Voorouderlijst Van Doren Antonius

 

Doorn(e) Van (den), Van (den/r) Dooren, Vanendorde, Verdoren, Vandoorne, Van den Doorent, Van Dooren, Van (den) Doren, Doorn, Van Dor(n)

1. Familienaam uit de verspreide plaatsnaam Doorn: braamstruik, hagedoorn, sleedoorn, ...

2. Zie ook (van) Deurne.

 


 

XIII - Van Doren Antonius (M6726 + M6886), x met Gerincx Maria (M6727 + M6887), + Winksele ...04.1666.

 

Notaris Petrus Van Malder Erps 07.03.1662:

Maria Geerinx, we van Anthoon Van Doren geeft aan Jenneken Van Doren haar dochter:

1. Het gebruik van een half bunder land dat zij heeft gekocht in haar weduwestaat van Boudewijn Melijn, de bomen mag Jenneke kappen en verkopen.

2. Ze geeft ook een rente van zeven jaar van 21 gl. die zij heeft  op de goeden van Huybrecht Vande Put.

3. Na haar overlijden krijgt Jenneke alle kleren en meubelen, en ze mag levenslang in het huisje met fruithofje blijven wonen, later zal Jenneke met de andere erfgenamen mee paarten. 

 

In de volgende akte (met dank aan Paul Peeters) maakt men melding van Anthonius Van Doren en Maria Geerincx, inwoners van Winksele.

Bron : S.A.L., Inventaris Cuvelier, register nr. 8254, folio 523v., akte dd. 14 maart 1633.

Item in tegenwoirdicheyt des meyers ende den schepenen en(de) eygenooten van Loven naerbeschreven gestaen Philips De Bagijnemaecker soene wijlen Caerels, als erffgen(aem) van wijlen heer Jan De Bagijnemaecker, in sijn(en) leven p(res)b(yte)re ende pastoir van Velthum, hem sterckmaeckende voor Margriete Hoest wed(uw)e Carels De Bagijnemaecker, en(de) hem voor deselve sterckmaeken(de), met gelofte dat sij desen ter manisse sal comen approberen ende heeft in(de) v(oor)s(chreve) qualiteyt  aaende getransporteert met behoorel(ijcke) v(er)thijdenissen, ressche en(de) rijse een block lants, groot drije dach(mae)len, gelegen onder Velthem v(oor)s(chreven) aen Bubbekens Poele, toebehooren(de) tgoidtshuys van Bethleem ter eenre, regen(ooten) tvelt, genoempt die Voormeceel, met een paert toebehoooren(de) mijnheer van Loonbeke, ter iire. ende derffgen(aemen) ter twee andere sijden m(eeste)r Jans Van Diependael ten twee andere zijden, exposit(o) impositus est per monit(ionem) iure hereditario et allodiali Anthoen Van Doren en(de) Marie Geerincx, wettighe gehuysschen, woonen(de) onder Winxele, et satis die v(oor)s(chreve) gehuysschen obligerende, submitterende ende renuncierende prout in forma, et waras voor los ende vrije, eygen goet, nyet belast, v(er)thiert noch v(er)alieneert in eenige manieren, v(er)claeren(de) p(ar)tijen den rechtveerdighen prijse van(den) coop te bedraeghen de zomme van twee hondert r(insguldens) eens, los ende vrije van alles, daer van die v(oor)s(chreven) opdragere hem houdt en(de) kent ten vollen v(er)nueght en(de) voldaen is, voorts te weten dat tv(oor)s(chreven) goet bijden v(oor)s(chreven) heer Jan De Bagijnemaecker v(er)cregen is geweest tegen Niclaes V(er)hulst en(de) Marie Van Winghe, gehuysschen, bij voor wethouderen deser stadt aprilis tertia, 1620, libro 1619, in hac camera, hier waeren over jo(ncke)r Dominicus Daniels, Merten Wagemans, schepen(en) en(de) eygenooten, item jo(ncke)r Jan Van(der) Vorst, meyer deser stadt en(de) J. Woutelers, oyck eygenooten, actum xiiii. meert 1633.

