Voorouderlijst Palmaerts Anthonis

 

Palmaert(s), (de) Palmaert, Palmaers, -arts, -a(s), Pamart, Pallemaerts, Palmer(s), Pamers, Pem(m)ers

Bijnaam voor een pelgrim, naar de palm die kruisvaarders en pelgrims meebrachten.

 


Onderstaande aktes met dank aan Christine Savat.

 

XIII - Palmaerts Anthonis (N8080 + S10588 + S15708), ° ca. 1530, x 1 met Catharina De Bijn, x 2 met Lijsbeth Vleeshouwers (N8081 + S10589 + S15709).

 

RMN8: 28 feb 1587:
S+D kinderen Jan De Bijn x Catherijne Verhaegen
Joanna De Bijn x Bartel Vandenbrande ter eendre & Francois Verhaegen als momboir van Maeijcken De Bijn resp dochter wijlen Jan De Bijn daer moeder af was Catheryne Verhaegen
Joanna De Bijn eenen bempt wesende leengoet gelegen int Calsterbroeck tusschen Marten Verhaegen erffe, derfgen Peeter Vereect, de Swertwaterbeecke ende derfgen Elisabeth Vandeneijnde op last van 30 rinsgulden aen de voors Marie De Bijn
Mariken De Bijn is aengedeijlt ierst huijs en hof met toebehoorten gelegen aen de plaetse tusschen derfgen Bernaert Coremans, derfgen Jan Bercx, derfgen Cornelis Vermaesen, item alnoch alsulcke actie als heurlieden is verstorven van de kinderen Anthonis Palmaerts daer moeder af was Catharina De Bijn aenzeker erve metten huijse & hove de Paddebergh geheeten gelegen aen de Rijmenantsche heijde, item noch een bossche gelegen te Wayenesse op de Vincksteert beecke, item noch twee gulden erfelijck op een parceel bempt geheeten de Cleijne Bemerhoeve ende alnoch thien st op derve wijlen Anthoon Vereijcken, item sal de voors Marie De Bijn noch hebben van Joanna De Bijn 30 rinsgulden.

 

Uit dit huwelijk:

 

2. Palmaerts Joannes, x Haacht 15.07.1595 met Gertrudis Vercalsteren, deze x 1 met Jacob Van Adorp, x 2 met Ceulemans Joannes, gezinnen bij Van Adorp,

     Uit dit huwelijk:

     1. Van Adorp Jan, XII - XIII (N2138 + N3578 + S3692 + S4348) ° ca. 1581, 

     2. Ceulemans Egidius, (°) Haacht 09.02.1586,

     Ceulemans Anna, (°) Haacht 06.12.1588,

     Ceulemans Petrus, (°) Haacht 26.08.1591, 

     Ceulemans Magdalena, (°) Haacht 05.03.1594, 

     3. Palmaerts Elisabeth, (°) Haacht 23.04.1596,

     Palmaerts Joannes, (°) Haacht 06.06.1599,

     Palmaerts Catharina, (°) Haacht 24.03.1602, 

 

Palmaerts Antonius, XII (N4040 + S5294 + S7854).

 


 

XII - Palmaerts Antonius (N4040 + S5294 + S7854), ° ca. 1560, (R+, Mech+, ), x met Daems alias Ramps (Dictus) Maria (N4041 + S5295 + S7855), R+.

 

