Voorouderlijst Schoyte Adriaen

 

Schoot Van (de), (van der) Schoot, Schoote(n), Van der Schot, Van de(r) Scotte, Wa(r)scotte, Verschoot(e(n)), Verschote, Van Schoten, Van Schoote(n)

1. Afgeleid van de plaatsnaam 'schot': afgeperkte ruimte, ruimte waar vee gestald wordt.

2. Afgeleid van de plaatsnaam 'schoot': beboste hoek zandgrond uitspringend in een moerassig terrein (komt op diverse plaatsen voor).

 

Afgeleid van het Middelnederlandse of Duitse schout: gerechterlijk ambtenaar, voorzitter van de rechtbank. Beroepsnaam dus.

 


De oudste gegevens met dank aan Koen Vervekken en Tom De Preter.

 

XIX - XX - XXI - Claus Stedincx (S + N), x met. Marie ...

 

Onder voorbehoud ouders Wouter Stedincx (met dank aan Tom):

SRA, Felix Archief, 1395, SR#1, f°106 R - 004: Claus Stedinc x Marien volmacht

SRA, Felix Archief, 1396, SR#1, f°133 R - 001: Claus Stedinc deb Peteren van Louwenb.

SRA, Felix Archief, 1401, SR#2, f°330 V - 005: Stedinc x Marie deb Bernarde Steyncop en Adame van Redichove.

SRA, Felix Archief, 1401, SR#2, f°319 R - 002: Michiel Tollinc en Claus Stedinc deb Janne den Coelneer van Zantvliete.

SRA, Felix Archief, 1401, SR#2, f°356 V - 001: Ghisel de Pape en Claus Stedinc verc Gielise Mouwen huys gest buten S Jansporte; cloester geh de Roedecluyse.:

SRA, Felix Archief, 1395, SR#1, f°106 R - 004: Claus Stedinc x Marien .

 

Uit dit huwelijk:

 

Stedincx Wouter.

 

 

 

XIX - XX - XXI - ... x met ...

 

Uit dit huwelijk:

 

Aert De Lapplere - Den Lepper, ° ca. 1400, + circa 1473, Antwerpen (leeftijd ongeveer 73 jaar oud) .

 

Jan De Luytslager.

SRA, Felix Archief, 1441, SR#30, f°476 R - 001: Thomaes Back, Hubrecht van Broechoven, Aerd en Jan de Luytslager broers momboeren van Gheerd van Broechoven zoon Gheers van Broechoven zaliger gedachten ontf van Adriane Cornelis Alaertssoens.

 

 

 

XIX - XX - XXI - ... .x met ...

 

Uit dit huwelijk:

 

Kerstine De Grove,

 

Lijsbeth De Grove. x met Huybrecht Meys,, zoon vanWouter Meys en ...

 

Margriet De Grove. x met Jan Bertels, overleden.

 


 

XVIII - XIX - XX - Wouter Stedincx, x met Katlijne Wouters.

 

SRA, Felix Archief, 1430, SR#16, f°323 R - 004: Jan tSmit te Roesendale verc Adryane, Wouteren en Zoeten kinderen Wouter Stedinc bij Katline? Wouters; land te Roesendale aenden Cortendijck tuss sherenstrate; beemde in Hulsdoncettinge.

 

Uit dit huwelijk:

 

Adriaen, overleden circa 1480, Antwerpen,

Zoekterm Felix Archief SR (1395-1499): Stedincx (9), Steedincx (50), Stedinc (12), Stedinck (2), Steedinck (28), Steedinc (79), Steding (1), Steeding (13) Steedingx (3)

SRA, Felix Archief, 1430, SR#16, f°323 R - 004: Jan tSmit te Roesendale verc Adryane, Wouteren en Zoeten kinderen Wouter Stedinc bij Katline? Wouters; land te Roesendale aenden Cortendijck tuss sherenstrate; beemde in Hulsdoncettinge.

SRA, Felix Archief, 1438, SR#25, f°200 V - 001: Adryaen en Wouter Steedinck gaven Laureyse van Espemde huys geh de Gulden Mane gest inde Coepoirtstrate tuss thuys geh den Slotel.

SRA, Felix Archief, 1439, SR#26, f°088 R - 003: Jan tSmit cleermaker deb Adryane Steedincx

SRA, Felix Archief, 1439, Sr#26, f°028 R - 001: Magriete sRoeden weduwe Henric Loemans en Jan Loemans en voor Henricke zijn broer verc Adryaen sone Steedinc op huys aende Corenmerct.

SRA, Felix Archief, 1441, SR#30, f°374 V - 003: Laureys van Espemde, Adriaen Steedinc en Wouter Steedinc op huys geh de Mane inde Coepoertstrate.

SRA, Felix Archief, 1441, SR#30, f°434 V - 003: Brueder Wouter Stedincx en heer Gheerde van Hasselt voor godshuyse7 dat men gemeynlic heet St Jans huys gest te Gheerdsberghe gesticht indie eere van Ste Gregorijs verc Adriaen Steedincx zijn broer op huys geh de Gulden Mane inde Coepoirtstrate tuss thuys geh den Slotel

SRA, Felix Archief, 1449, SR#41, f°108 V - 003 01: Meester Jan de Brouwere tresorier, Claus Alleyn kercmeesteren Onser Vrouwen; Willem Lammens en Gielijs Breem HGeest meesters, Claus de Herde medescepen, Peter Pot, Jan de Hertoge, Henric Volkaert regeerders Sinte Jacopskerke in Kijpdorp gest, Peter van Doerne en Adriaen Stedinc dekens Ambachte vander Meerssen en Aerd de Luytslager regeerder Sinter Claus capelle den selven ambachte toebehoerende buyten Sinte Katlinenpoerte >>f108 V003_02 >> 7

SRA, Felix Archief, 1449, SR#41, f°050 V - 003: Jan vander Vloet Peterssone vleeschouwer deb Adriane Stedinck merssenier.

SRA, Felix Archief, 1449, Sr#41, f°159 R - 001: Henric vander Straten, Aelbrecht van Amstel, Adriaen Steedinc, Aerd de Luytslager en Henric van Pantgate deb joncker Henricke Houweel vander Riveren?

SRA, Felix Archief, 1452, SR#45, f°363 R - 001: Adriaen Steedinck en Peter de Deckere dekene, Willem Pauwels, Henric de Cock en Adriaen Meeus geswoerne vanden Ambachte vander Meerssen tAntwerpen bekenden gecocht huys met stalle geh den Lupaert gest aende merct tuss Dornicke en den Reghenboge streckende

SRA, Felix Archief, 1452, SR#45, f°370 R - 001 01: Adriaen Steedinc en Peter de Decker dekene vanden Ambacht vander Meerssen tAntwerpen, Jacop vander Heyden en Aerd de Luytslager regeerders van Ambachts capelle van Sinter Claus inde Langenyeustrate bij Sinte Katlinenpoerte gest verc Magrieten Raets nat do

SRA, Felix Archief, 1452, SR#45, f°487 V - 003: Peter de Decker, Adriaen Steedinc dekens, Heynric de Cock en Adriaen Meerts gezwoerenen vanden Meerzen cal Jan Moens alias inden Teenenpot jegens Michiels inden Lupaert op huys geh den Lupaert aende merct gest.

SRA, Felix Archief, 1455, SR#50, f°108 R - 004: Meesteren Jan de brouwere tresorier en Gielijs vanden Wijngaerde voor heer Kerstiane Adriaenss canonicke in Onser Liever Vrouwenkerke tAntwerpen verc Peteren Ysen x Gherijden Adriaen Steedincxdochter en Wouter en Marie Steedincx huys gest op Onser Vrouwenkerchof tuss huys en Peter Cants huys canter inder voers kerken; tgelasen venster gest inden muer tes canters waert en tgelas achter inden weech gestaen.

SRA, Felix Archief, 1461, SR#61, f°391 R - 002: Dierick Steyn verc Adriane Steeding op lant gel in Stertingenvelt te Doerne.; huys geh den Hane gest opt oosteynde van Ons Liever Vrouwen kerke tAntwerpen tuss Joes Spechs huys.

SRA, Felix Archief, 1461, SR#62, f° 060 V-01: schuldbrief / Adriaen Steedinck en Adriaen Meeus / Jorijs de Hollandere en Anthonie van Woelputte

SRA, Felix Archief, 1461, SR#62, f° 187 R-04: kwijting / huis / Schollant / Jan vander Hoeven, Henric vanden Ghoer, Henric Godevaert fs. Jan / Adam Steedinc, Adriaen Meeus SRA, Felix Archief, 1463, SR#65, f° 064 R-01: schuldbrief / Jacop Vosseleere en Adriaen Steedincx / Faes Quadeextere, poerter van Tricht / Claus Borchgreeve / ook vermeld: Heinrick van Dalem

SRA, felix Archief, 1463, SR#66, f° 049 V-07: machtiging / Antwerpen (Antwerpen) / Kerstiaen van Houbergen, coopman van Coelne [= Keulen] / Jan van Wale / Adriaen Steedinc en Adriaen Meeus

SRA, Felix Archief, 1463, SR#66, f° 234 R-04: machtiging / Wouter Bonecroy, wisseleere / Thijmanne van Delft en Ypol Tarracx / Adriane Steedinck, meerssenier

SRA, Felix Archief, 1463, SR#66, f° 172 V-03: rente / Antwerpen (Antwerpen) / Vlasmarct / huis met grond / het Haenken / godshuys van St. Salvators huis / Wouter Pot / Adriane Steedinck, meerssenier / ook vermeld: Jacop, Adriaen en mr. Jan Pot, allen broers van Wouter

SRA, Felix Archief, 1463, SR#66, f° 173 R-02: rente / Antwerpen (Antwerpen) / Munsterstrate / huis / huizing met plaats, grond / St.Salvators capelle / Wouter Pot / Adriane Steedinck, meerssenier / ook vermeld: Jacop, Adriaen en mr. Jan Pot, allen broers van Wouter

SRA, Felix Archief, 1463, SR#66, f° 232 V-04: machtiging / Wouter Bonecrooy / Thomas van Rijthovenj / Adriane Steedinck

SRA, Felix Archief, 1464, SR#68, f°259 R - 002: Ghevart Fluyt coepman van Dueren deb Adriane Steding.

SRA, Felix Archief, 1464, SR#68, f°256 V - 001: Jan Rijthovens barbier x Marie dochter Adriaen Stedincx x Xpinne Brasmans huw voorw; heffende inden Peele inde meyere vanden Bossche; heffende tEeckeren inde Biest.

SRA, Felix Archief, 1465, SR#69, f°257 V - 003: Cornelis Meeus, Katline sBuekeleeren x meester Clause den Schermer gaf Adriane Steedincx huys geh Schollant gest inde Zilversmitstrate comende achter ute inde Cuyperstrate.

SRA, Felix Archief, 1465, SR#69, f°302 V - 004: Wouter Stedinc en Marie Stedincx zus x Janne Rijthovens berbier voldaen van Adriane Stedinc vader.

SRA, Felix Archief, 1465, SR#69, f°261 R - 001: Adriaen Stedincx meerssenier bekende Anthonie van Woelputte huys geh Schollant gest inde Silversmitstrate comende achter ute inde Cuyperstrate.

