Voorouderlijst Scherens Mathias

 

Scheeren(s), Scheerden, Scheeres, Scheirens, Scheiris, Scheren(s), Schéren(ne), Scherenne, Schérès, Scherrens,   Squerens, Schieren(s), -es, Schirren

Familienaam uit scherin, afgeleid van scheren. Beroepsnaam van de scheerder: barbier, lakenscheerder.

 


 

XII - XIII - Scherens Mathias (S2512 + S6361), (°) (niet S, K, R, O, W, Rot, Bet, SKW, H, P!, Ber, Beer, I!, L, Heist , VTBeg, Wal, WMB, Nijl, Wiek!, Bev, Huls, Hev, Mui, Kamp, Berg, Perk, Duf, Mech, Hertgom, Ges, Kes, Hert, Bouw, Broech, Grob, Herentals, DD, Hols, GeelBel, Zoersel, Westel, Houtv!, Hers!, Rams!, ), + Schriek 30.09.1676, x Schriek 16.07.1641 (g. De Roeck Jan en Jan Van den Broeck) met Claes Catharina (S2513 + S6362), (°) Schriek 07.07.1622 (g. Jan De Roeck en Catharina Van Aerschot).

 

GS 1658: 6 koeien, 1 peerd, 60 schapen, 6 gd 5 st.

GS 1686: Mathys Scherens, huis, hof, schuur, stal, schaapskooi, 5 bunder aan de Hoochstraet en de Pachtheye. 3 dagwant daar tegenover en een hofstee met 3 dagwant te Grootlo en 1 bunder beems.

Matthias Scherens werd vermeld als kerkmeester in 1650 en als schepen in 1658.  Hij was burgemeester van Schriek vanaf 15 maart 1665 tot 15 maart 1666.

Akte met dank aan Christine Savat. 

GS 1658: 6 koeien, 1 peerd, 60 schapen, 6 gd 5 st.
S+B1: Fo 10v: 25 sep 1673:
Jan Van Hove wijlen Janssone ende Adriana Van Hove wijlen Jansdochter zijn voldaen van Mathijs Scherens schepen alhier over de coopsomme van sijn paert en hem ook sterk makende voor Willem Van Hove sijn broeder woonende tot Oosterwijck voor gelijck derde deel.
S+B1 fo 12: 25 sep 1673:
Jan Nobels Peetersone met Jan Nobels Janssone, Cornelis & Andries Nobels met Cathlijn Vincx we Merten Van Roij alle erfgen van Floris Verbruggen x Anna Huijghe hebben verkocht aen Mathijs Scherens een stuck lants genoempt den Steynen gevel gelegen onder de vlecke van Schriek.

S+B1: Fo 13v: 20 nov 1673:

Matijs Scherens x Catlijn Claes hebben ontvangen (nog verschillende items over Mathys Scherens).

S+B1 fo 18: 9 apr 1674:
Mathijs Scherens verkoopt een behuysde hofstede met boomgaert onder Schriek groot een half bunder, die hij zelf heeft gekocht van Jan Hendricx & kinderen aen sr Jacques Hulet x jouffr Marie de Laene.
GS 1686: De grote rente: op 24 maart 1662 leende het dorp Schriek 16000 gulden van joufr Catharina De Cleijn. 24 gegoeden van het dorp stelden zich borg. Op 11 oktober 1685 na het overlijden van joufr De Cleijn vragen de erfgenamen de terugbetaling van de hoofdsom met renten: in totaal 29000 gulden. Aangezien het dorp dit niet kon betalen kwam de deurwaarder de eigendommen van deze 24 gegoeden schatten om ze te verkopen. De verkoop is echter nooit doorgegaan.
Mathys Scherens, huis, hof, schuur, stal, schaapskooi, 5 bunder aan de Hoochstraet en de Pachtheye. 3 dagwant daar tegenover en een hofstee met 3 dagwant te Grootlo en 1 bunder beems.

