Voorouderlijst Van Doorne Wouter

 

Doorn(e) Van (den), Van (den/r) Dooren, Vanendorde, Verdoren, Vandoorne, Van den Doorent, Van Dooren, Van (den) Doren, Doorn, Van Dor(n)

1. Familienaam uit de verspreide plaatsnaam Doorn: braamstruik, hagedoorn, sleedoorn, ...

2. Zie ook (van) Deurne.

 


 

XVI - XVII - XVIII - XIX - XX - XXIII - Van Doorne Wouter, ca. 1420, x met ...

 

Onderstaande akte met dank aan Christine Savat:

- 1468: Jan Van Brezip sone Hendrik hout te leene van heer Lodewijck Roelants een dm lant onder Herent aende Wittevrouwen
- 24 feb 1487: Kathlijn Van Dorne x Jan Van Heveren/ Hoevenen heeft ontvangen drij dm soe lant zoe eussels daer es uitgestorven Jan Van Dorne haer broeder, dat hen beyde toecomende was van Kathlijn Van Geertruyen
- 11 jun 1487: Jan Van Dorne Janssone heeft opgedragen aen Alijt Buekels x Willem Liens
- 8 apr 1488: Kathlijn Van Heveren x Gielis Van Netenen naerden leenschen rechte & costuijme des hofs als haer neve Jan Van Dorne verkocht hadde aen Alijt Beukels x Willem Liens de hellicht vanden voors dm eusels waeraf dander hellicht Kathlijne Van Dorne des voors Kathlijne Van Heveren heure moeder met recht den voors Jan Van Dorne haeren neve voorden leenheer voors hadde gewonnen ende daerinne gegoet vande selve Janne heeft gestelt gout & silver
- opden 9 nov 1487: es comen Jan Van Dorne Janssone & heeft verheven drij dm waeruit sijn vader verstorven was van welcke drij dm queste is geweest tusschen voors Jan Van Dorne & Kathlijn Van Dorne sijne moije ende daerin is gegoet Jan Van Hevere vs Kathlijn Van Dorne sone
- 26 mrt 1567 ‎(?)‎: Peeter Van Loebeeck heeft ontfangen na doot Kathlijne Van Hevere sijnder moeder
- 23 okt 1549: Jan Van Velthem sone Lucas woonende tot Herent bij doode Cathlijne Van Hevere sijne moeder en aflijvigheijt van Peeter Van Loebeeck haeren man
- 13 jun 1553: Jan Van Veltem verkoopt aan Jan De Witte
- 21 okt 1577: Jan De Witte sone Jans verkoopt aen mr Hendrik Van Diependael x Martha Roberts
- 3 dec 1611: mr Jan Van Diependael sone wijlen mr Hendrik heeft te leen ontfangen een besloten bempt in Herent
 .

 

Uit dit huwelijk:

 

Van Dorne Kathlijn, x met Jan Van Heveren/Hoevenen,

     Uit dit huwelijk:

     Van Heveren Kathlijne, x 1 met Gielis Van Netenen, x 2 met Van Velthem Lucas, x 3 met Peeter Van Loobeeck,

     Van Hevere Jan,  

 

Van Doorne Jan, XV - XVI - XVII - XVIII - XIX - XXII.

 


 

XV - XVI - XVII - XVIII - XIX - XXII - Van Doorne Jan, ca. 1450, x met Van der Stappen Margriet, fa Joris.

 

Uit dit huwelijk:

 

Van Doorne Catharina,

LSG: 21-08-1525: Catharina Van Doorne na de dood van haar vader over 4 bunder heide en land.

 

Van Doorne Jan, XIV - XV - XVI - XVII - XVIII - XXI.

 


 

XIV - XV - XVI - XVII - XVIII - XXI - Van Doorne Jan, ca. 1480, + > 1537, x met ...

 

Onderstaande gegevens met dank aan Karel Lemmens (De geschiedenis van Schriek en Grootlo, Heemkring Die Swane 2003).

RA, domeinen Mechelen 1465-1466:

Margriet Van der Stappen Jorisdochter x Jan Van Doren verkocht aan Peter Hoolmans Niclaessone 2 1/2 dagwant roggeland voor 15 1/2 peters van 18 stuivers elk.

3 sc 6 d mt brabants.

 

Leengoederen Grootloo metten Schriecke anno 1473:

2.  Jan Van Doerne Woutersone hout te leene II buenders lants ghelegen neven Andries Bollens goet ende des heerenstrate tander zyden. Jaerlycs weert sunde boven de commer

VI sc III d grooten.

6. ... modo Anne Molepas nu de kinderen Van Dorne.

7. ... modo Anna Molepas nu de kinderen van Dorne.

26. ... nu de kinderen Janne Van Doorne.

Jan Van Doorne bezat in 1473 bijna 21 hectare.

 

De bovengenoemde percelen maken deel uit van diegene die hieronder volgen.

 

Leengoederen Schriek en Grootlo derde perceel 1 bunder eussel:

begin 16 de eeuw: Jan Van Doorne.

29.12.1537: dochter Digne Van Doorne x Wouter Hoelmans.

30.06.1665: hun zoon Hendrik Hoelmans na + moeder.

 

Vierde perceel 1 bunder eussel:

begin 16 de eeuw: Jan Van Doorne.

29.12.1537: zijn dochter Cornelia Van Doorne x Jan Van den Eynde.

19.07.1542: Denys Vrients bij cope.

18.09.1557: zijn zoon Jan Vrients na + vrouw.

 

Zesde perceel Den Bogaert:

Begin 16 de eeuw Jan Van Doorne.

