Voorouderlijst Tops Henricus

 

Top, Topp, Tops

Naam uit het Middelnederlandse top, het Middelnederduitse Topp: kruin van het hoofd, hoofdhaar, haarvlecht, lok, kuif, staart. Bijnaam naar de haardracht.

 


 

XII - XIV - Tops Henricus (N2762 + N2810 + S9742), + mei 1626, x met Van Dungenen Margareta (N2763 + N2811 + S9743), + 14 dagen voor Kerstmis 1632.

 

Onderstaand met dank aan Bert Tops

Volgens mij zijn Jacobus en Judocus Tops geen kinderen, wel verwanten. Jacobus wordt vermeld in verband met de nalatenschap die moest geregeld worden tussen de kinderen van Henricus en Margareta. Deze informatie komt uit het schepenarchief van Herenthout, waarvan er heden een deel online staat. 

Jacobus wordt vermeld als zoon van Godevaert. Mogelijk is Jacobus een broer van Henricus, evenals Judocus (dat dient nog uitgezocht te worden).

Hieronder een korte samenvatting van de gegevens:

Oud GemeenteArchief Herenthout, nr. 196.

bladen 0345-0358  

Staat en inventaris van het sterfhuis wijlen Henric Tops en Margriet van Dungenen, gehuwden, 

1) Jan vanden Putte en Merten Verwerft, wettige voogden van de vier weeskinderen wijlen Merten Tops en Anna vanden Putte (nog in leven), ter eenre, 

2) Peeter vanden Putte, man van Dimpna Tops, ter tweede, 

3) Jan Peeters alias van Mol, man van Anna Tops, ter derde,

4) Jan Aelen Jacobussone en Wouter Verloo, voogden van de twee weeskinderen wijlen Adriana Tops, daar vader van was Michiel Aelen, ook present ter vierde, 

5) Adriaen de Peuter, man en voogd van Cateleyn Tops, deser werelt anno 1635 10 november overleden, nog geen momboren gesteld ter vijfder zijde

6) Anthoni Brants, man van Maria Tops, ter zesder

7) Cornelis Tops Hendericxsoen inde sevenste partij

8) Jacob Tops Goeijvaertssone met Cornelis van Dungenen wettige voogden van Gomeren Tops, minderjarig in de achtste partije, 

allen kinderen wijlen Henrick Tops en Margriet van Dungenen

Hendrick Tops overleed op mei 1626 achterlatende Margriet van Dungenen met acht van haar gelijke kinderen, waarvan vier ongehuwd waren

Margareta overleed 14 dagen voor kerstmis 1632

 

Uit dit huwelijk:

 

Tops Maria, XIII (S4871),

 

Tops Martinus, x Herenthout 25.11.1614 (g. Van de Putte Petrus, Melis Franciscus, Tops Henricus vader en Van Haecht Gommarus) met Vanden Putte Anna,

     Uit dit huwelijk:

     Tops Joanna, () Herenthout 23.08.1615 (g. Van Haecht Gommarus en Deckers Joanna),

     Tops Maria, () Herenthout 14.03.1617 (g. Tops Judocus en Verstappen Elisabeth),

     Tops Martinus, () Herenthout 03.12.1619 (g. Bellens Antonius en Borchs Catharina),

 

Tops Dimpna, XI (N1405),

 

Tops Anna, x Herenthout 28.06.1620 (g. Van de Putte Petrus, Heylen Joannes, Den Percke Georgius en Tops Martinus) met Peeters alias Van Mol Joannes,

     Uit dit huwelijk:

     Peeters Petrus, () Herenthout 13.05.1621 (g. De Sprengere Joannes en Vleugels Anna),

     Peeters Anna, () Herenthout 23.02.1623 (g. Van Eynde Joannes Michielssone en Claes Anna),

     Mol Henricus, () Herenthout 16.04.1625 (g. Van Eynde Michael en Heylen Maria),

     Peeters Adrianus, () Herenthout 08.10.1628 (g. De Peutere Adrianus en De Sprengere Maria),

     Petri Henricus, () Herenthout 05.09.1630 (g. Joppens Nicolaus en Tops Maria),

     Peeters Guilielmus, () Herenthout 27.01.1633 (g. Verbiest Guilielmus en Tops Catharina),

     Mol Elisabeth, () Herenthout 10.02.1636 (g. Tops Cornelius en Menten Margareta),

     Peeters Margareta, () Herenthout 22.07.1638 (g. Tops Gommarus en Van Eynde Margareta),

     Peeters Adriana, () Herenthout 10.02.1641 (g. Van de Putte Joannes en Verstockt Catharina),