RMN7: 20 dec 1574:
Gilis De Vleeshouwer Merxsone daer moeder af was Barbara Van Loessen, Marie De Vleeshouwer sijne suster x Jakob Van ‎(Dieve)‎ hebben vercocht aen Antheunis Palmaerts x Lijsbeth Vleeshouwers de helft van seker bempde daervan dander helft competeert derfgen Jans De Vleeshouwer daer moeder af was Lijsbeth Vandeneijnde.
RMN8: 23 jan 1580:
Merten Verhaegen onsen gesworen clerck heeft verclaert dat in den jaere 1577 ontrent Sinte Peetersdagen inde midtsomer present bij en overgeweest is ten versoecke van Barthels Vandebrande alias Notters x Johanneken De Bijn Jansdochter ten huijse van wijlen Peeter Vereijcken in zijn leven coster tot Rijmenam inde voorcamer aen de straete aldaer vergadert zijn geweest wijlen Cornelis De Bijn ter eenre, Philips Verhagen als momboir vande erfgen wijlen den voors Jan De Bijn daer moeder af was Catharina Verhagen metten voorn Barthel Vandenbrande ter andere zijde
.... Jan Van Waest Hendriksone ... gescheyden en gedeylt sijn van twee stucken erven heurlieder verstorven naer de doot en aflijvigheijt van de voirkinderen van Antonis Palmaerts daer moeder af was Catharina De Bijn des voors Cornelis sustere moijken van voorn Jans De Bijn erfgen te weten van een blecbosch te Wayenesse & van een bempdeken int broeck op de Dele.
RMN8: 22 mrt 1586:
S+D: kinderen en erfgen wijlen Jan De Vleeshouwer x Anna Smeets
Jan Vereijcken x Catharina Vleeshouwers
Antonis Palmaerts als v+m van zijn kinderen behouden van wijlen Elisabeth Vleeshouwers
Jan Verbeecke als momboir van Anneken Luppekens wijlen Andriesdochter daer moeder af was Barbara Vleeshouwers
Peeter Opdebeeck als v+m van wijn kinderen behouden van wijlen Anna Vleeshouwers.
RMN8: 21 mrt 1592:
Catherijne Vleeshouwers Jansdochter wijlen daer moeder af was Anne Smeets, x Jan Vereijcken hebben vercocht aen Anthonis Palmaerts een stede met huijsinge, schuere, stallingen, hove, lande & toebehoorten gelegen tot Rijmenam in de Broeckstrate .

KB1166 fo 61:
Andries Verbuecken x Jenneken Palmaerts ende Jacques Palmaerts haeren broeder beijde Anthonis kinderen daer moeder af was Maijcken Ramps hebben vercocht aan Gomaer Wellens pachter x Elisabeth Van Gheele seker huijs hof bogaerde lande gronde gestaen en gelegen alhier op de Hecht groot sesse dagwant.

KB1164 fo 146: 15 mrt 1617:
Jan ende Anthonis Palmaerts Anthonissonen wijlen uit Rijmenam hebben verklaard over enige jaren verkocht te hebben bij mangelinge aan Jan Versteveren schepen vanden hove van Befferen binnen Rijmenam residerende de helft van seker stuksken land mette gronden ende toebehoorten daerop eertyden huijsinge plach te staen, geheten den Paddenbergh, gelegen binnen Rijmenam aan de heijde.

 

Uit dit huwelijk:

 

Palmaerts Joannes, + Rijmenam 16.09.1638, x 1 met Reijers Anna, x 2 Rijmenam 30.06.1612 (g. Joannes Versteveren en Joannes Van den Brande) met Vleeshouwers Maria (N1169), + Rijmenam 25.10.1639, ze huwde x 1 met Janssens Willem (N1168).

       Uit dit huwelijk:

       1a. Janssens Wouter, (°) Rijmenam 06.04.1603 (g. Wouter Janssens en Anna Van Gele),

       Janssens Michael, X (N584), (°) Rijmenam 25.01.1605 (g. Michael Geeraerts en Magriet Gilmaerts),

       Janssens Jan, (°) Rijmenam 17.06.1607 (g. Joannes Lookemans en Maria Peeters),

       1b.  Palmaerts Maria, (°) Rijmenam 12.12.1604 (g. Peeter Reijers en Maijken Palmaerts)

       2. Palmaerts Barbara, (°) Rijmenam 10.06.1613 (g. Dilis Boijens en Beijken Hales),

       Palmaerts Maria, (°) Rijmenam 30.01.1615 (g. Hendrick De Pundere en Elisabeth Volcarts Van Calsteren),

       Palmaerts Catharina, (°) Rijmenam 04.05.1617 (g. Antonis Vereect en Catlijn Van den Brande),

       Palmaerts Joanna, (°) Rijmenam 16.08.1620 (g. Michael Palmaerts en Joanna Verscheuren),

       Palmaerts Adriana, (°) Rijmenam 05.01.1623 (g. Marten De Paster en Adriana Gilmaerts),

       x Rijmenam 28.01.1651 (g. Gualterus Palmaerts alias Janssens en Joannes Van Horenbeeck) met Torfs Joannes (S1132), deze x 2 met

       Van Purmelen - Pumeleer - Pumelen Elisabeth (S1133), fii in Rijmenam,

 

Palmaerts Maria,

 

Palmaerts Michael, XI (N2020),

 

Palmaerts Elisabeth, XIII (S2647 + S3927),

 

Palmaerts Jenneken - Joanna, (°) Rijmenam 14.10.1603 (g. Joannes Palmaerts en Joannes Daems), x Rijmenam 09.02.1631 (g. Jacobus Palmaerts en Joannes Boomen) met Verbuken Andreas,

     Uit dit huwelijk:

