Voorouderlijst Paelmans Goossen

 

Paelman(s), Paalman, Paeleman(s), Palemans, Pal(le)mans, Paulmans

Naam afgeleid uit Van der Paal. Kijk bij Paal.

 

Paal (van der), Van der Pael(t), Van der Pa(a)len, Van der Pal, Verpaele(n), Verpa(a)len, Verpael(s)t

Familienaam uit de plaatsnaam Ter Paal: op diverse plaatsen in Vlaanderen zowel als plaatsnaam als huisnaam. Mogelijk heeft Paal te maken met (grens - schand)paal.

 


De oudste gegevens en de aktes met dank aan Christine Savat en Michael Roekaerts. Meer info op hun website.

 

Paelmans Goossen, ca. 1510, x met Lijsbeth Peeters.

 

H3051 a1473: Item Hubrecht Du Smet ende Willem Van Eespijnt op een block gelegen in de Wouwerstraete tusschen Mathijs Neels goet en Beatruz  Verstraeten ‎(nu Goossen Paelmans, Gielis Paelmans Henricsone)‎
HCT851 fo 334:
- 29 mei 1564: Lysbeth Peeters naer doode van Jan Peeters haeren broeder ende na S+D heeft ontfangen die voors drij dm bempt doende Goosen Paelmans haar m+m als besetman den eedt
- 1 aug 1590: Jacques Snijders x Anneken Paelmans dochter wijlen Goessen x Lijsbeth Peeters bij doode des voors Lijsbeth heeft ontfangen die voors drij dm bempt
- 9 feb 1599: joufr Margriete De Gottere we Jacques Snijders heeft ontfangen naer doode des voors haers mans stellende als sterfman haeren soon Jacques Snijders oudt drie jaeren
- 28 mrt 1611: Rombout Snijders heeft gedaen den eedt
eodem heeft Henrick Paeps alias Van Eijcken met autorisatie van de h geestmrs van Mechelen en met procuratie van Margriete De Gottere we Jacques Snijders voor de tochte ende Rombout Snijders voor de proprietyt verkopen aen Jan Verbeecken x Elisabeth Smets.
H851: Fo 340:
- 18 feb 1574: Hendrik Vandenberghe zone wijlen Thomas na de dood van zijn vader ontvangt derdedeel van een rente vor hem en voor Janne Vandenberghe zijn broer + twee derden
- 19 jul 1596: Peeter Paeps alias Van Eijcken Hendrikzone na de dood van Hendrik Vandenberghe wijlen Thomassone heeft ontvangen het derdedeel van een rente op een dm eusel toebehorende Goessen Paelmans + de rest
...

 

Uit dit huwelijk:

 

Paelmans Anna, x met Jacques Snijders, deze x 2 Mechelen Rom 05.07.1579 (g...) met Margriet De Gottere - Gheutters,

     Uit dit huwelijk:

     2. Snijders Madalena, () Mechelen Rom 21.05.>1588 (g. De Guettere Floris en Guetters Anna),

     Snijers Elisabeth, () Mechelen Rom ...05.>1588 (g. Heer Snijers Pieter en De Vrize Magriet), 

     Snijers Jacques, () Mechelen Rom 10.05.1588 (g. Melens Peter en ... Magriet),

     Snijers Mar..., () Mechelen Rom 29.03.1590 (g. (Gh)eutter(s) Cornelius en ... Maijcken),

     Snijers Adriana, () Mechelen Rom 11.12.1591 (g. De Munck Jan en Van den Schrieck Maijcken), 

      Snijers Hesther, () Mechelen Rom ...12.1597 (g. Ackermans Guilliam en Gheutters Hester),

 

Paelmans Gielis.

 


 

Paelmans Gielis, ca. 1540, x met ...

 

Haacht bede 1573: Gilis Paelmans woonde in de plaetse
H835: Fo 51v: 13 mei 1597:
Testament Jacop van Haecht Machielsone x Elisabeth Paelmans
- de kinderen Bertel Paelmans x Anneken Hallemans
- de kinderen Remeijs Van Haecht, Jan Van Hacht en Hendrik Van Haecht des testatuers voors broeders
- de kinderen Cathelijn Paelmans x Aert Gijselinckx, haere suster.

