Voorouderlijst Storms Peter

 

 

 

Storm(e), Stormme, Storm(en)s, De Storme, Stourme, Sturm(e), Sturms

1. Beroepsnaam voor de luider van de stormklok.

2. Bijnaam naar een stormachtig karakter,

3. Patroniem uit de Germaanse voornaam Sturm(i).

 


 

XV - Storms ...,

 

Uit dit huwelijk:

 

Storms Peter, XV (S25532),

 

Onderstaande "grijze" Stormsen horen mogelijk bij de andere Storms-lijn of nog bij een derde ...

1. Storms Matheus, x 1 Schriek 04.09.1607 (g. Jan Verlinden en Henri Vercalsteren) met Claes Joanna, x 2 Beerzel 30.05.1628 (g. Swiggers Petrus en De Belser Matheus) met Rijmenants Anna,

Akte met dank aan Christine Savat

KB1165: Fo 28v: 20 mrt 1624:

- Mathijs Storms wn Jenneken Claes derft sijne tochte ten profijte van sijn minderjarige kinderen

- Huijbrecht Storms ende Anthonij Claes als momboirs van deselve kinderen

Hebben verkocht aan Elisabeth Everaerts x Jacop Guens een hofstadt met den bempde landen grachten gronden ende toebehoorten groot thien dm gelegen opt Lanck eijnde, het goed vercregen van Gillis Keldermans commant van Willem Hoijlaerts den 11 jan ll.

     Uit dit huwelijk:

     1. Storms Magdalena, (°) Keerbergen 30.09.1612 (g. Likens Gommarus en Thessens Magdalena), x 1 Putte 25.11.1638/9 (g. Daems Joannes/Verschoer Andreas en

     Loobosch Henricus) met De Bruijn Cornelius, x 2 Putte 31.07.1657 (g. T'Serneels Joannes/Noels Laurentius en Caleijs Petrus/Cuppens Joannes) met Burremans Joannes, gezin bij De Bruijn,

     Storms Catharina, (°) Keerbergen 03.01.1616 (g. Claes Walterus en Stoffels Catharina),

     Storms Petrus, (°) Keerbergen 13.08.1619 (g. De Belser Petrus en De Preter ? Margareta),

     Storms Anna, (°) Keerbergen 20.03.1622 (g. Bosmans Joannes en Claes Anna),

     2. Storms Thomas, (°) Beerzel 10.01.1629 (g. Van Poyer Thomas en Hazeberch Catharina),

 

Storms Hubertus, + Beerzel ...1637, x Beerzel 28.02.1623 (g. Ceulemans Everaert, Reynckens Joannes, De Belser Mattheus en Swiggers Petrus) met Geens Maria, geen fii te Beer, Heist, P, S,

 

Storms Gommarus, x 1 Beerzel 20.07.1634 (g. Bal Gommarus, vader van de bruid, Storms Petrus en Swiggers Petrus) met Ceulemans Magdalena, x 2 (niet L, S, Ber, Heist, Beer, I, P, Mech, ) met Truyts Anna, deze x 1 Berlaar 12.09.1621 (g. Martinus Truyts, Egidius Rymenants en Franciscus Turff) met Jan Serneels,

SM Leenhof Befferen - 07.11.1647:

Akkoord tussen Anna Truyts, we Jan Serneels en nu gehuwd met Gommer Storms enerzijds en Hendrik Truyts als momber van haar zoon Merten Serneels anderzijds.

Testament van Gommer Storms 21.11.1645: 12 st aan de kerk van Beerzel, 30 st aan de naeste vrienden en de rest aan zijn huisvrouw Anneken Truyts Mertensdochter.

     Uit dit huwelijk:

     1a. Storms Adrianus, (°) Beerzel 15.04.1635 (g. Storms Jacobus en Rijmenants Maria),

     1b. Tserneels Petrus, (°) Berlaar 22.12.1621 (g. Martinus Van Leemputten en Margareta Mechelmans),

     Tserneels Martinus, (°) Berlaar 09.07.1624 (g. Jacobus Fierens en Adrianus Saneels),

     Tserneels Maria, (°) Berlaar 09.04.1627 (g. Adrianus Saneels en Maria Saneels),

     Tserneels Adriana, (°) Berlaar 08.08.1629 (g. Joannes Traets en Adriana Tserneels),

     2. Storms Anna, (°) Lier 30.07.1638 (g. Everaert Truyts en Anna Van Wingel). 

 


 

XV - Storms Peter (S25532), 1595 kerkmeester in Gestel, ° ca. 1555, + Duffel ...06.1606, x ca. 1587 met Maria Van Eynde (S25533).

