Voorouderlijst Slaets Lambertus

 

Laet De, De Laat, De Laedt, Laets, Laats(ch), Slaets, Slaats, Sla(e)dts, Slaes, Sluy(d)ts, Sluijts

Familienaam uit het Middelnederlandse laet: horige, laat, vrijgelaten eigenhorige.

 


 

XIII - Slaets Lambertus (S8136), ° ca. 1570, + Westmeerbeek 06.07.1636, 65 j., x ?

 

Uit dit huwelijk:

 

Slaets Egidius, + Westmeerbeek 14.05.1626, x (niet WMB, Heist, S, ) met Van Calster Ida,

     Uit dit huwelijk:

     ?Slaets Lambertus, x Westmeerbeek 27.09.1626 (g. Paulus Leukens en Joannes Coels) met Van Loo Anna, geen fii te WMB,

     Slaets Joannes, (°) Westmeerbeek 29.04.1612 (g. Joannes Callaers en Ida Smeijers),

     x Westmeerbeek 12.06.1633 (g. Michael Nuijens en Gregorius Van den Broeck) met Bruers Maria, fa Adriaan,

     Onder de KLIK zit akte over dit gezin. Gewoontes en plaatselijke geschiedenis krijgen wat meer duidelijkheid.

     Met dank aan Paul Peeters.

     Slaets Elisabeth, (°) Westmeerbeek 29.09.1613 (g. Paulus Leukens en Clara Vets),

     x Westmeerbeek 15.02.1632 (g. Adrianus Bruers en Lambertus Slaets) met Bruers Egidius, deze x 2 met Jan Bruyninckx,

     Onder de KLIK zit ook een akte van emancipatie, waaruit een tweede huwelijk van Slaets Elisabeth te voorschijn komt. 

Met dank aan Paul Peeters.

     Slaets Anna, ° Westerlo, (°) Westmeerbeek 26.04.1617 (g. Mathias Francisci en Veronica Vaes),

     Slaets Catharina, ° Ramsel, (°) Westmeerbeek 14.11.1619 (g. Joannes Bruers fs Mattheus en Elisabeth Smeijers),

     Slaets Lucia, (°) Westmeerbeek ...09.1622 (g. Nicolaus Joannis en Lucia Petri), + Westmeerbeek 05.02.1636,

     Slaets Joanna, ° Ramsel, (°) Westmeerbeek 08.08.1624 (g. Adrianus Adriani alias Hapaerts jr en Joanna Bunnen),

 

Slaets Petrus, x Westmeerbeek 01.07.1614 (g. Joannes Van Hummelen, Guilielmus Tuijtschaever en Henricus Verstockt en Paulus Leukens) met Esmans Anna, (x) 2 Antwerpen 02.01.1628, x 2 Westmeerbeek 12.02.1628 (g. Lambertus Slaets en Adrianus Verstrepen) met Van Halen Maria,

     Uit dit huwelijk:

     1. Slaets Adriana, ° Ramsel, (°) Westmeerbeek 23.02.1617 (g. Franciscus Nijs en Dimpna Stercks),

     Slaets Maria, ° Ramsel, (°) Westmeerbeek 04.05.1620 (g. Henricus Slaets en Anna De Bruijn),

     2. ?

 

Slaets Joannes, XII (S4068),

 

Slaets Maria, x 1 Westmeerbeek 16.07.1617 (g. Michael De Cock en Lambertus Slaets) met De Kock Henricus, (x) 2 Westmeerbeek 29.09.1626 (g. Joannes De Cock sr en Joannes Van Linden) met Verhulst Theodorus (deze x 1 Westmeerbeek 29.01.1619 (g. Petrus Verbist en Joannes Jacobi) met Verbist Catharina), x 3 Westmeerbeek 28.01.1631 (g. Joannes Slaets, Judocus Van Calster, Michael Nuijens en Adrianus Nuijens) met Torfs Jacobus,

Onderstaande akte en commentaar met dank aan Paul Peeters:

BRON : S.A.L, Inventaris Cuvelier, register nr. 8260, folio 53r°, akte dd. 10.08.1647.

Transcriptie.

Item in tegenwoordicheyt der heeren schepenen

van Loven naerbeschreven gestaen Dierick Verhulst,

woonende tot Herselt, heeft behoorelijck

geemancipeert ende vuyt sijnen broode gedaen

Franchois, Adriaen ende Maeycken Verhulst,

sijne kinderen, bij hem verweckt vuyt den

schoot van Maeycken Slaets, sijne huys-

vrouwe, quo facto Jan Schellekens

recunduxit in forma, coram Gudelino,

Sutricx, ix. augusti 1647.

Commentaar.