 

Uit dit huwelijk:

 

Van Doren Elisabeth, (°) Winksele 09.11.1614 (g. Jacobus Van Doren en Elisabeth Byels),

 

Van Doren Catharina, (°) Winksele 23.01.1617 (g. Joannes De Paue en Catharina Vander Vorst),

 

Van Doren Joanna, (°) Winksele 19.09.1618 (g. Sebastianus Vande Corville en Johanna Batens),

 

Van Doren Petronilla, XII (M3363 + M3443), (°) Winksele 25.08.1621 (g. Nicolaus De Busscher en Petronilla Van Calsteren),

 

Van Doren Petrus, (°) Winksele 29.10.1628 (g. Jan Laureys en Adriana Verhulst), + Winksele 1674, x Erps 01.10.1656 (g. Martinus Van Oudenhoven en Egidius Van Buerge) met Maria Van Bierge, (°) Erps 1630, fa Egidius en Catharina Claes, zij x 2 Winksele 24.09.1675 met Matthias De Coninck,

     Uit dit huwelijk:

     1. Van Doren Joannes, (°) Winksele 29.11.1657 (g. Jan Lenaerets en Maria Van Frayenhoven),

     Van Doren Georgius, (°) Winkseke 03.03.1659 (g. Georgius Smets en Anna Vande Put n. Petronilla Van Doren),

     x 1 ca. 1690 met Maria Slegers, x 2 ca. 1693 met Van Dalem Catharina, fii in Herent,

     Van Doren Anna, (°) Winksele 10.08.1661 (g. Lambertus Van Beesen en Anna Bergé),

     Van Doren Barbara, (°) Winksele 28.11.1663 (g. Egidius Van Bierge en Barbara Van Bollenbergh),

     x ca. 1687 met Egidius Janssens, (°) Winksele 28.11.1663, fs Petrus en Maria Van Biesem, fii in Winksele,

     Van Doren Hubertus, (°) Winksele 14.10.1666 (g. Hubertus Vande Put en Anna Van Beesen), + Winksele 17.04.1684,

     Van Doren Antonius, (°) Winksele 05.02.1669 (g. Antonius Van Doren en Anna n. Barbara Van Doren), 

 

Van Doren Barbara, (°) Winksele 30.10.1632 (g. Jan Verheyden en Catharina Vande Corville), + Veltem 13.02.1706, x (niet Wink, ErpsK, ) met Lambertus Van Bierge, (°) Erps, fs Gillis en Catharina Claes,

     Uit dit huwelijk:

     Van Bierge Maria, (°) Buken 01.09.1655 (g. Egidius Van Bierge en Maria Thielens),

     Van Bierge Henricus, (°) Veltem 01.09.1657 (g. Henri Van Biesen en Petronilla Van Doore),

     Van Bierge Petrus, (°) Veltem 15.03.1660 (g. Petrus Van Doren en Anna Vanden Hout), + Oosterhem 16.08.1693,

     x Oosterhem 25.09.1687 met Barbara Maes, deze x 1 met Frans Adams en x 3 met Jan Verhulst, fii in Herent,

     Van Bierge Anna, (°) Veltem 05.03.1662 (g. Henri Wittemans en Anna Bourge),

     x Veltem 07.01.1688 (g. Jan Vanden Schrieck en Lambertus Van Biesen) met Guilielmus Vanden Schrieck, fii ? 

     Van Bierge Lucia, (°) Veltem 17.02.1664 (g. Adrianus Van Bierge en Lucia Stroykens), + Veltem 28.09.1727,

     x Veltem 06.05.1684 (g. Jan Leenaerts en Lambertus Van Biesen) met Jan Lenaerts, + Veltem 14.08.1711, fii in Winksele en Tildonk,

     Van Bierge Joannes, (°) Veltem 27.05.1666 (g. Jan Vande Putte en Catharina De Wilde),

     Van Bierge Barbara, (°) Veltem 30.10.1671 (g. Jan Vander Vorst en Barbara Vande Put), x (niet Velt, ) met Jan Aerts, geen fii in Velt,

     Van Bierge Elisabeth, (°) Veltem 10.03.1673 (g. Livinus De Roeck en Elisabeth Gerincx), x Veltem 08.05.1696

     (g. Lambertus Van Beesen en Guilielmus Bosmans) met Amandus Bosmans, geen fii in Veltem,

     Van Bierge Catharina, (°) Veltem 07.05.1676 (g. Nicolaus De Winter en Catharina Van Biese),

     x Veltem 07.09.1698 (g. Dionisius Lardo en Guilielmus Nijssens) met Thomas Lardo, fii in Veltem.

