Voorouderlijst Puttemans Mathias

 

Putteman(s), Putman(s), Peuteman(s), Peut(te)man, Pitteman(s), Pitman

1.Afgeleide van Van de(n) Putte, Van Putte (plaatsnaam) .

2. Afgeleide van een waterput : beroepsnaam van iemand die met waterputten of –leidingen bezig is.

 


 

XIII - XIV - XV - Puttemans Mathias (M5992 + M6376 + M11780 + M15620 + M31028), x met Verstraten Elisabeth (M5993 + M6377 + M11781 + M15621 + M31028).

 

Uit dit huwelijk:

 

Puttemans Wenseclaus, + Kampenhout 01.02.1665 90 j., x Kampenhout 02.10.1605 (g. Mathias Puttemans, Henricus Persoons en Petrus Van Espen) met Persoons Emerantiana, + Kampenhout 07.11.1652 70 j.,

     Uit dit huwelijk:

     Puttemans Maria, (°) Kampenhout 08.08.1606 (g. Christophorus Verstraeten en Elisabeth Poels),

     Puttemans Anna, (°) Kampenhout 11.02.1609 (g. Gielis Puttemans en Maria Persoons),

     Puttemans Ida, (°) Kampenhout 03.11.1610 (g. Rombaut Van Espen en Ida Van Nuvele),

     x Kampenhout 21.08.1639 (g. Joannes Gielkens, Ludovicus De Coninck, Antonius Van Espen en Wencelius Puttemans) met Egidius De Coster,

     Puttemans Joannes, (°) Kampenhout 27.12.1612 (g. Joannes Puttemans en Joanna Boets),

     Puttemans Elisabeth, (°) Kampenhout 06.12.1615 (g. Egidius Van Ham en Elisabeth Verstraeten),

     x Kampenhout 04.06.1647 (g. Wencelius Puttemans en Joannes Vranckx) met Adrianus Servaes,

     Puttemans Catharina, (°) Kampenhout 18.06.1618 (g. Petrus Mommens en Barbara Persoons),

     Puttemans Cornelius, (°) Kampenhout 24.11.1620 (g. Cornelius Puttemans en Maria Crabbeel),

 

Puttemans Joannes, x Kampenhout 13.07.1599 (g. Mathias Puttemans vader en Michiels De Walssche vader) met De Walssche - Swaessche Maria,

     Uit dit huwelijk:

     Puttemans Maria, (°) Kampenhout 29.01.1602 (g. Gielis en Maria Puttemans),

     Puttemans Francoys, (°) Kampenhout 30.03.1605 (g. Joannes Polet en Francoys Puttemans)

     x Kampenhout 01.05.1631 (g. Joannes Vander Wille, Stephanus Vander Meren en Petrus Grietens) met Toussanus Mettecroes,

 

Puttemans Egidius, XIII - XIV (M5890 + M7810 + M15514),

 

Puttemans Maria, x Kampenhout 16.11.1615 (g. Petrus en Arnoldus Mommens) met Petrus Mommens,

     Uit dit huwelijk:

     Mommens Arnoldus, (°) Kampenhout 08.12.1615 (g. Arnoldus Mommens en Maria Cuytmans),

 

Puttemans Cornelius, XII (M2996 + M3188), ° ca. 1597.

 


 

XIII - XIV - Puttemans Egidius (M5890 + M7810 + M15514), x Kampenhout 01.08.1603 (g. Mathias Puttemans vader, Antheunis Cuytmans vader en Jacobus Verstraeten) met Cuytmans Maria (M5891 + M7811 + M15515).

 

Bijgaand (met dank aan Paul Peeters) de emancipatieakte van de kinderen van Egidius Put(te)mans zone Matthias (x Maria Cuytmans). Volgende kinderen werden geėmancipeerd : Joannnes, Henricus, Guilielmus, Anna, Emerentiana, Joanna en Maria.

Bron : S.A.L., Inventaris Cuvelier, register nr. 7899, folio 339r., akte dd. 13 augustus 1635.

