Voorouderlijst Paeps Margareta

Zeer verspreide plaatsnaam afgeleid van 'Ter Eeke', 'Ter Eyck': plaats waar eiken groeiden.

 

Paap(s), Paeps, Paape, Poep, Paepe(n), (de) Pape, De Paep(e), Spa(e)pen(s), Spaapen

Familienaam uit het Middelnederlandse pape: priester (die wellicht de vader was).

 


De oudste gegevens en de aktes met dank aan Christine Savat en Michael Roekaerts. Meer info op hun website.

 

XIV -  Paeps ... (S), ° ca. 1540, x met

 

Aarschot 2 fo 257v: 4 mrt 1589:
Goris, Jan en Margriete Paeps gebroeders & suster een half boender land gelegen ten Eijnde onder Bruggen daerinne gegoedt Aert Douwen.
R1606: van Jans Paps tercanse van drij vierendeel lants gelegen opt Wolfsackervelt.

 

Uit dit huwelijk:

 

Paeps Gooris,

 

Onderstaande Elisabeth hoort wellicht bij Paeps3.

? Paeps Elisabeth, x ca. 1615 met Spoelberch Petrus, x 2 (niet W!, ) met Van Nuffel Cornelius, fs Petrus,

 

Paeps Margareta, XIII (S5613),

 

Paeps Joannes alias Thay, x 1 > 1593 met Hijlwigis Jans, x 2 > 1603 met Catharina Van den Berghe,

Hierbij een akte (met dank aan Paul Peeters) met vermelding van Joannes Paeps (alias Thay) en zijn vrouw Catharina Vanden Berghe, inwoners van Wezemaal.

Bron : S.A.L., Inventaris Cuvelier, register nr. 7502, folio 199r., akte dd. 2 april 1612.

Item in tegenwoordich(eyt) des meyers en(de) schepen(en) van Loven naerbes(chreven) gestaen Cathelijn Van(den) Berghe met consent, wille, wetene en(de) overstaene Jan Paps, haers mans, woonen(de) ond(er) Wesemael, bij manissen hebben opgedraeghen met behoorl(ijcke) v(er)thijden(isse) het derde deel van vijff vierendeelen landts, gel(ijck) tsel(ve) gelegen es onder Wesemael voors(chreven), regen(oten) die heere van Wesemael ter eenre, Hans Borgers ter iie., sheeren straete ter iiie. en(de) den Haleman ter iiiie. zijden, item noch een halff dachmael maeybempts, gelegen onder Rotselaer int Schepstalbroeck, regen(oten) die voors(chreven) Hans Borgers ter ie., Henrick Van Aersschot ter iie., Henrick Van Maelcote ter iiie. ende ... [n.v.] ter iiiie. zijden, exp(osito) imp(ositus) est Jaspar Vercouteren en(de) Geertruydt Meskens, woonen(de) onder Rotselaer, et satis die voors(chreve) opdraegeren obligan(do) et submitten(do) ac renun(ciando) in forma, et waras de vijff vieren(deelen) lants voor onbelast en(de) het halff dach(mael) maybempts op xxx st(uyvers) erffel(ijck) aen(de) wed(uw)e m(eeste)r Dierickx Van Berckel, item om den voors(chreven) V(er)courteren en(de) zijne voors(chreve) huysvr(ouw)e te beter te v(er)seeckeren van genoech doeninghe en(de) waerschap van dese voors(chreve) opdrachte, die voors(chreve) opdraegeren hebben opgedraegen in titule van wettighen onderpande een block landts, groot i ˝ dachmael ombegrepen der maeten, gelegen onder Rotselaer voors(chreven), regen(oten) Hans Borgersr ter ie., shee(ren) bossch ter andere, de gemeyn heye ter iiie. zijden, exp(osito) imp(ositus) est de voors(chreven) Jaspar V(er)cauteren en(de) zijn(e) voors(chreve) huysvr(ouw)e om daeraen(e) te moghen v(er)haelen, zoo verre naemaels bevond(en) worden die voors(chreve) opdraege(re) opgedraegen goeden meer belast te wesen dan voors(chreven) staet, voorder oft andersints nyet, coram Pulle, Impens, april(i)s iia., 1612.

