Voorouderlijst Swiggers Andreas

 

Swiggers, Swijgers, Sw(e)gers, Swegers, Zwe(e)gers, De Zwijger

1. Patroniem uit de Germaanse voornaam Swidger.

2. Uitzonderlijk kan er hier en daar ook een patroniem zijn uit de Germaanse voornaam wg-hari: strijd-leger.

 


 

XII - XIV -  Andreas Swiggers (N3032 + S12512), ca. 1550 en + Beerzel kerk 25.08.1618, begraven in de kerk. Niet bekend met wie hij getrouwd is. Hij was koster, schoolmeester te Beerzel. Hij liep mank.


Uit dit huwelijk:

 

Swiggers alias Andries Peter, XI - XIII (N1516 + S6256).

 


 

XI - XIII - Peter Swiggers alias Andries (N1516 + S6256), Beerzel omstreeks 1590 en + Beerzel op 16.03.1655, in de kerk begraven. Peter x 2 Beerzel 01.07.1627 (g. De Belser Matheus en Van Poyer Thomas) met Dymphna Bolders (Volders, De Volder - Bollens) (N1517 + S6257). Haar overlijdensdatum werd niet gevonden in Beerzel. Met Dymphna werd het gezin nog met 6 kinderen uitgebreid.

 

Hij volgde zijn vader op als koster-schoolmeester en x 1 Kessel 03.09.1613 (g. Van Crane Jacobus (pater) en Swiggers Andreas (pater)) met Gommara Van Craen, + Beerzel 30.10.1625, dochter van Peter Van Craen, de toenmalige meier van Beerzel .

Zijn jaarloon van koster-schoolmeester bedroeg 8 gulden, wat hem niet belette om alle soort werkjes op te knappen, op zeker moment was hij zelfs metserknaap !

Toen zijn vrouw Gommara stierf te Beerzel op 30 oktober 1625, liet zij hem 4 kleine kinderen na .

 

Kerkarchief Beerzel 15.12.1615  30/4: Rente ontv. v. Swiggers Petrus op goeden v. De Peuter Eloysius (De Peutter).

Kerkarchief Beerzel 1621-1629 146: Item gegeven aan Van der Auwera Barbara & Van den Bergh Catharina, 4-7,5. 

Item gegeven aan Serneels Barbara alias Van der Auwera,

Kerkarchief Beerzel 1623-1624  35 f3: Swiggers Petrus op huis & hof.  Rest 1615.

Kerkarchief Beerzel 1625-1630  36-37 f3: Swiggers Petrus op zijn huis & hof.

Gem.archief Beerzel 02.10.1638  8: Bogaerts Jacobus (Bogaert) postmeester attesteert dat De Laet Gommarus,

Elisabeth, Joannes, Ludovicus (Loyken), Van Oosterwijck Lambertus, de dochter v. Serneels Petrus, Swiggers Petrus

koster v. Beerzel, genezen zijn v. besmettelijke ziekte v. 2 j. geleden

Kerkarchief Beerzel 1644  41 f2v: Swiggers Petrus, koster, op zijn huis aan de kerk ts. 2 straten naar Mechelen & Lier. 

Ontv. vr 1636-1641.

Kerkarchief Beerzel 1645-1651 42 f2v: Swiggers koster op zijn huis & hof aan de kerk.

Kerkarchief Beerzel 1647-1648 43 f2 & f3v: Swiggers Petrus over Haverhals Joannes, koster, op huis in de plaats ts.

2 straten naar Mechelen & Lier.

Kerkarchief Beerzel 1649-1651 154: Betaald aan Swiggers Petrus over het houden v. jongste kind v. Vermijlen Joannes.

Kerkarchief Beerzel 01.07.1650-1651 KAB 155: Betaald aan Swiggers Petrus vr het houden v. kind v. Vermijlen Joannes.

Betaald vr kleding vr kosters dochter won. Berlaar.

1666: Van Poyer Joannes won. Beerzel verkoopt aan Van Rijmenam Hubertus, 1/5e v. B. Lemmekensheyde

Leuvensestwg Putte. Komende uit hoofde v.Tserneels Petrus.

