Voorouderlijst Torfs Arnoldus

 

Turf(s), Torf(s), Teurfs

Beroepsbijnaam voor de turfsteker, veenboer, turfhandelaar.

 


 

XII - XIII - XIV - Torfs Arnoldus (N2178 + N3038 + N6550 + N6790 + S12518 + S12322 + S13350 + S14598), x ca. 1590 met Tserneels Barbara (alias De Vos, fa Adrianus) (N2179 + N3039 + N6651 + N6791 + S12519 + S12323 + S13351 + S14599), + Beerzel 14.11.1650. Deze x 2 ca. 1610 met Ceulemans Egidius.

 

Gem.archief Beerzel 1565  22bis/47v : Van den Brande Mattheus fs Joannes, te voren Serneels Barbara, over haar vader Joannes alias Touters (Wouters ?), over Serneels Walterus fs Jacobus, over Bouwens Judocus, over

De Witte Gerardus, over Goes Van der Heete Henricus: De Plancke aan Bruelshoeck bij de beeck te Putte, naast str.=>Lier. Hier af heeft Torfs Daniel (Torf) gekocht 2 st.land ?

Kerkarchief Beerzel 1612-1613  5v°: De ki. v. Kerremans Henricus (Kermans) alias Florissen, nu Van Groenendael Petrus nu de kerk v.Beerzel bij koop v.Tserneels Barbara alias De Vos v. ˝ B. land te Beerzel.

Kerkarchief Beerzel 23.12.1612-20.09.1614 KAB 28: Tserneels Barbara op huis & hof in de plaatse. Hetzelfde over Tserneels Adrianus haar vader.

Kerkarchief Beerzel 1614 & 1615  28-29/2v°: Van Dijck Guilielmus, te voren Van Santvoort Henricus v.l and, nu de ki. Tserneels Barbara.

Not. Van de Venne 10.1616  5081/332: Ts. Wouters Guilielmus rentmeester v. Kerremans Margareta Clara (Keerman) fa Joannes Baptist, gelast v/ haar grootvader Van Grijsperre Guilielmus & ts.Serneels Barbara x Ceulemans

Egidius (innocent), met haar ki. v/ haar 1e x.Torfs Michael (Torf) & Anna x Gijsemans Martinus. Geschil over 2 j. huur v. hoeve,  aangegaan ts. voors. Ceulemans & + Van der Cammen Adrianus (Van der Kammen) in naam v. Kerremans

Joannes Baptist bij tussenspreken v. raadsheer Van Calster Joannes (Van Castre) & zijn broer Jacobus, wethouder dezer stad. Zijn geaccordeerd over 56 gd. die voors. Kerremans Barbara (Keereman) pretendeert eertijds kwijtgescholden te  zijn v. voors. heer Kerreman (Keereman) & ook v/ haar oom + Kerreman Renerius fs Caluwaerts Anna. Dezelfde schuld geprocedeert v. koop v. houwbosch “Berkenbosch” te Beerzel.

Kerkarchief Beerzel 1616-1617 42: De ki.v. Tserneels Barbara, over Beeckmans Gabriel, op huis & hof , naast Scheerbosch (Steekbosch).

Kerkarchief Beerzel 1617 & 1618  31 & 32/5v°: Betaald aan Tserneels Barbara i.v.m. verteer v. glazenmaker Fronman Michael bij reparatie v. kerk.

Kerkarchief Beerzel 1617-1618 143 & 1: De ki. v. Tserneels Barbara, modo Torfs Arnoldus, bij koop op hofstede, naast Scheerbosch (Preeckbosch)

Kerkarchief Beerzel 1617-1618 143 & 1: Tserneels Barbara op 3 D. land, naast Corenwasstr. Rest 1610.

Kerkarchief Beerzel 1621-1629 146: Tserneels Barbara, modo Stevens Henricus, uit land Bomen Heyaert.  Rest 1612.

Stadsarch. Mechelen 14.06.1621 & 28.08.1623 HB FF.S.II(1) 2/7 v°: Drossaard tegen Tserneels Barbara echtg. Ceulemans Egidius. Zij moet 25 gd. betalen wegens haar schandaleus leven.

Kerkarchief Beerzel 1645-1646 152: Erfg. v. Torfs Joannes (Torff), over Serneels Barbara, zijn moeder, op land aan de

kerk, naast Corewasstr.    