Item Gillis Putmans soene wijlen Matheus, woenen(de)

tot Campenhout, in p(rese)ntia, etc(eter)a, emancipavit Johan(nem), Henricum,

Wilhelmum, Annam, Amerentiam, Jehennam et Mariam

Putmans, suas proles, a pane suo modo debit(o) et consuet(o), quo facto

Huyghens recond(uxi)t, coram Borchgraeve, Van(der) Heyden,

aug(usti) xiii., a(nn)o 1635.

    

Uit dit huwelijk:

    

Puttemans Anna XII - XIII (M2945 + M3905 + M7757), (°) Kampenhout 22.01.1605 (g. Wensel Puttemans en Anna Vande Moeyne),

    

Puttemans Emerantiana, (°) Kampenhout 20.11.1607 (g. Jacobus Verstraten en Emerantiana Persoons),

    

Puttemans Joannes, (°) Kampenhout 17.08.1610 (g. Joannes Puttemans en Maria Swinnaerts), x Kampenhout 19.10.1636 (g. Egidius Puttemans en Joannes De Doncker) met Donckers Margaretha,

In deze akte (met dank aan Paul Peeters) wordt enerzijds melding gemaakt van Put(te)mans Joannes sone Egidius en zijn vrouw Margaretha De  Doncker enerzijds en Van Gorp Nicolaus en zijn vrouw Corbeels Martina anderzijds.

Bron : S.A.L., Inventaris Cuvelier, register nr. 7903, fol. 360v., akte dd. 26 mei 1645.

Item in tegenwoirdicheyt des smeyers ende schepenen van Loven nagenoempt gestaen Jan Putmans sone Gillis, woonen(de) tot Campenhaudt, in desen vervanghende ende hem sterckmakende voor Margriet De Doncker, sijne huysvrauwe, dat sij des hier volght, sal comen lauderen en(de) approberen, per monitionem heeft opgedraghen met behoorlijcke vertheydenisse een dachmael landts, liggende onder Campenhaudt voors(chreven) op Streeck, regennot(en) mijn heere van Salmslach ter ie., Jan Van Espen ter ii., den H(eyligen) Geest van Campenhaudt ter iii. en(de) die Wildre Bempden ter iiiie. sijden, expos(ito) impos(itus) Niclaes Van Gorp, soe ten behoeve van hem selven als Martina Corbeels, sijne huysvrauwe, per montionem heeft allen de selve goeden den voors(chreven) opdragere wederrom over gegeven om die thouden en(de) te besitten op sheeren cleynen chijns ende voorts meer op eene voortaene rente van vier r(insguldens) erffelijck, vallen(de) voor dieerste jare te Bamisse naestcomende en(de) soo vervolghen(de), erffelijcke rente, jaerlijcx wel en(de) loffelijck te betaelen en(de) inder stadt wissele van Loven los en(de) vrije van alle impositien, inneghestelt en(de) alnoch inne te stellen, te leveren ten behoeve des voors(chreven) Van Gorp en(de) sijne huysvrauwe erffelijck in toecomen(de) tijde, telcken termijn als schuldt met recht verwonnen, ende om den voors(chreven) rentheffere vande voors(chreve) rente en(de) jaerlijcxsche betaelinghe van dijen noch bat te verseeckeren, soe geloeft den opdragere de selve rente ten tijde en(de) termijne voors(chreven) wel, loffelijck en(de) personelijck te betaelen als vereyckte schuldt, obligando ac ren(unciando) in forma, op conditie vande voors(chreve) rente te moghen lossen den pe[n]ni[n]ck xvi. met volle rente, coram Dielbeeck, Van Winghe, xxvi. maii 1645.