 

Uit dit huwelijk:

 

1. Andries - Swiggers Gommarus, () Kessel 12.01.1614 (g. Verlinden Gommarus en Wencaerts Maria),

 

Swiggers Cornelia, () Beerzel 13.01.1616 (g. De Belser Matheus en Van den Brande Cornelia),

 

Swiggers Anna, () Beerzel 03.01.1618 (g. Torffs Joannes en Van de Walle Margareta),

 

Swiggers Andries, () Beerzel 12.09.1621 (g. Storms Hubertus en Bellekens Catharina), +,

 

Swiggers Andries, () Beerzel ?.02.1624 (g. Goossens Petrus en Torff Barbara), +,

 

2. Swiggers Magdalena, () 07.02.1627 (onwettig van Barbara Van der Auwera) (g. Docx Adrianus en Van der Auwera Magdalena), +,

 

3.Swiggers Jacob, X - XII (N758 + S3128), () Beerzel 16.01.1628 (g. Callaerts Jacobus en Bullens Anna) ,

 

Swiggers Peter, () Beerzel 14.08.1630 (g. Schroyens Petrus en Geens Maria), + Beerzel 10.08.1696, sepultus in ecclesia,

 

Swiggers Lucia, () Beerzel 15.10.1632 (g. Ceulemans Joannes en Van Craen Anna), +,

 

Swiggers Lucia, () Beerzel 16.06.1638 (g. Goossens Daniel en Ceulemans Lucia), x Beerzel 21.02.1661 (g. Swiggers Jacobus en Van Craen Petrus) met Marien Martin,

     Uit dit huwelijk:

     Marien Henricus, () Beerzel 20.08.1662 (g. Van den Bempde Henricus en Ceulemans Adriana),

     Marien Adrianus, () Beerzel 04.12.1664 (g. Swiggers Jacobus en Dox Anna),

     Marien Anna, () Beerzel 20.09.1666 (g. Swiggers Petrus en Marien Lucia),

     Marien Jacobus, () Beerzel 18.06.1669 (g. Swiggers Adrianus en De Belser Anna),

     Marien Cornelius, () Beerzel 28.01.1671 (g. Van Heerle Cornelius en Gijsemans Elisabeth),

     Marien Elisabeth, () Beerzel 02.08.1671 (g. Van Heerle Cornelius en Gijsemans Elisabeth),

     Marien Elisabeth Maria, () Beerzel 05.04.1673 (g. Swiggers Joannes en Torff Elisabeth),

     Marien Joannes, () Beerzel 19.12.1675 (g. Marien Joannes en Serneels alias Traets ...),

     Marien Guilhelmus, () Beerzel 18.09.1677 (g. Zegers Petrus en De Limbien Anna),

     Marien Joannes, () Beerzel 04.08.1680 (g. Serneels Joannes en De Belser Anna),

     Marien Petrus, () Beerzel 07.12.1681 (g. Serneels Petrus en Calleijs Joanna),

     Marien Catharina, () Beerzel 19.08.1685 (g. Van Hole Jacobus en Dockx Catharina),

 

Swiggers Andries, () Beerzel 30.09.1640 (g. Peeters Andreas en Thielemans Elisabeth),

 

Swiggers Elisabeth, () Beerzel 02.10.1644 (g. 't Serneels Cornelius en Marien Elisabeth).

 X - XII - Jacob Swiggers (N758 + S3128),
koster te Beerzel, () Beerzel 16.01.1628 (g. Callaerts Jacobus en Bullens Anna), + Beerzel. Hij werd volgens zijn stand begraven in de kerk, juist voor de preekstoel van de vroegere kerk, x Beerzel op 17 juli 1651 (g. Van Craen Rumoldus, Janssens Gaspar, Zerneels Guilielmus en Gysmans Joannes) met Elisabeth Gijsemans (N759 + S3129). Zij + Keerbergen 04.11.1680 bij haar zoon Jan.

 

Aktes met dank aan Karel en Mariette Bogaerts

1657: Swiggers Jacobus is borg bij weddenschap ts. Goossens Thomas & Serneels Guilielmus.

Gem.archief Beerzel 29.05.1660  22 Not.H.Fighe Antwerpen: Jonker de Cordes Joannes Philippus, heer v.

Laathove v. Mechelen stelt Swiggers Jacobus, koster v.Beerzel, aan als zijn griffier over Laathove Ten Hole te Beerzel.

18.02.1664: 100gd. ontv. v. Swiggers Jacobus. 

08.05.1664: 48 pattacons & 2gd. ontv.v.Swiggers Jacobus vanwege Holemans Nicolaus (Hollemans) & 28 gd.

6st. ontv. vanwege Goossens Egidius.