     Peeters Maria, () Herenthout 02.05.1644 (g. Slegers Martinus en Alen Maria),

     Mol Cornelius, () Herenthout 13.10.1655 (g. Van Mol Maria),

     Mol Adriana, () Herenthout 25.02.1657 (g. Verlinden Adrianus en Elsen Adriana),

     Mol Anna, () Herenthout 15.10.1660 (g. Meer Joannes en Peeters Apolonia),

 

Tops Adriana, + Herenthout 02.09.1627 vv, x Herenthout 28.06.1620 (g. De Backere Joannes, Verwerft Martinus, Alen Jacobus vader en De Cueleer Wibertus) met Alen Michael, deze (x) Herentals, x 2 Herenthout 05.11.1630 (g. Alen Joannes en Van Eynde Michael) met Sondaechs Maria, ex Herentals,

     Uit dit huwelijk:

     1. Alen Maria, () Herenthout 01.10.1621 (g. Heylen Henricus en Haechtmans Maria),

     Alen Joanna, () Herenthout 11.10.1623 (g. Alen Joannes en Mijnten Anna),

     Alen Henricus, () Herenthout 15.11.1624 (g. Mijnten Michael en Tops Dimpna),

     2. Alen Jacobus, () Herenthout 08.09.1631 (g. Alen Joannes en Sondachs Catharina),

     Alen Catharina, () Herenthout 18.03.1635 (g. Wilms Joannes en Janssens Maria),

     Alen Joanna, () Herenthout 15.03.1637 (g. Herts Joannes en Peters Maria),

     Alen Walterus, () Herenthout 14.03.1639 (g. Menten Adrianus en Verloo Catharina),

     Alen Barbara, () Herenthout 18.10.1640 (g. De Puetere Adrianus en Ceulers Barbara),

 

Tops Catharina, XI (N1381),

 

Tops Cornelius, () Herenthout 12.06.1611 (g. Coppens Henricus en Heylen Margareta), x Herenthout 01.07.1636 (g. De Pueter Adrianus, Coppens Benedictus, Molenberchs Petrus en Brans Antonius) met Verstockt Elisabeth,

     Uit dit huwelijk:

     Tops Henricus, () Herenthout 15.09.1637 (g. Cels Thomas en Tops Anna), + Herenthout 21.11.1639,

     Tops Joannes, () Herenthout 11.09.1640 (g. Vanden Putte Joannes en Meesens Maria),

 

Tops Gommarus, () Herenthout ...07.1614 (g. Faes Catharina en Brants Wilhelmus), x Herenthout 19.06.1646 (g. Tops Cornelius en Joannes, Tops Jacobus en De Ceuler Gommarus) met Vanden Eynde Dimpna,

     Uit dit huwelijk:

     Tops Henricus, () Herenthout 19.03.1647 (g. Tops Cornelius en Vanden Eynde Margareta),

     Tops Gommarus, () Herenthout ..01.1650 (g. Verbiest Gommarus en De Sprengher Anna).

 

Verwanten:

Tops Jacobus Goijvaertssone, x 1 Herentals 12.05.1613 met Blampens Catharina, x 2 Herenthout 17.01.1617 (g. Van Baetven Guilielmus, Ceels Thomas, Tops Judocus en Van Elsen Adrianus) met Borchs Catharina, + Herenthout 05.05.1627 vv (deze x 1 Herenthout 11.09.1612 (g. Dnus Van Issem Joannes, Brabant Adrianus en Van Ysendijck Joannes) met Robrechts Joannes, + Herenthout 18.12.1615), x 2 Herenthout 09.01.1628 (g. De Sprengere Egidius en Ophalves Laurentius) met Peeters Antonia alias Van Oijstaijen, + Herenthout 19.03.1628 vv, x 3 Herenthout 11.01.1631 (g. Bouwen Guilielmus en Ophalven Laurentius) met Van Roey Anna, ex Herenthout,

     Uit dit huwelijk:

     1. Robrechts Maria, () Herenthout 29.09.1612 (g. Schouvoirts Petrus en Bisschoppen Maria),

     Robrechts Anna, () Herenthout 15.06.1614 (g. Robrecht Erasmus en Van Mechelen Anna),

     2. Tops Adrianus, () Herenthout 12.12.1617 (g. Brabant Adrianus en Van Dungenen Margareta),

     Tops Mathias, () Herenthout 22.06.1625 (g. Verloo Mathias en Van Beeme Dimpna),

     4. Tops Maria, () Herenthout 24.10.1631 (g. Verloo Walterus en Van Woensel Maria), + Herenthout 28.10.1631,

 

Tops Judocus, vorster, + Herenthout 29.10.1617, x (niet Hert!, ) met Van Haecht Elisabeth,

     Uit dit huwelijk:

     Tops Joanna, () Herenthout 12.02.1613 (g. Verbiest Joannes en Brabant Catharina),

     Tops Judocus, () Herenthout 10.04.1614 (g. Van Eynde Michael en Van Haecht Elisabeth Gommarsdochter),

 


 

XIII - Van Haecht  Joannes (Hans) Janssone (S4870), x Herenthout 18.01.1612 (g. Gommaer Van Haecht, Henrick Tops en Jan Verdorent) met Tops Maria (S4871), (+) Lier 10.01.1629 pest we Petrus Verwerft en Van Haecht Jan, deze x ? 2/3 met Anthony Brants en Petrus Verwerft.

