Voorouderlijst Schoevaerts Martinus

 

Schovaer(t)s, Schoovaer(t)s, Scoevaert(s), -vaers, -vaerdts, Schoeffaerts

Patroniem, genitief van Govaert. Zie verder daar.

 


Begin Berg 1624.

 

XIV - Schovaerts ...

 

Uit dit huwelijk:

 

Schovaerts Servatius, x met Van Abbeel Anna, + Berg 18.04.1661 vv,

     Uit dit huwelijk:

     Schovaerts Antonius, () Berg 07.09.1644 (g. Antonius Van Abbeel en Elisabeth Vander Zijpe),

     Schovaerts Stephanus, () Berg 16.07.1647 (g. Stephanus Gijuls ? en Catharina Grietens),

     Schovaerts Martinus, () Berg 16.07.1647 (g. Martinus Schoevaerts en Martina Crabeels),

     Schovaerts Anna, () Berg 29.01.1650 (g. Ludovicus Van Ham en Anna Vander Hoeven),

     Schovaerts Philippus, () Berg 27.11.1652 (g. Philippus Winnepenninckx en Maria Boeders),

     Schovaerts Bernardus, () Berg 29.11.1653 (g. Bernardus Van Dorne en Catharina Vander Zijpe),

     Schovaerts Maria, () Berg 29.10.1656 (g. Guilielmus Verhaecht en Maria Ghets), 

 

Schovaerts Martinus, XIII (M4114). 

 


 

XIII - Scho(e)vaerts Martinus (M4114), ? Berg, x Kampenhout 27.11.1647 (g. Gaspar Blockmans en Antonius Schoevaers) met Van Etterbeeck Joanna (M4115), () Kampenhout 21.11.1628 (g. Dnus Joannes Culens en Elisabeth Verstraeten).

 

Not. Brants Boortmeerbeek 20.03.1706:

Schoevaerts Martinus x Joanna Van Etterbeeck, hun gezin in Kampenhout. De kinderen:

Cornelius Schoevaerts x Elisabeth Van Doren,

Joannes Schoevaerts + x Guilielmus Moermans,

Elisabeth Schoevaerts x Peter Meulemans raymaecker te Herent,

Maria Schoevaerts x Adrianus Vande Wijngaert,

Servaes Schoevaerts x Barbara Courtois (Artois),

zij verkopen aan hun zus en schoonbroer Henri De Backer en Catharina Schoevaerts hun deel dat ze van hun ouders Martinus Schoevaerts en Joanna Van Etterbeeck hebben gerfd.

 

Uit dit huwelijk:

 

Schoevaerts Servaes, wonen Op de Voort, () Kampenhout 19.01.1650 (g. Servaes Schoyvaerts en Martina Corbeels), + Kampenhout 27.11.1736, x 1 met Elisabeth Vanden Schrieck, + Kampenhout 10.01.1678, x 2 met Catharina Moermans, () Kampenhout 01.04.1653, + Kampenhout ..08.1691, fa Henricus en Barbara Costers, x 3 Erps 24.06.1692 (g. Cornelius Artois en Guilielmus Verhulst) met Barbara Artois - Artoys, () Erps 10.11.1666, + Erps Corthoes - Aerthoe - Ottoes 28.03.1743, fa Cornelius en Catharina Meys,

     Uit dit huwelijk:

     1. Schoevaerts Andreas, () Kampenhout 17.12.1677 (g. Martinus Schoevaerts en Elisabeth Vande Put),

     2. Schovaerts Cornelius, () Kampenhout 16.12.1679 (g. Adrianus Vander Meeren l. Cornelius Verreyt en Judoca Van Steenweghen),

     Schovaerts Servatius, () Kampenhout 02.12.1682 (g. Cornelius Schovaerts en Anna Moremans),

     Schovaerts Joannes, () Kampenhout 29.11.1684 (g. Joannes Verreyt en Elisabeth Moremans),

     x Kampenhout 29.09.1709 (g. Servaes Schoevaerts en Barbara Artois) met Catharina Verdeyen, Nederokkerzeel,

     fa Amandus en Elisabeth Servranckx, fii in Kamp,

     Schovaerts Catharina, () Kampenhout 30.03.1687 (g. Guilielmus Moeremans en Catharina Schovaers),