29.12.1537: Elisabeth Van Doorne minderjarig. Bezetsman haar momber Aert Ywens.

25.06.1547: Hendrik De Grote fs Michiel x Elisabeth Van Doorne na + moeder.

 

Zevende perceel den cleynen bogaert:

Begin 16 de eeuw Jan Van Doorne.

29.12.1537: Maria Van Doorne minderjarig. Bezetsman haar momber Aert Yenen.

12.06.1568: haar zoon Lambrecht Verhoft bij cope van zijn moeder.

05.02.1574: zijn zoon Antoon Verhoft na + vader.

05.04.1603: zijn zoon Corneel Verhoft na + vader.

22.08.1609: Maria Verhoft Petersdochter x schipper Hans De Riemaecker na SD en betwisting met Corneel Verhoft:

1610: Jan Baptist Mares bij coop van Marie Verhoft.

03.09.1619: zijn we Maria Van Boisschot ... hun dochter Catharina Maes x jonker Geraert Van Broeckhoven.

20.03.1632: Elisabeth Verhoft Anthonisdr x Jan Deux alias Van Elewijt, schipper na dood van haar broer Corneel Verhoft.

 

Achtste perceel Henneweysheye:

Begin 16 de eeuw Jan Van Doorne.

18.03.1538: zijn dochter Catharina Van Doorne.

01.02.1548: haar dochter Elisabeth sGrooten Bastiaensdochter na + moeder.

09.03.1559: haar man Jan Claes Willemssone na + van zijn vrouw.

17.07.1586: zijn zoon Henri Claes na + vader.

 

28 ste perceel Eyckmansland:

maakte in 1473 deel uit van de leengoederen van Jan Van Doorne. Na het overlijden van Jan volgde de deling tussen zijn dochters.

21.08.1536: Joanna Van Doorne x Henric Goris na + vader.

 

Uit dit huwelijk:

 

Van Doorne Digne, XIV - XV - XVI - XVII - XX,     

 

Van Doorne Cornelia, + Schriek 1569 pest, x met Jan Van den Eynde,

 

Van Doorne Barbara, XIV - XV - XVI,

 

Van Doorne Elisabeth, + > 1547, x met Hendrik de Grote fs Michiel,

 

Van Doorne Maria, XIII - XV - XVI,

 

Van Doorne Catharina, + > 1548, x met Bastiaen De Grote,

Onderstaande aktes met dank aan Christine Savat:

LSG: achtste perceel: Hennewysheye:

- begin 16de eeuw: Jan Van Doorne

- 29-12-1537: zijn dochter Catharina Van Doorne

- 01-02-1548: haar dochter Elisabeth Sgrooten Sebastiaensdochter na dood van haar moeder

- 09-03-1559: haar man Jan Claes Willemsone na de dood van zijn vrouw

- 17-07-1586: Willem Verloo Everaertsone bij coop van vs

- 09-08-1608: zijn zoon Willem Verloo x Catharina Schrijns na dood vader

- 18-03-1634: zijn zoon Jan Verloo na dood vader

-15-07-1634: Aert Smets bij coop vs

- 23-06-1644: zijn zoon Philip Smets na dood vader

- 23-06-1644: Aert Gyselincx uit Haacht bij coop vs

- 06-09-1659: zijn zoon Adriaen Gyselinckx 27 jr

- 04-11-1673: zijn dochter Anna Gyselinckx x Jacob Van Steenwegen van Berg-Kampenhout

- 18-05-1714: Jakob Van Steenwegen na dood van zijn vrouw

- 05-01-1731: Peter Van Haecht in onverdeeldheid na dood van Jakob Van Steenwegen.

     Uit dit huwelijk:

     De Grote Elisabeth, + > 1559, x met Jan Claes Willemssone, + > 1586,

          Uit dit huwelijk:

          Claes Henri,

 

Van Doorne Joanna, x met Goris Henric.

 


 

XIV - XV - XVI - XVII - XX - Van Doorne Digne, + > 1665, x met Wouter Hoelmans, ca. 1500.

 

Een akte i.v.m. dit gezin vind je in het parenteel van Wouter Hoelmans.

    

Uit dit huwelijk:

    

Holemans Hendrik, XIII - XIV - XV - XVI - XIX.

 

 

 

XIV - XV - XVI - Vrients Danys, x met Barbara Van Doorne, + > 1557.

 

Een akte i.v.m. dit gezin vind je in het parenteel van Vrients Danys.

 

Uit dit huwelijk:

 

Vrients Jan,

 

Vrients Henric, XIII - XIV - XV.

 

 

 

XIII - XV - XVI - Wouters alias Van Mechelen Peter, ca. 1525, x met Maria Van Deurne, deze x 1 met ... Verhoft - Verhoest.

 

Een heleboel aktes i.v.m. dit gezin vind je in het parenteel van Wouters alias Van Mechelen Peter.

 

Uit dit huwelijk:

 

1. Verhoft Lambrecht, ca. 1540, x met Petronilla Danckaerts,

     Uit dit huwelijk:

     Verhoft Antoon,

 

2. Wouter Aert, XII - XIII - XIV- XV,

 

Wouters alias Van Mechelen Petrus, ca. 1550, x met Digne Serneels,

     Uit dit huwelijk:

     Wouters Wouter, van Breda,

     Wouters alias Van Mechelen Maria, ca. 1580, 

     Wouters Petrus,

     Wouters Romania-Romaye, x met Bartholomeus Hoffmans, 

     Wouters Matheus, schipper,  () Haacht 01.03.1587, schipper.  

 

Terug naar startpagina Terug naar startpagina stamboom