 

04.12.1593: Peter Storms koopt van Gestel koopt te Berlaar-Kerckhof 5 dagwant land, zijnde een deel van 3 bunder, waarvan de andere 7 dagwant eigendom zijn van Merten Van Hove Janssone. Het betreft leengoed en vader duidt zijn zoontje Peter Storms Peterssone, 2 jaar oud aan als sterfman. Vader is bezetman. (RA - LM2 -  2 de deel p 64v)

07.04.1604: Peter Storms x Mayken Van den Eynde kopen 2 dagwant land te Duffel-Perwez van de zussen Catharina en Margareta Van Rijmenam, grenzend aan de goederen van de abdij van Roosendael. (RA - Gem. Arch. Duffel nr 175 p 17v en 18)

29.10.1607: Op verzoek van de Abdis Van Roozendael een attestatie dat de soldaten van Bergen op Zoom in juni 1606 de 'Dijckhoeve' verbrand hebben met Peter Storms en 100 schapen (IRD nr 2458). De hoeve heette daarna de 'Stormerschrans.

03.02.1618 - RB - RK 17840 p 122v: Van Gielis Cuelemans Henricssone die op den derden february XVIc achtiene bij coope vercregen heeft tegens Peeter Storms Peeterssone ende syne mede-erffgenamen van wylen Peeter Storms hennen vader een stuck landts groot vyf dachwant ombegrepen vuyt dry bunderen erffve gelegen onder den dorpe van Ballaer...

Leenhof Mechelen nr 5 p 61: Peter Storms Peterssone omtrent 28 jaar, Gommara Storms Petersdochter begijntje te Mechelen ca. 30 j en Anna Storms Petersdochter, ongehuwd omtrent 24 jaar met hun mombers Huybrecht Storms en Jan Van den Eynde Janssone van Beerzel verkochten aan Gilis Ceulemans Henrikssone van Berlaar 5 dagwant uit 3 bunder die destijds van Jan Van Hove was.

 

Genealogisch Repertorium van het Mechels District (François Van der Jeught)

Notariaat Jan Harlinghen f°183r - dd 13.03.1617:

Maria Van den Eijnden, weduwe van Peeter Storms en haar kinderen Peeter Storms, Gommarine Storms die begijn is en Anneken Storms die 20 jaar oud is, machtigen Anthoon Van den Bossch om in hun naam te compareren voor drossaard en schepene  van Ballaer om Thomas Cuijlen, secretaris van Ballaer te goeden in een perceel van een bunder.

 

Uit dit huwelijk:

 

Storms Gommara, ° ca. 1588, + Mechelen 1610, begijn in Mechelen,

 

Storms Petrus, XIV (S12766),

 

Storms Catharina, x (niet Duf, ) met De Vos Joannes,

     Uit dit huwelijk:

     De Vos Catharina, (°) Duffel 14.03.1619 (g. Paulus Berckmans en ...),

     De Vos Joannes, (°) Duffel 11.10.1620 (g. Petrus Somers en Anna Zels),

     De Vos Maria, (°) Duffel 10.07.1622 (g. Adrianus Van Mol en Augustina Hens),

     De Vos Anna, (°) Duffel 30.10.1628 (g. Petrus Sel en Anna Storms),

     De Vos Petrus, (°) Duffel 10.03.1628 (g. Joannes Aulaerts en Barbara De Pueter),

 

??? ex Mech, fa: Verschueren Catharina, (°) Duffel 03.05.1636 (g. Catharina Storms), ill. fa Verschueren Matthias en Storms Catharina,

 

Storms Anna, (°) Gestel 13.10.1596 (g. Jan Van den Eynde en Anna Van Winckel), x 1 Duffel 30.12.1618 (g. Peter Storms en Jan Meynaerts) met Cuelemans Gommarus, deze x 2 Duffel 17.06.1635 met Raeijmaekers Anna,

     Uit dit huwelijk:

     1. Cuelemans Maria, (°) Duffel 26.07.1620 (g. Gommarus Cops en Catharina Moons),

     Cuelemans Gerardus, (°) Duffel 24.09.1623 (g. Joannes Moons en D. Geertrudis De Gruijter),