 

Uit dit huwelijk:

 

Van Haecht Elisabeth, XII (S2435), () Herenthout 01.06.1611 (g. Gommaer Van Haecht en Jan De Sprengere).

 

 

 

XI - Van den Putte Petrus (N1404), x Herenthout 22.11.1614 (g. Tops Martinus, Van den Perck Gregorius, De Backer Adrianus en Van der Nieukercken Guilielmus) met Tops Dimpna (Simona 1632) (N1405).

 

Uit dit huwelijk:

 

Van de Putte Gertrudis, () Herenthout 17.04.1616 (g. Bellens Anthonius en Van den Putte Maria),

 

Van den Putte Petrus, () Herenthout 14.06.1617 (g. Willems Petrus en Verstappen Elisabeth),

 

Van den Putte Joannes, () Herenthout 30.01.1620 (g. Verelst Joannes en Tops Anna),

 

Van den Putte Henricus, () Herenthout 05.11.1626 (g. Van den Putte Joannes en Tops Anna),

 

Van den Putte Petrus, X (N702), () Herenthout 25.11.1626 (g. Verwerft Martinus en Van den Putte Anna),

 

Van den Putte Maria, () Herenthout 23.04.1629 (g. Verloo Walterus en Tops Maria),

 

Van den Putte Henricus, () Herenthout 07.06.1630 (g. Wilms Joannes en Meesens Catharina),

 

Van den Putte Jacobus, () Herenthout 19.11.1632 (g. Bosmans Jacobus en Tops Lucia),

 

Van den Putte Margareta, () Herenthout 10.10.1635 (g. Tops Cornelius en Van Roy Anna).

 

 

 

XI - De Peuter - De Pueter - De Poeter - De Poertere Adrianus (N1380), x 1 Herenthout 03.02.1628 (g. Peeters alias Oystaen Petrus en Tobs Jacobus) met Tops -Tobs Catharina (N1381), + Herenthout 15.01.1636, x 2 (niet Hert, ) met Sprenger Anna, x 3 (niet Hert, ) met Van Eynde Anna.

 

Uit dit huwelijk:

 

1. De Peuter Egidius, () Herenthout 24.09.1629 (g. Tops Jacobus en Bruynsels Anna), x (niet Hert, ) met Van Elsen Maria,

     Uit dit huwelijk:

     De Peuter Adrianus, () Herenthout 30.05.1656 (g. Van Elsen Adrianus en De Peuter Anna),

     De Peuter Joannes, () Herenthout 09.09.1659 (g. Vermarien Joannes en Daneels Anna),

     De Peuter Maria, () Herenthout 24.02.1663 (g. De Peuter Adrianus en Peeters Elisabeth),

     De Peuter Guilielmus, () Herenthout 24.02.1663 (g. Van Elsen Guilielmus en Van Eynde Dimpna),

     De Peuter Anna, () Herenthout 11.11.1667 (g. Molenberchs Petrus n. De Peuter Gommarus en Van Ende Anna),

 

De Peuter Henricus, X (N690), () Herenthout 09.11.1631 (g. Van de Putte Petrus en Tops Maria),

 

2. De Poeter Maria, () Herenthout 25.03.1638 (g. Verbist Anna),

 

De Peuter Martinus, () Herenthout 02.03.1642? (g. Van Bordel Egidius en Tops Maria), x Herenthout 31.07.1667 (g. De Peuter Egidius, Joannes en Adrianus) met Marien Catharina,

     Uit dit huwelijk:

     De Peuter Joannes, () Herenthout 21.08.1667 (g. De Peuter Adrianus n. De Peuter Joannes en Van Ende Dimpna),

     De Peuter Adrianus, () Herenthout 17.11.1668 (g. De Peuter Henricus en Van Ende Anna),

     De Peuter Anna, () Herenthout 24.09.1671 (g. Tops Gommarus en Van Eynde Anna),

 

3. De Pueter Gommarus, () Herenthout 13.05.1640? (g. Van den Eynde Gommarus en Verstockt Catharina),

 

De Poertere Joannes, () Herenthout 14.02.1644 (g. Tops Cornelius en Van den Bolcke Maria), x (niet Hert, ) met Menten Elisabeth,

     Uit dit huwelijk:

     De Pooter Christina, () Herenthout 06.04.1669 (g. Molenberchs Petrus n. De Pooter Egidius en Van Beumen Margareta).

 

Terug naar startpagina Terug naar startpagina stamboom