     Verbuecken Jacobus, (°) Rijmenam 07.11.1629 (g. Jacobus Palmaerts en Adriana Van Dingenen),

     Verbuecken Anna, (°) Rijmenam 19.02.1632 (g. Michael Guens en Anna Maria Huijsmans),

     Verbuecken Catharina, (°) Rijmenam 16.02.1633 (g. Petrus Verbuken en Catharina Versteveren),

     Verbuecken Maria, (°) Rijmenam 05.10.1636 (g. Cornelius Tserneels en Maria Verbuken),

     Verbuecken Andreas, (°) Putte ...1642 (g. Andreas Ceulemans en Maria Torfs),

     Verbuecken Elisabeth, (°) Rijmenam 21.09.1645 (g. Martinus Van Bavel en Elisabeth Palmaerts),

 

Palmaerts Jacobus, (°) Rijmenam 27.06.1606 (g. Jacob Balemans en Joannes Palmaerts), x Rijmenam 02.11.1635 (g. Joannes Volcaerts en Andreas Verbuken) met Van Rommelen Joanna,

     Uit dit huwelijk:

     Palmaerts Joannes, (°) Rijmenam 28.07.1636 (g. Joannes Vinaij en Francisca Van Deijssel),

     Palmaerts Anna, (°) Rijmenam 26.09.1638 (g. Joannes De Pundere en Anna Van den Eijnde),

     x Rijmenam 25.01.1663 (g. Joannes Verswijvere en Rumoldus Uijterhoeven) met Verhoeven Nicolaus,

     Palmaerts Michael, (°) Rijmenam 05.09.1641 (g. Michael Palmaerts en Maria Versteveren),

     Palmaerts Franciscus, (°) Rijmenam 07.04.1644 (g. Franciscus De Backer en Maria Boijens),

     Palmaerts Joanna, (°) Rijmenam 01.08.1647 (g. Joannes Van Horebeeck en Anna Verhaghen).

 


 

XI - Palmaerts Michael (N2020), (x) Rijmenam 02.11.1620 (g. Anthone Palmaerts en Joannes Verswijveren) met Versteveren Catharina (N2021).

 

Uit dit huwelijk:

 

Palmaerts Joannes, (°) Rijmenam 03.04.1621 (g. Joannes Verswijvere en Maijken Versteveren),

 

Palmaerts Maria, (°) Rijmenam 12.04.1622 (g. François Geens en Maijken Ramps),

 

Palmaerts Jan, (°) Rijmenam 05.09.1624 (g. Joannes De Backer en Elisabeth Volcaerts), x Bonheiden 15.02.1661 (g. Martinus Heremans, Joannes Van Rommelen en Andries Palmaerts) met Hermans Margareta,

     Uit dit huwelijk:

     Palmaerts Michael, (°) Rijmenam 11.01.1662 (g. Michael Palmaerts en Maria Ricx),

     Palmaerts Joannes, (°) Rijmenam 21.11.1663 (g. Joannes Uijterhoeven en Elisabeth Van Honsen),

     Palmaerts Andreas, (°) Rijmenam 02.12.1666 (g. Andreas Verbueken en Elisabeth Olibrants),

     Palmaerts Franciscus, (°) Rijmenam 20.09.1669 (g. Franciscus Palmaerts en Maria De Neve),

     Palmaerts Maria, (°) Rijmenam 23.07.1673 (g. Gommarus ... en Maria Van den Eijnde),

     Palmaerts Joanna, (°) Rijmenam 16.05.1678 (g. Cornelius De Neef en Maria Andries n. Joanna Van Rommel),

 

Palmaerts Guilielmus, (°) Rijmenam 18.12.1626 (g. Wilhem Van Rommele en Johanna Palmaerts), x Rijmenam 20.05.1663 (g. Antonius Claes en Andreas Palmaerts) met Claes Barbara,

Akte met dank aan Christine Savat. 

ARL-Rijm: 27 jan 1687:

Jacques (Guilielmus ?) Pallemans x Beijcken Claes verkoop een bosken.

     Uit dit huwelijk:

     Palmaerts Maria, (°) Rijmenam 06.05.1664 (g. Jacobus Palmarts en Maria Claes),

     Palmaerts Petrus, (°) Rijmenam 01.10.1665 (g. Petrus Ricx en Barbara Claes),

     Palmaerts Maria, (°) Rijmenam 12.03.1670 (g. Michael Palmarts en Maria Claes),

 

Palmaerts Jacobus, (°) Rijmenam 10.12.1629 (g. Jacobus Palmaerts en Anna Versteveren),

 

Palmaerts Joanna, (°) Rijmenam 14.03.1632 (g. Joannes Volcaerts en Johanna Versteveren), + Rijmenam 02.09.1794, x Rijmenam 30.07.1661 (g. Michael Palmaerts en Joannes Van Horebeek) met Janssens Jan, geen fii te R, Bon,

 

Palmaerts Michael, X (N1010), (°) Rijmenam 01.10.1634 (g. Joannes Palmaerts en Elisabeth Palmaerts),

 

Palmaerts Andreas, (°) Rijmenam 30.03.1640 (g. Andreas Van Rommelen en Barbara Van Hambeeck).