 

Uit dit huwelijk:

 

Scherens Marcus, XI (S1256 + S3180), (°) Schriek 05.03.1642 (g. Adriaen Van den Broeck en Margareta De Roeck),

 

Scherens Catharina, (°) Schriek 22.02.1645 (g. Martin Ververs en Elisabeth Van den Eynde),

 

Scherens Jan, (°) Schriek 13.01.1647 (g. Jan Somers en Anna Van Hove),

 

Scherens Maria, (°) Schriek 30.03.1649 (g. Gommer De Vos en Maria Serneels), x Schriek 17.07.1672 (g. Mathias Scherens en Jan Van Hove) met Van Hove Jan,

Uit de onderstaande akte (met dank aan Paul Peeters)vvan emancipatie blijkt dat Joannes Van Hove en Maria Scherens, inwoners van Schriek, geen 5 maar 6 kinderen hadden. Het zesde kind was Petrus. Tussen Joanna en Guilielmus zit bijna 8 jaar. De kans is dus reëel dat Petrus tussen die twee kinderen moet gesitueerd worden.

Bron : S.A.L., Inventaris Cuvelier, register nr. 8292, folio 21v., akte dd. 4 augustus 1692

Transcriptie.

In teghenwoordicheyt der heeren schepenen

deser stede van Loven naerbeschreven ge-

staen Jan Van Hove, woonende tot Schrick,

heeft behoorelijck geemancipeert ende

vuyt sijnen broode gedaen Jan Van Hove,

Peeter Van Hove, Jenneke Van Hove, Guilliam

Van Hove, Gillis Van Hove en(de) Lucia Van

Hove, sijne knderen, bij hem verweckt

vuyt den schoodt van Maria Scherens, sijne

huysvrauwe, quo facto N. Vander Veeken

reconduxit in forma, coram jo(ncke)r Silvius

et L(udovi)o Veckemans, scab(inis), hac quarta

augusti 1692.

     Uit dit huwelijk:

     Van Hove Jan, (°) Schriek 22.03.1673 (g. Egidius Van Hove en Anna Scherens),

     Van Hove Petrus,  (°) Heist 09.06.1675 (g. Petrus De Rijck en Paschasia Rijmenants),

In de vorige akte hierboven emancipeerde Joannes Van Hove zijn kinderen , die hij behouden had van Maria Scherens. De verloren zoon Petrus Van Hove is terecht. Hij werd gedoopt te Heist-op-den-Berg op 9 juni 1675. Op de bijgaande doopakte staan de ouders links en de doopheffers rechts.

9 junii 1675 bapt(isatus) est                                                                      Susceptores.

Petrus filius Joannis Van Hove                                                                 Petrus De Rijck et

et Mariae Scheirens, coniugu.                                                                 et Paschasia    Rijmenants

     Van Hove Joanna, (°) Schriek 21.12.1677 (g. Walter Rijmenams en Joanna Van Hove),

     Van Hove Willem, (°) Schriek 15.07.1685 (g. Willem Van Hove en Antonia Van de Sande),

     Van Hove Egidius, (°) Schriek 16.02.1688 (g. Jan Vincx en Catharina Hoylaerts),

     Van Hove Lucia, (°) Schriek 23.06.1691 (g. Peter Scherens en Lucia Mangelschots),

 

Scherens Antoon, (°) Schriek 16.07.1651 (g. Antoon Claes en Paschasia Van den Eynde), x Schriek 13.08.1684 (g. Jan Van Hove en Egidius Van den Broeck) met Hoylaerts Catharina (N513 + S1705 + N1657), (°) Heist 07.04.1647 (g. Joannes Van Calster en Catharina Bocx), geen fii te S, Heist, Deze x 1  Putte 28.07.1669 (g. Adrianus Wauters en Petrus Smets) met Van den Broeck Adriaen (N512 + S1704 + N1656), en x 3 Schriek 11.07.1688 (g. Peter Vermylen, Antoon Van den Broeck, Peter Huybrechts en Egidius Huybrechts) met Jan Van Rillaer.