     Schovaerts Antonius, () Kampenhout 05.07.1689 (g. Antonius en Anna Schoevaers),

     Schovaerts Elisabeth, () Kampenhout 21.11.1690 (g. Hendrick De Becker en Elisabeth Schoevaerts),

     3. Schovaerts Anna, () Kampenhout 03.02.1693 (g. Nicolaus en Anna Elseviers),

     Schovaerts Cornelius, wonen Ruisbeek, () Kampenhout 22.02.1694 (g. Cornelius Aerthoes en Maria De Coninck),

     + Kampenhout 31.05.1775, x 1 Kampenhout 15.04.1723 (g. Servaes Schoevaerts en Petrus Verstraeten) met

     Elisabeth Verstraeten, () Kampenhout 31.08.1702, + Kampenhout 15.10.1733, fa Rumoldus en Elisabeth Mommens,

     x 2 Kampenhout 03.02.1734 (g. Petrus en Guilielmus Vander Meiren) met Catharina Van Calster, () Muizen 26.10.1701,

     + Kampenhout 04.08.1776, fa Huybrecht en Joanna De Ron, fii in Kampenhout,

     Schovaerts Petrus, () Kampenhout 01.01.1697 (g. Petrus Arthoes en Maria Schoevaers),

     x Kampenhout 30.06.1728 (g. Petrus Corbeel en Guilielmus Vander Meiren) met Maria Corbeel, () Kampenhout 29.11.1695,

     fa Petrus en Joanna Puttemans, fii in Kampenhout,

     Schovaerts Andreas, () Kampenhout 05.12.1699 (g. Carolus Godefroye l. RD Andreas Marmolle Cannunic. St.-Rumoldus Mechelen en Maria Van Haecht),

     Schovaerts Henricus, () Kampenhout 01.09.1702 (g. Henricus Aerthoes en Elisabeth Van Doeren),

     Schovaerts Arnoldus, () Kampenhout 11.04.1706 (g. Amandus Pauwels en Anna Corbeel),

     Schovaerts Antonia Elisabeth, () Kampenhout 04.05.1708 (g. RD Antonius Schoevaers onderp. Kampenhout en

     Elisabeth Schoevaerts), + Kampenhout 06.03.1742, x Kampenhout 27.06.1730 (g. Servaes Schoevaers en Egidius Segers)

     met Michael Segers, + Kampenhout 22.02.1756, hij x 2 Kampenhout 14.06.1742 (g. Amandus Blockmans en

     Joannes De Vos) met Blockmans Anna Maria, () Kampenhout 17.10.1711, fa Amandus en Judoca Windelinckx, fii in Kampenhout, 

 

Schoevaerts Catharina, () Kampenhout 20.11.1652 (g. Gaspar Blockmans stiefvader van moeder en Catharina Verhaecht), (x) Kampenhout 04.11.1673 (g. Martinus Schoevaerts en Antonius De Becker), x Nederokkerzeel 25.11.1673 met Henricus De Backer,

Not. Janssens Boortmeerbeek 06.07.1718: Henri is overleden, Catharina en haar vier eerste kinderen verkopen aan het vijfde kind Jan en Josina het huis waar ze reeds in wonen samen met hun moeder Catharina.

Huis met hoff, bijvanck, peerdt, koey, kalff, ploeg, hegge en alle getuig, huisraad, ... voor 220 gld. Catharina mag blijven wonen zo lang ze leeft.

     Uit dit huwelijk:

     De Backer Anna, x met Rombaut Schuermans, ex Berg, fii in Berg,

     De Backer Petrus,

     De Backer Cornelius,

     De Backer Elisabeth, + Kwerps 07.11.1771 87 j., x met Petrus Jaspers, ex Erps, fii in Erps,

     De Backer Joannes, x ca. 1722 met Josina Van Hamme, Nederokkerzeel, + Nederokkerzeel 24.02.1761, fa Jan en Anna Schoevaerts, fii in Nederokkerzeek,

 

Schoevaerts Joanna, () Kampenhout 14.09.1655 (g. Henricus Boschmans en Joanna Mommens), x Kampenhout 25.04.1679 (g. Joannes Peeters, Martinus Schoevaerts en Joannes Staens) met Guilielmus Moer(e)mans - Moremans, () Kampenhout 06.02.1651, fs Henricus en Barbara De Coster, Joanna mogelijk x 1 met Servranckx Rombout,