Kerkarchief Beerzel tot 11.05.1661 51: Swiggers Jacobus huurt vr 3 j.  torenzolder v/de kerk.

Kerkarchief Beerzel 11.05.1661-1669 6: Swiggers Jacobus huurt vr 3 j. kerkzolder.

Gem.archief Beerzel 1665 22: Cijnzen ontv. v. Van Antwerpen Petrus, secretaris v. Beerzel & Swiggers Jacobus, in zijn

leven greffier, op erve v. Beerzel, v. verschillende personen.

Not. Swiggers 24.01.1682: Anna Lamittens x Giliam Van den Brande van Beerzel ontvingen van Peeter Swiggers als

momber over Catlijn en Barbara Swiggers (kinderen van wijlen Jacob Swiggers x Elisabeth Gijsemans) 33 gd 6 %.

Op 04.02.1693 cederen Giliam Nagels (echtg. Catharina Swiggers) en Laureys Van den Bosch (echtg. Barbara Swiggers)

die obligatie aan Marie Lamittens. 

1679-1708: Swiggers J. is koster te Keerbergen. Schoolmeester. Gunstige beoordeling. Ook notaris blijkens

archief v. Mechelen St-Pieters. + 1708 (zie bijlage Mechelen Kosters).

1694: Hendrickx Joannes x Calleys Joanna verhuren vr 3 j. woonstede aan Swiggers Joannes ?

1694: Tuerlincx Anna we.Van Hole Jacobus verhuurt aan Swiggers Joannes het Groot Schildersbosch te Beerzel aan de

Grote Borghstr. ?


Uit dit huwelijk:

 

Adriaen Swiggers, () Beerzel 01.12.1652  (g. 't Zerneels Guilielmus en Nagels Maria), + Beerzel 11.07.1728, x Beerzel 01.03.1677 (g. Dockx Petrus en ... Egidius) met Docx Cathelijn,

     Uit dit huwelijk:

     Swiggers Lucia, () Beerzel 18.11.1677 (g. Dockx Petrus en Van Craen Lucia),

     Swiggers Catharina, () Beerzel 29.04.1679 (g. Op de Beeck Gommarus en Catharina Cornelis),

     Swiggers Elisabeth, () Beerzel 06.03.1681 (g. Op de Beeck Andreas en Dockx Elisabeth),

     Swiggers Anna, () Beerzel 10.10.1683 (g. Van Hoof Cornelius en Dockx Anna),

     Swiggers Melchior Franciscus, () Beerzel 06.06.1686 (g. De Cordes Melchior Franciscus en Van Rijmenam Adriana),

     Swiggers Maria, () Beerzel 24.05.1688 (g. Lambrechts Alexander en Daems Maria),

     Swiggers Jacobus, () Beerzel 05.10.1690 (g. Van Hole Jacobus en Op de Beeck Maria),

     Swiggers Isabella Maria, () Beerzel 16.03.1693 (g. Docx Petrus en Dna De Cordes Isabella Maria),

     Swiggers Joannes Baptista, () Beerzel 07.08.1697 (g. Sies Joannes Baptist (pastoor) en Swiggers Barbara),

 

Jan Swiggers, XI (S1564), () Beerzel 24.08.1654 (g. 't Zerneels Joannes en Marien Elisabeth),

 

Peter Swiggers, () Beerzel 20.08.1656 (g. Petrus Swiggers en Schroyens Maria),

 

Rombout Swiggers, () Beerzel 08.09.1658 (g. Van Craen Rumoldus en Van Dessel Catharina), koster te Mortsel, x met Anna Faes,

 

Catharina Swiggers, () Beerzel 13.12.1661 (g. Verstrepen Joannes fs Joannes en Van den Eynde Catharina), x Keerbergen 16.02.1686 (g. Petrus Swiggers, Jan Swiggers, Nicolaus Serneels en Jan Depreter) met (Mus) Willem Nagels,

     Uit dit huwelijk:

     Nagels Adriana, () Beerzel 29.10.1686 (g. Serneels Cornelius en Callaerts Adriana),

     Nagels Barbara, () Heist 13.10.1687 (g. Adrianus Nagels en Barbara Swiggers),

     Nagels Nicolaus, () Heist 10.03.1690 (g. Nicolaus Serneels en Catharina Docx),

     Nagels Elisabeth, () Heist 27.01.1693 (g. Jeronimus Van den Broeck en Elisabeth De Belser),

     Nagels Laurentius, () Heist 16.01.1695 (g. Laurentius Van den Bosch en Catharina Naeghels),

