboir, woonende tot Noedebeys, ierst die voors(chreve) Barbara renuntieren(de) tprivilegie cons(ulti) velleiani authentica si qua mulier et aliis exceptionibus quibuscunq(ue) in forma, ende w daeraff behoerlijck onderricht wesende, hebben tsamenderhandt opgedraeghen met behoerlijcke verthijdenisse een halff bunder bempts der maeten ombegrepen, soe en(de) gelijck tselve gelegen is inde prochie van Eversberch, regenooten jo(ncke)r Raes Van Graeve ter eendere, jo(ncke)r Philips Van Schoere ter iire., de straete ter iiire. ende het lant van ... [n.v.] ter iiiire. zijden, exposit(o) imposit(us) est Jan Van Espen en(de) Marie De Smeth, gehuysschen, et satis die voorschreven opdraegere obligerende, submitteren(de) en(de) renuntieren(de) in forma ende waranderen(de) t' selve op sheeren chijns van(den) gronde, te weeten een oert aen(den) graeve van Verthijn en(de) op xxvi st(uyvers) erffel(ijck) aen tgasthuys van Loeven, actu(m) coram Assca, Sainct Victoir, februarii xxvia., anno 1629.

 

Uit dit huwelijk:

 

1. Van Espen Magdalena, (°) Meerbeek 08.04.1621 (g. Arnoldus Mommens en Magdalena Van Espen), x Meerbeek 01.06.1642 (g. Thomas Moins en Jan Van Espen) met Martinus Moins, geen fii in Meerbeek, Steenokkerzeel,

 

Van Espen Joannes, (°) Meerbeek 08.11.1623 (g. Jan Arno en Agnes Smets), x (niet Meer, ) met Goossens Johanna, + Meerbeek 01.04.1658 vv,

     Uit dit huwelijk: dit is mogelijk ook een tweede x van vader Joannes,

     Van Espen Engelbertus, (°) Meerbeek 12.05.1648 (g. Engelbertus Van Espen en Catharina Goossens),

     Van Espen Hubertus, (°) Meerbeek 02.03.1652 (g. Hubertus Goossens en Anna Stroobants).

 

Van Espen Henricus, (°) Meerbeek 02.09.1627 (g. Henri Van Espen en Elisabeth Cretsaerts),

 

Van Espen Ingelbertus, (°) Meerbeek 19.06.1630 (g. Engelbertus en Maria Van Espen),

 

Van Espen Servatius, (°) Meerbeek 27.04.1633 (g. Servatius Van Halle en Maria Vanden Schrieck),

 

Van Espen Maria, XII - XIII (M3509 + M4613), (°) Meerbeek 23.12.1634 (g. Egidius en Maria Smets),

 

Van Espen Stephanus, (°) Meerbeek 21.03.1638 (g. Stephanus Van Schrelant en Maria Vrebosch).

 

 

 

Van Espen Engelbertus, x 1 met ?, x 2 Meerbeek 02.02.1625 (g. Anthonius Van Meerbeeck en Theodorus Peeters) met Van Meerbeeck Barbara, Meer+, Til+, Buk+, Kamp+, Wes+, H+, Wak+, VeltB+, Neder+, Steen+, ErpsK+, + Tildonk 22.10.1676.

 

In deze aktes (met dank aan Paul Peeters) wordt melding gemaakt van Engelbertus (Engel) Van Espen en Barbara (Beycken) Van Meerbeeck, inwoners van Tildonk. Op een bepaald ogenblik heeft de klerk zich blijkbaar vergist, want hij sleurt er ineens een Lucas Claes bij, daar waar het Hendrick Van Loy moest zijn. Ik heb het nog eens nagezien of ik mij had vergist, maar neen, er stond wel degelijk Lucas Claes.

Bron : S.A.L., Inventaris Cuvelier, register nr. 8259, fol. 448r., akte dd. 6 maart 1646.

Item in tegenwoordicheyt des meyers ende schepen. van Loven naerbes. gestaen Caerel Huens als gemachticht met procuratie, waer van den teneur hier is volgende van woorde tot woorde.