     Uit dit huwelijk:

     Puttemans Joanna, (°) Kampenhout 19.05.1637 (g. Daniel De Doncker en Joanna Puttemans),

     Puttemans Paulus, (°) Kampenhout 06.03.1640 (g. Paulus Coesmans en Francisca Lenaerts),

     Puttemans Maria, (°) Kampenhout 23.04.1643 (g. Nicolaus Van Gurp en Maria Beckers),

     Puttemans Henricus, (°) Kampenhout 15.08.1645 (g. Henricus Puttemans en Cornelia Verreyt),

     Puttemans Stephanus, (°) Kampenhout 30.06.1648 (g. Stephanus Persoons en Margareta Goyvaerts),

     Puttemans Maria, (°) Kampenhout 08.01.1653 (g. Cornelius Puttemans en Maria De Ceuster),

    

Puttemans Henricus, (°) Kampenhout 02.07.1613 (g. Hendrick Vanden Bosch en Catharina Sijpmans),

 

Puttemans Guilielmus,

    

Puttemans Joanna, (°) Kampenhout 22.03.1620 (g. Petrus Mommens en Johanna Corneel),

    

Puttemans Maria, (°) Kampenhout 20.08.1623 (g. Stephanus Crabbeel en Maria Puttemans).

 

 

 

XII - Puttemans Cornelius (M2996 + M3188), ° ca. 1597, Kamp+, + Kampenhout 30.01.1660 63 j., x (niet Kamp, ) met Lenaerts Francisca (M2997 + M3189), ° ca. 1600, Kamp+, Berg+, Perk+, Wes+, Til+, Buk+, Wak+, W+, Herent+, Neder+, Steen+, ErpsK+, VeltB+, + Kampenhout 27.08.1675 75 j. we.

 

Uit dit huwelijk:

 

Puttemans Elisabeth, (°) Kampenhout 03.10.1630 (g. Martinus Lenaerts en Elisabeth Verstraeten),

 

Puttemans Petrus, smid, (°) Kampenhout 28.12.1632 (g. Petrus Mommens en Barbara ...), + Kampenhout 15.09.1712, (x) Kampenhout 04.10.1665 (g. Amandus Van Doren en Amandus Vander Zijpe) met Vander Zijpe Catharina, (°) Kampenhout 29.08.1640, + Kampenhout 01.03.1709, fa Cornelius en Elisabeth Van Etterbeeck),

     Uit dit huwelijk:

     Puttemans Judocus, (°) Kampenhout 28.11.1666 (g. Judocus Vander Zijpe en Anna Puttemans), woont ca. 1712 in St.-Pieters-Rode,

     Puttemans Joannes, (°) Kampenhout 20.06.1669 (g. Jan Van Loock en Catharina Van Geysels), + > 1712,

     Puttemans Petrus, (°) Kampenhout 20.11.1671 (g. Petrus Bourgeys l. Henri Blockmans en Anna Govaerts), x (niet Kamp) met Maria Wilms,

     Puttemans Elisabeth, (°) Kampenhout 03.03.1675 (g. Amandus Vander Zijpe en Elisabeth Lenaerts),

     x Kampenhout 03.03.1699 (g. Petrus Puttemans en Carolus Vander Meiren) met Jacobus Pootmans,

     Puttemans Anna, (°) Kampenhout 02.01.1678 (g. Egidius Puttemans en Anna Verstraeten),

     x Kampenhout 29.08.1702 (g. Jacobus Potmans en Adrianus Vander Meiren) met Servaes Smekens,

 

Puttemans Huybrecht, XI (M1498 + M1594), (°) Kampenhout 20.01.1635 (g. Huybrecht Van Ham en Maria Verstraeten),

 

Puttemans Emerantiana, (°) Kampenhout 13.05.1637 (g. Antonius Lenaerts en Emerantiana Persoons), x Berg 29.06.1660 (g. Servaes Van Doren en Petrus Puttemans) met Van Doren Winandus, (°) Berg 31.08.1636, + Kampenhout 22.10.1668, fs Servaes en Maria Huybens,

     Uit dit huwelijk:

     Van Doren Petrus, (°) Kampenhout 25.05.1663 (g. Petrus Puttemans en Maria Huybens),

     Van Doren Joanna, (°) Kampenhout 21.10.1665 (g. Servaes Van Dore en Joanna Mommens),

     Van Doren Maria, (°) Kampenhout 13.01.1668 (g. Martinus Puttemans en Maria Van Doren),

 