Deze akte van emancipatie toont aan dat Theodorus Verhulst en Maria Slaets niet drie, maar minstens zes kinderen hadden.  In deze akte worden hun kinderen Franciscus, Adrianus en Maria Verhulst geėmancipeert. 

     Uit dit huwelijk:

     1. De Kock Catharina, (°) Westmeerbeek 05.08.1618 (g. Joannes Gelders en Maria Gast),

     De Kock Mecheldis, (°) Westmeerbeek 25.10.1620 (g. Michael De Kock en Maria Van Dijck echt. Florentius Van Dijck),

     De Kock Elisabeth, (°) Westmeerbeek 07.02.1623 (g. Gaspar Henrici en Margareta De Kock),

     De Kock Joannes, (°) Westmeerbeek 07.03.1624 (g. Egidius Slaets en Petronilla Melis),

     2a. Verhulst Henricus, (°) Westmeerbeek 26.10.1620 (g. Judocus Philippi en Geertrudis Verhulst),

     Verhulst Joannes, (°) Westmeerbeek 01.12.1622 (g. Judocus Philips en Francisca Verbist),

     Verhulst Joannes, (°) Westmeerbeek 15.01.1624 (g. Joannes De Kock fs Joannes en Joanna....),

     2b. Verhulst Franciscus, deze fii wellicht ° te Herselt (zie akte boven),

     Verhulst Adrianus, x Westmeerbeek 02.08.1666 (g. Franciscus Verhulst en Adrianus Verschueren) met Francis Anna, fii in WMB,

     Verhulst Maria, 

     3. Torfs Egidius, (°) Westmeerbeek 15.01.1632 (g. Egidius Bruers en Maria Van Calster),

     Torfs Ida, (°) Westmeerbeek 09.11.1633 (g. Nicolaus Janssens en Anna Van Loije).

 


 

XII - Slaets Joannes (S4068), x Westmeerbeek 31.05.1616 (g. Egidius Slaets, Lambertus Slaets, Petrus Slaets en Dionisius Petri) met Petri - Peeters Lucia (S4069), (°) (niet WMB, ), + Westmeerbeek 1637.

 

Uit dit huwelijk:

 

Slaets Sebastianus, XI (S2034), (°) Westmeerbeek 17.01.1619 (g. Nicolaus Laermans en Elisabeth Smeijers),

 

Slaets Franciscus, (°) Westmeerbeek 02.05.1621 (g. Franciscus Bax meier en Catharina De Kock echt. Henricus Van Hout),

 

Slaets Elisabeth, (°) Westmeerbeek 28.09.1623 (g. Joannes De Kock fs Paulus en Elisabeth Georgii),

 

Slaets Rombaldus, (°) Westmeerbeek 30.11.1627 (g. Rombaldus Nicolai en Gertrudis ...), + Westmeerbeek 04.12.1634,

 

Slaets Joanna, (°) Westmeerbeek 13.03.1631 (g. Adrianus Machiels en Joanna Joannis),

 

Slaets Theodorus, (°) Westmeerbeek 10.12.1634 (g. Theodorus Verhulst en Maria Van Calster),

 

Slaets Lambertus, (°) Westmeerbeek 10.12.1634 (g. Joannes Henricx en Dimpna Diricx),

 

Slaets Catharina, (°) Westmeerbeek 01.01.1637 (g. Joannes Van Cantelbeeck en Catharina Dijns).

 


 

XI - Slaets Sebastianus (S2034), (°) Westmeerbeek 17.01.1619 (g. Nicolaus Laermans en Elisabeth Smeijers), + Westmeerbeek 16.05.1673, x Westmeerbeek 20.05.1640 (g. Gregorius Vanden Broeck pretor, Joannes Henrici, Adrianus Nuijens en Theodorus Janssen) met Mattijs - Matthie Maria (S2035), (°) Westmeerbeek 09.06.1619 (g. Franciscus Mathijs en Truijken Van den Broeck),

 

Uit dit huwelijk: geen verdere info Heist, Huls,

 

Slaets Catharina, (°) Westmeerbeek 09.05.1641 (g. Egidius Bruers en Catharina Dijns), x Westmeerbeek 21.09.1662 (g. Sebastianus Slaets, Joannes Tuerlincx, Guilielmus Van Bael en Andreas Michiels) met Bogaerts Joannes,

     Uit dit huwelijk:

     Bogaerts Joannes, (°) Westmeerbeek 01.02.1662 (g. Joannes Luijten secretaris en Anna Samsoms),

     Bogaerts Andreas, (°) Westmeerbeek 02.02.1664 (g. Adrianus Verstraten en Anna Michiels),

     Bogaerts Petrus, (°) Westmeerbeek 29.03.1667 (g. Petrus Vanden Bergh en Jacoba De Neef),

 