     Cuelemans Petrus, (°) Duffel 21.10.1626 (g. Petrus Storms en Barbara Mollemans),

     2. Ceulemans Antonius, (°) Duffel 28.07.1636 (g. Joannes Gommaers en Maria Raeijmakers),

     Ceulemans Elisabeth, (°) Duffel 29.04.1638 (g. Petrus Van Bauwel en Nethen Raijmakers),

     Ceulemans Joannes, (°) Duffel 06.01.1641 (g. Joannes Kenis en Dijmphna De Poeter),

     Ceulemans Gummarus, (°) Duffel 30.11.1642 (g. Gommarus Storms en Clara Vrijmas),

     Ceulemans Anna, (°) Duffel 09.04.1645 (g. Gummarus De Winter en Catharina Boels),

     Ceulemans Franciscus, (°) Duffel 18.02.1647 (g. Dnus Franciscus Van der Bracht (Dnus De Vremde) en Catharina Raeijmaekers).

 


 

XIV - Storms Petrus (S12766), kerkmeester en schepene van Duffel, Duf+, O+, Ber+, L+, Mech?, ° ca. 1590, + Duffel 1606, x Duffel 27.10.1613 (Jan Moons en Jacob Boets) met Moons Catharina (S12767).

 

23.04.1661: Voor notaris Pastorani verkochten Corneel Storms, Anna Storms x Jan Naulaerts, Catharina Storms x Adriaen Vrijmans en Augustyn Van Rijmenam met zijn minderjarige broers en zussen als kinderen van wijlen Gommara Storms voor 500 gd elk hun 6 de paert in een beemd te Duffel-Perwijs tussen de goederen van Boutersem en Roosendael.

 

Hieronder (met dank aan Paul Peeters) de transcriptie van een akte van emancipatie betreffende kinderen van Catharina Moons, weduwe van Petrus Storms en inwoonster van Duffel. Dit toont nog maar eens aan hoe de actieradius van Leuven reikte.

Bron : S.A.L., Inventaris Cuvelier, register nr. 7532, fol. 342r., akte dd. 9 mei 1644.

Transcriptie.

Item Adriaen Steuckens, bode deser stadt Loven, vuyt

crachte en(de) naer vermogen van zeeckere procuratie,

gepasseert voorden not(ari)s m(eeste)r Geeraert Cuelemans

en(de) zeeckere getuygen, alhier gesien en(de) gebleken, heeft indijer

qualiteyt geemancipeert inden naeme van Cathelijne

Moons dochtere wijlen N., woonen(de) tot Duffele,

weduwe wijlen Peeter Storms, te weten Peeter,

Gommaert, Daniel, Cornelis, Jan, Cathelijne en(de)

Anna Storms, haere kinderen, behouden vanden voors(chreven)

Peeter Storms, a pane suo modo debito et consueto, quo

facto H. Boyennans recond(uxi)t, coram Borchgreeff, Cranevelt,

scab(ini), maii ixa., 1644.

 

Uit dit huwelijk:

 

Storms Joannes, (°) Duffel 17.08.1614 (g. Joannes Vercammen en Gommara Fierens),

 

Storms Gummara, (°) Duffel 14.10.1615 (g. Antonius Van Craen en Gommara Storms), x Duffel 22.10.1634 (g. Peter Storms en Gommer Ceulemans) met Aert Van Rijmenam,

      Uit dit huwelijk:

      Van Rijmenant Maria, (°) Walem 09.05.1636 (g. Joannes Vervloot en Maria Storms),

      Van Rijmenant Augustinus, (°) Walem 02.06.1637 (g. Augustinus Van Rijmenant en Catharina Storms), x Duffel 03.06.1661 met Nauwelaerts Maria,

      Van Rijmenant Johannes, (°) Mechelen St.-Kat. 19.12.1638 (g. De Cocq Joannes en Raijmaeckers Anna).