 


 

XII - Vande Put Hubertus (M3362 + M3442), Wink+, Herent+, Wils!+, DD+, ErpsK, VeltB+, Meerb+, Til+, Kamp+, x met Van Doren Petronilla (M3363 + M3443), (°) Winksele 25.08.1621 (g. Nicolaus De Busscher en Petronilla Van Calsteren).

 

Uit dit huwelijk:

 

Vande Put Anna, XI (M1681 + M1721), (°) Winksele 26.03.1643 (g. Quintinus Bollebergh en Anna Van Doren),

 

Vande Put Elisabeth, (°) Winksele 19.04.1645 (g. Jan Vande Put en Joanna Van Doren),

 

Vande Put Joannes, (°) Winksele 05.09.1647 (g. Jan De Jager en Barbara Van Doren),

 

Vande Put Antonius, (°) Winksele 31.05.1650 (g. Antonius Vande Put en Joanna Van Doren),

 

Vande Put Margareta, (°) Winksele 09.10.1655 (g. Antonius en Margareta Vande Put),

 

Vande Put Susanna, (°) Winksele 29.09.1658 (g. Joris Vande Put en Susanna Gorts), + Winksele 13.04.1733, (+) kerk, x Winksele 11.05.1678 (g. Henri Smets, Anna Vande Put en Adrianus Imbrechts) met Coenraed Keyns, meyer, + Winksele 03.05.1722,

     Uit dit huwelijk:

     Keyns Barbara, (°) Winksele 12.11.1678 (g. Henri Poot en Barbara De Laet), x Winksele 02.10.1700

     (g. Coenraed Keyns en Jacobus Costermans) met Paulus Vander Beken, + Winksele 21.05.1737, fii in Winksele,

     Keyns Anna, (°) Winksele 17.01.1682 (g. Jan en Anna Vande Put),

     Keyns Guilielmus, (°) Winksele 17.10.1684 (g. Guilielmus Vande Put en Maria Smets), x met Joanna Michiels, fii ?,

     Keyns Joanna, (°) Winksele 15.09.1687 (g. Jan Poets en Joanna Lensclaes), x Winksele 02.07.1711 (g. Jan en

     Antonius Mols) met Theodorus Muls, + Winksele 29.01.1747, (+) kerk, fii in Winksele,

      Keyns Franciscus, (°) Winksele 17.01.1690 (g. Frans Van Hoeve en Maria Vanden Berghe), x Winksele 26.11.1719

     (g. Coenraed en Jan Keyns en Henri Vlemincx) met Joanna Geeraerts, fii in Winksele,

     Keyns Maria Anna, (°) Winksele 09.09.1692 (g. Dna de Winxele), x 1 Winksele 28.05.1713 (g. Judocus Podts,

     Petrus Bulens, Jacobus Verhulst en Paulus Vander Beecken) met Petrus Verhulst, (°) Winksele 10.03.1673,

     + Winksele 30.07.1719, x 2 Winksele 26.01.1721 (g. Guilielmus Bulens en Jan Keyns) met Jan Van Campenhout, fii in Winksele,

     Keyns Catharina, (°) Winksele 15.02.1695 (g. Jan Heerens en Catharina Adams), x Winksele 20.08.1719

     (g. Coenradus en Franciscus en Joannes Keyns) met Jan Verspreeuwen, geen fii Winksele,

     Keyns Anna Maria, (°) Winksele 26.09.1697 (g. Dnus Guilielmus Van Couwenhoven en Anna Maria Van Camp),

     Keyns Joanna Amelia, (°) Winksele 18.06.1699 (g. Dnus Amelius Van Couwenhoven en Joanna Van Nays), x met Joannes Maitton, wonen in Herent,

     Keyns Joannes, (°) Winksele 23.02.1702 (g. Jacobus Van Meldert n. Jan Kaymans en Anna Pauwels),

     (x) Oud-Heverlee, x Winksele 24.01.1723 (g. Donimicus Meulemans en Henri Froeyninckx) met Joanna Froeyninckx, 

     + Winksele 17.01.1758, fii in Winksele,

 

Vande Put Barbara, (°) Winksele 07.04.1762 (g. Guilielmus Smets en Barbara De Wit),

 

Vande Put Guilielmus, (°) Winksele 17.03.1666 (g. Guilielmus De Wit en Anna Van Doren n. Maria Gorts),

 

Vande Put Maria, (°) Winksele 12.06.1661 (g. Matthias De Coninck en Maria Hermans).

 

Terug naar startpagina Terug naar startpagina stamboom