     Uit dit huwelijk:

     1. Van den Broeck Jan, X - XI (N256 + S852 + N828), (°) Schriek 31.05.1670 (g. Jan Van den Broeck en Anna Dupuis),

     Van den Broeck Egidius, (°) Schriek 01.05.1672 (g. Van den Broeck Egidius en Anna Nagels),

     3. Van Rillaer Adriaen, (°) Schriek 04.01.1693 (g. Adriaen Eggers en Catharina Van Rillaer),

     Van Rillaer Maria, (°) Schriek 09.02.1695 (g. Jan Anthonis en Maria Huybrechts),

     Van Rillaer Barbara, (°) Schriek 24.01.1698 (g. Willem Van Rillaer en Barbara Van den Bosch),

     Van Rillaer Jan, (°) Schriek 21.06.1701 (g. Jan De Rijck en Josina Provinciael),

     Van Rillaer Catharina, (°) Schriek 19.11.1703 (g. Peter Van Rillaer en Catharina Claes),

     Van Rillaer Martin, (°) Schriek 10.11.1706 (g. Martin Van Rillaer en Maria Huybrechts),

 

Scherens Michiel, (°) Schriek 25.02.1653 (g. Michiel Vincx en Anna Claes),

 

Scherens Anna, (°) Schriek 08.02.1656 (g. Adriaen Van Hove en Anna Van Tielen),

 

Scherens Adriaen, (°) Schriek 21.09.1659 (g. Adriaen De Roeck en Anna Liekens), x Schriek 11.02.1687 (g. Antoon Scherens en Jan Claes) met Claes Elisabeth, (°) Putte 21.07.1661, fa Joannes en Catharina Van Rillaer,

Akte met dank aan Christine Savat. 

ASW 21-11-1710:

S+D tussen Adriaen Claes, Elisabeth Claes x Adriaen Scheirens en Anna Claes x Peter Van Hove.

     Uit dit huwelijk:

     Scherens Joanna, (°) Schriek 21.12.1687 (g. Peter Scherens en Catharina Van Rillaer),

     Scherens Adriaen, (°) Schriek 01.08.1689 (g. Marcus Scherens en Anna Claes),

     Scherens Jan, (°) Schriek 28.10.1691 (g. Jan Claes en Catharina Hoylaerts),

     Scherens Catharina, (°) Schriek 27.03.1696 (g. Andre Wyns en Catharina Claes),

     Scherens Anna, (°) Schriek 10.09.1698 (g. Antoon Scherens en Anna Claes),

     Scherens Maria, (°) Schriek 24.11.1700 (g. Peter Claes en Maria Holemans),

     Scherens Elisabeth, (°) Schriek 01.07.1703 (g. Hendrik Claes en Anna Huybrechts),

     Scherens Lucia, (°) Schriek 14.01.1707 (g. Willem Van Hove n. Willem Claes en Anna Scherens),

 

Scherens Joanna, (°) Schriek 17.07.1662 (g. Willem Van de Put en Joanna Van den Bosch),

 

Scherens Peter, (°) Schriek 12.08.1663 (g. Peter Claes en Anna Vercalsteren), + Schriek 22.03.1694, x Schriek 09.09.1692 (g. Jan Van den Broeck en Rodolfus Van Ertborn) met Provinciael Judoca, deze x 2 Schriek 08.02.1695 (g. Domien Provinciael en Jan Weyns) met Wijns André. Hij x 2 Schriek 26.10.1707 (g. Jan Claes en Fernand Van Hove) met Vervloet Clara met disp.,

     Uit dit huwelijk:

     1. Scherens Hubert, (°) Schriek 03.06.1693 (g. Hubert Rijmenams en Catharina Hoylaerts),

     Scherens Jan, (°) Schriek 21.11.1694 (g. Jan Van Hove en Catharina Provinciael),

     2. Wyns Judocus, (°) Schriek 02.03.1697 (g. Judocus Wyns en Joanna Provinciael),

     Wyns Elisabeth, (°) Schriek 03.12.1698 (g. Antoon Van den Broeck en Elisabeth Van de Plas),

     Wyns Joanna, (°) Schriek 15.01.1701 (g. Bernard Provinciael en Joanna Van de Sande),

     Wyns Jan, (°) Schriek 11.10.1703 (g. Peter Van den Broeck en Joanna Wauters),

     3. Wyns Peter, (°) Schriek 24.09.1708 (g. Jan De Hondt en Elisabeth Claes),

     Wyns Ferdinand, (°) Schriek 04.10.1711 (g. Ferdinand Van Hove en Gommara Van der Auwera),

     Wyns Maria, (°) Schriek 08.03.1714 (g. Corneel Boutmans en Maria Vervloet),

     Wyns Anna Margaretha, (°) Schriek 12.08.1716 (g. Jan Scherens en Margaretha Van Rompaey),

     Wyns Judocus, (°) Heist 19.10.1718 (g. Judocus Wyns en Joanna Francisca Van den Broeck),

     Wyns Adriaen, (°) Heist 14.11.1721 (g. Adriaen Van den Broeck en Maria Eggers),

     Wyns Andre, (°) Heist 22.06.1726 (g. Andre Wyns en Elisabeth Wyns loco Maria Wouters).

