Voorouderlijst Silvorts - Gilvorts Jan

 

Sillevaerts, Silvert, Silvorts, Gillevoort,  ...

Patroniem uit de Germaanse voornaam gisil-frith

1473 Jan ende Peeter Zielenvoerts erve - Bonheiden (VS 1973,121).

 


De oudste gegevens en de aktes met dank aan Christine Savat en Michael Roekaerts. Meer info op hun website.

 

XIII - XIV - XV - Silvorts - Gilvorts Jan (S + N), ca. 1520, x met Anna Truyens, x 2 met Hendrik Mijlemans.

 

RMN8: 5 feb 1582:

Elisabeth Gielvorts x Gielis Van Rommele hebben gegoet ‎(ter cause van scheijdinge van derfgen toegegeven)‎ Andries Hermans als momboir & tot behoef van de voorkinderen Niclaes Buellens daer moeder af was wijlen Marie Gilevorts een erfelijcke rente & hebben te pande gestelt huijs en hof mette schuere etc
opten 19 feb 1596 heeft Rombout De Bruijn x Catharina Buelens, Carel Van Eijnde x Anneken Buelens het sterck maeckende over de weesen van Bernaert Buelens bekent dat Jan Versteveren deze rente gequeten heeft.

RMN8 fo 37: 15 feb 1586:
Elisabeth Zielevorts x Gielis Van Romele hebben gegoedt ter cause van S+D aen Willem Vandenbrande x Jenneken Gielevorts een jaerlijckse renteen hebben ter pande gestelt huijs en hof met schuer en stallingen, bogaerden en landen.
RMN8: 7 aug 1593:
Jan Smets Remeijssone heeft vercocht aen Gielis Van Rommele x Elisabeth Gielevorts een stucksken lant gelegen te Wayeneese.
RMN8 fo 66: 17 jun 1596:
S+D kinderen en erfgen wijlen Jan Gilvorts x Anna Truyens
Catharina Gilvoorts x Antoon Verect voor een cluchte
Adriaenken Gilvoorts x Gilis Van Romele voor een ander cluchte
kinderen en erfgen wijlen Jan Gilvorts daer moeder af was Anna Truyens
1. Catharina Gilvorts zes dagwant land geheeten Tgrootvelt oft Wayenesse velt, item noch een dagwant lant nu bosch zijnde oock gelegen tot Wayenissen, item noch zes dagwant land met een bosch daeraen liggende gelegen aen de Molenstraete, item noch een half bunder land daer tegenover gelegen geheeten Tbeeckvelt, item noch een dagwant boske in de Plasstraete & zes gulden eens aen Adriaenken Gilvorts
2. Adriaenken Gilvorts de stede te weeten huijs ende hof metten bogaerde twee stukskes lants euselkens houdende vijf dagwant gelegen te Wayenesse, item noch een dagwant bempdeken gelegen in de Plasstraet & een erfelijcke rente & zes gulden eens.

KBG1164 fo 101v: 16 mrt 1614:
Anna De Mares we van de greffier van den groten raede binnen Mechelen als cooperesse van onderhalf dm land met een heijschommeken geheeten het Eertbechelken bij haer vercregen van Jan Versteveren ende Wouter Janssens als momboirs van de onbejaerde kinderen van Willem Jansens x Maeijcken De Vleeshouwer bekent naerderschap van Hendrick Bullens ende Antonis Verret met Adriana ende Cathelijne Hillevorts henne respective huijsvrouwen, soo sijn in de voors onderhalf dm gegoet.