Not. Brants Boortmeerbeek 07.03.1696: Servaes Schoevaerts, Gerard Stroobants en Lowies Moermans als momboors van de minderj. van wijlen Willem Moermans x Joanna Schoevaerts,

hebben voor de wet van Berg verkocht aan sr. Jacobus Dierix de helft van een plek land en weide 'de Rijdt', 5 dagwand, waarvan zij de koopsom hebben ontvangen.

Toestemming van de oppermomboren van Leuven, mits met dit geld te kwijten een kapitale rente van 150 gld en andere niet genoemde schulden. 

 

In de onderstaande akte (met dank aan Paul Peeters) wordt melding gemaakt van Guilielmus Moeremans en zijn vrouw Joanna Schoovaerts.

Bron : S.A.L., Inventaris Cuvelier, register nr. 7579, folio 124v., akte dd. 31 december 1693.

In tegenwoordigheyt der heeren meyer ende schepenen der stadtd Loven naer te noemen, compa(rerende) den notaris ende clercq De Vrecq om die naervolgende acte notariael alhier te vernieuwen ende te realiseren, geconstitueert sijnde bij die procuratie, daer inne geinsereert, als thoonder van de selve, heeft dat gedaen als volght.

Op heden 27. december 1693 compare(re)n(de) voor mij notario, present die getuygen naer te noemen, Guilliam Moeremans, geloven(de) dat Jenne Schovaerts, sijne huysvrauwe, dese sal lauderen ende approberen, heeft bekent ontfanghen te hebben vuyt handen van Peeter Sergeyssens ende Sibilla De Haes, gehuysschen, de somme van twee hondert guldens in loopende munte, ter saecke van welcke somme den comparant aende selve gehuysschen inden naeme ende ten behoeve van Hendrick ende Jacobus Van Leeuw voor de proprieteyt ende voor de tochte ten behoeve vanden lancxleven(de) der selver gehuysschen bekent ende belooft te betaelen eene jaerelijcxsche rente van thien guldens, den penninck xx[t]ich, ter saecke datte voors(chreve) twee hondert guldens de voors(chreve) kinderen in eygendomme sijn competeren(de) als geprocedeert sijnde vuyt eene affgequeten rente, die de voors(chreve) kinderen oock bij reapplicatie ende transport, gedaen wegens jouff(rouw)e Maria Boullon, begijntken, was competerende op seker huys, gestaen alhier binnen Loven inde Legerstraete, gecompeteert hebbende d' erffgen(aemen) Geerardt De Haes, gelijck van alles naerder bewijs doet d' acte, gepasseert voor den notaris Joannes Dielis ende getuyghen den tweeden meert 1677, die alhier alsoo dienen tot bewijs van voordere reapplicatie ten behoeve des voors(chreven) Hendrick ende Jacobus Van Leeuw alleen ter exclusie van dandere kinderen ende van welcke voors(chreve) rente van thien guldens sjaers d' eerste jaer van betaelinghe vallen ende verschijnen sal den xxviien. december vanden toecomenden jaere 1694 ende soo vervolgens van jaere tot jaere totte quytinghe toe, die altijdt sal moghen geschieden als het den comp(aran)t gelieven sal in munte als voor, ende altijdt met volle rente, tot asseurantie van welcke voors(chreve) capitaele somme ende den jaerelijcxschen gestipuleerden interest den comparant is verobligerende sijnen persoon ende goederen, meuble ende immeuble, present ende toecomen(de), ende namentlijck eerst huys ende hoff, gelegen onder Campenhaudt bij de kercke, groot een daghmael, regen(oten) de plaetse ter eendere, Daniel Sergeyssels ter iie., Jeroen Smekens ter iiie. sijden, item een halff bunder, aldaer oock geleghen bij de kercke, regenoten Peeter Van Espen ter