     Uit dit huwelijk:

     1. Paeps Thomas, (°) Wezemaal 19.09.1593 (g. Vanden Panhuijsse Guilhelmus en Jansen Barbara),

     Paeps N, (°) Wezemaal 23.03.1595 (g. Meijnteners Jacobus en Wellens Maria),

     Paeps Joannes, (°) Wezemaal 03.07.1596 (g. Wellens Joannes en Jansen Margareta), x met (Van) Hallebeeck (Catharina) Dijmpna - Aleijdis, + > 1653,

     De akte 1 onder de KLIK geeft boeiende randinformatie over dit gezin. Met dank aan Paul Peeters.

          Uit dit huwelijk:

          Paeps Christianus, (°) Wezemaal 21.11.1618 (g. Moors Christianus colonus Dnus de Laistre en Vanden Panhuijs Anna),

          Paeps Emerantiana, (°) Wezemaal 18.07.1621 (g. De Keijser Franciscus en Vander Hoeven Emerantiana),

          Paeps Antonius, (°) Wezemaal 08.06.1625 (g. Paeps Antonius en Halbeeck Emerantiana), onnozel (geest. handicap),

          Paeps Dimna, (°) Wezemaal 24.02.1628 (g. Beets Henricus en Aurox Dimna),

          Paeps Gaspar, (°) Wezemaal 10.06.1631 (g. De Beer Jaspar en Van Inthout Maria),

          Paeps Adriana, (°) Wezemaal 21.12.1634 (g. Van Halbeec Adrianus en Olemans Adriana),    

     Paeps Henricus, (°) Wezemaal 28.03.1599 (g. De Beer Henricus en Van Hoeve Emerantiana),

     Paeps Damianus, (°) Wezemaal 13.09.1600 (g. De Custer Damianus en Verburcht Maria),

     2. Paeps Antonius, (°) Wezemaal 14.06.1603 (g. De Bere Anthonius n. Vercoutheren Jaspar en Vanden Panhuijsse Anna n. Vanden... Barbara), x met Van Hovelt Maria,

          Uit dit huwelijk:

          Paeps Christianus, (°) Wezemaal 04.02.1636 (g. Van Inthout Joannes n. Smoors Christianus en Van Hovelt Elizabeth), x ca. 1661 met Elsen Gertrudis,

          Paeps Joannes, (°) Wezemaal 21.11.1638 (g. Paeps Joannes),

          Paeps Gerardus, (°) Wezemaal 28.10.1643 (g. Elsen Gerardus en Van Beringen Anna),

          Paeps Maria, (°) Wezemaal 09.09.1646 (g. Van Aerschot Jacobus en Stillaerts Maria),

          Paeps Henricus, (°) Wezemaal 12.11.1648 (g. Elsen Henricus en Verheijden Catharina),

          Paeps Adriana, (°) Wezemaal 21.07.1652 (g. Vanden Brouck Aegidius en De Brier Adriana).

 


 

XIII - Vanden Panhuyse Guilielmus (S5612), ° ca. 1559, x met Paeps Margareta (S5613), + Wezemaal 26.01.1639, zij x 2 Wezemaal 23.09.1608 (g. Isaac Vanden Panhijs en Gregorius Wterhellicht) met Christianus Smoors.

 

Aktes i.v.m. dit gezin vind je in het parenteel van Vanden Panhuyse Guilielmus.

 

Uit dit huwelijk:

 

1 .Vanden Panhuyse Anna, (°) ca. 1588, + Wezemaal 03.02.1625, x 1 Wezemaal 30.09.1607 (g. Theodoricus Van Vlasselaer en Isaac Vanden Panhuijs, mayerus Wesemaliensi) met Henricus Van Inthout, x 2 Wezemaal 29.07.1626 (g. Michael Enghelberts, Joannes Joannes en Andreas Valentijns) met Van Hoevelt Adriana,

     Uit dit huwelijk:

     1. Van Inthout Emerantiana, (°) Wezemaal 09.03.1608 (g. Vanden Panhuijs Joannes en Vander Hoeven Emerantiana),

     Van Inthout Maria, (°) Wezemaal 06.03.1610 (g. Van Mechelen Joannes en Mertens Johanna),

     Van Inthout Joannes, (°) Wezemaal 19.02.1612 (g. Vanden Panhuijs Joannes jr en Van Inthout Catharina),

     Van Inthout Wilhelmus, (°) Wezemaal 10.06.1614 (g. Vanden Panhuijs Wilhelmus en Berthauw Elijsabeth), x Rotselaar 21.05.1667 (g...) met Janssens Adriana,