 

Uit dit huwelijk:

 

1. Silvorts Jenneken, XIV (S12483 + S12847 + S12863)

 

Silvorts - Zielevoorts Margareta - Margriet, x met Van Vloerssem Andries,

     Uit dit huwelijk:

     Van Vloerssem Maria, () O.L.V.Waver 26.01.1571 (g. Joannes Bastijns en Maria Meerts),

     Van Vloerssem Joanna, () O.L.V.Waver 15.01.1573 (g. Arnoldus Voet en Johanna Gheerts grootmoeder),

     Van Vloerssem Elisabeth, () O.L.V.Waver 22.11.1574 (g. Joannes Momaerts sr en Elisabeth Van Vloerssem),

     Van Vloerssem Elisabeth, () O.L.V.Waver 29.12.1575 (g. Michael De Neve en Elisabeth Verswijvere),

     Vervloessem Lijnken, () Mechelen Kat 08.09.1578 (g. Vervloesem Willem en Bormans Lijnken), moeder N,

 

Silvorts Maria, x met Niclaes Buellens,

 

Silvorts Elisabeth, XIII - XIV (N7797 + N8085 + S10565 + S12485 + S15685),

 

Silvorts Catharina, XIII - XIV (S6583 + S8421),

 

Silvorts Adriana, XII - XIII (S3381 + N3856 + N3869 + N7803).

 


 

XIV - Van den Brande Willem (S12482 + S12846 + S12862), ca. 1550, x met Silvorts Jenneken (S12483 + S12847 + S12863).

 

Aktegegevens i.v.m. dit gezin in het parenteel van Van den Brande Willem.

 

Uit dit huwelijk:

 

Van den Brande Catlijn, XIII (S6241),

 

Van den Brande Maria, XIII (S6423 + S6431),

 

Van den Brande Elisabeth, + Rijmenam 31.03.1661, x Mechelen St.-Pieter 13.02.1604 (g. Verbiest Joannes en Verloock Joannes) met De Grove Petrus,

     Uit dit huwelijk: geen andere te R, Bon!, Duf, K, Mech, O,

     De Grove Catharina, () Rijmenam 28.02.1608 (g. Jan Versteveren en Catlijn Van Gele),

     De Grove Margareta, () Rijmenam 07.11.1610 (g. Jan De Couter en Margriet Silvorts).

 

 

 

XIII - XIV - Versteveren Simon (N8084 + S10564 + S12484 + S15684), x met Elisabeth - Adriaenken Silvorts (N7797 + N8085 + S10565 + S12485 + S15685), deze x 2 met XIII - Van Rommelen Gielis (N7796).

 

Aktegegevens i.v.m. dit gezin in het parenteel van Versteveren Simon en van Van Rommelen Gielis.

 

Uit dit huwelijk:

 

1. Versteveren Joannes, XII - XIII (N4042 + S5282 + S6242 + S7842),

 

2. Van Rommelen Wilhelmus, XII (N3898), gezin bij Van Rommelen. 

 

 

 

XIII - XIV - Veree(c)(k)t Antonius (S6582 + S8420), + Rijmenam 05.03.1629, x Mechelen P&P 12.09.1593 (g. Serneels Joannes en Op de Beke Heylken) met Silvorts Catlijn (S6583 + S8421).

 

Uit dit huwelijk:

 

Vereickt Helena, () Mechelen P&P 12.09.1593 (g. Saneels Jan en Opde Beke Heijlken), x Rijmenam 21.04.1619 (g. Henricus Van de Pundere en Joannes Vervloet) met Biernaert Guilielmus, geen fii R, Bon!, O, Mui, Mech,

 

Vereeckt Bartholomeus, XIII (S4210),

 

Vereeckt Anna, x Rijmenam 27.08.1624 (g. Andreas Vereeckt en Antonius Vereeckt) met De Neve Wilhelmus,

     Uit dit huwelijk: geen andere fii te R, K, Bon, O,

     De Neve Petrus, () O.L.V.Waver 03.04.1626 (g. Petrus Boets en Elisabeth Vereept),

 

Vereeckt Andreas, x Rijmenam 07.06.1626 (g. Bartholomeus Vereeckt en Petrus Volcaerts) met Coninckx Magdalena,

     Uit dit huwelijk: hij x 1 wellicht met Van Vlourssom Aleidis, geen andere fii te Bon, K, O, R,

     Vereect Elisabeth, () Rijmenam 03.08.1627 (g. Jan De Backer en Elisabeth Holibrants),