     Nagels Catharina, () Heist 28.02.1698 (g. Franciscus Swiggers en Adriana Callaerts n. Catharina Ruts),

     Nagels Jacobus, () Heist 13.04.1701 (g. Jacobus Swiggers en Maria Nagels),

     Nagels Anna, () Heist 04.11.1702 (g. Adrianus Nagels en Anna Van Eerle),

     Nagels Petronella, () Heist 28.09.1703 (g. Guilielmus Van Oosterwyck en Petronella Verhaeghen),

     Nagels Maria, () Heist 05.12.1705 (g. Petrus Van den Bosch en Maria Nagels),

 

Barbara Swiggers, IX (N379), () Beerzel 04.12.1664 (g. Marien Martinus en Van Rompa Barbara).

 


 

XI - Jan Swiggers (S1564), notaris-koster-onderwijzer te Keerbergen, () Beerzel 24.08.1654, + Keerbergen 15.04.1708, x 1  Keerbergen 06.02.1680 (g. Rumoldus Swiggers en Willem De Preter) met Martina Heylen ex Rijmenam, + Keerbergen 15.12.1683, x 2 Keerbergen 01.02.1684 (g. Jan Van Elst en Adriaen Heylen) met Joanna Horckmans, + Keerbergen 16.06.1685, x 3 Keerbergen 25.02.1686 (g. Jan Verhelst en Petrus Averals) met Maria (H)Aver(h)als (S1565), + Keerbergen 25.02. 1695.

 

Not. Swiggers 02.01.1697: Jan Swiggers, notaris en koster te Keerbergen (wr. Maria Haverhals) maakt een akkoord met de m4mk.

Not. Swiggers 01/16.01.1712: De kinderen van Jan Swiggers x Maria Haverals van Keerbergen nl. Jan, Jacob en Joanna (echt. Frans Verhagen) verkochten voor 1779 gd een huis met twee bunders te Waarloos aan Adriaen Janssens x Liesbet Naulaerts van Rumst.

 

Uit dit huwelijk :

 

1. Petrus Swiggers, () Keerbergen 09.02.1681 (g. Petrus de Preter en Petronella Beelen), + Keerbergen 25.03.1686,

 

Adriana Swiggers, () Keerbergen 24.04.1683  (g. Adrianus Heylen, pastoor en Margaretha Van de Valgaren Jansdochter), + Veltem 06.02.1764, x Keerbergen 19.08.1709 (g. Philip Bosmans en Peter Van Rompay, voor de gardiaan der minderbroeders) met Van den Eynde Guilielmus, + Leuven 08.11.1746,

     Uit dit huwelijk:

     Van den Eynde Joanna, () Veltem 31.06.1705 (g. Joannes Swiggers en Elisabeth Bosmans l. Francisca Liekens),

     Van den Eynde Maria, () Veltem 04.04.1707 (g. Egidius Hollants en Elisabeth Bosmans l. Maria Van den Eynde), + Veltem 30.03.1727,

     Van den Eynde Anna, () Veltem 04.06.1709 (g. Henricus Van Steenvoort l. Petrus Vanden Eynde en Anna Hollants jr),

     Van den Eynde Elisabeth, () Veltem 14.08.1711 (g. Joannes Swiggers en Elisabeth Vanden Eynde),

     Van den Eynde  Petrus, () Veltem 18.11.1713 (g. Petrus Hasselers en Elisabeth Bosmans l. Gudula Wouters), + Veltem 08.08.1714,

     Van den Eynde Elisabeth, () Veltem 25.07.1715 (g. Joannes Stroobants fs Henricus en Maria Smekens),

     x Veltem 26.05.1735 (g. Guilielmus Vanden Eynde en Petrus Martinus Wirickx) met Van Relighem Bartholomeus,

     Van den Eynde Catharina Adriana, () Veltem 19.09.1717 (g. Adrianus Vanden Eynde en Catharina Stroobants),

     Van den Eynde Maria Anna Adriana, () Veltem 05.10.1718 (g. Adrianus Vanden Eynde en Maria Anna Vander Veken),

     + Veltem 01.09.1759, x Veltem 04.07.1747 (g. Guilielmus Van Segbroeck en Jan Frans Govaerts) met

     Van Meensel Jan Baptist Leopold, pachter, () Bierbeek 27.02.1722, + Veltem 08.03.1805, fs Henri en Barbara Reymaeckers, fii in Veltem,

