Voorouderlijst Peeters Anselmus

 

Patroniem afgeleid van de naam Petrus. Pieters is Vlaams, Peeters is Brabants en Limburgs.

 


 

XI - Peeters Anselmus (N1230), ca. 1560, x met Anna Vermijlen (N1231 + S6959), fa Gielis x Anna Uijterelst, deze x 2 met XIII - Van Deurne Peeter (S6958).

 

KBG1165 fo 149v: 26 nov 1631
Barbara Van Deurne x Huijbrecht Van Laecke ende Anna Van Deurne x Merten Cleijnhens Peeterskinderen daer moeder af was wijlen Anna Vermijlen hebben geautoriseert mits calengieringe, die Jan Daems x Cathelijne Peeters ‎(in de marge toegevoegd: Anselmusdochter daer moeder af was Anna Vermijlen)‎ van bloetsewege heeft gedaen over eenen coop die de comparanten met Michiel Willems hadden aengegaen, hebben opgedragen tot behoef van Jan Daems x Catharina Peeters halve suster der voors Barbara en Anna Van Deurne als in calengieringe bijden cooper ontfangen ierst de helft van huijs en hof daer dander helft toebehoort aan Hendrik Vermijlen ende tegen malcander gedeylt ende tot dien een stuksken land en een pleksken bosch daerbij gelegen tot Cruijs, leenroerig
mede comparerende Jan Geerts x Cathelijne De Preter Laureijsdochter daer moeder af was wijlen Marie Vermijlen ende Peeter Vermijlen Willemssone hebben hun tsaemen geopposeert tegen deselve goedenisse om reden in tijde ende wijlen te allegeren sulcx dat eijntelijck dd 16 mrt 1631 partijen sijn veraccordeert van en aengaende alle recht actie ende crediten tsy van hove ende erve die tussen de interdicenten ende dandere erfgen wijlen Gillis Vermijlen eensints soude mogen gebleven sijn ongescheyden ende onverdeylt uijten hoofde van hunne moedere merckelijk de gronden ende erven hierboven gespecificeert .

 

Uit dit huwelijk:

 

1. Peeters Catharina, X (N615),

 

Peeters Petronella, x ca. 1628 met De Grove Philippus,

     Uit dit huwelijk:

     De Grove Jan, () Keerbergen 25.11.1628 (g. Joannes Van den Brande en Catharina Van Ooten),

     De Grove Elisabeth, () Keerbergen 30.05.1630 (g. Petrus De Grove en Magdalena Willems),

     De Grove Catharina, () Keerbergen 24.03.1633 (g. Adrianus Wauters en Catharina Vermijlen),

     De Grove Anna, () Keerbergen 15.02.1635 (g. Gerardus Meyten en Anna Van Adorp),

 

2. Van Deuren Anna, XII (S3479),

 

Van Doorne Barbara, x Betekom ...05.1618 (g. Smets ... en Colebonders Joannes) met Hubertus Van Loock,

     Uit dit huwelijk:

     Vande Loock Adrianus, () Betekom 18.12.1634 (g. De Meijer Adrianus en Ae(r)ts Maria).

 


 

X - XIII - Daems Jan (Petrus) (N614 + S4212), K+, x Keerbergen 08.10.1615 (g. Jan Bosmans en Hubert Van Hove) met Maria Claes (S4213), x 2 Keerbergen 03.05.1628 (g. Jan Van Eynde en Henric Vermeylen) met Catharina Peeters (N615), () (niet K, W+, P+, H?, R?, Bon!, S,  ).

 

Uit dit huwelijk:

 

1. Daems Cornelius, () Keerbergen 10.07.1616 (g. Cornelius Van den Eynde en Elisabeth Vereet),

 

Daems Philippus, X (S2106), () Keerbergen 01.04.1618 (g. Joannes Bosmans sr. en Elisabeth Claes),

 

Daems Carolus, () Keerbergen 20.10.1620 (g. Cornelius Van Broeckhoven en Catharina Claes),

 

Daems Martinus, () Keerbergen 10.04.1623 (g. Martinus De Becker en Maria Lens),

 

Daems Rumoldus, () Keerbergen 09.01.1628 (g. Rumoldus Daems en Elisabeth Van Broeckhoven),

 

2. Daems Wilhelmus, () Keerbergen 08.04.1629 (g. Wilhelmus De Wint en Petronella Peeters),

 

Daems Anna, () Keerbergen 04.04.1631 (g. Philippus De Grove en Catharina Daems),

 

Daems Maria, IX (N307), () Keerbergen 02.03.1636 (g. Henricus Van de Roost en Maria Ingelborchs),

 

Daems Catharina, () Keerbergen 26.03.1641 (g. Joannes Voet en Catharina Vermijlen).

 

Terug naar startpagina Terug naar startpagina stamboom