1634 & 1635: Torfs Joannes & Gijsemans Petrus (Ghijsmans) als mmki.v. + Gijsemans Martinus  x + Torfs Anna (Torffs),verkopen publ. ˝ B. Het Beeckbosch te Beerzel, aan Van der Auwera Adrianus. Eigendom v. Torfs Anna bij SD. v/  haar ouders Arnoldus x Tserneels Barbara, met haar broers & zusters. 

Kerkarchief Beerzel 1653 48: Erfg. Tserneels Barbara v.den Houw (Hou) aan de Houwstr. (Houstr.).

Kerkarchief Beerzel 11.05.1661-1669 6: Erfg. Tserneels Barbara v. goed gelegen in de Houw (Hou).

Kerkarchief Beerzel 1663-1664 28/3: Tserneels Barbara bij koop v. huis & hof in de plaets. Dezelfde over haar vader Adrianus.  

1667: Gijsemans Joannes (Ghijsmans) & Van Noten Guilielmus tegen aanlegger Ceulemans Catharina echtg. De Bie Petrus, i.v.m. SD. v. 20.03.1626. Zij ontv. som v. Gijsemans Joannes (Ghijsmans) & Truyts. Dezelfde tekst

vr Ceulemans Cornelius. 

 

Hier een akte, (met dank aan Paul Peeters) waarbij Barbara Serneels, inwoonster van Beerzel, haar kinderen emancipeert die zij behield van haar eerste man Arnoldus Torfs (Turff) en haar tweede man Egidius Ceulemans. Geëmancipeerde kinderen uit het eerste huwelijk waren Michael, Anna en Maria Torfs. Geëmancipeerde kinderen uit het tweede huwelijk waren Egidius, Petrus, Cornelius, Elisabetha en Catharina Ceulemans. Bovendien vernemen we in de akte dat haar tweede man innocent (dus onnozel) was. Allicht werd Barbara daarom bijgestaan door Michiel Verloock, waarschijnlijk als voogd.

Bron : S.A.L., Inventaris Cuvelier, register nr. 7889, folio 153v., akte dd. 1 december 1615.

Bron : S.A.L., Inventaris Cuvelier, register nr. 7890, folio 359v., akte dd. 1 december 1615.

Item Barba[ra] Serneels hen wed(uw)e Aerts Turff en(de) nu huysvr(ouw)e Gielis Ceulemans, woonen(de) te Beerssele, ten overstaen en(de) bij sijn va(n) Michiels Verloock, woonen(de) te Put, die welcke heeft v(er)claert en(de) geattesteert den v(oir)s(chreven) Gielis innocent te sijn, gel(ijck) ts(elv)e d(en) hee(re) schepen(en) bijd(en) eygen persoon des v(oir)s(chreven) Michiels oick is gebleken, in p(rese)ntia, emancipavit Michaelem, Annam et Mariam Torffs, item Egidium, Petrum, Cornelium, El(i)z(abe)t(am) et Catharinam Ceulemans, suas proles, quas habuit tam a primario suo marito, quam ab moderno, a pane suo modo debito et consueto, quo facto Schutteput reconduxit, coram Schore, Van(der) Thommen, decembris prima, 1615.

 

Uit dit huwelijk: dit gezin en de aktes zijn een cadeau van Karel en Mariette Bogaerts,

 

1. Torfs Anna, XI - XII - XIII (N1089 + N1519 + N3275 + N3395 + S6259 + S6161 + S6675 + S7299),

 

Torfs Michael, x (niet Beer, ) met  Van der Auwera Catharina,

     Uit dit huwelijk:

     Torff  Maria, (°) Beerzel 19.01.1622 (g. Goossens Cornelius en Torff Maria),

     Torff Petrus, (°) Beerzel 19.03.1624 (g. Goossens Petrus en Van Craen Gommarina),

     Torff Joanna, (°) Beerzel 29.09.1628 (g. Henricx Wilhelmus en Reynckens Anna),

 

Torfs Joannes, x (niet Beer, ) met Reyntkens Anna,

     Uit dit huwelijk:

     Torff Theodorus, (°) Beerzel 18.12.1622 (g. Peeters Theodorus en De Somer Anna),

     Torff Catharina, (°) Beerzel 16.02.1625 (g. Van Noten Wilhelmus en Van der Auwera Catharina),

     Torff Gommarus, (°) Beerzel 09.02.1627 (g. Ebens Gommarus en Engels Anna),

     Torff Martinus, (°) Beerzel 02.12.1629 (g. Van Uffel Martinus en Van Craen Anna),