Slaets Joanna, (°) Westmeerbeek 14.10.1643 (g. Andreas Michiels en Joanna Buemen), x Westmeerbeek 25.11.1665 (g. Andreas Michiels, Joannes Tuerlincx en Philippus Claes) met Nuijens Michael, deze x 2 Westmeerbeek 02.07.1684 (g. Gommarus Vanden Bergh en Joannes Bogaerts) met zus Slaets Maria, deze x 2 Westmeerbeek 15.01.1694 (g. Joannes Floris en Henricus Smets) met Schoofs Lambertus,

     Uit dit huwelijk:

     1. Nuijens Henricus, (°) Westmeerbeek 04.02.1675 (g. Henricus Slaets en Maria Derboven),

     Nuijens Franciscus, (°) Westmeerbeek 26.03.1677 (g. Egidius Torfs en Francisca ...),

     Nuijens Maria Anna, (°) Westmeerbeek 23.01.1681 (g. Joannes Bogaerts en Maria Anna Slaets),

     2. Nuijens Joannes, (°) Westmeerbeek 24.12.1684 (g. Egidius Torfs en Elisabeth Wendricx),

     Nuijens Gommarus, (°) Westmeerbeek 11.11.1685 (g. Gommarus Vanden Bergh en Joanna Schellens), moeder Joanna ?,

     Nuijens Joannes, (°) Westmeerbeek 18.12.1687 (g. Adrianus Jongers en Catharina Tilemans),

     Nuijens Joanna Maria, (°) Westmeerbeek 29.09.1689 (g. Petrus Wendrix en Joanna Maria Vanden Bergh),

     Nuijens Elisabeth, (°) Westmeerbeek 21.11.1690 (g. Joannes Vanden Bosch en Maria Tirfs),

     Nuijens Joanna, (°) Westmeerbeek 10.10.1692 (g. Adrianus Eepoels en Joanna Torfs),

     3. kinderloos ?

 

Slaets Margareta, (°) Westmeerbeek 05.07.1646 (g. Paulus De Cock en Margareta Jennis),

 

Slaets Henricus, (°) Westmeerbeek 03.08.1649 (g. Henricus Vervoort en Maria Slaets),

 

Slaets Maria, (°) Westmeerbeek 03.07.1652 (g. Joannes Henricx en Maria Mattijs), x 1 Westmeerbeek 02.07.1684 (g. Gommarus Vanden Bergh en Joannes Bogaerts) met Nuijens Michael, (deze x 1 Westmeerbeek 02.07.1684 (g. Gommarus Vanden Bergh en Joannes Bogaerts) met zus Slaets Joanna), + Westmeerbeek 16.11.1691, x 2 Westmeerbeek 15.01.1694 (g. Joannes Floris en Henricus Smets) met Schoofs Lambertus,

     Uit dit huwelijk:

     1. Nuijens Henricus, (°) Westmeerbeek 04.02.1675 (g. Henricus Slaets en Maria Derboven),

     Nuijens Franciscus, (°) Westmeerbeek 26.03.1677 (g. Egidius Torfs en Francisca ...),

     Nuijens Maria Anna, (°) Westmeerbeek 23.01.1681 (g. Joannes Bogaerts en Maria Anna Slaets),

     2. Nuijens Joannes, (°) Westmeerbeek 24.12.1684 (g. Egidius Torfs en Elisabeth Wendricx),

     Nuijens Gommarus, (°) Westmeerbeek 11.11.1685 (g. Gommarus Vanden Bergh en Joanna Schellens), moeder Joanna ?,

     Nuijens Joannes, (°) Westmeerbeek 18.12.1687 (g. Adrianus Jongers en Catharina Tilemans),

     Nuijens Joanna Maria, (°) Westmeerbeek 29.09.1689 (g. Petrus Wendrix en Joanna Maria Vanden Bergh),

     Nuijens Elisabeth, (°) Westmeerbeek 21.11.1690 (g. Joannes Vanden Bosch en Maria Tirfs),

     Nuijens Joanna, (°) Westmeerbeek 10.10.1692 (g. Adrianus Eepoels en Joanna Torfs),

     3. kinderloos ?

 

Slaets Michael, (°) Westmeerbeek 05.12.1655 (g. Michael Verrijt en Elisabeth Verrijt),

 

Slaets Elisabeth, X (S1017), (°) Westmeerbeek 08.05.1657 (g. Petrus Vanden Bergh en Elisabeth Van Kets),

 

Slaets Maria Anna, (°) Westmeerbeek 01.03.1661 (g. Joannes Vermeeren en Maria Mattijs), + Westmeerbeek 19.11.1705, x Westmeerbeek 11.08.1686 (g. Adrianus Eepoels en Joannes Tuerlincx) met Verschueren Guilielmus,

     Uit dit huwelijk:

     Verscueren Catharina, (°) Westmeerbeek 28.09.1696 (g. Bartholomeus Vanden Bergh en Maria Blampaerts),