Puttemans Margareta, (°) Kampenhout 25.09.1639 (g. Joannes Wijnants en Margareta Mommens), x Kampenhout 18.04.1663 (g. Egidius en Petrus Puttemans, Winandus Van Doren en Jacobus Van Ertbrugghen) met Van Loocx - Loicx Joannes (M3018), deze x 1 met ?,

     Uit dit huwelijk:

     1. Van Loock Martina, XI (M1509), ° ca. 1657, meer info hier,

     Van Loock Arnoldus, ° ca. 1663, + Kampenhout 03.11.1741, 78 j., x Kampenhout 02.06.1696 (g. Hieronimus Beeths en

     Guilielmus Goevaerts) met Goevaerts Anna, + Kampenhout 07.01.1737, 70 j.,

     2. Van Loocx Carolus, (°) Kampenhout 09.12.1664 (g. Carolus Vereertbrugge en Anna Puttemans),

     Van Loocx Catharina, (°) Kampenhout 27.12.1667 (g. Egidius Puttemans l. Christophorus Lenaerts en Catharina Loicx),

     Van Loocx Martinus, (°) Kampenhout 05.02.1669 (g. Martinus Puttemans en Anna Bosmans),

     Van Loocx Anna, (°) Kampenhout 17.03.1671 (g. Egidius Puttemans en Anna Van Eertbroeck),

     Van Loocx Maria, (°) Kampenhout 23.08.1673 (g. Martinus Puttemans en Guilielma Van Eertbroeck),

     Van Loock Jacoba,

     Van Loocx Emerantiana, (°) Kampenhout 03.08.1677 (g. Egidius Puttemans l. Jan Feremans en Emerantiana Puttemans),

     Van Loocx Cecilia, (°) Kampenhout 09.05.1680 (g. Petrus Puttemans en Cecilia Mercx),

     Van Loocx Joanna, (°) Kampenhout 17.05.1683 (g. Joannes Verreyt en Catharina Smekens),

     Van Loocx Joannes Baptista, (°) Kampenhout 23.06.1686 (g. Joannes Puttemans en Joanna Stroebants),

 

Puttemans Egidius, (°) Kampenhout 28.08.1641 (g. Egidius en Elisabeth Puttemans),

 

Puttemans Anna, (°) Kampenhout 30.05.1644 (g. Antonius Gilkens en Anna Custers),

 

Puttemans Martinus, (°) Kampenhout 30.07.1647 (g. Petrus Van Elsen en Martina Crabeels).

 


 

XII - XIII - Coesemans Paulus (M2944 + M3904 + M7756), + Perk 20.08.1665, x Perk 01.05.1629 (g. Egidius Puttemans en Petrus Goossens) met Anna Putmans (M2945 + M3905 + M7757), (°) Kampenhout 22.01.1605 (g. Wensel Puttemans en Anna Vande Moeyne), + Perk 27.09.1678.

 

Aktes i.v.m. dit gezin vind je in het parenteel van Coesemans Paulus.

 

Uit dit huwelijk:

 

Coesemans Egidius, XII (M3878), (°) Perk 18.08.1630 (g. Petrus Mommens en Emerantiana Puttemans),

 

Coesemans Anna, (°) Perk 15.11.1637 (g. Cornelius Putmans en Anna Verdijen),

 

Coosemans Joannes,

 

Coesemans Catharina, + Perk 06.10.1677 vv, x Perk 04.10.1664 (g. Guilielmus Schovaerts en Petrus Van Bevere) met Paulus Schoevaerts,

     Uit dit huwelijk:

     Schovaerts Frederica, (°) Perk 04.10.1664 (g. Fredericus Coosemans en Barbara De Koninck), + Perk 24.09.1678, 

 

Coesemans Joanna, x 1 Perk 05.09.1659 (g. Cornelius Van Nuvel en Petrus Van Bevere) met Guilielmus Lombaerts - Limbos, gezin bij Lombaerts,

 

Coesemans Paulus, (°) Perk 03.06.1643 (g. Joannes Wellens en Barbara Coesemans), x Steenokkerzeel 12.10.1664 (g. Petrus Van ...bergen en Jacobus Verhoeven) met Anna Vander Hoeven, + Steenokkerzeel 19.02.1720, zij x 2 Steenokkerzeel 10.10.1673 (g. Jan en Hubert De Ceuninck, Jacobus Verhoeven en Arnold Van Obberghen) met Christophorus De Coninck, + Steenokkerzeel 25.01.1726,