 


 

XI - XII - Scherens Marcus (S1256 + S3180), (°) Schriek 05.03.1642 (g. Adriaen Van den Broeck en Margareta De Roeck), + Schriek 30.10.1707, x 1 Schriek 24.05.1670 (g. Mathias Scherens, Jan Storms, Domien Provinciael en Peter Mangelschots) met Vercalsteren Maria (S1257 + S3181), (°) Schriek 16.04.1649 (g. Jan Vercalsteren en Maria Vercalsteren), x 2 Schriek 10.02.1682 (g. Frans Keldermans en Petrus Mangelschots) met De Neve Maria, (°) Schriek 14.02.1647 (g. Henricus De Neve en Maria Jacobs), fa Petrus en Ida Jacobs.

 

Uit dit huwelijk:

 

Scherens Anna, (°) Schriek 12.09.1671 (g. Egidius Van den Broeck en Anna Liekens), x 1 Schriek 04.02.1698 (g. Jan Van Hove en Jan Storms) met Storms Elco, deze x 2 Mechelen St.- Katelijne 21.11.1711 (g. D. Castelnovo en D EH Hubertij) met Aerts Joanna,

      Uit dit huwelijk:

      1. Storms Maria, (°) Schriek 10.12.1698 (g. Jan Scherens en Maria Scherens),

      Storms Joanna Maria, (°) Schriek 10.10.1700 (g. Antoon Scherens en Maria Storms),

      Storms Jan Baptist, (°) Schriek 23.11.1702 (g. Jan Storms en Maria Caenen),

      Storms Elisabeth, (°) Schriek 19.11.1705 (g. Willem Loos en Elisabeth Claes),

      Storms Peter, (°) Schriek 22.04.1709 (g. Peter Van den Broeck en Josina Provinciael),

      2. Storms Bernard, (°) Schriek 28.02.1712 (g. Bernard Provinciael en Maria Uyterhoeven),

      Storms Dorothea, (°) Schriek 18.03.1714 (g. Jan Rijmenams en Dorothea Vervrangen), + Schriek 31.05.1715,

      Storms Maria, (°) Schriek 25.10.1715 (g. Andre Van Hove en Maria Van Loock),

      Storms Anna Maria, (°) Schriek 20.04.1717 (g. Niclaes De Cock en Maria Tuytgans),

      Storms Antoon, (°) Schriek 03.09.1721 (g. Antoon Holemans en Elisabeth Serneels), + Schriek 05.10.1721,

 

Scherens Jan, X (S628 + S1590), (°) Schriek 25.06.1673 (g. Jan Storms en Martina Deckers),

 

Scherens Joanna, (°) Schriek 23.11.1676 (g. Jan Vercalster en Joanna Goossens),

 

Scherens Antoon, (°) Schriek 12.12.1677 (g. Antoon Scherens en Maria Segers), x (niet S, Heist, Beer, P, ) met Vervloet Catharina,

     Uit dit huwelijk: geen andere fii te S, Heist, Beer,

     Scherens Jan, (°) Schriek 20.08.1709 (g. Jan Scherens en Joanna Borremans), x 1 Heist 14.06.1737 (g. Petrus Van Noten en Anthonius Scheirens) met Van Noten Joanna,

     x 2 ca. 1743 (niet S, H, Heist, ) met Heremans Lucia, (°) Schriek 14.10.1710 (g. Petrus Van Dessel en Lucia Heremans),

     + Schriek 06.08.1789, fa Guilielmus en Joanna Van Dessel, gezin bij Van Noten,

     Scherens Adriaen, (°) Schriek 09.11.1711 (g. Adriaen Vervloet en Joanna Verbeeck), + Werchter 09.12.1785, x 1 Werchter 11.02.1748 met Catharina Uyterhove,