      Van den Eynde Guilielmus Egidius, () Veltem 18.12.1721 (g. RD Guilielmus Vynck en Dcella Maria Bosch),

      x Veltem 04.10.1741 (g. Guilielmus Vanden Eynde en Jan Wauters) met Joanna Vanden Schrieck,

      Van den Eynde Jacobus Henricus, () Veltem 17.07.1724 (g. Jacobus Henricus Swiggers en Dimpna Dierckx

      l. Maria Swiggers), x Veltem 04.07.1747 (g. Guilielmus Egidius Vanden Eynde en Paulus Vervoort) met Elisabeth Vervoort, fii in Veltem,

 

2. Maria Swiggers, () Keerbergen 16.06.1685 (g. Joannes Bosmans voor Adrianus Swiggers en Maria Van Nuffel), + Keerbergen 02.12.1767, (x) Keerbergen 05.01.1705 (g...)  met Jan Van der Roost, () Keerbergen 09.09.1678,

     Uit dit huwelijk:

     Van der Roost Joanna, () Keerbergen 06.07.1706 (g. Joannes Swiggers en Barbara Goris),

     Van der Roost Petrus, () Keerbergen 19.12.1707 (g. Petrus Van der Roost en Joanna Swiggers),

     Van Roost Joanna, () Keerbergen 08.09.1710 (g. Joannes Swiggers en Joanna Van Roost),

     Van der Roost Joannes, () Keerbergen 31.01.1713 (g. Joannes Van Horick en Adriana Swiggers),

     Van der Roost Egidius, () Keerbergen 20.05.1715 (g. Egidius Van der Roost en Josefa Cleijnhens),

     Van der Roost Jacobus, () Keerbergen 14.07.1717 (g. Jacobus Swigers en Isabella Maria Swigers),

     Van der Roost Jacobus, () Keerbergen 12.10.1719 (g. Jacobus Swigers en Elisabeth Wilms n. Elisabeth Swigers),

     Van der Roost Florentius Guilielmus, () Keerbergen 02.04.1723 (g. Michael Cornelis n. Guilielmus Van Ende en Barbara Teresia Couplet ),

     Van der Roost Henricus Franciscus, () Keerbergen 13.02.1727 (g. Henricus Smedts en Francisca Cornelis),

     Van der Roost Catharina, () Keerbergen 02.03.1730 (g. Joannes Baptist Verstraeten en Anna Catharina Van Camp),

 

3. Joanna Swiggers, () Keerbergen 29.01.1687 (g. Guilielmus de Grove en Maria Van Nuffel voor Joanna Haverals), x Keerbergen 02.08.1709 (g. Jan Swiggers en Jan Van Horebeeck, voor pater van Bouchaute minderbroeder) met Frans Verhagen, geen fii te K, R, S, P, W, H, Bon, Beer, B, Heist, VeltB,

 

Anna Maria Swiggers, () Keerbergen 13.04.1688 (g. Joannes Vermijlen Sebastiaanssone en Maria Anna Van der Veken), + Keerbergen 30.04.1709,
         

Joannes Swiggers, () Keerbergen 02.11.1689 (g. Joannes Haverals en Anna Horckmans),

 

Catharina Swiggers, () Keerbergen 02.03.1692 (g. Petrus Haverals en Barbara de Cock), + Keerbergen 28.12.1693,

 

Jacobus Swiggers, X (782), () Keerbergen 25.12.1693  (g. Jacobus Verhagen en Catharina Peeters ).

 

 

 

IX - Van den Bosch Laurentius (N378), () Beerzel 01.03.1669 (g. De Winter Laurent en Van Dessel Maria), + < 1742, x Beerzel 03.02.1691 (g. Swiggers Adrianus, Van den Bosch Adrianus en Van den Bosch Joannes) met Swiggers Barbara (N379), () Beerzel 04.12.1664, + Beerzel 22.04.1742.

 

Aktes i.v.m. dit gezin vind je in het parenteel van Van den Bosch Laurentius.