Op heden desen ven. meert 1646 comparerende voor mij openbaer nots., ter presentie vande getuygen naer te noemen, Engel Van Espen ende Beycken Van Meerbeeck, gehuyschen, woonende tot Thildoenck, hebben bekent ende geleden wel ende deuchdelijck ontfangen te hebben vuyt handen van Henrick Van Loy ende Catlijn Vander Heyden, gehuyschen, de somme van vier hondert guldens eens, den gulden tot xx stuyvers ende den stuyver tot drij plecken Brabants gerekent, gelovende ter saeken van dien allen jaere date deser wel ende loffelijck te betaelen eene erffelijcke rente van vijffentwintich gelijcke guldens ende de selve iaerlijcx te leveren binnen deser stadts wisselle van Loven, los ende vrije, soo van xe., xxe., ce., meerdere ende mindere penningen als van alle andere impositien ende subventien, alreede innegestelt oft alnoch inne te stellen, als schult met rechte verwonnen, totte lossinge toe, die welcke sal moeten geschieden alst die rentgelders gelieven sal, elcken gulden met xvi gelijcke guldens in twee reysen ende met volle rente, daer voor verbindende hunne respective persoonen ende goeden, tsaemen ende besondert, met renunciatie in forma, ende om de voors. ierste tweede gehuyschen noch naerder te versekeren van hunne voors. rente ende iaerlijcxe betaelinge der selver, soo hebben die voors. tweede ierste gehuyschen geconsenteert int opdraegen van alle hunne goederen ende naementlijck een boinder landt, gelegen opt Hellevelt onder Thildoenck voors., regen. d' erffgen. van monsr. de Rive ter ie. ende iie. ende sheeren straete ter andere twee sijden, item alnoch een boinder landts, gelegen opt selve velt, regen. Peeter Vanden Put ter ie., Peeter Van Leempoel ter iie., den Grooten H. Geest van Loven ter iiie. ende Peeter Smedts ter iiiie. sijden, waranderende tselve goet voor vrij ende eygen goet onbelast, constituerende tot versekerheyt van des voors. is, mr. Cornelis Oliviers ende een yder thoonder deser om tselve voor meyer ende schepenen van Loven te vernieuwen ende te herkennen, gelovende allen tgene bij hunnen geconstitueerden hier inne sal wesen gedaen, altijt voor goet ende van weerden te houden onder gelijcke obligatie, submissie ende renuntiatie als boven, ende is te weten dat de voors. Catlijn Vander Heyden verclaert dese penningen gecomen te sijn van andere renten, te weten twee hondert ende veertich guldens vande capitale penn., aen haer affgeleyt bij Jan Thielmans ende opden xxiii. feb. 1636 in tertia bekent, ende de resterende hondert daelders van eene rente van negen guldens, bij d' erffgen. Willems Van Ermegem affgeleyt, alsoo dat de capitaele penn. van dese bovengeschreven rente moeten blijven ten behoeve vande kinderen des voirs. wijlen Lucas Claes ende Catlijn Vander Heyden.

Aldus gedaen ende gepasseert ter presentie van Jan Vander Heyden ende Jaecque Vander Vorst, als getuygen tot desen geroepen ende gebeden, ende hebben die voirs. comparanten de minute deser beneffens mij notario onderteeckent, quod attestor, ende was onderteeckent, J. Schellekens, nots.

Naer vermogen van welcke procuratie, soo heeft den voors. geconstitueerden den voors. contracte notariael ende innehouden desselffs in alle ende iegelijcke sijne poincten herkent ende vernieuwt, mede eentsaementlijck opgedraegen met behoorelijcke verthijdenisse de goeden, hier voor gespecificeert, expos. imps. Henrick Van Loy ende Catlijn Vander Heyden voers., quo facto eadem bona reddiderunt opde lasten, te vorens daer op vuytgaende, terminis tamquam ende voorts meer op de voors. rente van vijffentwintich guldens tsiaers, obligando, submittendo ac renunciando in forma, coram eodem eisdem.

 

In deze akte wordt ook melding gemaakt van Engelbertus Van Espen en Barbara Van Meerbeeck uit Tildonk.

Bron : S.A.L., Inventaris Cuvelier, register nr. 7902, folio 111v., akte dd. 3 januari 1642.