     (°) Werchter 28.03.1717 (g. Adrianus Uyterhove en Catharina Michiels), + Werchter 25.04.1755, fa Petrus en Maria Van Hoegarde, x 2 Werchter 07.08.1755 met Petronella Fondry,

     (°) Wakkerzeel 03.12.1723 (g. Henricus Van de Sande en Petronella Van de Sande), + Werchter 06.01.1765, fa Joannes en Clara Van den Sande, fii in Werchter,

     x 3 Werchter 13.08.1765 met Anna (Maria) Moons, (°) Wezemaal 04.03.1715 (g. Joannes Vanden Put en Anna Vermeulen), + Werchter 19.07.1796, we Petrus Paeps alias

     Van Eycken, fii in Werchter,

       Uit het tweede huwelijk werd na 5 generaties Scherens Josephus (beter gekend als Poeske Scherens)

       geboren te Werchter 17.02.1908, + Leuven 09.08.1986,

     Scherens Elco, (°) Schriek 18.03.1714 (g. Elco Storms en Catharina Van Rillaer),

     Scherens Catharina, (°) Schriek 26.03.1716 (g. Jan Verbeeck en Catharina De Rijck).

 


 

X - XI - Scherens Jan (S628 + S1590), (°) Schriek 25.06.1673 (g. Jan Storms en Martina Deckers), x Schriek 20.09.1701 (g. Willem Guens en Hendrik De Rijck) met Guens Catharina (S629 + S1591), (°) Schriek 24.09.1674 (g. Jan Guens en Catharina Guens).

Zij x 1 Schriek 30.11.1695 (g. Hendrik De Rijck, Bernard Guens en Martin Huybrechts) met Jacob De Rijck.

 

Uit dit huwelijk:

 

1. De Rijck Willem, (°) Schriek 01.04.1696 (g. Willem Guens en Joanna De Rijck),

 

De Rijck Anna, (°) Schriek 26.03.1698 (g. Bernard Guens en Anna Goris),

 

De Rijck Catharina, (°) Schriek 15.10.1700 (g. Henrik De Rijck en Catharina Hoeylaerts),

 

2. Scherens Maria, (°) Schriek 13.11.1702 (g. Antoon Scherens en Anna De Rijck),

 

Scherens Jan, (°) Schriek 07.06.1704 (g. Elco Storms en Maria De Belser),

 

Scherens Joanna X (S795), (°) Schriek 06.03.1707 (g. Willem Guens en Anna De Rijck),

 

Scherens Jan, (°) Schriek 27.01.1709 (g. Jan Van Rillaer en Anna Scherens), x Heist 26.04.1744 (g. Guilielmus Van Calster, Franciscus Scheirs en Cornelius Egerickx) met Van Calster Elisabeth, + Heist 04.01.1785 2 uur in de namiddag, (+) Heist 06.01.1785,

     Uit dit huwelijk: met dank aan Bert Dhooge,

     Scheers Joannes Franciscus, (°) Heist 03.07.1745 (g. Adrianus Bastaens en Anna Thielemans),

     Scheers Maria Anna, (°) Heist 29.05.1746 (g. Joannes Scherens en Adriana Van Calster),

     Scheers Joannes Franciscus, (°) Heist 15.05.1748 (g. Joannes Franciscus Scheirens en Joanna Geewgerts),

     Scheers Anna Catharina, (°) Heist 22.02.1752 (g. Guilielmus Van Calster en Anna Bruijndonckx), + Schriek 25.07.1838, x Heist 09.04.1777 (g. Joannes Scheirs en

     Franciscus Aertgeerts) met Joannes Baptista Verhaegen, (°) Schriek 30.10.1735 (g. Joannes De Rijck en Catharina Vermijlen), + Schriek 27.11.1796, fs Joannes en Clara Verhelst,

     Scheers Anna Maria, (°) Heist 08.02.1755 (g. Adrianus Scheers en Anna Van Beeck),

