Voorouderlijst Van Dieven Jan
 

Met de familie van Dieven begeven we ons op glad ijs. In heel die familie zit een kern van waarheid. Helaas heeft een ongehuwde, welstellende Leuvense Jonker Gregorius Van Dieven anno 1574 een beurs gesticht om afstammelingen van zijn broers en zussen de kans te geven om te studeren.

In de 18 de eeuw zijn er een aantal mensen die (met succes) geprobeerd hebben om van die studiebeurs gebruik (misbruik) te maken. Daartoe ontwierpen ze stambomen waarmee bewezen werd dat ze van Van Dievens afstamden. Het gevolg is dat een aantal belangrijke families (die geen Van Dievens waren) hun kinderen konden laten studeren.

Het is werkelijk een kluwen geworden waarin niemand nog zekerheid heeft.  

Dr. Jos Cools zaliger heeft een paar decennia geleden geprobeerd om het kaf van koren te scheiden.

Het magere zekere resultaat is wat je op de site vindt. De andere gegevens zijn minstens twijfelachtig. Alhoewel sommige dingen wel kunnen kloppen. Probleem is zekerheid.

Zo is men er vrij zeker van dat Franco Van Dieven wel bestaan heeft, in Leuven woonde en er kinderen had. Maar zijn huwelijk met Uytterlimmingen is hoogst twijfelachtig.

 

Om kort te gaan: het is perfect mogelijk dat Kathelijne van Dieven bvb een tweede maal huwde met ene van Hoogenhuyse. Het huwelijk met Simon van Wesenbeecke zou echt zijn, het andere mogelijk maakwerk.

Jonge weduwes werden in het maakwerk regelmatig gebruikt om een denkbeeldige lijn aan te hangen.

 

Veel is dus mogelijk, weinig zeker. Meer info: X - XI - XII .

 

Achtergrondsinformatie en bronnen (via doorklik):

 

Over de Leuvense geslachten door P. Potargant

 

Rotselaar, zijn heren en zijn abdij door Dr. J. Cools (via Wim Vandersloten): X - XI - XII.

 


 

Dievel Van, Van Divel, Van Dieven, Divels, Divens, Diefels, Diffels, Diffens, Verdievel

Familienaam uit de plaatsnaam Divelt in Kontich en Rotselaar.

 


 

Van Dieven Jan, ca. 1340, x Gertrudis ? .

 

Uit dit huwelijk:

 

Van Dieven Henricus,

 

Van Dieven Willem.

 


 

Van Dieven Henricus, ca. 1390, x met Lederbyl Mathilde.

 

Uit dit huwelijk:

 

Van Dieven Jan,

 

Van Dieven Hendrik,

 

Van Dieven Willem,

 

Van Dieven Franco,

 

Van Dieven Simon.

 


 

Van Dieven Jan (priester), ca. 1420, x met Van Elsbroeck Uijterhellicht Catharina.

 

Uit dit huwelijk:

    

Van Dieve Willem,

    

Van Dieve Maria,

 

Van Dieve Kathelyne.

 


 

Van Wesembeecke Simon, ca. 1450,  + voor 1496, x met Van Dieve Kathelyne.

 

Aktes i.v.m. dit gezin vind je in het parenteel van Van Wesembeecke Simon.

 

Uit dit huwelijk:

 

Van Wesembeeck Jan.

 

Terug naar startpagina Terug naar startpagina stamboom