HCT835 fo 1: 23 nov 1595:
Elisabeth Paelmans wijlen Gielisdochter x Jacob Van Haecht verkopen onderhalf dm bempt gelegen in den Nieuwen hof aen Willem De Bruijn x Francine Boijemans.
HCT835 fo 102: 24 feb 1600:
Hendrik Van Haecht wijlen Hendricksone, Gielis Vercalsteren ende Hendrik Rickx heijligen geestmeeesters hebben opgedragen op 10 mrt 1599 aan Jan Palmaerts x Geertruijt Vercalsteren een block lants gelegen inde Houtheijde groot drije dm toebehoort hebbende derfgen Gielis Paelmans wijlen Goossensone.

 

In deze akte (met dank aan Paul)  wordt melding gemaakt van Egidius Paelmans, zoon van wijlen Gossuinus en inwoner van Haacht. Hij moest aan Judocus Coelman, zoon van wijlen Henricus en man van Ida Ruttens, een jaarlijkse rente van 3 karolusguldens betalen.

Het jaartal veranderde in dat kalenderjaar op Paaszondag 10 april 1569. De dag voordien was het 9 april 1568.

Dit was de vermelding om aan te duiden dat het jaartal veranderde.

Pascha domini anno xvc. lxix fuit decima aprilis.

Bron : S.A.L., Inventaris Cuvelier, register nr. 7853, fol. 300r., akte dd. 19 april 1569.

Transcriptie.

Item Egidius Paelmaens f(ilius) quondam Goessuini,

co(m)morans apud Haeght, oblig(ans), recog(novi)t se debere

Judoco Coelman f(ilius) quond(am) Henrici et Yde Ruttens,

eius uxori, tres florenos caroli te xx st(uferos) monete

curren(tis) hered(itarie) redd(itus), singulis a(n)nis ad decimam

novam diem mens(e) aprilis p(er)solven(dis) et in cambio

quite et libere quol(ibe)t ass(ecu)t(u)m ad mo(nitionem) pig(nus) valens

et tantum et poter(i)t red(imer)e q(ua)n(do) vol(verit) que(m)libet

denarium exin(de) median(tibus) sedecim denariis cons(imilibus), cor(am)

Berthijns, Wynde, xix. aprilis.

 

 

Uit dit huwelijk:

 

Paelmans Elisabeth, x met Van Haecht Jacop Michielsone, wellicht kinderloos,

 

Paelmans Bertel - Bartholomeus, x met Anneken Hallemans,

     Uit dit huwelijk:

     Paelmans Joanna, () Haacht 16.04.1586,

     Paelmans Jacobus, () Haacht 22.01.1589,

     Paelmans Joannes, () Haacht 16.06.1591,

     Paelmans Elisabeth, () Haacht 11.09.1594,

     Paelmans Maria, () Haacht 25.03.1597,

     Paelmans Henricus, () Haacht 18.03.1600, x Haacht 23.08.1637 met Van Hove - Verhoef Joanna, () Keerbergen 10.06.1612 (g. Egidius Bosmans en Joanna Van Hove),

     Paelmans Adrianus, () Haacht 19.11.1602,

 

Paelmans Catharina.

 


 

Gijselinckx Arnoldus, ca. 1560, x met Paelmans Catharina.

 

Een heleboel aktes i.v.m. dit gezin vind je in het parenteel van Gijselinckx Arnoldus .

 

Uit dit huwelijk:

 

Gijselincx Anna, x met Jan Blockmans,

 

Gijselinckx Arnoldus,

 

Gijselinckx Joanna, () Haacht 26.01.1591.

 

Gijselinckx Jacob, + Hever 30.08.1664, x 1 Haacht 21.11.1621 met Docx Elisabeth, x 2 Hever 05.11.1623 (g. vaders) met Maria Sergijsels, + Hever > 24.03.1646, fa Rombout en Catharina Verret, x 3 (niet H, Hev, Wes, DD, ) met Boels Magdalena,

      1. Gijselincx Catharina, () Haacht 14.10.1622,

      2. Gijselinckx Elisabeth, ex Hever, x 1 met Engel Van Hal, x 2 Hever 16.11.1670 (g. Gabriel Waijenborgh en Filips ...) met Antoon Waijenborg, meer info daar,

      Gijselinckx Jacob, geesteszwak,

      3. Gijselincx Peeter,

      Gijselincx Cornelis, 

      Ghijselincx Philippus, () Haacht 29.01.1645,

      Gijselincx Guilielmus, () Haacht 17.12.1641,

      Gijselincx Augustinus, () Haacht 12.02.1643,

      Ghijselincx Joannes, () Haacht 19.03.1647.

 

Terug naar startpagina Terug naar startpagina stamboom