     Van Inthout Arnoldus, (°) Wezemaal 28.02.1617 (g. Van Beetz Arnoldus en Hoors Maria),

     Van Inthout Adriana, (°) Wezemaal 31.05.1618 (g. Van Inthout Dionisius en Holemans Adriana),

     Van Inthout Elijsabeth, (°) Wezemaal 18.08.1620 (g. Van Inthout Anthonius en Van Herck Elijsabeth),

     Van Inthout Anna, (°) Wezemaal 01.10.1622 (g. Vanden Booghaerts Dionysius ex Veltem en Vanden Panhuijse Anna ux. De Briers Adrianus ex Bexem),

 

Vande Panhuyse Joannes, (°) Wezemaal 21.11.1590 (g. Joannes Paeps en Anna Spoelbergers),

 

Vanden Panhuijse Isaac, XII (S2806), (°) Wezemaal 31.12.1592 (g. Joannes Vanden Panhuijse en Catharina De Vos oft Vanden Panhuijsse),

 

Vanden Panhuyse Godefrid, (°) Wezemaal 06.05.1597 (g. Godfried Vanhove en Margareta Van Inthout), (+) Wezemaal 16.09.1636, x Wezemaal 28.06.1620 (g. Wilhelmus Vanden Panhuijs frater en Henricus Van Inthout frater) met Maria Van Inthout,
     Uit dit huwelijk:

     Vanden Panhuijse Maria, (°) Wezemaal 10.12.1620 (g. Moors Christianus en Van Hallebeeck Emerantiana),

     Vanden Panhuijse Hermannus, (°) Wezemaal 06.12.1621 (g. Blooms Hermannus en Holemans Adriana),

     Vanden Panhuijse Gwilhelmus, (°) Wezemaal 14.11.1624 (g. Vanden Panhuijse Gwilhelmus frater en Van Herck Elijsabeth), x Rotselaar 21.05.1667 (g...) met Janssens Adriana,

     Vanden Panhuijse Johanna, (°) Wezemaal 19.02.1627 (g. Vanden Panhuijse Gwilhelmus en Mertens Johanna), x (niet Wez, ) met De Preter Peter,

     Aktes met vermelding van dit gezin (met dank aan Paul Peeters) zitten onder de KLIK bij 4.

     Vanden Panhuijse Johannes, (°) Wezemaal 14.12.1628 (g. De Lane Johan en Keijsers Ida),

     Vanden Panhuijse Isaac, (°) Wezemaal 17.12.1630 (g. Vanden Panhuijse Isaac per exorem en Adriana ux. Moli Johannes),

     Vanden Panhuijse Maria, (°) Wezemaal 27.04.1633 (g. Van Inthout Joannes en Van Hovelt Adriana),

     Vanden Panhuijse Godifridus, (°) Wezemaal 15.07.1635 (g. Van Inthout Bartholomeus en Van Inthout Adriana),

 

Van Panhuyse Adriana, (°) Wezemaal 31.03.1600 (g. Gerardus Van Op de Brugge en Digna Aurocx),

 

Vanden Panhuyse Adrianus, (°) Wezemaal 29.05.1604 (g. Petrus Paeps en Catharina Van Brugge),

 

Vanden Panhuyse Guilielmus, (°) Wezemaal 31.05.1607 (g. Cappels Guilhelmus en Damianus Maria), x 1 Wezemaal 23.07.1628 (g. Christianus Smoors en Adrianus Van Salm) met Jacoba Vits, deze x 2 Leuven St.-Michiel 27.12.1642 met Peter Vandencautere, fs Adriaan,

     Uit dit huwelijk:

     1. Vanpanhuysen Adrianus, (°) Leuven St.-Geertrui 18.12.1639,

     Vandenpanhuysen Anna, (°) Leuven St.-Geertrui 18.12.1639,

     Vandenpanhuysen Elisabeth, ° 21.02, (°) Leuven St.-Geertrui 22.02.1639,

     2. Van Cauter Petrus, °17.04, (°) Leuven St.-Michiel 18.04.1644,

     Van Cauter Catharina, ° 03.10, (°) Leuven St.-Michiel 04.10.1645,

     Van de Cauter Joannes, (°) Leuven St.-Michiel 11.03.1648,

     Vandecauter Daniel, (°) Leuven St.-Michiel 02.03.1653,

 

2. Moors Catharina, ° ca. 1620.

 

Terug naar startpagina Terug naar startpagina stamboom