 

Uit dit huwelijk:

 

Van den Bosch Catharina, () Beerzel 09.01.1692 (g. Van den Bos Aegidius en Swiggers Catharina), + Beerzel 21.04.1692,

 

Van den Bosch Catharina, VIII (N189), () Beerzel 10.07.1693 (g. Van den Bosch Adrianus en Swiggers Catharina),

 

Van den Bosch Jacobus, () Beerzel 26.07.1695 (g. Nagels Guilielmus en Swiggers Elisabeth),

 

Van den Bosch Joannes, () Beerzel 05.04.1697 (g. Van Hove Joannes en Swiggers Anna),

 

Van den Bosch Petrus, () Beerzel 11.02.1699 (g. Van Leemputten Petrus en Doeckcx Catharina),

 

Van den Bosch Barbara, () Beerzel 30.07.1702 (g. Swiggers Adrianus en Van den Bosch Barbara),

 

Van den Bosch fs, () Beerzel 13.01.1703,

 

Van den Bosch Gommarus, () Beerzel 21.09.1704 (g. Van den Bosch Gommarus en Raeps Petronilla), x Beerzel 23.06.1735 (g. Ven Josephus en Swiggers Joannes Baptiste) met Van den Brande Joanna,

     Uit dit huwelijk:

     Van den Bosch Jacobus, () Beerzel 06.01.1737 (g. Van den Brande Balthazar en Swiggers Barbara),

     Van den Bosch Jacobus Josephus, () Beerzel 02.06.1738 (g. R.D. Van den Brande Joannes Balth. en Van den Bosch Barbara),

     Van den Bosch Elisabeth, () Beerzel 20.10.1739 (g. Van den Brande Petrus en Thijs Elisabeth),

     Van den Bosch Isabella Maria, () Beerzel 04.10.1740 (g. Van den Bosch Joannes en Swiggers Isabella),

     Van den Bosch Maria Elisabeth, () Beerzel 21.01.1743 (g. Van den Bosch Adrianus en Vervloedt Maria),

     Van den Bosch Joanna Catharina, () Beerzel 12.02.1745 (g. Van den Bosch Joannes en ..... Catharina),

     Van den Bosch Petrus, () Beerzel 01.01.1747 (g. R.D. Van den Brande Petrus en Vervloet Catharina),

     Van den Bosch Maria Theresia, () Beerzel 12.10.1748 (g. E.H. Swiggers Adriaen en Van den Bosch Maria),

 

Van den Bosch Jacobus, () Beerzel 05.06.1709 (g. Van den Bosch Joannes en Boets Joannes), x Beerzel 03.11.1731 (g. Van den Bosch Joannes, ... Joannes en ... Adrianus) met Thijs Elisabeth, geen fii te Beer, Heist, S, P, Ber, I,

 


 

X - Cornelis Francisca (S783), () Keerbergen 12.11.1706 (g. Martinus Frans Francisca Van Roost), + Keerbergen 08.02.1789 we , x Keerbergen 06.11.1725 (g. Michael Cornelis en Jan Van der Roost) met Swiggers Jacobus (S782), () Keerbergen 25.12.1693 (g. Jacobus Verhaegen en Catharina Peeters), + Keerbergen 26.01.1747.

 

Uit dit huwelijk: geen andere fii te K, W, P, S, Beer, R, H,

 

Swiggers Anna Maria IX (S391), () Keerbergen 08.06.1726 (g. Petrus Cornelis en Maria Swigers),

 

Swiggers Jan, () Keerbergen 02.11.1727 (g. Joannes Van der Roost en Maria De Preter), + Keerbergen 08.09.1797 mv, x Keerbergen 08.01.1762 (g. Joannes Swiggers en Petrus Swiggers) met Schrijns Maria Francisca,

     Uit dit huwelijk: geen andere fii te K, W, P, S, Beer, R, H,

     Swiggers Petrus Franciscus, () Keerbergen 06.09.1773 (g. Petrus Swiggers en Joanna Francisca Schrijns),

     Swiggers Jacobus, () Keerbergen 15.02.1776 (g. Jacobus Schrijns en Francisca Cornelis),

     Swiggers Joannes, () Keerbergen 26.08.1779 (g...),

     Swiggers Joannes Josephus, () Keerbergen 10.02.1784 (g...),

 

Swiggers Joanna, () Keerbergen 17.10.1730 (g. Joannes Frans en Joanna Cornelis), + Keerbergen 07.06.1788 vv, x Keerbergen 08.01.1762 (g. Joannes Swiggers en Petrus Swiggers) met Goelen Jan Frans, () Putte 03.01.1740, fs (Van) Goelen Henricus x Putte 23.05.1739 met Wouters Catharina,

     Uit dit huwelijk: geen andere fii te K, P, S, Beer, R, H,

     Goelen Maria Francisca, () Keerbergen 12.05.1762 (g. Petrus De Preter en Francisca Cornelis),