     Verscueren Elisabeth, (°) Westmeerbeek 28.02.1701 (g. Joannes Van Eepoel en Elisabeth Verbruggen),

 

zus, nicht,  of ... Slaets Christina, (°) (er is geen Christina ° te WMB), + Westmeerbeek 03.08.1748, x 1 Westmeerbeek 30.08.1689 (g. Joachim Van Olmen en Joannes Tuerlincx) met De Neve Michael jr, + Westmeerbeek 25.03.1698, x 2 Westmeerbeek 18.05.1699 (g. Joannes Luijten en Joannes Peetermans) met Luijten Joannes,

     Uit dit huwelijk:

     1. De Neve Anna, (°) Westmeerbeek 26.06.1690 (g. Joannes Luijten en Anna Boogers),

     De Neve Maria, (°) Westmeerbeek 26.09.1692 (g. Henricus Slaets en Maria De Neve),

     De Neve Petrus, (°) Westmeerbeek 18.12.1695 (g. Petrus Boogers en Maria Sijmens),

     De Neve Michael, (°) Westmeerbeek 28.08.1698 (g. Joannes Tuerlincx en Maria Derboven),

     2. Luijten Anna Catharina, (°) Westmeerbeek 21.05.1701 (g. Adrianus Vanden Bergh en Anna Margareta Luijten),

     Luijten Joannes, (°) Westmeerbeek 30.03.1704 (g. Joannes De Neve en Maria Dils),

     Luijten Elisabeth, (°) Westmeerbeek 16.03.1707 (g. Adrianus Peeters en Elisabeth Eepoels),

     Luijten Andreas, (°) Westmeerbeek 09.10.1713 (g. Andreas Luijten en Elisabeth Willekens), vader Franciscus.

 


 

X - Eepoels Adrianus (S1016), (°) Westmeerbeek 06.05.1660 (g. Adrianus Verloo en Dimpna Vande Voortken), + Westmeerbeek 08.12.1693, x Westmeerbeek 27.01.1686 (g. Petrus Bogaerts en Michael Nuijens) met Slaets Elisabeth (S1017), (°) Westmeerbeek 08.05.1657 (g. Petrus Vanden Bergh en Elisabeth Van Kets), + Westmeerbeek 19.12.1728, deze x 2 Westmeerbeek 14.03.1696 (g. Petrus Boogers en Elisabeth Van Kerckhoven) met Tuerlincx Joannes, (°) Westmeerbeek 30.11.1673 (g. Joannes Tuerlincx grootvader en Maria Van Waijenbergh), fs Joannes en De Coninck Maria, koster, schoolmeester in 1689, meier te Westmeerbeek. Deze x 1 Westmeerbeek 26.06.1685 (g. Dominicus Tuerlinx en Joannes Tuerlinx) met Peeters Elisabeth.

 

Uit dit huwelijk:

 

1. Eepoels Joannes Franciscus, IX (S508), (°) Westmeerbeek 25.10.1686 (g. Joannes Verloij en Francisca Michiels),

 

Eepoels Elisabeth, (°) Westmeerbeek 23.012.1688 (g. Petrus Bogarts en Christina Slaets ), x Westmeerbeek 12.01.1717 (g. Adrianus Vanden Bergh en Joannes Tuerlincx) met Palmans Guilielmus, geen fii te WMB, Huls, Heist, R,

 

Eepoels Michael, (°) Westmeerbeek 23.04.1691 (g. Michael De Neve en Joanna Maria Vanden Bergh),

 

2. Tuerlincx Martinus, (°) Westmeerbeek 17.11.1686 (g. Joannes Luijten n. Martinus Van Opstal en Catharina De Rijck),

 

Tuerlincx Anna Maria, (°) Westmeerbeek 11.07.1688 (g. Antonius Tuerlincx en Joanna Van Dijck n. Catharina De Rijck),

 

Tuerlincx Antonius, (°) Westmeerbeek 01.12.1689 (g. Andreas Bruers en Catharina Tilemans),

 

Tuerlincx Franciscus, (°) Westmeerbeek 10.01.1691 (g. Franciscus Verscueren en Christina Slaets),

 

Tuerlincx Elisabeth, (°) Westmeerbeek 12.09.1693 (g. Andreas Verdorent en Anna Verelst n. Elisabeth Mijnckens),

 

3. Tuerlinckx Adam Barthomomeus, (°) Westmeerbeeck 28.05.1698 (g. Bartholomeus Vanden Bergh en Catharina Meeus),

 

Tuerlinckx Adrianus, (°) Westmeerbeek 06.10.1701 (g. Adrianus Vanden Bergh en Elisabeth Van Olmen).

 

Terug naar startpagina Terug naar startpagina stamboom