eendere, die representanten Hendrick Van Hespen ter iie., die pastorije ter iiie., Cattenbroeck ter iiiie. sijden, item twee daghm(aelen) een halff landts, geleghen opt Hooghvelt, oock onder Campenhaudt, regen(oten) de Soe ofte waterloop ter ie., Guilliam Van Haecht, meyer van Campenhaudt, ter iie., Ingel Smets ter iiie., d' erffgenaemen Joos Vander Sijpen ter iiiie., item een daghmael landts, oock onder Campenhaudt gelegen ontrent het pachthoff van Obstal, regenoten den Groenen Wegh ter ie., die representanten jo(ncke)r Salmslagh ter iie., iiie. ende iiiie. sijden, item alsulcken paert ende deel ofte int geheel als hem comparant bij scheydinghe ende deylinghe ofte anderssints sal competeren naer de doodt van Cathlijn Arnaelsteen, huysvrauwe van wijlen Hendrick Stuyns, ingevolghe desselffs testament, gepasseert voor den not(ari)s ... [n.v.] in sekeren huyse, gestaen alhier op d' Aude Merckt, genoemt den Tabbart, item in een huys, gestaen alhier op S(in)te Quinten straete, regenoten de selve straete van voor ter ie., d' erffgenaem(en) mijnheer Bossuyt ter ije. ende die representanten Joachim Van Bomberghen ter iiie. sijiden, ende voorts alles hem als voor vuyt crachte vanden selven testamente aen te deylen, consenterende over allen de selve goederen int maecken van beleyde ende mainmise, decreet ende herdecreet der heeren meyer ende schepenen van Loven, gelovende ondertusschen de selve rente jaerelijcx op haeren valdagh wel ende loffelijck te betaelen ende binnen deser stadts wissele van Loven te leveren, los ende vrije van xe., xx., l., ce. ende alle andere, mindere ofte meerdere penninghen, geene vuytgenomen, tot meerdere vasticheyt constitueren(de) een ieder thoonder deser om dese acte te vernieuwen ende te realiseren voor die voors(chreve) heeren meyer meyer (!) ende schepenen, weth van Campenhaudt ende alo(mm)e elders met consent in allen t' gene voors(chreven) oock inde voluntaire condemnatie ende parate executie, alles sonder voorgaen(de) dagement, promitten(tes) ratum, et(ce)t(er)a, oblig(ando), et(ce)t(er)a, actum ter presentie van jo(ncke)r Jacobus De Cupere, audt raedt der voors(chreve) stadt, ende Jan Vander Stappen, als getuygen hier toe aensocht, sijnde de minute deser bij den comparant beneffens mij notario onderteeckent, onder stondt, quod attestor, ende was onderteeckent R. Smits, not(ariu)s, 1693, noch leeger stondt, d' onderges(chreven) verclaert desen contracte in alles te lauderen ende t' approberen als alles geschiedt sijjnde met haeren vollen consente, wille, jae versuecke, consenterende alsoo als inden selven met constitutie, gelofte als daer inne is gestipuleert, oircon(de) als voor ende was onderteeckent met het marcq van Jenne Schovaerts inde forme van een cruys, daer beneffens stondt, quod attestor, ende onderteeckent R. Smits, not(ariu)s, 1693.

Aldus vernieuwt, herkent ende gerealiseert de voors(chreve) acte notariael, bij den voors(chreven) geconstitueerden in alle ende iegewelcke poincten, den wel(cken) dijen volgens ter manisse des voors(chreven) heere meyers ende wijsdomme der naerbes(chreve) schepenen heeft opgedraeghen de goederen, hier voorens vermeldt, om te commen tot vasticheyt ende jaerel(ijcxe) betaelinge der rente, daer inne geruert, coram d(ominis) de Stembor et Vander Veken, xbris. xxxi., 1693.

M.T. Dirix, 1693.