     Goelen Joannes Franciscus, () Keerbergen 30.09.1763 (g. Franciscus Verhoeven en Elisabeth Swiggers),

     Goelen Anna Catharina, () Keerbergen 24.11.1764 (g. Anna Catharina Goelen en Joannes Swiggers),

     Goelen Petronella, () Keerbergen 22.02.1766 (g. Petrus Swiggers en Joanna Catharina Coremans),

     Goelen Maria Catharina, () Keerbergen 05.08.1767 (g. Egidius De Cauter en Catharina Wauters),

     Goelen Petrus Joannes, () Keerbergen 18.03.1769 (g. Joannes Franciscus Bosmans en Maria Frans),

 

Swiggers Petrus, () Keerbergen 24.10.1732 (g. Petrus Van de Roost en Adriana Op de Beeck), x Keerbergen 13.10.1760 disp. 3 de en 4 de gr. (g. Joannes Baptist Opdebeeck, Joannes Swiggers en RD Paulo Staebroeck capucino) met Maria Frans,

     Uit dit huwelijk:

     Swiggers Joannes Franciscus, () Keerbergen 15.04.1763 (g. Joannes Swiggers en Joanna Derboven),

     Swiggers Anna Catharina, () Keerbergen 10.06.1766 (g. Henricus Verswijver en Anna Catharina Frans),

     Swiggers Franciscus, () Keerbergen 03.04.1769 (g. Franciscus Steenhof en Joanna Catharina Frans),

     Swiggers Joannes Baptist, () Keerbergen 10.02.1771 (g. Joannes Baptist Vermijlen en Joanna Swiggers),

     Swiggers Joannes Baptist, () Keerbergen 21.09.1772 (g. Joannes Baptist Op de Beeck en Francisca Cornelis),

     Swiggers Franciscus, () Keerbergen 15.01.1774 (g. Franciscus Steenhof en Elisabeth Swiggers,

     Swiggers Petrus, () Keerbergen 15.01.1774 (g. Petrus Swiggers en Anna Catharina Swiggers),

     Swiggers Petrus Franciscus, () Keerbergen 11.04.1775 (g. Petrus Joannes De Cauter en Elisabeth Op de Beeck),

     Swiggers Elisabeth, () Keerbergen 30.11.1778 (g. Joannes Franciscus Frans en Barbara De Cauter),

     Swiggers Joanna Maria, () Keerbergen 03.07.1783 (g...),

 

Swiggers Elisabeth, () Keerbergen 12.02.1735 (g. Joannes Cornelis en Elisabeth Van den Eynde), x Keerbergen 30.06.1768 (g. Henricus Ceulemans en Joannes Swiggers) met Steenhof (Jan) Frans, ex Turnhout,

     Uit dit huwelijk: geen andere fii te K, P, W, S, Beer, R, H,

     Steenhof Guilielmus Franciscus, () Keerbergen 23.02.1771 (g. Guilielmus Steenhof en Francisca Cornelis),

     Steenhof Anna Francisca, () Keerbergen 20.08.1772 (g. Joannes Swiggers en Anna Francisca Candrelies),

     Steenhof Petrus Franciscus, () Keerbergen 01.01.1774 (g. Petrus Swiggers en Anna Catharina Swiggers),

     Steenhof Joannes Hubertus, () Keerbergen 03.11.1775 (g. Petrus Joannes De Cauter en Anna Catharina Steenhof),

 

Swiggers Anna Catharina, () Keerbergen 27.02.1737 (g. Joannes Holemans en Anna Wauters),

 

Swiggers Guilielmus (Cornelius), () Keerbergen 07.04.1741 (g. Guilielmus Van den Eynde en Adriana Van Loock), x Werchter 28.01.1766 met Van Loo Maria, ex Werchter,

     Uit dit huwelijk: geen andere fii te K, W, P, S, Beer, R, H,

     Swiggers Cornelius, () Keerbergen 06.02.1767 (g. Cornelius Verbinnen en Francisca Cornelis), x met Vervloet Anna Maria, fa Rumoldus x Engels Catharina,

     Swiggers Joannes Baptist, () Werchter 06.04.1769 (g. Van Loo Joannes en Swiggers Elisabeth),

     x Schriek 16.04.1793 (g. Corneel Swiggers en Egidius Volckaerts) met Volckaerts Catharina, ex Heist,