Item in tegenwoirdicheyt des heeren schepenen van Loven naerbes(chreven) gestaen Ingel Van Espen en(de) Barbara Van Meerbeke, gehuysschen, woonende tot Thildonck, die welcke om te versekeren heer en(de) m(eeste)r Guillamme Van Langendonck, licentiaet inden rechten, etc(etera), van alsulcke rente van xii gul(dens) x st(uyvers) erffel(ijck), den penninck xvie., als sij comparanten personel(ijck) bekendt hebben aen wijlen jo(uffrouw)en Anna ende El(i)z(abe)t Van Langendonck, susteren des voorn(oempden) heer Gu en(de) m(eeste)r Guillams, hebben t' samen en(de) elcken van hen int besondere gelaudeert, geratificeert en(de) geapprobeert alsulcken mainmise en(de) decrete daerop gevolght als die voorn(oempden) heer en(de) m(eeste)r Guillamme Van Langendonck vuyt crachte vande voors(chreve) personen geloeft hadde heeft doen slaen op henne goederen, meublen en(de) immeublen ten eynde om op daeroppe te verhalen die jaerel(ijcxe) betaelinghe der selver rente, ende namentl(ijck over die hellicht van een stuck landts, groot int geheel twee boenderen, gelegen oner Thildonck, regenoten regenoten den Hey(ligen) Geest van Loven ter eenre, jo(ncke)r Glavermans ter iier., Peeter Van Leempoel ter iiier. en(de) Peeter Van(den) Putte ter iiiier. zijden, onverdeylt met Jan Herthals, wesende onbelast, vrij, eygen go eygen goet, tegenwoirdich weert zijnde die hellicht, die voors(chreve) gehuysschen int voors(chreven) stuck van twee boenderen competeren(de), tegenwoirdel(ijck) ten minsten weert is vierhondert vijfftich guldens eens, soo t' selve alhier is verclaerende Peeter Janssens, schepene der voors(chreve) heerlijckheyt van Thildonck ende op den voors(chreven) heer en(de) m(eeste)r Guillamme Van Langendonck vande voors(chreve) rente en(de) jaerel(ijcxe) betaelinge der selver noch naerder ende vaster te versekeren bij manisse, etc(eter)a, hebben die voors(chreve) gehuysschen bij forme van onderpandt opgedragen met behoorl(ijcke) verthijdenisse het voors(chreven) boender landt vuytte voors(chreve) twee boenderen landts, hierbovens naerder gespecificeert, im exp(osito) imp(ositus) est m(eeste)r Anthonis Van Hoogenberge inden naem en(de) tot behoeff des voors(chreven) heer Guillamms Van Langendonck bij f ende dat bij forme van op onderpandt als voren et waras ut supra, obliga(ndo), submitten(do) ac renunciando indivisim personas et bona in forma, cora(m) ende die voors(chreve) opdrageren daer vuyt behoorl(ijck) ontgoet en(de) onterfft zijnde, bij manisse, etc(etera), soo is daerinne behoorl(ijck) gegoeyt en(de) geerfft m(eeste)r Anthonis Van Hoogenberghe, p(rese)nt en(de) t' selve accepterende inden naem en(de) tot behoeff des voors(chreven) heer en(de) m(eeste)r Guillamms Va(n) Langendonck, heeft die voorn(oempde) opdrageren gehuysschen inden naem en(de) van wegen als vore t' selve wederomme overgegeven om erffel(ijck) te houden en(de) te besitten op die voors(chreve) rente van xii g(uldens) x st(uyvers erffel(ijck), alle jaeren op sijnen precisen valdach te betaelen conformel(ijck) die voors(chrerve) personele geloeften et waras ut supra, obligan(do) et submittendo die voors(chreve) gehuysschen indivisim et in solidum personas et bona in forma, met renunciatie soo dat behoort, cora(m) Daneels, Van(den) Broecke, january iiia., a(nn)o 1642.

 

Ook een akte bij Imbrechts.htm

 

Uit dit huwelijk:

    

1. Van Espen ?, + Meerbeek, fs Engelbertus,

    

2. Van Espen Joannes, (°) Tildonk 28.09.1626 (g. Joannes Vander Heyden en Catharina Smets alias Van Espen), + Tildonk 10.01.1679, x Tildonk 10.10.1655 (g. Martinus en Henricus Vanden Bossche) met Van Maelcot Elisabeth,

     Uit dit huwelijk: geen andere fii in Til, Buk, Wes, Wak, Kamp, W, Meer,

     Van Espen Barbara, (°) Tildonk 23.11.1656 (g. Laurentius Van Espen en Dcella Barbara de Bruneel),

     Van Espen Joannes, (°) Tildonk 12.05.1658 (g. Joannes Smets en Maria Van Espen),

     Van Espen Catharina, (°) Tildonk 22.02.1665 (g. Joannes Van Maelcot en Catharina Van Espen),

     Van Espen Anna, (°) Tildonk 13.02.1667 (g. Arnoldus De Wit en Anna Van Raymenam),

     Van Espen Ludovicus, (°) Tildonk 20.02.1669 (g. Ludovicus Van Bolle en Maria Huijbrechts n. Maria Smets),