     Torff Elisabeth, (°) Beerzel 08.01.1634 (g. Gysmans Petrus en Van Poyer Elisabeth),

     Torfs Jan, (°) Putte 09.03.1636 (g. Jan Reynkens en Martinus De Peuter), ex Beersel venerunt,

 

Torff Joannes, XII (S3262),

 

Torff Michael XI (N1500),

 

Torff Maria, x Beerzel 05.09.1623 (g. Ceulemans Dielis, Verschuren Adriaen en Swiggers Petrus) met Van Noten Wilhelmus, deze x 2 Beerzel 06.09.1642 (g. Swiggers Petrus, Thys Anthonis en Rymenants Joannes) met Van den Brande Maria,

     Uit dit huwelijk:

     1. Van Noten Maria, (°) Beerzel 15.01.1626 (g. Torff Joannes en Wouters Maria),

     Van Noten Joannes, (°) Beerzel 30.08.1629 (g. Schroyens Petrus en Vervloet Elisabeth),

     Van Noten Elisabeth, (°) Beerzel 09.11.1632 (g. Peeters Theodorus en Marien Elisabeth),

     Van Noten Franciscus, (°) Beerzel 15.02.1635 (g. Van der Auwera Catharina),

     Van Noten Gommarus, (°) Beerzel 10.08.1640 (g. De Ryck Henricus en Gysmans Anna),

     2. Van Noten Jacobus, (°) Beerzel 22.06.1643 (g. Thys Jacobus en Stessens Maria),

     Van Noten Catharina, (°) Beerzel 11.06.1645 (g. Goossens Egidius en Vervloet Catharina),

 

2. Ceulemans Egidius,

 

Ceulemans Petrus,

 

Ceulemans Elisabeth,

 

Ceulemans Catharina, (°) Beerzel 19.11.1611 (g. Vets Petrus en De Kepper Catharina), x ? (niet Beer, ) met De Bie Petrus, geen fii te Beer,

 

Ceulemans Cornelius.

 


 

XI - XII - XIII - Gysemans Merten (N1088 + N3274 + N3394 + S6258 + N1518 + S6160 + S6674 + S7298), Beer+, P+, Ber+, x (niet Ber, Beer, P, S, O, L, ) met Torfs Anna (N1089 + N1519 + N3275 + N3395 + S6259 + S6161 + S6675 + S7299), (niet Beer, Ber?, ). Deze x 2 Beerzel 08.10.1625 (g. Torff Joannes en Swiggers Petrus) met Thijs Petrus.

 

Een akte i.v.m. dit gezin vind je in het parenteel van Gysemans Merten.

 

Uit dit huwelijk: geen ° in L, Beer, Ber,

 

1. Gijsmans Anna, XI (N1637),

 

Gysemans Catharina, XII (S3649),

 

Gysmans Maria, XI - XII (N1697 + S3637),

 

Gysemans Petrus, x 1 Berlaar 10.08.1642 (g. Jacobus Marien en Petrus Marien) met Marien Elisabeth, + Berlaar 31.03.1656, x 2 Berlaar 12.07.1657 (g. Joannes Veeckemans en Petrus Marien) met Veeckemans - Van (der) Veken Elisabeth,

     Uit dit huwelijk:

     1. Gysmans Adrianus, (°) Berlaar 07.08.1644 (g. Petrus Marien en Cornelia Peeters),

     Gysmans Elisabet, (°) Berlaar 24.03.1647 (g. Adrianus De Winter en Elisabeth Gysmans),

     Gysmans Catharina, (°) Berlaar 28.08.1649 (g. Petrus Marien en Catharina Van Rompay),

     Gysmans Petrus, (°) Berlaar 28.01.1652 (g. Petrus Marien en Anthonia Torff),

     Gysmans Anna, (°) Berlaar 28.03.1656 (g. Laurentius Constant loco Bartholomeus Tijs en Anna Verstrepen),

     2. Gysmans Magdalena, (°) Berlaar 10.09.1658 (g. Joannes Marien en Magdalena Tijs),

     Gysmans Maria, (°) Berlaar 18.04.1660 (g. Joannes Van der Veecken en Maria Geens),

     Gysmans Gommarus, (°) Berlaar 18.04.1663 (g. Gommarus Veeckemans en Catharina Marien),

 

Gijsemans Elisabeth, XII (N3129 + S3129),

 

Gysemans Johannes, X - XII (N544 + S3080),

 

2. Thys Petrus, (°) Beerzel 11.10.1626 (g. Gijsmans Petrus en Reynckens Anna),

 

Thys Mattheus, (°) Beerzel 01.05.1631 (g. Ceulemans Matheus en ... Catharina).

