Voorouderlijst Ui(j)terelst Jacob

 

Uiterelst

Verdwenen familienaam uit de plaatsnaam Elst. Mogelijk geëvolueerd naar Elst (van (der)). Zie daar verder.

 


De oudste gegevens en de aktes met dank aan Christine Savat en Michael Roekaerts. Meer info op hun website.

 

XIV - XV - XVI - XVII - XVIII - Uiterelst  ...

 

Uit dit huwelijk:

 

Jan Uijterelst, x met Verpaelt Catherine,

     Uit dit huwelijk:

     Uijterelst Anneken, + Werchter 30.09.1641, x 1 met Petrus Van IJssche, x 2 met Jan De Grove.

In de akte maakt men melding van Anna (V)uytter Elst, weduwe van Petrus Van Essche (Van Ijssche) en vrouw van Joannes De Grove. Eén van haar kinderen heette Guilielmus Van Eyssche. Zij had met haar eerste man nog andere minderjarige kinderen, waarvan de identiteit niet werd vermeld, maar Joannes Van Hove en Joannes Verthiers traden als voogd op namens die andere kinderen.

Bron : S.A.L., Inventaris Cuvelier, register nr. 7502, folio 3r., akte dd. 1 juli 1611.

Item in tegenwoordich(eyt) des meyers en(de) der schepen(en) van Loven naerbes(chreven) gestaen Anneken Vuytter Elst Elst, eertijts wed(uw)e wijlen Peeters Van Essche, met consent en(de) ten overstaene Jans De Grove, haers mans, voorde tocht van het naerbes(chreven) goet, Willem Van Eyssche, haren sone, en(de) met hem Jan Van Hove en(de) Jan Verthiers als momboirs van haere ombejaerde kinderen, bij haer behouden van(den) voors(chreven) wijlen Peeter, tot des naerbes(chreven) staet te doene, volcomel(ijck) geauthoriseert zijn(de) bijde schepen(en) des dorps van Werchtere opden xxviiien. dach juny 1611, blijcken(de) bijder authorisa(ti)e daeraff op seeckere req(ues)ten gestelt, ond(erteecken)t H. Leerze, in desen gesien en(de) gebleken, voorde proprieteyt, p(er) mo(nitionem) hebben opgedraeghen met behoorl(ijcke) v(er)thijden(isse) een halff boen(der) bempts, gelegen tot Bla[e]sbroeck, regen(oten) Jan Van Hove ter eenre, derffgen(aemen) Peeters Van Eyssche ter iie., Cornelis Verthiers ter iiie. en(de) Jan Maes ter iiiie. zijd(en), item alnoch alsulcken iii ˝ dach(maelen) bempts, gelegen tot Blaesbroeck onder Werchtere voors(chreven) als zij opden ixe. dach july xvic. ende een voor schepen(en) van Loven in prima v(er)cregen hebben gehadt tegen Jozijne Van Essche, exp(osito) soo is daerinne gegoydt en(de) geerft ten erffel(ijcken) rechte die voors(chreven) Jan Maes, tegenwoordich borgem(eeste)r des(er) stadt Loven, soo tot behoeff van hem als van Cath(lij)ne Van Essche, zijn(e) huysvr(ouw)e, p(er) mo(nitionem) et sat(is) die voors(chreve) opdraegeren respective ind(er) voors(chreve) qua(litey)t obligan(do) et submitten(do) ac renun(ciando) in forma, et waras voor ombelast, coram Rijcke, Loomans, julii prima, anno 1611.

Item is te weten dat midts de voors(chreve) opdrachte van(de) voors(chreve) twee stucxkens bempts de voors(chreve) Jan Maes en(de) zijn(e) voors(chreve) huysvr(ouw)e den voors(chreven) opdraegeren hebben gequiteert en(de) quytgeschouwen van alsul(cke) acht rinsg(u)l(dens) erffel(ijck) metten v(er)loopen van thien jaeren daeraff v(er)schenen als sij vuytten voors(chreve) iii ˝ dach(maelen) bempts bij voorgaende erffvuytgevin(ge) waeren gelden(de) boven alnoch veertich rinsg(u)l(dens) eens, bijde sel(ve) aen(de) voors(chreve) opdraegeren getelt en(de) betaelt.

 

Ui(j)terelst  Jacob, XIII - XIV - XV - XVI - XVII.

 


 

XIII - XIV - XV - XVI - XVII - Ui(j)terelst  Jacob (S + N), ° ca. 1520, x met Spoelberch Margriet, zij x 2 met Arnts Vervarent.

 

Uit dit huwelijk: De in de aktes vermelde Jan Spoelbergh x Digne Verloo is wellicht een zus van bovenstaande Margriet.

 

Wer1846: Fo 92: 3 jul 1565:

Jan Spoelbergh x Digne Verloo bekennen schuldig te zijn en verkocht te hebben een Margriete Spoelbergh we Jacob Uijterelst voor de tocht en Peeter, Anne, Katheryne, Lijsbette, Margriete ende Marie Uiterelst wijlen Jakops kinderen voor de prorpt ende Janne Spoelbergh ende Gelijse Vermijlen als momboirs van Lijsbeth Uiterelst ...