     Van Espen Engelbertus, (°) Tildonk 18.02.1671 (g. Dnus Joannes Claeshermans en Barbara Vander Meren),

    

Van Espen Catharina, (°) Tildonk 29.08.1628 (g. Guilielmus De Witte en Catharina Van Meerbeke),

    

Van Espen Maria, (°) Tildonk 12.05.1631 (g. Petrus De Smet en Maria Van Rijmenam),

    

Van Espen Laurentius, (°) Tildonk 15.01.1634 (g. Jan Vande Put l. Laurentius Mertens en Magdalena Van Espen), x > 1659 met Van Steenvoort Maria, (°) Tildonk 13.05.1642, fa Henricus en Anna Van Rijmenam, deze x 2 met Nicolaus Vranx,

Hieronder (met dank aan Paul Peeters) een toch wel interessante akte.

Laurentius Van Espen en Maria Van Steenvoort, beiden afkomstig van Tildonk, gingen als pachters wonen op de hoeve "den Uylenberch" onder Sint-Pieters-Rode (in de nabijheid van de huidige Putstraat en de Leempoelstraat).  Henricus Van Steenvoort en Anna Van Rijmenam, de ouders van Maria, werden ook in de akte vermeld.  Zij stelden o.m. het huis "de Vijff Eycken" onder Tildonk als pand voor de lening van hun dochter en schoonzoon.  In Tildonk bestaat thans nog de Vijfeikenstraat.

Bron : S.A.L., Inventaris 8264 fol. 304v° (09.01.1665)

In tegenwoordicheyt der heeren schepen. van Loven naerbes. gestaen den clercq Coecx als gemachticht met procuratie om den naervolgen. contracte behoorel. te herkennen ende te vernieuwen, waervan den teneur is volgen. van woorde tot woorde.

Compareren. op heden desen ixen. january 1665 voor mij notario en. die getuygen naerbes., Laureys Van Espen en. Maria Van Steenvoort, wettige gehuysschen, pachter en. pachtersse van. hoeve, genoemt den Uylenberch, gelegen tot Ste. Peeters Rode, die wel. hebben bekent alsnu ontfangen te hebben vuytte handen van mr. Gisleyn Costermans als momborije mr. en. mr. Adriaen Rentmrs., mede momborije mr. van het smedenambacht alhier, ter pntien. en. overstaen van. mrs. Aerdt Martijn, auden deecken, Hendrick Van. Meren, deecken, Jan du Bois, auden meyer, Laureys Lissens en. Jan Bollens, cappelmrs., respective repnteren. die drije leden van het selven smedenambacht, die somme van hondert sestich gul. in goeden permissien gelde, waervoor sij hebben gelooft te betaelen ten behoeve vande selve momborije eene erffel. rente van thien gul. tsrs., haeren cours te nemen op date deser en. oversulx voor den eersten termijn te verschijnen opden ixen. january 1666 ende soo voorts van jaere tot jaere totte redemptie ofte affquytinge toe, de wel. sal mogen gebeuren met gelijcke somme van hondert ende sestich guldens eens in goeden permissien gelde en. met volle rente, gelovende ondertusschen de selve rente allen jaeren binnen Loven wel ende loffel. te betaelen, vrije van alle impositien, alreede innegestelt oft naermaels inne te stellen, daer voor verobligeren. henne respective persoonen en. goederen, meubele en. immeubele, pnt. en. toecomende, daeren boven sijn alhier noch gecompareert Hendrick Van Stee[n]voort en. Anna Van Rijmenant, oock wettige gehuysschen, vaeder en. moeder der voors. tweede compten., de wel. tot meerder verseeckerheyt der voors. rente en. jaerel. betaelinge der selver hen hebben gestelt als borghen en. cautionarissen als principael, soo voor de voors. capitaele als voor de verloopen der selver daervoor insgel. verobligeren. henne respective persoonen en. goederen en. namentl. huys en. hoff, groot ontrent een boinder ombegrepen der maete, gestaen onder Thildonck, genoemt die Vijff Eycken, regen. die herbaene in drije zijden, item een dachmael weyde, gelijck het selve gelegen is int Werchter Cleyn Broeck, regen. Willem Van Langendonck ter ie., d' erffgen. Jans Van Langendonck ter ije. en. d' erffgen. mr. Jans Van Diependael in twee andere zijden en. noch een halff dachmael bempdts der maete onbegrepen, soo tselve gelegen is onder Werchter tot Wackeseel int Cleyn Broeck, regen. Anthoin Van Laer ter ie. en. Aerdt De Witte ter andere sijden, los en. vrije goet, consenteren. de voors. respective compten. int maecken van mainmise over allen die voors. goederen ende in het decreet en. herdecreet der heeren schepen. van Loven sonder voorgaen. daegement, constitueren. ... [n.v.] en. een ieder thoonder deser ten eynde om tgene voors. is, te vernieuwen voor de heeren meyer en. schepen. van Loven, promittentes irrevocabiliter, ratum in forma.