     Uit dit huwelijk:

     1. Coosemans Anna, (°) Steenokkerzeel 29.06.1665 (g. Egidius Janssens en Anna Coninckx), + Steen 03.09.1685,

     Coosemans Nicolaus, (°) Steenokkerzeel 18.04.1670 (g. Nicolaus La Rue),

     Coosemans Paulus, (°) Steenokkerzeel 13.05.1670 (g. Paulus Van Haem en Antonia Smets),

     Coosemans Andreas, (°) Steenokkerzeel 03.09.1672 (g. Andreas Araniėn en Catharina Van Vaerenbergh), + Steen 15.11.1678, 

     2. De Ceuninck Petrus, (°) Steenokkerzeel 28.11.1675 (g. Petronella Schoevaerts), x met Joanna Corbeel,

     De Ceuninck Elisabeth, (°) Steenokkerzeel 28.09.1681 (g. Joannes De Koninck en Elisabeth De Keuster),

 

Coesemans Joannes, XI (M1472 + M1952), (°) Perk 03.06.1643 (g. Nicolaus Van Nuvel en Maria Vanden Broeck),

 

Coesemans Elisabeth, (°) Perk 03.06.1646 (g. Nicolaus Van Nuvel en Elisabeth Goesens), x met Aert Van Obberghen, Perk,

 

Coesemans Fredericus, (°) Perk 10.04.1649 (g. Nicolaus Van Nuvel n. Fredericus De Marcelaer en Catharina ...), x Perk 30.08.1685 (g. Egidius Coosemans en Artus Van Obbergen) met Catharina De Reyt,

     Uit dit huwelijk:

     Coosemans Fredericus, (°) Perk 24.05.1686 (g. Petrus Van Beveren n. Fredericus Coosemans en Maria Kijseleers),

     Coosemans Magdalena, (°) Perk 16.07.1687 (g. Andreas Van Fraessem en Magdalena Smets),

     Coosemans Egidius, (°) Perk 30.10.1689 (g. Egidius Coosemans en Margareta Van Nuvele),

     Coosemans Joannes, (°) Perk 19.09.1692 (g. Joannes en Elisabeth Coosemans).

 

 

 

XI - Puttemans Hubertus (M1498 + M1594), (°) Kampenhout 20.01.1635 (g. Huybrecht Van Ham en Maria Verstraeten), + Perk 10.05.1679, x Kampenhout 01.02.1661 (g. Petrus Puttemans, Egidius Puttemans, Jan Corneels en Joannes Vanden Dijck) met Van Dijck Maria (M1499 + M1595), (°) Perk 28.10.1630 (g. Michael en Maria Vanden Dijck).

 

Uit dit huwelijk:

 

Puttemans Ludovicus, (°) Vilvoorde 02.04.1662,

 

Puttemans Maria, X (M749 + M797), (°) Vilvoorde 06.11.1664,

 

Puttemans Bernardus, (°) Perk 23.10.1669 (g. Bernardus Loyes en Francisca Lenaerts),

 

Puttemans Joannes, (°) Perk 12.05.1672 (g. Egidius Puttemans en Margareta Vanden Dijck), + Perk 08.10.1755, x Perk 24.04.1703 (g. Nicolaus Vercammen en Petrus Van Bevere) met Mombaerts Anna, + Perk 07.05.1742,

     Uit dit huwelijk:

     Puttemans Andreas, (°) Perk 11.01.1705 (g. Andreas en Barbara Crabbeels),

     x Perk 01.10.1731 (g. Joannes Puttemans en Joannes Vander Linden) met Anna Vander Linden, fii te Perk,

     Puttemans Anna Maria, (°) Perk 08.01.1709 (g. Petrus Van Beveren en Anna Sterremans n. Joanna Mombaerts).