 

Storms Joannes, (°) Duffel 12.02.1617 (g. Joannes Van der Brugghe en Catharina Van den Eijnde), moeder Boets,

 

Storms Maria, (°) Duffel 12.02.1619 (g. Joannes Mannaerts en Maria Moons), + S.K.Waver 20.12.1646, x Duffel 07.11.1638 (g. Peter Storms en Gommer Ceulemans) met Suetens Cornelius,

     Uit dit huwelijk:

     Suetens Petrus, (°) Duffel 19.09.1639 (g. Petrus Moons en Anna Raeijmaeckers),

     Suetens Elisabeth, (°) Duffel 20.01.1641 (g. Petrus Storms en Elisabeth De Winter),

     Suetens Anna, (°) Duffel 04.11.1646 (g. Gommarus Storms en Anna Storms),

 

Storms Petrus, (°) Duffel 09.02.1621 (g. Petrus Bischop en Catharina Boots), + Duffel 22.09.1676, x Duffel 07.02.1647 (g. Cornelius Somers en Gommer Storms) met Somers Anna,

18.12.1660: Peter en Maria Ceulemans verkochten voor 270 gd, waarvan 200 gd contant en 70 gd geleend à 5 % voor notaris Pastorani een dagwant land te Duffel- Perwijs tussen de goederen van de abdij van Roosendael en de straat en 1/6 beemd ook aldaar gelegen tussen de goederen van de baron van Boutersem en de goederen van de abdij van Roosendael aan Peter Storms, pachter te Duffel. GD 177 p 6v op 27.02.1664.

30.04.1670: De erfgenamen van Maria en Peter Ceulemans verklaren 50 gd ontvangen te hebben als cassatie van de lening door Peter Storms x Anna Somers bepand op 1 bunder 'Kattestaartbeemd' te Duffel-Perwys-broeck.

     Uit dit huwelijk:

     Storms Martina, (°) Duffel 09.02.1648 (g. Antonius Somers p.p. Joannes Hens en Martina Aerts), + SKW 23.06.1675, x Duffel 02.05.1667 met Van Rijmenant Joannes,

     Storms Anna, (°) Duffel 30.01.1650 (g. Petrus De Vos en Anna Raeijmaekers), + Duffel 14.11.1667,

     Storms Cornelius, (°) Duffel 10.01.1652, + Duffel 15.03.1654,

     Storms Elisabeth, (°) Duffel 04.01.1654 (g. Petrus Abts en Elisabeth Van Dijck), + Duffel 08.09.1660,

     Storms Gummarus, (°) Duffel 30.05.1656 (g. Gummarus Storms en Magdalena Van den Eijnde), + Mechelen 15.02.1718,

     x Mechelen Kat 02.07.1680 (Storms Petrus en Van Laer Marcus) met Anna Vloebergs, fii in Mechelen,

     Storms Maria, (°) Duffel 29.09.1658 (g. Adrianus Vrijmans en Maria Vermarien), + Duffel 19.10.1658,

     Storms Joannes, (°) Duffel 29.09.1658 (g. Joannes Boets en Anna Van den Eijnde), + Duffel 20.10.1658,

     Storms Petrus, (°) Duffel 12.09.1659 (g. Petrus Broers en Maria Waghemans),

     Storms Maria, (°) Duffel 19.01.1662 (g. Joannes De Herde en Maria Van den Broeck), + Duffel 24.11.1667,

     Storms Catharina, (°) Duffel 11.09.1664 (g. Petrus Storms en Catharina Van den Eijnde), begijntje te Mechelen, 

     Storms Joanna of Joannes, (°) Duffel 01.04.1667 (g. Joannes Frans en Maria Vrijmans),

     Storms Maria, (°) Duffel 05.07.1669 (g. Joannes Mijlemans en Anna Somers),

     x 1 Duffel 05.10.1687 met Frans De Winter, x 2 Duffel 08.03.1704 (g. Joannes Van Noyen en Henricus Hens) met Michiel Van Noyen,

 

Storms Gummarus, (°) Duffel 26.06.1622 (g. Guilielmus Baten en Catharina Van Soom), + Duffel 10.03.1683, x Duffel 06.10.1643 (g. Peter Storms, Frans Torfs en Hubert Torfs) met Aerts Martina, + Walem 11.11.1706,

09.02.1664: Voor notaris Pastorani verkochten Gommer Storms x Martynken Aerts, pachters te Duffel voor 265 gd hun zesde paert in een hoeve met beemd hem aangedeeld en 1/3 van een hoeve met beemd van de kinderen van Gommer Ceulemans gekocht, samen 1 dagwant uitmakende, gelegen tussen de goederen van de baron van Bautersem en Roosendael aan Peter Storms, pachter te Duffel. GD 177 p 7v op 27.02.1664.

