Voorouderlijst Sleeckx Aert

 

Sleecks, Sleeckx, Sleex, Sleuckx

1. Familienaam uit het Middelnederlandse sleec: gelijk, glad, effen. Naar woonplaats ?

2. Zie ook De Leeck.

 

Leeck De, De Leek, Sleecks, Sleeckx

Bijnaam voor een leek, een niet-geestelijke, een ongeletterde.

 

 


De eerste drie generaties zijn hoofdzakelijk het werk van Jozef Sleeckx. Met veel dank voor gegevens en commentaar. Zijn site http://home.scarlet.be/~jsleeckx/

 

XV - Sleeckx Aert (S28616), Berlaar ca. 1500, + Berlaar > 10.03.1579, x 1 Berlaar ca. 1525 met Lysbethe Spotters, ca.1500, + ca. 1640, x 2 Berlaar ca. 1540 met Maria Torff (S28617), Berlaar ca. 1520, + > 10.03.1579.

 

Op 10 maart 1579 is er in de schepenbank van Berlaar een akte waarin de goederen van het echtpaar Aerden Sleeck en Lysbethe Spotters worden verdeeld onder de kinderen. Op 5 maart 1576 komt de naam Sleecx voor het eerst in deze schepenbank voor bij Jannen Sleecx die vermeld wordt als schepene (opgezocht door Chris Verreet uit Kessel). De naam Sleeckx komt in de loop der eeuwen in allerlei schrijfwijzen voor. Het leek me het beste om hem voor iedere Sleeckx in dit bestand te noteren zoals hij nu gebruikelijk is. Deze naam was rond 1600 enkel terug te vinden in Berlaar en houdt vermoedelijk verband met het 'Sleckvelt', een deel van het leen- en laathof van Heynsbroeck, eigendom van de Heren van Berlaar en gelegen te Berlaar (destijds ook Ballaer genoemd) en bestaande uit een kasteel met hofgrachten, hof-, zaai- en weideland, bos en heide. Dit hof van Heynsbroeck was 34 bunderen groot, terwijl het Sleckvelt 297 roeden omvatte (1 bunder was gelijk aan 100 roeden en kon naargelang de streek overeenkomen met een oppervlakte van 0,81 tot 1,43 hectare, wat de grootte van het Sleckvelt op zowat 3 hectare zou kunnen gebracht hebben).

 

Uit dit huwelijk:

 

1. Sleeckx Jannen, Berlaar ca. 1526, schepene te Berlaar,

 

Sleeckx Petrus, Berlaar ca.1528,

 

Sleeckx Maria, Berlaar ca.1530, x > 10.03.1579 met Jannen Wagemans,

 

Sleeckx Barbe, Berlaar ca.1532,

 

Sleeckx Gommara, Berlaar ca. 1534, x > 10.03.1579 met Goord Wagemans,

 

Sleeckx Kathlijne, Berlaar ca.1635, x > 10.03.1579 met Gilis Marien,

 

Sleeckx Margareta, Berlaar ca. 1538, x > 10.03.1579 met Bernard Torff,

 

2. Sleeckx Henricks XIV (S14308), Berlaar ca. 1540, + Berlaar > 1598,

 


 

XIV - Sleeckx Henricks (S14308),  Berlaar ca. 1540, + > Berlaar 1598, x ...

 

Uit dit huwelijk:

 

Sleeckx Willem, Berlaar ca.1560, x 1 Berlaar ca. 1580 met Lysbeth Aerts, + Berlaar ca. 1601, x 2 < 1583 met Anna Van den Brande,

Uit de schepenbank op 20 maart 1601: 'Willem Sleeck wijlen Henricxsone in deene partye, Jan ende Cathelijne Sleeck met Michel Van Loock haeren man; den voorschreven Willems kinderen daer moeder af was Lysbeth Aerts in dandere partye' (C.V. uit Kessel).

Door het ontbreken van de parochieregisters van Berlaar van 1596 tot 1612 zijn de geboortedata van enkele kinderen van Willem en Arnoldus (Aert) ingeschat. Doordat zij later met een huwelijk en nakomelingen in deze registers opgemerkt werden, samen met hun getuigen, of in de familie zelf optraden als doop- of huwelijksgetuige was het mogelijk hun afkomst te bepalen.