 


 

X - Vercammen Nicolaus (M748 + M796), (°) Perk 31.03.1670 (g. Cornelius Thomaes en Elisabetha Peeters), + Perk 23.10.1720, x Perk 06.05.1696 (g. Henricus Van Kortenberg en Petrus Van Bever) met Puttemans Maria (M749 + M797), (°) Vilvoorde 06.11.1664 (niet Perk, Berg, Kamp, Vilv?, Peutie, Steen, ErpsK, ), + Perk 23.10.1727.

 

Uit dit huwelijk:

 

Vercammen Elisabeth, (°) Perk 28.02.1697 (g. Judocus Vercammen en Elisabeth Van Dijck),

 

Vercammen Joannes, IX (M398), (°) Perk 09.08.1699 (g. Joannes Puttemans en Catharina Vercammen), + Elewijt 25.02.1802,

 

Vercammen Egidius, (°) Perk 16.09.1701 (g. Egidius Mombaerts en Catharina Thomaes), + Perk 31.03.1762 mv, x Perk 13.01.1728 (g. Petrus Frateur en Bartholomeus Coosemans) met Van Loock Catharina,

     Uit dit huwelijk:

     Vercammen Joannes Baptista, (°) Perk 13.11.1728 (g. Joannes Verkammen en Elisabeth Janssens),

     Vercammen Maria, (°) Perk 31.01.1730 (g. Henricus Verkammen en Elisabeth Geens n. Catharina Feyaerts),

     x Perk 18.05.1758 (g. Egidius Vercammen en Ludovicus Bolijn) met Joannes Willems,

     Vercammen Elisabeth, (°) Perk 09.10.1731 (g. Joannes Verkammen en Elisabeth Janssens), + Perk 24.09.1748,

     Vercammen Catharina, (°) Perk 30.05.1733 (g. Cornelius Vercammen en Catharina Van Asbroeck),

     Vercammen Joanna, (°) Perk 16.12.1735 (g. Petrus Van Loock en Joanna Van Campenhout),

     Vercammen Petrus, (°) Perk 22.11.1738 (g. Petrus Buelens en Catharina Feyaerts), + Perk 08.12.1738,

     Vercammen Joannes Baptista, (°) Perk 22.11.1738 (g. Joannes Puttemans en Judoca De Reus), + Perk 28.11.1738,

 

Vercammen Cornelius, (°) Perk 21.02.1704 (g. Cornelius en Maria Vercammen), + Perk 25.06.1762, x Perk 13.07.1735 (g. Hieronimus Vercammen en Bartholomeus Coosemans) met Feyaerts Catharina, + Perk 19.05.1791,

     Uit dit huwelijk:

     Vercammen Cornelius, (°) Perk 31.01.1736 (g. Cornelius Vercammen en Elisabeth Weltens),

     Vercammen Joannes Baptista, (°) Perk 22.06.1738 (g. Jan Baptist Vercammen en Catharina Van Loock),

     x Perk 16.04.1776 (g. Guilielmus Buelens en Hieronimus Lombaers) met Elisabeth Leemans,

     Vercammen Joanna, (°) Perk 05.10.1740 (g. Egidius Vercammen en Joanna Van Campenhout), x (niet Perk, ) met Antonius Josephus Feyaerts, fii in Sterrebeek,

     Vercammen Judoca, (°) Perk 16.09.1743 (g. Joannes Puttemans en Judoca De Rees),

     Vercammen Elisabeth, (°) Perk 12.01.1747 (g. Joannes De Coster en Elisabeth Vercammen),

     Vercammen Maria, (°) Perk 16.02.1751 (g. Guilielmus Hazaers en Joanna Willems),

     Vercammen Henricus, (°) Perk 20.11.1755 (g. Henricus en Maria Vercammen),

 

Vercammen Henricus, IX (M374), (°) Perk 03.07.1706 (g. Henricus Vercammen en Maria Mommens),

 

Vercammen Maria, (°) Perk 18.04.1710 (g. Jacobus Roekens (x Maria Vercammen) en Maria Thomaes), + Perk 06.03.1712,

 

Vercammen Petrus, + Perk 07.03.1712.

 

Terug naar startpagina Terug naar startpagina stamboom