Actum tot Loven ter pntien. van Rombaut Dauwen ende van Jaecques Fraeyenborch, als getuygen hier toe geroepen en. gebeden, hebben. de voors. respective compten. de minute deser beneffens mij noto. geteeckent, onderstont quod attestor en. was ondt. M. Berthijns, naer vermogen van de bovens. procurae., soo heeft den voors. geconstitueerden den bovens. contracte notariael in alle pointen, clausulen en. arlen. met alle solemniteyten van rechts wegen daer toe gerequireert, herkent en. vernieuwt, mede geconsenteert in het maecken van mainmise, decreet en. herdecreet der heeren schepen. van Loven daer over te geven onder obligae., submissie en. renuntiatie in forma, coram Pleines, Goffaert, xiiij. jan. 1665.

J. Van Espen.

            N.B. : De akte werd doorgehaald en in de rand werd volgende tekst vermeld.

Is gebleken bij quitantie in date xxien. january 1667, ondt. Jan Costermans, dat dese rente met de volle verloopen van dijen is gequeten et sic vacat, actum xxiijen. aprilis 1667.

     Uit dit huwelijk:

     1. Van Espen Guilielmus, (°) Tildonk 27.10.1659 (g. Guilielmus De Wit en Catharina Steenvoort),

     2. Vranx Catharina, (°) Tildonk 20.08.1670 (g. Georgius Eenaerts en Maria Van Steenvoort),

     de ouders wonen in St.-Pieters-Rode, kind toevallig hier geboren, onwettig, later gewettigd,

     Vranx Lucia, (°) St.-Pieters-Rode 26.01.1673 (g. Michael Elsmans en Lucia Pasteels),

     Vranx Barbara, (°) St.-Pieters-Rode 12.02.1676 (g. Henricus Van Steenvoot en Barbara Huens),

     Vranx Abraham, (°) St.-Pieters-Rode 28.01.1679 (g. Abraham Manaers en Elisabeth Steenaers),

     Vranx Petrus, (°) St.-Pieters-Rode 20.07.1681 (g. Petrus Boschmans en Maria Jansens).

 


 

XII - XIII - Hauwaerts Adrianus (M3508 + M4612), (°) Meerb, Everb!, ErpsK, Kort, Bert, KorbD, Wink, Wil!, DD, VeltB, Neder!, Steen, Humel, Ster!, Leefd, Kraai!, ), x Meerbeek 17.11.1658 (g. Jan Van Espen den ouden en Jan Hauwaerts den ouden) met Van Espen Maria (M3509 + M4613), (°) Meerbeek 23.12.1634 (g. Egidius en Maria Smets).

 

Uit dit huwelijk:

 

Hauwaerts Joannes, XI - XII (M1754 + M2306), (°) Meerbeek 12.08.1659 (g. Jan Hauwaerts en Anna Herincx),

 

Hauwaerts Petrus, (°) Meerbeek 25.03.1661 (g. Petrus Persoons en Maria Vrebosch),

 

Hauwaerts Guilielmus, (°) Meerbeek 05.05.1666 (g. Guilielmus Brebosch en Catharina Verhulst),

 

Hauwaerts Franciscus, H.Geestmeester, (°) Meerbeek 13.02.1669 (g. Frans Verheyen en Elisabeth Michiels), + Bertem 16.10.1741 dysenterie 70 j., x Bertem 26.10.1691 (g. Adrianus Hauwaerts en Judocus Goddelijck) met Teneuts - Nuets - Neuts Margareta, + Bertem 06.01.1727 60j.,

     Uit dit huwelijk:

     Hauwaerts Maria, (°) Bertem 27.07.1692 (g. Petrus De Smet en Maria Goffijn),

     Hauwaerts Franciscus, (°) Bertem 12.09.1693 (g. Franciscus Everaerts en Jacobina Stroobants),

     Hauwaerts Maria, (°) Bertem 11.04.1696 (g. Frans Hauwaerts),

     Hauwaerts Joanna, (°) Bertem 04.11.1698 (g. Joannes Everaerts en Joanna Tenuets),