     Uit dit huwelijk:

     Storms Petrus, (°) Duffel 13.10.1645 (g. Petrus Oeniaerts p.p. Petrus Oeniaerts en Anna Storms), x  Duffel 26.08.1674 met Van de Wijngaert Elisabeth,

     Storms Elisabeth, (°) Duffel 29.12.1647 (g. Petrus Storms en Elisabeth Moons),

     Storms Franciscus, (°) Duffel 06.01.1650 (g. Franciscus ... en Maria Aerts), + SKW 14.07.1692, x Duffel 14.08.1675 2 de gr. Bloedv. met Vrijmans Anna,

     Storms Barbara, (°) Duffel 17.07.1652 (g. Petrus Broers en Barbara Beullens), x Duffel 10.03.1675 met Peter Verbert,

     Storms Arnoldus, x Antwerpen OLV 20.02.1691 met Baetens Anna,

     Storms Joannes, (°) Duffel 10.06.1658 (g. Joannes Boets en Anna Somers), + Duffel 18.08.1658,

     Storms Catharina, (°) Duffel 26.05.1659 (g. Gaspar Straetmans en Catharina Storms), + Duffel 03.06.1659,

     Storms Chyristina, (°) Duffel 13.09.1660 (g. Adrianus Verhoeven en Christina Beullens), x Duffel 21.09.1684 met Govaerts Daniel,

     Storms Martina, (°) Duffel 14.01.1663 (g. Jacobus Oigniaerts en Martina Storms), + Duffel 04.12.1742,

     x 1 Duffel 24.10.1683 met Hendrik Wellens, x 2 > 1696 (niet Duf, ) met Peeters Joannes,

     Storms Joannes, (°) Duffel 07.02.1666 (g. Adrianus Vrijmans en Joanna Par), x Duffel 12.09.1694 met Broers Maria,

 

Storms Daniel, (°) Duffel 08.02.1624 (g. Daniel Van Crane en Maria Somers), + Duffel 04.10.1646,

 

Storms Cornelius, (°) Duffel 18.01.1626 (g. Cornelius Treblijn ? en Catharina De Herde), x S.K.Waver 09.07.1650 met Margareta Van Gent,

     Uit dit huwelijk:

     Storms Maria, (°) S.K.Waver 12.01.1652 (g. Franciscus Van Saet en Maria Batens), + S.K.Waver 06.02.1657,

     Storms Joannes, (°) S.K.Waver 29.11.1654 (g. Joannes Gommers en Florentia Van Ginheven),

     Storms Anna, (°) S.K.Waver 15.11.1656 (g. Gummarus Boets en Anna Broers),

     Storms Maria, (°) S.K.Waver 25.02.1659 (g. Joannes Versaet en Maria Van Craen),

     Storms Catharina, (°) S.K.Waver 20.02.1661 (g. Daniel Van Craen en Catharina Van Hanswijck), + SKW 08.05.1661,

     Storms Alexander, (°) S.K.Waver 05.03.1662 (g. Alexander Van Rijmenam en Catharina Borremans), x Walem 08.08.1683 met Catharina Van de Wouwer,

     Storms Martina, (°) S.K.Waver 02.02.1665 (g. Melchior Moons en Martina Storms),

 

Storms Catharina, XIII (S6383), (°) Duffel 05.10.1627 (g. Petrus Loicx en Catharina Van Craen),

 

Storms Barbara, (°) Duffel 20.08.1629 (g. Joannes Wandelaers en Barbara Mollemans),

 

Storms Anna, (°) Duffel 07.03.1631 (g. Nicolaus Hofman en Anna Op de Beeck), x (niet Duf, ) met Naulaerts Joannes,

     Uit dit huwelijk:

     Naulaerts Petrus, (°) Duffel 08.09.1652 (g. Petrus Ceulemans en Elisabeth Huijbens p.p. Barbara Verschoren),

     Naulaerts Catharina, (°) Duffel 23.01.1658 (g. Joannes Bullens en Catharina Storms),

     Naulaerts Melchior, (°) Duffel 17.08.1660 (g. Melchior Moons en Maria Nauwelaerts),

     Naulaerts Joannes, (°) Duffel 26.07.1663 (g. Petrus Naulaerts en Martina Storms),

     Naulaerts Maria, (°) Duffel 23.10.1665 (g. Mr Balthazar Van Leemputte en Maria De Winter),