 

 

 

XII - Tserneels Cornelius (S2646 + S3926), x Rijmenam 04.12.1621 (g. Antoen Palmaerts en Joannes Volcaerts) met Palmaerts Elisabeth (S2647 + S3927), zij x 1 Rijmenam 21.05.1619 (g. Antonius Palmaerts en Cimon Vermuyten) met Vermuyten Jan.

 

Uit dit huwelijk:

 

1. mogelijk kinderloos,

 

2. Tserneels Petrus, (°) Rijmenam 01.05.1622 (g. Peeter Tserneels en Maria Rams), + Rijmenam 29.04.1638,

 

Tserneels Joannes, (°) Rijmenam 12.07.1625 (g. Joannes Guens en Maria Palmaerts),

 

Tserneels Maria, (°) Rijmenam 15.09.1627 (g. Joannes Vermuijten en Johanna Palmaerts),

 

Tserneels Catharina, XI (S1323 + S1963), (°) Rijmenam 17.10.1630 (g. Joannes Palmaerts en Catharina Versteveren),

 

Tserneels Anna, (°) Rijmenam 21.02.1634 (g. Martinus Leijns en Anna Belis),

 

Tserneels Joannes, (°) Rijmenam 28.03.1637 (g. Cornelius Cornelij en Johanna Van Rommele).

 


 

X - Palmaerts (Palmaers) Michael (N1010), (°) Rijmenam 01.10.1634 (g. Joannes Palmaerts en Elisabeth Palmaerts), x 1 Rijmenam 30.06.1657 (g. Michael Palmaerts en Alexander Brusselmans) met Brusselmans Barbara, (+ Rijmenam 16.07.1673), x 2 Rijmenam 21.08.1674 (g. Joannes Van Horebeke) met Rijmenams (Rijmenans) Barbara (N1011), (°) Schriek 23.12.1646 (illegitiem g. Daniel Melis en Barbara Rijmenams), + Rijmenam 19.03.1705 .

 

Uit dit huwelijk:

 

1. Palmarts Maria, (°) Rijmenam 13.05.1658 (g. Petrus Verswijveren en Maria Van Rillar), x Rijmenam 07.11.1684 (g...) met De Grove Augustinus,

     Uit dit huwelijk:

     De Groef Michael, (°) Rijmenam 07.04.1686 (g. Michael De Ron en Maria Palmaerts),

     De Groef Petrus, (°) Rijmenam 26.08.1689 (g. Petrus Palmaerts en Barbara Claes),

      x Haacht 12.05.1714 met Van Musselen Francisca, (°) Haacht 25.07.1685 (g. Lijtens Cornelis en Verstreken Francisca), 

     De Groef Maria, (°) Rijmenam 27.02.1692 (g. Michael Cornelis en Maria Claes),

     De Groef Joanna, (°) Rijmenam 10.05.1695 (g. Cornelius Van Rompaij en Joanna De Groef),

     De Groef Cornelius, (°) Rijmenam 05.12.1697 (g. Cornelius De Groeve en Anna Palmaerts),

     De Groef Anna, (°) Rijmenam 18.11.1700 (g. Cornelius Van Rompaij en Anna Ingels),

     De Groef Jacobus, (°) Rijmenam 22.04.1703 (g. Jacobus De Groef en Elisabeth Jansens),

 

Palmaerts Martinus, (°) Rijmenam 14.11.1660 (g. Cornelius Cerneels en Joanna Verbessemt),

 

Palmaerts Jan, (°) Rijmenam 09.03.1663 (g. Joannes Janssens en Elisabeth Janssens), + Rijmenam 30.06.1679,

 

Palmarts Michael, (°) Rijmenam 08.11.1665 (g. Michael Volquarts en Maria Ricx), + Rijmenam 14.09.1676,

 

Palmarts Catharina, (°) Rijmenam 14.12.1666 (g. Alexander Joossen en Catharina Verbessels),

 

Palmarts Petrus, (°) Rijmenam 15.03.1669 (g. Petrus Verreth en Petronella Stuijck),