 

 

 

XII - Torff Joannes (S3262), x 1 (niet Beer, Ber, S, P, K, R, O, SKW, Bet, Heist, ) met Reynkens (Reyntiens) Anna (S3263), (°) (niet Beer!, P!, ), + Beerzel 27.01.1657. Deze x 2  Beerzel 02.05.1639 (g. Swiggers Petrus en De Belser Mattheus) met Verwaest (Van Waest - Verwuijst) Willem (S2810), + Beerzel 14.04.1649, deze x 1 Schriek 08.07.1614 (g. Peter Stessens en Jan Serneels) met Adriana Vereycken (S2811), S+, + Schriek 12.05.1627, x 2 Schriek 24.08.1627 (g. Laurent Verwaest en Gisbert Tielemans) met Maria T(h)ielemans. Deze x 1 Heist 21.10.1614 (g. Hugo Rivenot schout, Adriaen Wauters, Gisbertus Tielemans en Adrianus Baten) met Lintermans Jan.

 

Uit dit huwelijk:

    

1a. Lintermans Jan, (°) Schriek 18.08.1615 (g. Jan Holemans en Catharina Van Poyer),

    

Lintermans Catharina, (°) Schriek 14.01.1618 (g. Eligius De Neve en Catharina Serneels),

 

1b. Torff Theodorus, (°) Beerzel 18.12.1622 (g. Peeters Theodorus en De Somer Anna), + Beerzel 06.05.1642,

 

Torff Catharina, (°) Beerzel 16.02.1625 (g. Van Noten Wilhelmus en Van der Auwera Catharina), x Beerzel 05.09.1651 (g. Torff Martinus, Gysmans Joannes, Thys Anthonis en Van Hove Joannes) met Thys Laurentius,

     Uit dit huwelijk:

     Thijs Joannes, (°) Beerzel 14.10.1652 (g. Boeckmans Joannes en Rymenants Maria),

     Thijs Maria, (°) Beerzel 10.03.1655 (g. Torff Martinus en Verhaghen Maria),

     Thijs Catharina, (°) Beerzel 19.01.1658 (g. Van Heerle Cornelius en Vervloet Catharina),

     Thijs Adrianus, (°) Beerzel 10.12.1660 (g. Thys Adrianus en Fierens Maria),

     Thijs Elisabeth, (°) Beerzel 15.04.1664 (g. Thys Martinus en Torffs Elisabeth),

 

Torff Gommarus, (°) Beerzel 09.02.1627 (g. Ebens Gommarus en Engels Anna),

 

Torff Martinus, (°) Beerzel 02.12.1629 (g. Van Uffel Martinus en Van Craen Anna), x Beerzel 30.11.1649 (g. De Belser Adrianus en Swiggers Adrianus) met Ceulemans Adriana,

      Uit dit huwelijk:

      Torff Adrianus, (°) Beerzel 21.11.1650 (g. De Belser Adrianus en Torff Elisabeth),

      Torff Joannes, (°) Beerzel 05.02.1654 (g. De Belser Petrus en Ceulemans Lucia),

      Torff Catharina, (°) Beerzel 10.05.1657 (g. t'Zerneels Joannes en Ceulemans Catharina),

      Torff Petrus, (°) Beerzel 22.05.1659 (g. Van Heerle Joannes en De Belser Anna),

      Torff Petronilla, (°) Beerzel 26.01.1663 (g. Van Craen Petrus en Zerneels Maria),

      Torff Magdalena, (°) Beerzel 31.03.1667 (g. Swiggers Petrus en Lanen Magdalena),

 

Torff Elisabeth, XI (S1631), (°) Beerzel 08.01.1634 (g. Gysmans Petrus en Van Poyer Elisabeth),

 

Torff Joannes, (°) Putte 09.03.1636 (g. Joannes Reynkens en Martina De Pueter),

 

2. Verwaest Jan, (°) Schriek 25.03.1615 (g. Jan Lintermans en Paschasia Verhaegen),

 

Verwaest Elisabeth sr, XI (S1405), (°) Schriek 11.02.1617 (g. Gommer Melis en Elisabeth Verwaest),