     Scheers Petrus, (°) Heist 31.05.1757 (g. Petrus Wouters en Maria Melis),

     Scheers Joannes Franciscus, (°) Heist 15.02.1760 (g. Joannes Franciscus Van Calster en Maria Theresia Wouters), + Heist 14.09.1813,

     x Heist 22.06.1789 (g. Adriaen Goossens en Jan Joseph Grootaers) met Anna Elisabeth Cannaerts, (°) Heist 14.02.1767 (g. Petrus Verbeeck en Anna Elisabeth Verbeeck),

     fa Adrianus en Elisabeth De Maeschalck, fii in Heist, x met Cannaerts Anna Elisabeth, (°) Heist 14.02.1767, fii in Heist,

 

Scherens Antoon, (°) Schriek 13.06.1711 (g. Antoon Scherens en Joanna De Rijck),

 

Scherens Peter, (°) Schriek 19.02.1714 (g. Jan Scherens en Catharina Vervloet),

 

Scherens Frans, IX (S314), (°) Schriek 11.01.1720 (g. Jan Volckaerts en Barbara Thys).

 


 

X - Wouters Peter (S794), (°) Schriek 23.07.1706 (g. Peter Gilis en Joanna Van Oosterwijck), + Schriek 14.12.1777, x Schriek 03.02.1741 (g. Judocus Wouters en Frans Scherens) met Scherens Joanna (S795), (°) Schriek 06.03.1707 (g. Willem Guens en Anna De Rijck).

 

Uit dit huwelijk:

 

Wouters Anna, (°) Schriek 14.10.1741 (g. Wouter Wouters en Anna Melis),

 

Wouters Maria Theresia, IX (S397), (°) Schriek 24.01.1743 (g. Judocus Wouters en Maria Theresia Van Herck),

 

Wouters Catharina, (°) Schriek 23.06.1744 (g. Jan Scherens en Catharina Wouters),

 

Wouters Elisabeth, (°) Schriek 21.02.1746 (g. Peter Van den Eynde en Elisabeth Vercalsteren),

 

Wouters Anna Maria, (°) Schriek 11.03.1748 (g. Frans Scherens en Barbara Wouters),

 

Wouters Catharina, (°) Schriek 13.01.1750 (g. Adriaen Vincx en Catharina Wouters).

 

 

 

IX - Scherens Frans (S314), (°) Schriek 11.01.1720 (g. Jan Volckaerts en Barbara Thys), + Schriek 29.09.1792, x Schriek 29.05.1742 (g. Jan Scherens en Jan Meylemans) met Van Herck Maria Theresia (S315), (°) Heist 05.04.1721 (g. Van Herle Joannes en Van de Wauwer Maria), + Schriek 29.09.1792.

 

Uit dit huwelijk:

 

Scherens (Scheers) Joanna, (°) Schriek 07.09.1744 (g. Jan Mylemans en Joanna Scherens), + Heist  19.06.1809, x Schriek 26.01.1773 (g. Frans Scherens en Egidius Derijck) met De Rijck Hendrik, (°) Langdorp 31.08.1745 (g. Henricus De Wit en Joanna De Rijck, + Heist 30.04.1816, fq Egidius en Catharina De Wit,

     Uit dit huwelijk:

     De Rijck Egidius, (°) Schriek 17.02.1773 (g. Egidius De Rijck en Maria Theresia Van Herck),

     De Rijck Anna Catharina, (°) Heist 25.05.1774 (g. Joannes Frans Scheers en Catharina De Wit),

     De Rijck Joannes Frans, (°) Heist 01.01.1776 (g. Joannes Frans Scheers en Petronella Vermeijten),

     De Rijck Maria Theresia, (°) Heist 27.08.1777 (g. Joannes De Rijck en Maria Theresia Van Herck),

     De Rijck Maria Anna, (°) Boischot 03.04.1779 (g. Petrus Scheers en Maria Theresia De Rijck),

     De Rijck Jan Frans, (°) Boischot 01.09.1780 (g. Petrus Joseph Mortelmans n Joannes Frans De Ryck en Theresia De Wit),

     De Rijck Adriaen Frans, (°) Boischot 24.03.1783 (g. Adrian Frans Scheers en Anna Elisabeth Vermeijten),

     De Rijck Antonius, (°) Boischot 28.06.1786 (g. Antonius De Rijck en Joanna Theresia Scheers),

 

Scherens Joanna Catharina, VIII (S157), (°) Schriek 24.09.1748 (g. Jan Scherens en Joanna Van den Brande),

 

Scherens Jan Frans, (°) Schriek 21.09.1751 (g. Jan Van Herck en Elisabeth Vercasteren), x Schriek 12.04.1796 (g. Van den Broeck Judocus en Jan Baptist Van Herck) met Van den Broeck Anna Maria, (°) Schriek 19.03.1764 (g. Joannes Van den Broeck en Maria Van den Broeck), fa Judocus en Anna Verhaegen,

     Uit dit huwelijk:

     Scherens Catharina, (°) Schriek 11.03.1796 (g. Judocus Van den Broeck en Anna Catharina Scherens),

     ...

