Voorouderlijst van Luxemburg                      

Siegfried van Luxemburg en Verdun (S + N + M), ° ca. 922, + 15.08.998, x ca. 950 met Hedwig van Nordgau - van Lotharingen, fa Eberhard IV x Luitgard van Lotharingen.

 

Siegfried van Luxemburg  was de eerste graaf van Luxemburg.

Siegfried erfde van zijn vader Wigerik van Lotharingen en zijn broers de functies van graaf van de Moezelgouw en de Ardennengouw, voogd van de Abdij van Sint Maximin te Trier en van de Abdij van Echternach, en grote bezittingen in Opper-Lotharingen. Hij ruilde bezittingen bij Ettelbruck met de abdij van Sint Maximin tegen een strategisch gelegen plek aan de Alzette, waar hij in 963 een kasteel bouwde. Dit kasteel kreeg de naam Lucilinburhuc (klein kasteel) en groeide later uit tot de stad Luxemburg. In 964 bouwde hij ook een kasteel in Saarburg. Hij steunde de koningsverkiezing van Otto III. Siegfried kwam in 985 zijn neef Godfried van Verdun te hulp toen de stad Verdun werd aangevallen door een Frans leger. Godfried en Siegfried werden verslagen en gevangen genomen. Na de dood van koning Lotharius van Frankrijk in 986 werden ze weer vrijgelaten. Op het einde van zijn leven werd Siegfried geëxcommuniceerd toen hij de bisschop van Verdun gevangen had gezet. Bij zijn dood in 998 werd Siegfried opgevolgd door zijn oudste zoon Hendrik.

Siegfried was de jongste zoon van Wigerik van Lotharingen en Kunigunde der Franken, mogelijk een kleindochter van Karel II de Kale, koning van West-Francia. Rond 950 trouwde hij met Hedwig.

 

Uit dit huwelijk:

 

Hendrik, graaf van Luxemburg, hertog van Beieren,

 

Luitgard (S + N + M),

 

Siegfried,

 

Frederik (S + N + M),

 

Diederik, bisschop van Metz,

 

Kunigunde, stichtte het klooster van Kaufungen, + Kaufungen 03.03.1033, x met keizer Hendrik II, (+) kathedraal Bamberg,

 

Alberada,

 

Giselbert, + gesneuveld Pavia 18.05.1004,

 

Eva, x met graaf Gerard van de Elzas,

 

Ermentrude, abdis,

 

fa, x met graaf Dietmar, voogd van het Mariaklooster in Koblenz,

     Uit dit huwelijk:

     Oda, eerste abdis van het klooster van Kaufungen. 

 


 

Arnulf of Aarnout van Gent (S + N + M), ° Gent ca. 951, + bij Winkel 18.09.993, x ...05.980 met Lutgardis - Liutgard van Luxemburg (S + N + M), fa Siegfried van Verdun en Hadewig van Lotharingen.

 

Aarnout of Arnulf was een Friese graaf. Hij bestuurde van 988 tot 993 een graafschap dat later Holland zou worden genoemd.

Omdat Arnulf in Gent geboren was, werd hij ook wel Arnulf van Gent (Gandensis) genoemd. Hij trouwde mei 980 met de in 955 te Brussel geboren Lutgardis van Luxemburg. Lutgardis of Liutgard was de dochter van Siegfried van Verdun, graaf van Luxemburg en Hadewig van Lotharingen.

Arnulf wordt voor het eerst (samen met zijn ouders) vermeld op 26 oktober 970. Aarnout komt evenals zijn vader en aanvankelijk met hem in tal van Vlaamse oorkonden voor. Arnulf was de eerste die oorlogen voerde tegen de opstandige West-Friezen. Hij schonk een deel van zijn bezit in het Schieland aan de kloosterkerk te Egmond, waaronder Bergan (thans Hillegersberg) en Schie (thans Overschie), mogelijk in verband met de droogmakingsinspanningen van de Egmonder monniken van het Hollandse veengebied. Hij vergezelde keizer Otto II van Duitsland naar Rome in 983 en breidde zijn gebied naar het zuiden uit.

In 993 viel hij met zijn leger, het gebied van de West-Friezen binnen. Bij Winkel werd hij op 18 september verslagen en sneuvelde hij in de strijd. Zijn vrouw Liutgard kon alleen met hulp van koning Otto III het graafschap voor haar zoontje bewaren. Arnulf is met diverse andere familieleden begraven in de toenmalige Abdij van Egmond en werd later heilig verklaard.

Liutgard schenkt voor het zielenheil van haar gemaal het bezit Rugge aan de Sint Pietersabdij te Gent op 20 september 993. In juni 1005 verzoende zij zich volgens Thietmar van Merseburg met de opstandige West-Friezen door toedoen van haar zwager, koning Hendrik II.

