Voorouderlijst Suetens Jan

 

Zoeten(s), Soeten(s), Su(e)tens, Seutens, Soetes

Metroniem, knuffelvorm van de meisjesnaam Soete/Soetekin/Zoete/Zoetekin.

 


Mechelse gegevens met dank aan: De Ware Vrienden van het Archief, bewerking Parochieregisters Mechelen 1519-1796,  http://www.dewarevrienden.net,  2007-2010.

 

XV - Suetens Jan (M22548), x ...

 

Uit dit huwelijk:

 

Suetens Hans, XIV (M11274),

 

...

 

Suetens Maeijcken,

 

Suetens Catharina.

 


 

XIV - Suetens - Zuetens Hans (M11274), (x) Mechelen Jan 27.12.1612 (g. Van den Berge Jacobus en Deijns Henricus), x Mechelen Jan/Rom 15.01.1613 (g. Bleeck Petrus en Batens Guilhelmus) met Elisabeth Paelmans - Palemans (M11275).

 

Genealogisch Repertorium van het Mechels District (François Van der Jeught)

Notariaat Jan Harlinghen f° 480r - 11.09.1617:

Maijken Verbruggen, we van Matheus Van den Brande, van wie zij vijf kinderen heeft en waarvan het oudste 20 jaar is, wordt bijgestaan door Hans Suetens, zoon van Jan Suetens, beenhouwer, haar schoonzoon die zij kiest als voogd. Zij verkoopt aan Gommar De Laet, echtgenoot van Anneken Soomers, en aan Jan Vermeulen, gehuwd met Catelijne Soomers, dochters van wijlen Loduwick Somers en van Gomarijnken Gooijvaerts, die aanwezig zijn, al haar rechten die zij heeft ten laste van Barbara Serneels en haar erfgenamen, m.n. de cijns van 3,5 veertelen coorens heeren cijns en daarbij ongeveer 15 stuiver in geld op een perceel genaamd De Plecke gelegen onder Ballaar. eertijds had Barbara Serneels de cijns overgemaakt aan nu wijlen Jan Van den Brande, de vader van vermelde Matheus Van den Brande, waarvan de akte verleden voor de schepenen van Ballaar in januari 1563, zoals nu blijkt uit de schepenregister van Ballaar, dat aan de notaris wordt getoond.

Notariaat Jan Harlinghen f° 257r - 02.06.1620:

Testament van Jan Suetens, zoon van wijlen Jan Suetens, beenhouwer en zijn echtgenote Elizabeth Paelmans, zonder kinderen. De broer en de vier zusters van Jan Suetens zullen elk 20 stuivers ontvangen en de eigen zuster en halve zusters van testatrice  ieder 50 gulden.

Mochten testateurs kinderen hebben, dan is de langstlevende oppervoogd, waarbij de weeskamer wordt uitgesloten

 

Uit dit huwelijk:

 

Suetens Joannes, (°) Mechelen Rom 29.11.1615 (g. Palemans Hans en Verelst Jenneken),

 

Suetens Paulus, (°) Mechelen Rom 28.12.1617 (g. Vanden Berghe Pauwels en Paelmans Lincken),

 

Suetens Maycken, (°) Mechelen Rom 21.08.1621 (g. De Vos Cornelius en Vanden Brande Maijcken),

 

Suetens Gielis, (°) Mechelen Rom 02.09.1624 (g. Estericx Gielis en Suetens Maijcken),

 

Zuetens Catharina, XIV (M5637), (°) Mechelen Rom 23.01.1628 (g. Bernaerts Paulus en Zuetens Catharina).

 


 

XIII - Peeters David (M5636), (°) Mechelen OLV 23.07.1627 (g. Lose Daniel en Van de Plassche Lesken), x Mechelen Hans 10.09.1650 (g. De Vos Cornelius en Vander Venen Joannes) met Catharina Suetens (M5637), (°) Mechelen Rom 23.01.1628 (g. Bernaerts Paulus en Zuetens Catharina).

 

Uit dit huwelijk:

 

Peeters Jacobus, XII (M2818), (°) Mechelen Hans 01.04.1652 (g. Populiers Jacobus en Vanden Brande Anna),

 

Peeters Catharina, (°) Mechelen Hans 13.08.1658 (g. Van Rossum Guilielmus en Van Bouchout Catharina),

 

Peeters Catharina, (°) Mechelen OLV 08.07.1663 (g. Smets Nicolaus en Schelkens Catharina).

 

Terug naar startpagina Terug naar startpagina stamboom