 SRA, Felix Archief, 1465, SR#69, f°261 R - 002: Willem de Feure cruydenier van Brugge en Adriaen Steedinc meerssenier tAntwerpen bekenden twee huysen geh de Galeye en dander Schollant neffens een staende inde Zilversmitstrate en achter inde Cuyperstrate wtcomende; achter aende cokene gal is een ydel plaetse van 18 voeten x 13 voeten. SRA, Felix Archief, 1465, SR#69, f°287 V - 002: Adriaen Steedinc meerssenier verc Michiele vander Meer cuyper huys gest inden Loesengawech datmen heet de Cuyperstrate tuss huys geh de Cleyngaleye ter Vischmerct waert en een loove geh den Blaesbalch en den ganc vander huys geh Schollant comende achter metter plaetsen tot aende cokene van Schollant voirg; oppersten solder; gheen vensteren moegen maken.

SRA, Felix Archief, 1469, SR#65, f°288 R - 001: Adriaen Steedinc gaf Janne Maes cuyper loove geh den Blaesbalch gest inden Loosengawech datmen heet de Cuyperstrate tuss huys geh den Sleutel, streckende achter tot aenden borneputte van husingen geh Schollant welc huys geh Scollant haeren duerganc behouden blijft doer de voirs love geh den Blaesbalch om inden voirs Losengaewech achter ute te comen; gelasen vensteren.

SRA, Felix Archief, 1466, SR#70, f°444 V - 001: Adriaen Steedinc deken en Peter Jongelinc geswaren vanden Ambachte vander Meerssen gel Gheerd Boote van Bruessele. SRA, Felix Archief, 1469, SR#76, f°063 R - 002: Adriaen Steedinc meerssenier deb Wouteren, Gheerijden, Marien Steedincx kinderen bij Kerstijne Brasmans.; Peteren, Kerstijnen, Katlinen en Cornelien Steedincx kinderen bij Anthonie sLuytslagers.

SRA, Felix Archief, 1469, SR#76, f°085 R - 002 01: Adriaan Steedinc meerssenier, Jan de Brouwer, Jan Wijns, Aert de Luytslager en jan de Greve momboeren van Peteren, Kerstijnen, Katlinen en Cornelien Steedincx kinderen bij Anthonie sLuytslagers vereffent huys op Ons Vrouwenkerchof gest; huys geh Schollant inde Silversmitstrate; huys aen Ons Vrouwenkerchof opte stichele gest; huys geh den Kemel aende merct gest; huys geh den Hane teynden Ons Vrouwenkerchof gest; huys buyten Ste >>f085 R002_02 >> SRA, Felix Archief, 1470, SR#77, f°281 R - 003: Jan Loef Henricxz meercenier verc Adriane Steedinck meercenier op huys geh de Vos gest inde Wolstrate teynden de Braderistrate tuss Ingelant en huys geh de Salm.

SRA, Felix Archief, 1470, SR#77, f°137 R - 001: Peter Ydesone van Ziericxzee x Gheenden Adriaen Steedincx dochter en jan Riethovens alias Jan Wijns berbier x Marien Adriaen Steedincx dochter bekenden Adriaen Steedinc sweer en vader.

SRA, Felix Archief, 1471, SR#80, f°036 R - 01: Michiel Vyt Janssone, gaf in erfpacht aan Adriaen Steedinc ‘meerssenier’, een huis met waterput, genaamd ‘de Seven Trappen’, gelegen ‘inde Borch aende poerte vanden werve’, welk huis hij eertijds in erfpacht genomen heeft van Jan Vyt, zijn vader.

SRA, Felix Archief, 1471, SR#80, f°037 V - 03: Willem Drake verkoopt Adriaen Steedinc ‘meersenier’, een erfelijke rente die hij heft op een stuk land genaamd ‘den Nerenhof’, gelegen te Minderhout, welke erfelijke rente Jorys Bellens eertijds verkocht heeft aan Symoen Drake, vader van voors. Willem.

SRA, Felix Archief, 1472, SR#81, f°103 V - 002: Adriaen Steedinc meerssenier gaf Marien Steedincx dochter bij Kerstijne Brasmans; Joesijnen Joes sHoogen dochter.

SRA, Felix Archief, 1472, SR#81, f°161 R - 001: Willem vanden Moere vischcooper gemachtigde van Wynande van Doerne, Janne vanden Lare en Janne Nouts medegesellen momboren van kinderen wilen Jan Wynants oft Jans van Doerne diemen heet Jan Oom bij Lijsbet Huekermans verc Adriane Steedinc meerssenier huys gest inde Beghijnenstrate ten Beghijnhole waert en duerganc.

SRA, Felix Archief, 1472, Sr#81, f°210 V - 001 02: << f210 V001_01<< Steedinc, Jan de Keyser, Henric van Kets en Jan de Beer gemeynen gesellen verc Ysebrande van Amstel huys geh den Luypaert achter gest inde Bullincstrate datmen heet de Wolstrate tuss huys geh den Regenboge oostwaert en huys geh Doernicke comende achter zuytwaert aende plaetse van huys geh den Luypaert aende merct staende daer dit afgespleten is; huys geh den Luypaert aende merct gest.

SRA, Felix Archief, 1472, SR#84, f°225 R - 003: Adriaen Steedinc en Jan de Beer tenghieter dekens, Henric vanden Kerchove en Jan Bollaert capellemeesters des Ambachts vander Meerssen inder stad van Antwerpen verc Magriete Raids Laureys dochter wilen wonende indes voirg Ambachts capelle inde Langenyeustrate gest.

SRA, Felix Archief, 1473, SR#84, f°227 R - 003 01: Jan van Elsacker berbier verc Adriane Steedinc meerssenier huys geh de Mane met vijf cameren daer ane staende gest in Kijpdorp opten hoec vander straten geh de Paddegracht tuss huys hier afgespleten oostwaert in Kijpdorp en in de Paddegrachtstrate noertwaert ter vierscharen wtgewonnen en daerna voert bij Andriese van Oevele outcleercooper opte Vridachsmerct openbaerlic ten hoochsten verdierne doen veylen en wtroepen te coope >>f227 R003_02 >>

SRA, felix Archief, 1474, SR#86, f°200 V - 001: Bale dochter Diericx Janss weduwe Willem Pauwels machtigde Adriane Steeding meerssenier.

SRA, Felix Archief, 1474, SR#86, f°026 V - 001: Heer Bueridaen Robosch priester te Loevene verc Adriane Steeding meerssenier huys, stalle, achterhuyse gest inde Langenyeustrate.

SRA, Felix Archief, 1474, SR#86, f°192 R - 001: Katline sVos alias Ardijns x Gielise Mertens plattijnmaker verc Adriaen Steeding meerssenier op twee huyse geh de Mane en 6 cameren daer achter ane in Kijpdorp opten hoeck vanden Paddegrachtstraetkene gest.

SRA, Felix Archief, 1474, SR#85, f°161 V - 003: Adriaen Gheerds Janss wilen verc Janne Vorsselman en Adriane Steedinc regeerders godshuys Sinte Claren tAntwerpen inde Oudeveste gest houthuys gest inde Oudeveste voirs tuss cameren.

SRA, Felix Archief, 1474, SR#86, f°192 R - 002: Lijsbet Bals meestersse van Ons Liever Vrouwenconvente datmen heet dAelmoessenhuys inde Kerchofstrate gest en brueder Hubrechte de Clerc minister godshuys vanden Beggaerden aende Oudeveemerct gest verc Adriane Steedinc op twee huyse gest in Kijpdorp opten hoec vanden Paddegrachtstraetkene.

SRA, Felix Archief, 1474, Sr#86, f°136 V - 001 01: Scepenen: heer Wouter van Liere ridder, Jan Schoyte, Henric vanden Werve, Walraven Drake, Henric vander Moelen, Pauwels van Ranst, Jan van Ranst, meester Claus de Schermer, Costen van Halmale, Adriaen van Delft, Lansloot van Urssele, Cornelijs vander Noot; Burgermeesters: Jan van Mechelen, meester Claus de Schermer; Rentmeesters: Willem van Riethoven, Jan Coelgheenesone, Henric van Halmale, Adriaen Steedinc;

SRA, Felix Archief, 1475, SR#87, f°173 V - 001: Willem van Rijthoven, Jan Coelgheenensone en Adriaen Steedinc rentmeesters der stad van Antwerpen verc Willeme van Bosbeke huydevetter op erven metten torre ald achter opte Veste gest in Craeywijc inde Cortebroecstrate tuss Adriaens de Man.

SRA, Felix Archief, 1475, SR#87, f°313 R - 001: Heer Willem van Berchem ridder verc Adriane Steedinck op huys met cleynenhuyskene geh tSarazijnshoot daer neffens staende gest inde Hoochstrate tuss heer Costens van Berchem ridder, broer en huys geh den Moerboom; op hoeven geh tGoet ten Lippeloo te Wommelgheem bij Ste Janscapelle gelijc Jan Saeftincx in laetscapen beseten heeft.

SRA, Felix Archief, 1476, SR#89, f°001 R - 001 01: Burgermeesters: heer Willem van Liere ridder, Claus vander Voert; Rentmeesters: meester Peteren vander Voert, Adriaen Steedinc, Andries de Bosquiel; Scepenen: heer Wouter van Liere ridder, heer Willem van Berchem ridder, Jan van Mechelen, Jan Noyts, Gielijs vanden Wijngaerde, Willem van Tichelt, Peter vanden Werve, Willem van Doerne alias van Sompeken, Claus vander Voert, Henric van Cuyck, meester Claus de Schermere, Godevaert

SRA, Felix Archief, 1476, SR#89, f°141 R - 001: Adriaen vanden Broeke Gheerdssone en Gielijs Nyeulant Gheerdss wilen bij Beatrijs vanden Broeke gaven Adriane Steeding huys geh den Cleynenmoelensteen gest inde Cortenyeustrate tuss huys geh den Grootenmoelensteen oostwaert en huys geh den Mol ex altera comende achter ute inde strate ter Royen waert.

SRA, Felix Archief, 1476, SR#90, f°011 V - 02: Heer Michiel vandenWerve, ridder, verkoopt Henricke vandenWerve, zijn broer, een erfelijke rente die Willem van Rythoven, Jan Coelgenezone en Adriaen Steedinc, als rentmeesters van de stad Antwerpen in 1474 aan voors. Michiel verkocht hebben, bezet op een huis met brouwerij en ‘duyfhuyse’, genaamd ‘de Croene’, gelegen ‘inde Langenyeustrate’, nu aan voors. Henrick toebehorend.

SRA, Felix Archief, 1476, SR#90, f°085 V - 01 01: Katline Jan Willemsdochter met Adriaen Steedinc, rentmeester van de stad Antwerpen, mede namens Margriete Jan Willemssons dochter, haar zuster, inw. v. Reimerswaal, en meester Claus Toppaert, gemachtigt namens het godshuis van Tabor te Mechelen, gaven over aan Janne van Dycke, een huis op het OLV-kerkhof, welk huis meester Aert Reysenaelde en meester Lambrecht van Overdenacht, kanunniken van de voors. kerk, in 1458 verkocht ...