 

Verwaest Gisbert, (°) Schriek 15.05.1619 (g. Gisbert Tielemans en Adriana Verhaegen),

 

Verwaest Dymphna, (°) Schriek 07.01.1622 (g. Laurent Verwaest en Catharina Verhaegen),

 

3. Verwaest Jan, (°) Schriek 14.05.1628 (g. Jan Liekens en Catharina Claes),

 

Verwaest Joanna, (°) Schriek 14.05.1628 (g. Niclaes Holemans en Joanna Verloven),

 

Verwuijst Elisabeth jr, (°) Beerzel 12.12.1629 (g. Verelst Adrianus en Marien Elisabeth), x Beerzel 26.04.1648 (g. Joannes Hermans en Joannes De ...) met Hermans Joannes, (°) Rijmenam 05.07.1612 (g. Pauwel Rogmans en Catlijn Van Vloossem),

     Uit dit huwelijk: geen andere fii te Heist, P, K, Beer, S, R, Duf, Ber, L, Mech, Bon,

     Hermans Petrus, (°) Putte 23.01.1651 (g. Petrus Verhaeghen en Catharina Lintermans),

     Hermans Jan, (°) Schriek 15.09.1658 (g. Philip De Belder en Joanna Montoys), moeder Lintermans,

     Hermans Joanna, (°) Schriek 20.05.1661 (g. Jan Vogels en Catharina Hermans), moeder Vervoort,

     Hermans Peter, (°) Schriek 20.05.1661 (g. Jan Wauters en Anna Verhoeven), idem,

     Hermans Egidius, (°) Putte 29.09.1669 (g. Egidius Herremans en Anna Andries),

 

Verwuijst Joannes, (°) Beerzel 26.05.1633 (g. Van Dessel Joannes en Van Leemputte Maria),

 

4. Verwuijst Joannes, (°) Beerzel 07.02.1640 (g. Verwuijst Joannes en Van Oosterwijck Lucia).

 

 

 

XI - Torff Michael (N1500), (°) (niet Ber, O, ), x (niet Beer, Ber, P!, S, O, K, R, SKW, Bet, Heist,  ) met Van der Auwera (Van Audera) Catharina (N1501), (°) (niet Beer!, P!, ).

 

Uit dit huwelijk:

 

Torff Maria, (°) Beerzel 19.01.1622 (g. Goossens Cornelius en Torff Maria),

 

Torff Petrus, X (N750), (°) Beerzel 19.03.1624 (g. Goossens Petrus en Van Craen Gommarina),

 

Torff Joanna, (°) Beerzel 29.09.1628 (g. Henricx Wilhelmus en Reynkens Anna),

 

Torff Joannes, (°) Berlaar 24.08.1631 (g. Joannes Goosens en Maria Marien),

 

Torff Joannes, (°) Berlaar 14.02.1634 (g. Joannes Tijs en Catharina Van den Brande).

 


 

XI - Van Heerle Cornelius (S1630), (°) Heist 29.09.1630 (g. Cornelius Baten en Anna Bluys), x Beerzel 03.07.1657 (g. Van Heerle Joannes en Torff Martinus) met Torff Elisabeth (S1631), (°) Beerzel 08.01.1634 (g. Gysmans Petrus en Van Poyer Elisabeth).

 

Uit dit huwelijk:

 

Van Heirle Maria, (°) Heist 01.02.1658 (g. Adrianus Van Heirle en Anna Verhaeghen n. Maria Baten),

 

Van Heirle Joannes, (°) Heist 02.12.1658 (g. Laurentius Tijs en Anna Van Heirle),

 

Van Heerle Anna, (°) Heist 23.10.1660 (g. Peeter Van Heerle en Anna Vercammen),

 

Van Heerle Catharina (dit is mogelijk vorige Anna (Catharina)), x Beerzel 05.02.1682 (g. Van Hoof Cornelius, Van den Eynden Levinus en Swiggers Adrianus) met Van den Eynde Egidius alias Coen,

     Uit dit huwelijk:

     Van den Eijnden Anna, (°) Beerzel 09.09.1682 (g. Van Heerle Adrianus en V... Anna),

     Van den Eijnden Joanna, (°) Beerzel 11.09.1685 (g. Vanden Eynden Levinus en Van Heerle Joanna),