     Uit dit huwelijk:

     Moeremans Anna, () Kampenhout 02.12.1692 (g. Servaes Peeters en Anna Moeremans),

     Moeremans Catharina, () Kampenhout 13.02.1690 (g. Servaes Schoevaers en Catharina Grietens),

     Moeremans Henri, () Kampenhout 11.12.1679 (g. Henri Staen maelder in Berg halfbroer van de vader en Judoca Van Espen),

     Moeremans Petronella, () Kampenhout 18.08.1683 (g. Martinus Schovaers en Elisabeth Corbeel),

     Moeremans Elisabeth, () Kampenhout 18.08.1683 (g. Gerardus Stroobants en Elisabeth Schoevaerts),

     Moeremans Guilielmus, () Kampenhout 27.01.1685 (g. Cornelius Van Frasem l. Guilielmus Vervoort en Maria Schovaerts),

     + Kampenhout 24.12.1771, x Kampenhout 18.10.1708 (g. Egidius Borgeys en Adrianus Vander Meiren koster)

     met Joanna Borgeys, ca. 1682, + Kampenhout 18.05.1766, fii in Kampenhout,

 

Schoevaerts Cornelius, () Kampenhout 19.07.1658 (g. Cornelius Blockmans en Anna De Lange), + Kampenhout 03.02.1715, x Kampenhout 16.06.1685 (g. Judocus Puttemans en Adrianus Vander Meiren) met Elisabeth Van Doren, () Kampenhout 09.02.1658, + Kampenhout 10.11.1741, fa Henricus en Joanna Mommens,

     Uit dit huwelijk:

     Schovaerts Marcus, () Kampenhout 04.05.1686 (g. Marcus Van Doren en Catharina Schovaerts),

     Schovaerts Petrus, () Kampenhout 16.01.1690 (g. Petrus en Elisabeth Schoevaerts),

     Schovaerts Barbara, () Kampenhout 11.09.1692 (g. Servaes Schoevaerts en Barbara Smekens), + Kampenhout 30.10.1755,

     x Kampenhout 07.01.1721 (g. RD Blondeau en Guilielmus Vander Meiren) met Petrus Tobback, winkelier - blokmaker,

     () Kampenhout 08.06.1695, + Kampenhout 08.06.1760, fs Dionsius en Joanna Leemans, fii in Kampenhout,

     Schovaerts Maria, () Kampenhout 27.06.1695 (g. Engelbert Schuermans en Maria Van Doren l. Maria Schoevaerts),

     Schovaerts Joannes, () Kampenhout 18.10.1699 (g. Joannes Wouters en Maria Van Doren),

     Schovaerts Elisabeth, () Kampenhout 01.01.1703 (g. Adrianus Vander Meiren en Elisabeth Van Doren),

     + Kampenhout 27.11.1731, + Kampenhout 27.11.1731, x Kampenhout 17.07.1725 (g. Joannes De Laet en Petrus Tobback)

     met Antonius Tobback, omtrent de kerk, () Kampenhout 30.04.1702, + Kampenhout 22.04.1757, fa Dionsius en Joanna Leemans, fii in Kampenhout,

 

Schoevaerts Elisabeth, () Kampenhout 22.10.1661 (g. Cornelius Mommaerts en Elisabeth Crabbeels), x met Petrus Meulemans, maalder/raymaecker in Herent,

 

Schovaerts Maria, XII (M2057), Kampenhout, () Berg wegens afwez. pastoor 26.11.1664 (g. Joannes Blockmans en Maria De Becker),

 

Schoevaerts Anna, () Kampenhout 10.11.1667 (g. Erberus Cruysancker en Joanna De Coster l. Anna De Coster).

 


 

XII - Vande Wijngaert Adrianus (M2056), () (niet Neder!, Buk,...), x (niet Berg, Kamp, ) met Schoevaerts Maria (M2057), () Berg 26.11.1664 (g. Joannes Blockmans en Maria De Becker), + Nederokkerzeel 04.05.1723 we.

 

Aktes i.v.m. dit gezin vind je in het parenteel van Vande Wijngaert Adrianus.

 

Uit dit huwelijk:

 

Vande Wijngaert Guilielmus, XI (M1028),

 

Vande Wijngaert Maria,

 

Vanden Wijngaert Josina, () Everberg 21.11.1692 (g. Cornelius en Josina Schoevaerts), + Everberg 19.06.1693,

 

Vande Wijngaert Joannes, () Kampenhout 14.10.1695 (g. Jan Peeters n. zijn vader en Elisabeth Van Doren l. Elisabeth Schoevaerts),

 

Vande Wijngaert Anna, () Kampenhout 15.06.1697 (g. Adrianus Vander Meiren l. Petrus Kerincx en Anna Maes). 

 

Terug naar startpagina Terug naar startpagina stamboom