 

Uit dit huwelijk:

 

Dirk III van Holland (S + N + M),

 

Siegfried van Holland, ° ca. 985, x met Thetburga,

 

Adelina van Holland (M).

 

 

 

Frederik van Luxemburg (S + N + M), ° ca. 965, + 06.10.1019, x ca. 985 met Irmgrud van Gleiberg van Wetterau.

 

Uit dit huwelijk:

    

graaf Hendrik II,

 

Frederik (M), hertog van Neder-Lotharingen,

    

Giselbert (S + N  + M), graaf van Luxemburg en Longwy,

 

Adalbero, bisschop van Metz,

 

Diderick,

 

Otgiva van Luxemburg (M),

 

Irmgard, x met Welf III van Altdorf, graaf van Lechrain,

 

Oda, Kanunnikes van Remiremont,

 

Gisela van Luxemburg (S + N).

 


 

Frederik van Luxemburg (M), 1003 - 28.08.1065, x 1 met Gerberga van Boulogne, x 2 met Ida van Saksen, fa Bernhard II van Saksen x Eilika van Sweinfurt.

 

Uit dit huwelijk:

 

1. Jutta - Judith.

 

 

 

Giselbert van Luxemburg (S + N + M), ° ca. 1007, + 14.081059, vierde graaf van Luxemburg, x met ...

 

Uit dit huwelijk:

 

Koenraad (M), 1040-1086,

 

Herman  van Salm (S + N),

 

fa, x met Dietrich von Ammensleben,

 

fa, x met graaf Kuno van Oltigen,

 

Adalbera, + Antiochië 1097, domheer van Metz,

 

Jutta, x met graaf Udo van Limburg.

 

 

 

graaf Bouwewijn IV 'met de schone baard' van Vlaanderen (M), ° ca. 975, + 30.05.1035, (+) Gent St.-Pieters, x ca. 1005 met Otgiva van Luxemburg (M), fa graaf Frederik van Luxemburg en NN van Gleiberg.

 

Uit dit huwelijk:

 

graaf Boudewijn V 'van Rijsel' van Vlaanderen, (M).

 

 

 

Radulf van Gent, ° ca. 1015, x met Gisela van Luxemburg (S + N), ° ca. 1015.

 

Uit dit huwelijk.

 

... van Aalst,

 

Boudewijn II van Aalst,

 

Gertrud van Aalst, ° ca. 1075.

 


 

Walram I van Limburg, ca. 1030 - 1082, x met Jutta - Judith van Luxemburg.

 

Uit dit huwelijk:

 

Hendrik I van Limburg.

 

 

 

graaf Konrad I van Luxemburg (M), ° ca. 1040, + 08.08.1086, (+) Luxemburg Münster, x ca. 1070-1075 met ...

 

Uit dit huwelijk:

 

Ermesinde van Luxemburg.

 

 

 

Herman van Salm (S + N), ca. 1050 - Cochem 28.08.1088, x met Sophia van Formbach.

 

Hij werd in 1081, toen Hendrik IV in Italië verbleef door de edelen van Zwaben en Saksen tot Duits tegenkoning verkozen, in opvolging van Rudolf van Rheinfelden. Hij werd hetzelfde jaar nog in Goslar gekroond. Zijn macht en invloed bleven echter gering.

 

Uit dit huwelijk:

 

Herman II, x met Agnes van Mousson,

 

Otto I van Salm,

 

Diederik..

 


 

graaf Godfried van Namen (M), ° 1067/68, + Floreffe 19.08.1139, x 1 met Sybille van Château-Porcien, x 2 ca. 1109 met Ermesinde van Luxemburg (M), + Floreffe 24.06. 1141.

 

Uit dit huwelijk:

 

1. Elisabeth, x met Gervais van Rethel,

 

Flandrina,

 

2. Albert,

 

Hendrik I van Namen,

 

Clementia, x met Koenraad van Zähringen,

 

Beatrix, x met Ithier van Rethel,

 

Adelheid (Aleydis, Alice, Alix, Ermesinde) van Namen.

 

 

 

Otto I van Salm graaf van Rheineck (S + N), ° ca. 1080, x ca. 1115 met Geertruid van Northeim, we paltsgraaf Siegfried, fa Hendrik de Vette markgraaf  van Friesland en graaf van Northeim x Gertrudis van Brunswijck.

 

Otto was de zoon van de Duitse tegenkoning Herman van Salm en Sophia van Formbach. Zij waren een van de meest pausgezinde families van die tijd. Hij bouwde de burcht Rheineck die in 1151 na zijn dood door de toenmalige paltsgraaf verwoest werd. Rond 1115 trouwde hij met Geertruid van Northeim, weduwe van paltsgraaf Siegfried. Zij was de dochter en erfgename van Hendrik de Vette, markgraaf van Friesland en graaf van Northeim, en van Gertrudis van Brunswijk. Ze was de zuster van Richenza van Northeim die met keizer Lotharius III gehuwd was.