     Swiggers Petrus Franciscus, () Werchter 14.10.1770 (g. Swiggers Petrus en Depauw Elisabeth), + Werchter 01.04.1771,

     Swiggers Anna Maria Catharina, () Werchter 01.05.1772 (g. Swiggers Joannes en Van Loo Anna Maria),

     Swiggers Anna Catharina, () Werchter 14.11.1775 (g. Somers Petrus en Swiggers Anna Catharina),

     Swiggers Barbara, () Werchter 26.03.1778 (g. Verhulst Joannes en Dekauter Barbara),

     Swiggers Guilielmus, () Werchter 05.12.1781 (g. Van Loo Guilielmus en Goelen Anna Catharina),

 

Swiggers Jan Frans, () Keerbergen 19.04.1742 (g. Jan Bapt. Verhaeghe en Elisabeth Claes),

 

Swiggers Jacobus, () Keerbergen 19.04.1742 (g. Jacobus Verhaeghe en Maria Adriana Van den Eynden),

 

Swiggers Jan Frans, () Keerbergen 04.01.1746 (g. Joannes Van Rillaer en Anna Ceuppens).

 


 

IX - De Cauter Egidius (S390), () Keerbergen 19.11.1711 (g. Egidius Guens en Francisca Van Reet), + Keerbergen 15.01.1793, x Keerbergen 27.06.1750 (g. De Couter Joannes en Swiggers Joannes) met Swiggers Anna Maria (S391), () Keerbergen 08.06.1726 (g. Petrus Cornelis en Maria Swigers), + Keerbergen 02.12.1767.

 

Uit dit huwelijk:

 

De Cauter Petrus Jan, () Keerbergen 11.12.1750 (g. Petrus De Cauter en Francisca Cornelis), x Keerbergen 09.06.1778 (g. Egidius De Cauter en Henricus De Grove) met De Groeve Isabella Maria,

     Uit dit huwelijk:

     De Cauter Barbara, () Keerbergen 06.12.1778 (g. Joannes De Grove en Barbara De Cauter), moeder Maria,

     De Cauter Anna Catharina, () Keerbergen 14.01.1781 (g...),

     De Cauter Petrus Jan, () Keerbergen 22.08.1783 (g...), moeder Barbara,

     De Cauter Jan, () Keerbergen 23.05.1790 (g. Joannes Franciscus De Cauter en Anna Catharina Swiggers),

     De Cauter Elisabeth, () Keerbergen 20.11.1793 (g. Franciscus Suetens en Elisabeth Claes),

     De Cauter Antonia, () Keerbergen 04.07.1797 (g...), moeder Barbara,

 

De Cauter Barbara, VIII (S195), () Keerbergen 09.01.1754 (g. Joannes Swiggers en Barbara Ceulemans),

 

De Cauter Anna Catharina, () Keerbergen 06.01.1756 (g. Joannes De Cauter en Catharina Swiggers), + Rijmenam 15.01.1823, x Keerbergen 10.09.1793 (g. Doms Petrus en De Cauter Joannes Franciscus) met Doms Petrus, () Rijmenam 19.09.1750, + Rijmenam 03.08.1832, fs Petrus en Anna Catharina Geens,

     Uit dit huwelijk: geen andere fii te K, R,

     Doms Isabella, () Rijmenam 20.12.1794 (g. Petrus Doms en Isabella Maria De Groef), + R 14.01.1795,

     Doms Isabella, () Rijmenam 18.02.1796 (g. Petrus Doms en Isabella Maria De Cauter), + R 16.03.1868,

 

De Cauter Anna Francisca, () Keerbergen 25.09.1758 (g. Franciscus Schreus en Elisabetha Swiggers), + Keerbergen 23.06.1761,

 

De Cauter Anna Maria, () Keerbergen 07.02.1761 (g. Petrus De Preter en Maria Francx),

 

De Cauter Elisabeth, () Keerbergen 30.10.1763 (g. Petrus Swiggers en Elisabeth Van de Sande),

 

De Cauter Jan Frans, () Keerbergen 19.11.1766 (g. Jan Frans Goelen en Barbara De Couter), x Keerbergen 10.05.1795 (g. Petrus De Preter en Franciscus Uytterhoeven) met Vervloet Elisabeth,

     Uit dit huwelijk: geen andere fii te K, R,

     De Cauter Anna, () Keerbergen 04.06.1795 (g. Petrus De Preter en Anna Jacobs).

 

Terug naar startpagina Terug naar startpagina stamboom