 

Scherens Peter, (°) Schriek 01.02.1755 (g. Peter  Wouters en Joanna Claes), + Schriek 08.02.1755,

 

Scherens Peter Antoon, (°) Schriek 01.02.1755 (g. Peter Van Herck en Maria Lambrechts),

 

Scherens Anna Maria, (°) Schriek 10.09.1756 (g. Peter Wauters en Maria Lambrechts),

 

Scherens Adriaen Frans, (°) Schriek 07.12.1758 (g. Adriaen Scherens en Maria Anna Mariën), x Schriek 30.06.1789 (g. Peter Scherens en Jan Baptist  Wauters) met Wauters Anna Maria, geen fii te S, Heist,

 

Scherens Peter, (°) Schriek 26.01.1761 (g. Jan Lambrechts en Maria Wouters), + Geel in het Burgerlijk Gasthuis 08.04.1840, x Herentals 05.02.1820 met Anna Barbara De Schutter, (°) Herentals 05.09.1772, + Herentals Gouwbloemestraat 29.09.1844, fa Andreas en Anna Elisabeth De Keuster, we Franciscus Augustinus Putzeys,

 

Scherens Joanna Theresia, (°) Schriek 12.04.1765 (g. Peter Van Herck en Joanna Theresia Heylen), + Schriek 12.04.1765, x Schriek 10.02.1789 (g. Frans Scherens (vader) en Verbinnen Jan Frans) met Van Vlasselaer Hendrik,

     Uit dit huwelijk:

     Van Vlasselaer Antoon, (°) Schriek 20.02.1790 (g. Adriaen Van Herck en Joanna Diericx),

     Van Vlasselaer Theresia, (°) Schriek 15.12.1791 (g. Jan Verbeeck en Maria Anna Verbinnen),

     ...

 


 

VIII - Van Rompaey Jan Baptist (S156), (°) Schriek 23.05.1741 (g. Jan Liekens en Barbara De Peuter), + voor 1797, x Schriek 03.03.1772 (g. Peter Van Rompaey en Frans Scherens) met Scherens Joanna Catharina (S157), (°) Schriek 24.09.1748 (g. Jan Scherens en Joanna Van den Brande), + Schriek 09.08.1797.

 

Uit dit huwelijk:

 

Van Rompaey Jan Frans, (°) Schriek 18.02.1773 (g. Frans Scherens en Anna Cornelia Nys),

 

Van Rompaey Jan Baptist, (°) Schriek 26.02.1775 (g. Jan Liekens en Joanna Scherens), x Baal 06.05.1813 met Verstreken Anna Elisabeth, ° Baal 15.08.1775, fa Joannes en Anna Maria Vissenaeckens,

 

Van Rompaey Hendrik, (°) Schriek 27.09.1777 (g. Hendrik De Reyck en Petronella Van Rompaey), + Betekom Tolhuis 30.06.1861, x Betekom 10.01.1806 met Goris Anna Maria, ° Baal 09.01.1778, + Betekom 19.03.1823, fa Henri en Anna Catharina Peeters,

 

Van Rompaye Franciscus VII (S78), (°) Schriek 29.03.1780 (g. Jan Frans Scherens en Joanna Liekens),

 

Van Rompaey Anna, (°) Schriek 22.02.1783 (g. Peter Scherens en Anna Cornelia Ceulemans),

 

Van Rompaey Adriaen, (°) Schriek 13.10.1785 (g. Adriaen Frans Scherens en Annemie Wayenbergs),

 

Van Rompaey Antoon, (°) Schriek 23.08.1788 (g. Adriaen Van Herck en Joanna Theresia Scherens).

 

Terug naar startpagina Terug naar startpagina stamboom