Voorouderlijst Van Deurne Lambrecht

 

Van Deurne, Van Deur(en), Van Duer(en), Van Durne, Van Duren, Van Dru(e)nen, Van Deurme, Van Duerm, Van Durm(e), -en, Van Do(o)ren, Van Doorn

Familienaam uit de plaatsnaam Deurne (Antwerpen en Noord-Brabant).

Doorn(e) Van (den), Van (den/r) Dooren, Vanendorde, Verdoren, Vandoorne, Van den Doorent, Van Dooren, Van (den) Doren, Doorn, Van Dor(n)

1. Familienaam uit de verspreide plaatsnaam Doorn: braamstruik, hagedoorn, sleedoorn, ...

2. Zie ook (van) Deurne.

 


 

XIII - XIV - XV - Van Deurne Lambrecht (S + N), x met ...

 

Uit dit huwelijk:

 

Van Deurne Elisabeth, XII - XIII - XIV.

 


 

XII - XIII - XIV - Ven Jan (N2538 + S4402 + S4478 + S5158 + S6306 + S7718 + S9190 + S12402), ca. 1565, + Keerbergen 08.11.1625, x met Elisabeth Van Deurne (N2539 + S4403 + S4479 + S5159 + S6307 + S7719 + S9191 + S12402), x 2 Keerbergen 07.03.1617 (g. Claes Guilhelmus en Cornelis Antonius) met Guilielmus Van Vloersem, deze x 1 met Elisabeth Truyens.

 

Aktes i.v.m. dit gezin vind je in het parenteel van Ven Jan.

   

Uit dit huwelijk:

    

Ven Martinus, ca. 1590, x Keerbergen 08.06.1621 (g. Matthias Storms en Adrianus Geens) met Jacomina De Preter,

Jacomijne De Backer ‎(De Preter?)‎ we Merten Ven waervan drij kinderen alnoch minderjarig met Jan Vincx ende Luijcas Verhoeven als wettige momboirs van die kinderen verklaren dat wijlen de voors Merten Ven wijlen Janssone op 28 apr 1632 aen wijlen Jan Van Rillaer sijnen swager wel & deugdelijck hadde verkocht zijn kintsgedeelte in zeker stede huis hove landen bempden gronden ende toebehoorten gelegen alhier in de Zeept en alsdan in tochte was besetten van wijlen Elisabeth Van Deurne sijn vs Mertens moeder - den vs Jan Van Rillaer in zijn leven hadde betaelt 83 gl/ ende ... Johanna Ven we des vs Jan Van Rillaer/ overwants de veranderinge des tyts nyet en is gelegen nyet en can gevallen aen den vs coop te voldoen, dat Jan Cleijnhens vande andere erfgen in coope heeft vercregen drije sevenste deelen in de vs erfve.
KB1167: Fo 107: 30 jun 1660:
Anneken Ven we Ambrosius Vermander, Elisabeth Roghmans x Hendrik Andries dochter van wijlen Cathelijne Venne verkopen aan Jan Cleijnheijns x Anna Van Geele de twee sevenste paerten van seker huijs hoff met twee stucken lants daeraen gelegen groot int geheel twee bunderen mitsagders van eenen bempt geheeten den Beirselaer groot vijf dagwanden daervan de voors coopers nog vier sevenste paerten sijn competerende bij coope van Merten Magdaleen Margriet ende Jenneken ven de voors stede metten huijs velt gestaen alhier in de Zeept.

KB1189: Fo 59: 24 nov 1660: tussen David Verelst ende Jan Ven wijlen Mertenssone als m+m van Jenneken Jansens we was van Jan Verbraken.
     Uit dit huwelijk:

     Ven Joannes, () Keerbergen 03.02.1622 (g. Nicolaus Ven en Catharina De Becker), x Keerbergen 16.09.1655 (g. Valgaren Joannes en Vanderroost Michael) met

     Janssens Joanna, deze x 1 Rijmenam 15.02.1642 (g. Joannes Van Horenbeeck en  Michael Janssens) met Verbraecken Joannes, () Keerbergen 01.01.1613

     (g. Verstraten Balthazar en Vergeven Maria), fii in K en R,

     Ven Anthonius, () Keerbergen 16.05.1624 (g. Anthonius Heneberchs en Anna Van Mol),

     Ven Adrianus, () Keerbergen 17.11.1626 (g. Joannes Bosmans en Maria De Bein),

     Ven Laurentius, () Keerbergen 02.01.1631 (g. Laurentius Claes en Catharina Daems),

     Ven Martinus, () Keerbergen 08.02.1632 (g. Lucas Troyen en Maria De Grove),

     Ven Petrus, () Keerbergen 22.03.1635 (g. Petrus Van Deuren en Maria Wouters),

 

Ven Nicolaus, ca. 1580,

    

Ven Joanna, XI - XII - XIII (N1269 + S2201 + S2239 + S2579 + S3153 + S3859 + S4595 + S6201),

    

Ven Magdalena, ca. 1595, x (niet K, ) met Lenaert Broeckx, wonend Eigenbilzen,

 

Ven Catharina, ca. 1598, x (niet K, ) met Adrianus Rogmans, het complexe gezin bij Rogmans,

     Uit dit huwelijk:

     Rogmans Elisabeth, x (niet W, K, ) met Theodorus Andries, gezin daar,

    

Ven Margriet, ca. 1600, x met Everaert Everaerts, wonen Tessenderlo,

    

Ven Anna, ca. 1605, x (niet K, ) met Ambroos Vermandere, wonen Antwerpen,

 

Ven fa, ca. 1607.

 

Terug naar startpagina Terug naar startpagina stamboom