SRA, Felix Archief, 1476, SR#90, f°208 V - 04: Broeder Wouter vanden Vliete, als rector van het OLV Dale in Valkenbroek (huidige Falconplein, nvdr), gaf in erfpacht meester Peter vander Voort, Andries de Bosquiel en Adriane Steedinc, als rentmeesters van de stad Antwerpen, een stuk erf van 31 voet breed om daar een straat van te maken.

SRA, Felix Archief, 1476, SR#90, f°225 R - 01 01: Adriaen Steedinck, rentmeester van de stad Antwerpen, bekent dat hij overgedragen heeft aan Kerstinen en Katlinen Steedincx, zijn wettige dochters, moeder was Anthonye sLuytslagers, t.b.v. het Godshuis van Onser Vrouwen Dale in Valkenbroek, gelegen te Klapdorp, alwaar de twee zussen thans verblijven en waar voors. Kerstine binnenkort geprofest zal worden: 1e Een erfelijke rente die hij op 26 februari ll. gekocht heeft van ... Akte is beschadigd. Voors. Katline en Kerstine Steedincx, in het bijzijn van broeder Wouter vanden […..] en zuster Agnes Ceels, mater van het Godshuis van Onser Vrouwen Dale, laatstgenoemden bekennen dat zij ontvangen hebben voors. Katline en Kerstine en dat laatstgenoemde binnen 8 dagen geprofest zal worden en dat Adriaen Steedinck voldaan heeft van alle zaken genoemd in de voorgaande akte.

SRA, Felix Archief, 1478, Sr#93, f°054 R - 003: Adriaen Steedinc meerssenier gaf Luycke van Loevenen stroedecker huys gest inde Beghijnenstrate tuss ten Beghijnhole waert en erve oft duerganc.

SRA, Felix Archief, 1478, SR#93, f°202 R - 001: Peter van Kelmis alias Garswildert bekende Adriaen Stedincx huys geh den Grotenmoelensteen oostwaert aen huys geh den Cleynenmoelensteen daer neffens inde Cortenyeustrate gest van voer der straten tot achter der looden goten toe; nyet hooger timmeren, metsen dat totten dorpele benden vanden venster die nu op Peters middelsolder huer licht gevende is

SRA, Felix Archief, 1478, SR#93, f°273 V - 002: Adriaen Steeding meerssenier gaf erfgen Jan Schoyts en weduwe en erfgen Cornelijs Jacopssoens des zeepzieders wilen.

SRA, Felix Archief, 1478, SR#93, f°369 R - 003: Adriaen Steedinck meerssenier bekende Henricke vanden Berge houtbreker op huys geh den Wildeman inde Houtmeer gest. SRA, Felix Archief, 1479, SR#96, f°207 R - 002: Thomaes de Coninc plattijnmaker verc Adriane Steedinc huys gest inde Cortenyeustrate tuss huys geh den Hangele oistwaert en huys geh den Roosboom; capellen vanden Heyligensacramente tOns Vrouwen

SRA, Felix Archief, 1479, SR#95, f°279 R - 002: Meester Willem van Steenbergen, Adriaen Wijnricx, Adriaen Steedinc en Jan Thomaes momboors van ... van Steenbergen kinderen wilen Matheeus van Steenbergen verc Janne van Butkensberch budeldrager op camer gest inde Vlierstege.

SRA, Felix Archief, 1479, SR#96, f°026 V - 002 01: Adriaen Steeding meerssenier en Cornelie Steedingx dochter x Adriane van Eyndmeer gaven Peteren Ruebens en Adriane vander Beelen crudeniers van Brugghe huys, stalle inde Silversmitstrate tuss huys geh de Galeye westwaert en huys geh Hemelrijc comende achter ute met eenen gange en poertkene onder thuys geh den Blaesbalch dwelc hier afgespleten is tot inden Loosengawech datmen heet de Cuyperstrate; huys geh den Candeleere inde >>f026 V002_02 >> SRA, Felix Archief, 1476, SR#96, f°124 R - 003: Jan Maes cuyper x Lijsbet van Wale cal Peter Ruebins en Adriaen vander Kelen crudeniers van Brugge jegens Adriane Steeding.

SRA, Felix Archief, 1479, SR#96, f°060 R - 003: Cornelie Steedincx Adriaens dochter x Adriane van Eyndmeer bekende Adriane Steedincx vader x Anthonien sLuytslagers. SRA, Felix Archief, 1479, SR#96, f°125 R - 001: Cornelie Steedincx Adriaens dochter x Adriane van Eyndmeer Janssone, Jan Wijns, Adriaen van Eyndmeer, Jan de Greve en Peter Berthels momboeren van Peteren Steedincx kinderen Adriaen Steedincx x Anthonie sLuytslagers voldaen van vader.; huys geh den Kemel alh aende merct gest; huys inde Cammerstrate gest; goede van wijlen Ghijsele vander Byest en nu Peteren Colcman toebehoerende te Doerne; stede te Luysbekerlaer gel; stede te >>f125 V001_02 >> NVDR: Huis Den Kemel waarvan sprake is het huidige nr 27 op de Grote Markt (https://inventaris.onroerenderfgoed.be/erfgoedobjecten/4045)

SRA, Felix Archief, 1479, SR#95, f°220 R - 002: Adriaen Steedinck gaf godshuyse van Onser Liever Vrouwendale in Valkenbroec datmen heet Faconshof bynnen Antwerpen daer zuster Kerstine en Katline Steedincx zijn dochters inne geprofessijt zijn lant gel in Stertingenvelt te Doerne.; Peteren en Cornelien Steedincx kinderen.

SRA, Felix Archief, 1479, SR#95, f°219 R - 001: Jan Meyngiaert, Joos Hoone en Jan van Bilen rentmeesters der stad van Antwerpen gaven Adriane Steedinck op erve met gange over dwater aende Spoye wtcomende tuss de Spoye gel opt Nyeuwerc achter der Predickeerenhof tuss de Roye oostwaert.

SRA, Felix Archief, 1479, SR#96, f°043 V - 002: Adriaen Steedinck verc Aerde Janssone alias Alleman op huys met stallingen geh den Wildeman gest inde Cammerstrate tuss huys geh den Sallem ter Cammerpoirten waert en huys geh de Zonne.

SRA, Felix Archief, 1479, SR#95, f°219 R - 002: Jan Meyngiaert, Joos Hoone en Jan van Bilen rentmeesters der stad van Antwerpen gaven Adriane Steedinck op erve met gange over dwater aende Spoye wtcomende tuss de Spoye gel opt Nyeuwerc achter der Predickeerenhof tuss de Roye oostwaert.; erven gel in Craeywijc opte Huymerct tuss de strate achter der Predickeerenpoorte aende zuytzijde comende achter aende Roye. Lijsbetten vander Heiden nat dochter Jacops vander Heyden x Pauwels van Eemeren. SRA, felix Archief, 1479, SR#96, f°279 R - 006: Adriaen Wijnricx, Adriaen Steeding en Jan Thomaes en meester Willeme van Steenbergen momboren van Eeuwoute en Dorotheen kinderen Matheeus Thomaessoens van Steenbergen machtigde Cornelise Thonijs droechscheerder en Janne Colcman.

SRA, felix Archief, 1479, Sr#96, f°026 V - 002 01: Adriaen Steeding meerssenier en Cornelie Steedingx dochter x Adriane van Eyndmeer gaven Peteren Ruebens en Adriane vander Beelen crudeniers van Brugghe huys, stalle inde Silversmitstrate tuss huys geh de Galeye westwaert en huys geh Hemelrijc comende achter ute met eenen gange en poertkene onder thuys geh den Blaesbalch dwelc hier afgespleten is tot inden Loosengawech datmen heet de Cuyperstrate; huys geh den Candeleere inde ...

SRA, Felix Archief, 1494, SR#105, f°007 R - 002: Claus Gielis Claussone verc Adriane Vrancken op stede te Nyspen bijde kercke tuss sheerenstrate aende noortzijde.; Katlinen Ghijbs weduwe Adriaen Stedincx (Scedincx) huys met looven achter geh den CleynenAren gest aen Doudeveemerct tuss huys geh den GrotenAren comende achter aen erve van huys geh tGuldencruys. Testament - Antwerpen, , , Antwerpen, België

SRA, Felix Archief, 1471, SR#80, f°164 R - 02: Adriaen Steedinc voors., laat na zijn dood na aan Marie Steedincx, zijn wet. dochter, moeder was Kerstyne Brasmans, een erfelijke rente van 9 pond, bezet op al zijn goederen. SRA, felix Archief, 1471,

SR#80, f°162 V - 01 01: Adriaen Steedinc ‘meerssenier’, laat na zijn dood na aan ‘den Ambachte vander Meerssen’ een erfelijke rente die hij heft op een huis met stallen, waterput en toebehoren, genaamd ‘den Wildeman’, gelegen ‘inde Cammerstrate’ tussen de huizen genaamd ‘de Sallem’ en ‘de Sonne’, welk huis voors. Adriaen in 1469 in erfpacht gegeven heeft aan Aert Janssone van Wasseneer. Mede verschenen Jan Dyc en Jan van Bylen, als dekens, Peter >>f162 V001_02

SRA, Felix Archief, 1471, SR#80, f°164 R - 01: Adriaen Steedinc ‘meerssenier’ bepaalt dat, mocht één of meerdere van zijn kinderen besluiten in een klooster te treden, dat zij dan, na zijn dood, elk een bedrag van maximaal 12 pond Groot Brabants ontvangen.

SRA, Felix Archief, 1471, Sr#80, f°055 R - 03: Adriaen Steedinc ‘meersenier’, laat na zijn dood na aan Marie Steedinc, zijn wet. dochter, e.v. Jan Riethovens alias Wyns ‘des berbiers’, al zijn goederen, waaronder de helft van een huis genaamd ‘Scollant’, gelegen ‘inde Zilversmitstrate’ en een erfelijke grondcijns die hij heft op een huis genaamd ‘den Wildenman’, gelegen ‘inde Cammerstrate’ en een lijfrente die hij heft op Joesyne Joos Hooghendochter. Schenking - Antwerpen, , , Antwerpen, België

SRA, Felix Archief, 1478, SR#93, f°135 V - 001: Adriaen Steedincx meerssenier gaf aelmoesseniers van Armenhuysarmen op huys gest inde Beghijnenstrate tuss ten Beghijnenhole waert en duerganc. Schenking - Antwerpen, , , Antwerpen, België

SRA, Felix Archief, 1479, SR#96, f°310 R - 003: Adriaen Stedincx gaf aelmoesseniers en regeerderen vanden Armenhuysarmen tAntwerpen op huys geh den Cleynenmoelensteen gest inde Cortenyeustrate tuss huys geh den Grootenmoelensteen en huys geh de Driemollekens. Huwelijk (met Anthonia De Luytslager) Huwelijk (met Kerstijne Brasmans) Huwelijkse voorwaarden (met Katlijne Willems) - Antwerpen, , , Antwerpen, België

SRA, Felix Archief, 1472, SR#81, f°147 R - 002: Adriaen Steedinc meerssenier x Katline Jan Willemss dochter huw voorw Overlijden - Antwerpen, , , Antwerpen, België

 

Wouter, broeder Sint-Janshuis in Geraardsbergen. huwelijkse voorwaarden in 1433, Antwerpen, Antwerpen, x met Alijt Ravens, ,

Mogelijk is Wouter na overlijden van zijn vrouw in het klooster is getreden

SRA, Felix Archief, 1430, SR#16, f°323 R - 004: Jan tSmit te Roesendale verc Adryane, Wouteren en Zoeten kinderen Wouter Stedinc bij Katline? Wouters; land te Roesendale aenden Cortendijck tuss sherenstrate; beemde in Hulsdoncettinge.