     Hauwaerts Catharina, (°) Bertem 28.09.1701 (g. Joannnes Van Geijs en Catharina Hauwaerts),

     x Bertem 08.03.1722 (g. Franciscus Hauwaerts en Franciscus Mintart) met Coppens Lambertus, fii in Bertem,

     Hauwaerts Elisabeth, (°) Bertem 01.11.1702 (g. Theodorus Muls en Elisabeth Hemelers),

     Hauwaerts Joannes, (°) Bertem 01.11.1702 (g. Joannes De Smet en Elisabeth De Coninck),

     Hauwaerts Henricus, (°) Bertem 06.02.1704 (g. Henricus Ronsmans en Catharina Smets),

     Hauwaerts Josephus, (°) Bertem 03.04.1705 (g. Josephus Goddelijne en Anna De Bruyn), x (niet Bert, ) > 1728 met Van Bellingen Elisabeth, fii in Bertem,

     Hauwaerts Anna, (°) Bertem 23.09.1709 (g. Joannes Limbosch en Anna Ronsmans).

 

 

 

Caluwaerts Jacobus, (°) (niet Til, Buk, ) schepen, + Tildonk 04.10.1676, x (niet Til, Buk, Wak, Kamp, H, W, Wes, ) met Van Espen Catharina, (°) Tildonk 29.08.1628 (g. Guilielmus De Witte en Catharina Van Meerbeke), + Tildonk 21.06.1668.

 

Uit dit huwelijk:

 

Caluwaerts Joanna, (°) Tildonk 29.12.1646 (g. Joannes Van Espen en Anna Ackermans),

 

Caluwaerts Joannes, (°) Tildonk 04.10.1648 (g. Joannes Van Maelcot en Catharina Vanden Bosch),

 

Caluwaerts Anna, (°) Tildonk 09.01.1650 (g. Joannes Vander Meren fs Jan en Anna Caluwaerts begijn), + Tildonk 18.06.1681 in kinderbed samen met onvoldragen kind, x Tildonk 21.12.1678 (g. Dnus Adam Bourrey en Jacobus Caluwaerts) met Guilielmus Schots, (°) Tildonk 28.06.1643, fs Joannes en Maria Moins, deze x 2 Tildonk 03.05.1682 (g. Martinus Vanden Bosch en Joannes Schots) met Vanden Bosch Maria,

     Uit dit huwelijk:

     1. Schots Petrus, (°) Tildonk 23.05.1675 (g. Petrus en Josina Caluwaerts), x 1 Tildonk 30.04.1700 (g. Arnoldus Janssens en Arnoldus Limbosch) met Petronella Janssens, ex Kampenhout,

     x 2 Buken 23.02.1721 (g...) met Anna Vervoort, (°) Buken 11.03.1696, fa Gerardus en Elisabeth Michiels,

     Schots Guilielmus, (°) Tildonk 23.12.1677 (g. Guilielmus De Wit en Joanna Van Meerbeeck n. Elisabeth Maelcot),

     Schots Maria, (°) Tildonk 13.01.1680 (g. Laurentius Caluwaerts en Maria Vander Meren),

     Schots N, (°) Tildonk 18.06.1681, foetus uit moeders buik gesneden door Anna Nijs, vroedvrouw,

     2. Schots Martinus, (°) Tildonk 13.03.1683 (g. Martinus en Catharina Vanden Bosch),

     Schots Catharina, (°) Tildonk 05.12.1684 (g. Martinus Vanden Bosch en Catharina Caluwaerts),

     Schots Guilielmus, (°) Tildonk 17.11.1686 (g. Guilielmus Verhulst en Maria Gorts),

     Schots Laurentius, (°) Tildonk 23.01.1689 (g. Laurentius Mommens en Catharina Van Hove),

     Schots Antonius, (°) Tildonk 25.11.1690 (g. Antonius Heynsmans en Anna Vanden Bosch),

 

Caluwaerts Elisabeth, (°) Tildonk 23.11.1652 (g. Joannes Mommens en Elisabeth Van Maelcot),

 

Caluwaerts Laurentius, (°) Tildonk 22.09.1654 (g. Laurentius Van Espen en Joanna Van Meerbeeck),

 

Caluwaerts Petrus, (°) Tildonk 14.11.1655 (g. Petrus Caluwaerts en Barbara Vander Meren).

 

Terug naar startpagina Terug naar startpagina stamboom