     Van den Eijnden Cornelius, (°) Beerzel 05.10.1687 (g. Van Heerle Cornelius en Torf Petronilla),

     Van den Eijnden Catharina, (°) Beerzel 17.04.1689 (g. Schroyens Petrus en Op de Beke Catharina),

     Van den Eijnden Adrianus, (°) Beerzel 16.03.1692 (g. Ceulemans Adrianus en Van Heerle Anna),

     Van den Eijnden Joannes, (°) Beerzel 06.08.1693 (g. Verlinden Jacob en ...Elisabeth),

     Van den Eijnden Petrus, (°) Beerzel 14.07.1697 (g. Bruyndonckx Joannes en Marien Anna),

     Van den Eijnden Dijmphna, (°) Beerzel 26.12.1698 (g. Boits Laurentius en Van Herle Dijmpna),

     Van den Eijnden Barbara, (°) Beerzel 06.11.1702 (g. Ceulemans Joannes en Geens Barbara),

 

Van Heerle Joanna, + Beerzel 09.05.1661,

 

Van Heerle Anna, (°) Beerzel 12.01.1663 (g. Van Heerle Joannes en De Belser Anna), x 1 Beerzel 18.03.1682 (g. Ceulemans Michael vader en Van den Eijnden Egidius) met Ceulemans Adrianus, x 2 Beerzel 07.02.1695 (g. Van den Eynden Egidius, Bots Laurentius en Swiggers Adrianus) met Boets Laurentius,

     Uit dit huwelijk:

     1. Ceulemans Joannes, (°) Beerzel 02.09.1683 (g. Ceulemans Joannes en Van Heerle Catharina),

     Ceulemans Egidius, (°) Beerzel begin 1687 (g. De Winter Cornelius en Van Heerle Joanna),

     2. geen fii te Beer, Heist,

 

Van Heerle Maria, (°) Putte 06.10.1665 (g. Serneels Joannes en Elsens Anna),

 

Van Heerle Maria, (°) Beerzel 07.10.1667 (g. Serneels Joannes en Elsens Anna),

 

Van Heerle Adrianus, (°) Beerzel 03.04.1668 (g. Van Heerle Adrianus en Van Noten Maria),

 

Van Heerle Adrianus, (°) Beerzel 26.01.1671 (g. Marien Martinus en Ceulemans Adrianus),

 

Van Heerle Joannes, (°) Beerzel 27.01.1671 (g. Torff Martinus en De Winter Elisabeth), + Beerzel 09.02.1671,

 

Van Heerle Cornelius, (°) Beerzel 02.10.1672 (g. Serneels Joannes en Ceulemans Magdalena), + Beerzel 25.09.1676,

 

Van Heerle (Jo) Anna, X (S815), (°) Beerzel 15.09.1675 (g. Torff Joannes en Swiggers Lucia).

 

 

 

X - Torfs (Torff) Petrus (N750), (°) Beerzel 19.03.1624 (g. Goossens Petrus en Van Craen Gommarina), x Putte 04.08.1657 (g. Joannes Van Rompaey, Joannes Vermeulen, Martinus Van Rompaey en Michael Torfs) met Ceulemans (Keulemans) Anna (N751), (°) (niet S, O, P!, ...).

 

Uit dit huwelijk:

 

Torfs Michael, (°) Putte 24.04.1659 (g. Michael Ob de Beecke en Elisabeth Van Rompay),

 

Torfs Adrianus, (°) Putte 27.01.1663 (g. Adrianus Van der Auweraa en Joanna De Haze),

 

Torfs Joannes, (°) Putte 27.02.1664 (g. Joannes Marien en Maria Van Rompay),

 

Torfs Maria, IX (N375), (°) Putte 04.02.1665 (g. Martinus Van Rompay en Maria Van Boeckel).

 


 

IX - Marien Gummarus (N374), handwerker, (°) (niet P, Ber, ...), x Putte 08.01.1689 met Torfs Maria (N375), (°) Putte 04.02.1665 (g. Martinus Van Rompay en Maria Van Boeckel).

 

Uit dit huwelijk:

 

Marien Maria, (°) Putte 25.08.1689,

 

Marien Anna, VIII (N187), (°) Putte 06.04.1692,

 

Marien Adrianus, (°) Putte 13.02.1695,

 

Marien Petronella, (°) Putte 21.08.1698,

 

Marien Joannes, (°) Putte 17.11.1701.

 

Terug naar startpagina Terug naar startpagina stamboom