SRA, Felix Archief, 1434, SR#21, f°122 R - 002: Alijt Ravens x Wouteren Steedinc verc Janne Ravens haar broer op huys gest achter den Beggaerden opte Veste.

SRA, Felix Archief, 1441, SR#30, f°374 V - 003: Laureys van Espemde, Adriaen Steedinc en Wouter Steedinc op huys geh de Mane inde Coepoertstrate.

SRA, Felix Archief, 1441, SR#30, f°434 V - 003: Brueder Wouter Stedincx en heer Gheerde van Hasselt voor godshuyse dat men gemeynlic heet St Jans huys gest te Gheerdsberghe gesticht indie eere van Ste Gregorijs verc Adriaen Steedincx zijn broer op huys geh de Gulden Mane inde Coepoirtstrate tuss thuys geh den Slotel. Huwelijkse voorwaarden (met Alijt Ravens) - Antwerpen, , , Antwerpen, België

SRA, Felix Archief, 1433, SR#20, f°269 V - 002: Wouter Steedinc Wouterss x Alijten Ravens huw voorw. Overlijden

 

c. Zoeten.

SRA, Felix Archief, 1430, SR#16, f°323 R - 004: Jan tSmit te Roesendale verc Adryane, Wouteren en Zoeten kinderen Wouter Stedinc bij Katline? Wouters; land te Roesendale aenden Cortendijck tuss sherenstrate; beemde in Hulsdoncettinge.

 

 

 

XVIII - XIX - XX - Aert De Lapplere - Den Lepper, ° circa 1400, + circa 1473, Antwerpen (leeftijd ongeveer 73 jaar oud) . x met Kerstine De Grove,

 

SRA, Felix Archief, 1428, SR#14, f°314 R - 003: Wouter Callants x Lijsbet van Uppenrode verc Aerde den Lepper alias Luytslager x Kerstinen sGroven en Lijsbetten hun dochter op stede te Brechte.

SRA, Felix Archief, 1431, SR#18, f°199 R - 001: Aert Peter Aertssone en Peter Valke verc Aerde den Luytslager x Kerstinen sGroven en Lijsbetten dochter land in Staecbroec.

SRA, Felix Archief, 1440, SR#29, f°312 R - 002: Jan van Eemeren x Lijsbetten Boens, Kerstijne tsGroven x Aerde den Luytslager, Peter van Brechte voor godshuys van Facoens voor Gheertruyden tsGroven geprofessijt int godshuys, Magriete tsGroven x Janne Bertels en Lijsbet tsGroven x Hubrechte Meys vereffent huys inde Langhenieustrate; goede te Brechte; eeusele te Brechte.; Loenhout; Woestwesele.

 

Uit dit huwelijk:

 

Anthonia De Luytslager,

 

Lijsbeth De Luytslager. x met Cornelis Zegers,  fs Claus Zegers.

SRA, Felix Archief, 1428, SR#14, f°314 R - 003: Wouter Callants x Lijsbet van Uppenrode verc Aerde den Lepper alias Luytslager x Kerstinen sGroven en Lijsbetten hun dochter op stede te Brechte.

SRA, Felix Archief, 1431, SR#18, f°199 R - 001: Aert Peter Aertssone en Peter Valke verc Aerde den Luytslager x Kerstinen sGroven en Lijsbetten dochter land in Staecbroec.

SRA, Felix Archief, 1439, SR#27, f°036 R - 003: Willem de Hoeghe tSte Jacops Capelle verc Aerde de Luytslager x Kerstijne tsGrove, Lijsbetten en Kerstijne sLuytslagers hun kinderen op stede tSte Jacopscapelle; tAntwerpen aende Dambrugghe; beemd tEkeren inde Caerderbeemdt.

SRA, Felix Archief, 1442, SR#31, f°044 R - 001: Cornelis wett zone wilen Claus Zeghers mersenier x Lijsbetten Luytslagers bekende dat hij en zijn echtgenote niet zullen verkopen tenzij met toestemming van Heinrick van Pantgate en Aerde de Luytslager merseniers.

SRA, Felix Archief, 1490, SR#97, f°151 R - 002: Peter Steedincx Adriaenssone wilen gaf Lijsbetten dochter Aerts de Luytslagere weduwe Cornelis Zegers alias van Pantgate moeyen lant gel te Doerne tuss de vroente geh dLoo.

 

Kerstijne,

SRA, Felix Archief, 1439, SR#27, f°036 R - 003: Willem de Hoeghe tSte Jacops Capelle verc Aerde de Luytslager x Kerstijne tsGrove, Lijsbetten en Kerstijne sLuytslagers hun kinderen op stede tSte Jacopscapelle; tAntwerpen aende Dambrugghe; beemd tEkeren inde Caerderbeemdt.

 


 


XVII - XVIII - XIX - Jan Van Eyndmer, x met...

Stadsarchief Breda, 08/04/1508, Vestbrieven 1506 - 1508, Schepenbank Breda 1499-1811, inventarisnummer 417, blad 024v: "Partij Henrick Henricxzone de Bye de erfchijns vercoft aen Adriaen van Eijndmer. Gevest Jan Jansz van Eijndmer tot behoef van sijn brueder Adriaen van Eijndmer"

Uit dit huwelijk:

Adriaen,
+ Breda 27.07.1508

 

Jan, + ...11.1506:

Stadsarchief Breda, 12/10/1506, Vestbrieven 1506 - 1508, Schepenbank Breda 1499-1811, inventarisnummer 417, blad 303r, 303v: "Henrick Janszone van Eijndmer en zijn suster Margriet Jansdr van Eijndmer met man Bouden Quayrib, ter andere sijde hebben geërfdeelt de goeden hen aengecomen na doode van hun vader Jan van Eijndmer en oic na doode van hun brueder Cornelis" Stadsarchief Breda, 01/06/1520, Vestbrieven 1520, Schepenbank Breda 1499-1811, inventarisnummer 427, blad 052v, 053r: "Joufrou Cornelie Stedings met man Jan Van Hoilten onse mede scepen, te kennen geven dat wijlen Adriaen van Eijndmer, heur man was, en diens broer Jan van Eijndmer, volgens testament van hun zuster Hillegond van Eijndmer, op 17/08/1507, A. overgegeven hebben aan Anne Jan Antelsdr ..." Overlijden Stadsarchief Breda, 12/10/1506, Vestbrieven 1506 - 1508, Schepenbank Breda 1499-1811, inventarisnummer 417, blad 303r, 303v: "Henrick Janszone van Eijndmer en zijn suster Margriet Jansdr van Eijndmer met man Bouden Quayrib, ter andere sijde hebben geërfdeelt de goeden hen aengecomen na doode van hun vader Jan van Eijndmer en oic na doode van hun brueder Cornelis"Hillegond.

 Stadsarchief Breda, 01/06/1520, Vestbrieven 1520, Schepenbank Breda 1499-1811, inventarisnummer 427, blad 052v, 053r: "Joufrou Cornelie Stedings met man Jan Van Hoilten onse mede scepen, te kennen geven dat wijlen Adriaen van Eijndmer, heur man was, en diens broer Jan van Eijndmer, volgens testament van hun zuster Hillegond van Eijndmer, op 17/08/1507, A. overgegeven hebben aan Anne Jan Antelsdr ..." Testament Stadsarchief Breda, 01/06/1520, Vestbrieven 1520, Schepenbank Breda 1499-1811, inventarisnummer 427, blad 052v, 053r: "Joufrou Cornelie Stedings met man Jan Van Hoilten onse mede scepen, te kennen geven dat wijlen Adriaen van Eijndmer, heur man was, en diens broer Jan van Eijndmer, volgens testament van hun zuster Hillegond van Eijndmer, op 17/08/1507, A. overgegeven hebben aan Anne Jan Antelsdr ..."

 

 

XVII - XVIII - XIX - Adriaen Stedincx, + circa 1480, Antwerpen, meersenier (handelaar) - rentmeester van Antwerpen (1476).  x 1 met Anthonia De Luytslager, x 2 met Kerstijne Brasmans, fa Aert Brasmans  (huwelijkse voorwaarden in 1472 Antwerpen), x met Katlijne Willems, fa Jan Willems,

 

Uit dit huwelijk:

 

1. Cornelia

Peter,
x met Katlijne van Ferre, fa Laureys van Ferre, †/1498 en Katlijne Schermers †/1498.

SRA, Felix Archief, 1467, SR#71, f°115 V - 004, Adriaen van Haemste en van Moermont machtigde Peteren Steedinck knecht jegens de stad van Ziericzee; Adriaens ambachte van Haemste gel inde lande van Schouwe; heeren vanden Rode van Hollant; rechte van Zeelant.

SRA, Felix Archief, 1469, SR#76, f°063 R - 002: Adriaen Steedinc meerssenier deb Wouteren, Gheerijden, Marien Steedincx kinderen bij Kerstijne Brasmans.; Peteren, Kerstijnen, Katlinen en Cornelien Steedincx kinderen bij Anthonie sLuytslagers.

SRA, Felix Archief, 1469, SR#76, f°085 R - 002 01: Adriaan Steedinc meerssenier, Jan de Brouwer, Jan Wijns, Aert de Luytslager en jan de Greve momboeren van Peteren, Kerstijnen, Katlinen en Cornelien Steedincx kinderen bij Anthonie sLuytslagers vereffent huys op Ons Vrouwenkerchof gest; huys geh Schollant inde Silversmitstrate; huys aen Ons Vrouwenkerchof opte stichele gest; huys geh den Kemel aende merct gest; huys geh den Hane teynden Ons Vrouwenkerchof gest; huys buyten Ste >>f085 R002_02 >> SRA, Felix Archief, 1479, SR#96, f°060 R - 002: Peter Steedincx Adriaenszone bekende niet verkopen SRA, Felix Archief, 1479, SR#96, f°125 R - 001: Cornelie Steedincx Adriaens dochter x Adriane van Eyndmeer Janssone, Jan Wijns, Adriaen van Eyndmeer, Jan de Greve en Peter Berthels momboeren van Peteren Steedincx kinderen Adriaen Steedincx x Anthonie sLuytslagers voldaen van vader.; huys geh den Kemel alh aende merct gest; huys inde Cammerstrate gest; goede van wijlen Ghijsele vander Byest en nu Peteren Colcman toebehoerende te Doerne; stede te Luysbekerlaer gel; stede te >>f125 V001_02 >>

 SRA, Felix Archief, 1479, SR#95, f°220 R - 002: Adriaen Steedinck gaf godshuyse van Onser Liever Vrouwendale in Valkenbroec datmen heet Faconshof bynnen Antwerpen daer zuster Kerstine en Katline Steedincx zijn dochters inne geprofessijt zijn lant gel in Stertingenvelt te Doerne.; Peteren en Cornelien Steedincx kinderen.