     Naulaerts Adrianus, (°) Duffel 22.04.1668 (g. Adrianus Van Rijmenant en Anna Borgmans),

     Naulaerts Martina, (°) Duffel 31.01.1670 (g. Jacobus Gheens en Martina Aerts),

 

Storms Augustinus, (°) Duffel 25.03.1633 (g. Augustinus Van Cauwelaer en Maria Bullens), + Duffel 02.05.1633,

 

Storms Joannes, (°) Duffel 25.03.1633 (g. Maria Janssens), x ? met Joanna Torfs,

     Uit deze relatie:

     Storms Joannes, (°) S.K.Waver 03.11.1684 ill. (g. Joannes Lieckens en Catharina Lens), + S.K.Waver 07.01.1685.

 


 

XIII - Vrijmans Adrianus (S6382), (°) Duffel 17.03.1627 (g. Adrianus Van Leemput en Maria Janssens), x 1 Duffel 04.07.1645 (g. Corneel Storms en Jan Raymakers) met Storms Catharina (S6383), (°) Duffel 05.10.1627 (g. Petrus Loijcx en Catharina Van Craen), x 2 (niet Duf, ) met Somers Maria.

 

Uit dit huwelijk:

 

1. Vrijmans Maria, XII (S3190),

 

Vrijmans Anna, (°) Duffel 27.06.1650 (g. Cornelius Suetens en Anna Somers), x (niet Duf, Waar, ) met Storms Franciscus,

     Uit dit huwelijk:

     Storms Martina, (°) Duffel 25.09.1672 (g. Gummarus Vrijmans en Martina Arts),

     Storms Arnoldus, (°) Duffel 13.06.1677 (g. Arnoldus Steurms en Catharina Vrijmans),

     Storms Joanna, (°) Duffel 19.02.1680 (g. Petrus Verbert en Joanna den Pas?),

 

Vrijmans Gummarus, (°) Duffel 05.09.1653 (g. Gummarus Dom en Martina Aerts), x (niet Duf, Waar, ) met Peeters Anna,

     Uit dit huwelijk:

     Vrijmans Joanna, (°) Duffel 10.02.1686 (g. Guilielmus Traets en Joanna De Vos),

     Vrijmans Anna, (°) Duffel 24.08.1691 (g. Sebastianus Peeters en Anna Vrijmans),

     Vrijmans Elisabeth, (°) Duffel 07.03.1695 (g. Joannes Weuijts en Elisabeth Maes),

     Vrijmans Martina, (°) Duffel 14.04.1697 (g. Petrus Peters en Martina Storms),

 

Vrijmans Elisabeth, (°) Duffel 28.12.1655 (g. Joannes Van Bostraeten en Elisabeth Huijbens),

 

Vrijmans Catharina, (°) Duffel 17.09.1658 (g. Petrus Storms en Catharina Smits), x 1 Duffel 01.02.1680 met Van Hove Henricus, x 2 (niet Duf, Waar, ) met Wuijts Joannes,

     Uit dit huwelijk:

     1. Van Hove Arnoldus, (°) Duffel 04.12.1680 (g. Arnoldus De Haes en Joanna De Vos),

     Van Hove Joannes, (°) Duffel 09.03.1682 (g. Joannes Boets en Maria Van Hove),

     Van Hove Martina, (°) Duffel 20.03.1685 (g. Adrianus Vrijmans en Martina Aerts),

     Van Hove Cornelius, (°) Duffel 06.01.1687 (g. Cornelius Sel en Anna Van Hove n. Dimphna Somers),

     Van Hove Petrus, (°) Duffel 07.10.1689 (g. Petrus Van Hove en Elisabeth Andriessen),

     Van Hove Gummarus, (°) Duffel 26.03.1692 (g. Paulus Pierson en Catharina Van Hove),

     2. Wuijts Maria, (°) Duffel 07.06.1696 (g. Joannes Pen en Maria Vercammen),

     Wuijts Petrus, (°) Duffel 14.01.1700 (g. Petrus Wuijts en Martina Storms),

 

Vrijmans Joannes, (°) Duffel 25.03.1661 (g. Joannes Dom en Martina Storms),

 

2. Vrijmans Adrianus, (°) Duffel 20.08.1664 (g. Adrianus Van Rijmenant en Paschasia Storms).

 

Terug naar startpagina Terug naar startpagina stamboom