     Vereect Petrus, () Rijmenam 22.01.1630 (g. Petrus Vereect en Barbara Vereect),

     Vereect Adrianus, () Rijmenam 19.08.1632 (g. Adrianus Geens en Anna Vereect),

     Vereect Joannes, () Rijmenam 15.04.1635 (g. Joannes Van Roosbroeck en Catharina Verswijvere),

     Vereect Henricus, () Rijmenam 29.01.1638 (g. Henricus Gebuers en Johanna Vereect),

 

Vereeckt Joanna, (x) Rijmenam 04.07.1627, x Bonheiden 12.06.1627 (g. Antonius Vereect en Wouter Verstraten) met Verstraten Jan,

     Uit dit huwelijk: geen andere fii te Bon, R, K, O,

     Verstraeten Catharina, () Bonheiden 18.12.1629 (g. Joannes Pirions en Catharina Verect),

     Verstraeten Maria, () Bonheiden 23.06.1632 (g. Petrus Verstraten en Maria Van Hove),

 

Vereeckt Petrus, (x) Rijmenam 14.04.1630, x Keerbergen 26.05.1630 (g. Michael Van Hove en Balthazar Verstraeten) met Van Hove Maria, zij x 2 (niet K, R, Mech, Bon, ) met Bartholomeus De Roeck, () Rijmenam 22.03.1619 (g. Rumoldis De Backer en Elisabeth ?) (deze x 1 Rijmenam 07.07.1643 (g. Petrus De Roeck en Philippus Van Laeck) met Verswijver Catharina), + Rijmenam 31.01.1646, x 3 Rijmenam 19.01.1654 (g. deze datum uit de klapper klopt niet met het register) met Michiel Cornelis, () Rijmenam 01.02.1603 (g. Michiel Van Gele en Apollonia Van Auwenhove),

Aktes i.v.m. dit gezin vind je in het parenteel van Veree(c)(k)t Antonius .

     Uit dit huwelijk:

     1. Vereect Petrus, () Rijmenam 19.01.1631 (g. Petrus Vervloessem en Catharina Vereect),

     Vereect Joannes, () Rijmenam 06.06.1642 (g. Joannes Bosmans en Maria Van Roost),

     Vereect Adrianus, () Rijmenam 24.12.1645 (g. Adrianus Bullens en Elisabeth Verswijver),

     2 a. De Roeck Joannes, () Rijmenam 11.10.1644 (g. Joannes Verswijver en Barbara De Roeck), moeder Catharina Verswijver,

     De Roeck Maria, () Rijmenam 31.01.1646 (g. Franciscus De Becker en Maria De Roeck),

     2 b. De Roeck Henricus, () Rijmenam 18.10.1648 (g. Henricus Van Hove en Emerantiana Aerts), moeder Van Hove Maria,

     x Rijmenam 18.02.1676 (g. Petrus Verreth en Joannes Vervloet) met Vervloet Joanna, meer info daar,

     3. kinderloos ?

 

Vereeckt Catharina, x Rijmenam 07.02.1632 (g. Adrianus Vereeckt en Wilhelm De Neve) met Gebuers Henricus,

     Uit dit huwelijk: geen andere fii te R, K, Bon, O,

     Gebuers Elisabeth, () Rijmenam 17.10.1632 (g. Guilielmus Vervloessem en Catharina Peeters),

     Gebuers Joannes, () Rijmenam 26.09.1633 (g. Guilielmus De Neve en Adriana Vervloessem),

     Gebuers Magdalena, () Rijmenam 10.11.1634 (g. Paulus Gebuers en Magdalena Conincx),

     Gebuers Joannes, () Rijmenam 02.01.1637 (g. Joannes Van Roosbroeck en Magdalena Truijens),

     Gebuers Antonius, () Rijmenam 05.08.1640 (g. Antonius Uijterhoeven en Elisabeth Beullens),

     Gebuers Petrus, () Rijmenam 25.03.1643 (g. Petrus Verebt en Anna Vereet),

 

Vereeckt Margareta, XII (S3291), () Rijmenam 16.02.1603 (g. Willem Volders en Margriet Silvorts).