SRA, Felix Archief, 1490, SR#97, f°151 R - 002: Peter Steedincx Adriaenssone wilen gaf Lijsbetten dochter Aerts de Luytslagere weduwe Cornelis Zegers alias van Pantgate moeyen lant gel te Doerne tuss de vroente geh dLoo.

SRA, Felix Archief, 1493, SR#103, f°010 R - 001: Peter Steedincx Adriaenss wijlen verc Peteren Berthels meerssenier op lant te Doerne tuss de vroente geh dLoo.

SRA, Felix Archief, 1497, SR#107, f°273 V - 003: Kerstijne van Pantgate x Andriese Vuger verc Peteren Steedincx neve lant te Doerne in dblock van Sinte Michiels achter Luysbekerlaer.

SRA, Felix Archief, 1498, SR#114, f°188 V - 002: Adriaen van Eyndmer x Cornelien Steedincx machtigde Peteren Steedincx stede te Doerne op Menyghemerlaer.

SRA, Felix Archief, 1498, SR#113, f° 268: erfgeving - scheiding en deling tussen de erfgenamen van Laureys van Ferre (+) x Katline Schermers (+). Erfgenamen: Andries van F

erre, zijn zuster Katline van Ferre x Peter Steedinck, Katline Van Berchem (fa Roelant x Lijsbeth van Ferre (zuster van voorschreven Andries)) x Jan de Splijter. Erfenis bestaat uit vele erfrenten

SRA, Felix Archief, 1498, SR#114, f°028 V - 001: Peter Steedinck verh Adriaen Michielssoens zone hoeve gest te Lilloe en Berendrecht.

SRA, Felix Archief, 1499, SR#113, f° 267: erfgeving - Katline van Ferre (fa Laureys (+)) x Peter Stedinck, Katline van Berchem (fa Roelant x Lijsbeth van Ferre (+)) x Janne de Splijter, bekennen voldaan te zijn door hun broer
 

Kerstijne,

SRA, Felix Archief, 1469, SR#76, f°063 R - 002: Adriaen Steedinc meerssenier deb Wouteren, Gheerijden, Marien Steedincx kinderen bij Kerstijne Brasmans.; Peteren, Kerstijnen, Katlinen en Cornelien Steedincx kinderen bij Anthonie sLuytslagers.

SRA, Felix Archief, 1469, SR#76, f°085 R - 002 01: Adriaan Steedinc meerssenier, Jan de Brouwer, Jan Wijns, Aert de Luytslager en Jan de Greve momboeren van Peteren, Kerstijnen, Katlinen en Cornelien Steedincx kinderen bij Anthonie sLuytslagers vereffent huys op Ons Vrouwenkerchof gest; huys geh Schollant inde Silversmitstrate; huys aen Ons Vrouwenkerchof opte stichele gest; huys geh den Kemel aende merct gest; huys geh den Hane teynden Ons Vrouwenkerchof gest; huys buyten Ste >>f085 R002_02 >> SRA, Felix Archief, 02/09/1476, SR#90, f°225 R - 01 01: Adriaen Steedinck, rentmeester van de stad Antwerpen, bekent dat hij overgedragen heeft aan Kerstinen en Katlinen Steedincx, zijn wettige dochters, moeder was Anthonye sLuytslagers, t.b.v. het Godshuis van Onser Vrouwen Dale in Valkenbroek, gelegen te Klapdorp, alwaar de twee zussen thans verblijven en waar voors. Kerstine binnenkort geprofest zal worden: 1e Een erfelijke rente die hij op 26 februari ll. gekocht heeft van ... Akte is beschadigd. Voors. Katline en Kerstine Steedincx, in het bijzijn van broeder Wouter vanden […..] en zuster Agnes Ceels, mater van het Godshuis van Onser Vrouwen Dale, laatstgenoemden bekennen dat zij ontvangen hebben voors. Katline en Kerstine en dat laatstgenoemde binnen 8 dagen geprofest zal worden en dat Adriaen Steedinck voldaan heeft van alle zaken genoemd in de voorgaande akte.

SRA, Felix Archief, 1479, SR#95, f°220 R - 002: Adriaen Steedinck gaf godshuyse van Onser Liever Vrouwendale in Valkenbroec datmen heet Faconshof bynnen Antwerpen daer zuster Kerstine en Katline Steedincx zijn dochters inne geprofessijt zijn lant gel in Stertingenvelt te Doerne.; Peteren en Cornelien Steedincx kinderen. Inwijding - Antwerpen, , , Antwerpen, België

SRA, Felix Archief, 1476, SR#90, f°225 R - 01 01: Adriaen Steedinck, rentmeester van de stad Antwerpen, bekent dat hij overgedragen heeft aan Kerstinen en Katlinen Steedincx, zijn wettige dochters, moeder was Anthonye sLuytslagers, t.b.v. het Godshuis van Onser Vrouwen Dale in Valkenbroek, gelegen te Klapdorp, alwaar de twee zussen thans verblijven en waar voors. Kerstine binnenkort geprofest zal worden: 1e Een erfelijke rente die hij op 26 februari ll. gekocht heeft van ... Akte is beschadigd. Voors. Katline en Kerstine Steedincx, in het bijzijn van broeder Wouter vanden […..] en zuster Agnes Ceels, mater van het Godshuis van Onser Vrouwen Dale, laatstgenoemden bekennen dat zij ontvangen hebben voors. Katline en Kerstine en dat laatstgenoemde binnen 8 dagen geprofest zal worden en dat Adriaen Steedinck voldaan heeft van alle zaken genoemd in de voorgaande akte. Overlijden

Katlijne,
x met Bartholomeus Adriaens, + circa 1473, timmerman.

Treedt na de dood van haar man in het Klooster, samen met haar zus Kerstijne.

SRA, Felix Archief, 1458, SR#55, f°123 R - 002: Bertelmeeus Aryaenss x Katline Stedincx gaven elkaar huys gest aent tScuttersputte geh de Zwertenpot.

SRA, Felix Archief, 1465, SR#69, f°349 R - 003: Bouden vanden Aerde x Marie Herman Diericx dochter deb Berthelmeeuse Adriaenssone x Katlinen Steedincx.

SRA, Felix Archief, 1469, SR#76, f°063 R - 002: Adriaen Steedinc meerssenier deb Wouteren, Gheerijden, Marien Steedincx kinderen bij Kerstijne Brasmans.; Peteren, Kerstijnen, Katlinen en Cornelien Steedincx kinderen bij Anthonie sLuytslagers.

SRA, Felix Archief, 1469, SR#76, f°085 R - 002 01: Adriaan Steedinc meerssenier, Jan de Brouwer, Jan Wijns, Aert de Luytslager en Jan de Greve momboeren van Peteren, Kerstijnen, Katlinen en Cornelien Steedincx kinderen bij Anthonie sLuytslagers vereffent huys op Ons Vrouwenkerchof gest; huys geh Schollant inde Silversmitstrate; huys aen Ons Vrouwenkerchof opte stichele gest; huys geh den Kemel aende merct gest; huys geh den Hane teynden Ons Vrouwenkerchof gest; huys buyten Ste >>f085 R002_02 >> SRA, Felix Archief, 1470, SR#77, f°058 V - 002: Bertelmeeus Adriaenss tymmerman x Katline Steedincx gaven kinderen van Barbelen dochter.

SRA, Felix Archief, 1473, SR#83, f°188 R - 004: Katline Steedincx weduwe Bertelmeeus Adriaenssoens des timmermans, Jan Adriaenssone timmerman en Jacope Laureyssone zuster sone; te Nyeuwelande in Zeelant; huys geh den Swartenpot gest inde Cammerstrate bij sGortersputte; 5 cameren aen tselve huys gest .

SRA, Felix Archief, 1479, SR#95, f°220 R - 002: Adriaen Steedinck gaf godshuyse van Onser Liever Vrouwendale in Valkenbroec datmen heet Faconshof bynnen Antwerpen daer zuster Kerstine en Katline Steedincx zijn dochters inne geprofessijt zijn lant gel in Stertingenvelt te Doerne.; Peteren en Cornelien Steedincx kinderen. Eigendom Huis Zwerten Pot (met Bartholomeus Adriaens) - Antwerpen, , , Antwerpen, België

SRA, Felix Archief, 1458, SR#55, f°123 R - 002: Bertelmeeus Aryaenss x Katline Stedincx gaven elkaar huys gest aent tScuttersputte geh de Zwertenpot. Overlijden 15-2a:


2. Maria,
huwelijkse voorwaarden in 1464, Antwerpen, x Jan Rijthovens, alias Jan Wijns, barbier.

 SRA, Felix Archief, 1455, SR#50, f°108 R - 004: Meesteren Jan de brouwere tresorier en Gielijs vanden Wijngaerde voor heer Kerstiane Adriaenss canonicke in Onser Liever Vrouwenkerke tAntwerpen verc Peteren Ysen x Gherijden Adriaen Steedincxdochter en Wouter en Marie Steedincx huys gest op Onser Vrouwenkerchof tuss huys en Peter Cants huys canter inder voers kerken; tgelasen venster gest inden muer tes canters waert en tgelas achter inden weech gestaen.

SRA, Felix Archief, 1464, SR#68, f°256 V - 001: Jan Rijthovens barbier x Marie dochter Adriaen Stedincx x Xpinne Brasmans huw voorw; heffende inden Peele inde meyere vanden Bossche; heffende tEeckeren inde Biest.

SRA, Felix Archief, 1465, SR#69, f°302 V - 004: Wouter Stedinc en Marie Stedincx zus x Janne Rijthovens berbier voldaen van Adriane Stedinc vader.

SRA, Felix Archief, 1469, SR#76, f°063 R - 002: Adriaen Steedinc meerssenier deb Wouteren, Gheerijden, Marien Steedincx kinderen bij Kerstijne Brasmans.; Peteren, Kerstijnen, Katlinen en Cornelien Steedincx kinderen bij Anthonie sLuytslagers.

SRA, Felix Archief, 1470, SR#77, f°137 R - 001: Peter Ydesone van Ziericxzee x Gheenden Adriaen Steedincx dochter en jan Riethovens alias Jan Wijns berbier x Marien Adriaen Steedincx dochter bekenden Adriaen Steedinc sweer en vader.

SRA, Felix Archief, 1471, SR#80, f°164 R - 02: Adriaen Steedinc voors., laat na zijn dood na aan Marie Steedincx, zijn wet. dochter, moeder was Kerstyne Brasmans, een erfelijke rente van 9 pond, bezet op al zijn goederen.