     Uit dit huwelijk:

     Sleeckx Joannes, Berlaar ca.1580, + Berlaar 21.04.1657, x > 1606 met Vercammen Anna,

      Berlaar ca. 1585 (fa. Dillert en  Mayken Van der Voort),

     Uit de schepenbank van 22 april 1624: 'Jan Sleeck wijlen Willemssone als man en momboir van Anneken Vercammen.

           Uit dit huwelijk:

           Sleeckx Catharina, Berlaar ca. 1608,

           Sleeckx Margaretha, Berlaar ca. 1610, + Berlaar 14.01.1676,

           Sleeckx Guilielmus, () Berlaar 18.11.1612 (g. Cornelius Goverts en Catharina Gielis), + Berlaar 04.09.1661, x (niet Ber, Ges, Bev, Kes, ) ca. 1640 met Anna Marien,

            Sleeckx Gommara, () Berlaar 25.05.1615 (g. Gommara Van der Voort) ,

            Sleeck Gommarus, () Berlaar 06.09.1617 (g. Gommarus Van Roosbroeck en Magdalena Sas), x (niet Ber, Ges, Bev, Kes, ) ca.1648 met Verhaghen Elisabeth,

            Sleeckx Michael, () Berlaar 12.07.1620 (g. Michael Janssens en Lucia Ryntkens), + Gestel 11.06.1681,

            x Gestel 15.02.1656 (g. Theodorus Mage en Carolus Peeters) met Catharina Mage,

     Sleeckx Cathelijne, Berlaar 1570, x (niet Ber, ) met Michiel Van Loock,

 

Sleeckx Arnoldus, XIII (S7154), Berlaar ca.1570, + ca. 1648.

 


 

XIII - Sleeckx (Sleeken - Sleecx) Arnoldus (S7154),  Berlaar ca.1570, + ca. 1648, x 1 met Torf Maria, + Berlaar ca.1610, x 2 > 1610 met Vercammen Catharina (S7155), Berlaar ca.1587, + Berlaar 25.02.1658.

 

Uit de schepenbank van 23 februari 1603: 'Aerden Sleeck wijlen Henricxsone en Maria Torf sijne huysvrouwe'
Uit de schepenbank van 5 juni 1612: 'Aerden Sleeck wijlen Henricxsone en Catelijne Vercammen sijne huysvrouwe' (C.V. uit Kessel).

 

Uit dit huwelijk:

 

1. Sleeckx Joannes, Berlaar ca. 1608, + Berlaar 08.02.1667, x ? Berlaar 12.06.1633 (g. Paulus Werdee en Egidius Marien) met Elisabeth Werdee (fa. Paulus en Barbara Van Dyck), () Berlaar 03.09.1613, + Berlaar 12.07.1677,

     Uit dit huwelijk:

     Sleeckx Paulus, () Berlaar 18.01.1640 (g. Paulus Werdee en Maria Sleecx),

     Sleeckx Joannes, () Berlaar 07.09.1641 (g. Joannes Bernaerts en Catharina Werde),

     Sleeckx Barbara, () Berlaar 25.10.1643 (g. Bartholomeus Ceulemans loco Adrianus Truyts en Barbara Van Dyck),

     x Berlaar 03.03.1666 (g. Joannes Sleecx en Gummarus Van Aren) met Torff Gummarus,

     Sleeckx Maria, () Berlaar 26.09.1645 (g. Marcus Van Rompay en Lucia Van Ameldonck),

     Sleeckx Anna, () Berlaar 06.11.1647 (g. Catharina Werde n. filii Carolus Aerts en Anna Verelst),

     Sleeckx Cornelius, () Berlaar 17.08.1649 (g. Cornelius Verhagen en Catharina Aerts),

     Sleeckx Maria, () Berlaar 23.11.1651 (g. Paulus Van den Bulck en Elisabeth Vercammen),

     Sleeckx Arnoldus, () Berlaar 10.12.1653 (g. Carolus Peeters alias Van Ostayen en Elisabeth Vaes),

     Sleeckx Michael, () Berlaar 31.01.1655 (g. Michael Sleecx en Amerentia Weerde),

     Sleeckx Arnoldus, () Berlaar 05.06.1658 (g. Henricus Van Hoydonck loco Henrici Adriani Vermylen en Elisabeth Van Gouberghen),

 

Sleeckx Petrus, Berlaar ca. 1610, + Berlaar, x met Barbara Van der Auwermeulen,

      Uit dit huwelijk:

      Sleeckx Maria, () Bevel 11.01.1640,

      Sleeckx Antonius, () Bevel 15.08.1642 (g. Gerardus Boeckels en Maria Sleecx), + Berlaar 29.06.1655,