 

Uit dit huwelijk:

 

Otto II, 115-1149, x met fa Albrecht de Beer,

 

Sophia van Rheineck-Bentheim,

 

Beatrix, x met Wilbrand I van Locum-Hallermund, markgraaf van Friesland.

 


 

Dirk VI graaf van Holland, ° ca. 1114, + bij Utrecht 05.08.1157, x 1125 met Sophia van Rheineck-Bentheim, + 1176 tijdens bedevaart naar Jeruzalem.

 

Toen zijn vader Floris II in 1122 stierf, was Dirk VI nog te jong om het bestuur op zich te nemen, waarop zijn moeder Petronilla van Saksen deze taken waarnam. In 1123 hielp Petronilla haar halfbroer hertog Lotharius in zijn strijd tegen keizer Hendrik V. Nadat Lotharius in 1125 zelf koning van het Heilige Roomse Rijk werd, voegde hij Rijnland en Leiden, (formeel sinds 1064 Utrechts bezit), bij Holland. In 1133 stichtte Petronilla de abdij van Rijnsburg. Omdat ze geen vertrouwen had in de nogal ambitieloze Dirk, rekte Petronilla haar regentschap, zodat haar zoon Floris het graafschap kon overnemen.

Deze Floris (bijgenaamd de Zwarte) bezat wel de ambities die bij zijn oudere broer leken te ontbreken. Hij kwam openlijk in opstand tegen zijn broer en werd van 1129 tot 1131 ook als graaf van Holland in oorkonden genoemd. Zelfs Rooms-koning Lotharius en bisschop Andries van Utrecht erkenden Floris als de rechtmatige graaf van Holland. In maart 1131 werd Dirk VI echter weer officieel graaf van Holland genoemd en lijken de broers zich te hebben verzoend. Zo’n 6 maanden later (augustus 1131) stonden de broers alweer tegenover elkaar, nadat de opstandige Westfriezen Floris de heerschappij over heel West-Friesland hadden aangeboden. Floris accepteerde dit maar al te graag, en ook de Kennemers sloten zich daarna bij de opstand aan. Een jaar later in augustus 1132 kwam Roomse-koning Lotharius tussenbeide, en werd de broedertwist wederom bijgelegd, ook al had dit weinig invloed op het verzet van de Friezen. In 1133 werd Floris de Zwarte vlakbij Utrecht vermoord door Herman en Godfried van Kuyk. Lotharius liet als straf het kasteel van Herman en Godfried vernietigen, en ze werden bovendien verbannen.

In 1138 ondernam Dirk VI samen met zijn vrouw een pelgrimstocht naar Jeruzalem. Tijdens deze tocht werd hun zoon Peregrinus (Pelgrim) geboren. Op de terugreis bezocht Dirk Paus Innocentius II, en droeg de abdij van Egmond en de door zijn moeder gestichte abdij van Rijnsburg aan hem op. Hiermee onttrok hij de abdijen aan het kerkelijk gezag van het Aartsbisdom Utrecht. In 1156 loste Dirk VI de slepende kwestie rond de Echternachse kerken op. Rond 923 had Dirk I in Egmond een klooster gesticht. Deze abdij van Egmond kreeg de kerkelijke rechten over het gebied, in plaats van de door Willibrordus gestichte Abdij van Echternach. De abdij van Echternach ondernam herhaaldelijk pogingen het verloren bezit terug te krijgen; dit had tot gevolg dat in 1063 de bisschop Willem I van Utrecht de kerken in het gebied over beide abdijen verdeelde. De abdij van Egmond wilde deze verdeling uiteraard niet accepteren. Dirk VI loste het conflict op door de abdij van Echternach, in ruil voor de gebieden, land op Schouwen en de inkomsten van de grote kerk in Vlaardingen te schenken. Dat de abt van Egmond, die bij de overdracht aanwezig was, weinig gecharmeerd was van deze oplossing, bleek wel toen hij Dirk VI en zijn zoon Floris kort erop in de ban deed. Deze ban is er waarschijnlijk de oorzaak van dat Dirk VI niet in Egmond maar in de Abdij van Rijnsburg werd begraven.

 

Uit dit huwelijk:

 

Geertruid,

 

Petronilla,

 

Hadewig, non,

 

Floris III,

 

Otto, graaf van Bentheim,

 

Boudewijn, bisschop,

 

Dirk I (S + N), bisschop,

 

Sophia, abdis van Rijnsburg,

 

Peregrinus, + op 12 j.,

 

Robert, buitenechtelijk kind.


Terug naar startpagina Terug naar startpagina stamboom