SRA, Felix Archief, 1472, SR#81, f°103 V - 002: Adriaen Steedinc meerssenier gaf Marien Steedincx dochter bij Kerstijne Brasmans; Joesijnen Joes sHoogen dochter. Huwelijkse voorwaarden (met Jan Rijthovens) - Antwerpen, , , Antwerpen, België

SRA, Felix Archief, 1464, SR#68, f°256 V - 001: Jan Rijthovens barbier x Marie dochter Adriaen Stedincx x Xpinne Brasmans huw voorw; heffende inden Peele inde meyere vanden Bossche; heffende tEeckeren inde Biest. Overlijden

Wouter,

SRA, Felix Archief, 1455, SR#50, f°108 R - 004: Meesteren Jan de brouwere tresorier en Gielijs vanden Wijngaerde voor heer Kerstiane Adriaenss canonicke in Onser Liever Vrouwenkerke tAntwerpen verc Peteren Ysen x Gherijden Adriaen Steedincxdochter en Wouter en Marie Steedincx huys gest op Onser Vrouwenkerchof tuss huys en Peter Cants huys canter inder voers kerken; tgelasen venster gest inden muer tes canters waert en tgelas achter inden weech gestaen.

SRA, Felix Archief, 1465, Sr#69, f°305 V - 002: Wouter Steedinc Adriaenss deb Cornelise Snelle schipmanne van eenen boeyerschepe.

SRA, Felix Archief, 1465, SR#69, f°302 V - 004: Wouter Stedinc en Marie Stedincx zus x Janne Rijthovens berbier voldaen van Adriane Stedinc vader.

SRA, Felix Archief, 1469, SR#76, f°063 R - 002: Adriaen Steedinc meerssenier deb Wouteren, Gheerijden, Marien Steedincx kinderen bij Kerstijne Brasmans.; Peteren, Kerstijnen, Katlinen en Cornelien Steedincx kinderen bij Anthonie sLuytslagers.

Gherijde,
x met Peter Ysens,

SRA, Felix Archief, 1455, SR#50, f°108 R - 004: Meesteren Jan de brouwere tresorier en Gielijs vanden Wijngaerde voor heer Kerstiane Adriaenss canonicke in Onser Liever Vrouwenkerke tAntwerpen verc Peteren Ysen x Gherijden Adriaen Steedincxdochter en Wouter en Marie Steedincx huys gest op Onser Vrouwenkerchof tuss huys en Peter Cants huys canter inder voers kerken; tgelasen venster gest inden muer tes canters waert en tgelas achter inden weech gestaen.

SRA, Felix Archief, 1469, SR#76, f°063 R - 002: Adriaen Steedinc meerssenier deb Wouteren, Gheerijden, Marien Steedincx kinderen bij Kerstijne Brasmans.; Peteren, Kerstijnen, Katlinen en Cornelien Steedincx kinderen bij Anthonie sLuytslagers.

SRA, Felix Archief, 1470, SR#77, f°137 R - 001: Peter Ydesone van Ziericxzee x Gheenden Adriaen Steedincx dochter en Jan Riethovens alias Jan Wijns berbier x Marien Adriaen Steedincx dochter bekenden Adriaen Steedinc sweer en vader
XVI - XVII - XVIII - Adriaen Van Eyndmer, + Breda 27 juli 1508, Huwelijkse voorwaarden in 1478, Antwerpen, x met Cornelia Stedincx, deze x met Jan van Hoilten, Mr - Burgemeester Breda (1515 & 1523) - Schout van Terheiden, zoon van Claes van Hoilten †/1512 en Matijse Van Apselt †.


SRA, Felix Archief, 1479, SR#96, f°027 R - 001: Cornelie Steedingx x Adriane van Eyndmeere verc Peteren Ruebins en Adriane vander Beelen crudeniers van Brugghe op huys geh Scollant inde Silversmitstrate tuss huys geh de Galeye westwaert en huys geh Hemelrijck. µ

SRA, Felix Archief, 1479, SR#96, f°026 V - 002 01: Adriaen Steeding meerssenier en Cornelie Steedingx dochter x Adriane van Eyndmeer gaven Peteren Ruebens en Adriane vander Beelen crudeniers van Brugghe huys, stalle inde Silversmitstrate tuss huys geh de Galeye westwaert en huys geh Hemelrijc comende achter ute met eenen gange en poertkene onder thuys geh den Blaesbalch dwelc hier afgespleten is tot inden Loosengawech datmen heet de Cuyperstrate; huys geh den Candeleere inde >>f026 V002_02 >> SRA, Felix Archief, 1479, SR#96, f°060 R - 003: Cornelie Steedincx Adriaens dochter x Adriane van Eyndmeer bekende Adriane Steedincx vader x Anthonien sLuytslagers. SRA, Felix Archief, 1479, SR#96, f°125 R - 001: Cornelie Steedincx Adriaens dochter x Adriane van Eyndmeer Janssone, Jan Wijns, Adriaen van Eyndmeer, Jan de Greve en Peter Berthels momboeren van Peteren Steedincx kinderen Adriaen Steedincx x Anthonie sLuytslagers voldaen van vader.; huys geh den Kemel alh aende merct gest; huys inde Cammerstrate gest; goede van wijlen Ghijsele vander Byest en nu Peteren Colcman toebehoerende te Doerne; stede te Luysbekerlaer gel; stede te >>f125 V001_02 >> SRA, Felix Archief, 1490, SR#97, f°095 V - 001: Herman Brant, Adriaen van Eyndmeere, Henric van Etten en Joos van Wijct ingesetenen der stad en land van Breda bekenden Jan Pels en Dierc Janssone borg aen Hansse Rottenborch.

SRA, Felix Archief, 1498, SR#114, f°188 V - 002: Adriaen van Eyndmer x Cornelien Steedincx machtigde Peteren Steedincx stede te Doerne op Menyghemerlaer. Stadsarchief Breda, 17/09/1499, Vestbrieven 1499 - 1502,

Schepenbank Breda 1499-1811, inventarisnummer 415, blad 030r: "Partij Merten Jansz van den Putte A. vercoft aen Adriaen van Eijndmer. Dit is medepant van B., C. en D. die al den Godshuys en convent van Sinte Bernaerts opt Schelle toe te behoiren plagen, als van 11 rijnsgulden erfchijns en van 15 tornoisen erfchijns."

Stadsarchief Breda, 06/04/1501, Vestbrieven 1499 - 1502, Schepenbank Breda 1499-1811, inventarisnummer 415, blad 194v: "Peter van der Daesdonck heeft A vercocht aan Adriaen van Eijndmer, onse medeschepen, en aen diens huysfrou Cornelie Adriaens Stedinxdr. En als coopers bescaedt wordde van de medepantscappe mogen sij die scade verhalen op B. Hendrick van der Daesdonck bekent dat sijn brueder Peter van der Daesdonck op A geërfdeelt is."

Stadsarchief Breda, 17/08/1507, Vestbrieven 1506 - 1508,

Schepenbank Breda 1499-1811, inventarisnummer 417, blad 145v: "Partij Adriaen van Eijndmer, onse mede scepenen, en sijn brueder Jan van Eijndmer, bekenden dat sij achtervolgende A., de erfchijns B. overgegeven hebben aen hun nicht Anne Antels. Als Anne Antels sonder wittige oir aflivich wordt, moet B. volgen de sijde van wair die gecomen is" Stadsarchief Breda, 08/04/1508, Vestbrieven 1506 - 1508,

Schepenbank Breda 1499-1811, inventarisnummer 417, blad 024v: "Partij Henrick Henricxzone de Bye de erfchijns vercoft aen Adriaen van Eijndmer. Gevest Jan Jansz van Eijndmer tot behoef van sijn brueder Adriaen van Eijndmer" Stadsarchief Breda, Vestbrieven 1510 - 1511,

 Schepenbank Breda 1499-1811, inventarisnummer 419, blad 213v: "Cornelis Jacobssone van Ceters heeft de erfchijns vercoft aan joufrou Cornelie Stedincx wedue van Adriaen van Eijndmer, tot behoef van Adriaenen en Lijnken, onmundige kynderen van wijlen Adriaen Schuyts en Gertrude van Eijndmer, heur dochter"

Stadsarchief Breda, 16/05/1514, Vestbrieven 1514, Schepenbank Breda 1499-1811, inventarisnummer 422, blad 042v: "Boven A. bekent Peter Goossenssone van den Waeyenberch noch sculdich te zijn aen de erfgenamen van wijlen Engele Jan van der Poirte wedue de som B. De som te betalen aen de erfgenamen, en de rog te leveren bynnen Breda aen de kynderen van wijlen Adriaen van Eijndmer, als dair op gedeelt zijnde."

Stadsarchief Breda, 01/06/1520, Vestbrieven 1520, Schepenbank Breda 1499-1811, inventarisnummer 427, blad 052v, 053r: "Joufrou Cornelie Stedings met man Jan Van Hoilten onse mede scepen, te kennen geven dat wijlen Adriaen van Eijndmer, heur man was, en diens broer Jan van Eijndmer, volgens testament van hun zuster Hillegond van Eijndmer, op 17/08/1507, A. overgegeven hebben aan Anne Jan Antelsdr ..." Huwelijkse voorwaarden (met Cornelia Stedincx) - Antwerpen, , , Antwerpen, België

SRA, Felix Archief, 1478, SR#93, f°135 R - 001: Adriaen van Eyndmeer Janssone wijlen x Cornelie Steedincx Adriaens dochter huw voorw. Overlijden - Breda, , , Noord-Brabant, Nederland In de OLV Kerk van Breda ligt er een grafsteen met de volgende tekst: "Hier leet begraven Ariaen van Eyntmeer sterf A° XVc en VIII den XXVII en July. Hier is begrave Joffr. Corneli Steedincx, Ariaen van Eyndmeer wijf was sterf A° XVc en joffr. Geertruye harer beyder dochter Ariaen Schoyte wijf was sy sterf A° XVc en IIII den XXVen dach in Julius. God heb haer ziele" Bronnen: Taxandria; tijdschrift voor Noordbrabantsche geschiedenis en volkskunde, jrg 44, 1937, 01-01- 1937, p.271 Bronnen: - overlijden: Taxandria; tijdschrift voor Noordbrabantsche geschiedenis en volkskunde, jrg 44, 1937, 01-01-1937, p.271

SRA, Felix Archief, 1469, SR#76, f°063 R - 002: Adriaen Steedinc meerssenier deb Wouteren, Gheerijden, Marien Steedincx kinderen bij Kerstijne Brasmans.; Peteren, Kerstijnen, Katlinen en Cornelien Steedincx kinderen bij Anthonie sLuytslagers.

SRA, Felix Archief, 1469, SR#76, f°085 R - 002 01: Adriaan Steedinc meerssenier, Jan de Brouwer, Jan Wijns, Aert de Luytslager en jan de Greve momboeren van Peteren, Kerstijnen, Katlinen en Cornelien Steedincx kinderen bij Anthonie sLuytslagers vereffent huys op Ons Vrouwenkerchof gest; huys geh Schollant inde Silversmitstrate; huys aen Ons Vrouwenkerchof opte stichele gest; huys geh den Kemel aende merct gest; huys geh den Hane teynden Ons Vrouwenkerchof gest; huys buyten Ste >>f085 R002_02 >>

SRA, Felix Archief, 1479, SR#96, f°026 V - 002 01: Adriaen Steeding meerssenier en Cornelie Steedingx dochter x Adriane van Eyndmeer gaven Peteren Ruebens en Adriane vander Beelen crudeniers van Brugghe huys, stalle inde Silversmitstrate tuss huys geh de Galeye westwaert en huys geh Hemelrijc comende achter ute met eenen gange en poertkene onder thuys geh den Blaesbalch dwelc hier afgespleten is tot inden Loosengawech datmen heet de Cuyperstrate; huys geh den Candeleere inde >>f026 V002_02 >> SRA, Felix Archief, 1479, SR#96, f°027 R - 001: Cornelie Steedingx x Adriane van Eyndmeere verc Peteren Ruebins en Adriane vander Beelen crudeniers van Brugghe op huys geh Scollant inde Silversmitstrate tuss huys geh de Galeye westwaert en huys geh Hemelrijck.