      Sleeckx Anna, () Bevel 17.10.1645 (g. Gummarus Marien alias Prijs en Anna Vetters),

      x Berlaar 18.08.1674 (g. Martinus Van den Brant en Joannes De Schutter (koster)) met Adrianus Van den Brande,

      Sleeckx Arnoldus, () Bevel 13.09.1648 (g. Gummarus Kouts en Catharina Vercammen en Vercammen Catharina mater),

      Sleeckx Carolus, () Bevel 02.06.1652 (g. Carolus Peeters alias Van Ostayen ex Gestel en Catharina Van der Auwermeulen)

      Sleeckx Petrus, () Bevel 02.06.1652, + Bevel 19.03.1666,

 

2. Sleeckx Antonius, () Berlaar 08.07.1612 (g. Petrus Van Rompa en Anna Vercammen), + Berlaar 16.04.1672, x Berlaar 04.03.1642 (g. Gommarus Keersmaeckers en Franciscus Van den Brant) met Ebens Maria,

     Uit dit huwelijk:

     Sleecx Gommarus, () Berlaar 23.01.1643 (g. Gommarus Sleecx en Anna Marien),

     Sleecx Maria, () Berlaar 02.01.1644 (g. Gommarus Keersmaeckers en Maria Versande),

     Sleecx Anna, () Berlaar 02.01.1644 (g. Joannes Caverson en Anna Van Bockel),

     Sleecx Petrus, () Berlaar 06.09.1645 (g. Egidius Veekemans en Magdalena Vercammen),

     Sleecx Catharina, () Berlaar 26.08.1646 (g. Joannes Peters en Catharina Vercammen).

 

Sleeken Maria, () Berlaar 09.07.1615 (g. Nicolaus Abts en Maria T'Serneels),

 

Sleeckx Maria, () Berlaar 02.07.1617 (niet in bewerking), x Berlaar 10.02.1643 (g. Petrus Ceulemans en Joannes Peeters) met Peeters alias Van Ostayen Carolus, ex Gestel, geen fii te Ber, I, Bev, Nijl, Heist, Huls, Wiek, S, Beer, P, SKW, O,

 

Sleecx Anna, XII (S3577), () Berlaar 02.04.1621 (g. Anna Van Rompay).

 


 

XII - Keersmaeckers Gommarus (S3576), () Berlaar 25.01.1612 (g. Gommarus Marien en Catharina Tably), x (niet Ber, Kes, Bev, Ges, Nijl, ) met Sleecx Anna (S3577), () Berlaar 02.04.1621 (g. Anna Van Rompay).

 

Uit dit huwelijk:

 

Keersmaeckers Petrus, XI (S1788), () Berlaar 29.04.1637 (g. Petrus Keersmaeckers en Anna Marien),

 

Kersmackers Egidius, x Berlaar 21.01.1653 (g. Petrus Cuelemans en Gommarus Kersmaeckers) met Sleeckx Margareta, geen fii te Ber,

 

Keirsmaeckers Jacobus, x Berlaar 30.06.1672 (g. Petrus Kiersmakers en Petrus Marien) met Marien Elisabetha,

     Uit dit huwelijk:

     Keirsmaeckers Emerantiana, () Berlaar 06.07.1673 (g. Paulus Constant en Emerantiana Beullens),

     Keirsmaeckers Petrus, () Berlaar 24.09.1675 (g. Paulus Constant loco Petrus Marien en Elisabeth Van den Brande),

     Keirsmaeckers Gerardus, () Berlaar 20.09.1676 (g. Gerardus Marien en Anna Marien loco Maria Bellens),

     Keirsmaeckers Anna, () Berlaar 15.04.1682 (g. Petrus Vervloet en Anna Augustijnen fa Jacobi),

     Keirsmaeckers Petrus, () Berlaar 06.02.1685 (g. Petrus Van den Brande en Joanna Vercammen),

     Keirsmaeckers Franciscus, () Berlaar 19.05.1686 (g. Franciscus Marien en Maria Bertels),

     Keirsmaeckers Egidius, () Berlaar 23.01.1690 (g. Joannes Van Beemen loco Egidius Keersmakers en Adriana Luyten),

     Keirsmaeckers Michael, () Berlaar 09.05.1692 (g. Michael Haverhals en Maria Verstrepen).

 

Terug naar startpagina Terug naar startpagina stamboom