 

Palmarts Andreas, (°) Rijmenam 02.09.1670 (g. Andreas Verbuecken en Anna Janssens), x Rijmenam 09.03.1701 (g. Michael Palmaerts en Michael Volckaerts) met Volckaerts Maria, + Rijmenam 23.05.1740,

     Uit dit huwelijk:

     Palmaerts Maria, (°) Rijmenam 01.02.1701 (g. Michael Volckaerts en Barbara Volckaerts), + Rijmenam 21.02.1748,

     Palmaerts Michael, (°) Rijmenam 16.08.1702 (g. Michael Palmaerts en Maria Holemans),

     Palmaerts Joannes, (°) Rijmenam 16.11.1703 (g. Joannes Jansens en Elisabeth Janssens),

     Palmaerts Petrus, (°) Rijmenam 08.11.1705 (g. Petrus Palmaerts en Catharina Lens),

     Palmaerts Clara, (°) Rijmenam 30.12.1707 (g. Michael Volckaerts en Clara Sel),

     Palmaerts Henricus, (°) Rijmenam 14.09.1709 (g. Henricus Jansens en Barbara Cornelis),

     Palmaerts Franciscus, (°) Rijmenam 23.08.1711 (g. Joannes Volkaers en Elisabeth Jansens), + Rijmenam 01 pluv. XI,

     Palmaerts Joanna, (°) Rijmenam 18.11.1714 (g. Petrus Palmaers en Joanna Van Hoef),

 

2. Palmaerts Petronella, (°) Rijmenam 21.02.1674 (g. Joannes Cornelis en Petronella Stuijck),

 

Palmaerts Elisabeth, (°) Rijmenam 29.08.1676 (g. Christophorus Holemans en Elisabeth Cornelis),

 

Palmaerts Anna, IX (N505), (°) Rijmenam 24.08.1678 (g. Petrus Verret en Anna Van Rompa),

 

Palmaerts Petrus, (°) Rijmenam 15.08.1681 (g. Petrus Rijmenams en Maria Volckaerts), x Keerbergen 06.03.1707 (g. Jan Cootmans, Michiel Bosmans en Jan Swiggers) met Lenaerts Petronella,

     Uit dit huwelijk:

     Palmaerts Clara, (°) Rijmenam 20.02.1708 (g. Cornelius Van Rompaij en Clara Roc),

     Palmaerts Joannes, (°) Rijmenam 23.09.1710 (g. Joannes Coetmans en Joanna Claes),

     Palmaerts Maria, (°) Rijmenam 09.09.1712 (g. Andreas Pallemaerts en Maria Pallemaerts),

     Palmaerts Michael, (°) Rijmenam 12.11.1715 (g. Michael De Grove en Maria Verbinden),

     Palmaerts Joanna, (°) Rijmenam 05.09.1718 (g. Augustinus De Groof en Maria Volckaerts),

 

Palmaerts Maria, (°) Rijmenam 04.03.1683 (g. Henricus De Punder en Maria Palmaers),

 

Palmaerts Michael, (°) Rijmenam 01.09.1684 (g. Cornelis Michael en Maria Rijmenans),

Penningboek 1695 Rijmenam: uit settinghe op de neerringhe doenders: Michiel Palmaerts over zijn neringhe van winckelwaren 0-4.

 

Palmaerts Joannes, (°) Rijmenam 05.07.1688 (g. Joannes Van Woensel en Anna Rijmenams).

 


 

IX - De Pauw Jan (N504), (°) Haacht 25.03.1684, + Haacht 12.06.1730, x Haacht 16.07.1708 met Palmaerts Anna (N505), (°) Rijmenam 24.08.1678 (g. Petrus Verret en Anna Van Rompa), + Haacht 22.04.1734.

 

Uit dit huwelijk:

 

De Pauw Petrus, (°) Haacht 15.08.1709 (g. Petrus De Pauw en Maria Pallemaerts),

 

De Pauw Frans, VIII (N252), (°) Haacht 07.04.1712 (g. Franciscus Bauweleers en Magdalena De Pauw),

 

De Pauw Elisabeth, (°) Haacht 21.07.1715 (g. Petrus De Pauw en Elizabeth Van Adorp),

 

De Pauw Maria, (°) Haacht 18.08.1718 (g. Norbertus Van Adorp en Maria Borlemo ?),

 

De Pauw Egidius, (°) Haacht 26.08.1721 (g. Egidius Van Haesbroeck en Clara Van Ooten).

 

Terug naar startpagina Terug naar startpagina stamboom