SRA, Felix Archief, 1479, SR#96, f°060 R - 003: Cornelie Steedincx Adriaens dochter x Adriane van Eyndmeer bekende Adriane Steedincx vader x Anthonien sLuytslagers. SRA, Felix Archief, 1479, SR#96, f°125 R - 001: Cornelie Steedincx Adriaens dochter x Adriane van Eyndmeer Janssone, Jan Wijns, Adriaen van Eyndmeer, Jan de Greve en Peter Berthels momboeren van Peteren Steedincx kinderen Adriaen Steedincx x Anthonie sLuytslagers voldaen van vader.; huys geh den Kemel alh aende merct gest; huys inde Cammerstrate gest; goede van wijlen Ghijsele vander Byest en nu Peteren Colcman toebehoerende te Doerne; stede te Luysbekerlaer gel; stede te >>f125 V001_02 >> SRA, Felix Archief, 1479, SR#95, f°220 R - 002: Adriaen Steedinck gaf godshuyse van Onser Liever Vrouwendale in Valkenbroec datmen heet Faconshof bynnen Antwerpen daer zuster Kerstine en Katline Steedincx zijn dochters inne geprofessijt zijn lant gel in Stertingenvelt te Doerne.; Peteren en Cornelien Steedincx kinderen. SRA, Felix Archief, 1498,

SR#114, f°188 V - 002: Adriaen van Eyndmer x Cornelien Steedincx machtigde Peteren Steedincx stede te Doerne op Menyghemerlaer.

Stadsarchief Breda, 06/04/1501, Vestbrieven 1499 - 1502, Schepenbank Breda 1499-1811, inventarisnummer 415, blad 194v: "Peter van der Daesdonck heeft A vercocht aan Adraien van Eijndmer, onse medeschepen, en aen diens huysfrou Cornelie Adriaens Stedinxdr. En als coopers bescaedt wordde van de medepantscappe mogen sij die scade verhalen op B. Hendrick van der Daesdonck bekent dat sijn brueder Peter van der Daesdonck op A geërfdeelt is."

Stadsarchief Breda, 22/09/1509, Vestbrieven 1509, Schepenbank Breda 1499-1811, inventarisnummer 418, blad 037r, 037v: "Lijsbeth Petersdr van Buyten, wedue van Jacob Reijmbouts, met voogd Mr Jan van Hoilten, heeft de erchijns vercoft aan joufrou Cornelie Stedincx, weduwe van Adriaen van Eijndmer, voir heur selven en tot bhoef van heur dochter Anne. ...."

Stadsarchief Breda, Vestbrieven 1510 - 1511, Schepenbank Breda 1499-1811, inventarisnummer 419, blad 213v: "Cornelis Jacobssone van Ceters heeft de erfchijns vercoft aan joufrou Cornelie Stedincx wedue van Adriaen van Eijndmer, tot behoef van Adriaenen en Lijnken, onmundige kynderen van wijlen Adriaen Schuyts en Gertrude van Eijndmer, heur dochter" Stadsarchief Breda, 18/12/1510, Vestbrieven 1510 - 1511,

Schepenbank Breda 1499-1811, inventarisnummer 419, blad 170v: "Jacob Roelof Wijnenz is de som X debet aan joufrou Cornelie Stedincx tot behoef van Adriaen Schuyts kinderen. en om X voir de kynderen te versekeren heeft Jacob te wairborge geset sijn huys"

Stadsarchief Breda, 01/06/1520, Vestbrieven 1520, Schepenbank Breda 1499-1811, inventarisnummer 427, blad 052v, 053r: "Joufrou Cornelie Stedings met man Jan Van Hoilten onse mede scepen, te kennen geven dat wijlen Adriaen van Eijndmer, heur man was, en diens broer Jan van Eijndmer, volgens testament van hun zuster Hillegond van Eijndmer, op 17/08/1507, A. overgegeven hebben aan Anne Jan Antelsdr ..." Huwelijkse voorwaarden (met Adriaen Van Eyndmer) - Antwerpen, , , Antwerpen, België SRA, Felix Archief, 1478, SR#93, f°135 R - 001: Adriaen van Eyndmeer Janssone wijlen x Cornelie Steedincx Adriaens dochter huw voorw.

 

Uit dit huwelijk:

Gertrude van Eyndmer,
+ Breda 25.07.1650,

Anna van Eyndmer,
+ Breda 24.05.1563, x  metAndries van Liere, + Breda 16.05.1522.

Stadsarchief Breda, 28/03/1514, Vestbrieven 1514, Schepenbank Breda 1499-1811, inventarisnummer 422, blad 090r: "Henrick Hubrecht van Stevenssone bekent dat hij het goed genomen heeft tot een gerechte erve tegens Heer Dyrck van Mer, priester en capellaen tot Breda, en tegens Jan van Eijndmer, Anna Adriaensdr van Eijndmer en Cornelis Jacopssen van Ceters als als gemechtich van Mr Gabriel van Mer, doctor in de rechten, van Gielis van Mer, wijlen Anthonis van Mer sone (procuratie van Breda 1514-03-01), Jan van Eijndmer voir hem selven, Anna wijlen Adriaensdr van Eijndmer met voogd Cornelis Jacopssen van Ceters, en Cornelis Jacopssen van Ceters als voogd van Adriaenken en Lijnken onmundige kynderen wijlen Adriaen Scoyts en joufrou Geertrude van Eijndmer, en Jan van Eijndmer als toesiender van die kynderen, hebben A. uutgegeven aen Jan Daniel van Leijden en met hem Jan Jan Braetssone, Claeus Jan Braetsz gebruederen en Merten Anthonis Mertenssone om erfchijns B. ..." Testament - Breda, , , Noord-Brabant, Nederland Bronnen: Taxandria; tijdschrift voor Noordbrabantsche geschiedenis en volkskunde, jrg 44, 1937, 01-01- 1937, p.271 Huwelijk (met Andries van Liere) Overlijden - Breda, , , Noord-Brabant, Nederland Ligt begraven in de OLV Kerk van Breda met volgend grafschrift: "Hier licht begrave edele en weerde here jonckheere Andries van Liere die sterf A° XVc XXII den XXVI in Mey en edele en weerde joncvr Anna van Eyndmer zy huysvrou die stierf A° XVc en LXIII den XXIIII in Mey" Bronnen: Taxandria; tijdschrift voor Noordbrabantsche geschiedenis en volkskunde, jrg 44, 1937, 01-01- 1937, p.271 Bronnen: - overlijden: Taxandria; tijdschrift voor Noordbrabantsche geschiedenis en volkskunde, jrg 44, 1937, 01-01-1937, p.271 

 

XV - XVI - XVII - Schoyte Adriaen (S + N), ° ca. 1470, x met  Gertrude Van Eyndmer fa Adriaen x Cornelia Stedincx/ Steedincx.

 

De ouders van Adriaen Schoyte (x Joanna Kerremans) zijn Jan Schoyte x Cat harina Van Wijntrude alias Van Dinter de Breda). Hun kinderen zijn : Jan Schoute (ongehuwd overleden), Adriaen Schoyte (x Joanna Kerremans) en Catharina Schoyte (x Antoon Vlemincx heer van Celles). Mogelijk geeft  de naam Vlemincx heer van Celles nadien aanleiding tot Vlemincx diemen heet van Zelle, En is de hieronder vermelde Geertruyt een dochter van Antoon Vlemincx x Catharina Schoyte.

 

Vraag is of het in deze vestbrieven om onderstaande Adriaen Schoute gaat .Met dank aan Tom De Preter. De vader van Adriaen Schoyte (man van oa Joanna Keerman/Kerman/Kerreman en schepen in Breda) was blijkbaar Adriaen Schoyte.

Vestbrieven 1513, Schepenbank Breda 1499-1811, inventarisnummer 421, blad 066Ar:

"Henrick Fray heeft de erfchijns vercocht aan Jan van Hoilten tot behoef van Adriaenken en Lijnken onmundige kynderen van wijlen Adriaen Schoyts"  In de marge van de akte: "op 30/12/1547 bekent Adriaen Schoyte, scepen in Breda, dat Pauwels Fraey mede namens sijns zuster de erfchijns gelost heeft"

Dit heb ik ondertussen bevestigd gekregen door verschillende aktes in het stadsarchief van Breda.  Deze Adriaen was getrouwd met Gertrude van Eyndmer dv Adriaen van Eyndmer en Cornelia Stedincx (ook Steedincx).

Ik heb ook een genealogie teruggevonden in Taxandria jg 44, 1937, p.271 (op Delpher)  waar een deel van het probleem ligt.  De auteur vermeldt immers dat Adriaen Schoyte (mv Gertrude van Eyndmer) twee dochters had nl Adriana en Catharina (vv Antoon Vlemincx diemen heet van Zelle, zie ook uw voorouderlijst).  Adriana is echter verkeerde lezing van Adriaen, een zoon dus.

Uit dit huwelijk:

 

Schoyte Adriaen,

 

Schoyte Catharina, x met Antoon Vlemincx heer van Zelle/Celles, 

 


 

XIV - XV - XVI - Schoyte  - Schout - Schoote Adriaen (S + N), ° ca. 1500, + Breda 22.08.1558, x 1 met Jenne - Joanna Kerremans,  (zij is wellicht fa Jan Kerreman (ridder, Heer van Waesbeke, drossaard van het Land van Rijen, + Mechelen ca 1514) x ... zie verder akte hieronder), + Mechelen 1544 (zij x 1 met Willem Suls (heer van Mortsele, schout van Heist, + Heist op 25/3/1541, zoon van Jan Suls x Joanna Vincx), x 2 met Anne Laureijs Joos, x 3 met jonkvrouw Johanne Van der Heyden, we Schoyte Adriaen.

 

Stadsarchief Breda - Vestbrieven.

Aldus schrijft nog Koen Vervekken: Heb nog het volgende gevonden over Johanna Van der Heyden: ze was een eerste maal gehuwd geweest met Willem Suls (heer van Mortsele, schout van Heist, + Heist op 25/3/1541, zoon van Jan Suls x Joanna Vincx), en moet bijgevolg omstreeks 1542 een 2e maal gehuwd geweest zijn met Adriaen Schoyte (in Mechelen meestal Schuyte genoemd). Ze was een dochter van Jan van der Heyden x Barbara Steynemeulen. Haar zuster Barbara Van der Heyden (+ OLV Waver 10/12/1565) was gehuwd met Godevaert Suls (een broer van Willem Suls). Bronnen: Schepenregisters en notariaat stad Mechelen; en Albertina Bibliotheek, Brussel, Manuscriptenzaal, Liber Familiarum, Fonds Houwaert, register BR II 6601.