Wer1846: Fo 83v: 4 jul 1565:

Margriete Spoelberg we Jakob Uiterelst nu x Arnts Vervarent draagt op aan haar kinderen de tocht in huis en hof ten Eynde geheeten den Hovel en verkopen samen aan Jan Spoelbergh x Digne Verloo ...

Peeter Uijterelst, Anne Uijterelst x Gelyse Vermijlen, Katherijne Uijterlest x Geleijse Moons, Lijsbeth Uiterelst x Peeter Ghens, Margriete Uijterelst x Janne Holemans, Marie Uiterelst en Lijsbeth Uijterelst onbejaard kind.

Wer1846: Fo 75v: 8 jan 1565:

Katheryne Van Ysche x Hendrik Van Hove verkoopt aan Jan Uiterelst x Katheryne Verpaelt een stuk land met een bempdeken geheeten te Boets gelegen ten Eynde (Willem Gooten, erfgen Jakop Uiterelst). Is deze Jan een broer van bovenstaande Jacob ?

 

Uit dit huwelijk:

 

Uiterelst Peeter,

 

Uiterelst Anna, XII - XIV - XV - XVI ,

 

Uiterelst Katheryne, x met Gelijse (Gilis) Moons,

 

Uiterelst Lijsbette, XIII,

 

Uiterelst Margriete, x met Janne Holemans,

 

Uiterelst Maria, ° ca. 1545.

 


 

XII - XIV - XV - XVI - Vermijlen Gielis, ° ca. 1545, x 1 met Anna Uiterelst, x 2 met Cathlijn Van Hove, deze x 1 met Jacob Moons, x 2 met Vranck De Schrijnmaeker, x 4 met Jan Vandeneijnde, fs Peeter, x 5 met Willem Scrijns (deze x 1 met Anna Verhulst), de rest van het gezin bij Scrijns.

 

Een heleboel aktes i.v.m. dit gezin vind je in het parenteel van Vermijlen Gielis.

 

Uit dit huwelijk:

 

1. Vermijlen Maria, x 1 met De Preter Laureys, ° ca. 1565, x 2  met Jan Joris alias Osterman, fs Jan,

     Uit dit huwelijk:

     1. De Preter Cathelijne, x met Jan Geerts, geen fii K, W,

 

Vermijlen Anna, XI - XIII (N1231 + S6959),

 

Vermijlen Hendrik, XIII - XIV - XV (N2142 + S2310 + S2588 + N3582 + S3836 + S4230 + S4550 + S4604 + S6964),

 

Vermijlen Elisabeth, x met Nicasius Van Hove, fs Cornelis,

 

Vermijlen Willem, x met ...

     Uit dit huwelijk:

     Vermijlen Peter,

 

2. Moons Aerde,

 

Moons Barbara,

 

3. De Schrijnmaecker Anna, XIV - XV,

 

De Schrijnmaecker Katryne,

 

De Schrijnmaecker Anthonis, ° 1573.

 

 

 

XIII - Geens Peeter (S5144 + S7696), ° ca. 1545, x met Elisabeth Uijterelst (S5445 + S7697).

 

Aktes i.v.m. dit gezin vind je in het parenteel van Geens Peeter .

 

Uit dit huwelijk:

 

Geens Hendrik, XII (S2572 + S3848),

 

Geens Anna, x (niet H, ) met Van Nuffel Petrus alias Van Loo,

     Uit dit huwelijk:

     Van Nuffel Hieronimus, (°) Haacht 31.01.1602,

     Van Nuffel Maria, (°) Haacht 06.06.1604,

     Van Nuffel Catharina, (°) Haacht 17.10.1606,

     Van Nuffel Cornelius, x Werchter 09.01.1654 (g. Van Tongelen Petrus en Mr Van Tongelen Arnoldus) met

     Joanna Vander Meren, deze x 1 (niet H, W, ) met Joannes Van Tongelen,

     Van Nuffel Margareta, x Werchter 25.02.1645 (g. Van Nuffel Petrus en Van Nuffel Wilhelmus) met Jacobus Fontenelle,

     Van Nuffel Jan,

     Van Nuffel Elisabeth, x (niet W, Wak, H, ) > 1639 met Bernaerts Cornelius,

          Uit dit huwelijk:

          Bernaerts Gasparina, ° ca. 1638,

          Bernaerts Catarina, (°) Werchter 29.03.1639 (g. Van Nuffel Guielmus en Caiaerts Christina),

          Bernaerts Joanna, (°) Werchter 20.05.1641 (g. Schot Joannes en Van Essche Margareta),

          Bernaerts Margareta, (°) Werchter 12.07.1642 (g. Van Loy Cornelius en Van Nuffel Margareta),

     Van Nuffel Petrus,

     Van Nuffel Anna, (°) Werchter 19.07.1620 (g... en Boschmans Anna n. Costers Catharina).

 

Terug naar startpagina Terug naar startpagina stamboom