 

 

 

XII - XIII - Bullens Henricus (S3380 + N3856 + N3868 + N7802), R+, + Rijmenam 15.02.1636, x Mechelen P&P 25.04.1599 (g. Bullens Jan en Van Aken Henricus, bruid ex Rijmenam) met Silvorts (Sylvoorts - Salvorts - Zielvorst) Adriana (Naenken) (S3381 + N3856 + N3869 + N7803), + Rijmenam 21.12.1633.

 

Aktes i.v.m. dit gezin vind je in het parenteel van Bullens Henricus.

 

Uit dit huwelijk:

 

Bullens Elisabeth, XII (N3901), x Rijmenam 01.05.1622 (g. Hendrick Buellens en Aert Teuns) met Van Hove Gilis,

 

Bullens Anna, + Rijmenam 16.11.1640, x Rijmenam 14.05.1636 (g. Joannes ?Juehens en Leonardus Geens) met Janssens Jan,

     Uit dit huwelijk:

     Janssens Catharina, () Rijmenam 17.06.1636 (g. Guilielmus Holemans en Catharina Silvoorts),

     Janssens Anna, () Rijmenam 12.09.1638 (g. Joannes Buellens en Anna Leemans),

     Janssens Petrus, () Rijmenam 04.10.1640 (g. Petrus De Lauwer en Barbara Vereijcken),

 

Bullens Joannes, () Rijmenam 05.08.1607 (g. Jan Van den Brande en Catlijn Zielworts),

 

Bullens Joannes, () Rijmenam 25.10.1610 (g. Jan Brouwers en Lisken Winters),

 

Bullens Adrianus, XI (S1690 + N1928 + N1934), () Rijmenam 18.03.1612 (g. Henrick De Punder en Margriet Franssen),

 

Bullens Maria, () Rijmenam 15.02.1615 (g. Jan Versteveren en Margriet Silvorts),

 

Bullens Johannes, () Rijmenam 17.07.1616 (g. Johannes Vereeckt en Jan Palmaerts), x 1 Rijmenam 04.09.1639 (g. Guilielmus Van den Eijnde en Joannes Van Horenbeeck) met Van den Eijnde Anna, x 2 Rijmenam  14.06.1648 (g. Adrianus Buellens en Zegerius Van Laeck) met Van Laeck Maria,

     Uit dit huwelijk:

     1. Buellens Clara, () Rijmenam 21.11.1639 (g. Guilielmus Van den Eijnde en Clara Van Bierbeeck),

     Beullens Maria, () Rijmenam 24.07.1641 (g. Adrianus Geens en Maria Verstraten),

     Beullens Joannes, () Rijmenam 14.05.1643 (g. Martinus Van den Eijnde en Joanna Geuns),

     x Bonheiden 22.12.1660 (g. Jan Bullens, Franciscus Backers, Joannes Jacobus de Ittre de Caestre en Georgius Janssens) met Van der Auwera Elisabeth,

     Beullens Clara, () Rijmenam 01.11.1646 (g. Arnoldus Van den Eijnde en Clara Van Linden),

     2. Bullens Maria, () Rijmenam 01.12.1650 (g. Joannes Verwijver en Maria De Rouck),

     Bullens Catharina, () Rijmenam 04.04.1652 (g. Joannes Janssens en Catharina Van Laeck),

     Bullens Joanna, () Rijmenam 30.08.1654 (g. Philippus Van Laeck en Joanna Hermans),

     Bullens Adrianus,() Rijmenam 05.08.1657 (g. Adrianus Van den Eijnde en Magdalena Van Laeck),

     Bullens Maria, () Rijmenam 25.10.1660 (g. Adrianus Geens en Maria Bullens),

     Bullens Clara, () Rijmenam 23.05.1663 (g. Joannes Moons en Clara Van Laeck),

     Bullens Barbara, () Rijmenam 30.08.1665 (g. Michael Verstraten en Barbara Beullens).

 

Terug naar startpagina Terug naar startpagina stamboom