De cirkel is dus rond: we zijn terug aanbeland in Mechelen …

 

Uit onderstaande akte leren we dat Joanna Kerremans waarschijnlijk overleed in 1544 te Mechelen, en dat er enkele kinderen jong gestorven moeten zijn (in akte weeskamer zijn er 8 kinderen !) :

stadsarchief Mechelen, weeskamer, register 4 (1539-1544), f° 83.1 (los blad), dd 20/3 (geen jaar vermeld): Aanstelling van voogden over de minderjarige kinderen van Adriaen Scruyt (= Schuyt) x Joanna Kerremans (+). Er zijn 8 kinderen. Voogden zijn Jan Van Liere en Willem Kerremans

Uit onderstaande blijkt dat dochter Marie Schoyte (uit 2e huwelijk) 2x gehuwd was, eerst met meester Severijn Tornet, en later met de Engelsman Thomas Hil :

Stadsarchief Antwerpen, SR 387 (1586), f° 205v° Anna Schoyte (Adriaensdochter wijlen) weduwe van Aerdt van Driele. Haar zuster Marie Schoyte x mr Severijn Tornet (+), xx Thomas Hil (Engelsman), verkopen samen aan Jan Van Boeckel 2/5 delen en 1/3 deel van seker 10 gemeten lants buyten dese stadt ontrent de roode poorte geheten Crekelenberch, hun verstorven van hun vader Adriaen Schoyte bij scheydinghe ende deylinghe voor schepenen van Breda op 16/6/1567 tussen Roelandt Schoyte ende de voorschreven onverdeylt hebben behouden (1/8/1586)

Zoon Lodewick Schoyte (woont Aarschot in 1567) zou gehuwd geweest zijn met Catharina van den Wiele (bron : stadsarchief Antwerpen, PK 3295, microfilm 620735)

Stadarchief Antwerpen, SR 364 (1581), f° 145 Mathijs Boeckel gemachtigd van Gheertruyt Vlemincx diemen heet Van Zelle (weduwe wijlen Joncker Jan Van Lixboonen) met haar momboir Joncker Janne Van Lyer (rentmeester in het kwartier van Diest), ook namens haar kinderen (procuratie te Diest dd 27/10/1580), verkoopt aan de momboiren van de kinderen van Gomaer Van Halmale x Anna Van Fockenborch de 46 carolus gulden 8 stuyvers erffelijk die Margriete Scheyff (weduwe van ridder Willem van de Werve) op 16/7/1563 verkocht aan Gheertruyt Vlemincx (6/11/1581)

Volgens gepubliceerde genealogiën van de familie Kerremans (dient wel nog bewezen te worden door schepenakten) zou Joanna Kerremans (x Adriaen Schoyte) een dochter zijn van  Jan Kerreman (ridder, Heer van Waesbeke, drossaard van het Land van Rijen, + Mechelen ca 1514) x Elisabeth Vlemincx alias Van Oostenrijck (dochter van Roeland Vlemincx alias van Oostenrijck (Heer van Herenthout, ridder) x Catharina Colibrant). Roeland Vlemincx alias Van Oostenrijck (x Catharina Colibrant) zou zoon zijn van Antonius Vlemincx x Joanna Van Bouchout.  Catharina Colibrant (x Roeland Vlemincx alias van Oostenrijck) zou dochter zijn van Hendrik Colibrant x Adelheid van Mechelen).

Jan Kerreman (x Elisabeth Vlemincx alias Van Oostenrijck) zou zoon zijn van Philip Kerreman (heer van Waesbeke, ridder) x Margriete Raduwaerts (dame van Berdegem).

 

Uit dit huwelijk

1. Schoyte Izabelle, x met Franchois Duwaet,

 

Schoyte Roeland,

 

Schoyte Geertruit,

 

Schoyte Johanna, x met Gommaer De la Rue,

     Uit dit huwelijk:

     De la Rue Margriete, 

     De la Rue Anne,  

     De la Rue Jenneken, x 1 met Cornelis Bernaert Spangiaerts, x 2 met Willem Janssen De Pricker, 

 

Schoyte Lodewick, wonende Aarschot, x ? met Catharina Van den Wiele,

 

Schoyte Anne, x met jonker Aert(s) Van Driel(e),

 

2. Schoyte Mariken., naedochter, x 1 ca. 1576 met meester Severijn Cornet, zangmeester -componist, O.L.V.-kerk Antwerpen, ex Valenciennes, + Antwerpen 1582, (x 1 ca. 1559 met Jehanne Barbé, fa Antonius, ), x 2 met Engelsman Thomas Hil.

     Uit dit huwelijk: 

     1a. Cornet Anna,  ° ca. 1559, x ca. 1588 met Charles Barbé (neef),

          Uit dit huwelijk:

          Barbé Anne, (°) Sint-Jacob 07.11.1595 (g. meester Cornelius Verdonck componisrt en Maria Schuyte),

     Cornet Suzanne, ° ca. 1560,  jong gestorven.

 

De bovenstaande families en aktes met dank aan Tom De Preter.

 


 

XIII - XIV - XV - Van Bo(e)ckel Mathijs (N4580 + S6984 + N7260 + S8872 + S11496 + S12158 + S14600 + S25384), ° ca. 1530, + Mechelen OLV 26.02.1608, x met Geertruit Schoijte - Schoote - Schuijts - Van de Schuijt (N4581 + S6985 + N7261 + S8873 + S11497 + S12169 + S14601 + S25385), ex Breda, fa joncker Adriaen Schoyte (schepen van Breda in 1546, 1547, 1549, 1554, 1558), + Breda in 1567, en was afkomstig van Antwerpen of één van de randgemeenten.

 

Genealogisch Repertorium van het Mechels District (François Van der Jeught)

Notariaat Jan Harlinghen f°384r - dd 11.09.1621:

Jan De la Faille, zoon van Rogier De la Faille, koopman, kopen van de kinderen en erfgenamen van wijlen Geertruit Schoijte en Mathijs Van Boeckle, namelijk Michiel Van Boecke, Hendrick De Rijcke met zijn echtgenote Anna Van Boecke, vervangend Arnout Van Boeckel, Adriane Van Boeckel, we van Gillis Van Triest, mede voor de kinderen van wijlen Peters Van Boeckel, en Maeken Van Boeckel, dochter van Jan Van Boeckel, gehuwd met Cornelis Bocx, allen bijgestaan door Nicolaes Godschalck, die voor hen optreedt, een huis gelegen in de Koestraat, Het Wit Schaap genaamd, gestaan tussen Wouter Van Rijckenroij, bakker, en dat van Marten Apts alias Van Kiel, achteraan uitgevende op het ...

Vermelde Geertruijt Schoijte had het pand gekocht van Daniel Serjacobs. De koopsom bedraagt 2300 gulden mits nog enkele renten.

 

Uit dit huwelijk:

 

Van Boeckel Petrus, XIII - XIV (S4436 + S5748 + S6084 + S12692),

 

Van Boeckel Michael, XII - XIII (S3492 + S7300),

 

Van Boeckel Joannes, x ca. 1595 met Magdalena Van Goubergen,

     Uit dit huwelijk:

     Van Bouckel Maria, (°) Heist 07.02.1599 (g. Adrianus Van Kets en Maria ...) x met Cornelis Bocx, gezinnen daar,

     Van Bouckel Anna, (°) Heist 23.08.1601 (g. Adrianus Wouters en Elisabeth Backers), 

 

Van Bockel Arnoldus, XII (N2290 + N3630),

 

Van Boeckel Anna - Tanneken, x Mechelen Jan 18.01.1605 (g. Maskelier Arnoldus, Van Bockel Arnoldus en Van Bockel Matthijs) met De Rijck alias Truijts Henrick,

Genealogisch Repertorium van het Mechels District (François Van der Jeught)

Notariaat Jan Harlinghen f°458r - dd 23.11.1621:

Hendrick Truijts alias De Rijcke, zoon van Daniel Truijts alias De Rijcke, inwoner van Mechelen, gehuwd met Anna Van Bouckele, lenen ...

Zij stellen als borg hun huis huis met twee percelen daaraan gelegen, mn een herberg genaamd De Ingel, gelegen bij Den Dijck van Itegem en twee percelen Het Dijckvelt en het Anna Lenaertsvelt, alle gelegen onder de jurisdictie van Heist. Zij verkregen de eigendommen door erfenis van wijlen haar ouders Mathijs Van Bouckele en Geertruijt Schoote, waarvan de akte werd verleden op 7 juli 1621. Ook een huis binnen Antwerpen wordt als borg ...

De andere drievierde delen behoren toe aan Adriana Van Bouckel en Michiel Van Bouckel, zuster en broer van de comparante. Hendrick De Rijcke stelt tot medepand 2 bunder land, geërfd van zijn oudersn gelegen in Sint-Katelijne-Waver...

     Uit dit huwelijk:

     De Rijck Adrianus, (°) Mechelen Jan 08.07.1607 (g. Colemans Egidius en Schuijts Gertrudis),

     De Rijck Anna, (°) Mechelen Jan 07.07.1610 (g. Van Bouckel Michael en Braeckmans Elijsabeth),

     De Rijck Joannes, (°) Mechelen Jan 09.02.1613 (g. Van Immerseel Joannes en Vetters Elisabeth),

     De Rijcke Maria, (°) Mechelen Jan 16.08.1615 (g. De Rijcke Petrus en Verijcke Catharina),

     De Rijck Gertudis, (°) Mechelen Jan 16.06.1619 (g. Sabaet Nicolaus en Sihute Gertrudis),

 

Van Bockel Adriana, + Mechelen Jan 1634, x (niet Heist, Mech,) met Van Trist Silis - Egidius, fs Michiel en Elisabeth Eschericx,

Genealogisch Repertorium van het Mechels District (François Van der Jeught)

Notariaat Jan Harlinghen f°33r - dd 09.01.1617:

Philips Van Bierbeke, zoon van wijlen Eustachius Van Bierbeke, machtigt Cornelis Van Harlingen, om met zijn mede-erfgenamen de verdeling op te maken van de bossen gelegen onder Rijmenam en Keerbergen, nagelaten door hun grootouders wijlen Michiel Van Triest en Elisabeth Eschericx, en om tot een overeenkomst te komen met zijn oom en tante Gillis Van Triest en Adriana Van Boeckel.

     Uit dit huwelijk:

     Van Trist Adrianus, (°) Mechelen P&P 16.09.1608 (g. De Rijck Hendrick en Van Bockel Maria).

 

Van Boeckel Gertrudis, x Mechelen P&P 23.12.1612/12.01.1613 (g. Oliviers Rombout, Van Cranen Rombout en Roeckens Servatius) met Valentijn - Valentini Philippus,

     Uit dit huwelijk: geen x van de kinderen in Mechelen,

     Valentini Philippus, (°) Mechelen Jan 11.12.1613 (g. Van den Rijkel Henricus en Van de Schuijt Gertudis),

     Valenteijn Maria, (°) Mechelen OLV 19.08.1616 (g. Voestaert Adriaen en Van Boeckel Maeijcken).

 

Terug naar startpagina Terug naar startpagina stamboom